Hama 00039832 Instrukcja obsługi

Hama 00039832 Instrukcja obsługi
00039832/07.10
T H E
00039832
A
B
2
1
C
D
SD
SecureDigital Cards: SD/SDHC/Micro SD*
Multimedia Cards:
MMC
2
3
o Gebruiksaanwijzing
4
s Bruksanvisning
5
m Pistokelaturi
q Instrukcja obsługi
Zawartość opakowania:
1 x Czytnik kart kombi/Hub USB 2.0
1 x Instrukcja obsługi
Wymagania systemowe:
• System Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, lub Mac OS 10.x
• Wolny port USB, zalecane USB 2.0
Instalacja
A) Włączyć PC/Notebook, załogować się.
B) Podłączyć kabel USB.
C) Uwzględnić wszelkie uwagi podane przez kreatora instalacji,
zakończyć instalację.
D) Na koniec podłączyć urządzenie USB i zainstalować.
UWAGA!
Przed wyjęciem karty z czytnika należy upewnić się, że transfer
danych został zakończony. Wyjmując kartę z czytnika należy zawsze
korzystać z opcji „wysuń“ systemu (prawy przycisk myszy na
napędzie w Mój Komputer. ==> Kliknąć na „wysuń“). W przeciwnym
razie może dojść do utraty danych!
Jeśli chcesz skorzystać z czytnika kart z innym systemem operacyjnym niż wymienione powyżej, należy najpierw sprawdź, czy istnieją
inne sterowniki na stronie www.hama.com
Środki ostrożności:
• Urządzenie chronić przed upadkiem i mocnymi wstrząsami.
• Urządzenie chronić przed wilgocią.
• Nie podłączać do sieci, jeżeli urządzenie, zasilacz lub przewód są
uszkodzone.
• Napraw dokonywać tylko w fachowym serwisie.
• Używać tylko oryginalnych części (oryginalnego zasilacza, itp.)
• Wszystkie urządzenia powinny nosić oznaczenie CE
• Urządzenia nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
• UWAGA! Chronić przed dziećmi!
• UWAGA! Nie udostępniać dzieciom pustego opakowania, a
zwłaszcza woreczków foliowych. Niebezpieczeństwo uduszenia!
Urządzenie elektryczne klasy A
UWAGA! Urządzenie elektryczne klasy A. Urządzenie może w domu
powodować zakłócenia.
W takim wypadku może zajść konieczność, podjęcia środków zapobiegawczych.
* za pomocą adaptera, nie jest dołączony do zestawu
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:
Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i
2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych
nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi!
Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych,
zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe
kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o
tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu.
Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
6
7
8
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement