335 230 600 001 335 264 600 001/DENGS-00084-17

335 230 600 001 335 264 600 001/DENGS-00084-17
D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
GR
I
N
NL
Trekhaak Montage- en gebruikshandleiding
PL
Hak holowniczy Instrukcja montażu i eksploatacji
S
e13 00 00-0246
VERT. LD:
335 229
12 kN
80 kg
COUPLING CLASS: A50-X
CHARGE:
335 230 691 101 - 003
2
335 230 691 101 - 003
5
1x
1x
2x
4x M12 (10)
2x M6 (8)
14x 30x12,5x3
2x 12,5x6,4x1,6
6x M12x1,25x35 (10.9)
4x M12x40 (10.9 )
2x M6x16 (8.8)
4
2
1
5
3
9 3 5 2 30 65 0 00 1
D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
GR
I
N
NL
PL
Nasze produkty wytwarzane są z zachowaniem najwyższej staranności. Jeżeli mimo to z jakichś powodów chcielibyście Państwo
złożyć reklamację, prosimy zwrócić się bezpośrednio do kontrahenta. Prosimy przy tym zawsze podawać numer serii. Numer
serii znajduje się na tabliczce znamionowej. Jest on konieczny do rozpatrzenia reklamacji.
S
e13 00 00-XXXX
XXX XXX
XX kN
XX kg
COUPLING CLASS: A50-X
CHARGE:
335 230 691 101 - 003
3
4
D
CZ
DK
E
F
335 230 691 101 - 003
FIN
GB
GR
I
N
335 230 691 101 - 003
5
NL
PL
Proszę przestrzegać krajowych wytycznych dotyczących odbioru technicznego.
Wszelkie zmiany lub przebudowy haka holowniczego są zabronione. Spowodują one utratę ważności świadectwa homologacji.
Proszę usunąć masę izolacyjną lub zabezpieczenie podwozia pojazdu (jeśli są) w obszarze styku haka holowniczego.
Hak holowniczy montowany jest w transporterach i służy do ciągnięcia przyczep. Niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie jest
zabronione.
Po zamontowaniu haka holowniczego w pojazdach z systemem wspomagania parkowania mogą wystąpić usterki, jeśli drążek
lub kula haka holowniczego znajdują się w zakresie wykrywalności czujników. W tym przypadku należy dostosować zakres
wykrywalności lub dezaktywować system wspomagania parkowania. W przypadku zastosowania haka holowniczego ze
zdejmowanym lub odchylanym drążkiem kulkowym można uniknąć wadliwego działania systemu wspomagania parkowania
poprzez wyjęcie drążka lub jego wysunięcie z pozycji roboczej.
Hak holowniczy stanowi element bezpieczeństwa i może zostać zamontowany wyłącznie przez firmę specjalistyczną. W
przypadku nieprawidłowego montażu istnieje poważne ryzyko wypadku! Tekst niniejszej instrukcji w języku niemieckim jest
wiążący.
Zmiany zastrzeżone.
S
Toyota
x
6
335 230 691 101 - 003
18kg
x+183kg
1
RH + LH
335 230 691 101 - 003
7
4
D Ausschnitt im Stoßfänger, falls nötig
CZ Výřez v nárazní ku, pokud je tř eba
DK Udsnit i kofanger, hvis det er nødvendigt
E Recorte en el paragolpes, en caso necesario
F Découpe dans le pare-chocs si nécessaire
FIN Leikkaa irti puskurin alue, jos se on tarpeellista
GB Cut out of bumper, if necessary
GR Εγκοπή στον προφυλακτήρα, εάν χρειαστεί
Tagliare la sezione nel paraurti, se necessario
I
N Utsnitt i støtfanger, hvis nødvendig
NL Indien vereist, bumper uitsnijden
PL Jeśli trzeba, należ y wykonać wyci ęcie w zderzaku
S Urskärning i stötfångaren, vid behov
5
8
335 230 691 101 - 003
6
D
Ausrichten der Anhängerkupplung: Abstand von Stoßfänger zu
Kugelkopf > 65mm. Falls benötigt, Querträger ganz nach hinten ziehen.
CZ Vyrovnání závě su pro př ívě s: odstup mezi nárazníkem a hlavou
koule > 65mm. Pokud je tř eba, př íč ný nosník zatáhnout úplně dozadu.
DK Centrering af anhængerkobling: Afstanden fra kofangeren til kuglehovedet
> 65 mm. Hvis det er nødvendigt, skal tværdrageren trækkes helt tilbage.
E Ajuste del enganche para remolque: distancia del paragolpes al cuello de
rótula > 65 mm.
En caso necesario, desplazar totalmente hacia atrás el travesaño.
F Allignez le crochet de remorquage: distance entre le pare-chocs et la
boule > 65mm. Si nécessaire, tirer la traverse à fond vers l’arriere.
FIN Suorista vetokoukkulaitteisto: puskurin ja vetokoukun kuulan etäisyyden
tulee olla vähintään 65 mm.
Vedä tarvittaessa poikittaissuuntainen putki ääriasentoonsa taaksepäin.
GB Align the towing hitch: distance from bumper to tow ball > 65mm.
If necessary, pull the crossbar fully backwards.
GR Ευθυγράμμιση του μηχανισμού ζεύξης: Απόσταση μεταξύ προφυλακτήρα
και σφαιρικής κεφαλής > 65 mm. Αν χρειαστεί, τραβήξτε την εγκάρσια
μπάρα τελείως προς τα πίσω.
I Allineamento del dispositivo di traino: distanza tra il paraurti e la testa
sferica > 65 mm.
Se necessario, tirare completamente all'indietro il supporto trasversale.
N Juster tilhengerkoblingen. Avstand fra støtfanger til kulehode >65 mm.
Trekk om nødvendig tverrøret helt bakover.
NL Positioneer de trekhaak: afstand tussen bumper en kogel > 65mm.
Indien vereist, dwarsbalk geheel naar achter trekken.
PL Wyrównanie haka holowniczego do cią gnienia przyczepy:Odległość
zderzaka od kuli haka > 65 mm.
Jeśli trzeba, belkę poprzeczną należ y przesunąć cał kiem do tył u.
S Rikta släpvagnskopplingen: Avstånd från stötfångaren till kulhuvudet
> 65 mm. Om så behövs, kan man dra tvärbalken helt och hållet bakåt.
335 230 691 101 - 003
9
7
M12 £ 95Nm
8
1
4
M6 £ 8Nm
10
335 230 691 101 - 003
9
D Für Holland: Befestigung des Anhängerfangseiles.
CZ Pro Nizozemí: Upevnění záchytného lana př ívě su.
DK Til Holland: Fastgørelse af anhængerreb.
E Para Holanda: Fijación del cable de retenida del remolque.
F Pour les Pays-Bas: Fixation du cordon de retenue de remorque.
FIN Hollantia varten: perävaunun turvaköyden kiinnitys.
GB For Netherlands: Fixation of the trailer relief coupling.
GR Για Ολλανδία: Στήριγμα του σκοινιού για το πιάσιμο της ρυμούλκας.
Per l'Olanda: fissare la fune di recupero del rimorchio.
I
N For Holland: Slik festes låsetauet for tilhengeren.
NL Voor Nederland: Bevestiging veiligheidskabel aanhangwagen.
PL Wykonanie dla Holandii: Mocowanie linki noś nej przyczepy.
S För Holland: Sätt fast släpvagnens fånglina.
335 230 691 101 - 003
11
D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
GR
I
N
NL
PL
Zagwarantować swobodną przestrzeń zgodnie z załącznikiem VII, rysunek 30 dyrektywy 94/20/CE.
S
5°
CZ
DK
F
45°
m ax
.R1
350 - 420 *
min. 65
min
. 45
°
°
. 30
max
min. 75 min. 75
E
x.
ma
max.
30°
D
max. 100
min. 55
min. 32
min. 140
ma
FIN
GB
GR
I
N
NL
PL
* przy dopuszczalnym cięzarze całkowitym pojazdu
S
4 ,5
30°
max.
max
.R4
0
max. 30°
12
335 230 691 101 - 003
335 230 691 101 - 003
13
e
………………………………………………………..
timbro e firma
………………………..……………..lì…………..………………
sul veicolo…………………………………………………………………..
dove:
D = (T x C) / (T + C) x 0,00981 = …kN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Polish were displayed