Avent SCF255/12, SCF255/57, SCF255/56, Electric Bottle and Baby Food Warmer, SCF255/22, SCF255/58, SCF255/32, SCF255/54 Instrukcja obsługi

Avent SCF255/12, SCF255/57, SCF255/56, Electric Bottle and Baby Food Warmer, SCF255/22, SCF255/58, SCF255/32, SCF255/54 Instrukcja obsługi
GB
FR
DE
NL
NO
SE
PT
RU
PL
TR
AR
GR
SC
3
1
2
3
Contents
a)
b)
c)
d)
5
1
2
3
Contenu
a)
b)
c)
d)
6
FR
SOIT
7
1
2
3
a)
b)
c)
d)
8
DE
Entkalken
9
Water temperatuur in de verwarmer
1
2
3
Gebruiksaanwijzing
Onderhoud van uw fles- en
babyvoedingverwarmer
Ontkalken
Waarschuwing
Voedingslepeltje
11
1
2
3
12
ES
13
IT
1
2
3
IT
Garanzia
Philips AVENT è qui per aiutarti
IT: Chiama il numero verde 800 790502
CH: 056 266 5656
Scrivi a: AVENT Ltd, Suffolk, CO10 7QS, England
www.philips.com/AVENT
15
1
2
3
16
17
1
2
3
NO
Avkalkning
Skje
Garanti
19
1
2
3
20
SE
Avkalkning
Sked
Garanti
Philips AVENT hjälper dig
Skriv till: AVENT Ltd, Suffolk, CO10 7QS, England
SE: 08-725 14 05.
www.philips.com/AVENT
21
1
2
3
DK
Enten:
Afkalkning
Ske
Garanti
Philips AVENT er til for at hjælpe
Skriv til: Jens Thorn A/S, Skellet 1, 4174 Jystrup
DK: 57 52 81 03
www.philips.com/AVENT
23
1
2
3
24
RU
Очистка от накипи
Внимание!
PL Podgrzewacz do butelek i słoiczków Philips AVENT Express
Przed pierwszym użyciem Podgrzewacza do
butelek i słoiczków Express poświęć 5 minut
na dokładne przeczytanie całej ulotki oraz
zachowaj ją do wglądu.
Podgrzewacz do butelek i słoiczków Express pozwoli
Ci szybko i bezpiecznie podgrzać wszystkie butelki do
karmienia AVENT Airflex oraz słoiczki i puszki z
jedzeniem dla dzieci. Podgrzewacz do butelek i słoiczków
Express nie jest przeznaczony do podtrzymywania
temperatury podgrzanych płynów lub pokarmów,
ponieważ może to spowodować zniszczenie witamin.
Czas podgrzewania mleka lub pokarmu zależy od
wielkości butelki lub pojemnika, jego temperatury
początkowej (np. temperatura pokojowa 20°C lub po
wyjęciu z lodówki 5°C). Tabela z Diagramu 2 pokazuje
przybliżony czas podgrzewania. Zawsze sprawdzaj
temperaturę pokarmu przed karmieniem.
Poniższa informacja określa temperaturę, jaką może
osiągnąć woda* otaczająca pojemnik podczas
podgrzewania. Nie jest ona tożsama z temperaturą
pokarmu lub napoju!
Ustawienie
pokrętła termostatu
1
2
3
Orientacyjna temperatura
wody* otaczającej pojemnik
35 – 45 °C
45 – 75 °C
75 – 85 °C
Zawartość
a)
b)
c)
d)
koszyk
podgrzewacz
pokrętło termostatu
pojemnik na pokarm oraz łyżeczka do karmienia
Instrukcja obsługi
Jak podgrzewać pokarm w Butelkach do karmienia
Airflex
1. Upewnij się, że koszyk znajduje się w podgrzewaczu.
2. Umieść butelkę z pokarmem w podgrzewaczu.
3. Jeżeli podgrzewasz pokarm w Butelce Airflex 125 ml,
napełnij podgrzewacz wodą nieco powyżej poziomu
mleka w butelce.
4. Jeżeli podgrzewasz pokarm w większej Butelce
Airflex (260 ml lub 330 ml) napełnij podgrzewacz
wodą do wysokości 15 mm poniżej górnej krawędzi
podgrzewacza.
5. Nie pozwól, aby woda sięgała powyżej szyjki butelki
lub wylewała się z urządzenia.
6. Włóż wtyczkę do urządzenia i włącz urządzenie
do prądu. Ustaw pokrętło termostatu na 3 poziomie.
7. Lampka kontrolna sygnalizuje pracę urządzenia.
8. Podczas podgrzewania lampka kontrolna zapala się,
26
a następnie gaśnie, gdy woda otaczająca butelkę
osiągnie maksymalną temperaturę w wybranym
ustawieniu.
9. Podczas podgrzewania sprawdzaj pokarm, a gdy
osiągnie on pożądaną temperaturę, natychmiast
wyjmij z podgrzewacza.
10. Zanim zaczniesz karmić dziecko, delikatnie potrząśnij
butelką i sprawdź temperaturę mleka, wylewając
kilka kropel na nadgarstek.
11. Uważaj, aby nie przegrzać mleka.
UWAGA: Sprawdź zalecany czas podgrzewania
na Diagramie 2.
UWAGA: Możesz wyjąć koszyk podczas
podgrzewania Magicznego Kubka-niekapka
AVENT lub innych typów butelek.
Jak podgrzewać pokarm w słoiczkach
i puszkach
1. Upewnij się, że koszyk znajduje się wewnątrz
podgrzewacza.
2. Zdejmij pokrywkę i włóż słoiczek lub puszkę
do podgrzewacza.
3. Napełnij podgrzewacz wodą do poziomu 15 mm
poniżej górnej krawędzi słoiczka/puszki.
4. Podłącz podgrzewacz do kontaktu. Ustaw pokrętło
termostatu na 3 poziomie.
5. Kontynuuj według powyżej wymienionych punktów
7-9.
6. Podgrzewacz będzie pracował w taki sam sposób,
jak przy podgrzewaniu butelek. Uważaj przy
wyjmowaniu słoiczka lub puszki ponieważ będą
gorące, podobnie jak otaczająca je woda.
7. Aby podgrzać mały słoiczek/puszkę, przed nalaniem
wody możesz położyć na dnie nakrętkę od butelki
AVENT Airflex, co ułatwi Ci wyjęcie pojemnika po
podgrzaniu.
8. Wymieszaj jedzenie i sprawdź łyżeczką czy nie jest
zbyt gorące dla Twojego dziecka.
9. Uważaj, żeby nie przegrzać pokarmu.
UWAGA: Sprawdź zalecany czas podgrzewania
na Diagramie 2.
Jak powinnaś dbać o swój
podgrzewacz
Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie z kontaktu
i poczekaj aż całkowicie wystygnie. Wyjmij koszyk
i wilgotną ściereczką wytrzyj urządzenie wewnątrz
i na zewnątrz. NIE STOSUJ AGRESYWNYCH
ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH. Aby ograniczyć
osadzanie się kamienia w podgrzewaczu można stosować
przegotowaną lub filtrowaną wodę.
PL
Oczyszczaj podgrzewacz
z kamienia
Należy usuwać kamień z Podgrzewacza do butelek
i słoiczków Express co 4 tygodnie, aby zapewnić jego
maksymalnie efektywne działanie.
UŻYJ KWASKU CYTRYNOWEGO:
Rozpuść jedną saszetkę kwasku cytrynowego (10 g)
w 200 ml wody. Sprawdź czy koszyk jest prawidłowo
włożony i wlej roztwór do podgrzewacza. Włącz
urządzenie na 10 min ustawiając pokrętło termostatu
na 3 poziomie. Po 10 min wyłącz wyjmując wtyczkę
z gniazdka i pozostaw na 30 min. Następnie wylej
roztwór i opłucz wnętrze podgrzewacza wodą z kranu.
Kwasek cytrynowy dostępny jest w większości sklepów
spożywczych.
LUB OCTU:
Do podgrzewacza, w którym znajduje się koszyk, wlej
roztwór składający się z 50 ml octu (białego)
i 100 ml zimnej wody. Pozostaw go w urządzeniu, dopóki
kamień się nie rozpuści. Następnie wylej roztwór i
dokładnie opłucz wnętrze podgrzewacza.
Zachowaj ostrożność!
Podgrzewacz do butelek i słoiczków Express
wyposażony jest w kabel zasilający z wtopioną
w przewód wtyczką. NIE WOLNO wymieniać kabla ani
jego elementów: wtyczki lub przewodu. Jeśli kabel ulegnie
uszkodzeniu, powinien zostać wyrzucony.
Nie wolno używać przewodu elektrycznego z żadnymi
innymi urządzeniami, jak również żaden inny przewód
nie może być używany z Podgrzewaczem do butelek i
słoiczków Express.
Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy europejskiej
dotyczącej zakłóceń radiowych powodowanych przez
elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, Dyrektywa
89/336/EEC.
• Pamiętaj, że w podgrzewaczu znajduje się gorąca woda.
• Pojemnik z pokarmem zawsze wkładaj do
podgrzewacza przed nalaniem wody.
• Zanim włączysz urządzenie upewnij się, że w
podgrzewaczu jest woda.
• Jeśli pozostawisz pokarm w podgrzewaczu, jego
temperatura nadal będzie wzrastać, ponieważ
termostat włącza i wyłącza urządzenie, gdy tylko jest
podłączone do prądu.
• Podczas podgrzewania sprawdzaj pokarm, a gdy
osiągnie on pożądaną temperaturę, natychmiast wyjmij
z podgrzewacza.
• Po zakończeniu podgrzewania zawsze wyjmij wtyczkę
z gniazdka, aby wyłączyć podgrzewacz.
• NIGDY NIE ZANURZAJ PODGRZEWACZA
W WODZIE.
• Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby
odpowiedzialne, przechowywać poza zasięgiem małych
dzieci oraz osób niepoczytalnych.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez
osoby (włączając w to dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, umysłowych lub braku
doświadczenia czy wiedzy, jeżeli nie otrzymały
instrukcji dotyczącej sposobu użytkowania i nie
działają pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za
ich bezpieczeństwo.
• Należy dopilnować, by dzieci nie bawiły się
urządzeniem.
Łyżeczka
• Dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia.
• Łyżeczki o małym zagłębieniu zostały zaprojektowane
specjalnie z myślą o małych buziach i delikatnych
dziąsłach.
• Długa rączka – ułatwia trzymanie i czyszczenie.
• Kształt łyżeczki ułatwia karmienie bez rozlewania.
Dla bezpieczeństwa i zdrowia Twojego dziecka
Ostrzeżenie!
Przed pierwszym użyciem oczyść produkt. Można
zmywać w zmywarce. Sterylizuj przy użyciu Sterylizatora
parowego Philips AVENT lub gotuj w wodzie przez
5 minut. Przed każdym użyciem sprawdź dokładnie
produkt. Wyrzuć przy pierwszych oznakach zniszczenia
lub osłabienia. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych jeśli produkt nie jest używany. Nie
pozostawiaj w roztworze sterylizującym dłużej niż jest
to zalecane, ponieważ może to osłabić produkt. Zawsze
używaj pod nadzorem osób dorosłych. Zawsze sprawdzaj
temperaturę pokarmu przed karmieniem.
Gwarancja
Philips AVENT gwarantuje, że jeśli Podgrzewacz do
butelek i słoiczków Express zepsuje się w ciągu 12
miesięcy od daty zakupu, zostanie wymieniony na nowy
bez dodatkowych opłat.. W tym celu urządzenie należy
zwrócić do punktu, w którym zostało zakupione. Należy
zachować rachunek jako dowód zakupu wraz z
informacją kiedy i gdzie zakup został dokonany. Aby
gwarancja była ważna:
• Podgrzewacz do butelek i słoiczków Express musi być
używany zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej
ulotce oraz podłączany do sieci o odpowiednim
napięciu.
• Reklamacja nie może być wynikiem niewłaściwego
użytkowania, zanieczyszczenia, zaniedbania lub zużycia.
Ta gwarancja nie narusza Twoich praw statutowych.
Philips AVENT jesteśmy, aby pomagać
AVENT Ltd, Suffolk, CO10 7QS, England
PL: 0 801 35 37 37
www.philips.com/AVENT
27
1
2
3
8)
•
•
•
•
•
•
29
AR
30
30
AR
31
31
GR £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ Express ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ Ù˘ Philips AVENT
¶·Ú·Î·Ïԇ̠·ÊÈÂÚÒÛÙ 5 ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÔÏfiÎÏËÚÔ ·˘Ùfi ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÚÈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Express ªÈÌÂÚfiÓ
Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
ÙÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
√ £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ Express ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜
Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ıÂÚÌ·›ÓÂÙ fiÏ· Ù· ªÈÌÂÚfi Airflex Ù˘
AVENT ·ÏÏ¿ Î·È ‚·˙¿ÎÈ· ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈο ‰Ô¯Â›· Ì ‚ÚÂÊÈ΋
ÙÚÔÊ‹, Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. √ £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ Express
ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ·
‰È·Ù‹ÚËÛË ˘ÁÚÒÓ ‹ ÙÚÔÊ‹˜ ˙ÂÛÙÒÓ ÂÂȉ‹ ÔÈ ‚Èٷ̛Ә
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¯·ıÔ‡Ó.
∏ Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ ıÂÚÌ·›ÓÂÈ
ÙÔ Á¿Ï· ‹ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘
ÌÈÌÂÚfi ‹ ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ‹ ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ (.¯. ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ 20° C ‹ ·fi ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 5° C). √ ›Ó·Î·˜ 2 Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË
ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ¶¿ÓÙ· Ó·
ÂϤÁ¯ÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ÚÈÓ Ù·˝ÛÂÙ ÙÔ
̈Úfi Û·˜.
√È ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘
ÓÂÚÔ‡* ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ
ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
Ô‰ËÁfi ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÁÈ· ˘ÁÚ¿ ‹ ÙÚÔÊ‹!
ƒ‡ıÌÈÛË
1
2
3
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡* ηٿ
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ›
Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ
ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô
35 – 45 °C
45 – 75 °C
75 – 85 °C
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
·)
‚)
Á)
‰)
√‰ËÁ›Â˜ ÃÚ‹Û˘
°È· ªÈÌÂÚfi Airflex
1) µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ
ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
2) ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ
ÌÈÌÂÚfi ÛÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
3) °È· ÌÈÌÂÚfi Airflex ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 125ml/4oz,
ÁÂÌ›ÛÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚÈ Ï›ÁÔ ¿Óˆ
·fi ÙË ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÌÂÚfi.
4) °È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÌÈÌÂÚfi Airflex (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜
260ml/9oz), ÁÂÌ›ÛÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· ̤¯ÚÈ 15mm
οو ·fi ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘.
5) ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ ÓÂÚfi Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜
ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ ÙÔ˘ ÌÈÌÂÚfi Ô‡Ù ӷ ¯˘ı› ¤Íˆ ·fi
ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
32
6) µ¿ÏÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ Ú›˙· Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ
·ÚÔ¯‹. °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙÔ 3.
7) £· ·Ó¿„ÂÈ ¤Ó· ʈٿÎÈ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô
ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
8) ŸÛË ÒÚ· ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È, ÙÔ ÊˆÙ¿ÎÈ ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ
ÁÈ· Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÌÈÌÂÚfi
˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘.
9) ¶¿ÓÙ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ Î·È fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ
ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ
ÌÈÌÂÚfi ·Ì¤Ûˆ˜.
10) ∫Ô˘Ó‹ÛÙ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÙÔ ÌÈÌÂÚfi Î·È ÂϤÁÍÙ ÙË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ „Âο˙ÔÓÙ·˜ Ï›ÁÔ ÛÙÔÓ
ηÚfi Û·˜ ÚÈÓ Ù·˝ÛÂÙ ÙÔ ÌˆÚfi Û·˜.
11) ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÌËÓ ˘ÂÚıÂÚÌ¿ÓÂÙ ÙÔ Á¿Ï·.
¶ƒ√™√Ã∏: AÓ·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2.
¶ƒ√™√Ã∏: ªÔÚ›Ù ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ fiÙ·Ó
ıÂÚÌ·›ÓÂÙ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Magic Ù˘ AVENT ‹ ¿ÏϘ
Ì¿ÚΘ ÌÈÌÂÚfi.
°È· ‚·˙¿ÎÈ· ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈο ‰Ô¯Â›· ‚ÚÂÊÈ΋˜ ÙÚÔÊ‹˜
1) µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ
ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
2) ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‚·˙¿ÎÈ ‹
ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
3) °ÂÌ›ÛÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚÈ Ù· 15 mm
οو ·fi ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚¿˙Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡
‰Ô¯Â›Ô˘.
4) µ¿ÏÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ Ú›˙· Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ
·ÚÔ¯‹. °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙÔ 3.
5) ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· 7 ¤ˆ˜ 9 Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
·Ú·¿Óˆ.
6) √ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ
fiˆ˜ Ì ٷ ÌÈÌÂÚfi. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ fiÙ·Ó ‚Á¿˙ÂÙ ÙÔ
‚·˙¿ÎÈ ‹ ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ‰Ô¯Â›Ô, ÂÂȉ‹ ÌÔÚ› ›ÙÂ
·˘Ù¿ ›Ù ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ Ù· ÂÚÈÎÏ›ÂÈ, Ó·
Â›Ó·È Î·˘Ù¿.
7) °È· ÌÈÎÚ¿ ‚·˙¿ÎÈ·/ÌÂÙ·ÏÏÈο ‰Ô¯Â›· ηÏfi ı· ‹Ù·Ó
Ó· ‚¿˙·Ù ¤Ó· ‚ȉˆÙfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·fi ¤Ó· ªÈÌÂÚfi
Airflex Ù˘ AVENT οو ·fi ·˘Ù¿, ÚÈÓ
ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÓÂÚfi ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›ÙÂ
Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÙ ÈÔ Â‡ÎÔÏ·.
8) ∞ӷη٤„Ù ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ ÂÛ›˜ ÔÈ
›‰ÈÔÈ Ì ¤Ó· ÎÔ˘Ù¿ÏÈ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ
Â›Ó·È Ôχ ˙ÂÛÙfi ÁÈ· ÙÔ ÌˆÚfi Û·˜.
9) ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÌËÓ ˘ÂÚıÂÚÌ¿ÓÂÙ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹.
¶ƒ√™√Ã∏: AÓ·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2.
GR
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi ¿Ï·Ù·
£· Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ ÙÔ £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Express
ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ οı ٤ÛÛÂÚȘ
‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ
Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο.
∂π∆∂:
∞Ó·Ì›ÍÙ ¤Ó· Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ ÎÈÙÚÈÎfi Ô͇ (10g) Ì 200ml
ÓÂÚfi. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘ Î·È ¯‡ÛÙ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÛÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
£ÂÚÌ¿ÓÂÙ¤ ÙÔÓ ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ 3. ∞ÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó 10
ÏÂÙ¿, Û‚‹ÛÙ ÙÔÓ ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ú›˙· ÙÔ˘ ηÈ
·Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÁÈ· 30 ÏÂÙ¿. ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ηÈ
Í‚Á¿ÏÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Ì ÓÂÚfi ‚Ú‡Û˘. ∆Ô ÎÈÙÚÈÎfi
Ô͇ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ·fi ÙËÓ
∂͢ËÚ¤ÙËÛË ¶ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ Philips AVENT Î·È ·fi
οÔÈ· Ê·Ú̷Λ·.
∂π∆∂
∞Ó·Ì›ÍÙ 50ml Ï¢Îfi ͇‰È Ì 100ml ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi ηÈ
¯‡ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· (Ì ÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
̤۷). ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ¿Ï·Ù·.
∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Î·È Í‚Á¿ÏÙ ηϿ.
‹ Ì ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÌÂÈÚ›·˜ ‹ ÁÓÒÛ˘, ÂÎÙfi˜ ηÈ
Â¿Ó ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ηıÔ‰‹ÁËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË
Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË
οÔÈÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜.
• • £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȂϤÂÙ ٷ ·È‰È¿ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ
·›˙Ô˘Ó Ì ·˘Ù‹Ó ÙË Û˘Û΢‹.
∂ÁÁ‡ËÛË
∏ Philips AVENT Û·˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È fiÙÈ Â¿Ó Ô £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜
Express ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ ηٷÛÙ›
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi˜ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Ò‰Âη ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ
ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜, ı· ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜
¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ™·˜
·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi
fiÔ˘ ÙÔÓ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ. ¡· Ê˘Ï¿Ù ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜, fiÔ˘ ı· Ê·›ÓÂÙ·È ·fi Ô‡ ÙÔÓ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ηÈ
fiÙÂ. °È· Ó· Â›Ó·È ¤Á΢ÚË Ë ÂÁÁ‡ËÛË:
• O £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ Express ªÈÌÂÚfiÓ Î·È ∆ÚÔÊ‹˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Î·È Ó· ›ӷÈ
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜.
• ∏ ·Í›ˆÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, η΋˜ ¯Ú‹Û˘, ¤ÏÏÂȄ˘
ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ·Ì¤ÏÂÈ·˜ ‹ ÊıÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.
∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Û·˜
33
SC
34
SC
35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Polish were displayed