Hama 00113961 Instrukcja obsługi

Hama 00113961 Instrukcja obsługi
00
113961
1
3
230 V / 50 Hz
0,3 W
Maße ( Ø x L )
45 x 87 mm
1.
2.
3.
230 V / 50 Hz
0,3 W
45 x 87 mm
230 V / 50 Hz
0,3 W
45 x 87 mm
Warnung
5. Datos técnicos
Aviso
1.
2.
3.
2
Note – Twilight sensor
230 V / 50 Hz
Consumo de potencia
0,3 W
45 x 87 mm
1.
2.
3.
00
113961
230 В / 50 Гц
0,3 Вт
Размер ( Ø x Д )
45 x 87 мм
Nachtlamp Rotary
Ingangsspanning/
frequentie
230 V / 50 Hz
Vermogensopname
0,3 W
Afmetingen ( Ø x L )
45 x 87 mm
P Instrukcja obsługi
1.
2.
3.
Czujnik zmierzchowy
Lampka nocna LED
Obrotowa głowica 360°
Dziękujemy za zakup naszego produktu!
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi. Instrukcję należy przechować, gdyż może
być jeszcze potrzebna.
00113961/06.16
1. Wskazówki bezpieczeństwa
• Produkt jest przeznaczony do prywatnego,
niekomercyjnego użytku domowego.
• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz
budynków.
• Stosować produkt wyłącznie zgodnie z przewidzianym
przeznaczeniem.
• Chronić produkt przed zanieczyszczeniem, wilgocią i
przegrzaniem oraz stosować go tylko w suchym otoczeniu.
• Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
• Trzymać urządzenie, jak wszystkie urządzenia elektryczne,
z dala od dzieci!
• Materiały opakowaniowe należy natychmiast poddać
utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
miejscowymi.
• Nie modyfikować urządzenia. Prowadzi to do utraty
wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.
230 V / 50 Hz
0,3 W
45 x 87 mm
230 V / 50 Hz
0,3 W
45 x 87 mm
P Instrukcja obsługi
Elementy obsługi i sygnalizacji
1.
2.
3.
1.
2.
3.
N Gebruiksaanwijzing
5. Dane techniczne
Ostrzeżenie
• Podłączać produkt tylko do odpowiedniego gniazda
wtykowego. Gniazdo wtykowe musi znajdować się w
pobliżu produktu i być łatwo dostępne.
• Nie używać produktu, gdy jest widocznie uszkodzony.
Wskazówki
Ze względu na barwę światła produkt ten jest lampą
specjalną.
2. Uruchamianie i obsługa
• Podłączyć lampkę nocną do atestowanego i łatwo
dostępnego gniazda wtykowego.
• Lampka nocna jest wyposażona w czujnik zmierzchowy
(1), który automatycznie włącza diodę LED (2) lampki
nocnej w ciemnym otoczeniu.
• Przy świetle dziennym bądź w dostatecznie jasnym
otoczeniu czujnik zmierzchowy (1) automatycznie wyłącza
diodę LED (2) lampki nocnej.
Wskazówka - czujnik zmierzchowy
• Podłączyć lampkę nocną tak, aby czujnik zmierzchowy
był skierowany w dół.
• W pobliżu powierzchni odbijających światło, jak
posadzki z wysokopołyskowych płytek ceramicznych
lub meble na wysoki połysk, należy jednak zwrócić
uwagę, aby czujnik zmierzchowy był skierowany
do góry / w drugą stronę. Powierzchnie te
umożliwiają odbicia światła zakłócające działanie
czujnika zmierzchowego, które mogą powodować
natychmiastowe wyłączenie uaktywnionej lampki
nocnej.
• Wyciągnąć lampkę nocną z gniazda wtykowego, aby
ją wyłączyć.
3. Wyłączenie odpowiedzialności
Hama GmbH & Co. KG nie udziela gwarancji ani nie
odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji,
montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu
lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek
bezpieczeństwa.
4. Serwis i pomoc techniczna
W razie pytań dotyczących produktu prosimy zwrócić się do
infolinii Hama.
Gorąca linia: +49 9091 502-115 (niem./ang.)
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie:
www.hama.com
Lampka nocna Rotary
Napięcie wejściowe /
częstotliwość
230 V / 50 Hz
0,3 W
Wymiary ( Ø x dł. )
45 x 87 mm
6. Informacje dotycząca recyklingu
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:
Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy
2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa
narodowego obowiązują następujące ustalenia:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz
baterii jednorazowych nie należy wyrzucać
razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik
zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych
lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie
regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym
symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu.
Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Polish were displayed