Dell Edge Gateway 3001 Spesifikasjoner . Dell Edge Gateway 3000 Series


Add to my manuals
27 Pages

advertisement

Dell Edge Gateway 3001 Spesifikasjoner . Dell Edge Gateway 3000 Series | Manualzz

Innholdsfortegnelse

1 Dimensjoner og vekt........................................................................................................ 5

Produkt

.............................................................................................................................................................................. 5

Emballasje

...........................................................................................................................................................................5

Monteringsmål

....................................................................................................................................................................5

Mål på VESA-feste

............................................................................................................................................................. 6

2 Miljø- og driftsforhold..................................................................................................... 7

Miljøforhold

.........................................................................................................................................................................7

Driftsforhold

....................................................................................................................................................................... 7

3 Strøm..............................................................................................................................9

Strømkilde

.......................................................................................................................................................................... 9

Tenning

.............................................................................................................................................................................. 11

3 V CMOS-klokkebatteri

....................................................................................................................................................11

4 Operativsystemer.......................................................................................................... 12

5 Prosessor.......................................................................................................................13

6 Minne............................................................................................................................ 14

7 Oppbevaring.................................................................................................................. 15

8 Eksterne porter og kontakter.........................................................................................16

9 Kommunikasjon.............................................................................................................. 17

Trådløst LAN

..................................................................................................................................................................... 17

Trådløst WAN

.................................................................................................................................................................... 17

DW5515-spesifikasjoner

.............................................................................................................................................. 17

DW5815-spesifikasjoner

..............................................................................................................................................18

DW5818-spesifikasjoner

.............................................................................................................................................. 18

DW5819-spesifikasjoner

.............................................................................................................................................. 18

WWAN-leverandører og alternativer

........................................................................................................................... 19

Satellittbasert system for global navigasjon (GNSS)

......................................................................................................... 19

Bluetooth

......................................................................................................................................................................... 20

COM-porter

..................................................................................................................................................................... 20

RS-232/RS-422/RS-485

...........................................................................................................................................20

GPIO

........................................................................................................................................................................... 21

10 Security (Sikkerhet).................................................................................................... 23

11 Miljøsamsvar.................................................................................................................24

3

12 Programvare................................................................................................................ 25

13 Service og støtte......................................................................................................... 26

14 Kontakte Dell................................................................................................................27

4

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals