Hama 00052379 Instrukcja obsługi

Hama 00052379 Instrukcja obsługi
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com
00052379/07.10
C
O
M
P
U
T
E
R
2
q Instalacja
Wtyk USB myszy komputerowej należy podłączyć do wolnego
portu USB w komputerze (PC/ notebook). Mysz zostanie
szybko rozpoznana przez system komputerowy oraz
zainstalowana. Proces ten może potrwać przez kilka sek.
UWAGA! Za pomocą oprogramowania można
zaprogramować 3 przycisk (Scroll) myszy. W tym celu należy
zainstalować dodatkowy sterownik ze strony www.hama.com.
4
f
e
o
i
k
s
5
q
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:
Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik
zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do
sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu.
Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
h
c
v
p
u
t
r
j
n
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement