Philips | 6915587PH | Specifications | Philips 6915587PH Instrukcja obsługi

Philips 6915587PH Instrukcja obsługi
155mm
A
2
12s
60s
3mm
120s
155mm
1
2
1
380mm
click
380mm
12
120
B
1
1
2
2
click
click
MAX 2
12s
60s
120s
click
3m
2,25m
IP20
2,25m
IP20
3m
B
A
B
A
SUOMI
Italiano
Norsk
B
MXO 000 069
Last update: Feb ‘10
01
02
03
04
F
F
07
08
2,25m
2,25m
IP20
3m
05
06
F
09
10
IP X1
11
12
IP X4
IPX3
...m
13
IP X5
14
IP X7
15
16
IP 5X
IP X8
17
18
19
20
21
22
23
24
IP 6X
±8mm
25
26
27
28
TYPE
t ......°C
29
>2cm
5cm
…
30
31
MAX. … W
32
Ø60
Ø45
33
34
35
36
Ø...
37
38
41
42
39
43
MIN 00 SEC
MAX 00 MIN
46
000°
MAX 4°
49
50
44
00m
MAX
6m
45
40
00m
00m
47
48
51
52
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Y-anslutning: Vid skada på ledningen, kan den bara ersättas av tillverkaren, återförsäljaren eller av en expert, för att undvika risker.
Z-anslutning: Ledningen kan inte ersättas.
28- MAX. …W: använd endast ljuskällor som passar till armaturen och inom det maximala Watt talet som anges.
29- Armaturen är endast lämplig för reflektorlampa (s).
30- Armaturen är endast lämplig för ljuskälla PLCE.
31- Armaturen är inte lämplig för ljuskälla PLCE.
32- Endast en normallampa med en diameter på 60mm kan användas. En lampa med en diameter på 45 mm kan inte användas till denna
armatur.
33- Använd endast en globlampa med samma diameter som anges. Använd aldrig en vanlig normallampa.
34- Denna produkt är endast avsedd för kronljus.
35- Använd aldrig en "cool-beam" lampa till denna armatur.
36- Armaturen är utrustad med lampa som har inbyggt skydd, därför behövs inte extra säkerhetsglas.
37- Halogenrör skall inte beröras med bara händerna.
38- Armaturen är utrustat med en säkring. Om armaturen inte fungerar efter att ljuskällan bytts, måste säkringen också bytas. Om den elektriska
installationen blir berörd under arbetet, måste detta göras av en behörig elektriker.
39- Armaturen kan användas tillsammans med en dimmer. Rådfråga en elektriker för att välja en korrekt typ av dimmer (speciellt viktigt vid 12V
armaturer).
40- Armaturen arbetar med en säkerhetstransformator. Ersätt trasig transformator endast med en som har samma tekniska
specifikationer. Rådfråga en elektriker eller Er återförsäljare.
41- Armaturer för tuffa förhållanden.
42- Armatur med möjlighet till tid och ljusinställning. Minimum och maximum visas i ikonen i del A.
43- Armaturen kan placeras på en max höjd av 6 meter.
44- För att få ett maximalt arbetsområde, måste armaturen placeras på den höjd som visas i ikonen. Maximum och minimum avstånd för
detektorn visas också i ikonen i del A.
45- Det aktiva arbetsområdet som detektorn täcker är inom de gradtal som visas i ikonen.
46- Armaturen skall monteras horisontellt. För bättre livslängd skall inte ljuskällan luta mer än 4 grader.
47- Försäkra Er om att Ni inte borrar genom elektriska ledningar eller annat hinder i vägg eller tak vid installationen.
48- Om armaturen monteras direkt på dosa, skall denna först täckas med ett lock.
49- Elektriska ledningar får aldrig klämmas eller vridas mellan armaturen och underlaget.
50- Till denna armatur är det lämpligt att använda En reflektorkapsel.
51- Denna armatur innehåller komponenter som kan bli varma.
52- Denna produkt är inte lämplig för barn under 14 år.
Denna belysningsarmatur - liksom alla övriga produkter från vårt sortiment - är designad, producerad och testad enligt strängaste europeiska
säkerhetsstandard (EN 60.598 /). I händelse av tillverkningsfel eller materialskada, ger tillverkaren 2 års garanti på inomhusarmaturer och upp
till 2 år (om inte annat anges på förpackningen) på utomhusarmaturer. Sönderslagna glas, batterier och ljuskällor omfattas inte av garanti. Skador
som uppkommit på armaturen pga av användning i extrema miljöer ( sjökust, industriella områden eller vid frekvent kontakt med gödsel) täcks
inte av garantin. Garantitiden räknas från inköpsdatum och gäller endast vid uppvisande av kvitto. Garantin gäller heller inte om armaturen inte
är installerad enligt instruktionerna, reparerad eller på annat sätt modifierad. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador orsakade av felaktig
användning eller installation av armaturen.
Vi förbehåller oss rätten att ändra i design och tekniska specifikationer.
TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET - OSA B
SUOMI
• Valmistaja antaa ohjeet valaisimien asennukseen! Pyydämme noudattamaan näitä ohjeita varmistamaan oikea ja turvallinen asennus sekä
valaisimen toiminta. Säilytä nämä ohjeet vastaisuuden varalle.
• Kytke virta aina pois päältä ennen asennusta, huoltoa tai korjausta.
• Jos epäröit, ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan tai kysy neuvoa jälleenmyyjältäsi. Varmista, että asennat valaisimen oikeaan jännitteeseen.
• Kiristä ruuvit huolellisesti, erikoisesti liitokset matalajännitejohdotukseen (12V).
• Ota huomioon johtojen oikea väri ennen asennusta: sininen (N), ruskea tai musta (L) ja jos suojausluokka I, keltainen/vihreä (maajohdin).
• Puhdista sisävalaisimet kuivalla liinalla, vältä käyttämästä hankausaineita tai liuottimia. Vältä kosteutta kaikissa sähköisissä osissa.
• Asenna lastenvalaisimet lasten ulottumattomiin.
• Asennettaessa valaisinta metalliselle alustalle, on alustan oltava maadoitettu.
• Ota aina huomioon valaisimen tekniset ominaisuudet. Vertaa valaisimeen merkittyjä symboleja merkkeihin, jotka on merkitty turvaohjeiden
osaan A.
HUOMAA: Ohessa löydät kaikki selitykset numerojärjestyksessä symboleihin, jotka ovat näissä turvaohjeissa.
01- Valaisin tulee asentaa sisätiloihin.
02- Valaisin ei ole sopiva asennettavaksi kylpyhuoneisiin (ei ainakaan kuvassa olevalle alueelle).
03- Valaisin sopii asennettavaksi normaalisti syttyvälle pinnoille.
Upotettuja valaisimia ei tule missään olosuhteissa peittää eristeellä tai vastaavalla aineella.
04- Valaisin voidaan asentaa vain palamattomalle alustalle.
05- Valaisin voidaan eristää.
06- Valaisin sopii ainoastaan kattoon asennettavaksi.
07- Valaisin voidaan asentaa seinään.
08- Valaisin voidaan asentaa seinään tai kattoon.
09- Vähimmäisetäisyys valaistavasta kohteesta.
10- IPX1: Valaisin on tippuvan veden pitävä.
11- IPX3: Valaisin kestää sadepisaroita (pisarat jotka putoavat enintään 60° kulmassa vertikaalisesti).
12- IPX4: Valaisin on roiskeveden kestävä: kestää veden roiskumisen mistä tahansa suunnasta (360°).
13- IPX5: Valaisin on suihkuavan veden pitävä.
14- Valaisin voidaan asentaa maahan.
15- IPX8: On upotuksen kestävä annettuun syvyyteen asti.
16- IP5X: Valaisin on pölysuojattu.
17- IP6X: Valaisin on pölytiivis.
18- Vaihda välittömästi rikkoutunut suojalasi ja käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä osia.
19- Suojausluokka I: Valaisin on maadoitettu. Maajohto (keltainen/vihreä) yhdistetään liittimeen, joka on merkitty : llä.
20- Suojausluokka II: Valaisin on kaksoiseristetty eikä sovi maadoitettavaksi.
21- Suojausluokka III: Valaisin sopii ainoastaan matalajännitteeseen (esim. 12V).
22- Kuori johto kuvan esittämällä tavalla.
23- Maadoitusjohdon tulee aina olla pidempi kuin virtajohtojen.
24- Valaisimen mukana olevaa kuumuudenkestävää johdinsuojaa on käytettävä suojaamattomien johtimien osuudella.
25- Käytä kuumuutta kestävää sähköjohtoa kun johdotat valaisimen verkkoon.
26- Valaisin sopii ainoastaan kytkettäväksi päävirtaan.
27- X-liitos: jos johto vaurioituu tulee se korvata samantyyppisellä johdolla.
13
POLSKI
• Producent doradza poprawnie używać opraw oświetleniowych! Dlatego wszystkie następujące instrukcje, dotyczące poprawnego
montażu i użytkowania opraw zachowaj na przyszłość.
• Zawsze wyłącz prąd przed rozpoczęciem montażu, przeróbkami lub naprawą.
• W razie wątpliwości zasięgnij porady u wykwalifikowanego elektryka lub w najbliższym punkcie sprzedaży. Upewnij się, że oprawa
została zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niektóre przepisy wymagają podłączenia oprawy oświetleniowej do
zasilania przez wykwalifikowanego elektryka.
• Mocno dokręcaj śruby, zwłaszcza w przypadku łączenia niskonapięciowych przewodów (12V) (jeśli są zastosowane).
• Zwróć uwagę na kolor przewodów przed montażem: niebieski (N), brązowy lub czarny (L) i w przypadku I klasy izolacji – żółto-zielony
(uziemienie).
• Przecieraj oprawy oświetleniowe suchą szmatką, nie używaj środków czyszczących ścierających lub rozpuszczalników. Nie
dopuszczaj do zmoczenia żadnych części elektrycznych.
• Montuj kinkiety w miejscach niedostępnych dla dzieci.
• Jeśli oprawa zamontowana jest na powierzchni metalowej, powierzchnia ta musi być złączona z ochronnym przewodem uziemiającym
lub przewodem instalacji o jednakowym potencjale.
• Zawsze zwracaj uwagę na dane techniczne umieszczone na oprawie. Zweryfikuj umieszczone na cechowaniu na oprawie znaki z
objaśnieniem tych znaków, pokazanych w części A instrukcji bezpieczeństwa.
UWAGA:Poniżej odnajdziesz wszystkie objaśnienia z numerem referencji do znaczków, które są umieszczonych na początku niniejszej instrukcji:
21- Klasa ochrony III: oprawa jest przystosowana tylko do niskiego napięcia (np.12V).
22- Usuń izolację tak jak pokazano na schemacie.
23- Przewód uziemiający musi być dłuższy niż przewody czynne.
24- Używaj załączonych do oprawy odizolowujących koszulek i zakładaj je na odizolowane końcówki przewodów.
25- Użyj materiału izolacyjnego odpornego na podaną w ikonce temperaturę.
26- Oprawa jest przystosowana tylko do bezpośredniego podłączenia do zasilania głównego.
27- X-połączenie : w przypadku uszkodzenia przewodu, musi on być wymieniony na przewód tego samego typu.
Y- połączenie : w przypadku uszkodzenia przewodu może on być wymieniony tylko przez producenta.
Z- połączenie : przewód nie może być wymieniony.
28- MAX. ...W: używaj żarówek odpowiednich do tej oprawy i nie przekraczających podanej mocy.
29- Oprawa jest dostosowana tylko do lustrzanej żarówki.
30- Oprawa jest dostosowana tylko do energooszczędnej żarówki.
31- Oprawa nie jest przystosowana do energooszczędnych żarówek.
32- Mogą być używane tylko żarówki o średnicy 60 mm. Nie wolno używać żarówek o średnicy 45 mm.
33- Należy używać wyłącznie żarówki typu “glob” o podanej średnicy. Nie należy używać standardowej żarówki.
34- Do oprawy należy używać wyłącznie żarówek typu “świeczka”.
35- Nigdy nie używaj żarówki typu “zimny reflektor – Cool-Beam”.
36- Osprzęt jest odpowiedni tylko dla opraw z niskim napięciem. Bezpieczniejsze szkło nie jest konieczne.
37- Żarówek halogenowych w sztyfcie lub liniowych nie wolno dotykać gołymi rękoma.
38- Oprawa jest wyposażona w bezpiecznik. Jeśli oprawa nie działa po wymianie źródła światła, bezpiecznik również powinien zostać
wymieniony. W przypadku kontaktu z wewnętrzną instalacją elektryczną, powinno to zostać wykonane przez wykwalifikowanego
elektryka.
39- Oprawa może być eksploatowana z kombinacją ze ściemniaczem, jednak nie w sytuacji gdy jest stosowana żarówka PLCE.
Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu odpowiedniego wyboru (szczególnie ważne w przypadku halogenu 12V).
40- Oprawa pracuje razem z transformatorem. Zamień zepsuty transformator wyłącznie na transformator o takich samych parametrach
technicznych. Skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub najbliższym punktem sprzedaży.
41- Oprawa odpowiednia do montażu na nieobrobionej powierzchni.
42- Oprawa z możliwością ustawienia czasu świecenia i natężenia światła. Wartości minimalne i maksymalne są określone w ikonie w
części A.
43- Oprawa może być umieszczona na maksymalnej wysokości 6 metrów
44- By osiągnąć optymalną skuteczność działania umieść oprawę na podanej w ikonie wysokości. Maksymalny i minimalny zasięg
czujnika jest określony w ikonie w części A.
45- Przeciętny zakres aktywności czujnika określają dane podane w ikonce.
46- Oprawa powinna być zamontowana w pozycji poziomej. W celu dłuższej eksploatacji żarówka nie powinna być kątem większym niż
4° od poziomu.
47- Upewnij się, że nie przewierciłeś się przez żadne przewody elektryczne lub inne przeszkody w ścianie lub suficie w czasie montażu.
48- W przypadku gdy oprawa oświetleniowa montowana jest do skrzynki sufitowej wskazane jest aby zakryć tę puszkę i osłonić
przewody elektryczne. (skrzynki te najczęściej są stosowane w Holandii)
49- Elektryczne przewody nie mogą być ściśnięte lub skręcone pomiędzy oprawą oświetleniową a powierzchnią, na której będzie ona
zamontowana.
50- Oprawa umożliwia stosowanie źródeł światła dekoracyjnych ze zwierciadlaną kopułą bańki.
51- Ta oprawa zawiera element, który może być gorący.
52- Produkt nie dozwolony dla dzieci do 14 lat.
Ta oprawa – tak jak wszystkie z naszej gamy produktów – jest zaprojektowana, wyprodukowana i przetestowana zgodnie z wymogami
Europejskich Standardów Bezpieczeństwa (EN 60.598/
). W przypadku wad konstrukcyjnych Producent udziela gwarancji na okres
2 lat na oświetlenie wewnętrzne, na oświetlenie zewnętrzne – 2 lata (jeżeli jest to zaznaczone na opakowaniu). Uszkodzenia baterii,
klosza lub źródła światła nie podlegają gwarancji. Uszkodzenia wynikłe z użytkowania opraw oświetleniowych w ekstremalnych
warunkach (na terenach nadbrzeżnych, w otoczeniu przemysłowym, w miejscach narażenia na częsty kontakt z pyłem ) nie są objęte
gwarancją. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty dokonania zakupu i tylko po przedstawieniu dowodu zakupu. Gwarancja nie jest
ważna w przypadku montażu niezgodnie z instrukcją, samodzielnej naprawy lub modyfikacji. Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia, powstałe w wyniku złego użytkowania lub złego zastosowania oprawy.
Oprawa oświetleniowa - dystrybutor: Massive Polska Sp. z o.o.
ul. Objazdowa 6b
62-300 Września
Konstrukcyjne i techniczne zmiany są zastrzeżone.
BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ - ‘B’ RÉSZ
M A G YA R
01- Oprawa tylko do użytku wewnętrznego.
02- Oprawy nie można umieszczać w łazienkach (przynajmniej nie w zaznaczonym obszarze).
03-Oprawę można umieszczać na łatwopalnych powierzchniach. Bezwzględny zakaz zakrywania oprawy wnękowej materiałem
izolującym lub innym posiadającym podobną charakterystykę.
04- Nie należy montować oprawy bezpośrednio na powierzchniach łatwopalnych.
05- Oprawa może być pokryta materiałem izolacyjnym.
06- Oprawę można montować wyłącznie na suficie.
07- Oprawę można montować wyłącznie na ścianie.
08- Oprawa jest odpowiednia do montowania na ścianie i na suficie.
09- Zawsze przestrzegaj minimalnej odległości pomiędzy oprawą a oświetlanym przedmiotem, jak pokazano na rysunku.
10- IPX1 : ochrona przeciw natryskiem wody.
11- IPX3: Oprawa może być narażona na działanie deszczu ( spadające krople pod kątem maksymalnie 60° od pionowej osi).
12- IPX4: Oprawa jest odporna na zachlapanie wodą: może być narażona na strugi wody, lejącej się pod każdym kątem (360°).
13- IPX5 : Ochrona przeciw bryzganiu wody.
14- IPX7 : Oprawa może być zamontowana w gruncie.
15- IPX8 : Klasa ochronności IP X8 zabezpiecza oprawę przy zanurzeniu do wskazanej głębokości.
16- IP5X : Oprawa jest pyłoszczelna.
17- IP6X : Oprawa jest pyłoszczelna.
18- Bezzwłocznie wymień pęknięte lub zbite szkło ochronne, używając wyłącznie oryginalnych części.
19- Klasa ochrony I: oprawa posiada przewód uziemiający. Ten przewód (żółto-zielony) musi być podłączony do zacisku, zaznaczonego
symbolem .
20- Klasa ochrony II: oprawa ma podwójną izolację i nie musi być uziemiona.
14
15
RADÍ AKO SPRÁVNE POUŽÍVAT’ SVIETIDLÁ - ČASŤ B
16
S L O V E N ČI NA
17
18
19
BE01
20
21
TÜRKÇE
22
23
34- Selles tootes võib kasutada ainult küünlakujulisi elektripirne.
35- Ärge kasutage "cold beam"-elektripirne selles valgustis.
36- Valgustis sobib kasutada ainult turva- või madalrõhupirne. Täiendav turvaklaas ei ole vajalik.
37- Halogeenpirne ei tohi puudutada paljaste kätega.
38- Valgusti on varustatud kaitsmega. Kui valgusti ei hakka tööle peale elektripirni vahetust, peab vahetama kaitsme. Kui selle tegevuse käigus
on võimalik kontakt sisemise juhtmestikuga, peab vahetuse sooritama kogenud elektrik.
39- Valgustit võib kasutada koos reostaadiga, väljaarvatud juhtudel kui kastutate säästupirni (PLCE). Küsige nõu kvalifitseeritud elektrikult
sobivat tüüpi reostaadi leidmiseks (eriti tähtis madalpingel (12V) töötavate valgustite puhul).
40- Valgusti töötab turvamuundajaga. Asendage purunenud muundaja ainult samade tehniliste näitajatega muundajaga. Konsulteerige
kvalifitseeritud elektrikuga või võtke ühendust valgusti müüjaga.
41- Valgusti rasketes tingimustes kasutamiseks (nt. ehitustel).
42- Valgusti on varustatud ajasti ja valgus-sensoriga. Miinimum and maksimum on näidatud ikoonil osas A.
43- Valgustit saab paigaldada maksimaalselt 6 meetri kõrgusele.
44- Tagamaks valgusti optimaalset tööd, paigaldage see ikoonil näidatud kõrgusele. Sensori maksimaalne ja minimaalne töökaugus on samuti
näidatud ikoonil osas A.
45- Sensori normaalne tööala jääb ikoonil näidatud piiridesse.
46- Valgusti peab olema paigaldatud horisontaalselt. Pikema kasutusea saavutamiseks ei tohi pirni nurk olla suurem kui 4°.
47- Paigaldamise käigus jälgige, et te ei puuriks läbi juhtme(te) ega seinas või laes oleva(te) takistus(t)e!
48- Kui valgusti paigaldatakse harukarbi peale seinas või laes, on kohustuslik katta karp kaanega (näiteks on see nõutud Hollandis).
49- Elektrijuhtmeid, mis jäävad valgusti ja paigalduspinna vahele, ei tohi kunagi kokku suruda ega väänata!
50- Valgustis sobib kasutada vaid peegel-esiosaga pirne.
51- Valgusti sisaldab osi, mis võivad kuumeneda.
52- See toode ei sobi kasutamiseks alla 14-aastastele lastele.
Valgustid – nagu ka kõik teised tooted sortimendis – on väljatöötatud, toodetud ja testitud vastavalt rangeimale Euroopa turvalisuse standardile
(EN 60.598 /
). Tootja annab tootmis- ja/või materjalivigadele garantii kuni 2 aastaks sisevalgustite puhul ja kuni 2 aastaks (kui toote
pakendil ei ole märgitud teisiti) välivalgustite puhul. Katkisele klaasile, patareidele ja elektripirnidele garantii ei laiene. Garantii ei laiene toodetele,
mida kasutatakse äärmuslikes tingimustes (mererannik, tööstuspiirkond, sage kokkupuude happeliste ainetega jne.). Garantiiperiood algab ostu
sooritamise hetkest ja kehtib ainult ostutšeki ettenäitamisel. Garantii ei kehti, kui valgusti paigaldusel ei ole järgitud juhiseid või kui valgustit on
parandatud või muudetud. Tootja ei ole vastutav kahjude eest, mis tekkisid valgusti vääral kasutamisel või paigaldamisel.
Tootja jätab endale õiguse muuta toodete disaini ja tehnilisi näitajaid.
Οδηγίες Ασφαλείας – Β’ Μέρος
EΛΛHNIKA
• Ο κατασκευαστής συνιστά την ορθή χρήση του εξοπλισμού φωτισμού! Γι’ αυτό ακολουθείτε πάντα τις παρούσες οδηγίες
προκειμένου να σιγουρευτείτε για την ορθή και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού. Φυλάξτε τις οδηγίες για
μελλοντική αναφορά.
• Σβήνετε πάντα το ρεύμα πριν αρχίσετε την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την επισκευή.
• Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή με τον πωλητή σας. Σιγουρευτείτε ότι συνδέετε πάντα
τα φωτιστικά σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Ορισμένοι κανονισμοί ορίζουν ότι ο εξοπλισμός φωτισμού θα πρέπει να
εγκαθίσταται από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο (EG Part P για το Ηνωμένο Βασίλειο).
• Βιδώνετε πάντα σφικτά τις τελευταίες βίδες, ιδιαίτερα το εξάρτημα για καλωδίωση χαμηλής τάσης (12V) (κατά περίπτωση)
• Τηρείτε το σωστό χρώμα καλωδίου πριν την εγκατάσταση: μπλε (Ν), καφέ (L) και στην περίπτωση της κατηγορίας προστασίας Ι,
κίτρινο/ πράσινο (γείωση).
• Καθαρίζετε τον εσωτερικό φωτισμό με στεγνό πανί, μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά. Αποφεύγετε τη χρήση υγρών σε όλα τα
ηλεκτρικά μέρη.
• Παρακαλώ εγκαθιστάτε τα επιτοίχια φωτιστικά σε σημείο που δεν μπορούν να τα φτάσουν παιδιά.
• Αν το φωτιστικό βρίσκεται στερεωμένο σε μεταλλική επιφάνεια, η επιφάνεια αυτή θα πρέπει να συνδεθεί με προστατευτική γείωση ή
με τον αγωγό ισοδυναμικής σύνδεσης της εγκατάστασης.
• Λαμβάνετε πάντα υπόψη όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού. Συγκρίνετε το εικονίδιο στην ετικέτα ταυτοποίησης του
φωτιστικού με τα εικονίδια στο Α’ Μέρος των Οδηγιών Ασφαλείας.
24
25
26
27
28
29
30
31
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - PARTE B
32
33
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising