Sony MHC-M20D Instrukcja obsługi


Add to My manuals
228 Pages

advertisement

Sony MHC-M20D Instrukcja obsługi | Manualzz
Home Audio System
MHC-M20D
Gebruiksaanwijzing
NL
IT
Instrukcja obsługi
PL
2NL
3NL
4NL
5NL
Uitpakken................................ 8
Afspelen disc/USB
Tuner
Naar de radio luisteren......... 39
Basisweergave...................... 23
De BLUETOOTH-stand-bystand
instellen................................44
Overige bedieningen voor
weergave.............................. 24
Afspeelmodus gebruiken..... 27
6NL
Gebruik van het
Setup-menu...........................31
De functie automatische
stand-by instellen................. 56
De software updaten............ 57
7NL
Uitpakken
•• Apparaat: HCD-M20D (1)
•• Luidsprekersysteem: SS-M20D (2)
•• Afstandsbediening (1)
•• R03 (AAA-formaat) batterijen (2)
•• FM-draadantenne (1)
•• Netsnoer (1)
•• Netstekkeradapter* (1) (wordt
Opmerking
Bij het uitpakken of hanteren van een
grote en/of zware luidspreker, dient u de
luidspreker met twee of meer personen
vast te pakken. Het laten vallen van de
luidspreker kan persoonlijk letsel en/of
materiële schade veroorzaken.
Afspeelbare discs of
bestanden op discs/
USB-apparaat
Afspeelbare discs
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW in DVD VIDEO-
formaat of videofunctie
•• DVD+R/DVD+RW in DVD VIDEO-
formaat
•• VIDEO CD (Versie 1.0, 1.1 en
2.0-discs)
8NL
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM in VIDEO
CD-formaat of super VCD-formaat
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW in AUDIO CD-
formaat
•• Video:
MPEG4-bestanden (.mp4/
.m4v)2)3), Xvid-bestanden (.avi)
1)
2)
3)
4)
Discs/bestanden die niet
kunnen worden afgespeeld
•• U kunt de volgende discs niet
9NL
10NL
11NL
Gemaakt voor
•• iPhone X
•• iPhone 8
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone SE
•• iPhone 6s
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6e generatie)
•• iPod touch (5e generatie)
12NL










FOOTBALL





 Afstandsbedieningssensor
(pagina 18)
 FIESTA (pagina 47)
SOUND FIELD (pagina 47)
 Disclade
  (openen/sluiten)
Opent of sluit de disclade.

13NL
/ (achterwaarts/
voorwaarts) (pagina 24)
TUNING+/– (pagina 39)
S1, S2, S3, S4 (pagina 48)
 MIC ECHO (pagina 53)
MIC LEVEL +/– (pagina 53)
 MIC-aansluiting
Gebruik om een microfoon aan
te sluiten.
 FLANGER (pagina 48)
ISOLATOR (pagina 48)
 W.PARTY CHAIN (Draadloze
Feestgroep) (pagina 51)
FOOTBALL (pagina 47)
14NL
PLAY MODE (pagina 27, 36)
Afstandsbediening
SUBTITLE (pagina 26)
AUDIO2) (pagina 26, 30)
ANGLE (pagina 26)
SCORE (pagina 54)
VOICE CHANGER (pagina 54)
  (stroom)
MIC LEVEL +/– (pagina 53)
VOCAL FADER (pagina 54)
SLEEP (pagina 55)
DISPLAY (pagina 30)
MIC ECHO (pagina 53)

KEY CONTROL / (pagina 54)
FM MODE (pagina 39)
15NL
TUNING+/– (pagina 39)
DVD/TUNER MENU (pagina
25, 26, 39)
RETURN (pagina 25)
CLEAR1) (pagina 26)
PRESET+/– (pagina 39)
OPTIONS
SETUP1) (pagina 31)
 (stoppen)
/ / /
16NL
1)
2)
Aan de slag
Aan de slag
 SPEAKERS L/R-aansluitingen
Sluit de luidsprekerconnector
van de luidspreker op deze
aansluiting aan.
17NL
18NL
Het systeem met de
afstandsbediening bedienen
Richt de afstandsbediening naar de
afstandsbedieningssensor van het
apparaat.
0,3 m
Aan de slag
 Apparaat
 Luidspreker (links)
 Luidspreker (rechts)
 Televisie
0,3 m
19NL
HDMI IN (ARC)*
of
HDMI IN
20NL
Via het systeem naar TV-geluid luisteren
AUDIO OUT
Aan de slag
HDMI IN (ARC)
21NL
1
FUNCTION om "DVD/CD" te
selecteren.
1
22NL
4 Druk op
laden.
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
De snelle installatie beëindigen
Houd SHIFT ingedrukt en druk op
SETUP.
Basisweergave
1
Afspelen disc/USB
Afspelen disc/USB
23NL
1
2
3
Overige functies
4
Druk op
tonen.
5
starten.
Functie
Handeling
Afspelen
stoppen
Druk op .
Afspelen
onderbreken
Druk op .
Druk op .
24NL
om de bestandlijst te
Functie
Handeling
2
Druk op  en druk dan
op
of .
Door iedere druk op
of  verandert de
weergavesnelheid.
1
2 Houd SHIFT ingedrukt en druk
Afspelen disc/USB
Afspelen start.
Opmerking
•• Voor VIDEO CD met PBC-weergave,
Zoeken met gebruik van de
SEARCH-knop
1
1
2
25NL
1
2
Veranderen van de taal/geluid
SUPER VIDEO CD
26NL
•• [1:STEREO]: Stereogeluid van
1
2
Druk op  of
.
Terugkeren naar PBC-weergave
Druk tweemaal op  en dan op .
Afspelen disc/USB
1
Afspeelmodus
gebruiken
Op volgorde afspelen
(Normaal afspelen)
27NL
In willekeurige volgorde
afspelen (Afspelen in
willekeurige volgorde)
28NL
1
/ om
[SYSTEEMINSTELLING] te
selecteren en druk dan op .
4 Houd SHIFT ingedrukt en druk
Afspelen disc/USB
29NL
1
2
 Weergavestatus
2)
Opmerking
30NL
Informatie op het display
/ om
de gewenste instelling te
selecteren en druk dan op .
Afspelen disc/USB
1
31NL
[ONDERTITELING]
32NL
[4:3 VERHOUDING]
[KLEURSYSTEEM(VIDEO CD)]
[A/V SYNC]
Afspelen disc/USB
I nstellen van het systeem
– [SYSTEEMINSTELLING]
[SCHERMBEVEILIGING]
33NL
1)
2)
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[GELUID(HDMI)]
[HERSTELLEN]
[CONTROLE VOOR HDMI]
34NL
[STAND-BY GEKOPPELD AAN TV]
35NL
1
2
Druk op OPTIONS.
3
1
36NL
5 Druk op
.
37NL
1
.
3 Druk wanneer de weergave is
gestopt op OPTIONS.
38NL
7 Druk op
Tuner
Radiozenders instellen
Naar de radio luisteren
1
1
2 Stem af op een station.
Tuner
Afstem af op de gewenste
zender.
39NL
BLUETOOTH-verbinding
40NL
Systeemstatus
BLUETOOTHstand-by
BLUETOOTH
koppelen
BLUETOOTHverbinding is
gemaakt
Knippert
langzaam
Knippert snel
1
3 Houd
4 Schakel de BLUETOOH-functie
BLUETOOTH-verbinding
41NL
1
42NL
AAC- of LDAC-codec-formaat in.
•• "SBC": Ontvangen in SBC-
BLUETOOTH-verbinding
43NL
automatisch in, zelfs wanneer het
systeem in stand-bymodus is.
44NL
functie.
Druk op OPTIONS om het
optiemenu te sluiten.
Bediening van het
systeem met
gebruik van een
smartphone of
tablet (Sony |
Music Center)
1
apparaat via de BLUETOOTHverbinding (pagina 40).
Opmerking
•• We raden u aan de nieuwste "Sony |
Music Center"-versie te gebruiken.
•• Als de applicatie "Sony | Music
BLUETOOTH-verbinding
2 Download de app "Sony | Music
Zoek naar "Sony | Music Center"
of scan de onderstaande
tweedimensionale code.
45NL
1
"Fiestable"-app op Google Play
of in de App Store met behulp
van uw apparaat.
apparaat via de BLUETOOTHverbinding (pagina 40).
4 Start "Sony | Music Center" en
46NL
1
2 Start "Sony | Music Center" en
Geluidsaanpassing
Handeling
Versterken van
basgeluid en
creëren van
krachtiger geluid
(MEGA BASS)
De Virtuele Voetbal-modus
annuleren
Geluidsaanpassing
47NL
Voor SAMPLER:
Druk herhaaldelijk op SAMPLER om
de door u gewenste samplermodus
te selecteren, druk vervolgens op S1,
S2, S3 of S4 om het samplergeluid
uit te voeren.
Draai aan de VOLUME/DJ CONTROLknop om ander samplergeluid
doorlopend uit te voeren.
1
1
Druk op OPTIONS op de
afstandsbediening.
2
3
Druk herhaaldelijk op / op de
afstandsbediening om het
niveau van het samplergeluid
aan te passen, druk vervolgens
op .
Druk op OPTIONS om het optiemenu
te sluiten.
48NL
Overige functies
Overige functies
49NL
50NL
Audio-retourkanaal
Indien het systeem is verbonden
met de HDMI IN-aansluiting van
een televisie die compatibel is met
Audio-retourkanaal, kunt u het
geluid van de televisie beluisteren
via de luidsprekers van het systeem
zonder een audiokabel (niet
bijgeleverd) te verbinden.
Overige functies
Eenvoudige Afstandsbediening
51NL
52NL
Meezingen: Karaoke
Voorbereiding voor Karaoke
1
Overige functies
Opmerking
53NL
Veranderen van de toon (Key
Control)
Druk op KEY CONTROL / om uw
stembereik aan te passen.
54NL
De Stembegeleiding
gebruiken
U kunt Stembegeleiding horen
wanneer het systeem naar de
BLUETOOTH-koppelingsmodus gaat
of een BLUETOOTH-apparaat wordt
verbonden met of afgesloten van
het systeem.
/ om
"ON" te selecteren en druk dan
op .
1
2
Druk op OPTIONS.
3
Druk op OPTIONS om het optiemenu
te sluiten.
Optioneel apparatuur
gebruiken
1
Overige functies
FUNCTION om "AUDIO IN" te
selecteren.
55NL
56NL
/ om
"ON" of " OFF" te selecteren en
druk dan op .
Druk op OPTIONS om het
optiemenu te sluiten.
Opmerking
•• "AutoSTBY" knippert ongeveer
Aanvullende informatie
Aanvullende informatie
57NL
58NL
microfoon aanpassen.
•• Controleer of de microfoon goed
Aanvullende informatie
59NL
60NL
Aanvullende informatie
61NL
62NL
Beeld
Aanvullende informatie
63NL
Tuner*
•• Activeer de BLUETOOTH-functie
•• Breng een verbinding tot stand
64NL
Aanvullende informatie
65NL
66NL
1
2
3
2
3
4
C 13
Disc is vuil.
Aanvullende informatie
1
zacht doekje (pagina
69).
67NL
C 31
68NL
1
2
3
4
5
Aanvullende informatie
69NL
Veiligheid
•• Trek de stekker van het netsnoer
Over het hanteren van het systeem
Dit systeem is niet spatwaterdicht of
waterdicht. Zorg dat er geen water op het
systeem spat of reinig het met water.
70NL
BLUETOOTH-communicatie
•• BLUETOOTH-apparaten dienen binnen
•• BLUETOOTH-communicatie wordt niet
Specificaties
Ingangen
Uitgangen
HDMI OUT (TV) ARC:
Ondersteund audiosignaal:
Lineaire 2-kanaals PCM (max.
48 kHz), Dolby Digital
Aanvullende informatie
AUDIO IN (TV) L/R:
Voltage 2 V, impedantie
47 kilo-ohm
TV (ARC):
Ondersteund audiosignaal:
Lineaire 2-kanaals PCM
MIC:
Gevoeligheid 1 mV, impedantie
10 kilo-ohm
71NL
USB-gedeelte
Ondersteund USB-apparaat:
Klasse massaopslag
Maximale stroom:
1A
(USB)-poort:
Type A
1)
2)
FM stereo, FM superheterodyne tuner
Antenne:
FM-draadantenne
Afstembereik:
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHzstap)
Ondersteunde audioformaten
72NL
Maximumaantal te registeren
apparaten
8 apparaten
Maximumaantal gelijktijdige
verbindingen (Multipoint)
3 apparaten
Frequentieband:
2,4 GHz band (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulatiemethode:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Compatibele BLUETOOTH-profielen2):
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Ondersteunde codecs:
SBC (Subband codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
Ondersteunde bitsnelheid en
bemonsteringsfrequenties:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kbps –
320 kbps (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kbps – 320 kbps
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kbps – 192 kbps
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bit)
Luidsprekersysteem
Stroomvereisten:
120 V – 240 V wisselstroom,
50/60 Hz
Stroomverbruik:
70 W
* Het stroomverbruik van het systeem
is minder dan 0,5 W als er geen HDMIverbinding is en "BT STBY" is ingesteld
op "OFF".
Aanvullende informatie
Luidsprekersysteem:
2-weg, Basreflex
Luidsprekereenheid:
Tweeters: 50 mm, conustype
Woofers: 200 mm, conustype
Nominale impedantie:
4 ohm
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer):
255 mm × 405 mm × 220 mm
Gewicht (ongeveer):
5,1 kg
73NL
74NL
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
1066
Bengali; Bangla 1253
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
1254
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1070
Breton
1257
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
Ukrainian
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Code Regio
Code Regio
Code Regio
2044
2165
Finland
2362
Mexico
2149
Spanje
2047
Australië
2174
2376
2499
2046
2109
Duitsland
2390
2057
2248
India
2379
Noorwegen
2528
Thailand
2184
Groot-Brittannië
2070
Brazilië
2238
Indonesië
2427
Pakistan
2079
Canada
2254
Italië
2424
Filipijnen
2090
Chili
2276
Japan
2436
Portugal
2092
China
2304
Korea
2489
Rusland
2115
Denemarken
2363
Maleisië
2501
Singapore
Aanvullende informatie
75NL
2IT
AVVERTENZA
3IT
4IT
(ii) LA DECODIFICA DEL VIDEO
MPEG-4 CODIFICATO DA UN
CONSUMATORE IMPEGNATO IN
UN’ATTIVITÀ PERSONALE E NON
COMMERCIALE E/O RICEVUTO
DA UN FORNITORE DI VIDEO
AUTORIZZATO A FORNIRE VIDEO
MPEG-4.
5IT
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM in formato
VIDEO CD o formato VCD super
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW in formato AUDIO
CD
File MP3 (.mp3)1)2)
•• Video:
File MPEG4 (.mp4/.m4v)2)3), file
Xvid (.avi)
VIDEO o modo video
•• DVD+R/DVD+RW in formato DVD
2.0)
8IT
2)
3)
4)
Note sui CD-R/-RW e DVD-R/
-RW/+R/+RW
•• In alcuni casi i dischi CD-R/-RW
9IT
10IT
•• iPhone X
•• iPhone 8
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone SE
•• iPhone 6s
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6ª generazione)
•• iPod touch (5ª generazione)
11IT










FOOTBALL





 FIESTA (pagina 46)
 Display
 Sensore del telecomando
(pagina 17)
12IT

/ (indietro/avanti)
(pagina 23)
TUNING+/– (pagina 38)
VOCAL FADER (pagina 53)
S1, S2, S3, S4 (pagina 47)
VOICE CHANGER (pagina 53)
Porta
(USB) (REC/PLAY)
 MEGA BASS (pagina 46)
 SAMPLER (pagina 47)
DJ OFF (pagina 48)
 Manopola VOLUME/DJ
CONTROL
 FLANGER (pagina 47)
ISOLATOR (pagina 47)
 W.PARTY CHAIN (Catena festa
wireless) (pagina 50)
FOOTBALL (pagina 46)
13IT
Telecomando
SUBTITLE (pagina 25)
AUDIO2) (pagina 25, 30)
ANGLE (pagina 25)
SCORE (pagina 53)
VOICE CHANGER (pagina 53)
  (alimentazione)
MIC LEVEL +/– (pagina 52)
VOCAL FADER (pagina 53)
FM MODE (pagina 38)
14IT
MIC ECHO (pagina 52)

KEY CONTROL / (pagina 53)
/ (indietro/avanti)
(pagina 23)
DVD/TUNER MENU (pagina
24, 25, 39)
PRESET+/– (pagina 39)
RETURN (pagina 24)
 (pausa)
CLEAR1) (pagina 25)
1)
2)
15IT
16IT
17IT
0,3 m
18IT
0,3 m
HDMI IN (ARC)*
o
HDMI IN
19IT
AUDIO OUT
HDMI IN (ARC)
20IT
1
1
4 Premere
disco.
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
sistema.
21IT
1
22IT
Fare questo
3 (Solo
1
2
3
4
Per
Fare questo
Premere .
Premere due volte .
23IT
5
Fare questo
1
2
24IT
1
1
2
1
2
25IT
SUPER VIDEO CD
26IT
.
Premere  o
Premere due volte  e premere
quindi .
2
1
1
.
27IT
28IT
1
2
1
29IT
Nota
o nome del
file2)
2)
30IT
1
2
[SOTTOTITOLO]
.
[MENU]
31IT
[USCITA 4:3]
[SISTEMA DEL COLORE(VIDEO CD)]
32IT
[SELEZIONE BRANO]
[DOWN MIX]
[SFONDO]
[RIPRISTINO MULTI-DISC]
33IT
[YCBCR/RGB(HDMI)]
34IT
1
2
Premere OPTIONS.
3
1
35IT
5 Premere
.
36IT
1
.
37IT
7 Premere
.
38IT
1
39IT
1
40IT
1
41IT
42IT
2)
43IT
44IT
1
Dare feste
scatenate con l’app
“Fiestable”
1
1
2 Avviare “Sony | Music Center” e
toccare l’icona “Fiestable”.
45IT
Fare questo
46IT
1
1 Premere OPTIONS.
2 Premere più volte
o
per
1
Premere OPTIONS sul
telecomando.
2
3
.
47IT
48IT
49IT
50IT
1
51IT
52IT
Cantare insieme:
Karaoke
Preparazione al Karaoke
1
1
53IT
1
2
3
54IT
55IT
56IT
57IT
Diffusori
58IT
59IT
60IT
61IT
62IT
63IT
64IT
1
2
3
65IT
1
C 13
2
3
4
morbido (pagina 68).
C 31
66IT
67IT
1
2
3
4
Premere  per spegnere il
sistema.
5
68IT
69IT
70IT
2)
71IT
Generali
72IT
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla 1253
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
1254
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1070
Breton
1257
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish 1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Urdu
Samoan
73IT
74IT
Codice Area
Codice Area
Codice Area
Codice Area
2044
Argentina
2165
Finlandia
2362
2149
Spagna
2047
Australia
2174
Francia
2376
Paesi Bassi
2499
Svezia
2046
Austria
2109
Germania
2390
Nuova Zelanda 2086
Svizzera
2057
2248
India
2379
Norvegia
2528
Tailandia
2070
Brasile
2238
Indonesia
2427
Pakistan
2184
2079
Canada
2254
2424
Filippine
2090
Cile
2276
2436
2092
Cina
2304
Corea
2489
Russia
2115
Danimarca
2363
Malesia
2501
Singapore
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko pożaru,
nie wolno zakrywać otworów
wentylacyjnych urządzenia gazetami,
serwetkami, zasłonami itp.
Nie należy wystawiać urządzenia na
działanie źródeł otwartych płomieni
(np. zapalonych świec).
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym, nie
należy narażać tego urządzenia na
kapanie lub zachlapanie ani stawiać
na urządzeniu naczyń wypełnionych
płynem, na przykład wazonów.
Urządzenie jest odłączane od sieci
elektrycznej za pomocą głównej
wtyczki, dlatego należy je podłączyć
do łatwo dostępnego gniazda
elektrycznego.
W przypadku zauważenia jakiejkolwiek
nieprawidłowości w pracy urządzenia,
należy natychmiast odłączyć główną
wtyczkę od gniazda elektrycznego.
Nie wolno instalować urządzenia w
przestrzeni zamkniętej, na przykład na
regale lub w zabudowanej szafce.
Urządzenie pozostaje podłączone
do sieci, dopóki jest podłączone do
gniazda elektrycznego, nawet jeśli
samo urządzenie zostało wyłączone.
Do stosowania wyłącznie w
pomieszczeniach.
Dla produktów oznaczonych
znakiem CE
Ważność znaku CE jest ograniczona
tylko do tych krajów, gdzie jest
on narzucony prawnie, głównie
w krajach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
PRZESTROGA
W razie wymiany baterii na baterię
niewłaściwego typu zachodzi
niebezpieczeństwo wybuchu.
2PL
Nie wolno wystawiać baterii ani
urządzenia z zainstalowanymi
bateriami na działanie silnych
źródeł ciepła, na przykład światła
słonecznego i ognia.
PRZESTROGA
Stosowanie przyrządów optycznych z
tym produktem powoduje zwiększenie
zagrożenia dla oczu.
Urządzenie jest klasyfikowane jako
produkt CLASS 1 LASER według normy
IEC 60825-1:2007. To oznaczenie
jest umieszczone na zewnątrz z tyłu
obudowy jednostki.
Uwagi dla klientów w Europie
Pozbywanie się zużytych
baterii i zużytego sprzętu
elektrycznego i
elektronicznego (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony
na produkcie, baterii lub
na opakowaniu oznacza,
że ani produkt, ani bateria
nie mogą być ona
traktowane jako odpad
komunalny. W przypadku niektórych
rodzajów baterii symbol ten może być
stosowany w kombinacji z symbolem
chemicznym. Symbol chemiczny
ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe
oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej
niż 0,004% ołowiu. Odpowiednie
zagospodarowanie zużytego sprzętu i
zużytych baterii zapobiega
potencjalnym zagrożeniom dla
środowiska i zdrowia ludzi, do których
mogłoby dojść w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling materiałów
pomaga chronić zasoby naturalne. W
przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo,
poprawne działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę
zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi
stacji serwisowej. Aby mieć pewność,
że bateria znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana,
należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki. W
odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii prosimy o zapoznanie
się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu
baterii. Zużytą baterię należy
dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat
recyklingu baterii należy skontaktować
się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub
ze sklepem, w którym zakupiono
produkt lub baterię.
Uwaga dla klientów: poniższe
informacje odnoszą się tylko
do wyposażenia
sprzedawanego w krajach
stosujących dyrektywy UE.
Produkt ten został wyprodukowany
przez lub na zlecenie Sony Corporation.
Importer w UE: Sony Europe Limited.
Zapytania do importera w UE
dotyczące zgodności produktu
w Europie należy kierować do
autoryzowanego reprezentanta
producenta, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Sony Corporation niniejszym
oświadcza, że to urządzenie jest
zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest
dostępny pod następującym adresem
internetowym:
http://www.compliance.sony.de/
To urządzenie radiowe przeznaczone
jest do użytkowania z zatwierdzoną
wersją oprogramowania wskazanego
w Deklaracji zgodności UE.
Oprogramowanie załadowane
do tego urządzenia radiowego
ma potwierdzoną zgodność z
zasadniczymi wymogami Dyrektywy
2014/53/UE.
Wersję oprogramowania można
sprawdzić, naciskając OPTIONS, a
następnie wybierając „SYSTEM” –
„VERSION” za pomocą / i .
Sprzęt został przetestowany i
uznany za zgodny z ograniczeniami
określonymi w przepisach EMC
(zgodności elektromagnetycznej) z
użyciem przewodu połączeniowego o
długości poniżej 3 m.
Ten Home Audio System został
zaprojektowany do użycia w
następujących celach:
•• Odtwarzanie źródeł muzyki/
wideo zapisanych na płytach lub
urządzeniach USB
•• Przesyłanie muzyki na urządzenia
USB
•• Słuchanie stacji radiowych
•• Słuchanie dźwięku z telewizora
•• Odtwarzanie materiałów
muzycznych z urządzeń BLUETOOTH
•• Zabawy towarzyskie z
wykorzystaniem funkcji
bezprzewodowego łańcucha
imprezowego
3PL
Informacje dotyczące licencji i
znaków towarowych
••
jest znakiem towarowym
firmy DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
•• Logo „DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” oraz
„CD” są znakami towarowymi.
•• WALKMAN® i logo WALKMAN® to
zastrzeżone znaki towarowe firmy
Sony Corporation.
•• Technologia i patenty kodowania
dźwięku MPEG Layer-3 na licencji
Fraunhofer IIS i Thomson.
•• Windows Media jest zastrzeżonym
znakiem towarowym lub
znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
•• Produkt jest chroniony określonymi
prawami własności intelektualnej
firmy Microsoft Corporation.
Zabrania się użytkowania lub
dystrybucji takiej technologii
oddzielnie od produktu bez licencji
firmy Microsoft lub autoryzowanego
podmiotu zależnego firmy
Microsoft.
•• W zestawie zastosowano
technologię Dolby* Digital.
* Wyprodukowano na licencji
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio i symbol z podwójnym D są
znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
•• W zestawie zastosowano
technologię High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Terminy HDMI, HDMI High Definition
Multimedia Interface oraz logo
HDMI są znakami towarowymi
lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi HDMI Licensing
Administrator, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
•• „BRAVIA” jest znakiem towarowym
firmy Sony Corporation.
4PL
•• LDAC™ i logo LDAC są znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
•• Słowo i logo BLUETOOTH® są
zastrzeżonymi znakami towarowymi,
należącymi do firmy Bluetooth SIG,
Inc.; firma Sony Corporation używa
tych znaków na licencji. Pozostałe
znaki towarowe i nazwy handlowe
należą do przedsiębiorstw, które je
zarejestrowały.
•• Android jest znakiem towarowym
Google LLC.
•• Google Play i logo Google Play są
znakami towarowymi Google LLC.
•• Apple, iPhone i iPod touch są
znakami towarowymi firmy Apple
Inc. zastrzeżonymi w USA i innych
krajach. App Store jest znakiem
usługowym firmy Apple Inc.
•• Korzystanie ze znaku Made for
Apple oznacza, że dane akcesorium
zaprojektowano z przeznaczeniem
dla produktów Apple
wyszczególnionych na oznaczeniu i
uzyskało ono certyfikat producenta
dotyczący zgodności z normami
Apple. Firma Apple nie ponosi
odpowiedzialności za działanie
tego urządzenia ani jego zgodność
z normami prawnymi czy normami
bezpieczeństwa.
•• TEN PRODUKT JEST
LICENCJONOWANY NA PODSTAWIE
LICENCJI NA PORTFEL PATENTÓW
MPEG-4 VISUAL DO UŻYTKU
PRYWATNEGO I NIEKOMERCYJNEGO
PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA:
(i) KODOWANIE WIDEO ZGODNE ZE
STANDARDEM MPEG-4 VISUAL
(„MPEG-4 VIDEO”)
I/LUB
•• Elementy wyświetlane na ekranie
(ii) DEKODOWANIE MPEG-4
VIDEO, ZAKODOWANE PRZEZ
UŻYTKOWNIKA W RAMACH
DZIAŁALNOŚCI PRYWATNEJ
I NIEKOMERCYJNEJ I/LUB
UZYSKANE OD DOSTAWCY
WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ
NA DOSTARCZANIE MPEG-4
VIDEO.
telewizora mogą różnić się w
zależności od obszaru.
•• Ustawienia domyślne zostały
podkreślone.
•• Tekst w nawiasach kwadratowych
([--]) wyświetlany jest na ekranie
telewizora, natomiast tekst w
cudzysłowie („--”) wyświetlany
jest na wyświetlacza.
DO ŻADNYCH INNYCH ZASTOSOWAŃ
NIE SĄ PRZYZNAWANE
ŻADNE JEDNOZNACZNE ANI
DOROZUMIANE LICENCJE.
DODATKOWE INFORMACJE, W TYM
DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA I
LICENCJONOWANIA DO CELÓW
PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH I
HANDLOWYCH MOŻNA UZYSKAĆ OD
MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Wszystkie inne znaki towarowe
należą do odpowiednich właścicieli.
•• W niniejszej instrukcji pominięto
znaki ™ i ®.
O instrukcji obsługi
•• Niniejsza instrukcja wyjaśnia, jak
należy obsługiwać urządzenie za
pomocą pilota. Te same czynności
można wykonywać również za
pomocą przycisków znajdujących
się na jednostce i opatrzonych
takimi samymi lub podobnymi
nazwami.
•• Ikony znajdujące się nad każdym
z objaśnień, takie jak
,
oznaczają rodzaj nośnika, którego
dotyczy opisywana funkcja.
•• Niektóre z zamieszczonych
ilustracji mają charakter rysunków
koncepcyjnych i mogą nie
odzwierciedlać faktycznego
wyglądu produktów.
5PL
Spis treści
O instrukcji obsługi................. 5
Rozpakowywanie................... 8
Obsługiwane formaty płyt
lub plików na płytach/
urządzeniu USB....................... 8
Strony internetowe
zawierające informacje o
kompatybilnych
urządzeniach......................... 11
Przewodnik po częściach i
elementach sterujących........13
Czynności wstępne
Używanie trybu
odtwarzania.......................... 28
Ograniczanie odtwarzania
płyty (Kontrola
rodzicielska).......................... 30
Wyświetlanie informacji o
płycie i urządzeniu USB..........31
Używanie menu ustawień.... 32
Przesyłanie USB
Bezpieczne podłączanie
systemu.................................17
Przed rozpoczęciem
korzystania z urządzenia
USB........................................ 36
Wyłączanie pokazu................18
Przesyłanie muzyki............... 36
Wkładanie baterii...................18
Rozmieszczenie
głośników..............................19
Podłączanie telewizora......... 20
Zmiana systemu kolorów..... 22
Przeprowadzanie szybkiej
konfiguracji........................... 22
Zmiana trybu
wyświetlania......................... 23
Odtwarzanie z płyt/
urządzenia USB
6PL
Pozostałe operacje
odtwarzania.......................... 25
Tuner
Słuchanie radia.....................40
Połączenie BLUETOOTH
Informacje o technologii
bezprzewodowej
BLUETOOTH...........................41
Parowanie systemu z
urządzeniem BLUETOOTH.....41
Słuchanie muzyki na
urządzenia BLUETOOTH........ 42
Przed rozpoczęciem
korzystania z urządzenia
USB........................................ 23
Łączenie tego systemu z
wieloma urządzeniami
BLUETOOTH (połączenie z
wieloma urządzeniami)........ 43
Odtwarzanie
podstawowe......................... 23
Ustawianie kodeków audio
BLUETOOTH..........................44
Ustawianie trybu
oczekiwania BLUETOOTH..... 45
Korzystanie z funkcji
sterowania głosowego......... 56
Włączanie i wyłączanie
sygnału BLUETOOTH............. 45
Korzystanie z programatora
wyłączania............................ 57
Sterowanie systemem za
pomocą smartfonu lub
tabletu (Sony |
Music Center)........................46
Korzystanie z urządzeń
opcjonalnych........................ 57
Organizowanie szalonych
imprez z pomocą aplikacji
„Fiestable”............................. 47
Zdobywanie i udostępniania
rankingu imprezowicza
(Party People) i korzystanie z
bonusowych funkcji z
użyciem funkcji króla
imprezy (Party King).............. 47
Regulacja dźwięku
Dezaktywacja przycisków
na jednostce (Blokada
rodzicielska).......................... 57
Ustawianie funkcji
automatycznego trybu
oczekiwania.......................... 58
Aktualizacja
oprogramowania.................. 58
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie
problemów........................... 59
Regulowanie dźwięku..........48
Środki ostrożności................ 70
Wybieranie trybu Wirtualny
futbol.................................... 49
Dane techniczne................... 73
Lista kodów języków............. 76
Tworzenie własnego efektu
dźwiękowego....................... 49
Tworzenie imprezowego
nastroju (Efekt DJ).................50
Inne czynności
Używanie funkcji
Sterowanie przez HDMI.........51
Korzystanie z
bezprzewodowego
odtwarzania z użyciem wielu
systemów (funkcja
bezprzewodowego
łańcucha imprezowego)....... 53
Śpiewanie do muzyki:
Karaoke................................. 55
7PL
Rozpakowywanie
•• Jednostka: HCD-M20D (1)
•• Zestaw głośnikowy: SS-M20D (2)
•• Pilot zdalnego sterowania (1)
•• Baterie R03 (rozmiar AAA) (2)
•• Antena przewodowa FM (1)
•• Przewód sieciowy (1)
•• Przejściówka wtyczki sieciowej*
(1) (dostarczana tylko w niektórych
obszarach)
* Ta przejściówka nie nadaje się do
używania w Chile, Paragwaju ani
Urugwaju. Używaj przejściówki w tych
krajach, w których jest to konieczne.
Uwaga
Rozpakowywanie lub przenoszenie
dużego i/lub ciężkiego głośnika powinno
odbywać się z udziałem co najmniej
dwóch osób. Upuszczenie głośnika może
spowodować urazy i/lub uszkodzenie
mienia.
WAŻNA UWAGA
Przestroga: Ten produkt nie jest
przenośny i nie jest przeznaczony
do łatwego przenoszenia. Należy je
stabilnie postawić na szafce.
Obsługiwane formaty
płyt lub plików na
płytach/urządzeniu
USB
Obsługiwane formaty płyt
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW w formacie DVD
VIDEO lub w trybie wideo
•• DVD+R/DVD+RW w formacie DVD
VIDEO
•• VIDEO CD (wersje 1.0, 1.1 i 2.0)
•• Super VCD
8PL
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM w
formacie VIDEO CD lub Super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW w formacie AUDIO
CD
Obsługiwane formaty plików na
płytach
•• Muzyka:
Pliki MP3 (.mp3)1)2)
•• Wideo:
Pliki MPEG4 (.mp4/.m4v)2)3),
pliki Xvid (.avi)
Obsługiwane formaty plików na
urządzeniu USB
•• Muzyka:
Pliki MP3 (.mp3)1)2), pliki WMA
(.wma)2), pliki AAC (.m4a/.mp4/
.3gp)2), pliki WAV (.wav)2)
•• Wideo:
Pliki MPEG4 (.mp4/.m4v)2)3),
pliki Xvid (.avi)
Uwaga
•• Płyty muszą być zapisane w
następującym formacie:
—— Płyty CD-ROM/-R/-RW w formacie
DATA CD zawierające pliki MP31)2),
MPEG42)3) oraz Xvid i zgodne ze
standardem ISO 96604) Poziom1/
Poziom2 lub Joliet (format
rozszerzony).
—— Płyty DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW w
formacie DATA DVD zawierające pliki
MP31)2), MPEG42)3) oraz Xvid i zgodne
ze standardem UDF (Universal Disk
Format).
•• System będzie podejmować próby
odtwarzania wszelkich danych z
podanymi powyżej rozszerzeniami,
nawet jeśli nie będą one zapisane w
obsługiwanym formacie. Odtwarzanie
takich danych może powodować
generowanie intensywnego szumu,
co może doprowadzić do uszkodzenia
zestawu głośnikowego.
1)
2)
3)
4)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3)
to określony przez ISO/MPEG
standardowy format zapisu
skompresowanych danych audio. Pliki
MP3 muszą być zapisane w formacie
MPEG 1 Audio Layer 3.
Plików zabezpieczonych systemem
ochrony praw autorskich (Digital Rights
Management) nie można odtwarzać
na tym zestawie.
Pliki MPEG4 muszą być zapisane
w formacie MP4. Obsługiwane są
następujące kodeki wideo i audio:
—— Kodek wideo: MPEG4 Simple Profile
(standard AVC nie jest obsługiwany.)
—— Kodek audio: AAC-LC (standard
HE-AAC nie jest obsługiwany.)
Format logiczny plików i folderów
na płytach CD-ROM, określony przez
ISO (Międzynarodową Organizację
Normalizacyjną).
Płyty/pliki, których nie można
odtwarzać
•• Odtwarzanie wymienionych
poniżej płyt nie jest możliwe.
—BD
— (płyty Blu-ray)
—Płyty
—
CD-ROM zapisane w
formacie PHOTO CD
—Obszary
—
danych płyt CD-Extra
lub Mixed Mode CD*
—Płyty
—
CD Graphics
—Płyty
—
Super Audio CD
—DVD
—
Audio
—Płyty
—
DATA CD/DATA DVD
zapisane w formacie Packet
Write
—DVD-RAM
—
—Płyty
—
DATA CD/DATA DVD,
które nie zostały prawidłowo
sfinalizowane
—Płyty
—
DVD-R/-RW zgodne ze
standardem CPRM (Content
Protection for Recordable
Media) zapisane za pomocą
programów typu Copy-Once
—Płyty
—
o niestandardowym
kształcie (np. serce, kwadrat lub
gwiazda)
—Płyty,
—
na których znajduje się
przyklejona taśma klejąca,
papier samoprzylepny lub
naklejka
•• Odtwarzanie wymienionych
poniżej plików nie jest możliwe.
—Pliki
—
wideo o rozmiarach
powyżej 720 (szerokość) ×
576 (wysokość).
—Pliki
—
wideo o wysokim stosunku
szerokości do długości.
—Pliki
—
WMA w formacie WMA
DRM, WMA Lossless lub WMA
PRO.
—Pliki
—
AAC w formacie AAC DRM
lub AAC Lossless.
—Pliki
—
AAC kodowane w
częstotliwości 96 kHz.
—Pliki
—
zaszyfrowane lub
zabezpieczone hasłami.
—Piki
— zabezpieczone systemem
ochrony praw autorskich DRM
(Digital Rights Management).
—Niektóre
—
pliki Xvid dłuższe niż
2 godziny.
•• Pliki audio MP3 PRO można
odtwarzać jako pliki MP3.
•• Zestaw może nie być w stanie
odtworzyć pliku Xvid powstałego
w wyniku połączenia dwóch lub
więcej plików Xvid.
* Mixed Mode CD: W tym formacie
pierwsza ścieżka zawiera dane,
natomiast wszystkie kolejne
odpowiadają zapisowi audio (danym
AUDIO CD).
9PL
Uwagi dotyczące płyt CD-R/-RW
i DVD-R/-RW/+R/+RW
Uwaga dotycząca odtwarzania
płyt DVD VIDEO i VIDEO CD
•• W niektórych przypadkach płyty
Niektóre operacje odtwarzania
płyt DVD VIDEO i VIDEO CD mogą
być celowo ograniczone przez
producentów oprogramowania.
W rezultacie niektóre funkcje
odtwarzania mogą nie być
dostępne. Należy zapoznać się z
Instrukcjami obsługi dostarczonymi
z płytą DVD VIDEO lub VIDEO CD.
CD-R/-RW i DVD-R/-RW/+R/+RW
nie mogą być odtwarzane przez
zestaw ze względu na jakość
nagrania lub fizyczny stan płyty
bądź charakterystykę urządzenia
nagrywającego i programu do
authoringu. Więcej informacji
znaleźć można w Instrukcji obsługi
urządzenia nagrywającego.
•• Niektóre funkcje odtwarzania
mogą nie działać z niektórymi
płytami DVD+R/+RW, nawet
jeśli zostały one prawidłowo
sfinalizowane. W takim przypadku
należy przeglądać płytę w ramach
normalnego odtwarzania.
Uwagi dotyczące płyt
•• Ten produkt został stworzony do
odtwarzania płyt zgodnych ze
standardem Compact Disc (CD).
•• Ze standardem CD nie są zgodne
płyty DualDisc i niektóre płyty
muzyczne zakodowane za
pomocą technologii ochrony
praw autorskich. W rezultacie
płyty te mogą nie być zgodne z
opisywanym produktem.
Uwaga dotycząca odtwarzania
płyt wielosesyjnych
Zestaw może odtwarzać w trybie
ciągłym kolejne sesje zapisane na
płycie, gdy są one zapisane w takim
samym formacie, jak sesja pierwsza.
W takim przypadku możliwość
odtwarzania nie jest jednak
gwarantowana.
10PL
Uwagi dotyczące obsługiwanych
formatów plików
•• Rozpoczęcie odtwarzania może
potrwać dłużej niż zwykle, gdy:
—płyta
—
DATA CD/DATA DVD
lub urządzenie USB ma
skomplikowaną strukturę
folderów.
—właśnie
—
nastąpiła zmiana
folderu, z którego odtwarzane
są pliki audio lub wideo.
•• Zestaw może odtwarzać płyty
DATA CD/DATA DVD lub utwory z
urządzenia USB pod warunkiem
spełnienia następujących
ograniczeń:
—do
— 8 zagnieżdżonych folderów
—do
— 300 folderów
—do
— 999 plików na płycie
—do
— 2 000 plików w urządzeniu
USB
—do
— 650 plików w folderze
Wartości te mogą różnić się w
zależności od konfiguracji plików
lub folderów.
•• Foldery bez plików audio lub
wideo są pomijane.
•• Pliki przesłane z urządzenia
takiego jak komputer mogą nie
być odtwarzane w kolejności
przesyłania.
•• W zależności od oprogramowania
użytego do utworzenia pliku audio
lub wideo kolejność odtwarzania
może nie zostać zachowana.
•• Nie można zagwarantować
zgodności ze wszystkimi
programami kodującymi/
rejestrującymi w obsługiwanych
formatach, urządzeniami
nagrywającymi ani nośnikami
zapisu.
•• W zależności od pliku Xvid obraz
może być niewyraźny, a dźwięk
nieciągły.
Uwagi dotyczące urządzeń USB
•• Nie gwarantuje się, że zestaw
będzie obsługiwać wszystkie
rodzaje urządzeń USB.
•• Choć urządzenia USB mają
wiele zróżnicowanych funkcji,
zestaw jest w stanie odtwarzać
wyłącznie znajdujące się na nich
utwory muzyczne i filmy. Więcej
szczegółów podano w Instrukcji
obsługi urządzenia USB.
•• Po podłączeniu urządzenia
USB zestaw odczyta wszystkie
zapisane na nim pliki. Jeśli na
urządzeniu USB znajduje się wiele
folderów lub plików, odczytywanie
jego zawartości może zająć dużo
czasu.
•• Nie należy łączyć zestawu z
urządzeniem USB przez hub
(rozgałęziacz) USB.
•• Po podłączeniu niektórych
urządzeń USB może wystąpić
pewna zwłoka przed wykonaniem
pierwszej operacji przez zestaw.
•• Kolejność odtwarzania utworów
przez system może różnić się od
kolejności odtwarzania ich przez
urządzenie USB.
•• Przed podłączeniem urządzenia
USB należy upewnić się, że nie ma
na nim wirusów.
Strony internetowe
zawierające informacje
o kompatybilnych
urządzeniach
Na poniższych stronach
internetowych znaleźć można
najnowsze można najnowsze
informacje dotyczące
kompatybilnych urządzeń USB i
BLUETOOTH.
Uwagi dla klientów w Ameryce
Łacińskiej:
<http://esupport.sony.com/LA>
Uwagi dla klientów w Europie i
Rosji:
<http://www.sony.eu/support>
Uwagi dla klientów w innych
krajach/regionach:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Kompatybilne modele urządzeń
iPhone/iPod
Poniżej podano kompatybilne
modele iPhone/iPod. Należy
zaktualizować oprogramowanie
urządzenia iPhone/iPod przed
użyciem go z zestawem.
11PL
Przeznaczone do urządzeń
•• iPhone X
•• iPhone 8
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone SE
•• iPhone 6s
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generacji)
•• iPod touch (5. generacji)
12PL
Przewodnik po częściach i elementach sterujących
Można zablokować przyciski na urządzeniu, z wyjątkiem przycisku 
(zasilanie), aby zapobiec ich przypadkowemu użyciu (strona 57).
Urządzenie (przód)











FOOTBALL





* Na przyciskach  i MIC LEVEL + znajdują się wypukłe punkty. Wypukłe punkty mają za
zadanie ułatwić odnalezienie ww. przycisków podczas obsługi systemu.
  (zasilanie)
Włącza system lub ustawia go
w trybie oczekiwania.
 BLUETOOTH (strona 43, 44)
Wskaźnik BLUETOOTH (strona
41)
SOUND FIELD (strona 48)
 Szuflada
  (otwórz/zamknij)
Otwieranie i zamykanie szuflady
na płyty.
PAIRING
Przytrzymaj, aby aktywować
parowanie BLUETOOTH przy
włączonej funkcji BLUETOOTH.
 Wyświetlacz
 Czujnik pilota (strona 18)

+/– (wybór folderu)
Wybór folderu na płycie z
danymi lub urządzeniu USB.
/ (poprzedni/
następny utwór) (strona 24)
13PL
TUNING+/– (strona 40)
S1, S2, S3, S4 (strona 50)
 MIC ECHO (strona 55)
MIC LEVEL +/– (strona 55)
 Gniazdo MIC
Służy do podłączania mikrofonu.
Port
(USB) (REC/PLAY)
Służy do podłączania urządzenia
USB.
Tego złącza można używać
zarówno do odtwarzania, jak i
przesyłania muzyki.
 MEGA BASS (strona 48)
 SAMPLER (strona 50)
DJ OFF (strona 50)
 Pokrętło VOLUME/
DJ CONTROL
Regulacja głośności.*
Reguluje efektu FLANGER i
ISOLATOR lub generuje efekt
dźwiękowy SAMPLER w trybie
ciągłym (strona 50).
* Nie można używać tego pokrętła
do regulacji głośności, gdy
wybrana jest funkcja efektu DJ.
14PL
 W.PARTY CHAIN (Funkcja
bezprzewodowego łańcucha
imprezowego) (strona 53)
FOOTBALL (strona 49)
VOCAL FADER (strona 55)
VOICE CHANGER (strona 56)
  (odtwarzanie)
Rozpoczęcie odtwarzania.
Przytrzymaj  przez ponad
2 sekundy, aby odtworzyć
zapisany w urządzeniu pokaz
funkcji dźwiękowych. Aby
zatrzymać pokaz, naciśnij .
 (zatrzymanie)
——Zatrzymanie odtwarzania.
Dwukrotne naciśnięcie
pozwala na anulowanie
wznowienia odtwarzania.
——Zatrzymanie przesyłania
podczas przesyłania muzyki.
——Zatrzymuje wbudowaną
demonstrację dźwięku.
 FUNCTION
Wybór funkcji.
Pilot zdalnego sterowania
PLAY MODE (strona 28, 37)
REPEAT (strona 29)
 Przyciski numeryczne
(0 – 9)1)2)
——Wybór utworu, rozdziału lub
pliku o danym numerze.
——Służy do wprowadzania cyfr
lub wartości.
MEGA BASS (strona 48)
REC TO USB
Przesyłanie muzyki na
urządzenie USB podłączone do
portu
(USB).
MEDIA MODE (strona 24)
Wybór elementu do
odtworzenia z płyty z danymi
lub urządzenia USB.
  (zasilanie)
Włącza system lub ustawia go
w trybie oczekiwania.
Zmienia informacji na
wyświetlacza.
SLEEP (strona 57)
DISPLAY (strona 31)
Wyświetlenie lub ukrycie menu
ekranowego.
MIC ECHO (strona 55)

+/– (wybór folderu)
Wybór folderu na płycie z
danymi lub urządzeniu USB.
FM MODE (strona 40)
15PL
 (odtwarzanie)2)
 DVD TOP MENU
Umożliwia wyświetlenie tytułu
płyty DVD na ekranie telewizora.
Rozpoczęcie odtwarzania.
/ (poprzedni/
następny utwór) (strona 24)
DVD/TUNER MENU (strona 25,
26, 40)
 (pauza)
Wstrzymanie odtwarzania. Aby
wznowić odtwarzanie, naciśnij
.
OPTIONS
Wejście do menu opcji lub
wyjście z niego.
 (zatrzymanie)
——Zatrzymanie odtwarzania.
Dwukrotne naciśnięcie
pozwala na anulowanie
wznowienia odtwarzania.
——Zatrzymanie przesyłania
podczas przesyłania muzyki.
——Zatrzymuje wbudowaną
demonstrację dźwięku.
SETUP1) (strona 32)
/ / /
Wybór pozycji menu.
(wprowadź)
Wprowadzenie/potwierdzenie
ustawień.
 FUNCTION
1)
Wybór funkcji.
SEARCH (strona 24, 26)
SHIFT1)
Przytrzymaj, aby uaktywnić
funkcje przycisków opisane
różową czcionką.
SOUND FIELD +/– (strona 48)
 (głośność) +/–2)
Regulacja głośności.
 / (przewijanie wstecz/
przewijanie naprzód) (strona
25)
/ (powolne przewijanie
wstecz/naprzód) (strona 25)
TUNING+/– (strona 40)
16PL
2)
Ten przycisk jest wydrukowany w
kolorze różowym. Aby użyć tego
przycisku, przytrzymaj przycisk SHIFT
() i naciśnij ten przycisk.
Na przycisku numerycznym 5/AUDIO, a
także na przyciskach  + i  znajdują
się wypukłe punkty. Wypukłe punkty
mają za zadanie ułatwić odnalezienie
ww. przycisków podczas obsługi
systemu.
Czynności wstępne
Bezpieczne podłączanie systemu
Urządzenie (tył)
Czynności wstępne
 Zacisk FM ANTENNA
Ustawiając anteny, znajdź
miejsce i ustawienie, które
zapewnią dobry odbiór.
Antenę należy ustawić z dala
od przewodów głośników,
przewodu sieciowego i
przewodu USB w celu uniknięcia
zakłóceń.
Rozciągnij antenę
przewodową FM poziomo
 Gniazdo HDMI OUT (TV) ARC
Użyj kabla HDMI (nie należy do
wyposażenia), aby podłączyć
urządzenie do gniazda
wejściowego HDMI telewizora
(strona 20).
 Zaciski SPEAKERS L/R
Podłącz złącze głośnika do tego
zacisku.
 Gniazda AUDIO IN (TV) L/R
Użyj przewodu audio (nie
należy do wyposażenia), aby
podłączyć urządzenie do gniazd
wyjściowych audio telewizora
lub urządzenia audio/wideo.
Dźwięk wychodzący jest
odtwarzany przez system.
17PL
Uwaga
•• Należy używać wyłącznie głośników
należących do zestawu.
•• Podczas podłączania przewodów
głośnikowych należy umieszczać
złącza bezpośrednio w zaciskach.
Wkładanie baterii
Umieść dwie dołączone do zestawu
baterie R03 (rozmiar AAA), zgodnie
z oznaczeniami biegunowości, jak
pokazano poniżej.
 Przewód sieciowy
Podłącz przewód sieciowy (w
zestawie) do urządzenia, a
następnie do gniazda ściennego.
Przewód
sieciowy
(w zestawie)
Do gniazda ściennego
Jeśli przewód sieciowy jest
podłączony, pokaz (strona 23)
rozpocznie się automatycznie.
Jeśli naciśniesz  (zasilanie) w
celu włączenia systemu, pokaz
zakończy się.
Wyłączanie pokazu
Aby wyłączyć pokaz, gdy system
jest wyłączony, naciśnij kilkakrotnie
przycisk DISPLAY, aby wybrać
tryb braku wyświetlania (tryb
oszczędzania energii) (strona 23).
18PL
Uwaga
•• Nie należy używać nowych baterii
razem ze starymi lub stosować
jednocześnie baterii różnego rodzaju.
•• Jeśli pilot nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby
uniknąć uszkodzeń spowodowanych
wyciekiem elektrolitu i korozją.
Aby obsługiwać system za
pomocą pilota
Skieruj pilot zdalnego sterowania na
czujnik pilota urządzenia.
Rozmieszczenie
głośników
Aby uzyskać optymalne działanie
systemu, zalecamy rozmieszczenie
głośników jak pokazano poniżej.
0,3 m
Czynności wstępne
 Jednostka
 Głośnik (lewy)
 Głośnik (prawy)
 Telewizor
0,3 m
19PL
Podłączanie telewizora
Przed podłączeniem tych przewodów upewnij się, że odłączono przewód
sieciowy.
Aby oglądać filmy
Podłącz kabel HDMI (nie należy do wyposażenia) do systemu.
Przewód HDMI o dużej szybkości
transmisji z Ethernetem (nie należy
do wyposażenia)
HDMI IN (ARC)*
lub
HDMI IN
* Możesz słuchać dźwięku z telewizora poprzez system, jeśli podłączysz system
do gniazda HDMI IN (ARC) telewizora. Funkcja kanału zwrotnego audio (ang.
Audio Return Channel - ARC) umożliwia przesyłanie dźwięku z telewizora do
systemu przez połączenie HDMI, bez tworzenia oddzielnego połączenia audio
(połączenia  poniżej). Aby skonfigurować funkcję ARC w tym systemie, patrz
[AUDIO RETURN CHANNEL] (strona 36). Aby sprawdzić zgodność funkcji ARC
telewizora, skorzystaj z instrukcji obsługi dołączonej do telewizora.
20PL
Aby słuchać dźwięku z telewizora przez system
Wybierz jedno z poniższych połączeń (  lub  ).
 Przewód audio (nie
należy do wyposażenia)
AUDIO OUT
 Przewód HDMI o dużej szybkości
transmisji z Ethernetem (nie
należy do wyposażenia)
Aby słuchać dźwięku z telewizora, naciśnij kilkakrotnie przycisk FUNCTION w
celu wybrania „TV”.
Czynności wstępne
HDMI IN (ARC)
Wskazówka
•• Możesz również słuchać dźwięku z urządzeń zewnętrznych (odtwarzaczy DVD itp.)
przez system, podłączając je do gniazd AUDIO IN (TV) L/R zgodnie ze schematem
połączenia  powyżej. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego
urządzenia.
•• Jeśli poziom wyjściowego sygnału dźwiękowego jest niski w momencie podłączenia
do urządzenia zewnętrznego, spróbuj dostosować ustawienia wyjścia audio
podłączonego urządzenia. Może to poprawić poziom wyjściowego sygnału
dźwiękowego. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego urządzenia.
Jeśli na wyświetlaczu urządzenia pojawia się „CODE 01” i
„SGNL ERR”
Kiedy wejściowe sygnały audio przekazywane do systemu to sygnały
inne niż dwukanałowe liniowe sygnały PCM, komunikaty „CODE 01”
oraz „SGNL ERR” (wskazujące, że wejściowe sygnały dźwiękowe nie są
obsługiwane) pojawiają się na wyświetlaczu urządzenia.
W takim wypadku wybierz odpowiedni tryb wyjściowego sygnału
dźwiękowego w telewizorze, aby przesyłać dwukanałowe liniowe sygnały
dźwiękowe PCM. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi
Twojego telewizora.
21PL
Zmiana systemu
kolorów
(Z wyjątkiem modeli
przeznaczonych dla Ameryki
Łacińskiej, Europy i Rosji)
W zależności od systemu kolorów
telewizora ustaw system kolorów na
PAL lub NTSC.
Po każdym wykonaniu poniższej
procedury system kolorów zmieni
się w następujący sposób:
NTSC  PAL
Opisane czynności można wykonać
za pomocą przycisków na jednostce.
1
Naciśnij przycisk , aby włączyć
system.
2 Naciśnij przycisk , aby włączyć
system.
3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
FUNCTION, aby wybrać „DVD/
CD”.
Na dole ekranu telewizora
wyświetlona zostanie podpowiedź
[Press ENTER to run QUICK SETUP.].
4 Naciśnij przycisk
bez
wkładania płyty do urządzenia.
Na ekranie telewizora wyświetlone
zostanie menu [LANGUAGE SETUP].
Dostępne pozycje mogą różnić się
w zależności od kraju lub regionu.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
FUNCTION, aby wybrać „DVD/
CD”.
3 Przytrzymaj przyciski VOCAL
FADER i SOUND FIELD przez
ponad 3 sekundy.
Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „NTSC” lub „PAL”.
Przeprowadzanie
szybkiej konfiguracji
Przed rozpoczęciem użytkowania
systemu można przeprowadzić
minimalną i podstawową
konfigurację, korzystając z funkcji
szybkiej konfiguracji.
1
22PL
Włącz telewizor i wybierz
wejście w zależności od
połączenia.
5 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać język, a
następnie naciśnij przycisk
.
Na ekranie telewizora wyświetlone
zostanie menu [VIDEO SETUP].
6 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać ustawienie
pasujące do typu telewizora, a
następnie naciśnij przycisk .
Po pojawieniu się na ekranie
telewizora komunikatu
[QUICK SETUP is complete.] zestaw
jest gotowy do odtwarzania.
Aby ręcznie zmienić ustawienia
Patrz „Używanie menu ustawień”
(strona 32).
Aby anulować szybką
konfigurację
Przytrzymaj przycisk SHIFT i naciśnij
przycisk SETUP.
Uwaga
Po włączeniu zestawu po raz pierwszy lub
po wykonaniu operacji [RESET] na ekranie
wyświetlona zostanie podpowiedź (patrz
„Przywrócenie wartości domyślnych
ustawień z menu ustawień” na stronie
68).
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
DISPLAY, kiedy system jest
wyłączony.
Po każdym naciśnięciu przycisku
tryb wyświetlania zmienia się w
następujący sposób.
Przed rozpoczęciem
korzystania z
urządzenia USB
Aby uzyskać informacje na temat
obsługiwanych urządzeń USB, patrz
„Strony internetowe zawierające
informacje o kompatybilnych
urządzeniach” (strona 11).
(Z systemem można używać
urządzeń iPhone/iPod, wyłącznie
korzystając z połączenia
BLUETOOTH.)
Odtwarzanie
podstawowe
Demonstracja
Komunikaty dotyczące głównych
funkcji tego systemu przesuwają się
w poprzek wyświetlacza.
Pusty wyświetlacz (Tryb
oszczędzania energii)
Wyświetlacz jest wyłączony, aby
oszczędzać energię.
1
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
FUNCTION, aby wybrać „DVD/
CD” lub „USB”.
Odtwarzanie z płyt/urządzenia USB
Zmiana trybu
wyświetlania
Odtwarzanie z płyt/
urządzenia USB
2 Przygotuj nośnik do
odtwarzania.
Dla funkcji DVD/CD:
Naciśnij przycisk  na urządzeniu,
aby wysunąć szufladę, i włóż płytę
etykietą do góry.
23PL
Inne czynności
Odtwarzając płytę 8-centymetrową,
na przykład singiel na płycie CD,
umieść ją w wewnętrznym okręgu
szuflady.
Ponownie naciśnij przycisk  na
urządzeniu, aby zamknąć szufladę.
Nie należy siłą popychać szuflady,
aby się zamknęła, gdyż może to
spowodować wadliwe działanie lub
usterkę.
Dla funkcji USB:
Podłącz urządzenie USB do portu
(USB).
Uwaga
Możesz użyć adaptera USB (nie należy
do wyposażenia), aby podłączyć
urządzenie USB do odtwarzacza, jeśli
urządzenia USB nie można podłączyć
do portu (USB).
3 (Dotyczy wyłącznie
)
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
MEDIA MODE, aby wybrać
żądany typ materiału do
odtworzenia ([MUSIC]/[VIDEO]).
4 Naciśnij przycisk , aby zacząć
odtwarzanie.
24PL
Funkcja
Czynność
Zatrzymanie
odtwarzania
Naciśnij przycisk .
Wstrzymanie
odtwarzania
(pauza)
Naciśnij przycisk .
Wznowić
odtwarzanie
lub
powrócić do
normalnego
odtwarzania
Naciśnij przycisk .
Anulować
punkt
wznawiania
Naciśnij dwukrotnie
przycisk .
Wybrać utwór, Naciśnij przycisk 
plik, rozdział
lub  podczas
lub scenę
odtwarzania.
Można też
przytrzymać przycisk
SHIFT, a następnie
nacisnąć przyciski
numeryczne, po czym
nacisnąć .
(Wykonanie tej
operacji może być
zabronione na skutek
ustawień płyty lub
urządzenia USB.)
Aby odtworzyć określony plik
1
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
MEDIA MODE, aby wybrać
[MUSIC] lub [VIDEO].
2
Naciśnij przycisk SEARCH, aby
wyświetlić listę folderów.
3
4
Naciśnij przycisk , aby
wyświetlić listę plików.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać plik, a następnie
naciśnij przycisk .
Funkcja
Odtwarzać
klatka po
klatce (w
zwolnionym
tempie)
Pozostałe operacje
odtwarzania
W zależności od typu płyty lub pliku
funkcja ta może nie działać.
Funkcja
Czynność
Wyświetlić
menu DVD
Naciśnij przycisk DVD/
TUNER MENU.
Wyświetlić listę Naciśnij przycisk
folderów lub SEARCH.
listę plików
Naciśnij przycisk
SEARCH ponownie,
aby wyłączyć listę
folderów lub listę
plików.
Powrócić do
Naciśnij przycisk
listy folderów z RETURN.
poziomu listy
plików
Czynność
Szybko
Naciśnij przycisk 
zlokalizować lub  podczas
punkt podczas odtwarzania.
szybkiego
Po każdym naciśnięciu
odtwarzania w przycisku  lub 
przód lub
szybkość odtwarzania
wstecz (funkcja zmienia się.
Lock Search)
Naciśnij przycisk , a
następnie naciśnij
przycisk
lub .
Po każdym naciśnięciu
przycisku
lub 
szybkość odtwarzania
zmienia się.
Wyszukiwanie określonego
utworu
Przytrzymaj przycisk SHIFT, a
następnie za pomocą przycisków
numerycznych wybierz utwór do
odtworzenia i zatwierdź wybór
przyciskiem .
Odtwarzanie z płyt/urządzenia USB
5
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać folder.
Aby wyszukiwać za pomocą
przycisku SEARCH
1
Naciśnij przycisk SEARCH, aby
wyświetlić listę utworów.
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać utwór do
odtworzenia, a następnie
naciśnij przycisk .
25PL
Przykład: Aby znaleźć scenę w
2 godzinie, 10 minucie i
20 sekundzie filmu, przytrzymaj
przycisk SHIFT i naciśnij przycisk 2, 1,
0, 2, 0 ([2:10:20]).
Jeśli się pomylisz, przytrzymaj SHIFT
i naciśnij CLEAR, aby anulować
numer.
Wyszukiwanie określonego
tytułu/rozdziału/sceny/
utworu/indeksu
1
Podczas odtwarzania naciśnij
kilkakrotnie przycisk SEARCH,
aby wybrać tryb wyszukiwania.
2 Przytrzymaj przycisk SHIFT, a
następnie użyj przycisków
numerycznych, aby wprowadzić
pożądany tytuł, rozdział, scenę,
utwór lub numer indeksu, po
czym naciśnij .
Rozpocznie się odtwarzanie.
Uwaga
•• W przypadku płyt VIDEO CD z funkcją
odtwarzania PBC naciśnij przycisk
SEARCH, aby wyszukać scenę.
•• W przypadku płyt VIDEO CD bez funkcji
odtwarzania PBC naciśnij przycisk
SEARCH, aby wyszukać utwór i indeks.
Aby wyszukać określony punkt
za pomocą kodu czasowego
26PL
1
Podczas odtwarzania naciśnij
kilkakrotnie przycisk SEARCH,
aby wybrać tryb wyszukiwania
czasowego.
2
Przytrzymaj przycisk SHIFT, a
następnie wprowadź kod
czasowy za pomocą przycisków
numerycznych, po czym naciśnij
.
Aby wyszukiwać za pomocą
menu DVD
1
Naciśnij przycisk DVD/TUNER
MENU.
2
Naciśnij przyciski / / / lub
przytrzymaj przycisk SHIFT, po
czym wybierz tytuł lub element
do odtworzenia za pomocą
przycisków numerycznych i
naciśnij .
Zmiana kątów kamery
Podczas odtwarzania naciśnij
kilkakrotnie przycisk ANGLE, aby
wybrać żądany kąt kamery.
Wybieranie ustawień napisów
Podczas odtwarzania naciśnij
kilkakrotnie przycisk SUBTITLE,
aby wybrać język napisów lub
wyłączyć je.
Zmiana języka/dźwięku
Podczas odtwarzania naciśnij
kilkakrotnie przycisk AUDIO, aby
wybrać format lub tryb dźwięku.
Można używać menu PBC (Playback
Control) w celu korzystania z
interaktywnych funkcji płyt VIDEO
CD (VIDEO CD w wersji 2.0 oraz
Super VCD).
1
Na ekranie telewizora wyświetlone
zostanie menu PBC.
2 Przytrzymaj przycisk SHIFT, a
następnie wybierz numer
pozycji za pomocą przycisków
numerycznych i potwierdź
wybór przyciskiem .
3 Kontynuuj odtwarzanie według
instrukcji w menu.
VIDEO CD/AUDIO CD/plik audio
Można zmienić przesyłany sygnał
dźwiękowy.
•• [STEREO]: Dźwięk stereofoniczny.
•• [1/L]/[2/R]: Monofoniczny dźwięk
prawego bądź lewego kanału.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Stereofoniczny dźwięk
ścieżki dźwiękowej nr 1.
Uwaga
Odtwarzanie w trybie PBC zostaje
anulowane w momencie włączenia
funkcji powtarzania odtwarzania.
Aby anulować odtwarzanie w
trybie PBC
1
Naciśnij przycisk  lub 
bądź przytrzymaj przycisk SHIFT,
a następnie za pomocą
przycisków numerycznych
wybierz utwór po zatrzymaniu
odtwarzania.
2
Naciśnij przycisk  lub
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Monofoniczny
dźwięk prawego bądź lewego
kanału ścieżki dźwiękowej nr 1.
•• [2:STEREO]: Stereofoniczny dźwięk
ścieżki dźwiękowej nr 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Monofoniczny
dźwięk prawego bądź lewego
kanału ścieżki dźwiękowej nr 2.
Naciśnij , aby odtworzyć
płytę VIDEO CD z funkcjami PBC.
Odtwarzanie z płyt/urządzenia USB
DVD VIDEO
Wybór formatu lub języka dźwięku
jest możliwy, gdy źródło zawiera
ścieżkę dźwiękową w wielu
formatach lub językach.
Wyświetlane 4 cyfry oznaczają kod
języka. Patrz „Lista kodów języków”
(strona 76), aby sprawdzić,
któremu językowi odpowiada
dany kod. Gdy ten sam język jest
wyświetlany dwa lub więcej razy,
oznacza to, że płyta DVD VIDEO
została zapisana w wielu formatach
dźwięku.
Odtwarzanie VIDEO CD z
funkcjami PBC
.
Odtwarzanie rozpoczyna się od
wybranego utworu.
27PL
Aby powrócić do odtwarzania w
trybie PBC
Naciśnij dwukrotnie przycisk , a
następnie naciśnij przycisk .
Wznawianie odtwarzania
wielu płyt
Zestaw jest w stanie przechowywać
punkty wznawiania odtwarzania
dla 6 płyt i wznawiać odtwarzanie
w takich momentach po ich
włożeniu. W przypadku zapisania
punktu wznawiania odtwarzania
dla siódmej płyty punkt wznawiania
odtwarzania dla pierwszej płyty
zostanie usunięty.
Aby włączyć tę funkcję, ustaw
opcję [MULTI-DISC RESUME]
([SYSTEM SETUP]) na wartość [ON]
(strona 35).
 Przy odtwarzaniu z płyty
•• [DISC]: odtwarza płytę.
•• [FOLDER]*: odtwarza wszystkie
możliwe do odtworzenia pliki w
wybranym folderze na płycie.
* Funkcja nie działa w przypadku płyt
AUDIO CD.
 Przy odtwarzaniu z urządzenia
