null  null
0+/1 (0–18kg)
Instruction Manual
Manual de Instruções
Manual de instrucciones
Manuel d’instructions
Bedienungsanleitung
Handleiding
Libretto di istruzioni
Návod k použití
Instrukcja obsługi
사용 설명서
3
4
5
6
7
8
9
2
1
1
1
2
2
3
1
3
2
4
1
1
1
2
14
10
2
1
1
11
2
3
12
15
2
1
13
1
2
3
16
17
2
1
4
1
3
19
21
5
22
23
24
25
26
27
18
2
20
6
7
28
29
34
30
31
36
32
33
37
35
8
42
43
44
45
38
1
2
3
39
1
40
41
2
1
9
10
Contents
19
20
11
5
14
18
10
3
17
17
17
17
18
19
9
4
8
15
17
16
21
20
6
7
11
13
19
12
20
12
Installation
Mode
0+/1
1
9 - 18kg
1 year
to
4 years
13
14
13
-1
13
-2
Note
-1&
14
- 2 Vehicle belt slot
14
8
- 1
Webbing adjuster
15
8
-1
Webbing adjuster
16
Forward Reclining Angle Adjustment
-2
8
-1
Webbing adjuster
17
18
Note
8
-1
Webbing adjuster
19
20
21
11
14
18
10
9
8
15
17
16
21
20
7
13
19
12
20
22
23
Installation Modes
Grupo
0+/1
1
9 a 18 kg
1a4
24
13
-1
13
-2
-1&
14
14
8
- 1
8
-1
25
26
-2
Nota
Nota
!
8
-1
27
28
8
-1
29
30
39
40
31
18
3
37 37
37
37
38
39
5
9
4
8
21
6
15
17
16
20
7
11
12
13
19
20
32
33
0+/1
1
9 a 18 kg
Instrucciones
34
13
-1
13
-2
-1&
14
14
Cinta de ajuste
8
-1
35
36
Nota
8 -1
37
38
Nota
8 -1
Cinta de ajuste
39
40
FR Félicitations !
47 47
47
47
48
49
49
50
Urgence
41
14
2
3
5
18
10
9
4
8
21
15
17
16
20
6
7
11
13
19
12
20
42
43
0+/1
1
9 - 18 kg
retenir l’enfant
44
13
-1
13
-2
Note
-1/
14
- 2 Fente pour ceinture de véhicule
14
45
46
1 - 4 ans
-2
8 - 1
47
48
Note
8
-1
49
50
Produktinformationen
57 57
57
57
58
59
59
60
Notfall
1
2
14
5
18
10
3
9
4
8
21
15
17
16
20
6
7
11
13
19
12
20
51
52
53
0+/1
1
Montagemodus
weniger
als
18 kg
9 - 18 kg
54
13
13
14
-1/
14
-2
55
56
!
8
-1
57
58
59
60
67 67
67
67
68
69
69
70
Noodsituatie
14
1
2
18
10
3
5
9
4
8
15
17
16
21
20
6
7
11
13
19
12
20
61
62
minder
dan
18 kg
0+/1
Stoelstand
Instructies
minder
dan
4 jaar
Nodig voor
0-6
maanden
1. Voertuigstoelen met 2-punt voertuigriemen.
63
1
9 - 18 kg
1 jaar
tot
4 jaar
2.
Installatiezorgen
minder dan 4 jaar
Stoelstand
64
Gebruik van binnenkussens
8
-1
13
-1
13
-2
Voertuig tailleriem
-1/
14
- 2 Voertuig riemgleuf
14
Uw kind veilig vastzetten in de autostoel
65
66
8
-1
67
68
Opmerking
8
-1
69
70
IT
71
77 77
77
77
78
79
79
80
1
2
5
14
18
10
3
9
4
15
8
21
17
16
20
6
7
11
13
19
12
20
72
73
0+/1
1
meno di
18kg
9 - 18kg
Da 1 a
4 anni
74
Nota
13
13
14
-1
-2
-1/
14
75
76
8
-1
77
78
Nota
79
80
83
84
84
87 87
87
87
88
89
89
90
14
1
2
18
10
3
5
9
4
8
15
17
16
21
20
6
7
11
13
19
12
20
81
82
83
Režimy instalace
Skupina
0+/1
Režim
instalace
4
1
9 - 18kg
84
Poznámka
13 - 2 13 - 1 8 -1
Poznámka
8
-1
85
86
Úprava úhlu záklonu
12
Poznámka
1.
2.
3.
4.
5.
8
-1
87
88
8
-1
!
!
!
!
!
!
!
89
90
PL Gratulacje!
Dane techniczne
Kupili państwo wysokiej jakości, w pełni certyfikowany fotelik samochodowy dla dziecka. Fotelik
nadaje się dla dzieci o ciężarze ciała do 18 kg (w wieku do ok. 4 lat). Prosimy uważnie przeczytać
instrukcję obsługi i przeprowadzić instalację zgodnie z nią. To jest JEDYNY sposób, aby uchronić
dziecko przed poważnymi obrażeniami lub śmiercią w razie wypadku oraz zapewnienia mu wygody podczas jazdy samochodem.
Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
Aby pobrać instrukcje montażu krzesełek i zobaczyć inne ciekawe wyroby Joie, proszę wejść na
stronę joiebaby.com.
Prosimy potwierdzić
Należy sprawdzić, czy pojazd jest wyposażony w trójpunktowy bezwładnościowy pas
bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa mają rozmaitą konstrukcję i długość zależnie od producenta, daty produkcji i typu pojazdu. Fotelik samochodowy nadaje się do użytku tylko w pojazdach
wyposażonych w trójpunktowy pas bezwładnościowy i zatwierdzonych przez europejską regulację
ONZ/WE nr 16 lub zgodnie z inną równoważną normą.
Prosimy przechowywać tę instrukcję obsługi do wglądu w skrytce w podstawie fotelika.
Spis treści
Ostrzeżenia
Sposoby instalacji
Porady dotyczące instalacji
93
94
97
Instalacja w kierunku wstecznym Dla dzieci do 18 kg (grupa 0+/1)
94
Właściwe ułożenie szelek
95
Poduszki wewnętrzne
95
Regulacja kąta odchylenia w kierunku wstecznym
95
Instalacja w kierunku wstecznym
96
Zabezpieczenie dziecka w foteliku
96
Instalacja w kierunku jazdy
Dla dzieci od 9 do 18 kg (grupa 1)
Regulacja kąta odchylenia w kierunku jazdy
Właściwe ułożenie szelek
Regulacja wysokości szelek
Instalacja w kierunku jazdy
Zabezpieczenie dziecka w foteliku
Pielęgnacja i konserwacja
Montaż elementów miękkich
W razie wypadku
97
97
97
97
98
99
99
100
Przed rozpoczęciem użytkowania fotelika prosimy zapoznać się z instrukcją. Wszelkie dodatkowe pytania
prosimy kierować bezpośrednio do punktu sprzedaży.
“Uniwersalne” zabezpieczenie dziecka w samochodzie. Zatwierdzone na mocy regulacji europejskiej nr 44,
zestaw poprawek 04, do ogólnego użytku w samochodach, pasuje do większości lecz nie do wszystkich siedzeń
samochodowych.
Produkt
Fotelik samochodowy
Przeznaczenie
Dla dzieci o ciężarze do 18 kg (w wieku do ok. 4 lat)
Grupa ciężaru ciała
Grupa 0+/1
Materiały
Tworzywa sztuczne, metale, tkaniny
Numery patentów
Złożono zgłoszenia patentowe
Wyprodukowano wChina
MarkaJoie
Witryna internetowawww.joiebaby.com
Joie Children's Products (UK) Limited
Producent
Spis części
Elementy miękkie obejmują wyściółkę fotelika, osłony szelek, podkład krokowy, podgłówek i becik.
Prosimy sprawdzić, czy nie brakuje żadnej części. Jeżeli czegoś brak, należy zwrócić się do Joie. Należy
się upewnić, że wszystkie części zostały prawidłowo zainstalowane.
1 Wyściółka
2 Szczelina na szelki
3 Pasy szelek
4 Klamra
5 Podkład krokowy
6 Taśma regulacyjna
7 Dźwignia regulacji odchylenia
8 Szczelina na pas samochodowy w
ustawieniu w kierunku jazdy
9 Pokrycie szelek
10 Bezpiecznik
11 Podgłówek
12 Szczelina na podgłówek
13 Becik dla niemowlęcia
14 Skorupa fotelika
15 Szczelina na pas samochodowy w ustawieniu
w kierunku wstecznym
16 Oparcie
17 Mocowanie tkaniny
14
1
2
18
10
3
5
18 Szczelina na ramienny pas samochodowy w
ustawieniu w kierunku jazdy
19 Schowek na instrukcję obsługi
20 Podstawa
21 Szczelina na pas samochodowy w ustawieniu
w kierunku jazdy
9
4
8
15
17
16
21
20
6
7
11
13
19
12
20
W razie wypadku najważniejsze jest, aby udzielić dziecku niezwłocznie pierwszej pomocy i opieki
lekarskiej.
91
92
Ostrzeżenia
!
ŻADEN fotelik samochodowy nie może zagwarantować pełnej ochrony przez uszkodzeniem ciała w razie wypadku.
Jednakże właściwie użytkowany fotelik zmniejsza ryzyko poważnych urazów lub śmierci dziecka.
!
NIE WOLNO zostawiać dziecka w foteliku bez nadzoru.
d instalacji
Grupa
Ciężar
dziecka
Sposób
instalacji
! Instalowanie lub korzystanie z fotelika bez przeczytania i przestrzegania instrukcji i ostrzeżeń może narazić dziecko
na poważne ryzyko uszkodzenia ciała lub śmierci.
Wiek
dziecka
0+/1
Wstecz,
mniej niż z becikiem
dla
18kg
niemowlęcia
od 0 do 6
miesięcy
Pozycja 4
mniej niż
4 roku
! NIE POZBYWAĆ SIĘ oparcia, ponieważ należy je zamocować do krzesełka, aby móc używać konfiguracji
przedniej.
! NIE WOLNO ubierać dziecka w za duże ubranka, ponieważ mogą one przeszkadzać w należytym zabezpieczeniu
dziecka za pomocą szelek i podkładu krokowego.
1
9 - 18kg
W kierunku
jazdy
! NIE WOLNO zostawiać fotelika nieumocowanego pasami do pojazdu, ponieważ może się on wówczas przemieścić
na ostrym zakręcie, podczas hamowania lub zderzenia i spowodować uszkodzenia ciała pasażerów.
! Fotelika samochodowego nie należy umieszczać na siedzeniach z aktywną przednią poduszką powietrzną, jeśli
dziecko jest nadal przewożone tyłem do kierunku jazdy.
Instrukcja
Niebieskie
romby w
jednej linii
Od 0-6 m-cy
stosować
obcisły becik
4
! NIE WOLNO dokonywać żadnych przeróbek ani używać fotelika z częściami pochodzącymi od innych
producentów.
! NIE WOLNO używać fotelika z uszkodzonymi lub brakującymi częściami.
Ustawienie
fotelika
Niezbędny
! Fotelik jest przeznaczony TYLKO dla dzieci o ciężarze do 18 kg (w wieku do ok. 4 lat).
! NIE WOLNO używać ani instalować fotelika nie zapoznawszy się ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji oraz w
instrukcji obsługi samochodu.
Okres
użytkowania
Pozycje 1-3:
Czerwone
kropki w
jednej linii
dla każdego
z trzech
ustawień
Nie stosować
becika dla
dzieci powyżej
6 m-cy
Ważne
! NIGDY NIE NALEŻY korzystać z używanego fotelika samochodowego lub takiego, którego historia jest nieznana,
ponieważ może on być uszkodzony w sposób zagrażający bezpieczeństwu dziecka.
1. NIE WOLNO montować fotelika przodem do kierunku jazdy dopóki ciężar ciała dziecka nie przekroczy
9 kg. Fotelik skierowany w kierunku jazdy jest niebezpieczny dla dziecka poniżej 9 kg.
! NIGDY NIE NALEŻY stosować sznurków ani innych materiałów zastępczych do umocowania fotelika w pojeździe
lub zabezpieczenia dziecka w foteliku.
2. Gdy już można zmontować fotelik przodem albo tyłem do kierunku jazdy, zaleca się instalację w
kierunku wstecznym, ponieważ tak jest bezpieczniej.
! Części fotelika nie wolno w żaden sposób smarować ani oliwić.
! Dziecko należy ZAWSZE zabezpieczać w foteliku, nawet podczas krótkich dojazdów, ponieważ właśnie wówczas
dochodzi do większości wypadków.
! NIE WOLNO używać fotelika jako zwykłego krzesełka, ponieważ może upaść i zranić dziecko.
Porady dotyczące instalacji
! Należy chronić fotelik przed bezpośrednim światłem słonecznym, ponieważ może się nadmiernie rozgrzać i oparzyć
dziecko. Przed umieszczeniem dziecka w foteliku trzeba zawsze sprawdzić, czy nie nagrzał się od słońca. Zawsze
najpierw dotknij siedzenia, zanim posadzisz na nim dziecko.
! NIE WOLNO instalować fotelika na fotelach samochodowych z dwupunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa. 1
! NIE WOLNO używać fotelika samochodowego bez miękkich wyściółek.
! Fotelik nadaje się tylko do foteli samochodowych z trójpunktowymi pasami bezwładnościowymi. 2
! Wyściółek nie wolno zastępować częściami niezalecanymi przez producenta. Wyściółki stanowią integralny
element funkcji fotelika.
! NIE WOLNO instalować fotelika na siedzeniach skierowanych w kierunku poprzecznym 3 lub wstecznym
3 w stosunku do kierunku jazdy samochodu.
! NIE WOLNO wkładać do fotelika poduszek innych niż zalecane.
! NIE WOLNO przenosić dziecka w foteliku.
! NIE WOLNO wozić w samochodzie niezabezpieczonych przedmiotów, ponieważ mogą się on przemieścić na ostrym
zakręcie, podczas hamowania lub zderzenia i spowodować uszkodzenia ciała pasażerów.
! NIE WOLNO nadal używać fotelika po zderzeniu, nawet drobnym. Należy go natychmiast wymienić, ponieważ
zderzenie mogło spowodować niewidzialne uszkodzenia strukturalne.
! Gdy fotelik nie jest używany, należy go wyjąć z samochodu.
! W sprawie konserwacji, napraw lub części zamiennych, prosimy się zwracać do detalisty.
! NIE WOLNO instalować fotelika:
1. w pojazdach w dwupunktowymi (biodrowymi) pasami bezpieczeństwa
2. jeżeli samochodowe pasy bezpieczeństwa są skierowane w bok lub wstecz w stosunku do kierunku jazdy.
3. jeżeli siedzenia samochodowe są niestabilne podczas instalacji.
! Fotelik musi być zamocowany w taki sposób, aby żadna jego część nie była połączona z ruchomymi siedzeniami w
samochodzie ani nie przeszkadzała w otwieraniu i zamykaniu drzwi pojazdu.
! NIE WOLNO używać fotelika dłużej niż przez 5 lat od daty zakupu, ponieważ z upływem czasu lub pod wpływem
światła słonecznego części mogą ulec degradacji i nie działać należycie w razie wypadku.
93
! Fotelika samochodowego nie należy umieszczać na siedzeniach z aktywną przednią poduszką powietrzną,
jeśli dziecko jest nadal przewożone tyłem do kierunku jazdy. Grozi to uszkodzeniem ciała lub śmiercią.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu. 3
! Wprawdzie nie jest to zalecane, jednakże instalując fotelik przodem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu z poduszką powietrzną należy wyłączyć działanie poduszki lub odsunąć siedzenie samochodowe
możliwie jak najdalej od niej. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.
! Zaleca się instalowanie fotelika na tylnym siedzeniu pojazdu. 3
Instalacja w kierunku wstecznym
(dla dzieci do 18 kg/grupa 0+/1)
Wiek dziecka
Ustawienie fotelika mniej niż poniżej 4 roku
Pozycja 4: niebieskie romby w jednej linii 4 .
! Należy najpierw zainstalować fotelik samochodowy na siedzeniu pojazdu, a dopiero potem umieścić w nim
dziecko
94
Instalacja w kierunku wstecznym
Właściwe ułożenie szelek
Należy wybrać właściwą parę szczelin na szelki zależnie od wzrostu dziecka.
! Szczeliny na szelki powinny się znajdować na wysokości ramion dziecka lub nieco niżej. Zbyt nisko lub zbyt
wysoko umocowane szelki nie są bezpieczne. 5
! Jeżeli szelki nie znajdują się na właściwej wysokości, dziecko może zostać podczas zderzenia wyrzucone z
fotelika.
1. Wyciągnij pas samochodowy i zapnij klamrę. 13
-1
-2
Pas ramienny
Pas biodrowy
14
-1/
14
- 2 Szczeliny na pas
Właściwie przeciągnięty pas jest pokazany na rysunku 15 .
3. Zainstaluj pas ramienny pojazdu w dwóch szczelinach z tyłu za fotelikiem. 16
Uwaga:
! Pas ramienny musi przechodzić przez szczeliny skierowane wstecz.
1. Poduszki wewnętrzne stanowią oparcia dla główki i ciała dziecka.
2. Podgłówek jest odpowiedni dla dziecka niezależnie od sposobu instalacji.
3. Becik chroni niemowlę. Niemowlęta w wieku od 0 do 6 miesięcy muszą być ułożone na specjalnym
beciku.
4. Mocno wciskając fotelik w siedzenie samochodowe, wyciągnij pas ramienny, i użyj go, aby solidnie
przymocować fotelik. 17
! Sprawdź, czy fotelik jest prawidłowo przymocowany poruszając nim w przód i w tył (fotelik nie powinien przesunąć się o więcej niż 25 mm).
1. Odciągnij podgłówek, przewlecz paski szelek przez szczelinę i przymocuj do siebie obydwa elementy. 7
Przed montażem podgłówka należy sprawdzić, czy paski szelek znajdują się na właściwej wysokości.
Patrz Właściwa pozycja szelek i Regulacja wysokości mocowania szelek.
2. Wyciągnij paski szelek na właściwą długość pociągając za taśmę regulacyjną 8 i 8 - 1, taśma
regulacyjna
3. Naciśnij czerwony przycisk, aby uwolnić klamrę 9 - 1, a następnie umieść w foteliku becik. 9
4. Zatrzaśnij klamrę. 10 5. Dociągnij taśmę regulacyjną do oporu. 11 13
2. Obróć fotelik do tyłu i przewlecz pas biodrowy przez dwie szczeliny pod fotelikiem. 14
Stosowanie poduszek wewnętrznych
13
Regulacja kąta odchylenia w kierunku wstecznym
Naciskając uchwyt regulacji pochylenia 12 - 1, odciągnij fotelik od pozycji pionowej do najdalszego pochylenia.
Wskaźnik kąta: niebieskie romby w jednej linii, 4
Właściwie przeciągnięty pas jest pokazany na rysunku 18 .
! Pas biodrowy powinien przechodzić przez skierowane do tyłu szczeliny jak pokazano na rysunku 18 - 1.
! Pas ramienny powinien przechodzić przez skierowane do tyłu szczeliny jak pokazano na rysunku 18 - 2.
! Język klamry musi być wpięty w klamrę jak pokazano na rysunku 18 - 3.
Zabezpieczenie dziecka w foteliku
Uwaga:
1. Niemowlęta w wieku od 0 do 6 miesięcy muszą być ułożone na specjalnym beciku.
2. Należy najpierw zainstalować fotelik samochodowy na siedzeniu pojazdu, a dopiero potem umieścić w nim dziecko.
3. Po umieszczeniu dziecka w foteliku należy sprawdzić, czy szelki znajdują się na właściwej wysokości. Patrz Właściwa pozycja szelek i Regulacja wysokości mocowania szelek.
Uwaga:
1. Przed zainstalowaniem fotelika sprawdź, czy szelki są na właściwej wysokości. Patrz Właściwa
pozycja szelek i Regulacja wysokości mocowania szelek.
2. Najpierw pochyl fotelik do pozycji 4. Niebieskie romby musza się znaleźć w jednej linii 4
3. Instalując i regulując pasy bezpieczeństwa pojazdu zwróć uwagę, aby pas ramienny nie splątał się z
pasem biodrowym, co mogłoby przeszkodzić w ich należytym działaniu.
1. Wyciągnij paski szelek na właściwą długość pociągając za taśmę regulacyjną 8 8
-1
taśma regulacyjna
2. Naciśnij czerwony przycisk aby rozpiąć klamrę 9 - 1, a potem pozostaw szelki z lewej i z prawej
strony fotelika. 9
3. Umieść dziecko w foteliku i przeciągnij jego obie rączki przez szelki. 19
! Po umieszczeniu dziecka w foteliku należy sprawdzić, czy szelki znajdują się na właściwej wysokości. Patrz Właściwa pozycja szelek i Regulacja wysokości mocowania szelek. 5
4. Zatrzaśnij klamrę. 10
5. Pociągnij taśmę regulacyjną i wyreguluj do właściwej długości, aby dziecko siedziało wygodnie i
bezpiecznie. 20
! Pomiędzy dzieckiem a szelkami powinien być luz na grubość jednej ręki.
95
96
Instalacja w kierunku jazdy
(dla dzieci od 9 do 18 kg/grupa 1)
Wiek dziecka
1 – 4 lata
Ustawienie fotelika
Pozycja 1 - 3: Pozycje są oznaczone czerwonymi kropkami, jak pokazano na. 21
! Należy najpierw zainstalować fotelik samochodowy na siedzeniu pojazdu, a dopiero potem umieścić w nim dziecko.
Montaż szelek
1.Znajdź właściwe szczeliny i przewlecz przez nie osłony szelek. 27
! Zawsze sprawdzaj, czy osłony szelek są zmontowane stroną gumowaną skierowaną w dół w kierunku dziecka.
2. Przewlecz paski przez osłony szelek. 28
! Aby uniknąć splątania szelek, najpierw zapnij klamrę.
3. Przewlecz paski szelek przez szczeliny. 29
Regulacja kąta odchylenia w kierunku jazdy
4. Przewlecz dwa paski szelek z tyłu oparcia fotelika przez nacięcia w stalowej płycie. 30 Zmontowane
szelki są pokazane na rysunku. 31
Naciskając uchwyt regulacji pochylenia 12 - 1, wciśnij fotelik na pożądaną pozycję 12 - 2 Wskaźnik kąta: kąt jest
pokazany za pomocą ustawienia czerwonych kropek.
5. Przewlecz szelki przez szczelinę w zagłówku, przymocuj zagłówek paskami, a następnie dociągnij
taśmę regulacyjną. 32
Półleżącej pozycji przedstawione są w 21
Właściwe ułożenie szelek
Należy wybrać właściwą parę szczelin na szelki zależnie od wzrostu dziecka.
! Szczeliny na szelki powinny się znajdować nieco poniżej ramion dziecka lub nieco wyżej. Zbyt nisko lub zbyt
wysoko umocowane szelki nie są bezpieczne. 22
! Jeżeli szelki nie znajdują się na właściwej wysokości, dziecko może zostać podczas zderzenia wyrzucone z
fotelika.
6. Zamontować oparcie do głównej części krzesełka. 33
Uwaga:
1. Wyreguluj wysokość mocowania szelek(do poziomu ramion dziecka lub nieco powyżej) przed
zainstalowaniem fotelika. Patrz Właściwa pozycja szelek i Regulacja wysokości mocowania
szelek.
2. Wyreguluj fotelik pod właściwym kątem (trzy możliwe pozycje dla instalacji w kierunku do przodu).
Wskaźnik kąta: pozycje są oznaczone czerwonymi kropkami, jak pokazano na. 21
Regulacja wysokości szelek
Uwaga:
1. NIE WOLNO zdejmować osłon szelek, ponieważ dzięki nim dziecko nie wyślizgnie się z fotelika
podczas zderzenia.
2. Trzeba najpierw przewlec osłony szelek, a potem przewlec paski szelek przez osłony.
3. Podczas montażu trzeba uważać, aby szelki nie splątały się.
4. Po zamontowaniu szelek trzeba ponownie umocować podgłówek.
5. NIE POZBYWAĆ SIĘ oparcia, ponieważ należy je zamocować do krzesełka, aby móc używać
konfiguracji przedniej.
6. Przed demontażem szelek należy wyjąć z fotelika podgłówek i małą poduszkę na siedzeniu.
1. Wyciągnij paski szelek do właściwej pozycji pociągając za taśmę regulacyjną. 8 8
-1
Taśma regulacyjna
3. Instalując i regulując pasy bezpieczeństwa zwróć uwagę, aby pas ramienny nie splątał się z pasem
biodrowym, co mogłoby przeszkodzić w ich należytym działaniu.
Instalacja w kierunku jazdy
1. Wyciągnij samochodowy biodrowy pas bezpieczeństwa, obróć fotelik do przodu i przewlecz pas przez
dwie skierowanego do przodu szczeliny z tyłu oparcia fotelika samochodowego. 34
2. Zapnij klamrę pasa bezpieczeństwa. 35
3. Mocno wciskając fotelik w siedzenie samochodowe, wyciągnij pas ramienny z mechanizmu
bezwładnościowego i użyj go, aby solidnie przymocować fotelik. 36
! Sprawdź, czy fotelik jest prawidłowo przymocowany poruszając nim w przód i w tył (fotelik nie powinien przesunąć się o więcej niż 25 mm).
2. Odłączyć oparcie od głównej części krzesełka. 23
3. Z tyłu oparcia fotelika wyczep dwie szelki ze stalowej płyty z nacięciami 24
! Sprawdź czy samochodowy pas naramienny przechodzi przez bezpiecznik, jak pokazano na. 38 - 1
4. Wyciągnij paski szelek 25
! Sprawdź czy samochodowy pas biodrowy przechodzi przez szczeliny pasa biodrowego, jak pokazano na. 38 - 2
! Sprawdź, czy język klamry jest właściwie wpięty w klamrę, jak pokazano na. 38 - 3
5. Przewlecz osłony szelek przez szczeliny. 26
97
Kąt pochylenia musi zostać wyregulowany przed zainstalowaniem fotelika w samochodzie. Regulacja kąta pochylenia po zainstalowaniu fotelika może spowodować obluzowanie pasa
bezpieczeństwa na siedzeniu samochodu, co podczas zderzenia grozi uszkodzeniem ciała lub
śmiercią.
4. Otwórz bezpiecznik i przewlecz przez nią samochodowy pas ramienny. Zamknij bezpiecznik na pasie
ramiennym. 37
Demontaż szelek
!
Właściwie zmontowany pas jest pokazany na 38
98
Montaż elementów miękkich
Zabezpieczenie dziecka w foteliku
Uwaga:
1. Umieścić poduszkę na siedzeniu i przewlec klamrę przez szczelinę w nim. 40
2. Założyć miękką osłonę na pasek krokowy i umocować rzepem.
1. Instalując fotelik w pozycji skierowanej do przodu nie wolno stosować becika dla niemowląt.
2. Należy najpierw zainstalować fotelik samochodowy na siedzeniu pojazdu, a dopiero potem umieścić
w nim dziecko.
3. Po umieszczeniu dziecka w foteliku należy sprawdzić, czy szelki znajdują się na właściwej wysokości.
Patrz Właściwa pozycja szelek i Regulacja wysokości mocowania szelek.
8
-1
4. Umieścić zapięcia z przodu poduszki fotelika w dwóch szczelinach pod spodem siedziska. 42
5. Umieścić zapięcia z boków poduszki fotelika w dwóch szczelinach po obu stronach siedzenia. 43
6. Umieścić becik dla niemowlęcia na siedzeniu fotelika i zapiąć klamrę. 44
7. Pozostałe czynności Montaż szelek są wyjaśnione na. Montaż elementów miękkich jest pokazany na. 45
1. Wyciągnij paski szelek na właściwą długość podciągając za regulator 8 3. Przewlec taśmę regulacyjną i szelki z obu stron siedzenia. 41
taśma regulacyjna
2. Naciśnij czerwony przycisk, aby rozpiąć klamrę 9 - 1, a potem pozostaw szelki z lewej i z prawej
strony fotelika. 9
3. Umieść dziecko w foteliku i przeciągnij obie rączki przez szelki. 39
! Po umieszczeniu dziecka w foteliku należy sprawdzić, czy szelki znajdują się na właściwej wysokości. Patrz Właściwa pozycja szelek i Regulacja wysokości mocowania szelek. 22
4. Pociągnij taśmę regulacyjną i wyreguluj szelki do właściwej długości, aby dziecko było wygodnie i
bezpiecznie umocowane 38 - 1
! Pomiędzy dzieckiem a szelkami powinien być luz na grubość jednej ręki.
Pielęgnacja i konserwacja
! Elementy miękkie należy prać w pralce zimną wodą poniżej 30°C.
! Nie prasować elementów miękkich.
! Do elementów miękkich nie stosować wybielaczy ani nie prać ich chemicznie.
! Do mycia wszystkich części fotelika nie wolno używać nierozcieńczonego detergentu, benzyny ani innych rozpuszczalników organicznych. Mogą one uszkodzić fotelik. Do mycia fotelika i szelek stosować tylko łagodny detergent i wodę oraz miękką szmatkę.
! Nie wyżymać elementów miękkich. Może to spowodować trwałe zagniecenia.
! Elementy miękkie powiesić w cieniu do wyschnięcia. Nie suszyć w suszarce do odzieży.
! Jeżeli fotelik nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyjąć z samochodu. Przechowywać fotelik w miejscu niedostępnym dla dziecka.
! Przed praniem w pralce trzeba KONIECZNIE wyjąć wkładkę piankową z becika. Aby włożyć piankę ponownie do becika, patrz 6 .
99
100
Notes
101
Notes
102
제품 정보
목차
웹사이트 www.joiebaby.com
제조자
Joie Children't Products (UK) Limited
부품
105
106
106
18
10
3
5
14
1
2
응급
9
4
8
15
17
16
21
20
6
7
11
13
19
12
20
103
104
경고
그룹
설치
모드
추천
나이
0-6 개월 사용
설치
형태
18 kg
미만
0+/1
1
9 - 18kg
중요
설치 문제
신생아 - 4 세
105
106
노트
107
108
1-4 세
노트
노트
109
110
111
112
gemm™
0+ (0–13kg)
P-IM0013G
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Polish were displayed