Kontakte Dell. Dell Edge Gateway 3000 Series


Add to my manuals
27 Pages

advertisement

Kontakte Dell. Dell Edge Gateway 3000 Series | Manualzz

14

Kontakte Dell

For å kontakte Dell om spørsmål vedrørende salg, teknisk støtte eller kundeservice:

1.

Gå til www.dell.com/contactdell .

2.

Kontroller at land eller område stemmer i nedtrekksmenyen nederst på siden.

3.

Velg ønsket tjeneste eller støttekobling etter dine behov, eller velg den måten å kontakte Dell på som passer best for deg.

Dell tilbyr flere elektroniske og telefonbaserte støtte- og servicealternativer. Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig der du er.

MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.

27

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals