manual-km0801
Polski
8” TABLET ANDROID 5.0 LOLLIPOP
KM0801
4
5
7
7
7
7
7
8
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13
13
14
3
4
10
2
3
4
5
6
7
8
9
11
5
6
1
2
Vol-/Vol+
3
4
5
MIK
6
7
8
9
2 Mpx Kamera
11 Frontkamera
0.3 Mpx Kamera
Sie
oberen
und
nach
unten
um
a
i
h
8
f
c
d
e
g
j
b
j.
10
11
2. Gerät
4. System
System
14
Kommunikation
x1
x1 micro USB
x1 micro HDMI Anschluss
x1
x1
Ja
802.11 b/g/n
Ja
4.0 EDR
5 V, 2 A (micro USB)
4000 mAh
x1
x1
x1
Item
Welcome17
Important notices
17
17
I. Getting Started
19
II. Your Home Screen
1. Change wallpaper for home screen
2. Add/delete applications on home screen
3. Add widgets to home screen
19
20
20
21
21
21
21
1. Wi-Fi
21
22
22
22
English
19
19
22
22
23
23
24
25
V. Battery
25
26
27
16
16
1
2
Volume key
Press to adjust volume
3
4
5
MIC
6
7
Earphone jack
To connect your earphone
8
Micro HDMI port
9
Speakers
Speakers
10 Rear camera
2 Mpx
11 Front camera
0.3 Mpx
17
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9
11
18
i
h
f
c
d
e
g
j
b
2. 3G Network
22
2. Device
23
3. Personal
English
24
4. System
V. Battery
Full Battery
25
26
Display
System
I/O ports
Communication
Size
8”
Resolution
1280x800 px, IPS
Ratio
16:10
CPU
Intel® Atom™ processor Z3735G, Quad-Core
CPU speed
1,33 GHz (max 1,83 GHz)
RAM
Storage
16 GB
Android 5.0
G-Sensor
Yes
Camera
x1
Speaker
x2
Micro SD slot
x1
USB port
x1 micro USB
x1 micro HDMI port
Earphone jack
x1
x1
GPS
Yes
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Internal 3G modem
Yes
4.0 EDR
AC adapter
4000 mAh
AC adapter
x1
USB cable
x1
User Manual
x1
27
Instrukcja obsługi
Spis treści
Wstęp
30
Ważne informacje
30
Przyciski i funkcje
30
I. Start
32
2.1. Odblokowanie / zablokowanie ekranu 3. Połączenie z komputerem II. Ekran główny
1. Zmiana tapety ekranu
2. Dodawanie / usuwanie aplikacji na ekranie głównym
3. Widżety
III. Połączenie sieciowe
32
32
32
33
33
34
34
34
34
1. Wi-Fi
34
34
35
35
1.1. Włączenie Wi-Fi
1.2. Wyłączenie Wi-Fi
1.3. Dodanie sieci Wi-Fi
2. Sieć 3G
35
IV. Ustawienia
35
1. Sieci zwykłe i bezprzewodowe
2. Urządzenie
3. Osobiste
4. System
36
37
37
38
V. Bateria
38
VI. Rozwiązywanie problemów
39
VII. Specyfikacja techniczna
40
29
Polski
1. Włączenie
2. Wyłączenie Instrukcja obsługi
Wstęp
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Najnowsza wersja systemu Android 5.0,
szybki procesor 1.83 GHz oraz bardzo dokładny ekran pojemnościowy sprawiają, że
praca z urządzeniem jest efektywna, przyjemna i zapewnia wiele radości.
Przed pierwszym użyciem urządzenia, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi i zachować ją w celu przyszłego wykorzystania.
Ważne informacje
• Nowa bateria osiągnie pełną sprawność po trzech pełnych cyklach naładowania i
rozładowania.
• Zbyt głośne słuchanie muzyki może doprowadzić do trwałych problemów ze słuchem
lub jego utratę.
• Nie należy wyłączać tabletu podczas formatowania oraz przesyłania / pobierania
danych - może to doprowadzić do powstania błędów programowych.
• Nie należy samodzielnie rozbierać urządzenia. Nie należy używać środków
chemicznych do czyszczenia tego urządzenia.
• Nie należy używać tabletu podczas prowadzenia pojazdów.
• Tablet nie jest odporny na działanie wody i wilgoci - nie należy używać urządzenia w
wilgotnym środowisku oraz miejscach, gdzie jest ono narażone na zalanie/zamoczenie.
• Upadek urządzenia lub jego uderzenie może spowodować uszkodzenie ekranu.
• Nie należy samodzielnie aktualizować oprogramowania, może to spowodować
uszkodzenie tabletu.
Polski
Przyciski i funkcje
30
1
Przycisk zasilania
Włączenie / wyłączenie (naciśnięcie i przytrzymanie)
Zablokowanie / odblokowanie ekranu (naciśnięcie)
2
Przycisk głośności
Regulacja poziomu głośności
3
Czytnik kart microSD
Instalacja karty microSD
4
Gniazdo karty SIM
Instalacja karty SIM
5
MIC
Mikrofon
6
Port micro USB/
gniazdo zasilania
• Podłączenie komputera za pomocą kabla USB
(transmisja danych)
• Podłączenie zasilania 5 V, 2 A
7
Gniazdo słuchawkowe Podłączenie słuchawek
8
Gniazdo micro HDMI
Podłączenie TV za pomocą kabla HDMI
9
Głośniki
Głośniki
10 Tylna kamera
2 Mpx
11 Przednia kamera
0.3 Mpx
Instrukcja obsługi
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9
Polski
11
31
Instrukcja obsługi
I. Start
1. Włączenie
Aby uruchomić tablet, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania
Tablet uruchomi się, a ekran urządzenia będzie zablokowany.
• Aby odblokować ekran, należy nacisnąć ikonę
• Aby włączyć Aparat, należy nacisnąć ikonę
.
i przeciągnąć w górę.
i przeciągnąć w lewo.
• Aby włączyć tryb telefonu, należy nacisnąć ikonę
i przeciągnąć w prawo.
• Aby przejść w szybkie ustawienia, należy dotknąć górny brzeg ekranu i przeciągnąć
w dół.
Polski
2. Wyłączenie
Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania
. Na
ekranie ukaże się okno wyboru - naciśnięcie przycisku „Wyłącz” spowoduje wyłączenie
urządzenia.
2.1. Odblokowanie / zablokowanie ekranu
Aby oszczędzać energię zaleca się wyłączać ekran, jeżeli urządzenie nie będzie używane
przez dłuższą chwilę. Aby wyłączyć ekran, należy krótko nacisnąć przycisk zasilania
.
32
Instrukcja obsługi
3. Połączenie z komputerem
Tablet można podłączyć do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu można
m.in. przenosić pliki multimedialne.
Jeżeli na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows XP, to należy
zainstalować również aplikację Windows Media Player 11, która jest wymagana do
transferu plików z systemem Android.
II. Ekran główny
a
b
i
f
c
d
e
g
j
Polski
h
Siła sygnału Wi-Fi (jeżeli sieć Wi-Fi jest włączona)
a.
Poziom naładowania baterii
b.
Powrót do poprzedniego poziomu/strony
c.
33
Instrukcja obsługi
Powrót do ekranu głównego
d.
Wyświetlenie aktualnie uruchomionych aplikacji
e.
f.
Zmniejszenie poziomu głośności
Zwiększenie poziomu głośności
g.
Wykonanie zrzutu ekranu
h.
Menu
i.
Więcej
j.
1. Zmiana tapety ekranu
Aby zmienić tapetę ekranu głównego, należy nacisnąć i przytrzymać puste miejsce na
ekranie głównym. Po wyświetleniu się menu, należy wybrać żądaną opcję.
2. Dodawanie / usuwanie aplikacji na ekranie głównym
Aby utworzyć skrót (ikonę) do aplikacji na ekranie głównym, należy na liście aplikacji
nacisnąć i przytrzymać wybraną aplikację a następnie umieścić ją w żądanym miejscu.
Aby usunąć ikonę, należy ją nacisnąć i przesunąć do góry na symbol „X”.
3. Widżety
Polski
Aby utworzyć skrót (ikonę) na ekranie głównym, należy na liście widżetów nacisnąć i
przytrzymać wybrany widżet a następnie umieścić go w żądanym miejscu.
III. Połączenie sieciowe
1. Wi-Fi
Sieć Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe połączenie z siecią lokalną / internetem.
1.1. Włączenie Wi-Fi
Aby właczyć sieć Wi-Fi należy w "Ustawieniach" → „Wi-Fi” przesunąć przełącznik Wi-Fi
w prawo, aż suwak zmieni kolor.
34
Instrukcja obsługi
Urządzenie automatycznie wyszuka i wyświetli dostępne sieci Wi-Fi. Aby połączyć się z
wybraną siecią, należy nacisnąć jej identyfikator.
Po połączeniu z siecią, na pasku stanu pojawi się wskaźnik siły sygnału
.
1.2. Wyłączenie Wi-Fi
Aby oszczędzać energię zaleca się wyłączyć sieć Wi-Fi, gdy nie jest używana.
1.3. Dodanie sieci Wi-Fi
Aby dodać sieć Wi-Fi, należy w "Ustawieniach" → "Wi-Fi" nacisnąć ikonę , a następnie
przycisk "Dodaj sieć". W odpowiednich miejscach, należy wprowadzić "Identyfikator SSID
sieci" oraz zabezpieczenia.
2. Sieć 3G
Oprócz połączenia Wi-Fi, z internetem można się również połączyć poprzez modem
3G. W przypadku tabletu z wbudowanym modemem 3G, należy włożyć kartę SIM do
gniazda karty SIM.
Aby przejść do ustawień urządzenia, należy nacisnąć ikonę
. W tym miejscu
można zmienić ustawienia: sieci Wi-Fi, dźwięku, wyświetlacza, pamięci, aplikacji, konta
i synchronizacji, usług lokalizacyjnych, zabezpieczeń, daty i czasu, ułatwień dostępu itp.
35
Polski
IV. Ustawienia
Instrukcja obsługi
1. Sieci zwykłe i bezprzewodowe
Wi-Fi: wyświetla dostępne sieci Wi-Fi. Umożliwia również dodanie nowej sieci Wi-Fi.
Bluetooth: umożliwia zarządzanie połączeniami Bluetooth.
Użycie danych: zakładka przedstawia dane na temat transmisji danych w aplikacjach.
Polski
Więcej: dostęp do dodatkowych opcji i ustawień.
36
Instrukcja obsługi
2. Urządzenie
Wyświetlacz: Opcja umożliwia zmianę ustawień wyświetlacza: jasności ekranu, tapety,
czasu uśpienia itp.
Dźwięk i powiadomienie: zakładka umożliwia zmianę ustawień związanych z
dźwiękiem i powiadomieniami: głośność multimediów, głośność alarmu, głośność
dzwonka, wibracje, dzwonek telefonu, powiadomienia aplikacji, itp.
Pamięć: wyświetla informacje o wbudowanej pamięci urządzenia oraz ewentualnie o
podłączonej pamięci (jeżeli została podłączona np. karta SD). Opcja umożliwia również
bezpieczne odłączenie podłączonego urządzenia/pamięci zewnętrznej.
Bateria: Wyświetla poziom naładowania baterii.
Aplikacje: przedstawia listy pobranych, obecnie pracujących oraz wszystkich aplikacji.
Sensor calibration: opcja umożliwia kalibrację żyroskopu oraz kompasu.
Intel® Smart Video: dostęp do funkcji Intel® Smart Video.
Polski
Lokalizacja: funkcja lokalizacji.
Zabezpieczenia: zakładka umożliwia dostosowanie
bezpieczeństwa i zabezpieczeń urządzenia.
ustawień
dotyczących
37
Instrukcja obsługi
Konta: zarządzanie kontami Google.
Język, klawiatura, głos: ustawienia języka i klawiatury.
Kopia i kasowanie danych: opcja umożliwia wykonanie kopii zapasowej, włączenie
autoprzywracania (przy ponownej instalacji aplikacji przywróci ustawienia i dane z kopii
zapasowej) oraz przywrócenie ustawień fabrycznych.
4. System
Data i czas: ustawienia daty i czasu.
Ułatwienia dostępu: zarządzanie opcjami ułatwienia dostępu.
Drukowanie: ustawienia drukowania.
Informacje o tablecie: wyświetla informacje o tablecie: numer modelu, wersji
oprogramowania itp.
V. Bateria
Polski
Niski stan naładowania
Bateria w pełni naładowana
Ładowanie baterii
Ikona ‘ ’ informuje, że bateria jest w pełni naładowana. Jeżeli poziom naładowania
baterii jest niski, to na ekranie ukaże się stosowna informacja.
Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarki dołączonej do zestawu.
38
Instrukcja obsługi
VI. Rozwiązywanie problemów
1. Nie można włączyć tabletu.
Należy podłączyć tablet do źródła zasilania - możliwe, że bateria jest rozładowana.
Jeżeli mimo podłączenia źródła zasilania, tabletu nadal nie da się uruchomić, to należy
wykonać reset urządzenia.
2. Brak dźwięku.
Należy zwiększyć poziom dźwięku (poziom ‘0’ oznacza wyciszenie urządzenia). Jeżeli
używane są słuchawki, należy spróbować podłączyć inne (możliwe, że używane
słuchawki są uszkodzone).
3. Dźwięk niewyraźny/szumy.
Należy sprawdzić, czy nie ma kurzu w słuchawce lub głośniku oraz czy odtwarzany plik
nie jest uszkodzony.
4. Zawieszenie systemu.
Należy przeprowadzić reset urządzenia a następnie ponownie włączyć tablet.
5. Aplikacja nie działa.
Prawdopodobnie aplikacja nie jest kompatybilna z systemem operacyjnym lub plik .apk
jest uszkodzony (należy spróbować ponownie pobrać aplikację).
6. Jak usunąć konto Google?
Uwaga: Spowoduje to skasowanie wszystkich danych z pamięci wewnętrznej tabletu,
w tym:
• danych konta Google
• danych i ustawień systemu oraz aplikacji
• pobranych aplikacji
39
Polski
Jeśli konto Googla zostało dodane, to jest ono widoczne w „Ustawienia” → „Konta”.
Aby usunąć niepożądane konto, należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia
(„Ustawienia” → „Kopia i kasowanie danych” → „Ustawienia fabryczne”.
Instrukcja obsługi
VII. Specyfikacja techniczna
Ekran
System
Porty I/O
Komunikacja
Zasilanie
Polski
Akcesoria
40
Wielkość
8”
Rozdzielczość
1280x800 px, IPS
Proporcja
16:10
Typ panelu dotykowego
Pojemnościowy, wielopunktowy
CPU
Intel® Atom™ procesor Z3735G, Quad-Core
Częstotliwość CPU
1,33 GHz (max 1,83 GHz)
RAM
Pamięć wewnętrzna
16 GB
System operacyjny
Android 5.0
Tak
Kamera
Przednia 0,3 Mpx / Tylna 2 Mpx
Mikrofon
x1
Głośnik
x2
Czytnik kart microSD
x1
Port USB
x1 micro USB
Wyjście HDMI
x1 micro HDMI port
Wyjście słuchawkowe
x1
Gniazdo SIM
x1
GPS
Tak
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Wbudowany modem 3G
Tak
4.0 EDR
Zasilacz
5 V, 2 A (przez port micro USB)
Pojemność baterii
4000 mAh
Zasilacz
x1
Kabel USB
x1
Instrukcja obsługi
x1
Instrukcja obsługi
Specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie KM0801 jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa
deklaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po
upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw
domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów
oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako
stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z
punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy
zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400
Garwolin.
41
Polski
Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Bun venit
43
43
43
45
IV. Setari
45
45
45
46
46
47
47
47
47
47
48
48
48
48
48
48
49
50
50
50
VI. Depanare
51
51
42
1
Tasta pornire si
blocare
2
Vol-/Vol+
3
Slot card TF
4
5
MICROFON
6
7
Mufa casti
8
Slot microHDMI
9
Difuzor
10 Camera spate
Camera 2 Mpx
11 Camera din fata
Camera 0.3 Mpx
43
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9
11
44
pentru a debloca tableta.
pentru a porni camera.
• atingeti si glisati la stanga iconita
• atingeti si glisati la dreapta iconita
pentru a porni telefonul.
• atingeti partea de sus a ecranului si trageti in jos pentru a deschide setarile rapide.
2. Oprire
45
i
h
f
c
d
e
Apasati pentru a reveni la pagina de pornire
g
j
b
1. Wi-Fi
IV. Setari
Apasati pictograma „Setari”
pentru a merge la setari.
Puteti verifica si seta wireless&retele, sunet, afisaj, stocare, baterie, Conturi &sincronizare, securitate, limba, data&ora, informatii despre tableta, etc.
48
2. Dispozitiv
Afisare: setari afisaj: nivel luminanta, imagine de fundal, sleep-time, etc.
Sunete si notificari: intrati in aceasta optiune pentru a seta sunetul si notificarile: volum
redare media, volum alarma, volum ton apel, vibratii, ton apel, ton mesaje, etc.
Stocare: intrati pentru a verifica mediul de stocare intern sau extern (optional). Aici puteti
seta deconectarea in siguranta a dispozitivului de stocare extern.
Aplicatii: afiseaza aplicatiile descarcate, aplicatiile in desfasurare si listeaza toate
aplicatiile disponibiole.
Sensor calibration: calibrare sensor giroscop si busola.
Intel® Smart Video: pornire/oprire functie Intel® Smart Video
49
3. Personal
Baterie incarcata
Afisaj
51
Intel® Atom™ processor Z3735G,
Quad-Core
1,33 GHz (max 1,83 GHz)
1 GB DDR3
16 GB
Android 5.0
Da
Fata 0.3 Mpx, spate 2 Mpx
x1
x2
x1
x1 micro USB
x1 microHDMI port
x1
x1
Da
802.11 b/g/n
Da
4.0 EDR
5 V, 2 A (micro USB)
4000 mAh
x1
x1
x1
Notes
Notes
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising

Languages

Only pages of the document in Polish were displayed