Fellowes L125-A4 Karta katalogowa

Fellowes L125-A4 Karta katalogowa
RE
AD
Y
PO
WE
R
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
RU
GR
DE
TR
IT
CZ
NL
SK
HU
SE
PT
DK
BG
FI
RO
N0
HR
PL
Przed użyciem proszę zapoznać się z niniejszą
instrukcją.
SI
GB
FR
ES
40-42
4-6
3
TÜRKÇE
43-45
7-9
ČESKY
46-48
10-12
49-51
13-15
MAGYAR
52-54
ITALIANO
16-18
PORTUGUÊS
55-57
NEDERLANDS
19-21
58-60
22-24
61-63
DANSK
25-27
HRVATSKI
64-66
SUOMI
28-30
67-69
NORSK
31-33
POLSKI
34-36
37-39
B
F
RE
AD
Y
PO
WER
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
D
A
1
4
3
READY
POWER
m
c
50
READY
A4
A5
POWER
A6
A5
A4
READY
A6
POWER
A6
A6
ER
A4
A4
A5
A6
POW
A5
A5
A5
A4
A4
5
6
READY
READY
7
8
A4
A5
POWER
POWER
READY
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
READY
READY
POWER
POWER
A6
A6
A5
9
READY
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
3
A5
A4
A4
A4
GB
LAMINATOR CONTROLS
A
B
C
D
E
F
FEATURES & TIPS
•
•
•
•
•
•
SETTING UP THE LAMINATOR
3.
8.
9.
HOW TO LAMINATE
Solution
Jamming
Damaged rollers or adhesive on rollers
FR
•
•
•
•
•
•
PRÉPARATION DE LA PLASTIFIEUSE
POUR PLASTIFIER
8.
9.
ES
CONTROLES DE LA PLASTIFICADORA
A
B
C
)
D
E
F
Ranura de entrada de bolsa / documento
Salida de bolsa / documento
Luz LED de encendido
4 minutos
aprox. 30 cm/min
(velocidad fija)
2
Luz (verde)
Sí
Sí
10
•
•
•
•
•
•
CONFIGURACIÓN DE LA PLASTIFICADORA
3.
8.
9.
11
Posible causa
La bolsa tiene ondas o burbujas
DE
BEDIENELEMENTE
A
B
C
D
E
F
220-240 V AC, 50/60 Hz,
1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
0,4mm
•
•
•
•
•
•
3.
9.
FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG
Problem
Folienstärke eventuell falsch.
ITALIANO
IT
COMANDI DELLA PLASTIFICATRICE
A
B
C
D
E
F
Sì
16
Auto
Shut
Off
•
•
•
•
•
•
COME PLASTIFICARE
8.
9.
17
18
NEDERLANDS
NL
BEDIENINGSKNOPPEN LAMINEERMACHINE
A
B
C
D
E
F
Technische gegevens
Spanning / Frequentie /
Stroomsterkte (amp.)
220-240 VAC, 50/60 Hz,
1,5 A
Elektrisch vermogen
300 watt
Afmetingen (HxBxD)
66mm x 356mm x 158mm
Netto gewicht
1,3 kg
Maximale documentdikte
(lamineercapaciteit)
0,02” / 0,4 mm
19
KENMERKEN & TIPS
•
•
•
•
•
•
INSTELLEN VAN LAMINEERMACHINE
3.
HOE TE LAMINEREN
9.
20
PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
Hoes sluit het item niet volledig af
Item is te dik om te lamineren
Maximale documentdikte is ,40mm
Hoesdikte is onjuist
Vastloop
Druk op de ontgrendeling en trek de hoes er
handmatig uit
SV
)
D
E
F
SPECIFIKATIONER
Kapacitet
220−240 V AC, 50/60 Hz
1,5 A
300 W
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
0,02 tum/0,4 mm
•
•
•
•
•
•
23
DANSK
DK
)
D
E
F
KAPACITET
Ydeevne
220-240 V AC, 50/60 Hz
1,5 A
300 watt
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
Effekt
Mål (HxBxD)
Nettovægt
Maks. dokumenttykkelse
(lamineringskapacitet)
0,4 mm
•
•
•
•
•
•
3.
nu.
26
Flyt maskinen til et køligere og tørt sted
Laminatormaskinen er slukket
automatisk
Laminatormaskinen er slukket
automatisk
Genstanden kan være for tyk til at
blive lamineret
Beskadigede ruller eller lim på rullerne
Maksimal dokumenttykkelse er ,40mm
SUOMI
FI
D
E
F
28
•
•
•
•
•
•
LAMINAATTORIN ASENNUS
3.
maan.
29
Tukos
NORSK
N
)
D
E
F
KAPASITET
Kapasitet
9,5" / 241 mm
A4 = 241 mm
75 mikroner (per side)
125 mikroner (per side)
4 minutter
ca. 30 cm/min.
(fast hastighet)
2
Lys (grønt)
Ja
Ja
•
•
•
•
•
•
KLARGJØRE LAMINERINGSMASKINEN
3.
6. Når maskinen er klar, lyser den grønne ”Klar”-
HVORDAN LAMINERE
opp.
lampen kontinuerlig.
9.
FEILRETTING
Problem
Laminatoren har gått i modusen
Automatisk avstenging.
Elementet kan være for tykt til å
lamineres
Posetykkelsen kan være feil
Laminatoren godtar poser på 75–125 mikron
33
POLSKI
PL
ELEMENTY STEROWANIA LAMINATORA
A Przycisk włącz/wyłącz
B Kontrolka Připraveno (zelená)
C Dźwignia zwolnienia (
)
D Szczelina do wprowadzania
dokumentu do laminacji
E Wyjście zalaminowanego
dokumentu
F Kontrolka Zapnuto (červená)
SPECYFIKACJE
Charakterystyka robocza
Format
Szerokość wejścia
Grubość folii (min.)
Grubość folii (max.)
Czas nagrzewania
(w przybliż.)
Szybkość laminacji
(+/- 5%)
Liczba rolek
Wskaźnik gotowości
Dźwignia zwolnienia
9.5” / 241 mm
A4 = 241 mm
75 mikronów
(każda strona)
125 mikronów
(każda strona)
4 minuty
ok. 30 cm/min.
(stała prędkość)
2
Svítí (zeleně)
Tak
Automatické vypnutí
Dane Techniczne
Napięcie/ częstotliwość/
natężenie
Moc znamionowa
Wymiary (Wys.xSzer.xGł.)
Tak
220-240 V (prąd
przemienny), 50/60
Hz, 1,5 A
300 W
66mm x 356mm x
158mm
Waga netto
1,3 kg
Maksymalna grubość dokumentu
(zdolność laminowania)
0,02”/0,4 mm
WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU
- Urządzenie do użytku wyłącznie w pomieszczeniach. Podłączyć urządzenie do gniazdka z łatwym dostępem.
- Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy stosować urządzenia w pobliżu wody, rozlewać wody na
obudowę urządzenia, przewód zasilający ani gniazdko elektryczne.
NALEŻY ustawić urządzenie na stabilnej powierzchni.
NALEŻY przeprowadzić laminację próbną i ustawić parametry
urządzenia przed jego użyciem.
NALEŻY usunąć zszywki i inne metalowe przedmioty przed
rozpoczęciem laminacji.
NALEŻY umieścić urządzenie z dala od źródeł ciepła i wody.
NALEŻY wyłączyć urządzenie po każdym użyciu.
NALEŻY odłączyć wtyczkę, gdy urządzenie nie jest używane
przez dłuższy czas.
NALEŻY dostosować ustawienia do używanej folii laminacyjnej.
NALEŻY trzymać zwierzęta z dala od urządzenia będącego w
użytku.
34
NIE pozostawiać przewodu zasilającego w styczności z gorącymi
powierzchniami.
NIE pozostawiać przewodu zasilającego zwisającego z szafek
lub półek.
NIE używać urządzenia, jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony.
NIE otwierać urządzenia ani nie podejmować prób jego
naprawy.
NIE przekraczać określonej w specyfikacji wydajności
urządzenia.???
NIE pozwalać dzieciom na samodzielną obsługę urządzenia.
NIE laminować przedmiotów ostrych lub metalowych (np.
zszywki, spinacze biurowe).
NIE laminować na gorąco dokumentów wrażliwych na wysokie
temperatury (np. bilety, zdjęcia USG itp).
NIE laminować na gorąco folią samoprzylepną do laminacji na
zimno.
NIE laminować pustych koszulek do laminacji.
FUNKCJE I PORADY
Funkcja zwolnienia
Dźwignia zwolnienia, znajdująca się w tylnej
części urządzenia, umożliwia wyjęcie lub
ponowne wyrównanie folii laminacyjnej. Folię
można wyjąć od strony szczeliny wejściowej
wyłącznie po zwolnieniu dźwigni.
Automatické vypnutí
Po upływie 30 minut maszyna przejdzie
automatycznie do trybu automatycznego
wyłączenia. Kontrolka Zapnuto bude 5 minut
červeně blikat a potom zhasne. Kontrolka
Připraveno zhasne. Pokud chcete přístroj dále
používat, stiskněte vypínač. Přístroj se sám
resetuje.
•
•
•
•
•
•
W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy
stosować artykuły marki Fellowes ®: 80-125 mikronů
Ten model laminatora nie wymaga używania carriera.
Jest to urządzenie laminujące bez carriera.
Dokument należy zawsze umieszczać w folii do laminacji
odpowiedniego rozmiaru.
Przed laminacją właściwą należy zawsze wykonać
laminację próbną o podobnym rozmiarze i grubości.
Przygotować folię i dokument do laminacji. Umieść
dokument w folii tak, aby był wyśrodkowany i stykał
się z wiodącą krawędzią zgrzaną. Upewnij się, że
folia do laminacji nie jest za duża dla laminowanego
dokumentu.
W razie potrzeby, po zalaminowaniu i ostygnięciu można
przyciąć nadmiar materiału wokół dokumentu.
1. Należy ustawić urządzenie na stabilnej powierzchni.
3.
Podłącz urządzenie do gniazdka z łatwym dostępem.
Należy sprawdzić, czy za urządzeniem znajduje się
dostateczna wolna przestrzeń (minimum 50 cm), aby
umożliwić swobodne wysuwanie laminowanych dokumentów.
HOW TO LAMINATE
4. Włączyć zasilanie (włącznik znajduje się z boku obudowy
urządzenia).
5. Zaświeci się czerwona kontrolka „Zasilanie”. Urządzenie
nagrzewa się.
6. Zielona kontrolka „Gotowość” sygnalizuje gotowość
urządzenia do pracy.
7. Umieścić dokument w otwartej folii do laminacji. Doku-
ment powinien być wyśrodkowany i dosunięty do krawędzi
zgrzanej. Należy zastosować folię do laminacji o odpowiednim rozmiarze dla danego dokumentu.
8. Wprowadź dokument do urządzenia zgrzaną krawędzią
z przodu. Folia powinna być ustawiona prosto i
wyśrodkowana w obrębie szczeliny do wprowadzania
dokumentu (nie pod kątem). Należy wykorzystać znaczniki
wprowadzania jako punkty orientacyjne.
9. Po wysunięciu zalaminowany dokument może być gorący
i miękki. Aby zapobiec zacięciu natychmiast wyjąć dokument. Umieścić zalaminowany dokument na płaskiej powierzchni do wystygnięcia. Zachowaj ostrożność przenosząc
gorący laminat.
POTRZEBNA POMOC?
Nasi eksperci z przyjemnością zaoferują pomoc w rozwiązaniu ewentualnych problemów.
Dział Obsługi Klienta: www.fellowes.com
Przed skontaktowaniem się z punktem zakupu urządzenia, prosimy o kontakt telefoniczny z firmą Fellowes. Dane kontaktowe znajdują się na
zewnętrznej okładce.
Zalecamy rejestrację urządzenia na stronie www.fellowes.com/register, aby otrzymywać dodatkowe informacje i aktualizacje.
35
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Nie pali się czerwona kontrolka gotowości
Urządzenie nie jest włączone
Podłączyć urządzenie do źródła zasilania i włączyć
przycisk zasilania z boku urządzenia
Zielona kontrolka gotowości nie zapala się
przez długi okres czasu
Urządzenie znajduje się w miejscu o wysokiej
temperaturze lub wilgotności
Należy przenieść urządzenie w chłodniejsze i
suchsze miejsce
Folia nie laminuje całkowicie dokumentu
Dokument może mieć zbyt dużą grubość, aby go
zalaminować
Maksymalna grubość dokumentu to ,40 mm
Folia jest pofałdowana lub ma bąbelki
Nieodpowiednia grubość folii do laminacji
Folia została w laminatorze
Zacięcie folii
Folia została wsunięta najpierw krawędzią
otwartą
Folia nie została wyśrodkowana na wejściu
Zacięcie
Nacisnąć dźwignię zwalniania i wyciągnąć folię
ręcznie
Folia nie była umieszczona prosto na wejściu
Wprowadzono pustą folię do laminacji
Folia została uszkodzona podczas laminacji
Rolki są uszkodzone lub znajduje się na nich klej
Wprowadzić arkusz czyszczący, aby przetestować i
oczyścić rolki
PRZECHOWYWANIE I CZYSZCZENIE
Odłącz urządzenie od gniazdka. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Zewnętrzne powierzchnie urządzenia można czyścić zwilżoną ściereczką. Do
polerowania urządzenia nie wolno używać rozpuszczalników ani materiałów łatwopalnych. Do czyszczenia urządzenia można zakupić arkusze czyszczące.
Arkusze należy przepuścić przez rozgrzane urządzenie, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia z wałków. W celu uzyskania optymalnych rezultatów zaleca
się regularne stosowanie arkuszy czyszczących. (Kod do zamawiania arkuszy czyszczących #5320604).
REJESTRACJA PRODUKTU / GLOBALNA GWARANCJA
Dziękujemy za zakupienie produktu marki Fellowes. Prosimy odwiedzić stronę internetową www.fellowes.com/register aby zarejestrować nabyty produkt
i korzystać z powiadomień o nowych produktach, informacji zwrotnych i ofert. Szczegóły dotyczące produktu są podane na tabliczce znamionowej
umieszczonej z tyłu lub pod spodem urządzenia.
Firma Fellowes gwarantuje, że wszystkie części bindownicy będą wolne od wad materiałowych i wykonania przez okres 1 lat od daty zakupu przez
pierwotnego klienta Jeśli w okresie gwarancji zostanie stwierdzone, że dowolna część jest wadliwa, wyłącznym zadośćuczynieniem będzie naprawa
lub wymiana wadliwej części, wedle wyboru i na koszt firmy Fellowes. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach nieprawidłowego
wykorzystania, niepoprawnej obsługi lub nieautoryzowanej naprawy Wszelkie gwarancje dorozumiane, w tym przydatności handlowej lub możliwości
zastosowania w określonym celu, zostają niniejszym ograniczone czasowo do właściwego okresu gwarancji określonego powyżej. W żadnym wypadku
firma Fellowes nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne, które można by przypisać temu produktowi. Niniejsza gwarancja
nadaje użytkownikowi określone prawa. Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa, które różnią się od postanowień niniejszego gwarancji.
Czas trwania, warunki i zasady niniejszej gwarancji obowiązują na całym świecie, z wyjątkiem gdy inne ograniczenia, restrykcje lub warunki mogą
być wymagane lokalnie obowiązującym prawem. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub usług na mocy niniejszej gwarancji należy
skontaktować się z firmą Fellowes lub lokalnym dystrybutorem.
W.E.E.E.
Niniejszy produkt jest klasyfikowany jako sprzęt elektryczny i elektroniczny. W chwili wycofywania produktu z użycia należy
dopilnować, aby zutylizować go zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) i lokalnymi przepisami powiązanymi z tą dyrektywą.
Więcej informacji o dyrektywie WEEE można znaleźć pod adresem: www.fellowesinternational.com/WEEE
36
RU
D
E
F
37
•
•
•
•
•
•
3.
8.
9.
38
Способ устранения
Нажмите на рычаг освобождения и извлеките
пакет вручную
39
GR
220-240 V AC,
50/60 Hz,
1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x
158mm
1,3 Kg
•
•
•
•
•
•
9.
41
Λύση
42
TÜRKÇE
TR
)
D
E
F
220-240V AC, 50/60Hz,
1,5A
300 Wat
66mm x 356mm x 158mm
1,3 Kg
0.02” / 0.4mm
Evet
•
•
•
•
•
•
LAMİNASYON MAKİNESİNİ AYARLAMA
kontrol edin.
9.
44
Çözüm
Laminasyon makinesi Otomatik Kapatma
moduna girmiştir
ČESKY
CZ
220-240V AC,
300 wattů
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
46
VLASTNOSTI & TIPY
•
•
•
•
•
•
NASTAVENÍ LAMINÁTORU
3.
8.
POSTUP PŘI LAMINOVÁNÍ
47
48
SK
D
E
F
1,5 A
300 W
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
•
•
•
•
•
•
NASTAVENIE LAMINÁTORA
POSTUP LAMINOVANIA
9.
50
Riešenie
Zaseknutie
MAGYAR
HU
LAMINÁLÓGÉP VEZÉRLŐI
A
B
C
D
E
F
220-240 V AC,
50/60 Hz, 1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
52
•
•
•
•
•
•
HOGYAN LAMINÁLJUNK
8.
9.
53
Max. dokumentumvastagság: ,40 mm
54
PORTUGUÊS
P
)
D
E
F
CAPACIDADES
Desempenho
•
•
•
•
•
•
1.
3.
4. Ligue o aparelho (interruptor situado na parte lateral do 8.
2.
9.
DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema
O laminador encontra-se no modo de
encerramento automático
Encravamento
W.E.E.E.
Este equipamento está classificado como Equipamento Eléctrico e Electrónico. Caso seja necessário eliminar este
equipamento, certifique-se de que procede em conformidade com a Directiva Europeia relativa a Equipamento Eléctrico e
Electrónico (REEE) e de acordo com a legislação local relativa a esta directiva.
Para mais informações sobre a Directiva REEE, visite www.fellowesinternational.com/WEEE
57
BG
БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАМИНАТОРА
A
B
C
D
E
F
9.5” / 241 mm
A4 = 241 mm
75 микрона
(на страна)
125 микрона
(на страна)
4 минути
прибл. 30 cm/min
(фиксирана
220-240 V AC,
50/60 Hz, 1.5 A
300 вата
66mm x 356mm x
158mm
Нетно тегло
1,3 Kg
Максимална дебелина на документа
(капацитет на ламиниране)
0.02” / 0,4mm
58
•
•
•
•
•
•
НАСТРОЙВАНЕ НА ЛАМИНАТОРА
3.
2. Проверете дали има достатъчно пространство зад машината
(мин. 50 см), за да могат документите да преминават
свободно.
9.
59
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
RO
D
E
F
Da
Da
•
•
•
•
•
•
9.
62
63
HRVATSKI
HR
KONTROLE PLASTIFIKATORA
Sklopka uključeno/isključeno
LED-žaruljica pripravnosti (zelena)
)
Otpusna poluga (
A
B
C
D
E
F
64
•
•
•
•
•
•
3.
8.
9.
LED-žaruljica napajanja treperi crveno,
a LED-žaruljica pripravnosti (zelena) je
isključena
Folija nije potpuno zatvorila artikl
66
SI
D
E
F
ZMOGLJIVOST
Zmogljivost
•
•
•
•
•
•
3.
68
Napravo prestavite na hladnejše in bolj suho mesto
Lučka stanja pripravljenosti (zelena) in LED
za napajanje (rdeča) sta ugasnili
Maksimalna debelina dokumenta je lahko ,40 mm
69
+1-800-33-11-77
+1-800-665-4339
00-800-1810-1810
+001-800-514-9057
+1-800-955-0959
+61-3-8336-9700
+31-(0)-13-458-0580
+1-905-475-6320
+ 49-(0)-511-545-489-0
+34-91-748-05-01
+33-(0)-1-78-64-91-00
+39-071-730041
Japan
Korea
Malaysia
Polska
Russia
Singapore
United Kingdom
+81-(0)-3-5496-2401
+82-2-3462-2884
+60-(0)-35122-1231
+48-(22)-2052110
+7-495-280-7180
+65-6221-3811
+44-(0)-1302-836800
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement