Spesifikasjoner. Dell 1235cn Color Laser Printer

Add to My manuals
114 Pages

advertisement

Spesifikasjoner. Dell 1235cn Color Laser Printer | Manualzz

spesifikasjoner

Dette kapittelet inneholder spesifikasjoner og informasjon om ulike funksjoner for maskinen.

Dette kapittelet inneholder:

Generelle spesifikasjoner

Skriverspesifikasjoner

Skannerspesifikasjoner

Spesifikasjoner for kopiering

Faksspesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Symbolet * betyr en tilleggsfunksjon som bare er tilgjengelig på noen maskiner.

ELEMENT BESKRIVELSE

Kapasitet, ADF

Opptil 15 ark 75 g/m

2

vanlig papir

ADF-dokumentstørrelse

Bredde: 127 til 216 mm

Lengde: 148 356 mm

Innskuffkapasitet

Skuff: 150 ark vanlig papir, 75 g/m

2

Utskuffkapasitet

Forsiden ned: 80 ark 75 g/m

2

fint papir

Strømforsyning

AC 110–127 V eller AC 220–240 V

Se merknader på maskinen for riktig spenning, frekvens (hertz) og strømtype for maskinen.

Strømforbruk

Støynivå

a

Gjennomsnitt i driftsmodus: Mindre enn 350 W

Klarmodus: Mindre enn 80 W

Strømsparingsmodus: Mindre enn 15 W

Klarmodus: bakgrunnsstøynivå

Utskriftsmodus: Mindre enn 48 dBA

Kopieringsmodus: Mindre enn 52 dBA

Oppvarmingstid

Mindre enn 35 sekunder

Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 32 °C

Fuktighet: 20 til 80 % relativ fuktighet

Display

Levetid for tonerkassett

b

16 tegn x 2 linjer

Svart Gjennomsnittlig kapasitet, svart: 1 500 standardsider

(leveres med starttonerkassett for

1 000 sider.)

Farge

(gul/magenta/ cyan)

Ca. 24 000 bilder

Gjennomsnittlig kapasitet, fargekassett: 1 000 standardsider

(leveres med starttonerkassett for 700 sider.)

Kapasitet for bildeenhet c, d

Resttonerbehol der c, d

Ca. 10 000 bilder

ELEMENT

Minne

Utvendige mål

(B x D x H)

BESKRIVELSE

128 MB (kan ikke utvides)

415 x 373 x 342 mm

Vekt

(inkludert forbruksvarer)

15,4 kg

Emballasjevekt

• Papir: 2,0 kg

• Plast: 0,4 kg

Driftssyklus

Opptil 20 000 bilder d

(månedlig)

Fikseringstemperatur

180 °C a. Lydtrykknivå, ISO 7779.

b. Kapasitet i henhold til ISO/IEC 19798. Antall sider kan påvirkes av driftsmiljøet, utskriftshyppigheten, medietypen og mediestørrelsen.

c. Kan påvirkes av driftsmiljø, tilleggsutstyr, utskriftshyppighet, papirtype og papirformat.

d. Bildetall basert på én farge på hver side. Hvis du skriver ut dokumenter i full farge (svart, cyan, magenta, gul), reduseres levetiden for dette elementet med 25 %.

Spesifikasjoner_ 69

SKRIVERSPESIFIKASJONER

ELEMENT

Svart/ hvitt

BESKRIVELSE

Utskriftsmetode

Fargelaserutskrift

Utskriftshastighet a

• Svart/hvitt : Opptil 16 sider per minutt i A4-format

(17 sider per minutt i Letter-format)

• Farger : Opptil 4 sider per minutt i A4- og Letter-format

Tid for første utskrift

• Fra klar: Mindre enn 14 sekunder

• Fra oppstart: Mindre enn 45 sekunder

Farge

• Fra klar: Mindre enn 26 sekunder

• Fra oppstart: Mindre enn 57 sekunder

Utskriftsoppløsning

Maks.: 2 400 x 600 dpi-klasse

Skriverspråk

GDI

Kompatible operativsystemer b

• Windows: 2000/XP/2003/Vista

• Macintosh: Mac OS X 10.3 ~ 10.5, Universal Mac

Grensesnitt

• Høyhastighets USB 2.0

• Ethernet 10/100 Base TX (innebygd type) a. Påvirkes av operativsystem, dataytelse, programvare, tilkoblingsmetode, medietype, medieformat og jobbens kompleksitet.

b. Gå til www.dell.com eller support.dell.com for å laste ned siste versjon av programvaren.

SKANNERSPESIFIKASJONER

ELEMENT

Kompatibilitet

Skannemetode

Oppløsning a

BESKRIVELSE

TWAIN-standard/WIA-standard

CIS, farge

TWAINstandard

1 200 x 1 200 dpi (Opptil 4 800 x

4 800 dpi)

Opptil 1 200 x 1 200 dpi WIAstandard

Skann til

USB

100, 200, 300 dpi

Skann til e-post

Skann til

PC

100, 200, 300 dpi

75, 150, 200, 300, 600 dpi

PDF, BMP, TIFF, JPEG b

Filformat for nettverksskannin g

Effektiv skannelengde

Effektiv skannebredde

Fargebitdybde

Bitdybde for svart/hvitt

Maks.: 289 mm

Maks.: 208 mm

24 biter

1 bit for svart/hvitt-modus

8 biter for gråtone a. Maksimumsoppløsningen kan variere, avhengig av skanneprogram.

b. JPEG er ikke tilgjengelig når du velger monomodus for skannefarge.

SPESIFIKASJONER FOR KOPIERING

ELEMENT

Kopieringshastighet

a

Kopieringsoppløsning

BESKRIVELSE

• Svart/hvitt : Opptil 16 kopier per minutt for A4-format

(17 kopier per minutt for Letter-format)

• Farger : Opptil 4 kopier per minutt for A4- og Letter-format

Skannerglassplate

ADF

Opptil 600 x 600 (tekst, tekst/foto, magasiner

Opptil 1 200 x 1 200 (foto)

Opptil 600 x 600 (tekst, tekst/foto, foto, magasiner)

Zoomområde

• Skannerglassplate: 25 til 400 %

• ADF: 25 til 100 % a. Kopieringshastighet er basert på flerkopiering av ett dokument.

70 _Spesifikasjoner

FAKSSPESIFIKASJONER

Faksfunksjonen er ikke tilgjengelig på alle maskiner.

ELEMENT

Kompatibilitet

Anvendbar linje

Datakoding

BESKRIVELSE

ITU-T G3

Analog linje (PSTN) eller bak en PABX-sentral

MH/MR/MMR/JBIG/JPEG

Modemhastighet

33,6 kbps

Overføringshastighet

Opptil 3 sekunder/side a

356 mm

Maks. dokumentlengde

Oppløsning

Minne

Standard: 203 x 98 dpi

Fin: 203 x 196 dpi

Superfin b

: 300 x 300 dpi

2 MB

Halvtone

Automatisk oppringing

256 nivåer

Hurtigvalg (opptil 240 numre) a. Standardoppløsning, MMR (JBIG), maksimal modemhastighet, fase "C" i henhold til ITU-T No. 1, Memory Tx, ECM.

b. Overføringsoppløsningen for Superfin kan variere, avhengig av mottakers maskin.

Spesifikasjoner_ 71

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents