Grunnleggende utskrift. Dell 1235cn Color Laser Printer


Add to my manuals
114 Pages

advertisement

Grunnleggende utskrift. Dell 1235cn Color Laser Printer | Manualzz

grunnleggende utskrift

Dette kapittelet beskriver vanlige utskriftsoppgaver.

Dette kapittelet inneholder:

Skrive ut et dokument

Avbryte en utskriftsjobb

SKRIVE UT ET DOKUMENT

Du kan skrive ut fra ulike Windows- eller Macintosh-programmer. Den nøyaktige fremgangsmåten for å skrive ut et dokument kan variere avhengig av hvilket program du bruker.

Se Om programvaren hvis du vil ha mer informasjon om utskrift.

AVBRYTE EN UTSKRIFTSJOBB

Hvis utskriftsjobben venter i utskriftskøen, for eksempel i skrivergruppen i Windows, følger du denne fremgangsmåten for å slette jobben:

1. Klikk på Start-menyen i Windows.

2. Windows 2000: Velg Innstillinger og deretter Skrivere.

Windows XP/2003: Velg Skrivere og telefakser.

For Windows Vista: Velg Kontrollpanel

Maskinvare og lyd

Skrivere.

3. Dobbeltklikk på ikonet Dell 1235cn Color Laser MFP.

4. Velg AvbrytDokument-menyen.

Du kan også åpne dette vinduet ved å dobbeltklikke på skriverikonet nederst til høyre på Windows-skrivebordet.

Du kan også avbryte den gjeldende jobben ved å trykke på Stopp/slett på kontrollpanelet.

34 _Grunnleggende utskrift

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents