Bifinett KH 1120 Instrukcja obsługi

Bifinett KH 1120 Instrukcja obsługi
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 1
KH1120
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 2
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 3
D
Seite:
4
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Strona:
8
Sivu:
12
S
Sidan:
16
Strana: 20
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 4
4
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 5
5
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 6
a
b
6
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 7
7
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 8
Sandwiczów KH 1120
Serdeczne gratulacje z okazji ...
... kupna Waszego Bifinett opiekacza do
sandwiczów!
Ten opiekacz służy do
przygotowywania pełnionych sandwiczów w
gospodarstwach domowych.
Dane techniczne
Stan: wrzesień 2003
Wymiary (szer. X wys. X głęb.). . 23 x 10 x 23 cm
Ciężar własny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 kg
Dopuszczalne napięcie nominalne 230 V / 50 Hz
Dlugść kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 cm
Pobór mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 W
!Dla własnego
bezpieczeństwa
• Przed pierwszym zastosowaniem
opiekacza do sandwiczów należy uważnie
przeczytać instrukcję obsługi.
• Daną instrukcję obsługi należy
przechowywać w odpowiednim miejscu w
pobliżu opiekacza do sandwiczów. W
przypadku przekazywania opiekacza
osobie trzeciej należy pamiętać o
wręczeniu jej również instrukcji obsługi.
• Opiekacz do sandwiczów
wykorzystujemy tylko w celach dla
niego przeznaczonych i zgodnie z
instrukcją obsługi.
8
W ten sposób zapobiegną
Państwo niebezpieczeństwu w
formie porażenia prądem
• Z opiekacza do sandwiczów można korzystać wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Przyrząd należy trzymać z dala –
również w stanie wyłączonym – od wody
rozpryskowej.
• Przyrząd stosujemy tylko wtedy, kiedy
miejscowe napięcie sieciowe jest zgodne
z napięciem nominalnym przyrządu (230 V
przy 50 Hz)
• Przyrządu nie podłączamy za pomocą
gniazda wtykowego wielokrotnego, przy
pomocy, którego pracują jednocześnie
inne przyrządy elektryczne, ponieważ
może to doprowadzić do przeciążenia
obwodu elektrycznego.
• Przyrząd wyłączamy po każdym jego
użyciu. W tym celu należy wyciągnąć
wtyczkę sieciową.
• Podczas czyszczenia zwracamy uwagę na
to, by do wnętrza opiekacza nie dostała
się woda. Nigdy nie czyścimy opiekacza
do sandwiczów pod bieżącą wodą.
Przyrządu nigdy nie zanurzamy w wodzie.
• Kabel sieciowy chronimy przed
uszkodzeniem. Zwracamy uwagę na to,
by nie zaciskać kabla i trzymać go z dala
od gorących przedmiotów. Kabel sieciowy
nie powinien luźno zwisać ze stolika lub z
płyty roboczej.
• Nigdy nie otwieramy obudowy przyrządu.
• Nie wolno korzystać z opiekacza do
sandwiczów w przypadku uszkodzenia
kabla sieciowego lub wtyczki sieciowej,
czy też, gdy do wnętrza przedostała się
woda. W takich przypadkach przyrząd
musi być naprawiony.
• Naprawy przeprowadzają tylko i wyłącznie
specjalistyczne punkty autoryzowane
przez producentów lub doświadczony
personel fachowy (patrz °ŚNaprawy oraz
obsługa klienta°Ś).
26.09.2003
11:44 Uhr
W taki sposób zabronią
Państwoniebezpieczeństwu
pożaru lub obrażeń
• Opiekacz do sandwiczów należy umieścić
na równej, odpornej na ślizganie i
żaroodpornej podstawie, a nie na lub
obok innych przyrządów, które mogą
wydzielać dużo ciepła (np. toster, trzon
kuchenny).
• Przyrząd nie powinien pracować w
pobliżu łatwopalnych przedmiotów, jak na
przykład pod firankami lub obok rolek
kuchennego papieru krepowego.
• Również podczas stosowania opiekacza
do sandwiczów zgodnego z przepisami są
niektóre części przyrządu bardzo gorące
(np. górna i dolna płyta obudowy).
Uważać, by nie dotykać danych
powierzchni tak długo, dopóki nie będą
całkiem zimne po wyłączeniu przyrządu.
• Podczas eksploatacji można całkowicie
bezpiecznie otwierać i zamykać opiekacz
do sandwiczów za pomocą termicznie
odizolowanego uchwytu.
Seite 9
Przed pierwszym zastosowaniem
1. Nasz nowy opiekacz do sandwiczów
wyjmujemy z opakowania. Usuwamy
wszelkie dodatkowe zabezpieczenia do
transportu, jak na przykład folie czy imak
kabla.
2. Przeczytać bardzo uważnie dane instrukcje
obsługi.
3. Przyrząd wystawiamy i umieszczamy
zgodnie z instrukcją obsługi.
W wyniku pierwszego zagrzania się
opiekacza do sandwiczów może dojść
do powstania pary. Para ta nie
stanowi żadnego zagrożenia dla
naszego zdrowia, może jednak mieć
negatywny wpływ na smak naszego
sandwicza.
Z tego względu zalecamy Państwu
przed pierwszym przygotowaniem
sandwicza włączyć dany przyrząd na
kilka minut bezżadnych artykułów
żywnościowych wewnątrz.
• Przyrząd nie powinien nigdy pracować
bez naszego nadzoru. Pamiętać również o
tym, by z danym przyrządem nie
manipulowały dzieci oraz osoby ułomne
bez nadzoru drugiej osoby.
• Po wyłączeniu pozostawiamy przyrząd w
tak długo, dopóki całkiem nie wychłodnie,
zanim go wyczyścimy i umieścimy w
miejscu dla niego przeznaczonym.
W taki sposób zapobiegną
Państwo uszkodzeniom
przyrządu
• Sandwicze wyjmujemy za pomocą
drewnianej łopatki lub łopatki z tworzywa
sztucznego czy też za pomocą innego,
odpowiedniego niemetalowego
przedmiotu, by nie zniszczyć powłoki
antyadhezyjnej opiekacza do sandwiczów.
• Nie stosować do czyszczenia – z tej samej
przyczyny – żadnych ostrych środków
czyszczących i ostrych przedmiotów.
9
26.09.2003
11:44 Uhr
Opiekanie sandwiczów
Polecamy Państwu przygotować
uprzednio w odpowiedni sposób
wszystkie składniki przeznaczone dla
naszego sandwicza jeszcze przed
włączeniem opiekacza do
sandwiczów.
Do przygotowania sandwiczów
polecamy stosowanie chleba
tostowego. Oprócz zbożowego chleba
tostowego spróbować przynajmniej
raz tostowy chleb razowy lub tostowy
chleb wielozbożowy.
Seite 10
6. Otworzyć wieko aż do ogranicznika
ruchu i włożyć przygotowane składniki
do sandwicza we właściwej kolejności:
• Jedną stronę kromki chleba
smarujemy masłem lub innym
tłuszczem.
• Posmarowany chleb wkładamy do
opiekacza do sandwiczów natłuszczoną warstwą w dół na dolną
powierzchnię opiekającą.
• Następnie kładziemy na chleb kolejne
składniki.
• Smarujemy drugi kawałek chleba
masłem lub czymś podobnym i
przykrywamy nim nasz sandwicz. Tym
razem posmarowana strona musi być
skierowana ku górze, czyli w kierunku
górnej powierzchni opiekającej.
a
b
Należy pamiętać o równomiernym
rozmieszczeniu farszu.
c
1. Otworzyć wieko opiekacza do
sandwiczów. W tym celu otwieramy do
przodu zamknięcie na uchwycie (c) a
wieko otwieramy do tyłu aż do
ogranicznika ruchu. Można ewentualnie
usunąć cząsteczki kurzu za pomocą
suchej ściereczki z powierzchni
opiekacza do sandwiczów.
2. Powierzchnię opiekającą można nieco
natłuścić olejem roślinnym lub masłem.
3. Zamykamy wieko opiekacza do
sandwiczów. Przyrząd jest zamknięty,
kiedy zamknięcie słyszalnie zapadło do
uchwytu (c) - chodzi o zazębienie
zapadki.
4. Wtyczkę sieciową zasuwamy do
gniazdka sieciowego, by włączyć
przyrząd.
Opiekacz do sandwiczów natychmiast
się zagrzewa. Czerwone światełko
“POWER” (a) na wieku świeci.
5. Odczekać około 4 minut, aż do
momentu, kiedy zabłyśnie zielona lampa
”READY” (b). Ona nas informuje o
zakończeniu ogrzewania wstępnego:
Przyrząd osiągnął w danym momencie
temperaturę pracy.
10
7. Ostrożnie zamykamy wieko tak, aż zamknięcie słyszalnie zapadnie na uchwycie.
Nasz sandwicz się w chwili obecnej
opieka.
Podczas przygotowywania może
chwilowo zabłysnąć zielona lampa
“READY” (b), ponieważ zabudowany
termostat na bieżąco reguluje temperaturę.
8. Opiekacz do sandwiczów otwieramy po
dwu, trzech minutach, sprawdzamy, czy
nasz sandwicz jest wystarczająco złotawy.
W zależności od ilości oraz rodzaju
składników i naszych osobistych
życzeń zmieniają się czasy
przygotowywania naszego sandwicza.
Należy wypróbować różne warianty
czasów przygotowywania.
9. Wyjąć sandwicz za pomocą drewnianej
łopatki lub za pomocą innego,
odpowiedniego niemetalowego
przedmiotu.
26.09.2003
11:44 Uhr
10. By przygotować dalsze sandwicze,
należy zamknąć wieko i powtórzyć kroki
5 aż 9.
11. Wyłączyć opiekacz do sandwiczów w
ten sposób, że wyciągamy wtyczkę
sieciową. Obie lampy zgasną.
12. Otworzyć wieko aż do ogranicznika
ruchu. Uważać na gorące części
opiekacza do sandwiczów. Pozostawić
do całkowitego schłodzenia danego
opiekacza do sandwiczów i dopiero
potem oczyścić powierzchnie opiekające,
na przykład za pomocą wilgotnej
ściereczki.
Seite 11
Przechowywanie
Opiekacz do sandwiczów może być
przechowywany na stojąco lub na leżąco.
Opiekacz ma zabudowaną część do
przechowywania kabla umieszczoną w
dolnej części obudowy, na daną część
można nawinąć kabel wtedy, kiedy przyrząd
jest wyłączony. Zabronią Państwo w ten
sposób zaciskaniu lub zabrudzeniu kabla
czy też samowolnemu zwisaniu ze stolika,
co wszystko może być przyczyną
niebezpieczeństwa.
Gwarancja,
naprawy i obsługa klienta
Czyszczenie i pielęgnacja
Przed czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę sieciową i zaczekać tak długo, aż opiekacz do
sandwiczów całkiem ochłodnie.
Nigdy nie czyścić opiekacza
pod bieżącą wodą i nigdy nie
zanurzać go w wodzie.
Nie stosować żadnych ostrych środków czyszczących
ani ostrych przedmiotów.
By nie zniszczyć antyadhezyjnej powierzchni opiekacza do sandwiczów stosujemy do
czyszczenia tylko i wyłącznie wodą zwilżoną
ściereczkę. Następnie wycieramy suchą
ściereczką.
Również do wyczyszczenia zewnętrznej
powierzchni opiekacza do sandwiczów
wystarcza wilgotna ściereczka. Zwracać
uwagę na to, by przed dalszym użyciem
opiekacza do sandwiczów były wszystkie
jego części idealnie suche.
Na opiekacz do sandwiczów otrzymują
Państwo począwszy datą kupna trzyletnią
gwarancję zgodnie z naszym AGB w
przypadku fachowej pielęgnacji i obsługi.
By zachować długą żywotność opiekacza
do sandwiczów należy przestrzegać
wskazówek dotyczących “Czyszczenia i
pielęgnacji”. O ile wbrew oczekiwaniom
wykaże wasz opiekacz do sandwiczów
zaburzenia funkcyjne, musi być naprawiony
w specjalistycznym punkcie autoryzowanym
przez producenta lub przez fachowy personel. W tym celu należy zwrócić się do
naszego serwisu obsługi klienta. Adres
znajdą Państwo w dołączonej karcie
gwarancji.
Likwidacja
Zwrócić się z zapytaniem do Waszego
Urzędu Miejskiego lub gminnego o
możliwości likwidacji przyrządu zgodnie z
zasadami ochrony środowiska naturalnego.
Państwo mogą wypadkom bawiącymi
się sposób, że usuną zniszczeniem
sieciową sandwiczów.
11
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 12
12
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 13
13
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 14
a
b
14
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 15
15
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 16
Tekniska data
Utgåva: September 2003
16
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 17
17
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 18
b
18
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 19
19
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 20
20
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 21
21
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 22
a
b
c
22
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 23
23
26.09.2003
11:44 Uhr
www.kompernass.com
IDNr. E4034-250903
Seite 24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Polish were displayed