Bedienungsanleitung für abnehmbare Kugelstange

Bedienungsanleitung für abnehmbare Kugelstange
4.)
5.)
307 286 691 102 – 03/05 – 001
7
3.)
4.)
5.)
6.)
8
5.)
9
10
4.)
5.)
11
12
4.)
5.)
13
3.)
4.)
5.)
6.)
14
4.)
5.)
15
16
Kuulatangon asennus:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
17
Kuulatangon purku:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
18
4.)
5.)
19
3.)
4.)
5.)
6.)
20
4.)
5.)
21
3.)
4.)
5.)
6.)
22
4.)
5.)
23
3.)
4.)
5.)
6.)
24
4.)
5.)
25
3.)
4.)
5.)
6.)
26
4.)
5.)
27
28
Montage van de kogelstang:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
29
3.)
4.)
5.)
6.)
30
4.)
5.)
31
3.)
4.)
5.)
6.)
32
Instrukcja obsługi zdejmowanego drążka kulowego
Uwaga!
Przed każdą jazdą należy koniecznie sprawdzić, czy spełnione są poniższe warunki dotyczące prawidłowego
zablokowania zdejmowanego drążka kulowego:
· Zawleczka (G) lub kłódka musi być włożona do otworu zabezpieczającego (F) trzpienia (E)
i zamknięta.
· Drążek kulowy (A) musi tkwić całkowicie i mocno w rurze mocującej (B). Sprawdzić poprzez
szarpnięcie ręką.
· Uchwyt (H) musi być zatrzaśnięty w blokadzie (L).
Montaż należy powtórzyć, jeśli wynik sprawdzenia powyższych 3 warunków jest niezadowalający.
Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony, hak holowniczy nie może być używany.
Istnieje wtedy niebezpieczeństwo wypadku. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem.
Do wykonania montażu i demontażu drążka kulowego wystarczy siła rąk.
Nie używać żadnych środków pomocniczych, narzędzi itp., ponieważ może to spowodować uszkodzenie
mechanizmu.
Nigdy nie dokonywać odryglowania drążka przy zaczepionej przyczepie lub zamontowanym urządzeniu
nośnym do transportu drogowego!
W przypadku jazdy bez przyczepy lub drogowego urządzenia nośnego należy koniecznie zdjąć drążek kulowy
i zawsze założyć zaślepkę do rury mocującej. Jest to szczególnie ważne, gdy drążek kulowy ogranicza
widoczność tablicy rejestracyjnej pojazdu lub oświetlenia.
Montaż drążka kulowego:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Wyjąć zaślepkę (C) z rury mocującej (B).
Włożyć drążek kulowy (A) do rury mocującej (B) tak, aby otwory w drążku i rurze pokrywały się.
Trzpień (E) wsunąć do otworu (J), rury mocującej (B) i drążka kulowego (A) tak, aby po drugiej stronie
był widoczny otwór zabezpieczający (F). Następnie za pomocą uchwytu (H) przykręcić trzpień (E), aby
usunąć luz między drążkiem kulowym (A) a rurą mocującą (B).
Następnie włożyć zawleczkę (G) do otworu zabezpieczającego (F) i przełożyć pierścień zawleczki tak,
aby zawleczka nie wysunęła się z otworu.
Zawleczkę (G) można zastąpić kłódką, która stanowi dodatkową ochronę przed kradzieżą.
Uchwyt (H) pociągnąć do oporu w kierunku strzałki (K) (mechanizm wolnego biegu) i jednocześnie
obrócić w kierunku blokady (L). Zatrzasnąć uchwyt (H) w blokadzie (L) i w ten sposób zabezpieczyć go
przed przekręceniem.
33
Demontaż drążka kulowego:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Przełożyć pierścień zawleczki (G) i wyciągnąć zawleczkę z otworu zabezpieczającego (F).
Uchwyt (H) wyciągnąć do oporu z blokady (L) w kierunku strzałki (K) (mechanizm wolnego biegu) i
jednocześnie obrócić. Obrócić trzpień (E) za pomocą uchwytu (H), aby poluzować drążek kulowy (A) w
rurze mocującej (B).
Wyciągnąć trzpień (E) za pomocą uchwytu (H) z rury mocującej (B) i drążka kulowego (A).
Wyjąć drążek kulowy (A) z rury mocującej (B).
Włożyć zaślepkę (C) do rury mocującej (B).
Drążek kulowy należy umieścić w bezpiecznym miejscu w bagażniku i zabezpieczyć przed
zabrudzeniem.
Wskazówki!
Naprawy i rozkładanie drążka kulowego na części mogą być wykonywane jedynie przez producenta.
Załączoną tabliczkę informacyjną należy umieścić na samochodzie w pobliżu rury mocującej lub we wnętrzu
bagażnika w dobrze widocznym miejscu.
W celu zapewnienie prawidłowego działania mechanizmu, zarówno drążek kulowy, jak i rura mocująca muszą
być zawsze czyste.
Należy zwrócić uwagę na regularną pielęgnację układu mechanicznego drążka kulowego. Miejsca
łożyskowania oraz powierzchnie ślizgowe należy regularnie smarować lub oliwić za pomocą smaru lub oleju
nie zawierającego żywicy. Smarowanie i oliwienie pełnią rolę dodatkowej ochrony antykorozyjnej.
34
4.)
5.)
35
36
4.)
5.)
37
38
4.)
5.)
39
3.)
4.)
5.)
6.)
40
41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement