Eksterne porter og kontakter. Dell Edge Gateway 3000 Series


Add to my manuals
27 Pages

advertisement

Eksterne porter og kontakter. Dell Edge Gateway 3000 Series | Manualzz

16

Eksterne porter og kontakter

MERK: Du finner mer informasjon om plassering av porter og kontakter i

installasjons- og driftshåndboken for Edge

Gateway

.

Tabell 15. Porter og kontakter på Edge Gateway

Porter

RS-232-/RS-485-/RS-422-porter

Lydutgang

Lydinngang

Ethernet-port én (med PoE)

Ethernet-port to (uten PoE)

Antennekontakt for WLAN eller Bluetooth

Antennekontakt for GPS

Antennekontakt for mobilt bredbånd (3G)

Antennekontakt for mobilt bredbånd (4G LTE)

Antennekontakt for ZigBee

Kontakt for inntrengingsbryter for eksternt kabinett

(tilleggsutstyr)

DisplayPort

GPIO

USB 3.0

USB 2.0

CANbus

Edge Gateway 3001

2

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0

8

MERK: Kontakten for trådløs antenne ( ) og GPS-antenne ( ) er den samme.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals