SO 375
SO 375
SUŠIČKA OVOCE
NÁVOD K OBSLUZE
CZ
SUŠIČKA OVOCIA
NÁVOD NA OBSLUHU
SK
SUSZARKA DO OWOCÓW
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
GYÜMÖLCSSZÁRÍTÓ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HU
DE
EN
SUŠIČKA OVOCE
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
3
CZ
POPIS
1.
2.
3.
4.
5.
1
4
3.
4
5
CZ
CZ
7.
Víko sušičky
Víko sušičky
Víko sušičky
ZAČÁTEK
OTOČIT
OTOČIT
Čas sušeni
v hod.
ano
4–15
Druh
Jablka
Meruňky
ano
8–36
–
6–36
Ananas z konzervy
–
6–36
–
5–24
Hrušky
ano
5–24
Jahody
ano
5–24
–
5–24
Hrozny
–
6–36
–
6–36
6
Druh
Broskve
Rebarbora
ano
5–24
–
6–36
ano
4–16
CZ
Zelenina
Druh
Artyčoky
2–4
4–12
2–3
8–36
3–4
4–14
Brokolice
5–15
5–15
Kapusta, zelí
4–12
4–12
Mrkev
2–3
Celer
2–3
4–12
Okurky
–
4–14
Cibule, pórek
–
4–10
–
2–5
Houby
–
4–6
7
8
Motor fouká, ale sušička
nehřeje.
CZ
08/05
9
SUŠIČKA OVOCIA
SK
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10
POPIS
1.
2.
3.
4.
5.
1
4
SK
Pred prvým použitím:
1.
2.
11
3.
POSTUP
SK
12
7.
Veko sušičky
Veko sušičky
Veko sušičky
ZAČIATOK
OTOČIŤ
OTOČIŤ
Test usušenia,
povrch
áno
4 – 15
Druh
áno
8 – 36
–
6 – 36
Ananás z konzervy
–
6 – 36
–
5 – 24
Hrušky
áno
5 – 24
Jahody
rozpoliť, malé v celku
áno
5 – 24
–
5 – 24
13
SK
Druh
Hrozno
Čerešne
Citrusy
Rebarbora
SK
–
6 – 36
6 – 36
–
áno
5 – 24
–
6 – 36
áno
4 – 16
Zelenina
Druh
Artičoky
2–4
4 – 12
Špargľa
2–3
8 – 36
Fazuľa (zelená)
3–4
4 – 14
3 – 4 s lyžicou octu
5 – 15
Karfiol
3 – 4 s lyžicou octu
5 – 15
Kel, kapusta
2 – 3 v pare
4 – 12
Mrkva
2–3
4 – 12
Zeler
2–3
4 – 12
–
4 – 14
–
4 – 10
–
2–5
Huby
–
4–6
14
15
SK
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Motor nepracuje.
SK
16
08/05
SUSZARKA DO OWOCÓW
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu!
Ostrzeżenie: Wskazówki i środki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków
i sytuacji, mogących spowodować zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem, odpowiadającym za bezpieczne
korzystanie z urządzeń elektrycznych, jest ostrożność i zdrowy rozsądek. Należy mieć to na uwadze w trakcie
obsługi urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie transportu, na skutek
nieprawidłowego użytkowania, wahań napięcia oraz zmiany lub modyfikacji którejkolwiek części urządzenia.
Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym, korzystając z urządzeń elektrycznych
należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Upewnić się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu, podanemu na naklejce na urządzeniu, a gniazdko
jest odpowiednio uziemione. Gniazdko musi być zamontowane zgodnie z odpowiednimi przepisami
bezpieczeństwa.
Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli uszkodzony jest kabel lub samo urządzenie. Wszelkie naprawy,
w tym wymianę przewodu zasilającego, należy zlecić w profesjonalnym serwisie! Nie zdejmować
osłon urządzenia, mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym! Regularnie
kontrolować urządzenie i przewód zasilania.
Urządzenie chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym, wodą i innymi cieczami, aby zapobiec
porażeniu prądem elektrycznym. Urządzenia nie wolno myć w zmywarce!
Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz, ani w wilgotnym środowisku. Nie należy dotykać
przewodu zasilającego mokrymi rękami. Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Suszarka nie może być używana pod lub w pobliżu przedmiotów łatwopalnych, na przykład zasłon.
Temperatura w pobliżu urządzenia może być w trakcie jego pracy znacznie podwyższona. Suszarkę
należy umieścić w odpowiedniej odległości od innych przedmiotów celem zapewnienia niezbędnej
cyrkulacji powietrza. Nie zasłaniać otworów urządzenia – mogłoby to spowodować przegrzanie.
Nie należy kłaść niczego na suszarce, ani przenosić jej przed całkowitym ostygnięciem.
Suszarka przeznaczona jest wyłącznie do suszenia produktów spożywczych, nie należy wkładać do niej
ani przechowywać żadnych innych materiałów (np. papieru, plastiku)!
Nie należy pozostawiać suszarki, podłączonej do gniazda zasilania, bez nadzoru. Przed czynnościami
konserwacyjnymi należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Nie należy tego robić,
pociągając za kabel, ale za wtyczkę.
Przewód zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów, ani ostrych krawędzi.
Nie pozostawiać włączonej suszarki bez nadzoru.
Nie uruchamiać suszarki bez górnej części. Dopiero po zamontowaniu górnej części powietrze jest
prawidłowo rozprowadzane do wszystkich poziomów. Suszarka powinna być używana ze wszystkimi
5 blatami, nawet jeżeli nie wszystkie są zapełnione.
Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli urządzenie jest używane w pobliżu dzieci. Aby zapobiec
porażeniu prądem elektrycznym, nie należy pozwalać dzieciom na samodzielną obsługę urządzenia –
nie jest ono zabawką. Należy zadbać, aby przewód nie zwisał z blatu.
Suszarki nie należy stawiać na rozgrzanej powierzchni, ani korzystać z niej w pobliżu źródeł ciepła (np.
płyty grzewczej kuchenki, piekarnika, grzejnika).
Ze względu na kontakt urządzenia z produktami spożywczymi, należy je utrzymywać w czystym stanie!
Zalecany maks. czas eksploatacji urządzenia to 40 godzin.
Urządzenie nie może być stosowane z włącznikami czasowymi lub innymi systemami zdalnego
sterowania.
Stosowanie innych, niż zalecane przez producenta, akcesoriów grozi utratą gwarancji.
Używać urządzenie tylko zgodnie z zaleceniami, zawartymi w niniejszej instrukcji. Urządzenie
przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania urządzenia.
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
psychofizycznych lub niewystarczającym doświadczeniu, jeżeli są pod nadzorem lub zostały
17
PL
przeszkolone w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i mają świadomość ew. zagrożeń. Dzieci nie
mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja może zostać powierzona tylko dzieciom
powyżej lat 8 i pod nadzorem. Dzieci poniżej lat 8 nie powinny zbliżać się do urządzenia ani przewodu
zasilania.
OPIS
1.
2.
3.
4.
5.
Pokrywa suszarki
Przycisk włącz/wyłącz
Pokrętło regulacji temperatury
5 blatów do suszenia
Podstawa
1
4
Do suszarki można dokupić kolejne blaty (można
używać maks. 9 blatów).
PL
5
Suszenie to jeden z najstarszych sposobów
3
konserwacji pożywienia. Produkty spożywcze
2
zawierają mniejszą lub większą ilość wody, która
usuwana jest w procesie suszenia. Tym samym
usuwana jest pożywka dla pleśni i bakterii gnilnych. Prawidłowo ususzone produkty można, w odpowiednich
warunkach, przechowywać nawet kilka lat. Po usunięciu wody zwiększy się udział substancji aromatycznych,
dzięki czemu produkty są smaczniejsze. Pożywienie jest konserwowane w naturalny sposób, bez środków
konserwujących. Suszenie nie niszczy minerałów i witamin. Obok mrożenia i wekowania, suszenie jest
kolejnym sposobem na przechowywanie owoców, warzyw, grzybów, czy roślin leczniczych, wzbogacając
zawartość spiżarni. W naszych warunkach klimatycznych suszenie na słońcu nie zawsze jest możliwe. Przy
suszeniu w piekarniku gazowym lub elektrycznym, który nie jest do tego przeznaczony, z uwagi na słaby
obieg powietrza następuje tzw. „pocenie się” produktów spożywczych, skapywanie soku i przyklejanie się
do podłoża. Przypalony sok jest również dość trudny do usunięcia.
Suszarka, dzięki odpowiedniej konstrukcji i właściwościom fizycznym, działa szybciej i efektywniej. Zasysane
powietrze jest równomiernie podgrzewane i rozprowadzane tak, aby zbierało wilgoć ze wszystkich blatów
urządzenia. Wilgotne powietrze jest odprowadzane przez otwory wylotowe w pokrywce suszarki. System
umożliwia suszenie na wszystkich poziomach, ale najszybciej przebiega ono na dolnym blacie, należy więc
zmieniać kolejność poszczególnych blatów w trakcie suszenia. Przed zakończeniem suszenia zalecamy
sprawdzenie poziomu wysuszenia wzrokowo i na dotyk. Produkty można posegregować i ew. przedłużyć
czas suszenia.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Owoce i warzywa przeznaczone do suszenia muszą być świeże i dojrzałe. Nie można uzyskać dobrej
jakości suszonych produktów ze starych, odgniecionych owoców i warzyw. Niedojrzałe owoce nie mają
odpowiedniego smaku ani koloru i proces suszenia tego nie zmieni. Przejrzałe owoce i warzywa mogą
być twarde i łykowate, albo rozmiękłe. Należy suszyć świeże owoce, w odpowiednim czasie i na raz.
Przed suszeniem należy je oczyścić i opłukać, aby usunąć ew. chemikalia. Wyrzucić zepsute, zapleśniałe
lub uszkodzone owoce i warzywa – mogłyby zepsuć całą partię. Należy pamiętać, że w trakcie suszenia
w pomieszczeniu będzie odczuwalny zapach produktów, który nie zawsze jest przyjemny.
Przed pierwszym uruchomieniem:
1.
2.
18
Usunąć z suszarki materiał opakowaniowy.
Postawić urządzenie na stabilnej, odpornej na działanie wysokich temperatur powierzchni, z dala od
źródeł ciepła. Wybierając miejsce należy pamiętać, że niewskazane jest przenoszenie suszarki w trakcie
3.
pracy. Nośność podłoża musi odpowiadać wadze suszarki i suszonych produktów. Aby zapewnić
prawidłową pracę urządzenia, należy pozostawić wokół niego co najmniej 15 cm wolnego miejsca.
Po zakupie należy zmontować urządzenie i włączyć na ok. 30 minut bez produktów spożywczych.
Następnie odczekać, aż całkowicie wystygnie. Blaty i pokrywkę umyć w ciepłej wodzie, a podstawę
przetrzeć z zewnątrz wilgotną szmatką.
PROCEDURA
1. Produkty przeznaczone do suszenia należy dokładnie opłukać i wysuszyć. Wybierać tylko niezepsute
produkty, wykroić uszkodzone fragmenty. Usunąć pestki i gniazda nasienne owoców. Owoce powinny
być dojrzałe, ale nie przejrzałe.
2. Proces suszenia będzie równomierny, jeżeli produkty będą pokrojone w plastry tej samej grubości
(ok. 0,6 cm). Cienkie plastry schną szybciej, ale też znacznie zmniejszają objętość w trakcie suszenia.
Nieobrane owoce należy układać skórką w dół. Nierówne kawałki należy układać stroną ze skórką w dół.
Warzywa rozłożyć równomiernie w jednej warstwie. Zioła należy suszyć bardzo ostrożnie. Usunąć tylko
łodyżkę i nie rozdrabniać. Liście ziół należy w trakcie suszenia obracać, aby się nie posklejały.
3. Kawałki rozłożyć równomiernie na blatach suszarki, nie kłaść na sobie i pozostawić między nimi odstępy.
Wykorzystać ok. 85 % powierzchni każdego z blatów, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.
Uwaga:
Aby zapobiec pociemnieniu owoców, zalecamy zanurzenie ich przed suszeniem w roztworze jednej łyżki
soku z cytryny na szklankę wody, a następnie wytarcie papierową serwetką. Sok z cytryny można zastąpić
sokiem z ananasa lub witaminą C. Niektóre owoce mają naturalną woskową warstwę ochronną, np. figi,
śliwki, winogrona, jagody i inne.
Należy je zanurzyć je we wrzątku na 1–2 minuty, po odcedzeniu natychmiast w zimnej wodzie, a następnie
osuszyć. Pokroić i włożyć do suszarki. Na skórce pojawią się pory i suszenie będzie przebiegało szybciej.
Blanszowanie
Zalecane przed suszeniem większości rodzajów warzyw. Blanszowanie pozwala zachować wygląd i smak
produktów. Polega na krótkim (1–5 minut) zanurzeniu owoców i warzyw we wrzątku lub parze. Przygotowane
warzywa (np. marchew, seler) należy włożyć do drucianego koszyka lub sita i zanurzyć w garnku z wrzątkiem.
Przed umieszczeniem w suszarce należy produkty osuszyć.
Blanszowanie pozwala zachować naturalny kolor jabłek, moreli, fig, nektarynek, brzoskwiń, gruszek i śliwek.
Wysuszone owoce mają smak podobny do kandyzowanych. Optymalne wyniki wymagają kilku prób.
Owoce i warzywa można namoczyć w następujących zalewach:
•
•
•
•
•
Sok z cytryny i ananasa to najbardziej naturalny ze sposobów zapobieżenia zmianie koloru.
Siarczan sodu: W aptece można kupić substancję przeznaczoną do celów spożywczych.
Kwas cytrynowy i askorbinowy nadają produktom „kwaśnawy smak witaminy C”.
Blanszowanie w wodzie lub parze
Blanszowanie w soku pozwala zachować naturalny kolor jabłek, moreli, fig, nektarynek, brzoskwiń,
gruszek i śliwek. Wysuszone owoce mają smak podobny do kandyzowanych.
4. Ustaw odpowiednią temperaturę suszenia pokrętłem regulacji. Aby suszenie odbywało się
prawidłowo, musi być co najmniej 5 blatów!
Rodzaj produktów
Kwiaty
Zioła
Pieczywo
Warzywa
Owoce (jabłka)
Owoce (gruszki)
Zalecana temperatura
35 – 40 °C
40 °C
40 – 50 °C
50 – 55 °C
55 – 60 °C
55 – 60 °C
19
PL
Rodzaj produktów
Owoce (morele, brzoskwinie, śliwki)
Mięso, ryby
Zalecana temperatura
55 – 60 °C
65 – 70 °C
Temperatura suszenia jest czysto orientacyjna, zależy od grubości plastrów, zawartości wody
w produktach i innych czynników. Należy wypróbować kilka ustawień i wybrać najodpowiedniejsze.
5. Naciśnij przycisk włączenia do pozycji I.
6. Powietrze w dolnych blatach urządzenia jest suchsze i cieplejsze, produkty na nich suszą się szybciej.
W trakcie suszenia należy zmieniać położenie blatów (podzielić czas suszenia na etapy, np. w trakcie
suszenia trwającego 24 godziny (całe owoce w skórce – śliwki, czereśnie) zmieniać kolejność blatów co
3–4 godziny, aby zapewnić równomierne suszenie). Zmieniać kolejność blatów zgodnie z rysunkiem,
obracając je o ćwierć obrotu, aby zapewnić równomierne suszenie.
PL
7.
Pokrywa suszarki
Pokrywa suszarki
Pokrywa suszarki
Podstawa
Podstawa
Podstawa
POCZĄTEK
OBRÓT
OBRÓT
Chcąc ocenić stan wysuszenia produktów należy wyjąć garść z suszarki pozostawić na kilka minut do
ostygnięcia. Gorące produkty wydają się być bardziej miękkie i wilgotne, niż po ostygnięciu. Produkty
powinny być wystarczająco suche, aby nie mogły stać się pożywką dla mikroorganizmów. Ususzone
warzywa muszą być twarde i kruche. Owoce powinny być skórzaste i elastyczne. Owoce przeznaczone do
długoterminowego przechowywania powinny być o wiele bardziej wysuszone, niż podobne produkty
sprzedawane w sklepach.
Owoce – elastyczne
Warzywa – suche, kruche
Grzyby – skórzaste/kruche
Zioła – kruche
8. Po zakończeniu suszenia wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania i pozostawić do ostygnięcia.
Tabela suszenia wybranych produktów
Owoce
Specjalne
przygotowanie
Test wysuszenia,
powierzchnia
Czas suszenia
w godz.
pokroić w ćwiartki lub plastry,
usunąć gniazdo nasienne
tak
elastyczne
4–15
Morele
pokroić na połówki lub ćwiartki
tak
elastyczne
8–36
Ananas świeży
obrać i pokroić w plastry
–
elastyczny
6–36
–
skórzasty
6–36
–
kruche, chrupiące
5–24
Rodzaj
Przygotowanie
Jabłka
Ananas konserwowy pokroić, osuszyć
Banany dojrzałe
pokroić w krążki lub paski
grubości 4 mm
Gruszki
usunąć gniazdo nasienne,
przekroić na pół lub w plastry
tak
elastyczne, skórzaste
5–24
Truskawki
przekroić na pół, małe
w całości
tak
niezroszone
5–24
20
Specjalne
przygotowanie
Test wysuszenia,
powierzchnia
Czas suszenia
w godz.
połówki lub całe, z pestką
lub bez
–
elastyczne
5–24
naciąć, w miarę możliwości bez
pestek
–
elastyczne, skórzaste
6–36
Rodzaj
Przygotowanie
Śliwki
Winogrona
Czereśnie
z pestkami, całe
–
skórzaste
6–36
Brzoskwinie
bardzo dojrzałe
tak
elastyczne, skórzaste
5–24
Cytrusy
pokroić w plastry lub podzielić,
skórkę pokroić w paski dla
dodania aromatu
–
elastyczne
6–36
tylko kruche łodygi, po umyciu
pokroić w kostkę 3 cm
tak
niezroszony
4–16
Blanszowanie
w min.
Test wysuszenia,
powierzchnia
Czas suszenia
w godz.
Rabarbar
Warzywa
Rodzaj
Przygotowanie
Karczochy
oczyścić, pokroić na połówki
2–4
4–12
Szparagi
obrać, w całości lub
w kawałkach dł. 2 cm
2–3
8–36
Fasolka szparagowa
odciąć końcówki, pokroić na
kawałki
3–4
krucha
4–14
Brokuły
podzielić na kawałki, włożyć na
½ godziny do słonej wody
3–4 z łyżką octu
5–15
Kalafior
podzielić na kawałki, włożyć na
½ godziny do słonej wody
3–4 z łyżką octu
skórzasty
5–15
Kapusta
oczyścić i pokroić w paski
2–3 w parze
skórzasta
4–12
pokroić wzdłuż lub w poprzek
2–3
skórzasta
4–12
Seler
pokroić w plasterki
2–3
4–12
Ogórki
plasterki grubości 1 cm
–
skórzaste
4–14
Cebula, por
pokroić w plasterki
–
skórzaste
4–10
Zioła
usunąć łodygę, nie rozgniatać
–
2–5
Grzyby
pokroić na połówki lub
plasterki
–
4–6
PL
Czasy podane w tabeli są orientacyjne i mogą być inne, zależnie od właściwości produktu.
RADY I ZALECENIA
Owoce można zjeść w stanie ususzonym. Mogą również zostać wykorzystane do przygotowania wielu dań.
Chcąc wykorzystać owoce w taki sam sposób, jak świeże, należy przywrócić im wilgoć, usuniętą w procesie
suszenia. Ususzone owoce namoczyć w odpowiedniej, niezbyt dużej ilości wody (np. szklanka wody lub
mniej na szklankę owoców) i pozostawić na ok. 4 godziny (raczej krócej, niż dłużej). Po odlaniu wody owoce
można wykorzystać w ten sam sposób, jak świeże. Wczesne śliwki mają niską zawartość cukru, nie nadają się
więc do suszenia.
Warzywa należy zawsze namoczyć przed użyciem. Np.: 1 szklanka warzyw i 1 szklanka letniej wody. Nie
należy dodawać więcej wody, niż to konieczne do przygotowania dania. Miękkie warzywa powinny zostać
szybko wykorzystane. Czas obróbki cieplnej warzyw jest podobny, jak w przypadku warzyw mrożonych.
Suszonych warzyw nie trzeba zmiękczać przed dodaniem ich do zupy. Suszone warzywa do zup, sosów
i sałatek można przed użyciem rozdrobnić za pomocą narzędzi i urządzeń kuchennych. Przygotowując
zupy kremowe, sosy i jedzenie dla dzieci zalecamy zmielenie warzyw. Zmielone warzywa nie powinny być
przechowywane dłużej, niż przez miesiąc.
21
Warzywa namoczone w wodzie można oczywiście zmieszać ze świeżymi. Papryki można po zmieleniu
przechowywać przez dłuższy czas w szczelnych opakowaniach.
Grzyby po namoczeniu (tak, jak warzywa), mogą być użyte w ten sam sposób, co świeże. Przygotowując zupy
kremowe lub sosy można zmielić grzyby.
Zioła wystarczy przed użyciem zmielić, ew. usunąć twarde części, łodyżki itp.
PRZEPISY
Mieszanka owocowa
2 obrane banany
10 dkg truskawek
10 dkg ananasa
Owoce pokroić w kawałki równej wielkości ok. 0,6 cm. Po ususzeniu i ostygnięciu wymieszać z rozdrobnionymi
orzechami.
Plasterki jabłek z cynamonem
PL
2 kg jabłek
5 łyżeczek cynamonu
Obrane jabłka pokroić w plasterki grubości ok. 0,6 cm, wykroić gniazdo nasienne i posypać cynamonem.
Ususzyć.
Mix cytrusów
1,5 kg pomarańczy
5 cytryn
4 grejpfruty
Owoce dokładnie umyć. Pokroić w plasterki grubości ok. 0,6 cm razem ze skórką i ususzyć.
Raj tropikalny
10 kiwi
1 ananas
3 papaje
Obrać papaje, kiwi i ananasa. Pokroić w plasterki grubości ok. 0,6 cm i ususzyć.
Sól czosnkowa i selerowa
Ususzone warzywa wymieszać z solą w stosunku 1:1.
Mieszanka kwiatów i ziół.
Dzięki ususzeniu można przechować zapach wiosny i lata, woń roślin i kwiatów z ogródka lub łąki. Kwiaty
rozłożyć luźno na blacie i suszyć z wszystkimi wiatrakami w pozycji otwartej. Dobrze wysuszone kwiaty (ok.
5 godzin), włożyć do ozdobnego pojemnika lub do woreczka i przewiązać go wstążką. Wyraźniejszy aromat
można uzyskać dodając cynamon, goździki, rozmaryn lub miętę pieprzową.
PRZECHOWYWANIE SUSZONYCH PRODUKTÓW
Przed włożeniem do pojemników produkty muszą całkowicie ostygnąć (w przeciwnym wypadku mogłyby
zaparować i zepsuć się). Przed dłuższym przechowywaniem odczekać ok. 1 tygodnia. Suszone produkty
pakować w mniejszych ilościach, aby po otwarciu zużyć całe opakowanie. Żywność przechowywać
w zamykanych słoikach (nie w plastikowych pojemnikach), ew. w woreczkach papierowych lub z materiału. Do
przechowywania najlepiej nadaje się folia zgrzewana, ew. woreczki z otworem do pakowania próżniowego.
Ususzone produkty można przechowywać w temperaturze pokojowej. Najlepiej jednak w suchym, chłodnym
i zacienionym miejscu.
W temperaturze poniżej 10 °C czas przechowywania wydłuża się 2–3x.
Zalecamy kontrolowanie stanu produktów co pewien czas. Naklejki z podanym rodzajem i datą ususzenia
zapewnią pełną kontrolę nad zawartością spiżarni.
22
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed czyszczeniem i manipulacją odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Oczyścić urządzenie wilgotną
szmatką. Blaty i pokrywę umyć normalnym płynem do mycia naczyń. Otwór zasysający (kratka) na części
z silnikiem musi być zawsze czysty i zapewnić dostęp powietrza. Przy ew. zanieczyszczeniu lub zakurzeniu
wyczyścić kratkę szczotką lub odkurzyć odkurzaczem. Podstawy nie należy opłukiwać ani zanurzać w wodzie.
Nie używać chropowatych gąbek ani proszku do czyszczenia. Urządzenie ani przewód zasilający nie powinny
być zanurzone w wodzie.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Silnik nie działa.
Silnik działa, ale suszarka
nie grzeje.
Przyczyna
Rozwiązanie
Nieprawidłowo podłączona
wtyczka.
Sprawdzić podłączenie wtyczki do
gniazdka.
W gniazdku brak zasilania.
Sprawdzić gniazdko, podłączając do
niego inne urządzenie.
Uszkodzony przewód zasilania.
Oddać do kontroli i ew. naprawy
w autoryzowanym serwisie.
Uruchomił się bezpiecznik,
chroniący przed przegrzaniem.
Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka. Pozostawić
urządzenie do ostygnięcia. Jeżeli
po ostygnięciu suszarka nie zacznie
grzać, oddać urządzenie do naprawy
w autoryzowanym serwisie.
PL
DANE TECHNICZNE
Suszarka do owoców, warzyw, mięs i innych produktów
5 blatów o średnicy 32 cm
Płynna regulacja temperatury (35 °C – 70 °C)
Wentylator, zapewniający równomierne suszenie
Ochrona przed przegrzaniem
Cicha praca
Możliwość dokupienia kolejnych blatów
Nóżki antypoślizgowe
Instrukcja obsługi z radami i przepisami
Napięcie nominalne: 230 V~ 50 Hz
Nominalna moc wejściowa: 250 W
Poziom hałasu: < 20 dB
23
EKSPLOATACJA I USUWANIE ODPADÓW
Papier służący do owinięcia i tektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy
z plastiku – wrzucić do pojemników z plastikiem do recyklingu.
USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE
i innych krajów europejskich z wprowadzonym systemem zbiórki odpadów)
Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów
komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla
zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.
Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W celu uzyskania dalszych informacji
o recyklingu tego produktu należy się skontaktować z lokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się
przetwarzaniem odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.
PL
24
08/05
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
25
HU
1
4
HU
5
26
3.
HU
27
•
HU
7.
Fedél
Fedél
Fedél
KEZDET
TÁLCACSERE
TÁLCACSERE
28
igen
rugalmas
4–15
Kajszibarack
igen
rugalmas
8–36
Friss ananász
–
rugalmas
6–36
–
bőrös
6–36
–
5–24
Körte
igen
5–24
Eper
igen
5–24
–
rugalmas
5–24
Szőlő
–
6–36
Őszibarack
érett
Fajta
Alma
Rebarbara
–
bőrös
6–36
igen
5–24
–
rugalmas
6–36
igen
4–16
HU
2–4
4–12
2–3
8–36
3–4
4–14
Brokkoli
5–15
Karfiol
bőrös
5–15
bőrös
4–12
2–3
bőrös
4–12
2–3
4–12
Uborka
szeletelje 1 cm vastag
darabokra
–
bőrös
4–14
–
bőrös
4–10
29
–
2–5
–
4–6
Fajta
HU
Vegyes citrustál
1,5 kg narancs
5 darab citrom
4 darab grépfrút
30
31
HU
Ok
MŰSZAKI ADATOK
HU
32
08/05
OBSTTROCKNER
33
DE
DE
1
4
5
3
34
3.
35
DE
DE
36
7.
Basis
Basis
Basis
ANFANG
ja
biegsam
4 – 15
Aprikosen
ja
biegsam
8 – 36
–
biegsam
6 – 36
Art
Äpfel
–
ledrig
6 – 36
–
5 – 24
ja
biegsam, ledrig
5 – 24
Erdbeeren
ja
5 – 24
–
biegsam
5 – 24
–
biegsam, ledrig
6 – 36
–
ledrig
6 – 36
gut reif
ja
biegsam, ledrig
5 – 24
–
biegsam
6 – 36
DE
37
Art
Rhabarber
ja
4 – 16
2–4
4 – 12
2–3
8 – 36
3–4
4 – 14
Brokkoli
5 – 15
Blumenkohl
ledrig
5 – 15
ledrig
4 – 12
2–3
ledrig
4 – 12
Sellerie
2–3
4 – 12
Gurken
–
ledrig
4 – 14
–
ledrig
4 – 10
–
2–5
Pilze
–
4–6
Art
38
DE
39
40
08/05
DE
41
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
EN
14.
15.
16.
17.
18.
19.
42
1
4
5
EN
43
3.
EN
44
Recommended temperature
35 – 40 °C
40°C
40 – 50 °C
50 – 55 °C
55 – 60 °C
55 – 60 °C
55 – 60 °C
65 – 70 °C
7.
Base
Base
Base
START
TURN
TURN
yes
flexible
4–15
yes
flexible
8–36
peel and slice circles
–
flexible
6–36
Sort
Apples
–
6–36
Ripe bananas
–
brittle, crisp
5–24
Pears
yes
5–24
yes
not dewy
5–24
Plums
–
flexible
5–24
Grapes
–
6–36
Cherries
–
6–36
EN
45
Sort
well ripened
Citrus fruit
Rhubarb
Spec.
pretreatment
Dryness test, surface
yes
5–24
–
flexible
6–36
yes
not dewy
4–16
Dryness test, surface
Vegetables
Sort
Artichokes
2–4
brittle
4–12
Asparagus
2–3
brittle
8–36
Beans (green)
3–4
brittle
4–14
Broccoli
divide into pieces, soak ½ hour
in salt water
brittle
5–15
5–15
Savoy cabbage,
cabbage
2–3 in steam
4–12
Carrots
slice diagonally or across
2–3
4–12
2–3
brittle
4–12
Cucumbers
–
4–14
Onion, leeks
–
4–10
Herbs
remove stem, do not squash
–
brittle
2–5
Fungi
–
brittle
4–6
EN
46
47
EN
TROUBLESHOOTING
Problem
Motor does not work.
EN
48
08/05
tel.: +420 272 122 111
e-mail: [email protected]
zelená linka: 800 121 120
CZ
tel.: +421 232 113 410
e-mail: [email protected]
SK
Wyłączny przedstawiciel na PL:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
e-mail: [email protected]
PL
HU
DE
 Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.  Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie
výrobku.  Importer nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w instrukcji obsługi do produktu.  Az importőr nem felel a termék használati
útmutatójában fellelhető nyomdahibákért.  Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.  The importer
takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual.
© GVS.cz 2013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Polish were displayed