Om programvaren. Dell 1235cn Color Laser Printer

Add to My manuals
114 Pages

advertisement

Om programvaren. Dell 1235cn Color Laser Printer | Manualzz

Om programvaren

O

M PROGRAMVAREN

I

NNHOLD

Kapittel 1:

I

NSTALLERE SKRIVERPROGRAMVARE I

W

INDOWS

Installere skriverprogramvaren .......................................................................................................................................... 4

Installere programvare for lokal utskrift ....................................................................................................................... 4

Installere programvare for nettverksutskrift ................................................................................................................. 7

Installere skriverprogramvaren på nytt .............................................................................................................................. 9

Fjerne skriverprogramvaren ............................................................................................................................................ 10

Kapittel 2:

G

RUNNLEGGENDE UTSKRIFT

Skrive ut et dokument ...................................................................................................................................................... 11

Skrive ut til en fil (PRN) ................................................................................................................................................... 12

Skriverinnstillinger ........................................................................................................................................................... 12

Kategorien Layout ..................................................................................................................................................... 13

Kategorien Paper ...................................................................................................................................................... 13

Kategorien Graphic ................................................................................................................................................... 14

Kategorien Other Options ......................................................................................................................................... 15

Kategorien Om .......................................................................................................................................................... 15

Bruke en favorittinnstilling ......................................................................................................................................... 15

Bruke Hjelp ............................................................................................................................................................... 15

Kapittel 3:

A

VANSERT UTSKRIFT

Skrive ut flere sider på ett ark (N opp-utskrift) ................................................................................................................. 16

Skrive ut plakater ............................................................................................................................................................. 17

Skrive ut hefter ............................................................................................................................................................... 17

Skrive ut på begge sider av arket .................................................................................................................................... 18

Skrive ut et forminsket eller forstørret dokument ............................................................................................................. 18

1

Tilpasse dokumentet til en valgt papirstørrelse ............................................................................................................... 18

Bruke vannmerker ........................................................................................................................................................... 19

Bruke et eksisterende vannmerke ............................................................................................................................ 19

Opprette et vannmerke ............................................................................................................................................. 19

Redigere et vannmerke ............................................................................................................................................. 19

Slette et vannmerke .................................................................................................................................................. 19

Bruke overlegg ................................................................................................................................................................ 20

Hva er et overlegg? ................................................................................................................................................... 20

Opprette et nytt sideoverlegg .................................................................................................................................... 20

Bruke et sideoverlegg ............................................................................................................................................... 20

Slette et sideoverlegg ............................................................................................................................................... 20

Kapittel 4:

D

ELE SKRIVEREN LOKALT

Konfigurere en vertsdatamaskin ...................................................................................................................................... 21

Konfigurere en klientdatamaskin ..................................................................................................................................... 21

Kapittel 5:

S

KANNING

SmarThru Office .............................................................................................................................................................. 22

Starte SmarThru Office ............................................................................................................................................. 22

Quick Start Guide ...................................................................................................................................................... 22

Bruke SmarThru Office ............................................................................................................................................. 22

Skanning med TWAIN-kompatibel programvare ............................................................................................................. 23

Skanne ved hjelp av WIA-driveren .................................................................................................................................. 24

Windows XP .............................................................................................................................................................. 24

Windows Vista .......................................................................................................................................................... 24

Kapittel 6:

B

RUKE ANNEN PROGRAMVARE

Skriverens statusovervåking ............................................................................................................................................ 25

Verktøy for skriverinnstillinger ......................................................................................................................................... 25

Dell-programmet for bestilling av toner ............................................................................................................................ 26

Fastvareoppdateringsprogram ........................................................................................................................................ 26

2

Kapittel 7:

B

RUKE SKRIVEREN MED

M

ACINTOSH

Installere -programvare ................................................................................................................................................... 27

Avinstallere programvaren ............................................................................................................................................... 27

Installere skriveren .......................................................................................................................................................... 28

For en nettverkstilkoblet Macintosh-maskin .............................................................................................................. 28

For en USB-tilkoblet Macintosh-maskin .................................................................................................................... 28

Skrive ut .......................................................................................................................................................................... 29

Skrive ut et dokument ............................................................................................................................................... 29

Endre skriverinnstillinger ........................................................................................................................................... 29

Skrive ut flere sider på ett ark ................................................................................................................................... 30

Skanne ............................................................................................................................................................................ 31

Skanne med USB ..................................................................................................................................................... 31

3

1

Installere skriverprogramvare i Windows

Dette kapitlet inneholder:

Installere skriverprogramvaren

Installere skriverprogramvaren på nytt

Fjerne skriverprogramvaren

M

ERK

: Følgende fremgangsmåte gjelder for Microsoft

®

Windows

®

XP.

For andre operativsystemer kan du lese Windows-brukerhåndboken eller onlinehjelpen som hører til.

Installere skriverprogramvaren

Du kan installere skriverprogramvaren for lokale utskrifter eller nettverksutskrifter. Hvis du vil installere skriverprogramvaren på datamaskinen, følger du fremgangsmåten som gjelder for skriveren som skal brukes.

En skriverdriver er programvare som gjør at datamaskinen kan kommunisere med skriveren. Fremgangsmåten for installering av drivere kan variere mellom ulike operativsystemer.

Alle programmer må avsluttes på PCen før du starter installeringen.

Installere programvare for lokal utskrift

En lokal skriver er en skriver som er koblet til datamaskinen med skriverkabelen som medfølger, for eksempel en USB- eller parallellkabel.

Hvis skriveren er koblet til et nettverk, hopper du over dette trinnet og går

til “Installere programvare for nettverksutskrift” på side 7.

Når du skal installere skriverprogramvaren, kan du bruke vanlig eller tilpasset installasjon.

M

ERK

: Hvis vinduet med veiviseren for ny maskinvare vises under installeringen, klikker du på øverst i høyre hjørne av boksen for

å lukke vinduet, eller du klikker på

Avbryt

.

Vanlig installasjon

Dette anbefales for de fleste brukere. Alle komponenter du trenger til utskrifter, blir installert.

1

Kontroller at skriveren er koblet til datamaskinen og slått på.

2

Sett inn den medfølgende CD-en med

Drivers and Utilities

(Drivere og verktøy) i datamaskinens optiske stasjon.

CDen skal starte automatisk, og det vises et installeringsvindu.

Hvis installeringsvinduet ikke vises, klikker du på

Start

og deretter

Kjør

. Skriv inn

X:\Setup.exe

: Bytt ut

X

med bokstaven som representerer stasjonen, og klikk på

OK

.

Hvis du bruker Windows Vista

®

, må du velge

Start

Alle

Programmer

Tilbehør

Kjør

og skrive

X:\Setup.exe

.

Hvis Autokjør-vinduet vises i Windows Vista

®

, klikker du på

Kjør

Setup.exe

i feltet

Installer eller kjør program

og klikker på

Fortsett

i vinduet for

brukerkontokontroll

.

3

Klikk på

Next

.

• Ved behov velger du ønsket språk fra rullegardinlisten.

View User’s Guide

: Lar deg vise brukerhåndboken. Hvis datamaskinen ikke har Adobe

®

Acrobat

®

, klikker du på dette alternativet, og Adobe

®

Acrobat

®

Reader installeres automatisk for deg.

4

Installere skriverprogramvare i Windows

4

Velg

Typical installation for a local printer

. Klikk på

Next

.

M

ERK

: Hvis skriveren ikke er koblet til datamaskinen, vil følgende vindu vises.

M

ERK

: Hvis skriveren ikke virker som den skal etter at installasjonen

er fullført, installerer du skriverdriveren på nytt. Se “Installere skriverprogramvaren på nytt” på side 9.

Tilpasset installasjon

Du kan velge hvilke komponenter som skal installeres.

1

Kontroller at skriveren er koblet til datamaskinen og slått på.

2

Sett inn den medfølgende CD-en med

Drivers and Utilities

(Drivere og verktøy) i datamaskinens optiske stasjon.

CDen skal starte automatisk, og det vises et installeringsvindu.

Hvis installeringsvinduet ikke vises, klikker du på

Start

og deretter

Kjør

. Skriv inn

X:\Setup.exe

: Bytt ut

X

med bokstaven som representerer stasjonen, og klikk på

OK

.

Hvis du bruker Windows Vista, må du velge

Start

Alle

Programmer

Tilbehør

Kjør

og skrive

X:\Setup.exe

.

Hvis Autokjør-vinduet vises i Windows Vista, klikker du på

Kjør

Setup.exe

i feltet

Installer eller kjør program

og klikker på

Fortsett

i vinduet for

brukerkontokontroll

.

3

Klikk på

Next

.

Når du har koblet til skriveren, klikker du på

Next

.

Hvis du ikke vil koble til skriveren nå, klikker du på

Next

og

No

i det neste skjermbildet. Installeringen starter, og testsiden vil ikke bli skrevet ut når installeringen er fullført.

Installeringsvinduet du ser på skjermen din, kan være forskjellig fra det som vises i denne brukerhåndboken, avhengig av hvilket operativsystem det er på på maskinen.

5

Når installeringen er fullført, åpnes et vindu der du blir spurt om du vil skrive ut en testside. Hvis du velger å skrive ut en testside, merker du av i avmerkingsboksen og klikker på

Next

.

Hvis ikke, klikker du på

Next

og går videre til trinn 7.

6

Hvis testsiden skrives ut riktig, klikker du på

Yes

.

Hvis ikke, klikker du på

No

for å skrive den ut på nytt.

7

Klikker på

Finish

.

5

Installere skriverprogramvare i Windows

• Ved behov velger du ønsket språk fra rullegardinlisten.

View User’s Guide

: Lar deg vise brukerhåndboken. Hvis datamaskinen ikke har Adobe

®

Acrobat

®

, klikker du på dette alternativet, og Adobe

®

Acrobat

®

Reader installeres automatisk for deg.

4

Velg

Custom installation

. Klikk på

Next

.

Installeringsvinduet du ser på skjermen din, kan være forskjellig fra det som vises i denne brukerhåndboken, avhengig av hvilket operativsystem det er på på maskinen.

6

Velg komponentene som skal installeres, og klikk på

Next

.

5

Velg skriveren og klikk på

Next

.

M

ERK

: Hvis skriveren ikke er koblet til datamaskinen, vil følgende vindu vises.

M

ERK

: Du kan endre installasjonsmappe ved å klikke på [

Browse

].

7

Når installeringen er fullført, åpnes et vindu der du blir spurt om du vil skrive ut en testside. Hvis du velger å skrive ut en testside, merker du av i avmerkingsboksen og klikker på

Next

.

Hvis ikke, klikker du på

Next

og går videre til trinn 9.

8

Hvis testsiden skrives ut riktig, klikker du på

Yes

.

Hvis ikke, klikker du på

No

for å skrive den ut på nytt.

9

Klikker på

Finish

.

Når du har koblet til skriveren, klikker du på

Next

.

Hvis du ikke vil koble til skriveren nå, klikker du på

Next

og

No

i det neste skjermbildet. Installeringen starter, og testsiden vil ikke bli skrevet ut når installeringen er fullført.

6

Installere skriverprogramvare i Windows

Installere programvare for nettverksutskrift

Når skriveren er koblet til et nettverk, må du først konfigurere

TCP/IP-innstillingene for skriveren. Etter at du har tilordnet og godkjent

TCP/IP-innstillingene, kan du installere programvaren på hver enkelt datamaskin på nettverket.

Når du skal installere skriverprogramvaren, kan du bruke vanlig eller tilpasset installasjon.

Vanlig installasjon

Dette anbefales for de fleste brukere. Alle komponenter du trenger til utskrifter, blir installert.

1

Kontroller at skriveren er koblet til nettverket og slått på. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler skriveren til et nettverk, se brukerhåndboken som fulgte med skriveren.

2

Sett inn den medfølgende CD-en med

Drivers and Utilities

(Drivere og verktøy) i datamaskinens optiske stasjon.

CDen skal starte automatisk, og det vises et installeringsvindu.

Hvis installeringsvinduet ikke vises, klikker du på

Start

og deretter

Kjør

. Skriv inn

X:\Setup.exe

: Bytt ut

X

med bokstaven som representerer stasjonen, og klikk på

OK

.

Hvis du bruker Windows Vista, må du velge

Start

Alle

Programmer

Tilbehør

Kjør

og skrive

X:\Setup.exe

.

Hvis Autokjør-vinduet vises i Windows Vista, klikker du på

Kjør

Setup.exe

i feltet

Installer eller kjør program

og klikker på

Fortsett

i vinduet for

brukerkontokontroll

.

3

Klikk på

Next

.

4

Velg

Typical installation for a network printer

. Klikk på

Next

.

5

Listen over skrivere som er tilgjengelige på nettverket, vises. Velg skriveren du vil installere, fra listen, og klikk deretter på

Next

.

• Ved behov velger du ønsket språk fra rullegardinlisten.

View User’s Guide

: Lar deg vise brukerhåndboken. Hvis datamaskinen ikke har Adobe

®

Acrobat

®

, klikker du på dette alternativet, og Adobe

®

Acrobat

®

Reader installeres automatisk for deg.

• Hvis du ikke finner skriveren på listen, klikker du på

Update

for

å oppdatere den, eller velger

Add TCP/IP Port

for å koble skriveren til nettverket. Hvis du vil koble skriveren til nettverket, angir du navnet på porten og IP-adressen for skriveren.

Skriv ut en konfigurasjonsside for nettverk for å finne skriverens

IP-adresse eller MAC-adresse.

• Hvis du vil finne en delt nettverksskriver (UNC-bane), velger du

Shared Printer (UNC)

og angir det delte navnet manuelt, eller du finner en delt skriver ved å klikke på

Browse

-knappen.

M

ERK

: Hvis du ikke finner maskinen på nettverket, må du slå av brannmuren og klikke på

Update

.

For Windows: Klikk på

Start

Kontrollpanel

og velg Windowsbrannmur. Deaktiver brannmuren. For andre operativsystemer må du se den elektroniske hjelpen.

6

Når installeringen er fullført, åpnes et vindu der du blir spurt om du vil skrive ut en testside. Hvis du ønsker å gjøre det, merker du av for de aktuelle alternativene og klikker på

Finish

.

7

Installere skriverprogramvare i Windows

4

Velg

Custom installation

. Klikk på

Next

.

M

ERK

: Hvis skriveren ikke virker som den skal etter at installasjonen

er fullført, installerer du skriverdriveren på nytt. Se “Installere skriverprogramvaren på nytt” på side 9.

Tilpasset installasjon

Du kan velge hvilke komponenter som skal installeres, og angi en

IP-adresse.

1

Kontroller at skriveren er koblet til nettverket og slått på. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler skriveren til et nettverk, se brukerhåndboken som fulgte med skriveren.

2

Sett inn den medfølgende CD-en med

Drivers and Utilities

(Drivere og verktøy) i datamaskinens optiske stasjon.

CDen skal starte automatisk, og det vises et installeringsvindu.

Hvis installeringsvinduet ikke vises, klikker du på

Start

og deretter

Kjør

. Skriv inn

X:\Setup.exe

: Bytt ut

X

med bokstaven som representerer stasjonen, og klikk på

OK

.

Hvis du bruker Windows Vista, må du velge

Start

Alle

Programmer

Tilbehør

Kjør

og skrive

X:\Setup.exe

.

Hvis Autokjør-vinduet vises i Windows Vista, klikker du på

Kjør

Setup.exe

i feltet

Installer eller kjør program

og klikker på

Fortsett

i vinduet for

brukerkontokontroll

.

3

Klikk på

Next

.

5

Listen over skrivere som er tilgjengelige på nettverket, vises. Velg skriveren du vil installere, fra listen, og klikk deretter på

Next

.

• Ved behov velger du ønsket språk fra rullegardinlisten.

View User’s Guide

: Lar deg vise brukerhåndboken. Hvis datamaskinen ikke har Adobe

®

Acrobat

®

, klikker du på dette alternativet, og Adobe

®

Acrobat

®

Reader installeres automatisk for deg.

• Hvis du ikke finner skriveren på listen, klikker du på

Update

for

å oppdatere den, eller velger

Add TCP/IP Port

for å koble skriveren til nettverket. Hvis du vil koble skriveren til nettverket, angir du navnet på porten og IP-adressen for skriveren.

Skriv ut en konfigurasjonsside for nettverk for å finne skriverens

IP-adresse eller MAC-adresse.

• Hvis du vil finne en delt nettverksskriver (UNC-bane), velger du

Shared Printer [UNC]

og angir det delte navnet manuelt, eller du finner en delt skriver ved å klikke på

Browse

-knappen.

M

ERK

: Hvis du ikke finner maskinen på nettverket, må du slå av brannmuren og klikke på

Update

.

For Windows: Klikk på

Start

Kontrollpanel

og velg Windowsbrannmur. Deaktiver brannmuren. For andre operativsystemer må du se den elektroniske hjelpen.

8

Installere skriverprogramvare i Windows

T

IPS

: Hvis du vil angi en bestemt IP-adresse på en bestemt nettverksskriver, klikker du på

Set IP Address

-knappen.

Vinduet hvor du kan angi IP-adressen, vises. Gjør følgende:

Installere skriverprogramvaren på nytt

Du kan installere programvaren på nytt hvis installeringen mislykkes.

1

Start Windows.

2

Start

-menyen velger du

Programmer

eller

Alle Programmer

Dell

Dell Printers

Dell 1235cn Color Laser MFP

Maintenance

.

3

Velg

Repair

og klikk på

Next

.

4

Listen over skrivere som er tilgjengelige på nettverket, vises. Velg skriveren du vil installere, fra listen, og klikk deretter på

Next

. a. Velg en skriver som skal kobles til en bestemt IP-adresse på listen.

b. Konfigurer en IP-adresse, delnettverksmaske og gateway for skriveren manuelt og klikk på

Configure

for å koble den bestemte

IP-adressen til nettverksskriveren.

c. Klikk på

Next

.

6

Velg komponentene som skal installeres. Når du har valgt komponentene, vises følgende vindu. Du kan også endre skrivernavnet, angi skriveren som skal være delt på nettverket, angi skriveren til standardskriver og endre navnet på porten til hver skriver. Klikk på

Next

.

• Hvis du ikke finner skriveren på listen, klikker du på

Update

for

å oppdatere den, eller velger

Add TCP/IP Port

for å koble skriveren til nettverket. Hvis du vil koble skriveren til nettverket, angir du navnet på porten og IP-adressen for skriveren.

• Hvis du vil finne en delt nettverksskriver (UNC-bane), velger du

Shared Printer (UNC)

og angir det delte navnet manuelt, eller du finner en delt skriver ved å klikke på

Browse

-knappen.

Det vises en komponentliste, slik at du kan installere hvert enkelt element på nytt.

M

ERK

: Hvis skriveren ikke er koblet til datamaskinen, vil følgende vindu vises.

Hvis du vil installere programvaren på en server, merker du av for

Setting up this printer on a server

.

7

Når installeringen er fullført, åpnes et vindu der du blir spurt om du vil skrive ut en testside. Hvis du ønsker å gjøre det, merker du av for de aktuelle alternativene og klikker på

Finish

.

M

ERK

: Hvis skriveren ikke virker som den skal etter at installasjonen

er fullført, installerer du skriverdriveren på nytt. Se “Installere skriverprogramvaren på nytt” på side 9.

Når du har koblet til skriveren, klikker du på

Next

.

9

Installere skriverprogramvare i Windows

Hvis du ikke vil koble til skriveren nå, klikker du på

Next

og

No

i det neste skjermbildet. Da starter installeringen, og det skrives ikke ut en testside på slutten av installeringen.

Installeringsvinduet du ser på skjermen din, kan være forskjellig fra det som vises i denne brukerhåndboken, avhengig av hvilket operativsystem det er på på maskinen.

5

Velg komponentene du vil installere på nytt, og klikk på

Next

.

Hvis du installerte skriverprogramvaren for lokal utskrift og velger

skriverdrivernavnet

, vises vinduet der du blir spurt om du vil skrive ut en testside. Gjør følgende: a. Hvis du vil skrive ut en testside, merker du av i avmerkingsboksen og klikker på

Next

.

b. Hvis testsiden skrives ut riktig, klikker du på

Yes

.

Hvis den ikke skrives ut riktig, klikker du på

No

for å skrive den ut på nytt.

6

Når du har installert skriverprogramvaren på nytt, klikker du på

Finish

.

Fjerne skriverprogramvaren

1

Start Windows.

2

Start

-menyen velger du

Programmer

eller

Alle Programmer

Dell

Dell Printers

Dell 1235cn Color Laser MFP

Maintenance

.

3

Velg

Remove

, og klikk på

Next

.

Det vises en komponentliste, slik at du kan velge hvilke(t) element(er) du vil fjerne.

4

Velg komponentene du vil fjerne, og klikk på

Next

.

5

Når datamaskinen ber deg om å bekrefte valget, klikker du på

Yes

.

Den valgte driveren og alle komponentene fjernes fra datamaskinen.

6

Når programvaren er fjernet, klikker du på

Finish

.

10

Installere skriverprogramvare i Windows

2

Grunnleggende utskrift

Dette kapitlet forklarer utskriftsalternativene og vanlige utskriftsoppgaver i Windows.

Dette kapitlet inneholder:

Skrive ut et dokument

Skrive ut til en fil (PRN)

Skriverinnstillinger

- Kategorien Layout

- Kategorien Paper

- Kategorien Graphic

- Kategorien Other Options

- Kategorien Om

- Bruke en favorittinnstilling

- Bruke Hjelp

Skrive ut et dokument

M

ERK

:

Skriverdrivervinduet

Properties

som vises i denne brukerhåndboken, kan være forskjellig, avhengig av skriveren som er i bruk.

Sammensetningen av skriveregenskapsvinduet er imidlertid lik.

Kontroller at operativsystemet er kompatibelt med skriveren.

Se i delen som omhandler operativsystemkompatibilitet under skriverspesifikasjoner i skriverens brukerhåndbok.

Hvis du trenger å vite det nøyaktige navnet på skriveren, finner du dette på den medfølgende CD-en med

Drivers and Utilities

.

Når du velger et alternativ i skriveregenskapene, kan du se et utropstegn ( ) eller et ( )-tegn. Et utropstegn betyr at du kan velge alternativet, men det er ikke anbefalt. Et ( )-tegn betyr at du ikke kan velge alternativet på grunn av maskinens innstillinger eller miljø.

Nedenfor beskrives den generelle fremgangsmåten for utskrift fra ulike Windows-programmer. Den nøyaktige fremgangsmåten for å skrive ut et dokument kan variere, avhengig av hvilket program du bruker. Se brukerhåndboken for det aktuelle programmet hvis du vil ha den nøyaktige utskriftsprosedyren.

1

Åpne dokumentet som skal skrives ut.

2

Velg

Skriv ut

Fil

-menyen. Utskriftsvinduet vises. Vinduet kan se noe annerledes ut, avhengig av programmet.

De grunnleggende utskriftsinnstillingene velges i utskriftsvinduet.

Disse innstillingene inkluderer antall eksemplarer og utskriftsområde.

Kontroller at skriveren er valgt.

11

Grunnleggende utskrift

3

Velg

skriverdriveren

i rullegardinlisten

Name

.

4

Hvis du vil bruke funksjonene som følger med skriverdriveren, klikker du på

Properties

eller

Innstillinger

i programmets utskriftsvindu. Hvis du vil ha mer informasjon, se

“Skriverinnstillinger” på side 12.

Hvis knappen

Setup

,

Printer

eller

Options

vises i utskriftsvinduet, klikker du på denne i stedet. Deretter klikker du på

Properties

i det neste skjermbildet.

5

Klikk på

OK

for å lukke egenskapsvinduet.

6

Start utskriftsjobben ved å klikke på

OK

eller

Skriv ut

i utskriftsvinduet.

Skrive ut til en fil (PRN)

Noen ganger må du lagre utskriftsdataene som en fil for formålet.

Slik lager du en fil:

1

Merk av for

Skriv til fil

i

Skriv ut

-vinduet.

2

Klikke på

Skriv ut

.

3

Velg mappe, gi filen et navn, og klikk deretter på

OK

.

Skriverinnstillinger

Du kan bruke egenskapsvinduet for skriveren, som gir deg tilgang til alle skriveralternativene du trenger når du bruker skriveren. Når egenskapsvinduet for skriveren vises, kan du se gjennom og endre innstillingene du trenger for utskriftsjobben.

Egenskapsvinduet for skriveren kan være forskjellig, avhengig av operativsystemet. Denne brukerhåndboken viser egenskapsvinduet i Windows XP.

Skriverdrivervinduet

Properties

som vises i denne brukerhåndboken, kan være forskjellig, avhengig av skriveren som er i bruk.

M

ERK

:

De fleste Windows-programmer overstyrer innstillingene du angir i skriverdriveren. Endre først alle tilgjengelige utskriftsinnstillinger i programmet, og endre deretter eventuelle gjenværende innstillinger i skriverdriveren.

Innstillingene du endrer, vil bare være aktive så lenge du bruker gjeldende program.

Hvis du vil gjøre endringene permanente

, må du endre innstillingene i mappen Skrivere.

Den følgende fremgangsmåten er for Windows XP. For andre

Windows-operativsystemer se brukerhåndboken eller hjelpen for Windows.

1. Klikk på

Start

-knappen i Windows.

2. Velg

Skrivere og telefakser

.

3. Velg

ikonet for skriverdriveren

.

4. Høyreklikk på ikonet for skriverdriveren og velg

Utskriftsinnstillinger

.

5. Endre innstillingene i hver kategori, og klikk på OK.

12

Grunnleggende utskrift

Kategorien Layout

Kategorien

Layout

inneholder alternativer for å angi hvordan dokumentet skal se ut på den utskrevne siden.

Layout Options

inneholder

Multiple Pages per Side

og

Poster Printing

. Se “Skrive ut et dokument” på side 11 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan

du får tilgang til skriveregenskapene.

Kategorien Paper

Bruk følgende alternativer for å angi grunnleggende

papirbehandlingsspesifikasjoner i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får

tilgang til skriveregenskapene.

Klikk på kategorien

Paper

for å få tilgang til forskjellige papiregenskaper.

Paper Orientation

Med

Paper Orientation

kan du velge hvilken retning informasjonen skal skrives ut i på en side.

• Med

Portrait

kan du skrive ut på tvers av siden (brevstil).

• Med

Landscape

kan du skrive ut på langs av siden (regnearkstil).

• Med

Rotate 180 Degrees

kan du rotere siden 180 grader.

Stående

Liggende

Layout Options

Med

Layout Options

kan du velge avanserte utskriftsalternativer. Du kan velge

Multiple Pages per Side

og

Poster Printing

.

• Hvis du vil ha mer informasjon, se “Skrive ut flere sider på ett ark (N opp-utskrift)” på side 16.

• Hvis du vil ha mer informasjon, se “Skrive ut plakater” på side 17.

• Hvis du vil ha mer informasjon, se “Skrive ut hefter” på side 17

Double-sided Printing

Med

Double-sided Printing

kan du skrive ut på begge sider av arket.

.

• Hvis du vil ha mer informasjon, se “Skrive ut på begge sider av arket” på side 18.

13

Grunnleggende utskrift

Copies

Copies

lar deg velge hvor mange eksemplarer du vil skrive ut. Du kan velge fra 1 til 999 eksemplarer.

Size

Med

Size

kan du angi størrelsen på papiret som er lagt i skuffen.

Hvis den ønskede størrelsen ikke finnes i

Size

-boksen, klikker du på

Custom

. Når vinduet

Custom Paper Setting

vises, kan du angi papirstørrelsen og klikke på

OK

. Innstillingen vises i listen, slik at du kan velge den.

Source

Kontroller at riktig papirskuff er angitt for

Source

.

Bruk

Manuell mating

ved utskrift på spesialmaterialet, for eksempel konvolutter og transparenter.

Type

Angi

Type

slik at det svarer til papiret som er lagt i skuffen som du vil skrive ut fra. Dermed får du en utskrift med best mulig resultat. Hvis ikke, blir ikke nødvendigvis utskriftskvaliteten som du ønsker.

Thick

Tykt papir som veier mellom 90 og 105 g/m

2

.

Tynt

: Tynt papir som veier mellom 60 og 70 g/m

2

.

Cotton

: 75~90 g/m

2

bomullspapir, for eksempel Gilbert 25 % og Gilbert 100 %.

Plain Paper

: Vanlig papir. Velg denne typen hvis du bruker en svart-/hvittskriver og skriver ut på 60 g/m

2

bomullspapir.

Recycled Paper

: 75~90 g/m

2

resirkulert papir.

Color Paper

: 75~90 g/m

2

papir med farget bakgrunn.

Archive Paper

: Velg dette alternativet hvis du har behov for å oppbevare en utskrift over lengre tid, for eksempel i et arkiv.

Scaling Printing

Med

Scaling Printing

kan du skalere utskriftsjobben på en side, automatisk eller manuelt. Du kan velge mellom

None

,

Reduce/Enlarge

og

Fit to Page

.

• Hvis du vil ha mer informasjon, se “Skrive ut et forminsket eller forstørret dokument” på side 18.

• Hvis du vil ha mer informasjon, se “Tilpasse dokumentet til en valgt papirstørrelse” på side 18.

Kategorien Graphic

Bruk grafikkalternativene nedenfor til å justere utskriftskvaliteten etter

behov. Se “Skrive ut et dokument” på side 11 hvis du vil ha mer

informasjon om hvordan du får tilgang til skriveregenskapene.

Klikk på kategorien

Graphic

for å vise egenskapene som vises nedenfor.

Advanced Options

Du kan angi avanserte innstillinger ved å klikke på knappen

Advanced Options

.

Print All Text To Black

: Hvis det er merket av for

Print All Text To

Black,

vil all tekst i dokumentet skrives ut med hel, svart farge, uansett hvilken farge den har på skjermen.

Print All Text To Darken

: Hvis det er merket av for

Print All Text To

Darken

, skrives all tekst i dokumentet ut mørkere enn i et vanlig dokument.

Enkelte skrivere støtter ikke denne funksjonen.

Grayscale Enhancement

: Trykk på

Smart Color

-fliken. Denne funksjonen lar brukere ta vare på detaljene i naturfoto og forbedre kontrasten og synligheten blant gråtoner ved utskrift av fargedokumenter i gråskala. Denne funksjonen er tilgjengelig bare når du bruker PCLskriverdriveren.

Fine Edge

: Trykk på

Smart Color

-fliken. Denne funksjonen lar brukerne fremheve kantene på tekst og smale linjer for å gjøre dokumentet lettere

å lese, og jevnfører hver fargekanalregistrering i fargeutskriftmodus.

Denne funksjonen er tilgjengelig bare når du bruker SPL-skriverdriveren.

Quality

Alternativene for oppløsning varierer mellom skrivermodellene.

Jo høyere innstilling, desto skarpere og klarere blir tegn og grafikk på utskriften. Det kan ta lengre tid å skrive ut et dokument med høye innstillinger.

Color Mode

Du kan angi fargealternativer.

Color

gir vanligvis best mulig utskriftskvalitet for fargedokumenter. Hvis du vil skrive ut et fargedokument i gråtoner, velger du

Grayscale

. Hvis du vil justere fargealternativene manuelt, velger du

Manual

og klikker på

Color Adjust

-knappen

Color Matching

knappen.

Copies Setting

: Før du kan bruke dette alternativet, må du angi antall eksemplarer i kategorien

Paper

. Når du skal lage flere kopier og vil skrive ut noen av kopiene i farger og andre i gråtoner, bruker du dette alternativet og velger antallet gråtonekopier.

Color Adjust

: Du kan justere utseendet på bildene ved å endre innstillingene under

Levels

.

Color Matching

: Du kan tilpasse utskriftsfargene til fargene på skjermen med alternativet

Settings

.

14

Grunnleggende utskrift

Kategorien Other Options

Du kan velge utmatingsalternativer for dokumentet. Se “Skrive ut et dokument” på side 11 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du

får tilgang til skriveregenskapene.

Klikk på kategorien

Other Options

for å få tilgang til følgende funksjoner:

Bruke en favorittinnstilling

Under alternativet

Favorites

, som er tilgjengelig i alle kategorier, kan du lagre gjeldende egenskapsinnstillinger for senere bruk.

Slik lagrer du et

Favorites

-element:

1

Velg de ønskede innstillingene i hver kategori.

2

Skriv inn et navn på elementet i

Favorites

-boksen.

Watermark

Du kan opprette tekstbilde i bakgrunnen som skal skrives ut på hver side

i dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, se “Bruke vannmerker” på side 19.

Overlay

Overlegg brukes ofte i stedet for forhåndstrykte skjemaer og ark med brevhode.

Hvis du vil ha mer informasjon, se “Bruke overlegg” på side 20.

Output Options

Print Subset

: Du kan angi hvilken rekkefølge sidene skal skrives ut i.

Velg utskriftsrekkefølgen i rullegardinlisten.

-

Normal (1, 2, 3)

: Alle sidene blir skrevet ut fra første til siste side.

-

Reverse All Pages (3,2,1)

: Alle sidene blir skrevet ut fra siste til første side.

-

Print Odd Pages

: Bare oddetallssidene blir skrevet ut.

-

Print Even Pages

: Bare partallssidene blir skrevet ut.

Kategorien Om

Bruk kategorien

About

til å vise informasjon om opphavsrett og driverens versjonsnummer. Hvis du har en nettleser, kan du koble til

Internett ved å klikke på ikonet for webområdet. Hvis du vil ha mer

informasjon om hvordan du får tilgang til skriveregenskapene, se “Skrive ut et dokument” på side 11.

3

Klikk på

Save

.

Når du lagrer

Favorites

, lagres alle gjeldende driverinnstillinger.

Hvis du vil bruke en lagret innstilling, velger du elementet i rullegardinlisten

Favorites

. Skriveren er nå konfigurert til å skrive ut i samsvar med den valgte Favoritter-innstillingen.

Hvis du vil slette et Favoritter-element, velger du elementet i listen og klikker på

Delete

.

Du kan også gjenopprette skriverdriverens standardinnstillinger ved

å velge

Printer Default

i listen.

Bruke Hjelp

Skriveren har en elektronisk hjelpefunksjon som kan aktiveres ved

å klikke på

Help

-knappen i skriverens egenskapsvindu. Hjelpen inneholder detaljert informasjon om skriverfunksjonene som finnes i skriverdriveren.

Du kan også klikke på øverst i høyre hjørne i vinduet, og deretter klikke på en hvilken som helst innstilling.

15

Grunnleggende utskrift

3

Avansert utskrift

Dette kapitlet forklarer utskriftsalternativer og avanserte utskriftsoppgaver.

M

ERK

:

Skriverdrivervinduet

Properties

som vises i denne brukerhåndboken, kan være forskjellig, avhengig av skriveren som er i bruk.

Sammensetningen av skriveregenskapsvinduet er imidlertid lik.

Hvis du trenger å vite det nøyaktige navnet på skriveren, finner du dette på den medfølgende CD-en med

Drivers and Utilities

.

Dette kapitlet inneholder:

Skrive ut flere sider på ett ark (N opp-utskrift)

Skrive ut plakater

Skrive ut hefter

Skrive ut på begge sider av arket

Skrive ut et forminsket eller forstørret dokument

Tilpasse dokumentet til en valgt papirstørrelse

Bruke vannmerker

Bruke overlegg

Skrive ut flere sider på ett ark

(N opp-utskrift)

Du kan velge hvor mange sider du vil skrive ut på et enkeltark. Hvis du vil skrive ut mer enn én side per ark, forminskes sidene og ordnes i angitt rekkefølge på arket. Du kan skrive ut opptil 16 sider på ett ark.

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

2

I kategorien

Layout

velger du

Multiple Pages per Side

i rullegardinlisten

Layout Type

.

3

Velg hvor mange sider du vil skrive ut per ark (1, 2, 4, 6, 9 eller 16) i rullegardinlisten

Pages per Side

.

4

Velg om nødvendig siderekkefølgen i rullegardinlisten

Page

Order

.

Merk av for

Print Page Border

for å skrive ut en kant rundt hver side på arket.

5

Klikk på kategorien

Paper

, og velg papirkilde, -størrelse og -type.

6

Klikk på

OK

, og skriv ut dokumentet.

16

Avansert utskrift

Skrive ut plakater

Med funksjonen for plakatutskrift kan du skrive ut et enkeltsidig dokument på 4, 9 eller 16 ark, som du deretter kan lime sammen til et dokument i plakatstørrelse.

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

2

Klikk kategorien

Layout,

og velg

Poster Printing

i rullegardinlisten

Layout Type

.

3

Konfigurer plakatalternativer:

Du kan velge sideoppsettet

Poster<2x2>

,

Poster<3x3>

,

Poster<4x4>

eller

Custom

. Hvis du velger

Poster<2x2>

, vil utskriften automatisk strekkes over fire fysiske sider. Hvis alternativet er satt til Egendefinert, kan du forstørre originalen med 150 til 400 %.

Avhengig av forstørrelsesgraden, justeres sideoppsettet automatisk til

Poster<2x2>

,

Poster<3x3>

eller

Poster<4x4>

.

Skrive ut hefter

Med funksjonen for hefteutskrift kan du skrive ut et dokument på begge sider av arket og ordne sidene slik at arkene kan brettes i to til et hefte når de er skrevet ut.

1

Du kan endre utskriftsinnstillinger i skriveregenskapene

i programmet. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

2

I kategorien

Layout

velger du

Booklet Printing

i rullegardinlisten for

Type

.

M

ERK

:

Alternativet

Booklet Printing

er ikke tilgjengelig for alle papirstørrelser. Du finner tilgjengelig papirstørrelse for denne funksjonen ved å velge papirstørrelsen under

Størrelse

i kategorien

Paper

og kontrollere at

Booklet Printing

i

Type

listen i kategorien

Layout

er aktivert.

3

Klikk på kategorien

Paper

og velg papirkilde, -størrelse og -type.

4

Klikk på

OK

, og skriv ut dokumentet.

5

Når sidene er skrevet ut, bretter og stifter du dem.

Angi en overlapping i millimeter eller tommer for å gjøre det lettere

å lime arkene sammen.

0,15 tommer

0,15 tommer

4

Klikk på kategorien

Paper

, og velg papirkilde, -størrelse og -type.

5

Klikk på

OK

, og skriv ut dokumentet. Gjør ferdig plakaten ved å lime arkene sammen.

17

Avansert utskrift

Skrive ut på begge sider av arket

Du kan skrive ut på begge sider av et ark. Før du skriver ut, må du bestemme hvilken retning dokumentet skal skrives ut i.

Følgende alternativer finnes:

None

Long Edge

: Det vanlige oppsettet for bøker som skal bindes inn.

Short Edge

: Brukes ofte for kalendere.

Langside

Kortside

M

ERK

: Ikke skriv ut på begge sider av etiketter, transparenter, konvolutter eller tykt papir. Det kan føre til papirstopp og skade på skriveren.

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør

du dette i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

2

Velg papirretning i kategorien

Layout

.

3

Velg ønsket alternativ for innbinding under

Double-sided

Printing

.

4

Klikk på kategorien

Paper

, og velg papirkilde, -størrelse og -type.

5

Klikk på

OK

, og skriv ut dokumentet.

M

ERK

: Hvis skriveren ikke har en dupleksenhet, må du fullføre utskriftsjobben manuelt. Skriveren skriver først ut annenhver side av dokumentet. Når den første siden av jobben er skrevet ut, vises vinduet for utskriftstips. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre utskriften.

Skrive ut et forminsket eller forstørret dokument

Du kan endre størrelsen på sideinnholdet, slik at det blir større eller mindre på den utskrevne siden.

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

2

I kategorien

Paper

velger du

Reduce/Enlarge

i rullegardinlisten

Printing Type

.

3

Angi skaleringsgraden i

Percentage

-boksen.

Du kan også klikke på knappen eller .

4

Velg papirkilden, -størrelsen og -typen under

Paper Options

.

5

Klikk på

OK

, og skriv ut dokumentet.

Tilpasse dokumentet til en valgt papirstørrelse

Med denne funksjonen kan du skalere utskriften til en hvilken som helst valgt papirstørrelse, uansett størrelse på det digitale dokumentet. Dette kan være nyttig hvis du vil undersøke fine detaljer i et lite dokument.

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

2

I kategorien

Paper

velger du

Fit to Page

i rullegardinlisten

Printing Type

.

3

Velg riktig størrelse i rullegardinlisten

Utskriftsstørrelse

.

4

Velg papirkilden, -størrelsen og -typen under

Paper Options

.

5

Klikk på

OK

, og skriv ut dokumentet.

18

Avansert utskrift

Bruke vannmerker

Med vannmerkealternativet kan du skrive ut tekst oppå et eksisterende dokument. Du kan for eksempel legge på store grå bokstaver med teksten

UTKAST eller FORTROLIG diagonalt over førstesiden eller alle sidene i et dokument.

Det følger flere forhåndsdefinerte vannmerker med skriveren, og du kan endre disse eller legge til nye vannmerker.

Bruke et eksisterende vannmerke

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

2

Klikk på kategorien

Other Options

, og velg det ønskede vannmerket i rullegardinlisten

Watermark

. Det valgte vannmerket vises på forhåndsvisningsbildet.

3

Klikk på

OK

, og start utskriften.

M

ERK

: Forhåndsvisningsbildet viser hvordan siden vil se ut når den er skrevet ut.

Opprette et vannmerke

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

2

Klikk på kategorien

Other Options

, og klikk på

Edit

under

Watermark

. Vinduet

Edit Watermark

vises.

3

Skriv inn en tekstmelding i boksen

Watermark Message

. Du kan skrive inn opptil 40 tegn. Meldingen vises i forhåndsvisningsvinduet.

Hvis du merker av for

First Page Only

, skrives vannmerket bare ut på første side.

4

Velg vannmerkealternativer.

Du kan velge skriftnavn, stil, størrelse og gråtonenivå under

Font

Attributes

, og angi vannmerkevinkel under

Message Angle

.

5

Klikk på

Add

for å legge til det nye vannmerket i listen.

6

Når du er ferdig med å redigere, klikker du på

OK

og starter utskriften.

Hvis du vil stoppe utskriften av vannmerket, velger du

(No Watermark)

i rullegardinlisten

Watermark

.

Redigere et vannmerke

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

2

Klikk på kategorien

Other Options

, og klikk på

Edit

under

Watermark

. Vinduet

Edit Watermark

vises.

3

Velg det vannmerket du ønsker å redigere, i listen

Current

Watermarks

, og endre vannmerkemeldingen og -alternativene.

4

Klikk på

Update

for å lagre endringen.

5

Klikk på

OK

til utskriftsvinduet lukkes.

Slette et vannmerke

1

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

2

I kategorien

Other Options

klikker du på

Edit

under Vannmerke.

Vinduet

Edit Watermark

vises.

3

Velg vannmerket du vil slette i listen

Current Watermarks

, og klikk på

Delete

.

4

Klikk på

OK

til utskriftsvinduet lukkes.

19

Avansert utskrift

Bruke overlegg

Hva er et overlegg?

Et overlegg er tekst og/eller bilder som er lagret på datamaskinens harddisk

(HDD) i et spesielt filformat som kan skrives ut i et hvilket som helst dokument. Overlegg brukes ofte i stedet for forhåndstrykte skjemaer og ark med brevhode. I stedet for å bruke et forhåndstrykt brevhode, kan du opprette et overlegg som inneholder nøyaktig samme informasjon som brevhodet. Når du vil skrive ut et brev med firmaets brevhode, trenger du ikke legge inn forhåndstrykt papir med brevhode. Du trenger bare å gi skriveren beskjed om å skrive ut brevhodet i dokumentet ditt.

Opprette et nytt sideoverlegg

Hvis du vil bruke et sideoverlegg, må du opprette et nytt sideoverlegg som inneholder logoen eller bildet.

1

Opprett eller åpne et dokument som inneholder en tekst eller et bilde som skal brukes i et nytt sideoverlegg. Plasser elementene nøyaktig slik de skal vises når de er skrevet ut som et overlegg.

2

Hvis du vil lagre dokumentet som et overlegg, gjør du dette i

skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

3

Klikk på kategorien

Other Options

, og klikk på

Edit

under

Overlay

.

4

I vinduet Rediger overlegg klikker du på

Create Overlay

.

5

Skriv inn et navn på opptil åtte tegn i

File name

-boksen i vinduet

Opprett overlegg. Velg om nødvendig målbanen. (Standardbanen er C:\FormOver.)

6

Klikk på

Save

. Navnet vises i

Overlay List

-boksen.

7

Klikk på

OK

eller

Yes

for å fullføre opprettingen.

Filen blir ikke skrevet ut. Den lagres i stedet på datamaskinens harddisk.

M

ERK

: Størrelsen på overleggsdokumentet må være den samme som for dokumentet det skal skrives ut sammen med. Ikke opprett et overlegg med et vannmerke.

Bruke et sideoverlegg

Når et overlegg er opprettet, kan det skrives ut sammen med dokumentet.

Slik skriver du ut et overlegg sammen med et dokument:

1

Opprett eller åpne dokumentet som skal skrives ut.

2

Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene fra programmet, gjør du dette

i skriveregenskapene. Se “Skrive ut et dokument” på side 11.

3

Klikk på kategorien

Other Options

.

4

Velg det ønskede overlegget i rullegardinlisten

Overlay

.

5

Hvis den ønskede overleggfilen ikke vises i

Overlay

-listen, klikker du på

Edit

og deretter på

Load Overlay

og velger overleggfilen.

Hvis du har lagret overleggfilen du ønsker å bruke, i et eksternt lager, kan du også laste inn filen når du går til vinduet

Load Overlay

.

Når du har valgt filen, klikker du på

Open

. Filen vises i

Overlay

List

-boksen og er klar til å skrives ut. Velg overlegget i

Overlay

List

-boksen.

6

Klikk på

Confirm Page Overlay When Printing

om nødvendig.

Hvis denne boksen er avmerket, åpnes et meldingsvindu hver gang du sender et dokument til skriveren. I meldingen blir du bedt om å bekrefte at du vil skrive ut et overlegg sammen med dokumentet.

Hvis denne boksen er tom, og du har valgt et overlegg, blir overlegget automatisk skrevet ut sammen med dokumentet.

7

Klikk på

OK

eller

Yes

til utskriften starter.

Det valgte overlegget lastes ned sammen med utskriftsjobben og skrives ut på dokumentet.

M

ERK

: Oppløsningen til overleggdokumentet må være den samme som for dokumentet overlegget skal skrives ut sammen med.

Slette et sideoverlegg

Du kan slette sideoverlegg du ikke lenger har bruk for.

1

I vinduet for skriveregenskaper klikker du på kategorien

Other

Options

.

2

Klikk på

Edit

under

Overlay

.

3

Velg overlegget du vil slette, i

Overlay List

-boksen.

4

Klikk på

Delete Overlay

.

5

Når det vises et vindu der du blir bedt om å bekrefte, klikker du på

Yes

.

6

Klikk på

OK

til utskriftsvinduet lukkes.

20

Avansert utskrift

4

Dele skriveren lokalt

Du kan koble skriveren direkte til en valgt datamaskin, som kalles

“vertsdatamaskinen”, i nettverket.

Den følgende fremgangsmåten er for Microsoft

®

Windows

®

XP. For andre Windows-operativsystemer se brukerhåndboken eller hjelpen for

Windows.

M

ERKNADER

:

• Kontroller hvilke operativsystemer som er kompatible med skriveren.

Se i delen som omhandler operativsystemkompatibilitet under skriverspesifikasjoner i skriverens brukerhåndbok.

• Hvis du trenger å vite det nøyaktige navnet på skriveren, finner du dette på den medfølgende CD-en med

Drivers and Utilities

.

Konfigurere en vertsdatamaskin

1

Start Windows.

2

Start

-menyen velger du

Skrivere og telefakser

.

3

Dobbeltklikk på

skriverdriverikonet

.

4

Velg

Deling

Printer

-menyen.

5

Merk av for

Del denne skriveren

.

6

Fyll ut feltet

Delt navn

, og klikk på

OK

.

Konfigurere en klientdatamaskin

1

Høyreklikk på

Start

-knappen i Windows, og velg

Utforsk

.

2

Velg

Mine nettverkssteder

, og høyreklikk på

Søk etter datamaskiner

.

3

Skriv inn IP-adressen til vertsdatamaskinen i feltet

Datamaskinnavn

, og klikk på

Søk

. (Hvis datamaskinen krever

Brukernavn

og

Passord

, skriver du inn brukernavnet og passordet til kontoen på vertsdatamaskinen.)

4

Dobbeltklikk på

Skrivere og telefakser

.

5

Høyreklikk på driverikonet, og velg

Koble til

.

6

Klikk på

Ja

hvis det vises en bekreftelsesmelding for installasjon.

21

Dele skriveren lokalt

5

Skanning

Skanning med maskinen gjør om bilder og tekst til digitale filer på datamaskinen. Filene kan fakses eller sendes som e-post, publiseres på en webside eller brukes i andre prosjekter som du kan skrive ut ved hjelp av SmarThru-programvaren eller WIA-driveren.

Dette kapitlet inneholder:

SmarThru Office

Skanning med TWAIN-kompatibel programvare

Skanne ved hjelp av WIA-driveren

M

ERK

:

Kontroller operativsystemet som er kompatibelt med skriveren.

Se i delen som omhandler operativsystemkompatibilitet under skriverspesifikasjoner i skriverens brukerhåndbok.

Du finner navnet på skriveren din på den medfølgende CD-en med Drivers and Utilities.

Den maksimale oppløsningen som kan oppnås, avhenger av ulike faktorer, blant annet hvor rask datamaskinen er, tilgjengelig diskplass, minne, størrelsen på bildet som skal skannes, og innstillingene for bitdybde. Avhengig av systemet og hva du skal skanne, kan det derfor hende at du ikke kan skanne med bestemte oppløsninger, spesielt hvis du prøver å skanne med høy oppløsning (høye dpi-verdier).

SmarThru Office

Den medfølgende CD-en med

Drivers and Utilities

gir deg SmarThru

Office. SmarThru Office har nyttige funksjoner du kan bruke med maskinen.

Starte SmarThru Office

Følg fremgangsmåten under for å starte SmarThru Office:

1

Kontroller at maskinen og datamaskinen er slått på, og at de er koblet riktig til hverandre.

2

Når du har installert SmarThru Office, får du se SmarThru Officeikonet på skrivebordet.

3

Dobbeltklikk på ikonet for SmarThru Office.

4

SmarThru Office vises.

Hvis du vil ha mer informasjon, klikk på

Help

>

SmarThru Office

Help

.

Quick Start Guide

Denne menyen viser hurtigknapper for noen funksjoner. Hurtigknappene inkluderer:

Categories

,

Binder

,

Life Cycle

,

Scan and OCR

,

Fix and

Enhance

og

Dell Website

. Du kan deaktivere denne menyen ved å merke av for "

Do not show this diaglog again

".

Bruke SmarThru Office

Skanning

1

Klikk på skann-ikonet.

M

ERK

:

I Microsoft® Windows® XP kan du bruke startprogrammet for

SmarThru Office, som du finner til høyre på oppgavelinjen, for å åpne vinduet

Scan Setting

på en enkel måte.

I andre operativsystemer enn Windows XP klikker du på SmarThruikonet i systemstatusområdet på Windows-oppgavelinjen for å aktivere startprogrammet for SmarThru Office.

22

Skanning

2

Scan Setting-vinduet åpnes.

1

2

3

4

Select

Scanner

Select

Profile

Scan

Settings

Scan To

Brukes til å velge mellom en lokal skanner og nettverksskanner.

Brukes til å lagre ofte brukte innstillinger for senere bruk. Klikk på

New Profile

for å lagre innstillingen.

Brukes til å tilpasse innstillinger for

Scan Size

og

Paper Source

.

Brukes til å tilpasse innstillinger for

File Name

og hvor skannede data skal sendes.

M

ERK

: ikk

Advanced

-knappen for å angi flere skannealternativer.

3

Konfigurer skanneinnstillinger og klikk på

Scan

. Hvis du vil ha mer informasjon, klikk på

Help

>

SmarThru Office Help

.

Send to

E-post

Du kan sende e-post mens du jobber i SmarThru Office.

M

ERK

: Du trenger en e-postklient, som for eksempel Outlook Express, for å sende e-post i SmarThru Office. Prosedyren for sending av e-post kan variere avhengig av hvilket e-postklientprogram du bruker.

1

Velg

File

>

Send to

>

Send By E-mail

.

2

En e-postklient åpnes.

3

Tast inn den nødvendige informasjonen og send e-posten.

Faks

Du kan sende e-post mens du jobber i SmarThru Office.

1

Velg

File

>

Send to

>

Send By Fax

.

2

Send Fax

-vinduet åpnes.

3

Skriv inn nødvendig informasjon og klikk på

Send Fax

.

M

ERK

: Hvis du vil ha mer informasjon om SmarThru Office, klikker du på

Help

>

SmarThru Office Help

.

SmarThru Office Help

-vinduet

åpnes. Du kan bruke den elektroniske hjelpeinformasjonen som er innebygd i SmarThru-programmet.

Følg fremgangsmåten under for å avinstallere SmarThru Office. Før du begynner å avinstallere, må du lukke alle åpne programmer på datamaskinen. a Fra menyen

Start

velger du

Programmer

eller

Alle programmer

.

b Velg SmarThru Office og deretter

Uninstall SmarThru Office

.

c Når du blir bedt om å bekrefte valget ditt, leser du erklæringen og klikker på

OK

. d Klikk på

Finish

.

Skanning med TWAIN-kompatibel programvare

Hvis du vil skanne dokumenter med annen programvare, må du bruke et

TWAIN-kompatibelt program, for eksempel Adobe

®

Photoshop

®

. Første gang du skanner med maskinen, må du velge den som TWAIN-kilde i programmet du bruker.

Skanningsprosessen består av følgende grunnleggende trinn:

1

Kontroller at maskinen og datamaskinen er slått på og riktig koblet til hverandre.

2

Legg et dokument på én side med forsiden ned på glassplaten. Du kan også legge ett eller flere dokumenter med forsiden opp i ADF

(eller DADF).

3

Åpne et program, for eksempel Photoshop.

4

Åpne TWAIN-vinduet, og angi skanningsalternativer.

5

Utfør skanningen, og lagre det skannede bildet.

M

ERK

: Følg programmets instruksjoner for innlasting av bilder.

Se brukerhåndboken for programmet.

23

Skanning

Skanne ved hjelp av WIA-driveren

Maskinen støtter også WIA-driveren (Windows Image Acquisition) for av Microsoft Windows XP og fungerer med digitalkameraer og skannere. I motsetning til TWAIN-driveren, kan du bruke WIA-driveren til

å skanne og enkelt manipulere bilder uten å bruke annen programvare.

M

ERK

: WIA-driveren fungerer bare på Windows XP/Vista med USBport.

Windows XP

1

Legg et dokument på én side med forsiden ned på glassplaten. Du kan også legge ett eller flere dokumenter med forsiden opp i ADF

(eller DADF).

2

Fra

Start

-menyen på skrivebordet, velger du

Innstillinger

,

Kontrollpanel

og

Skannere og kameraer

.

3

Dobbeltklikk på

skriverdriverikonet

. Veiviseren for skanner og kamera starter.

4

Velg skanningsinnstillingene, og klikk på

Forhåndsvisning

for å se hvordan innstillingene påvirker bildet.

5

Klikk på

Neste

.

6

Skriv inn et bildenavn, og velg et filformat og en målplassering for å lagre bildet.

7

Følg instruksjonene på skjermen for å redigere bildet etter at det er kopiert til datamaskinen.

M

ERK

: Hvis du vil avbryte skannejobben, trykker du på Stop-knappen i skannervinduet og i kameraveiviseren.

Windows Vista

1

Legg et dokument på én side med forsiden ned på glassplaten. Du kan også legge ett eller flere dokumenter med forsiden opp i ADF

(eller DADF).

2

Klikk på

Start

Kontrollpanel

Maskinvare og lyd

Skannere og kameraer

.

3

Klikk på

Skann et dokument eller bilde

. Da åpnes programmet

Windows Faksing og skanning

automatisk.

M

ERK

: Hvis du vil vise skannere, kan du klikke på

Vis skannere og kameraer

.

4

Klikk på

Skann

, og skannerdriveren åpnes.

5

Velg skanneinnstillinger, og klikk på

Forhåndsvisning

for å se hvordan innstillingene påvirker bildet.

6

Klikk på

Skann

.

M

ERK

: Hvis du vil avbryte skannejobben, klikker du på Avbryt i veiviseren for skanner og kamera.

24

Skanning

6

Bruke annen programvare

Dette kapittelet inneholder:

• Skriverens statusovervåking

• Verktøy for skriverinnstillinger

• Dell-programmet for bestilling av toner

• Fastvareoppdateringsprogram

Skriverens statusovervåking

Skriverens statusovervåking vises når du sender en utskriftsjobb til skriveren. Dette vises bare på datamaskinskjermen. Skjermbildet som vises, kan være ulikt, avhengig av tonernivå.

Hvis du er Windows-bruker, går du til menyen

Start

og velger

Programmer

eller

Alle Programmer

Dell

Dell

Printers

Dell 1235cn Color Laser MFP

Printer Status

Monitor

.

Printer Status Monitor

-programmet viser gjeldende status for skriveren, nivået for tonerkassett(er) og andre typer informasjon. Du kan også endre innstillinger.

Verktøy for skriverinnstillinger

Når du installerer

Dell

-programvaren, blir

Printer Settings

Utility

automatisk installert.

Slik åpner du

Printer Settings Utility

.

1

Klikk på

Start

Programmer

eller

Alle Programmer

Dell

Dell Printers

Dell 1235cn Color Laser

MFP

Printer Settings Utility

.

Printer Settings Utility

-vinduet åpnes.

2

Printer Settings Utility

-vinduet har flere funksjoner.

Klikk på knappen hvis du vil vite mer.

Hvis du vil bruke standardinnstillingene, klikker du på knappen

Printer Default

og deretter på

Apply

.

Hvis du vil avslutte, klikker du på knappen

Exit

nederst i vinduet.

Printing Status

:

Printer Status Monitor

viser skriverens gjeldende status.

Toner Level

: Du kan vise hvor mye toner som er igjen i tonerkassetten(e).

Order Supplies

: Klikk for å bestille nye tonerkassetter online.

User’s Guide

: Lar deg vise brukerhåndboken for

Dell

1235cn Color Laser MFP

.

25

Bruke annen programvare

Dell-programmet for bestilling av toner

Slik bestiller du nye tonerkassetter fra

Dell

:

1

Dobbeltklikk på ikonet

Dell

-tonerbestillingsprogram på skrivebordet.

eller

Klikk på

Start

Programmer

eller

Alle Programmer

Dell

Dell Printers

Dell 1235cn Color Laser

MFP

Dell 1235cn MFP Toner Reorder

.

2

Dell 1235cn MFP Toner Reorder

-vinduet åpnes.

Fastvareoppdateringsprogram

Du kan oppdatere skriverens fastvare ved hjelp av

Firmware

Update Utility

.

1

Klikk på

Start

Programmer

eller

Alle Programmer

Dell

Dell Printers

Dell 1235cn Color Laser

MFP

Firmware Update Utility

.

Firmware Update Utility

-vinduet åpnes.

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre fastvareoppdateringen.

26

Bruke annen programvare

7

Bruke skriveren med

Macintosh

Skriveren støtter Macintosh-systemer med et innebygd USBgrensesnitt eller et 10/100 Base-TX-nettverksgrensesnittkortet.

Når du skriver ut en fil fra en Macintosh-maskin, kan du bruke

CUPS-driveren ved å installere PPD-filen.

Merk

:

Noen skrivere støtter ikke nettverksgrensesnitt.

Kontroller at skriveren støtter et nettverksgrensesnitt ved å se i skriverspesifikasjonene i skriverens brukerhåndbok.

Dette kapitlet inneholder:

Installere -programvare

Avinstallere programvaren

Installere skriveren

Skrive ut

Skanne

Installere -programvare

På CD-en

Drivers and Utilities

(Drivere og verktøy) som fulgte med skriveren, finner du PPD-filen som trengs for å bruke CUPS-driveren eller Apple LaserWriter-driveren

(bare tilgjengelig når du bruker en skriver som støtter PostScript-driveren)

til å skrive ut fra en Macintosh-maskin.

Den inneholder også en Twain-driver for skanning på en Macintoshdatamaskin.

1

Kontroller at du har koblet skriveren til datamaskinen.

Slå på datamaskinen og skriveren.

2

Sett inn den medfølgende CD-en med Drivers and Utilities

(Drivere og verktøy) i datamaskinens optiske stasjon.

3

Dobbeltklikk

CD-ROM-ikonet som vises

på skrivebordet på din Macintosh.

4

Dobbeltklikk på

MAC_Installer

-mappen.

5

Dobbeltklikk på ikonet

Installer OS X

.

6

Angi passordet, og klikk på

OK

.

7

Installasjonsvinduet for Dell åpnes.

8

Velg

Easy Install

og klikk

Install

.

Easy Install

anbefales for de fleste brukere. Alle komponenter du trenger til utskrifter, blir installert. Hvis du velger

Custom Install

, kan du velge hvilke komponenter som skal installeres.

27

9

Det vises en melding om at alle åpne programmer på datamaskinen vil bli lukket. Klikk på

Continue

.

10

Når installeringen er fullført, klikker du på

Quit

.

Merk

:

• Hvis du har installert skannerdriveren, må du klikke på

Restart

.

• Når installeringen er fullført, se “Installere skriveren” på side 28.

Avinstallere programvaren

Avinstallering er påkrevd hvis du skal oppgradere programvaren, eller hvis installeringen mislykkes.

1

Sett inn den medfølgende CD-en med Drivers and Utilities

(Drivere og verktøy) i datamaskinens optiske stasjon.

2

Dobbeltklikk

CD-ROM-ikonet som vises

på skrivebordet på din Macintosh.

3

Dobbeltklikk på

MAC_Installer

-mappen.

4

Dobbeltklikk på ikonet

Installer OS X

.

5

Angi passordet, og klikk på

OK

.

6

Installasjonsvinduet for Dell åpnes.

7

Velg

Uninstall

og klikk deretter

Uninstall

.

8

Det vises en melding om at alle åpne programmer på datamaskinen vil bli lukket. Klikk på

Continue

.

9

Når avinstalleringen er ferdig, klikker du på

Quit

.

Installere skriveren

Skriveren kan installeres på forskjellige måter, avhengig av hvilken kabel du bruker til å koble skriveren til datamaskinen – nettverkskabelen eller USB-kabelen.

For en nettverkstilkoblet Macintosh-maskin

M

ERK

:

Noen skrivere støtter ikke nettverksgrensesnitt.

Før du kobler til skriveren, må du kontrollere at skriveren støtter et nettverksgrensesnitt ved å se skriverspesifikasjonene i brukerhåndboken for skriveren.

1

Følg instruksjonene under “Installere -programvare” på side 27

for å installere PPD- og Filter-filene på datamaskinen.

2

Åpne

Applications

-mappen

Utilities

og

Print Setup

Utility

.

• For MAC OS 10.5: Åpne

System Preferences

fra

Applications

-mappen, og klikk på

Printer & Fax

.

3

Klikk på

Add

i

Printer List

.

• For MAC OS 10.5: Trykk på "

+

"-ikonet. Et vindu åpnes.

4

For MAC OS 10.3: Velg kategorien

IP Printing

.

• For MAC OS 10.4: Klikk på

IP Printer

.

• For MAC OS 10.5: Klikk på

IP

.

5

Selecteer

Socket/HP Jet Direct

in

Printer Type

.

WANNEER U EEN DOCUMENT MET VEEL PAGINA'S

AFDRUKT, KUNT U DE AFDRUKPRESTATIES

VERBETEREN DOOR DE OPTIE SOCKET FOR PRINTER

TYPE TE KIEZEN.

6

Angi skriverens IP-adresse i

Printer Address

-feltet.

7

Angi kønavnet i

Queue Name

-feltet. Hvis du ikke kan bestemme kønavnet for printerserveren, kan du forsøke

å bruke standardkøen først.

8

For MAC OS 10.3: Hvis automatisk konfigurering ikke fungerer som den skal, velger du

Dell

i

Printer Model

og

skriverens navn

i

Model Name

.

• For MAC OS 10.4: Hvis automatisk konfigurering ikke fungerer som den skal, velger du

Dell

i

Print Using

og

skriverens navn

i

Model

.

• For MAC OS 10.5: Hvis automatisk valg ikke fungerer som det skal, velger du

Select a driver to use...

og velger skrivernavnet i

Print Using

.

Maskinen vises som standardskriver i skriverlisten.

9

Klikk på

Add

.

For en USB-tilkoblet Macintosh-maskin

1

Følg instruksjonene under “Installere -programvare” på side 27

for å installere PPD- og Filter-filene på datamaskinen.

2

Åpne

Applications

-mappen

Utilities

og

Print Setup

Utility

.

• For MAC OS 10.5: Åpne

System Preferences

fra

Applications

-mappen, og klikk på

Printer & Fax

.

3

Klikk på

Add

i

Printer List

.

• For MAC OS 10.5: Trykk på "

+

"-ikonet. Et vindu åpnes.

4

For MAC OS 10.3: Velg kategorien

USB

.

• For MAC OS 10.4: Klikk på

Default Browser

og finn USBtilkoblingen.

• For MAC OS 10.5: Klikk på

Default

og finn USB-tilkoblingen.

5

For MAC OS 10.3: Hvis automatisk konfigurering ikke fungerer som den skal, velger du

Dell

i

Printer Model

og

skriverens navn

i

Model Name

.

• For MAC OS 10.4: Hvis automatisk konfigurering ikke fungerer som den skal, velger du

Dell

i

Print Using

og

skriverens navn

i

Model

.

• For MAC OS 10.5: Hvis automatisk valg ikke fungerer som det skal, velger du

Select a driver to use...

og velger skrivernavnet i

Print Using

.

Maskinen vises som standardskriver i skriverlisten.

6

Klikk på

Add

.

28

Skrive ut

M

ERK

:

Egenskapsvinduet for Macintosh-skriveren som vises i denne brukerhåndboken, kan være forskjellig, avhengig av skriveren som brukes. Sammensetningen av skriveregenskapsvinduet er imidlertid lik.

Du kan kontrollere skrivernavnet på CDen som fulgte med.

Skrive ut et dokument

Når du skriver ut fra en Macintosh-maskin, må du kontrollere innstillingen for skriverprogramvaren i hvert program du bruker. Følg disse trinnene når du skal skrive ut fra en Macintosh-maskin.

1

Åpne et Macintosh-program, og velg filen som skal skrives ut.

2

Åpne

File

-menyen, og klikk på

Page Setup

(

Document Setup

i noen programmer).

3

Velg papirformat, papirretning, skalering og andre alternativer, og klikk på

OK

.

Kontroller at skriveren er valgt.

Endre skriverinnstillinger

Du kan bruke avanserte utskriftsfunksjoner når du bruker skriveren.

Velg

Print

File

-menyen i Macintosh-programmet. Skrivernavnet som vises i egenskapsvinduet for skriveren, kan være forskjellig, avhengig av hvilken skriver som brukes. Bortsett fra navnet, er sammensetningen av egenskapsvinduet den samme.

M

ERK

: Innstillingene kan variere avhengig av skriver og Mac OSversjon.

Innstillingen Layout

Kategorien

Layout

inneholder alternativer for å angi hvordan det utskrevne dokumentet skal se ut. Du kan skrive ut flere sider på ett enkelt ark. Velg

Layout

i

Presets

-listen for å få tilgang til følgende funksjoner:

Mac OS 10.5

Pages per Sheet

: Denne funksjonen angir hvor mange sider som skrives ut på én side. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Skrive ut flere sider på ett ark" i neste spalte.

Layout Direction

: Du kan velge utskriftsretningen på en side. Se eksemplene i programmet.

Mac OS 10.5

4

Åpne

File

-menyen, og klikk på

Print

.

5

Velg antall eksemplarer, og angi hvilke sider som skal skrives ut.

6

Klikk på

Print

når du er ferdig med å angi alternativene.

29

Bruke skriveren med Macintosh

Grafikk

Kategorien Graphics inneholder alternativer for å velge

Quality

og

Color Mode

. Velg

Graphics

i

Presets

-listen for å få tilgang til grafikkfunksjonene.

Skrive ut flere sider på ett ark

Du kan skrive ut mer enn én side på ett ark. Dette er en billig måte

å skrive ut utkast på.

1

Velg

Print

File

-menyen i Macintosh-programmet.

2

Velg

Layout

.

Mac OS 10.5

Quality

: Du kan velge utskriftsoppløsning. Jo høyere innstilling du angir, jo skarpere og klarere blir tegn og grafikk på utskriften. Det kan ta lengre tid å skrive ut et dokument med høye innstillinger.

Color Mode

: Du kan angi fargealternativer.

Color

gir vanligvis best mulig utskriftskvalitet for fargedokumenter. Hvis du vil skrive ut et fargedokument i gråtoner, velger du

Grayscale

.

Paper

Angi

Paper Type

slik at det svarer til papiret som er lagt i skuffen du skal skrive ut fra. Da får du best mulig utskriftskvalitet. Hvis du legger i utskriftsmateriell av en annen type, må du velge den tilsvarende papirtypen.

Mac OS 10.5

3

Velg hvor mange sider du vil skrive ut på ett enkelt ark, i rullegardinlisten

Pages per Sheet

.

4

Velg siderekkefølgen fra alternativet

Layout Direction

.

Hvis du vil skrive ut en kant rundt hver side på arket, velger du ønsket alternativ i rullegardinlisten

Border

.

5

Klikk på

Print

. Skriveren skriver ut det valgte antallet sider på den ene siden av hvert ark.

▲ Mac OS 10.5

30

Bruke skriveren med Macintosh

Skanne

Du kan skanne dokumenter ved hjelp av

Image Capture

. Macintosh

OS inkluderer programmet

Image Capture

.

Skanne med USB

1

Sørg for at maskinen og datamaskinen er slått på og er riktig koblet til hverandre.

2

Legg et dokument på én side med forsiden ned på glassplaten.

Du kan også legge ett eller flere dokumenter med forsiden opp i ADF (eller DADF).

3

Start

Applications

og trykk på

Image Capture

.

Merk

:

Hvis meldingen

No Image Capture device connected

vises, kobler du fra USB-kabelen og kobler til på nytt. Hvis problemet vedvarer, se

Image Capture

.

4

Angi skannealternativene i programmet.

5

Skann og lagre det skannede bildet.

Merk:

• Du finner mer informasjon om bruk av

Image Capture

, i

Image

Capture

hjelp.

• Hvis du vil skanne via DADF, må du bruke TWAIN-kompatibel programvare.

• Du kan også skanne ved hjelp av TWAIN-kompatibel programvare som f.eks. Adobe

®

Photoshop

®

.

• Skanneprosessen er forskjellig, avhengig av den TWAIN-kompatible programvaren. Se brukerhåndboken for programvaren.

• Når skanning ikke fungerer i

Image Capture

, må du oppdatere Mac

OS til nyeste versjon.

Image Capture

fungerer ordentlig i Mac OS

10.3.9 eller nyere og Mac OS 10.4.7 eller nyere.

31

Bruke skriveren med Macintosh

O

M PROGRAMVAREN

S

TIKKORDREGISTER

A

angi oppløsning

Windows 14

avansert utskrift, bruke 16

avbryte

skanning 24

avinstallere, programvare

Macintosh 27

Windows 10

D

dobbeltsidig utskrift 18

dokument, skrive ut

Macintosh 29

Windows 11

E

egenskaper for tilleggsfunksjoner, angi 15

F

favorittinnstillinger, bruke 15

H

hefteutskrift 17

hjelp, bruke 15

I

innstilling

bildemodus 14

favoritter 15

mørkhet 14 tonersparing 14 true-type-alternativ 14

installere skriverdriver

Macintosh 27

Windows 4

M

Macintosh driver

avinstallere 27 installere 27

installere skriveren 28

skanne 31

skrive ut 29

N

n-opp-utskrift

Macintosh 30

Windows 16

O

oppsettegenskaper, angi

Macintosh 29

Windows 13

overlegg

opprette 20 skrive ut 20 slette 20

P

papirformat, angi 13

papirkilde, angi

Windows 13

papirretning, skrive ut

Windows 13

papirtype, angi

Macintosh 30

plakat, skrive ut 17

programvare avinstallere

Windows 10

installere

Macintosh 27

Windows 4

installere på nytt

Windows 9

systemkrav

32

Macintosh 27

S

skanne

SmarThru 22

WIA-driveren 24

skanne fra Macintosh 31

skanning

TWAIN 23

skrive ut

dobbeltsidig 18

dokument 11

fra Macintosh 29

hefter 17

i Windows 11

n-opp

Macintosh 30

Windows 16

overlegg 20

plakat 19

skalering 18 tilpasse til side 18

vannmerke 19

skriveregenskaper, angi

Macintosh 29

Windows 12

skriveroppløsning, angi

Windows 14

skriverprogramvare avinstallere

Macintosh 27

Windows 10

installere

Macintosh 27

Windows 4

statusovervåking, bruke 25

T

TWAIN, skanning 23

tonersparing, angi 14

V

vannmerke

opprette 19 redigere 19 skrive ut 19 slette 19

W

WIA, skanne 24

33

REV 1.0

1

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents