Panasonic SC-NE3, SC-NE5, SCNE5EG, SCNE3EG Instrukcja obsługi

Panasonic SC-NE3, SC-NE5, SCNE5EG, SCNE3EG Instrukcja obsługi
VQC9399_mst.fm
1 ページ
2013年1月15日 火曜日 午後6時57分
Wireless Speaker System
Model No. SC-NE5
SC-NE3
VQC9399
Wi-Fi® connection guide
TM
Yes
Which model do you use?
iOS device*1, Android device
or Mac/PC
SC-NE5
SC-NE5/
SC-NE3
Yes
*2
No
Blinks in blue
SC-NE3
6
7
Using AirPlay
“Wi-Fi”
VQC9399_pol.fm
1 ページ
2013年1月16日 水曜日 午前11時39分
Rozpocznij konfigurację połączenia bezprzewodowego
Przygotowanie
System głośników bezprzewodowych
1 Umieść SC-NE5/SC-NE3 blisko routera sieci bezprzewodowej.
2 Włącz system.
3 Wykonaj kroki opisane na poniższym diagramie i wybierz metodę ustawienia sieci.
Nr Modelu SC-NE5
SC-NE3
≥ Jeżeli chcesz zmienić ustawienia połączenia bezprzewodowego z komputerem Mac/PC, lub chcesz
zmienić ustawienia zaawansowane, wykonaj kroki [SC-NE5] “Metoda 4” lub [SC-NE3] “Metoda 3” opisane w
instrukcji obsługi.
Wi-Fi® instrukcja podłączania
Czy Twój router sieci bezprzewodowej obsługuje
WPS (Wi-Fi Protected SetupTM)?
Możesz strumieniować bezprzewodowo muzykę z urządzenia z systemem iOS, systemem
AndroidTM lub komputera Mac/PC do głośników SC-NE5/SC-NE3. Aby korzystać w funkcji
strumieniowania, SC-NE5/SC-NE3 musisz podłączyć się do tej samej sieci bezprzewodowej
2,4 GHz co kompatybilne urządzenie, poprzez router sieci bezprzewodowej (punkt
dostępowy).
Tak
Nie / Nie wiem
Z jakiego modelu korzystasz?
Urządzenie z systemem iOS*1,
Android lub komputer
Mac/PC
Router
bezprzewodowy
SC-NE5
SC-NE5/
SC-NE3
SC-NE3
Czy korzystasz z urządzeń: iPod touch/iPhone/
iPad?
Czy posiadasz wersję systemu iOS 5.0 lub
późniejszą?
*1: Więcej informacji o kompatybilności można znaleźć w Instrukcji obsługi.
Zrzuty ekranu użyte na tej karcie konfiguracji: iPhone 4S, iOS 6.0.1
Tak
Nie
Metoda z użyciem przycisku WPS
Korzystając ze stacji dokującej iPod (tylko SC-NE5)
Naciśnij i przytrzymaj [s WPS] na
1 głośniku
przez ponad 3 sekundy.
W poniższych objaśnieniach wykorzystano telefon iPhone.
∫ Uwaga dla systemu iOS
Odłącz wszelkie urządzenia
swój iPhone, a
1 podłączone
4 Odblokuj
do odtwarzacza CD.
następnie naciśnij i przytrzymaj
[sNETWORK SETUP] na
iPhone do swojej
odtwarzaczu CD przez dłużej niż
2 Podłącz
domowej sieci bezprzewodowej.
3 sekundy.
Po wykonaniu kroku 2
Mruga na
niebiesko
przycisk WPS na
2 Naciśnij
routerze sieci bezprzewodowym.
*2
Korzystając z aplikacji na smartfonie
iPhone do odtwarzacza
3 Podłącz
CD.
Wybierz jedno z poniższych
połączeń.
Połączenie Lightning kompatybilne
z iPod touch/iPhone:
wyświetli się a Twoim
5 Wiadomość
iPhone.
Zezwól, by iPhone dzielił
ustawienia sieci bezprzewodowej.
Konfiguracja zostanie zakończona, kiedy
“SUCCESS” zostanie wyświetlone na
ekranie, a wskaźnik zaświeci się na
niebiesko.
1 Wprowadź hasło dla domowej
sieci bezprzewodowej, do której
podłączone jest urządzenie z
Można skonfigurować ustawienia
systemem iOS.
sieci bezprzewodowej za pomocą
2 Kiedy wyświetlona jest
aplikacji “Panasonic Stereo System
wiadomość informujący o
Network Setup” (dostępna za darmo).
konieczności podłączenia
urządzenia iOS do tego systemu,
Jeśli używane jest urządzenie z
naciśnij przycisk Home, aby
systemem Android, należy pobrać
zamknąć aplikację.
aplikację z serwisu Google PlayTM
3 W ekranie wyboru sieci Wi-Fi w
Store. Natomiast w przypadku
“Settings”, wybierz “00 Setup _ _
urządzeń iPod touch, iPhone lub iPad
_ _ _ _”.
należy ją pobrać z serwisu App Store.
Przygotowanie
≥ Podłącz smartfon do domowej sieci
bezprzewodowej.
≥ Sprawdź hasło do domowej sieci
4 Gdy wyświetlony zostanie
bezprzewodowej.
1
iPod touch/iPhone/iPad z systemem
iOS 5.0 lub późniejszym:
zostanie
6 Konfiguracja
zakończona, kiedy “SUCCESS”
zostanie wyświetlone na ekranie,
a wskaźnik na głośniku zaświeci
się na niebiesko.
Świeci się na niebiesko
*2 : Sposób oznakowania może być
odmienny.
aplikację “Panasonic
2 Uruchom
Stereo System Network Setup” na
smartfonie i postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
przycisk [OK] na pilocie,
7 Naciśnij
aby wyjść.
przycisk [OK] na pilocie,
3 Naciśnij
aby wyjść.
5 Gdy wyświetlony zostanie
komunikat wskazujący na
zakończenie konfiguracji Wi-Fi
systemu, zamknij aplikację, a
następnie sprawdź działanie
AirPlay itp.
Odpowiedni kabel w zestawie z
urządzeniem z systemem iOS
Korzystanie z AirPlay
komunikat wskazujący na
zakończenie połączenia do tego
systemu, wyłącz i włącz ponownie
aplikację.
Naciśnij kilkakrotnie [SETUP] na
pilocie, aby wybrać
“NET SETUP”, a następnie
naciśnij [OK].
1 Podłącz iPhone do swojej domowej sieci bezprzewodowej.
W poniższych objaśnieniach wykorzystano telefon
iPhone.
Przygotowanie
≥ Włącz system.
“Settings”
Nazwa domowej sieci
bezprzewodowej
(SSID)*3
Włącz
“Wi-Fi”
*3 : Może wyświetlić się monit o wprowadzenie hasła. Wpisz hasło swojej domowej sieci bezprzewodowej.
2 Wybierz “Panasonic NE5 (NE3) _ _ _ _ _ _” z menu ikon AirPlay
i rozpocznij odtwarzanie.
Rozpocznie się odtwarzanie.
(Odtwarzanie rozpoczyna
się z niewielkim
opóźnieniem)
VQC9399_cze.fm
1 ページ
2013年1月16日 水曜日 午前11時37分
Bezdrátový reproduktorový systém
Model č. SC-NE5
SC-NE3
Ano
SC-NE5
SC-NE5/
SC-NE3
Ano
3 sekundy.
*
2
Ne
SC-NE3
∫ Poznámka pro verzi iOS
Po kroku 2
Network Setup” a postupujte
podle pokynů.
“Wi-Fi”
2 Vyberte možnost “Panasonic NE5 (NE3) _ _ _ _ _ _” na ikoně AirPlay
“Panasonic NE5 (NE3) _ _ _ _ _ _”
“Music”
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Polish were displayed