Service og støtte. Dell Edge Gateway 3000 Series


Add to my manuals
27 Pages

advertisement

Service og støtte. Dell Edge Gateway 3000 Series | Manualzz

26

13

Service og støtte

Tabell 34. Service og støtte

Ett års grunnleggende maskinvareservice, med innsendingstjeneste.

Inkludert

Grunnleggende utvidelse opptil fem år, med innsendingstjeneste. Tilgjengelig

ProSupport-utvidelser opptil fem år, med avansert bytteservice.

Tilgjengelig

MERK: Du kan få en kopi av vår service eller begrensede service ved å skrive til "Dell USA L.P., Attn: Warranties, One Dell

Way, Round Rock, TX 78682". Du finner mer informasjon på www.dell.com/warranty .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals