Babykost- und Flaschenwärmer Baby Food Warmer Chauffe

Babykost- und Flaschenwärmer Baby Food Warmer Chauffe
Babykost- und Flaschenwärmer
Baby Food Warmer
Chauffe-biberon et petit pot
Fles- en babyvoedingverwarmer
Podgrzewacz do butelek i jedzenia
Bedienungsanleitung
Instruction Manual
Conseil d‘utilisation
Gebruiksaanwijzing
Instrukcja użytkowania
1
1
1
1
1
2
ca.
5 – 8°C
3
2
Temperatura po wyjęciu z lodówki
Temperatura pokojowa
4
ca.
5 - 8 min
ca.
6 - 7 min
4
ca.
7 min
ca.
6 min
4
ca.
8 min
ca.
7 min
4
ca.
7 - 8 min
ca.
6 - 7 min
ca.
5 - 6 min
4
1
5
3
2
1
5
1
5
3
2
1
5
3
2
1
5
Podtrzymywanie ciepła
ca.
4 - 5 min
3
2
Warmhalten
Warm keeping
Garder au chaud
Warm houden
ca.
19 – 20°C
2
3
4
1
ca.
6 - 7 min
5
3
5
6
9
11
12
15
PL: Podgrzewacz Primamma Baby Food Warmer
Przed pierwszym użyciem podgrzewacza Primamma Baby Food
Warmer należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Należy
zachować instrukcję obsługi.
Ogólne informacje o działaniu podgrzewacza Primamma Baby
Food Warmer.
Podgrzewacz Primamma Baby Food Warmer automatycznie podgrzewa
butelki i słoiki z jedzeniem dla dzieci przy użyciu wody. Podgrzewanie
przebiega skutecznie i łagodnie, aby uniknąć utraty składników
odżywczych.
Czas którego potrzeba, aby jedzenie osiągnęło
odpowiednią temperaturę zawsze zależy od rozmiaru naczynia, ilości i
rodzaju jedzenia oraz jego temperatury przed podgrzaniem, np.
podgrzanie jedzenia wyjętego z lodówki (ok. 5°C - 8°C) potrwa dłużej niż
podgrzanie jedzenia przechowywanego w temperaturze pokojowej (ok.
19-20°C). Aby zmniejszyć czas oczekiwania można napełnić
podgrzewacz Primamma Baby Food Warmer ciepłą wodą. Woda jest
podgrzewana przy pomocy płytki do podgrzewania znajdującej się w
podstawie urządzenia, która podgrzewa butelki i słoiki z jedzeniem dla
dzieci poprzez rozproszenie ciepła. Gdy zostanie osiągnięta
odpowiednia temperatura, lampka kontrolna zaczyna się włączać i
wyłączać, aby utrzymać stałą temperaturę wody. Po zakończeniu
używania należy zawsze odłączyć urządzenie od prądu oraz wylać
znajdującą się w nim wodę. Uwaga: znajdująca się w podgrzewaczu
woda może być bardzo gorąca.
Tabelka na 3 stronie dostarcza wskazówek dotyczących podgrzewania
jedzenia w podgrzewaczu Primamma Baby Food Warmer. Podczas
podgrzewania należy sprawdzić temperaturę pokarmu. Użyj czystej
łyżki, aby wymieszać zawartość butelki lub słoika, żeby ciepło szybciej
się rozprzestrzeniło. Następnie nanieś 2-3 krople pokarmu na wierzch
dłoni (wskazówka: spróbuj to zrobić na wyżłobieniu, które powstaje na
wierzchu dłoni, gdy rozdzielasz kciuk i palec wskazujący) albo na
wewnętrznej części nadgarstka.
Zapamiętaj!
Z powodów higienicznych Twoje dziecko od samego początku powinno
mieć własną łyżkę, która nie będzie używana przez nikogo innego. Do
sprawdzania jedzenia, np. czy ma odpowiednią temperaturę, użyj osobnej
łyżki i nie wkładaj jej ponownie do jedzenia dla dziecka.
Komponenty podgrzewacza Primamma Baby Food Warmer
1. Podgrzewacz Primamma Baby Food Warmer z płytką grzejną
2. Koszyk na słoik/butelki dziecięce
3. Pokrętło z kontrolą temperatury (ustawienia 1 do 5) - Włącz/Wyłącz
4. Lampka kontrolna
5. Przewód zasilania z główną wtyczką
* Niepokazany: zwijacz kabla i gumowe podstawki znajdujące się na
spodzie urządzenia
1. Instrukcje bezpieczeństwa
1. Dzieci nie powinny bawić się
urządzeniem.
2. Urządzenie nie powinno być używane
przez dzieci, gdyż nie są one
świadome związanego z tym
zagrożenia. Dzieci nie powinny myć
ani obsługiwać urządzenia.
Przechowuj urządzenie oraz zasilacz
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Urządzenie może być używane przez
osoby o obniżonej zdolności fizycznej,
sensorycznej, umysłowej lub które nie
16
mają doświadczenia czy wiedzy, pod
warunkiem, że robią to pod nadzorem
lub jeśli otrzymały instrukcję dotyczącą
bezpiecznej obsługi urządzenia i
rozumieją ryzyko z tym związane.
4. Urządzenie
jest
przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
5. Jedzenia nie należy przegrzewać.
6. Przed podaniem pokarmu sprawdź
czy zawartość butelki lub słoika z
jedzeniem
dla
dziecka
ma
odpowiednią temperaturę. Należy
zamieszać zawartość butelki lub
słoika z jedzeniem aby w szybszy
sposób równomiernie rozprzestrzenić
ciepło. Nanieś 2-3 krople pokarmu na
wierzch dłoni albo na wewnętrzną
część nadgarstka.
7. Szczegółowe informacje na temat
mycia urządzenia znajdują się w
punkcie nr. 5, pt. „Czyszczenie i
dbanie o urządzenie.”
8. Aby uniknąć urazu należy używać
urządzenie
zgodnie
z
jego
przeznaczeniem, a nie w innym celu.
9. Uwaga: Powierzchnia części grzejącej
jest gorąca podczas używania
urządzenia oraz po jego zakończeniu.
10.W przypadku uszkodzenia zasilacza,
aby zachować bezpieczeństwo musi
on
zostać
wymieniony
przez
producenta,
jego
serwis
lub
odpowiednio wykwalifikowane osoby.
11.Urządzenia nie wolno zanurzać w
wodzie.
12.Należy regularnie usuwać kamień z
urządzenia.
13.Przed pierwszym użyciem upewnij
się, że usunąłeś wszystkie fragmenty
opakowania oraz nieużywane części,
tak aby Twoje dziecko nie zrobiło
sobie krzywdy ani nic nie połknęło.
14.Urządzenie
należy
podłączać
wyłącznie do napięcia zgodnego z
oznaczeniem na spodzie urządzenia.
15.Nie przechowuj urządzenia w zasięgu
dzieci. Zabezpiecz przewód i upewnij
się, że nie da się go przez przypadek
pociągnąć - podgrzewacz mógłby
spaść na podłogę.
16.Aby móc korzystać z urządzenia musi
się ono znajdować na suchej i równej
powierzchni.
17.Zawsze wlewaj odpowiednią ilość
wody do podgrzania. Włóż butelkę lub
słoik razem z koszykiem do urządzenia
przed napełnieniem go wodą. Aby
zapewnić równomierne podgrzanie
upewnij się, że wewnętrzna część jest
w pełni wypełniona wodą.
18.Nigdy nie napełniaj urządzenia wodą
aż do górnej krawędzi.
19.Ważne: Podczas działania urządzenia
woda w jego wnętrzu staje się bardzo
gorąca.
20.Nigdy nie używaj podgrzewacza bez
wody ani nie przewoź go w trakcie
działania.
21.Gdy urządzenie nie jest używane
należy je zawsze odłączyć od prądu i
wylać wodę. Uwaga: Woda wewnątrz
podgrzewacza może być bardzo
gorąca.
22.Sprawdzaj podgrzewacz
przed
każdym użyciem i używaj go tylko jeśli
urządzenie oraz przewód zasilacza
są w dobrym stanie. Przy pierwszych
oznakach uszkodzenia, niesprawną
część należy wyrzucić lub naprawić.
23.Urządzenie powinno być otwierane
tylko przez autoryzowane centrum
serwisowe. W przeciwnym razie
gwarancja będzie nieważna.
Napraw powinien dokonywać tylko
wyspecjalizowany personel.
Niewłaściwa
naprawa
stanowi
zagrożenie
dla
bezpieczeństwa
użytkownika. Dotyczy to także
wymiany przewodu zasilacza.
24.Przechowuj instrukcję użytkowania w
bezpiecznym miejscu.
2. Podgrzewanie butelek dla dzieci
• Umieść butelkę, którą chcesz podgrzać wraz z koszykiem na butelki w
podgrzewaczu Primamma Baby Food Warmer. Następnie wlej wodę
do wewnętrznej przegrody, tak aby była pełna i/lub do poziomu
wypełnienia butelki. Upewnij się, że woda nie dostaje się do butelki ani
nie wylewa się z podgrzewacza.
• Ustaw pokrętło (regulator temperatury) na pożądany poziom
temperatury – zapali się czerwona lampka. W zależności od
temperatury jedzenia przed podgrzaniem, dla małych (ok. 160 ml)
oraz dużych (ok. 260 ml) butelek rekomendujemy ustawienie
regulatora temperatury na poziomie 4 lub 5.
• Aby ciepło szybciej i równomiernie się rozprzestrzeniło, wymieszaj
kilkakrotnie zawartość butelki łyżką. Czas, jakiego potrzeba, aby
podgrzać zawartość butelki, zależy od jej rozmiaru, ilości pokarmu
oraz jego początkowej temperatury. Należy zapoznać się z
informacjami na stronie 3. Gdy zostanie osiągnięta odpowiednia
temperatura, lampka kontrolna zacznie się nieprzerwanie włączać i
wyłączać, aby utrzymać stałą temperaturę wody. Więcej informacji na
temat utrzymania ciepła pokarmu dla dziecka można znaleźć na
stronie 3.
• Wyjmij butelkę.
• Po zakończeniu używania pamiętaj, aby wyłączyć podgrzewacz
poprzez przekręcenie pokrętła w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Należy zawsze odłączyć urządzenie od prądu
oraz wylać znajdującą się w nim wodę. Uwaga: znajdująca się w
podgrzewaczu woda może być bardzo gorąca.
Dla zdrowia Twojego dziecka – ostrzeżenie:
Przed rozpoczęciem karmienia dziecka należy sprawdzić czy
podgrzany pokarm ma odpowiednią temperaturę. Zacznij od
pomieszania zawartości butelki łyżką, aby równomiernie i szybko
rozprowadzić ciepło. Następnie nanieś 2-3 krople pokarmu na
wierzch dłoni (wskazówka: spróbuj to zrobić na wyżłobieniu, które
powstaje, gdy rozdzielasz kciuk i palec wskazujący) albo na
wewnętrznej części nadgarstka. Nie przegrzewaj ani nie odgrzewaj
zawartości butelki po raz drugi. Resztki jedzenia pozostałe po
karmieniu należy wyrzucić.
3. Podgrzewanie słoików z jedzeniem dla dzieci
• Usuń etykietkę ze słoika – w przeciwnym razie może się ona odkleić
podczas podgrzewania i utkwić w wewnętrznej przegrodzie.
• Zdejmij zakrętkę słoika
• Włóż słoik wraz z koszykiem na słoiki/butelki do podgrzewacza. Wlej
wodę do wewnętrznej przegrody tak, aby była pełna. Upewnij się, że
woda nie dostaje się do słoika ani nie wylewa się z podgrzewacza.
Ustaw pokrętło (regulator temperatury) na pożądany poziom
temperatury – zapali się czerwona lampka. W zależności od
początkowej temperatury jedzenia dla małych i dużych słoików,
rekomendujemy ustawienie regulatora temperatury na poziomie 4 lub
5. Aby ciepło szybciej i równomiernie rozprzestrzeniło się, wymieszaj
kilkakrotnie zawartość słoika łyżką. Czas, jaki potrzeba aby podgrzać
zawartość słoika zależy od rodzaju jedzenia, jego ilości oraz
temperatury przed podgrzaniem – należy zapoznać się ze
wskazówkami na stronie 3. Gdy zostanie osiągnięta odpowiednia
temperatura, lampka kontrolna zacznie się nieprzerwanie włączać i
wyłączać, aby utrzymać stałą temperaturę wody.
• Wyjmij słoik.
• Po zakończeniu używania pamiętaj, aby wyłączyć podgrzewacz przez
przekręcenie pokrętła w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.
17
Należy zawsze odłączyć urządzenie od prądu oraz wylać znajdującą
się w nim wodę. Uwaga: znajdująca się w podgrzewaczu woda
może być bardzo gorąca.
• Aby jedzenie pozostało ciepłe, ustaw pokrętło na poziom 3.
Dla zdrowia Twojego dziecka – ostrzeżenie:
Przed rozpoczęciem karmienia dziecka należy sprawdzić czy
podgrzany pokarm ma odpowiednią temperaturę. Zacznij od
pomieszania zawartości słoika łyżką, aby równomiernie i szybko
rozprowadzić ciepło. Następnie nanieś 2-3 krople pokarmu na
wierzch dłoni (wskazówka: spróbuj to zrobić na wyżłobieniu, które
powstaje, gdy rozdzielasz kciuk i palec wskazujący) albo na
wewnętrznej części nadgarstka. Nie przegrzewaj ani nie odgrzewaj
zawartości butelki po raz drugi. Resztki jedzenia pozostałe po
karmieniu należy wyrzucić.
4. Podgrzewanie i utrzymywanie ciepła jedzenia dla dzieci
Rekomendujemy podgrzewanie tylko świeżego jedzenia, które zostało
przygotowane bezpośrednio przed karmieniem. Zbyt długie
przechowywanie jedzenia w cieple może doprowadzić do utraty ważnych
składników odżywczych oraz powstawania zarazków.
Zawsze sprawdzaj, czy butelki i smoczki na butelki są czyste i sterylne.
Myj butelki i smoczki od butelek bezpośrednio po karmieniu, a następnie
wysterylizuj je np. we wrzątku lub przy pomocy Sterylizatora MAM.
Butelki i smoczki mogą być myte w zmywarce, ale muszą być także
poddawane sterylizacji, np. w sterylizatorze parowym Primamma.
Mleko z piersi matki:
Dziecko należy nakarmić mlekiem bezpośrednio po podgrzaniu; utrzymuj
je ciepłe przez maks. 5 - 10 minut. Nie odgrzewaj ponownie pozostałego
mleka – należy je od razu wyrzucić. Mleko z piersi matki może być
podgrzane ok. 15 minut przed karmieniem.
Mleko modyfikowane:
Należy zawsze przygotowywać świeże mleko modyfikowane i nakarmić
nim dziecko w przeciągu godziny. Nigdy nie utrzymuj butelki ciepłej przez
czas dłuższy niż jedna godzina, gdyż może to doprowadzić do
powstawania zarazków. Nie przechowywać niezjedzonego mleka w
butelce do czasu kolejnego karmienia. Nigdy nie odgrzewać
niezjedzonego mleka po raz drugi, tylko należy je od razu wylać.
Pokarmy stałe / słoiki z jedzeniem dla dzieci:
Rekomendowany czas przechowywania ciepłego jedzenia dla dzieci
(bez względu na to czy jest ze słoika, świeżo przygotowywane lub
miksowane) zależy od jego składników oraz składu. Jeśli zawiera
proteiny (np. jajka, drób, cielęcinę, wołowinę), może pozostać ciepłe
przez maks. 45 minut. Należy zapoznać się z zaleceniami producenta.
Warzywa i owoce bez dodatkowych protein mogą być przechowywane
przez ok. 4 godziny. Gdy słoik jedzenia dla dzieci zostanie otwarty,
istnieje ryzyko przedostania się bakterii do jedzenia oraz wzrostu ich
ilości. W rezultacie, gdy słoik z jedzeniem został podgrzany i do karmienia
z niego użyto łyżki, nie powinien dalej być przechowywany, tylko
bezzwłocznie wyrzucony. Słoik, który został otwarty i z którego część
zawartości została wyjęta do karmienia, może być ponownie zamknięty i
w zależności od produktu, przechowywany w lodówce 1-3 dni. Należy
zapoznać się z zaleceniami producenta.
5. Czyszczenie i dbanie o urządzenie
Przed wyczyszczeniem urządzenia należy je zawsze odłączyć od prądu.
Nie należy myć urządzenia, gdy jest gorące. Nie należy używać ściernych
środków czyszczących, ponieważ mogą mieć negatywny wpływ na
powierzchnię produktu. Aby uniknąć nagromadzenia się osadu należy po
każdym użyciu odłączyć urządzenie od zasilania i przetrzeć je wilgotną
ścierką. Należy regularnie usuwać kamień z urządzenia. Należy zawsze
odłączyć urządzenie od zasilania przed rozpoczęciem procesu usuwania
kamienia. Do usuwania kamienia najlepiej używać zagotowanej wody.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy, pod żadnym pozorem nie należy
próbować go otworzyć – w tym wypadku skontaktuj się z adresem
podanym w tej instrukcji. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
Nigdy nie wkładać podgrzewacza do zmywarki w celu umycia.
6. Dane Techniczne
Napięcie: ~230V • 50/60 Hz / zużycie prądu: 80 W
18
7. Gwarancja
Urządzenie obejmuje ustawowa, 2 letnia gwarancja od daty zakupu za
okazaniem dowodu zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
będących wynikiem naturalnego zużycia, nieprawidłowym korzystaniem
oraz nieskutecznym lub błędnym dbaniem o podgrzewacz. Przy
ostrożnej i zgodnej z instrukcją obsłudze, producent zapewnia dwuletni
okres gwarancji od daty zakupu. W wypadku zużycia gwarancja nie
obejmuje przewodu zasilania oraz wtyczki. Wysyłając urządzenie, należy
pamiętać o załączeniu dowodu zakupu.
8. Naprawa
Urządzenie nie może zostać otwarte. W przypadku usterki lub problemu
z przewodem zasilania, należy wysłać urządzenie bezpośrednio do
działu Obsługi Klienta MAM.
Ważne: Nieprawidłowa naprawa może stanowić duże zagrożenie
bezpieczeństwa dla użytkownika.
9. Utylizacja urządzenia przez gospodarstwa domowe
Ważne: Proszę nie wyrzucać urządzenia wraz ze zwykłymi
odpadami domowymi! Zgodnie z nową dyrektywną Europejską,
która określa prawidłowe zbieranie, postępowanie i utylizację
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny podlega odrębnemu systemowi zbiórki
odpadów. Po wprowadzeniu dyrektywy w państwach członkowskich Unii
Europejskiej, gospodarstwa domowe mogą oddawać zużyte urządzenia
elektroniczne i elektryczne do odpowiednich punktów zbiórki odpadów.
Poprzez właściwe usunięcie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego dbasz o ich prawidłowy odzysk, przetworzenie i
recykling. Zapobiega to szkodliwemu wpływowi, jaki niebezpieczne
substancje mogą mieć na środowisko i ludzkie zdrowie.
W innych państwach członkowskich i spoza Unii Europejskiej
Informacje na temat prawidłowej procedury odzysku tego urządzenia
możesz uzyskać od lokalnych władz. Tworzywa mogą być powtórnie
przetwarzane zgodnie z oznaczeniem. Poprzez utylizację urządzenia,
powtórne przetwarzanie tworzyw oraz inne sposoby recyklingu starych
urządzeń, wspierasz ochronę środowiska. Informacje na temat
odpowiedniego punktu skupu uzyskasz od lokalnych władz.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
MG BABY Felicki Przemysław
ul. Warszawska 59/4
05-120 Legionowo, Polska
NIP PL 536-136-25-72
tel. (22) 766 01 80, fax. (22) 784 01 99
e-mail: [email protected]
6+
M
6+
M
O NATE
O NATE
12+
M
ONATE
18+
M
ONATE
Softe Fingermulden
Edelstahl
Alle primamma Produkte sind BPA-FREI
19
Babypflege
669716/10-2014
Essen & Trinken
primamma by
MAM Babyartikel GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 6-8
D-27383 Scheeßel
Telefon +49 (0) 42 63 / 93 17-0
Fax
+49 (0) 42 63 / 93 17-20
[email protected] www.primamma.de
W celu uzyskania dodatkowych
informacji prosimy o kontakt:
MG BABY Felicki Przemysław
ul. Warszawska 59/4
05-120 Legionowo, Polska
e-mail: [email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Polish were displayed