USB
•• [ONE USB DEVICE]: odtwarzanie z
urządzenia USB.
•• [FOLDER]: odtwarza wszystkie
możliwe do odtworzenia pliki w
wybranym folderze na urządzeniu
USB.
Uwaga
•• Ikony „FLDR” i „SHUF” gasną na
wyświetlaczu, gdy Odtwarzanie
normalne jest ustawione na [DISC] lub
[ONE USB DEVICE].
•• Kiedy Odtwarzanie normalne
jest ustawione na [FOLDER], na
wyświetlaczu świeci ikona „FLDR”.
Uwaga
Aby rozpocząć odtwarzanie od początku,
naciśnij dwukrotnie przycisk , a
następnie naciśnij przycisk .
Używanie trybu
odtwarzania
Odtwarzanie w wyjściowej
kolejności (Odtwarzanie
normalne)
Gdy odtwarzanie zostanie
zatrzymane, naciśnij kilkakrotnie
przycisk PLAY MODE.
28PL
Odtwarzanie w kolejności
losowej (Odtwarzanie losowe)
Gdy odtwarzanie zostanie
zatrzymane, naciśnij kilkakrotnie
przycisk PLAY MODE.
 Przy odtwarzaniu z płyty
•• [DISC (SHUFFLE)]: losowo
odtwarza wszystkie pliki audio na
płycie.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: losowo
odtwarza wszystkie pliki audio w
danym folderze na płycie.
* Funkcja nie działa w przypadku płyt
AUDIO CD.
 Przy odtwarzaniu z urządzenia
USB
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
losowo odtwarza wszystkie pliki
audio na urządzeniu USB.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: losowo
odtwarza wszystkie pliki audio
w danym folderze na urządzeniu
USB.
Uwaga
•• Gdy odtwarzanie losowe jest
Odtwarzanie wielokrotne
(Powtarzanie odtwarzania)
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
REPEAT.
W zależności od typu płyty lub pliku
niektóre ustawienia mogą nie być
dostępne.
•• [OFF]: wyłączenie powtarzania.
•• [ALL]: powtarzanie wszystkich
utworów lub plików w wybranym
trybie odtwarzania.
•• [DISC]: powtarzanie całej
zawartości (dotyczy wyłącznie
DVD VIDEO i VIDEO CD).
tytułu (dotyczy wyłącznie DVD
VIDEO).
•• [CHAPTER]: powtarzanie
bieżącego rozdziału (dotyczy
wyłącznie DVD VIDEO).
•• [TRACK]: powtarzanie bieżącego
utworu.
•• [FILE]: powtarzanie bieżącego
pliku wideo.
Wyjście z trybu powtarzania
odtwarzania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
REPEAT, aby wybrać [OFF].
Uwaga
•• W przypadku wyboru opcji trybu
powtarzania odtwarzania [ALL] lub
[DISC] na wyświetlacza zapala się ikona
„ ”.
•• W przypadku wyboru opcji trybu
powtarzania odtwarzania [TITLE],
[CHAPTER], [TRACK] lub [FILE] na
wyświetlacza zapala się ikona „
”.
•• Powtarzanie odtwarzania nie jest
możliwe w przypadku odtwarzania
płyty VIDEO CD w trybie PBC.
•• Powtarzanie odtwarzania może być
również niemożliwe w przypadku
niektórych płyt DVD VIDEO.
•• Anulowanie powtarzania odtwarzania
następuje w następujących sytuacjach:
—— wyłącz system (dotyczy wyłącznie
DVD VIDEO i VIDEO CD).
—— otwarcie szuflady.
—— zmiana funkcji (dotyczy wyłącznie
DVD VIDEO i VIDEO CD).
—— przeprowadzenia przesyłania
synchronicznego.
—— zmiany trybu mediów.
Odtwarzanie z płyt/urządzenia USB
ustawione na [DISC (SHUFFLE)] lub
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)], na
wyświetlaczu świeci ikona „SHUF”.
•• Kiedy odtwarzanie losowe jest
ustawione na [FOLDER (SHUFFLE)], na
wyświetlaczu świecą ikony „FLDR” i
„SHUF”.
•• Pliki wideo nie mogą być odtwarzane
losowo.
•• Anulowanie odtwarzania losowego
następuje w następujących sytuacjach:
—— otwarcie szuflady.
—— przeprowadzenia przesyłania
synchronicznego.
—— zmiany trybu mediów.
•• Odtwarzanie losowe może zostać
anulowane w przypadku wyboru
folderu lub utworu do odtworzenia.
•• [TITLE]: powtarzanie bieżącego
29PL
Ograniczanie
odtwarzania płyty
(Kontrola rodzicielska)
6 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać obszar
geograficzny jako poziom
ograniczenia odtwarzania, a
następnie naciśnij przycisk .
Obszar ten zostanie wybrany.
W przypadku wybrania [OTHERS],
wprowadź kod regionalny
żądanego obszaru geograficznego
zgodnie z opisem w „Lista kodów
obszarów kontroli rodzicielskiej”
(strona 77), przytrzymując SHIFT i
naciskając przyciski numeryczne.
Możliwe jest ograniczanie
odtwarzania płyt DVD VIDEO
według określonych poziomów.
Poszczególne sceny mogą być
pomijane lub zastępowane innymi.
1
Kiedy odtwarzanie jest
zatrzymane, przytrzymaj SHIFT i
naciśnij SETUP.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać [SYSTEM
SETUP], a następnie naciśnij
przycisk .
7 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać [LEVEL], a
następnie naciśnij przycisk
8 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać poziom, a
następnie naciśnij przycisk
4 Przytrzymaj przycisk SHIFT, a
następnie wprowadź lub
ponownie wprowadź swoje
czterocyfrowe hasło za pomocą
przycisków numerycznych, po
czym naciśnij .
5 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać [STANDARD], a
następnie naciśnij przycisk .
Aby wyłączyć funkcję kontroli
rodzicielskiej
Ustaw opcję [LEVEL] na wartość
[OFF] w kroku 8.
Aby odtworzyć płytę, dla której
ustawiono kontrolę rodzicielską
1
Włóż płytę i naciśnij przycisk .
Na ekranie telewizora pojawi się
ekran wprowadzania hasła.
2
Przytrzymaj przycisk SHIFT, a
następnie wprowadź lub
ponownie wprowadź swoje
czterocyfrowe hasło za pomocą
przycisków numerycznych, po
czym naciśnij .
Zestaw rozpocznie odtwarzanie.
30PL
.
Im niższa wartość, tym surowsze
ograniczenie.
3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać [PARENTAL
CONTROL], a następnie naciśnij
przycisk .
.
Jeżeli zapomnisz hasła
 Tytuł1)/utwór/nazwa pliku2)
Wyjmij płytę i powtórz kroki od 1 do
3 punktu „Ograniczanie odtwarzania
płyty (Kontrola rodzicielska)” (strona
30). Przytrzymaj przycisk SHIFT
i wprowadź hasło „199703” za
pomocą przycisków numerycznych,
po czym naciśnij .
Wykonaj wyświetlane na ekranie
instrukcje i wprowadź nowe
czterocyfrowe hasło. Następnie
ponownie włóż płytę i naciśnij
przycisk .
Konieczne będzie ponowne
wprowadzenie nowego hasła.
 Album1)/nazwa folderu2)/
rozdział/numer indeksu
 Wykonawca1)2)
Informacja wyświetlana podczas
odtwarzania pliku audio.
1)
Uwaga
Wyświetlanie
informacji o płycie i
urządzeniu USB
Informacje na ekranie
telewizora
Podczas odtwarzania kilkakrotnie
naciśnij przycisk DISPLAY.
•• W zależności od odtwarzanego źródła
—— niektóre informacje mogą nie być
wyświetlane;
—— niektóre znaki mogą nie być
wyświetlane.
•• W zależności od trybu odtwarzania
wyświetlane informacje mogą się
różnić.
Wyświetlanie informacji o
formacie dźwięku na płytach
DVD VIDEO i w plikach wideo
Odtwarzanie z płyt/urządzenia USB
2)
Jeżeli w pliku audio znajduje się
znacznik ID3, zestaw wyświetli
nazwę albumu/tytuł/wykonawcę na
podstawie znajdujących się w nim
informacji. Zestaw obsługuje ID3
wersje 1.0/1.1/2.2/2.3.
Jeżeli nazwa zawiera znaki, których
wyświetlenie jest niemożliwe, zostaną
one zastąpione znakiem „_”.
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk AUDIO.
Informacje na wyświetlaczu
 Informacje o odtwarzaniu
Czas odtwarzania i czas
pozostały
 Prędkość transmisji
 Typ nośnika
 Status odtwarzania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
DISPLAY, kiedy system jest
włączony.
Informacje można wyświetlać w
następujący sposób:
—czas
—
odtwarzania/czas pozostały
do zakończenia odtwarzania
utworu, tytuł, rozdział
—numer
—
sceny
—nazwa
—
pliku, nazwa folderu
—tytuł,
—
artysta i informacje o
albumie
31PL
4 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
Uwaga
•• W zależności od znaków nazwa płyty
lub utworu może nie być wyświetlona.
•• Czas odtwarzania plików audio i plików
wideo może nie być wyświetlany
prawidłowo.
•• W przypadku plików audio
kodowanych za pomocą VBR (zmiennej
przepływności), czas odtwarzania, jaki
upłynął nie jest wyświetlany poprawnie.
/ , aby wybrać żądane
ustawienie, a następnie naciśnij
.
Ustawienie zostaje wybrane, a
konfiguracja zostaje zakończona.
Aby wyjść z menu
Przytrzymaj przycisk SHIFT i naciśnij
przycisk SETUP.
Używanie menu
ustawień
U
stawianie języka
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Możliwe jest wprowadzanie
zróżnicowanych regulacji
elementów takich jak obraz lub
dźwięk.
Dostępne pozycje różnią się w
zależności od kraju lub regionu.
Wybór języka menu ekranowego.
[MENU]
Wybór języka menu płyty DVD.
[AUDIO]
Uwaga
Ustawienia odtwarzania zapisane
na płycie mają pierwszeństwo przed
ustawieniami z menu ustawień. W
rezultacie niektóre ustawienia z menu
ustawień mogą nie zostać wykonane.
1
Przełączanie języka ścieżki
dźwiękowej.
W przypadku wyboru opcji
[ORIGINAL] ustawiany jest język
ustalony jako priorytetowy na płycie.
Jeśli zatrzymane jest
odtwarzanie z płyty DVD/CD lub
urządzenia USB, przytrzymaj
SHIFT i naciśnij SETUP.
Na ekranie telewizora wyświetlone
zostanie menu ustawień.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać [LANGUAGE
SETUP], [VIDEO SETUP], [AUDIO
SETUP], [SYSTEM SETUP] lub
[HDMI SETUP], a następnie
naciśnij przycisk .
3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać pozycję, a
następnie naciśnij przycisk
32PL
.
[SUBTITLE]
Przełączanie języka napisów
zapisanych na płycie DVD VIDEO.
W przypadku wyboru opcji
[AUDIO FOLLOW] język napisów
zmienia się w zależności od
wybranego języka ścieżki
dźwiękowej.
Uwaga
W przypadku wyboru opcji [OTHERS] w
pozycjach [MENU], [AUDIO] i [SUBTITLE]
wprowadź kod języka „Lista kodów
języków” (strona 76) za pomocą
przycisków numerycznych.
U
stawienia ekranu
telewizora – [VIDEO
SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Wybierz tę opcję w
przypadku podłączenia telewizora z
szerokim ekranem lub telewizora z
trybem szerokoekranowym.
[FULL]: Wybierz tę opcję w
przypadku podłączenia telewizora
z trybem szerokoekranowym.
Wyświetla obraz zapisany w
formacie 4:3 w formacie 16:9 nawet
na telewizorze z panoramicznym
ekranem.
[NORMAL]: Zmienia rozmiar obrazu
w celu dopasowania do rozmiarów
ekranu, zachowując oryginalny
format obrazu. To ustawienie
powoduje wyświetlanie czarnych
pasów po lewej i prawej stronie
ekranu podczas wyświetlania
obrazu w formacie 4:3.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Z wyjątkiem modeli
przeznaczonych dla Ameryki
Łacińskiej, Europy i Rosji)
[4:3 PAN SCAN]: Wybierz tę
opcję w przypadku podłączenia
telewizora z ekranem 4:3 bez trybu
szerokoekranowego. Wybór tego
ustawienia spowoduje wyświetlanie
przyciętego po bokach obrazu o
pełnej wysokości.
Wybór systemu kolorów (PAL lub
NTSC).
[AUTO]: Powoduje generowanie
sygnału wideo zależnego od
systemu kolorów płyty. Wybierz to
ustawienie, jeżeli Twój telewizor
obsługuje system DUAL.
[PAL]: Przetwarza sygnał wideo
płyty NTSC i odtwarza go w systemie
PAL.
[NTSC]: Przetwarza sygnał wideo
płyty PAL i odtwarza go w systemie
NTSC.
Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz „Zmiana systemu
kolorów” (strona 22).
Odtwarzanie z płyt/urządzenia USB
[4:3 LETTER BOX]: Wybierz tę
opcję w przypadku podłączenia
telewizora z ekranem 4:3 bez trybu
szerokoekranowego. Wybór tego
ustawienia spowoduje wyświetlanie
obrazu panoramicznego z czarnymi
paskami u góry i na dole ekranu.
[4:3 OUTPUT]
33PL
[PAUSE MODE]
[A/V SYNC]
[AUTO]: Obraz wyjściowy, w tym
obiekty przemieszczające się
dynamiczne, pozbawiony jest drgań.
Jest to standardowo zalecana opcja.
[FRAME]: Obraz wyjściowy, w
tym obiekty nieprzemieszczające
się dynamiczne, ma wysoką
rozdzielczość.
(Tylko pliki wideo)
[OFF]: Brak regulacji.
[ON]: Reguluje opóźnienie między
obrazem a dźwiękiem, jeśli dźwięk
nie jest zsynchronizowany z
wyświetlanym obrazem.
U
stawienia opcji dźwięku
– [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Kompresja zakresu dynamiki)
Funkcja ta przydaje się np. do
komfortowego oglądania filmów
w warunkach wymagających
ograniczonego poziomu głośności.
[OFF]: Wyłączony.
[STANDARD]: Zakres dynamiki
jest poddany kompresji w stopniu
zgodnym z zamierzeniami inżyniera
dźwięku.
[TRACK SELECTION]
W przypadku odtwarzania płyty
DVD VIDEO z dźwiękiem w wielu
formatach priorytet otrzymuje
ścieżka dźwiękowa zawierająca
najwyższą liczbę kanałów (PCM,
MPEG audio lub Dolby Digital).
[OFF]: Brak priorytetu.
[AUTO]: Wybór priorytetu.
34PL
[DOWNMIX]
Wybór wyjściowego sygnału audio
dla celów odtwarzania dźwięku
wielokanałowego.
[NORMAL]: Przekształcenie dźwięku
wielokanałowego na dwukanałowy
sygnał stereofoniczny.
[DOLBY SURROUND]:
Przekształcenie dźwięku
wielokanałowego na dwukanałowy
sygnał surround.
U
stawienia zestawu
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Wygaszacz pomaga zapobiegać
uszkodzeniu ekranu urządzenia
wyświetlającego (wypaleniu
ekranu). Naciśnij  +/–, aby
wyłączyć wygaszacz ekranu.
[ON]: Wygaszacz ekranu pojawi się,
jeśli system nie będzie obsługiwany
przez około 15 minut.
[OFF]: Wyłączyć funkcję. Wygaszacz
ekranu nie pojawi się.
[BACKGROUND]
[PARENTAL CONTROL]
Ustawienia ograniczeń odtwarzania.
Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz „Ograniczanie
odtwarzania płyty (Kontrola
rodzicielska)” (strona 30).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: W pamięci przechowywane są
punkty wznawiania odtwarzania dla
maksymalnie 6 płyt.
[OFF]: Odtwarzanie rozpocznie się
od punktu wznawiania odtwarzania
wyłącznie dla płyty znajdującej się
właśnie w systemie.
[RESET]
Przywrócenie wartości domyślnych
w menu ustawień. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, patrz
„Przywrócenie wartości domyślnych
ustawień z menu ustawień” (strona
68).
U
stawienia opcji HDMI
– [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Wybór wyjściowej rozdzielczości
telewizora, kiedy telewizor jest
podłączony kablem HDMI.
[AUTO(1920×1080p)]: Przesyłanie
sygnałów wideo zgodnie z
rozdzielczością telewizora.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]1)/[720×480/576p]2):
Przesyłanie sygnałów wideo
zgodnie z wybranym ustawieniem
rozdzielczości.
1)
2)
Dotyczy wyłącznie modeli
sprzedawanych w Ameryce Łacińskiej.
Dotyczy pozostałych modeli.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Generuje sygnały wideo
YCBCR.
[RGB]: Generuje sygnały wideo RGB.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Odtwarzanie sygnałów
audio w oryginalnym formacie przez
gniazdo HDMI OUT (TV) ARC.
[PCM]: Odtwarzanie
dwukanałowych liniowych
sygnałów PCM przez gniazdo HDMI
OUT (TV) ARC.
Odtwarzanie z płyt/urządzenia USB
Wybór koloru tła lub grafiki
wyświetlanej na ekranie telewizora.
[JACKET PICTURE]: W tle
wyświetlana jest zapisana na płycie
grafika przedstawiająca jej okładkę.
[GRAPHICS]: W tle wyświetlana
jest grafika fabrycznie zapisana w
zestawie.
[BLUE]: Ustawiany jest niebieski
kolor tła.
[BLACK]: Ustawiany jest czarny
kolor tła.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Funkcja Sterowanie przez
HDMI jest włączona. Można
jednocześnie sterować systemem i
telewizorem podłączonym kablem
HDMI.
[OFF]: Wyłączony.
35PL
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Ustaw tę funkcję, jeśli system jest
podłączony do gniazda HDMI IN
telewizora obsługującego funkcję
Audio Return Channel. Ta funkcja
jest dostępna po ustawieniu
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
[ON]: Można słuchać dźwięku
z telewizora poprzez głośniki
systemu.
[OFF]: Wyłączony.
[STANDBY LINKED TO TV]
Ta funkcja jest dostępna po
ustawieniu [CONTROL FOR HDMI]
na [ON].
[AUTO]: Po wyłączeniu telewizora,
system wyłączy się automatycznie w
następujących okolicznościach:
—podczas
—
odtwarzania wideo z
płyty DVD/CD lub urządzenia USB
—po
— zatrzymaniu odtwarzania
dźwięku z płyty DVD/CD lub
urządzenia USB
—po
— wybraniu funkcji TV
[ON]: Niezależnie od funkcji system
wyłącza się automatycznie w
momencie wyłączenia telewizora.
[OFF]: System nie wyłącza się, gdy
wyłączasz telewizor.
Przesyłanie USB
Przed rozpoczęciem
korzystania z
urządzenia USB
Aby uzyskać informacje na temat
obsługiwanych urządzeń USB, patrz
„Strony internetowe zawierające
informacje o kompatybilnych
urządzeniach” (strona 11).
(Z systemem można używać
urządzeń iPhone/iPod, wyłącznie
korzystając z połączenia
BLUETOOTH.)
Przesyłanie muzyki
Możesz przesyłać muzykę z płyty
(tylko płyty AUDIO CD lub MP3) do
urządzenia USB podłączonego do
gniazda
(USB).
Format audio plików przesyłanych
przez system to MP3.
Uwaga
•• Nie odłączaj urządzenia USB w trakcie
operacji przesyłania lub usuwania.
Odłączenie może spowodować
uszkodzenie danych na urządzeniu USB
lub samego urządzenia USB.
•• Pliki MP3 przesyłane są z taką samą
prędkością transmisji jak pierwotne
pliki.
•• Przy przesyłaniu z AUDIO CD, możesz
wybrać prędkość transmisji przed
rozpoczęciem przesyłania.
•• Operacje przesyłania i usuwania z
urządzeń USB są niedozwolone, gdy
szuflada jest wysunięta.
36PL
Uwaga dotycząca treści chronionych
prawem autorskim
Przesyłana muzyka może służyć
wyłącznie do użytku własnego.
Wykorzystywanie muzyki poza tym
zakresem wymaga zezwolenia od
właścicieli praw autorskich.
Wybór prędkości transmisji
1
Podłącz przenośne urządzenie
USB do portu
(USB) na
jednostce.
Uwaga
Możesz użyć adaptera USB (nie należy
do wyposażenia), aby podłączyć
urządzenie USB do odtwarzacza, jeśli
urządzenia USB nie można podłączyć
do portu (USB).
Możesz wybrać wyższą prędkość
transmisji, aby przesyłać muzykę w
lepszej jakości.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
1
2
3 Przygotuj źródło dźwięku.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać „BIT RATE”, a
następnie naciśnij przycisk .
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać żądaną
prędkość transmisji, a następnie
naciśnij przycisk .
•• „128 KBPS”: zakodowane pliki
MP3 mają mniejszy rozmiar pliku i
niższą jakość dźwięku.
•• „256 KBPS”: zakodowane pliki
MP3 mają większy rozmiar pliku,
lecz wyższą jakość dźwięku.
Aby wyjść z menu opcji, naciśnij
przycisk OPTIONS.
Przesyłanie muzyki z płyty
Istnieje możliwość przesyłania
muzyki na urządzenie USB
podłączone do portu
(USB) w
następujący sposób:
•• Przesyłanie synchroniczne: Prześlij
wszystkie utwory lub pliki MP3 z
płyty na urządzenie USB.
•• Przesyłanie REC1: Przesyłanie
pojedynczego utworu lub pliku
MP3 w trakcie odtwarzania.
FUNCTION, aby wybrać „DVD/
CD”, po czym wczytaj płytę.
Przesyłanie synchroniczne:
Jeżeli system rozpocznie
odtwarzanie automatycznie,
naciśnij dwukrotnie przycisk , aby
całkowicie zatrzymać odtwarzanie.
Gdy odtwarzanie jest zatrzymane,
naciśnij kilkakrotnie przycisk PLAY
MODE, aby wybrać żądany tryb
odtwarzania.
Przesyłanie USB
3
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Uwaga
Jeśli rozpoczniesz przesyłanie w trybie
Odtwarzanie losowe lub Powtarzanie
odtwarzania, wybrany tryb
odtwarzania automatycznie zmieni się
na Odtwarzanie normalne.
Przesyłanie REC1:
Wybierz utwór lub plik MP3, który
chcesz przesłać, po czym rozpocznij
odtwarzanie.
4 Naciśnij przycisk REC TO USB.
Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „PUSH ENTER”.
37PL
5 Naciśnij przycisk
.
Przesyłanie rozpocznie się, kiedy na
wyświetlaczu pojawi się napis „DO
NOT REMOVE”. Nie odłączaj
urządzenia USB do czasu
zakończenia przesyłania.
Po zakończeniu przesyłania system
wykona następujące czynności:
Przesyłanie synchroniczne:
Płyta zatrzyma się automatycznie.
Przesyłanie REC1:
Kontynuowane jest odtwarzanie
następnego utworu lub pliku z płyty.
Aby przerwać przesyłanie
Naciśnij przycisk .
Uwagi dotyczące przesyłania
•• Nie można przesyłać plików MP3 z płyty
sformatowanej w formacie UDF (ang.
Universal Disk Format) na urządzenie
USB.
•• W trakcie przesyłania, dźwięk nie jest
odtwarzany.
•• Informacje tekstowe CD-TEXT nie są
przesyłane do tworzonych plików MP3.
•• Przesyłanie jest automatycznie
zatrzymywane, jeśli:
—— na urządzeniu USB w trakcie
przesyłania wyczerpie się wolna
przestrzeń.
—— liczba plików audio lub folderów na
urządzeniu USB osiągnie górny limit,
który system może rozpoznać.
•• Jeśli folder lub plik, który próbujesz
przesłać już istnieje na urządzeniu
USB i ma taką samą nazwę, do nazwy
dodawany jest kolejny numer bez
nadpisywania pierwotnego folderu lub
pliku.
•• W trakcie przesyłania nie można
wykonać następujących operacji:
—— Wyjąć płyty.
—— Wybrać innego utworu lub pliku.
—— Wstrzymać odtwarzania lub przejść
do wybranego momentu w utworze
lub pliku.
—— Zmiany funkcji.
38PL
•• Przesyłając muzykę na odtwarzacz
WALKMAN® za pomocą programu
„Media Manager for WALKMAN”,
pamiętaj, aby przesyłać w formacie
MP3.
•• Podłączając odtwarzacz WALKMAN®
do systemu, pamiętaj, aby
podłączyć dopiero po tym, jak
komunikat „Creating Library” lub
„Creating Database” na odtwarzaczu
WALKMAN® zniknie.
Zasady generowania folderów
i plików
Maksymalna liczba plików MP3,
które mogą zostać
wygenerowane
•• 298 folderów
•• 650 plików w folderze
•• 650 plików w folderze REC1-CD lub
REC1-MP3
Wartości te mogą różnić się w
zależności od konfiguracji plików lub
folderów.
Przy przesyłaniu na urządzenie
USB, folder „MUSIC” tworzony
jest bezpośrednio pod folderem
głównym „ROOT”. Foldery i pliki
generowane są w obrębie folderu
„MUSIC” jak pokazano poniżej,
zgodnie z metodą przesyłania i
źródłem.
Przesyłanie synchroniczne
 Podczas przesyłania wszystkich
utworów z płyty AUDIO CD
Nazwa folderu: „CDDA0001”*
Nazwa pliku: „TRACK001”*
 Podczas przesyłania plików MP3
z płyty
Nazwa folderu: Taka sama jak
źródłowa
Nazwa pliku: Taka sama jak
źródłowa
6 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
Przesyłanie REC1
/ , aby wybrać przeznaczony
do usunięcia plik audio, a
następnie naciśnij przycisk .
 Podczas przesyłania utworu z
płyty AUDIO CD
Nazwa folderu: „REC1-CD”
Nazwa pliku: „TRACK001”*
 Podczas przesyłania pliku MP3 z
płyty
Nazwa folderu: „REC1-MP3”
Nazwa pliku: Taka sama jak
źródłowa
* Numery folderów i plików są następnie
przypisywane seryjnie po kolei.
1
7 Naciśnij przycisk
.
Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „COMPLETE”.
Aby wyjść z menu opcji, naciśnij
przycisk OPTIONS.
Uwaga
•• Można usuwać tylko obsługiwane pliki
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
FUNCTION, aby wybrać „USB”.
audio, pliki w formacie MP4 oraz w
formacie 3GP.
•• Nie można usuwać plików audio
ani folderów w trybie odtwarzania
losowego. Przed usunięciem ustaw
opcję odtwarzania na odtwarzanie
normalne.
•• Operacje usuwania są niedozwolone,
gdy szuflada jest wysunięta.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
MEDIA MODE, aby wybrać
[MUSIC].
3 Gdy odtwarzanie jest
zatrzymane, naciśnij przycisk
OPTIONS.
Przesyłanie USB
Usuwanie plików audio lub
folderów z urządzenia USB
Aby usunąć wszystkie pliki audio z
folderu, wybierz [ALL TRACKS] z
listy.
Na wyświetlaczy pojawi się
„FOLDER ERASE” lub „TRACK ERASE”
oraz „PUSH ENTER”.
Aby anulować usuwanie, naciśnij .
4 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać „ERASE”, a
następnie naciśnij przycisk
.
Lista folderów zostanie wyświetlona
na ekranie telewizora.
5 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać folder, a
następnie naciśnij przycisk
.
Lista plików zostanie wyświetlona
na ekranie telewizora.
39PL
Tuner
Słuchanie radia
1
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
FUNCTION, aby wybrać „TUNER
FM”.
2 Nastaw częstotliwość na stację.
Przeszukiwanie automatyczne:
Trzymaj TUNING+/–, aż
częstotliwość pokazana na
wyświetlaczu zacznie się zmieniać.
Przeszukiwanie zostanie
automatycznie zatrzymane w
momencie dostrojenia stacji. Napis
„ST” (tylko w przypadku programów
FM stereo) zapali się na
wyświetlacza.
Jeżeli przeszukiwanie nie zostanie
zatrzymane, naciśnij , aby je
zatrzymać. Następnie wykonaj
strojenie ręczne (instrukcje poniżej).
Strojenie ręczne:
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
TUNING+/–, aby dostroić żądaną
stację.
Uwaga
Po ustawieniu częstotliwości stacji FM
nadającej w systemie RDS, informacje
takie jak nazwa serwisu czy stacji
pochodzić będą z programów. Możesz
sprawdzać informacje RDS, kilkakrotnie
naciskając przycisk DISPLAY.
Wskazówka
Aby zredukować szum statyczny w
przypadku stacji FM stereo o słabym
sygnale, naciskaj kilkakrotnie przycisk FM
MODE, aż z wyświetlacza zniknie napis
„ST”. Dźwięk stanie się monofoniczny,
jednak odbiór się poprawi.
40PL
Programowanie stacji
radiowych
Istnieje możliwość zapisania
maksymalnie 20 ulubionych stacji z
zakresu FM.
1 Ustaw żądaną stację.
2 Naciśnij przycisk DVD/TUNER
MENU.
3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać numer, pod
którym chcesz zaprogramować
stację, a następnie naciśnij
przycisk .
Na wyświetlaczu pojawi się
„COMPLETE”, a stacja zostanie
zapisana.
Jeżeli do wybranego numeru
przypisana będzie już inna stacja,
zostanie ona zastąpiona nową.
Słuchanie zaprogramowanej
stacji
Naciśnij kilkakrotnie przyciski
PRESET+/–, aby wybrać
zaprogramowany numer.
Można też przytrzymać przycisk
SHIFT, a następnie nacisnąć przyciski
numeryczne, po czym nacisnąć .
Połączenie BLUETOOTH
Informacje o
technologii
bezprzewodowej
BLUETOOTH
Technologia bezprzewodowa
BLUETOOTH to technologia
bezprzewodowa o krótkim zasięgu,
która umożliwia bezprzewodową
komunikację i przesyłanie danych
pomiędzy urządzeniami cyfrowymi.
Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz „Sekcja
BLUETOOTH” (strona 73).
Obsługiwane urządzenia
BLUETOOTH
Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz „Strony
internetowe zawierające informacje
o kompatybilnych urządzeniach”
(strona 11).
Informacje o wskaźniku
BLUETOOTH
Wskaźnik BLUETOOTH na
urządzeniu zapala się lub miga
na niebiesko, pokazując stan
BLUETOOTH.
Stan wskaźnika
Tryb oczekiwania
BLUETOOTH
Parowanie
BLUETOOTH
Nawiązano
połączenie
BLUETOOTH
Miga powoli
Miga szybko
Zapala się
Parowanie systemu z
urządzeniem
BLUETOOTH
Parowanie to operacja, w ramach
której urządzenia BLUETOOTH
rejestrują się nawzajem. Po
dokonaniu parowania, nie trzeba go
przeprowadzać ponownie.
1
Umieść urządzenie BLUETOOTH
w promieniu 1 metra od
zestawu.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
FUNCTION, aby wybrać funkcję
BLUETOOTH.
Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „BLUETOOTH”.
Tuner / Połączenie BLUETOOTH
Obsługiwana wersja, profile i
kodeki BLUETOOTH
Stan systemu
Wskazówka
•• Jeśli w systemie nie ma danych
parowania (na przykład podczas
korzystania z funkcji BLUETOOTH
pierwszy raz po zakupie), „PAIRING”
miga na wyświetlaczu i system
przełącza się w tryb parowania.
Przejdź do kroku 4.
•• Jeśli system jest podłączony
do urządzenia BLUETOOTH,
naciśnij przycisk BLUETOOTH na
zestawie, aby odłączyć urządzenie
BLUETOOTH.
41PL
3 Przytrzymaj przycisk
PAIRING
na jednostce przez co najmniej
2 sekundy.
„PAIRING” miga na wyświetlaczu.
4 Włącz funkcję BLUETOOTH
urządzenia BLUETOOTH i
przeprowadź procedurę
parowania.
Więcej szczegółów podano w
Instrukcji obsługi Twojego
urządzenia BLUETOOTH.
5 Wybierz „MHC-M20D” na
ekranie urządzenia BLUETOOTH.
Wykonaj ten krok w ciągu 5 minut.
W przeciwnym przypadku dojdzie
do utraty parowania. W takim
przypadku powtórz krok 3.
Uwaga
Jeśli na urządzeniu BLUETOOTH
wymagany jest klucz dostępu,
wprowadź „0000”. „Klucz dostępu”
może być określony jako „kod
dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN”,
„hasło” itp.
6 Nawiąż połączenie z
urządzeniem BLUETOOTH.
Kiedy parowanie zostanie
zakończone, a połączenie
BLUETOOTH nawiązane, nazwa
urządzenia BLUETOOTH pojawi się
na wyświetlacza.
W zależności od urządzenia
BLUETOOTH, połączenie może
nawiązać się automatycznie po
zakończeniu parowania.
Możesz sprawdzić adres urządzenia
BLUETOOTH, kilkakrotnie naciskając
przycisk DISPLAY.
42PL
Uwaga
•• Istnieje możliwość sparowania
maksymalnie 8 urządzeń BLUETOOTH.
Jeśli sparowane zostanie 9. urządzenie
BLUETOOTH, urządzenie, które zostało
sparowane jako pierwsze, zostanie
usunięte.
•• Jeśli chcesz dokonać parowania z
kolejnym urządzeniem BLUETOOTH,
powtórz czynności od 1 do 6.
Anulowanie operacji parowania
Przytrzymaj przycisk PAIRING
na jednostce przez co najmniej
2 sekundy, aż napis „BT AUDIO”
pojawi się na wyświetlacza.
Aby usunąć informacje o
parowaniu
Możesz usunąć wszystkie
informacje o parowaniu, resetując
system. Patrz „Resetowanie
systemu” (strona 68).
Uwaga
Po zresetowaniu systemu, system
może nie być w stanie połączyć się z
urządzeniem iPhone/iPod. W takim
przypadku usuń informacje o parowaniu
dotyczące systemu z urządzenia iPhone/
iPod, a następnie ponownie przeprowadź
procedurę parowania.
Słuchanie muzyki na
urządzenia BLUETOOTH
Można słuchać muzyki zapisanej
na urządzeniu BLUETOOTH i
sterować odtwarzaniem za pomocą
przycisków na urządzeniu lub na
pilocie.
Przed rozpoczęciem odtwarzania
sprawdź:
—Funkcja
—
BLUETOOTH na
urządzeniu BLUETOOTH została
włączona.
—Parowanie
—
zostało zakończone
(strona 41).
Po połączeniu systemu i urządzenia
BLUETOOTH możesz sterować
odtwarzaniem, naciskając , , ,
/ i /.
1
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
FUNCTION, aby wybrać funkcję
BLUETOOTH.
Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „BLUETOOTH”.
2 Nawiąż połączenie z
urządzeniem BLUETOOTH.
3 Naciśnij przycisk , aby zacząć
odtwarzanie.
W zależności od urządzenia
BLUETOOTH,
——może być konieczne dwukrotne
naciśnięcie przycisku .
——może być konieczne rozpoczęcie
odtwarzania źródła dźwięku na
urządzeniu BLUETOOTH.
4 Ustaw głośność.
Najpierw wyreguluj głośność
urządzenia BLUETOOTH. Jeśli
poziom głośności nadal będzie zbyt
niski, wyreguluj poziom głośności
zestawu.
Aby zakończyć połączenie
BLUETOOTH
Naciśnij przycisk BLUETOOTH na
jednostce. Na wyświetlaczu pojawi
się wskaźnik „BT AUDIO”.
W zależności od urządzenia
BLUETOOTH, połączenie BLUETOOTH
może zostać zakończone
automatycznie w momencie
zatrzymania odtwarzania.
Łączenie tego systemu
z wieloma
urządzeniami
BLUETOOTH (połączenie
z wieloma
urządzeniami)
Połączenie BLUETOOTH
Naciśnij BLUETOOTH na jednostce,
aby połączyć się z ostatnio
podłączonym urządzeniem
BLUETOOTH.
Wykonaj połączenie BLUETOOTH z
urządzenia BLUETOOTH, jeśli
urządzenie nie jest połączone.
Po nawiązaniu połączenia, nazwa
urządzenia BLUETOOTH pojawi się
na wyświetlacza.
Uwaga
Jeśli system nie będzie połączony z
żadnym urządzeniem BLUETOOTH,
automatycznie połączy się on z
urządzeniem BLUETOOTH, z którym łączył
się ostatnio, kiedy naciśniesz przycisk
BLUETOOTH lub  na jednostce.
Jednocześnie do systemu
przez połączenie A2DP/AVRCP
podłączone mogą być maksymalnie
trzy urządzenia BLUETOOTH.
Przed sparowaniem kolejnego
urządzenia BLUETOOTH dopilnuj,
aby funkcja BLUETOOTH systemu
była włączona, a pierwsze
urządzenie BLUETOOTH było
połączone z systemem.
43PL
Aby sparować system z drugim
lub trzecim urządzeniem
Powtórz czynności od 1 do 6
opisane w „Parowanie systemu z
urządzeniem BLUETOOTH” (strona
41).
Aby przełączyć źródło
odtwarzania
Rozpocznij odtwarzanie na
innym podłączonym urządzeniu
BLUETOOTH, podczas gdy bieżące
urządzenie odtwarza muzykę.
System zacznie odtwarzać dźwięk z
ostatniego urządzenia.
Uwaga
•• Obsługa może się różnić w zależności
od urządzenia BLUETOOTH. Urządzenie
BLUETOOTH może nie zostać
podłączone w zależności od kombinacji
urządzeń. Więcej szczegółów podano w
Instrukcji obsługi urządzenia.
•• Jeśli podejmiesz próbę podłączenia
czwartego urządzenia BLUETOOTH,
najwcześniej podłączone urządzenie
odtwarzające zostanie odłączone.
•• W zależności od urządzenia
BLUETOOTH, uzyskanie jednoczesnego
połączenia z trzema urządzeniami
BLUETOOTH może być niemożliwe.
•• Podczas korzystania z funkcji
bezprzewodowego łańcucha
imprezowego (Wireless Party Chain)
nie można nawiązywać połączenia z
wieloma urządzeniami jednocześnie.
Aby odłączyć jedno z urządzeń
BLUETOOTH podczas połączenia
z wieloma urządzeniami
Zakończ połączenie BLUETOOTH
z urządzeniem BLUETOOTH, które
chcesz odłączyć.
44PL
Aby odłączyć wszystkie
urządzenia BLUETOOTH podczas
połączenia z wieloma
urządzeniami
Naciśnij przycisk BLUETOOTH na
jednostce.
Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „BT AUDIO”.
Ustawianie kodeków
audio BLUETOOTH
Możesz włączyć odbiór kodeka
AAC, LDAC lub SBC w urządzeniu
BLUETOOTH. AAC/LDAC można
wybrać tylko wtedy, gdy urządzenie
BLUETOOTH obsługuje AAC/LDAC.
1 Naciśnij przycisk OPTIONS.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać „BT CODEC”, a
następnie naciśnij przycisk .
3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać ustawienie, a
następnie naciśnij .
•• „AUTO”: Włącz odbiór w formacie
kodeku AAC lub LDAC.
•• „SBC”: Odbieraj w formacie
kodeku SBC.
Aby wyjść z menu opcji, naciśnij
przycisk OPTIONS.
Uwaga
•• Jeśli wybierzesz AAC lub LDAC, możesz
cieszyć się wysoką jakością dźwięku.
W przypadku gdy odtwarzanie
dźwięku AAC lub LDAC z urządzenia
jest niemożliwe lub dźwięk przerywa,
wybierz „SBC”.
•• Jeśli zmienisz to ustawienie,
kiedy system będzie połączony z
urządzeniem BLUETOOTH, urządzenie
BLUETOOTH zostanie rozłączone. Aby
połączyć urządzenie BLUETOOTH,
ponownie wykonaj połączenie
BLUETOOTH.
Wskazówka
1)
2)
Z wyłączeniem zawartości w formacie
DSD.
W porównaniu z SBC (Subband
Coding), gdy wybrana jest
przepływność 990 kb/s (96/48 kHz) lub
909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
Ustawianie trybu
oczekiwania
BLUETOOTH
Tryb oczekiwania BLUETOOTH
umożliwia automatyczne włączenie
się systemu w momencie
nawiązania połączenia BLUETOOTH
z urządzenia BLUETOOTH.
1
/ , aby wybrać „BT STBY”, a
następnie naciśnij przycisk .
3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać ustawienie, a
następnie naciśnij .
•• „ON”: System włącza się
automatycznie, nawet gdy
znajduje się w trybie gotowości.
•• „OFF”: Wyłącza tę funkcję.
Aby wyjść z menu opcji, naciśnij
przycisk OPTIONS.
Włączanie i wyłączanie
sygnału BLUETOOTH
Gdy sygnał BLUETOOTH systemu
jest włączony, można podłączać
do systemu sparowane urządzenie
BLUETOOTH i korzystać z wszystkich
funkcji. Sygnał BLUETOOTH jest
domyślnie włączony.
Przytrzymaj przycisk VOCAL
FADER i + na jednostce przez
około 3 sekundy.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
„BT ON” lub „BT OFF”.
Połączenie BLUETOOTH
LDAC to technologia kodowania
dźwięku opracowana przez firmę
Sony, która pozwala na przesyłanie
materiałów audio w wysokiej
rozdzielczości, nawet przez połączenie
BLUETOOTH. W odróżnieniu od innych
technologii kodowania zgodnych z
BLUETOOTH, jak SBC, ta technologia
nie przeprowadza obniżającej jakość
konwersji treści audio w wysokiej
rozdzielczości1) i pozwala na przesyłanie
w przybliżeniu trzykrotnie większej ilości
danych2) niż inne technologie przez
bezprzewodowe połączenie BLUETOOTH
z niespotykaną jakością dźwięku, dzięki
wykorzystaniu wydajnego kodowania i
zoptymalizowanego pakietowania.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
Uwaga
•• Gdy sygnał BLUETOOTH jest wyłączony,
nie można wykonać następujących
czynności:
—— Sparuj i/lub podłącz urządzenie
BLUETOOTH
—— Użyj „Sony | Music Center”
—— Zmiana kodeków BLUETOOTH audio
•• Jeśli tryb gotowości BLUETOOTH jest
włączony, sygnał BLUETOOTH zostanie
automatycznie włączony.
Naciśnij przycisk OPTIONS.
45PL
Sterowanie
systemem za
pomocą
smartfonu lub
tabletu (Sony |
Music Center)
„Sony | Music Center” to
dedykowana aplikacja do obsługi
wytwarzanych przez Sony urządzeń
audio zgodnych z „Sony | Music
Center” za pomocą smartfonu lub
tabletu. Wyszukaj aplikację „Sony |
Music Center” w Google Play lub
App Store i pobierz ją na smartfon
lub tablet.
„Sony | Music Center” umożliwia Ci:
—zmianę
—
funkcji systemu,
sterowanie odtwarzaniem z płyty/
urządzenia USB i włączanie stacji
radiowej FM.
—przeglądanie
—
muzyki na płycie/
urządzeniu USB.
—wyświetlanie
—
informacji o płycie/
urządzeniu USB, takich jak czas
odtwarzania i tytuł.
—regulację
—
głośności i zmianę
ustawień dźwięku.
—sterowanie
—
wieloma systemami
podczas korzystania z funkcji
bezprzewodowego łańcucha
imprezowego.
1
46PL
Wyszukaj „Sony | Music Center”
lub zeskanuj dwuwymiarowy
kod poniżej.
2 Pobierz aplikację „Sony | Music
Center” na swoje urządzenie.
3 Połącz system z urządzeniem
przez BLUETOOTH (strona
41).
4 Uruchom „Sony | Music Center”
i postępuj zgodnie z
poleceniami wyświetlanymi na
ekranie.
Uwaga
•• Zalecamy korzystanie z najnowszej
wersji „Sony | Music Center”.
•• Jeśli aplikacja „Sony | Music Center”
nie działa poprawnie, naciśnij
BLUETOOTH na urządzeniu, aby
zakończyć połączenie BLUETOOTH,
a następnie ponownie nawiąż
połączenie BLUETOOTH, aby połączenie
BLUETOOTH działało normalnie.
•• Dostępne operacje z użyciem aplikacji
„Sony | Music Center” mogą różnić się w
zależności od urządzeń audio.
•• Więcej informacji na temat aplikacji
„Sony | Music Center” znajdziesz pod
poniższym adresem URL.
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• Dane techniczne i układ ekranu aplikacji
„Sony | Music Center” mogą zostać
zmienione bez uprzedzenia.
Organizowanie
szalonych imprez z
pomocą aplikacji
„Fiestable”
1
Wyszukaj aplikację „Sony |
Music Center” i pobierz ją na
swoje urządzenie (strona 46).
2 Za pomocą swojego urządzenia
wyszukaj aplikację „Fiestable”
w serwisie Google Play lub App
Store i pobierz ją.
3 Połącz system z urządzeniem
przez BLUETOOTH (strona
41).
4 Uruchom „Sony | Music Center”
i dotknij ikony „Fiestable”.
Uwaga
Więcej informacji na temat aplikacji
„Sony | Music Center” znajdziesz pod
poniższym adresem URL.
http://info.vssupport.sony.net/help/
System jest wyposażony w unikalną
funkcję, która może automatycznie
rejestrować korzystanie z systemu
przez użytkownika.
Na podstawie użytkowania system
przydziela użytkownikowi ranking
imprezowicza w oparciu o ustalone
kryteria. Im częściej korzystasz z
systemu, tym wyższe miejsce w
rankingu otrzymujesz.
Po osiągnięciu określonego
rankingu imprezowicza możesz
pochwalić się swoim osiągnięciem
za pośrednictwem mediów
społecznościowych.
Za Twoje osiągnięcia system
nagrodzi Cię również pewnymi
dodatkowymi funkcjami.
Połączenie BLUETOOTH
Możesz sterować imprezowymi
funkcjami domowego systemu
audio Sony, korzystając z
intuicyjnego i atrakcyjnego
interfejsu użytkownika aplikacji
„Fiestable”. „Fiestable” pozwala na
sterowanie funkcjami, takimi jak
efekt DJ i karaoke. Możesz również
korzystać z funkcji „Motion Control”,
która pozwala na sterowanie
niektórymi funkcjami tego systemu
poprzez potrząsanie urządzeniem
BLUETOOTH w różnych kierunkach.
„Fiestable” to „wtyczka” do aplikacji
„Sony | Music Center”.
Zdobywanie i
udostępniania
rankingu imprezowicza
(Party People) i
korzystanie z
bonusowych funkcji z
użyciem funkcji króla
imprezy (Party King)
Uwaga
Aby korzystać z tej funkcji dopilnuj, by
aplikacje „Sony | Music Center” (strona
46) oraz „Fiestable” (strona 47) były
zainstalowane na Twoim urządzeniu.
1
Połącz system z urządzeniem
przez BLUETOOTH (strona
41).
47PL
2 Uruchom „Sony | Music Center”
i dotknij ikony „Fiestable”.
Możesz sprawdzić swój aktualny
ranking i dodatkowe funkcje, a
także dowiedzieć się, jak możesz
uzyskać wyższy ranking.
48PL
Regulacja dźwięku
Regulowanie dźwięku
Funkcja
Czynność
Wzmocnienie
basu i
stworzenie
mocniejszego
dźwięku (MEGA
BASS)
Naciśnij kilkakrotnie
przycisk MEGA BASS,
aby wybrać
„BASS ON”.
Aby anulować,
naciśnij kilkakrotnie
przycisk MEGA BASS,
aby wybrać
„BASS OFF”.
Odtworzenie
efektu
dźwiękowego
sali imprezowej
(Fiesta)
Naciśnij przycisk
FIESTA na jednostce.
Lub naciśnij
kilkakrotnie SOUND
FIELD +/– (albo
SOUND FIELD na
urządzeniu), aby
wybrać „FIESTA”. Aby
anulować, naciśnij
FIESTA ponownie.
Wybrać pole
dźwiękowe
Naciśnij kilkakrotnie
przycisk SOUND
FIELD +/– (albo
SOUND FIELD na
urządzeniu), aby
wybrać żądane pole
dźwiękowe.
Aby anulować,
naciśnij kilkakrotnie
przycisk SOUND
FIELD +/– (albo
SOUND FIELD na
urządzeniu), aby
wybrać opcję „FLAT”.
Wybieranie trybu
Wirtualny futbol
Tworzenie własnego
efektu dźwiękowego
Możesz poczuć się tak, jakbyś był
na stadionie, oglądając transmisję
meczu piłki nożnej.
Zwróć uwagę, że tryb wirtualnego
futbolu można wybrać tylko przy
włączonej funkcji AUDIO IN i TV.
Możesz zwiększyć lub zmniejszyć
poziom określonych zakresów
częstotliwości, a następnie
zachować ustawienie w pamięci
jako „CUSTOM EQ”.
Podczas oglądania meczu
piłkarskiego naciśnij kilkakrotnie
przycisk FOOTBALL na urządzeniu.
•• „ON NARRATION”: Dzięki
Anulowanie trybu Wirtualny
futbol
Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOUND
FIELD +/– (albo SOUND FIELD na
urządzeniu), aby wybrać opcję
„FLAT”.
Uwaga
•• Zalecamy włączanie trybu wirtualnego
futbolu podczas oglądania transmisji
meczów piłki nożnej.
•• Jeżeli dźwięk brzmi nienaturalnie, gdy
wybrana jest opcja „OFF NARRATION”,
zaleca się wybranie opcji „ON
NARRATION”.
•• Ta funkcja nie obsługuje dźwięku
monofonicznego.
/ , aby wybrać „CUSTOM EQ”,
a następnie naciśnij przycisk .
3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby ustawić poziom
korektora lub ustawienia
dźwięku przestrzennego, a
następnie naciśnij .
4 Powtórz czynność 3, aby
dokonać regulacji poziomu
innych zakresów częstotliwości
i efektu dźwięku
przestrzennego.
Aby wyjść z menu opcji, naciśnij
przycisk OPTIONS.
Regulacja dźwięku
wzmocnieniu dźwięku dopingu
kibiców możesz cieszyć się
wrażeniem obecności na stadionie
piłkarskim.
•• „OFF NARRATION”: Dzięki
wzmocnieniu dźwięku dopingu
kibiców i zmniejszeniu głośności
komentarza, możesz przeżywać
oglądane mecze tak, jakbyś był na
stadionie piłkarskim.
1 Naciśnij przycisk OPTIONS.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
Aby wybrać niestandardowe
ustawienie dla korektora
Naciśnij kilkakrotnie SOUND
FIELD +/– (albo SOUND FIELD
na urządzeniu), aby wybrać
„CUSTOM EQ”.
49PL
Tworzenie
imprezowego nastroju
(Efekt DJ)
Opisane czynności można wykonać
za pomocą przycisków na jednostce.
1
Naciśnij poniższy przycisk, aby
wybrać rodzaj efektu.
•• FLANGER: Tworzy głęboki efekt
flangera, podobny do ryku
silników samolotu odrzutowego.
•• ISOLATOR: Wydziela określony
zakres częstotliwości, regulując
inne zakresy częstotliwości. Na
przykład kiedy chcesz skupić się
na partiach wokalnych.
•• SAMPLER: Prezentuje szereg
specjalnych efektów
dźwiękowych.
2 Zmienić efekt dźwiękowy.
Dotyczy wyłącznie funkcji
FLANGER i ISOLATOR:
Obróć pokrętło VOLUME/
DJ CONTROL, aby wyregulować
poziom efektu.
Dotyczy wyłącznie funkcji
SAMPLER:
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
SAMPLER, aby wybrać żądany tryb
samplera, a następnie naciśnij S1,
S2, S3 lub S4, aby odtworzyć dźwięk
z samplera.
Aby stale odtwarzać inny dźwięk
samplera, obracaj pokrętłem
VOLUME/DJ CONTROL.
50PL
Aby dostosować głośność
dźwięku samplera
1
Naciśnij przycisk OPTIONS na
pilocie.
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk /
na pilocie, aby wybrać
„SAMPLER”, a następnie naciśnij
przycisk .
3
Naciśnij kilkakrotnie przycisk /
na pilocie, aby dostosować
głośność dźwięku samplera, a
następnie naciśnij .
Aby wyjść z menu opcji, naciśnij
przycisk OPTIONS.
Wyłączanie efektu
•• Naciśnij przycisk DJ OFF.
•• Ponownie naciśnij przycisk
wybranego efektu (dotyczy
wyłącznie funkcji FLANGER i
ISOLATOR).
Uwaga
•• Efekt DJ jest automatycznie wyłączany
w przypadku:
—— wyłącz system.
—— zmiany funkcji.
—— zmienić efekt dźwiękowy.
—— używania funkcji wyciszenia głosu.
—— używania funkcji zmiany głosu.
—— zmiana tonacji (Key Control).
—— naciśnij przycisk DJ OFF na jednostce.
•• Jeśli włączysz efekt DJ w trakcie
przesyłania, efekt dźwiękowy nie
zostanie przesłany na urządzenie USB.
•• Nie można używać pokrętła VOLUME/
DJ CONTROL na urządzeniu do regulacji
głośności, kiedy efekt DJ jest włączony.
Aby ustawić głośność, naciśnij przycisk
 +/– na pilocie zdalnego sterowania.
Inne czynności
Używanie funkcji
Sterowanie przez HDMI
Podłączenie telewizora
obsługującego funkcję sterowania
przez HDMI* kablem HDMI (Przewód
HDMI o dużej szybkości transmisji
z Ethernetem, nie należy do
wyposażenia) umożliwia łatwą
obsługę urządzenia pilotem
telewizora.
Poniższe funkcje można stosować z
funkcją Sterowanie przez HDMI.
•• Funkcja wyłączania systemu
•• Funkcja sterowania audio systemu
•• Kanał zwrotny audio
•• Funkcja odtwarzania One-Touch
•• Łatwe sterowanie pilotem
•• Dopasowanie języka
Uwaga
Funkcje te mogą współpracować z
urządzeniami innymi niż produkowane
przez Sony, ale ich działanie nie jest
gwarantowane.
Przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP,
a następnie ustaw [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] w systemie
na [ON] (strona 35). Ustawienie
domyślne to [ON].
Włącz ustawienia funkcji Sterowanie
przez HDMI dla telewizora
połączonego z systemem.
Wskazówka
Jeżeli włączysz funkcję Sterowanie przez
HDMI („BRAVIA” Sync) w trakcie używania
telewizora wyprodukowanego przez
Sony, funkcja Sterowanie przez HDMI
systemu również zostanie włączona
automatycznie. Po zakończeniu
konfiguracji na wyświetlaczu pojawi się
napis „COMPLETE”.
Funkcja wyłączania systemu
Gdy wyłączysz telewizor, system
wyłączy się automatycznie.
Przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP,
a następnie ustaw [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] w systemie
na [ON] lub [AUTO] (strona 36).
Ustawienie domyślne to [AUTO].
Inne czynności
* Sterowanie przez HDMI to standard
stosowany przez CEC (Consumer
Electronics Control) w celu umożliwienia
urządzeniom HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) wzajemnego
sterowania.
Przygotowanie do korzystania
z funkcji Sterowanie przez
HDMI
Uwaga
Podłączone urządzenie może się
nie wyłączyć w zależności od stanu
urządzenia.
51PL
Funkcja sterowania audio
systemu
Jeżeli włączysz system w trakcie
oglądania telewizji, dźwięk z
telewizora będzie dobiegać z
głośników systemu. Głośność
systemu można regulować za
pomocą pilota zdalnego sterowania
telewizora.
Jeżeli dźwięk z telewizora dobiegał z
głośników systemu, gdy poprzednio
oglądałeś telewizję, system zostanie
włączony automatycznie, gdy
ponownie włączysz telewizor.
Obsługa jest również możliwa z
poziomu menu telewizora. Więcej
szczegółów znajdziesz w Instrukcji
obsługi Twojego telewizora.
Uwaga
•• W zależności od modelu telewizora
poziom głośności systemu może być
wyświetlany na ekranie telewizora.
Może on różnić się od poziomu
głośności podanego na wyświetlaczu.
•• W zależności od ustawień telewizora
funkcja sterowania audio systemu może
nie być dostępna. Więcej szczegółów
znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego
telewizora.
Kanał zwrotny audio
Jeżeli system jest podłączony
do gniazda HDMI IN telewizora
zgodnego z kanałem zwrotnym
audio (ARC), możesz słuchać
dźwięku z telewizora przez głośniki
systemu bez podłączania kabla
audio (nie należy do wyposażenia).
Przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP,
a następnie ustaw [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na [ON]
(strona 36). Ustawienie domyślne
to [ON].
52PL
Uwaga
Jeżeli telewizor nie jest zgodny z kanałem
zwrotnym audio (ARC), konieczne jest
podłączenie przewodu audio (nie należy
do wyposażenia) (strona 21).
Funkcja odtwarzania One-Touch
Naciśnięcie  podczas korzystania
z funkcji DVD/CD lub USB
spowoduje automatyczne włączenie
telewizora. Sygnał wejściowy
telewizora zostaje przełączony
na wejście HDMI, przez które
podłączony jest system.
Uwaga
W zależności od telewizora początkowa
część odtwarzanej zawartości może nie
odtwarzać się prawidłowo.
Łatwe sterowanie pilotem
Można wybrać system przyciskiem
SYNC MENU na pilocie telewizora i
sterować systemem.
Tej funkcji można używać, jeśli
telewizor obsługuje połączenie
menu. Więcej szczegółów
znajdziesz w Instrukcji obsługi
Twojego telewizora.
Uwaga
•• W menu połączenia telewizora system
jest rozpoznawany przez telewizor jako
odtwarzacz „Player”.
•• Niektóre operacje mogą nie być
dostępne w przypadku niektórych
telewizorów.
Dopasowanie języka
Po zmianie języka menu
ekranowego telewizora język menu
ekranowego systemu również ulega
zmianie.
Korzystanie z
bezprzewodowego
odtwarzania z użyciem
wielu systemów
(funkcja
bezprzewodowego
łańcucha imprezowego)
Konfigurowanie i korzystanie z
funkcji bezprzewodowego
łańcucha imprezowego
Przykład: skonfigurowanie
MHC-M20D jako pierwszego
systemu (gospodarza imprezy)
1
„gospodarza imprezy”.
 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
FUNCTION, aby wybrać funkcję
BLUETOOTH.
 Podłącz urządzenie BLUETOOTH
do systemu za pomocą
połączenia BLUETOOTH.
 Naciśnij W.PARTY CHAIN na
urządzeniu.
„CHAINING” miga na
wyświetlaczu. System przełączy
się w tryb konfiguracji funkcji
bezprzewodowego łańcucha
imprezowego.
Gdy system przełączy się
w tryb konfiguracji funkcji
bezprzewodowego łańcucha
imprezowego, połączenie
z urządzeniem BLUETOOTH
zostanie automatycznie
zakończone.
3 Ustaw drugi system jako
„gościa imprezy”.
 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
FUNCTION, aby wybrać funkcję
BLUETOOTH.
 Naciśnij W.PARTY CHAIN na
urządzeniu.
Drugi system staje się „gościem
imprezy”.
Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „P.CHAIN”.
Inne czynności
Można połączyć ze sobą wiele
systemów audio, tworząc łańcuch
połączeń BLUETOOTH, jeśli
wszystkie systemy składowe
są wyposażone w funkcję
bezprzewodowego łańcucha
imprezowego. Ta funkcja pozwala
stworzyć bardziej ekscytujące
miejsce do zabawy i uzyskać
większą głośność dźwięku bez
potrzeby użycia połączenia
przewodowego.
Zwróć uwagę, że można odtwarzać
dźwięk wyłącznie z urządzenia
BLUETOOTH.
Pierwszy uruchomiony w łańcuchu
system staje się „gospodarzem
imprezy” i udostępnia muzykę.
Pozostałe systemy stają się „gośćmi
imprezy” i odtwarzają tę samą
muzykę, co „gospodarz imprezy”.
2 Ustaw pierwszy system jako
Uwaga
Funkcja bezprzewodowego łańcucha
imprezowego jest anulowana w
następujących sytuacjach.
—— Brak obsługi w czasie 1 minuty
od skonfigurowania „gospodarza
imprezy” w kroku 2.
—— W.PARTY CHAIN zostanie
naciśnięte ponownie na
„gospodarzu imprezy” przed
ukończeniem kroku 3.
Włącz wszystkie systemy.
53PL
4 Ustaw trzeci lub więcej
systemów jako „gości imprezy”.
Potwórz krok 3.
Uwaga
Podłącz trzeci lub kolejny system w
czasie 30 sekund od podłączenia
poprzedniego systemu. „P. CHAIN”
miga na wyświetlaczu „gospodarza
imprezy” przez 30 sekund. Po upływie
30 sekund podłączenie systemu jest
niemożliwe.
5 Odczekaj 30 sekund po
podłączeniu ostatniego „gościa
imprezy”.
„P.CHAIN” przestanie migać na
wyświetlaczu „gospodarza imprezy”
i urządzenie BLUETOOTH ponownie
połączy się z „gospodarzem
imprezy”.
Wskazówka
Aby dodać nowych „gości imprezy”
po utworzeniu łańcucha z użyciem
funkcji bezprzewodowego łańcucha
imprezowego, przytrzymaj W.PARTY
CHAIN na „gospodarzu imprezy” i
powtórz procedurę od kroku 3.
Aby wyłączyć funkcję
bezprzewodowego łańcucha
imprezowego
Naciśnij W.PARTY CHAIN na
„gospodarzu imprezy”.
Uwaga
Zmiana funkcji lub wyłączenie
„gospodarza imprezy” powoduje
wyłączenie funkcji bezprzewodowego
łańcucha imprezowego.
6 Rozpocznij odtwarzanie na
Aby odłączyć „gościa imprezy”
od bezprzewodowego łańcucha
imprezowego
7 Ustaw głośność.
Naciśnij W.PARTY CHAIN na „gościu
imprezy”, którego chcesz odłączyć.
W tej sytuacji pozostałe urządzenia
z bezprzewodowego łańcucha
imprezowego pozostaną aktywne.
podłączonym urządzeniu
BLUETOOTH.
Zmiana głośności na „gospodarzu
imprezy” powoduje również zmianę
głośności na „gościach imprezy”.
Aby zmienić głośność jednego
„gościa imprezy”, dostosuj głośność
na tym „gościu imprezy”.
Uwaga
Uwaga
Po zmianie funkcji lub wyłączeniu
wybranego „gościa imprezy”, ten „gość
imprezy” opuści bezprzewodowy łańcuch
imprezowy.
•• Podczas pracy funkcji
bezprzewodowego łańcucha
imprezowego nie można wybrać innego
systemu jako nowego „gospodarza
imprezy”.
•• Jeśli na „gospodarzu imprezy” używany
jest mikrofon, z „gości imprezy” nie
będzie emitowany dźwięk.
•• Funkcje programatora wyłączania
i automatycznego przejścia w tryb
oczekiwania nie są dostępne w
„gościach imprezy”.
•• Więcej szczegółów dotyczących
działania innych systemów podano w
Instrukcjach obsługi systemów.
54PL
Synchronizacja ustawień
podczas korzystania z funkcji
bezprzewodowego łańcucha
imprezowego
Gdy utworzony jest łańcuch
połączeń funkcji bezprzewodowego
łańcucha imprezowego,
zastosowanie mają następujące
warunki:
••Ustawienia wzmocnienia
basów w „gościach imprezy”
są zsynchronizowane z
„gospodarzem imprezy”. Jeśli te
ustawienia zostaną zmienione
w „gospodarzu imprezy”, ulegną
one zmianie również w „gościach
imprezy”.
••Ustawienia funkcji efektu DJ i
karaoke, takie jak wyciszenie głosu
i zmiana tonacji, zostają wyłączone
w „gospodarzu imprezy” i w
„gościach imprezy”.
••Ustawienia pola dźwiękowego
„gospodarza imprezy” oraz „gości
imprezy” zostają przywrócone do
wartości domyślnych.
••Wyłączenie „gospodarza imprezy”
powoduje wyłączenie „gości
imprezy”.
Przygotowanie do korzystania
z funkcji karaoke
1
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
MIC LEVEL –, aby zmniejszyć
poziom głośności mikrofonu.
2 Podłącz opcjonalny mikrofon z
wtyczką o średnicy 6,3 mm do
gniazda MIC zestawu.
3 Rozpocznij odtwarzanie muzyki
i ustaw poziom głośności
mikrofonu.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
MIC ECHO, aby wyregulować
efekt echa.
mikrofonu do podłączania mikrofonu
do gniazda MIC.
•• W przypadku wystąpienia
niepożądanego pisku:
—— odsuń mikrofon od głośników;
—— zmień kierunek mikrofonu;
—— naciśnij kilkakrotnie przycisk MIC
LEVEL –;
—— naciśnij kilkakrotnie przycisk MIC
ECHO, aby wyregulować poziom
echa.
•• Dźwięk z mikrofonu nie będzie
przesyłany do urządzenia USB podczas
przesyłania na USB.
•• W przypadku korzystania z funkcji
bezprzewodowego łańcucha
imprezowego, dźwięk z mikrofonu jest
odtwarzany wyłącznie przez system, do
którego podłączony jest mikrofon.
•• Nie można regulować poziomu
głośności mikrofonu za pomocą
pokrętła VOLUME/DJ CONTROL na
urządzeniu ani przycisku  +/– na
pilocie. Naciśnij kilkakrotnie przycisk
MIC LEVEL +/–, aby dostosować poziom
głośności mikrofonu.
•• Jeśli dźwięk z mikrofonu jest bardzo
głośny, może być zniekształcony.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk MIC
LEVEL –, aby zmniejszyć głośność
mikrofonu.
Inne czynności
Śpiewanie do muzyki:
Karaoke
Uwaga
•• Nie zalecamy korzystania z adaptera
Wyciszanie wokalu (Vocal
Fader)
Możesz zmniejszyć głośność wokali
w źródle stereofonicznym.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
VOCAL FADER, aby wybrać opcję
„ON V FADER”.
Aby anulować efekt wyciszenia głosu
Vocal Fader, naciśnij kilkakrotnie
przycisk VOCAL FADER w celu wyboru
opcji „OFF”.
4 Zacznij śpiewać do muzyki.
55PL
Zmiana tonacji (Key Control)
Naciśnij KEY CONTROL /, aby
dostosować swoją tonację głosu.
Włączanie trybu punktacji
karaoke (Score Mode)
Z funkcji punktacji można korzystać
tylko wtedy, gdy podłączony jest
mikrofon.
Twój wynik obliczany jest w skali
od 0 do 99 w drodze porównania
Twojego głosu ze źródłem
muzycznym.
1
Rozpocznij odtwarzanie
muzyki.
Korzystanie z funkcji
sterowania głosowego
Można słuchać wskazówek
głosowych, gdy system przełączy
się w tryb parowania BLUETOOTH
lub urządzenie BLUETOOTH jest
właśnie podłączane do systemu lub
odłączane od systemu.
1 Naciśnij przycisk OPTIONS.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać „VOICE
GUIDANCE”, a następnie naciśnij
przycisk .
3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać „ON”, a
następnie naciśnij przycisk
2 Przed rozpoczęciem śpiewania
3 Śpiewaj przez ponad minutę, a
następnie naciśnij przycisk
SCORE ponownie, aby
sprawdzić swój wynik.
Aby wyłączyć funkcję
sterowania głosowego
W kroku 3 wybierz opcję „OFF”.
Zmiana swojego głosu (zmiana
głosu)
Naciśnij przycisk OPTIONS.
3
Aby wyłączyć funkcję zmiany
głosu
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby ustawić głośność
wskazówek głosowych, a
następnie naciśnij przycisk .
Naciśnij kilkakrotnie przycisk VOICE
CHANGER, aby wybrać „OFF”.
Aby wyjść z menu opcji, naciśnij
przycisk OPTIONS.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
VOICE CHANGER, aby wybrać efekt
zmiany głosu.
56PL
Aby ustawić poziom głośności
wskazówek głosowych
1
2
Możesz zmienić swój głos, gdy
mówisz lub śpiewasz do mikrofonu.
.
Wskazówki głosowe są włączone.
Aby wyjść z menu opcji, naciśnij
przycisk OPTIONS.
piosenki naciśnij SCORE.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać „SAMPLER”, a
następnie naciśnij przycisk .
Uwaga
•• Poziom głośności wskazówek
głosowych zmienia się w zależności od
poziomu głośności systemu. Jednakże,
w niektórych przypadkach, poziom
głośności wskazówek głosowych może
się nie zmienić.
•• W niektórych przypadkach może
wystąpić opóźnienie w odtworzeniu
wskazówki głosowej lub wskazówki
głosowe mogą nie działać.
Korzystanie z
programatora
wyłączania
Zestaw wyłącza się automatycznie
po upływie zaprogramowanego
czasu.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
SLEEP, aby wybrać żądany czas.
Wskazówka
Aby sprawdzić czas pozostały do
wyłączenia systemu, naciśnij przycisk
SLEEP.
Korzystanie z urządzeń
opcjonalnych
1
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
 –, aż na wyświetlaczu pojawi
się napis „VOL MIN”.
3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
FUNCTION, aby wybrać „AUDIO
IN”.
4 Rozpocznij odtwarzanie z
podłączonego urządzenia.
5 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
 +, aby ustawić poziom
głośności.
Uwaga
System może automatycznie przejść w
tryb oczekiwania, jeśli poziom głośności
podłączonego urządzenia będzie
zbyt niski. Ustaw poziom głośności
urządzenia.
Aby wyłączyć funkcję automatycznego
przechodzenia w stan oczekiwania, patrz
„Ustawianie funkcji automatycznego
trybu oczekiwania” (strona 58).
Dezaktywacja
przycisków na
jednostce (Blokada
rodzicielska)
Inne czynności
Aby anulować Programator
wyłączania, naciśnij kilkakrotnie
przycisk SLEEP, aby wybrać opcję
„OFF”.
2 Podłącz urządzenie opcjonalne
Możesz dezaktywować przyciski
(z wyjątkiem ) na jednostce, aby
zapobiec nieprawidłowej obsłudze
systemu, np. przez dzieci w trakcie
zabawy.
Przytrzymaj przycisk  na
jednostce przez ponad 5 sekund.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
„CHILD LOCK ON”.
Można teraz obsługiwać system
wyłącznie za pomocą przycisków
znajdujących się na pilocie.
57PL
Aby wyłączyć funkcję blokady
rodzicielskiej, przytrzymaj  na
urządzeniu przez ponad 5 sekund, aż
na wyświetlaczu pojawi się „CHILD
LOCK OFF”.
Uwaga
•• Funkcja blokady rodzicielskiej
zostanie wyłączona automatycznie po
odłączeniu przewodu sieciowego.
•• Funkcji blokady rodzicielskiej nie można
włączyć, gdy szuflada jest otwarta.
Ustawianie funkcji
automatycznego trybu
oczekiwania
System przechodzi w tryb
oczekiwania automatycznie po
około 15 minutach, kiedy nie są
wykonywane żadne czynności
lub nie ma wyjściowego sygnału
dźwiękowego.
Funkcja automatycznego stanu
oczekiwania jest domyślnie
włączona.
1 Naciśnij przycisk OPTIONS.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać „AutoSTBY”, a
następnie naciśnij przycisk .
3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać „ON” lub „OFF”,
a następnie naciśnij przycisk .
Aby wyjść z menu opcji, naciśnij
przycisk OPTIONS.
Uwaga
•• Przed przejściem w tryb oczekiwania
na wyświetlacza przez około 2 minuty
miga napis „AutoSTBY”.
58PL
•• Funkcja automatycznego
przechodzenia w tryb oczekiwania
nie działa jednak w następujących
przypadkach:
—— gdy włączony jest tuner.
—— jeśli programator wyłączania jest
włączony.
—— gdy podłączony jest mikrofon.
—— kiedy system został „gościem
imprezy” podczas korzystania z
funkcji bezprzewodowego łańcucha
imprezowego.
Aktualizacja
oprogramowania
Oprogramowanie zestawu może
podlegać przyszłym aktualizacjom.
Aktualizację zainstalowanego
fabrycznie oprogramowania
systemu można przeprowadzić,
korzystając z witryn internetowych
podanych poniżej.
Wykonaj zamieszczone w Internecie
instrukcje, aby zaktualizować
oprogramowanie.
Uwagi dla klientów w Ameryce
Łacińskiej:
<http://esupport.sony.com/LA>
Uwagi dla klientów w Europie i
Rosji:
<http://www.sony.eu/support>
Uwagi dla klientów w innych
krajach/regionach:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie
problemów
Jeśli wystąpi problem z systemem,
odszukaj problem na poniższej
liście kontrolnej i wykonaj czynności
naprawcze.
Jeśli problem się powtarza, należy
skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów
Sony.
Należy pamiętać, że części
wymienione w ramach naprawy
mogą stać się własnością serwisu.
Jeśli „PROTECTX” (X to cyfra) i
„CHECK MANUAL” migają na
wyświetlaczu
Po przeprowadzeniu kontroli i
stwierdzeniu braku problemów,
ponownie podłącz przewód
sieciowy i włącz system. Jeśli
problem się powtarza, skontaktuj
się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
Ogólne
Zasilanie nie włącza się.
•• Upewnij się, że przewód sieciowy
jest trwale podłączony.
Brak dźwięku.
•• Ustaw głośność.
•• Sprawdź podłączenie głośników
(strona 17).
•• Sprawdź podłączenie
opcjonalnych urządzeń, jeśli są
podłączone (strona 17).
•• Włącz podłączone urządzenie.
•• Odłącz przewód sieciowy, a
następnie ponownie podłącz go i
włącz zestaw.
Brak obrazu/dźwięku po
podłączeniu do gniazda HDMI OUT
(TV) ARC.
•• Zmień ustawienie w [HDMI SETUP]
– [HDMI RESOLUTION]. Problem
może być rozwiązany.
•• Urządzenie podłączone do
gniazda HDMI OUT (TV) ARC nie
jest zgodne z formatem sygnału
audio. W takim przypadku należy
[HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] na
[PCM] (strona 35).
•• Spróbuj wykonać następujące
kroki:
—Wyłącz
—
i ponownie włącz
system.
—Wyłącz
—
i ponownie włącz
podłączone urządzenie.
—Odłącz
—
i podłącz ponownie
kabel HDMI.
Informacje dodatkowe
Natychmiast odłącz przewód
sieciowy i sprawdź poniższe
elementy.
•• Czy używasz wyłącznie
głośników należących do
zestawu?
•• Czy cokolwiek blokuje otwory
wentylacyjne jednostki?
System przeszedł w tryb
oczekiwania.
•• Nie jest to usterka. System
przechodzi w tryb oczekiwania
automatycznie po około
15 minutach, kiedy nie są
wykonywane żadne czynności
lub nie ma wyjściowego sygnału
dźwiękowego (strona 58).
59PL
Brak dźwięku z mikrofonu.
•• Ustaw poziom głośności
mikrofonu.
•• Upewnij się, że mikrofon jest
poprawnie podłączony do gniazda
MIC na urządzeniu.
•• Upewnij się, że mikrofon jest
włączony.
Adaptera mikrofonu (nie należy do
wyposażenia) nie można wyjąć.
•• Użyj narzędzia, np. kombinerek,
do wyjęcia adaptera mikrofonu z
gniazda MIC w urządzeniu.
Z systemu nie dobiega dźwięk z
telewizora. Na wyświetlaczy
pojawi się „CODE 01” lub „SGNL
ERR”.
•• Ten system obsługuje tylko
dwukanałowe liniowe formaty
PCM. Sprawdź ustawienie wyjścia
audio w telewizorze i zmień je na
tryb wyjściowy PCM, jeśli wybrany
jest tryb automatyczny.
•• Sprawdź, czy ustawienie
wyjścia głośników telewizora
jest ustawione na korzystanie z
zewnętrznych głośników.
Występuje przydźwięk lub szum.
•• Przenieś system z dala od źródeł
hałasu.
•• Podłącz zestaw do innego gniazda
ściennego.
•• Zainstaluj filtr szumów (nie należy
do wyposażenia) przy przewodzie
sieciowym.
•• Wyłącz znajdujący się w pobliżu
sprzęt elektryczny.
•• Szum generowany przez
wentylatory chłodzące systemu
może być słyszalny podczas
włączania systemu. Nie jest to
usterka.
•• Odsuń urządzenie od neonów lub
oświetlenia jarzeniowego.
60PL
Nie działa pilot zdalnego
sterowania.
•• Usuń przeszkody znajdujące się
między pilotem a jednostką.
•• Zbliż pilot do jednostki.
•• Skieruj pilot na czujnik w
jednostce.
•• Wymień baterie (R03/rozmiar
AAA).
•• Oddal jednostkę od oświetlenia
jarzeniowego.
Występuje sprzężenie akustyczne.
•• Obniż głośność.
•• Odsuń mikrofon dalej od zestawu
lub zmień kierunek, w którym
zwrócony jest mikrofon.
Na ekranie telewizora utrzymuje
się nieregularność kolorów.
•• Wyłącz telewizor natychmiast,
a następnie włącz go ponownie
po 15–30 minutach. Jeśli
nieregularność kolorów będzie
się utrzymywać, należy umieścić
zestaw w większej odległości od
telewizora.
„CHILD LOCK” pojawia się po
naciśnięciu dowolnego przycisku
na jednostce.
•• Wyłącz funkcję blokady
rodzicielskiej (strona 57).
Podczas włączania systemu
słychać odgłos klikania.
•• Jest to odgłos pracy systemu, który
występuje np. podczas włączania
lub wyłączania systemu. Nie jest
to usterka.
Występuje utrata efektu
stereofonicznego podczas
odtwarzania.
•• Wyłącz funkcję wyciszenia głosu
(strona 55).
•• Upewnij się, że system jest
prawidłowo podłączony.
•• Sprawdź podłączenie głośników
Głośniki
Dźwięk dochodzi z jednego kanału
lub brak równowagi pomiędzy
głośnością z lewej i prawej strony.
•• Rozmieść głośniki tak
symetrycznie jak to możliwe.
•• Sprawdź, czy głośniki są dokładnie
i poprawnie podłączone.
•• Odtwarzane źródło dźwięku jest
nagrane w systemie mono.
Brak dźwięku z określonego
głośnika.
•• Sprawdź, czy głośnik jest
dokładnie i poprawnie
podłączony.
Odtwarzacz płyt
Szuflada nie zamyka się.
•• Poprawnie umieść płytę.
Płyta nie wysuwa się.
•• Nie można wysunąć płyty w trakcie
Przesyłania synchronicznego lub
Przesyłania REC1. Naciśnij przycisk
, aby anulować przesyłanie, po
czym naciśnij  na jednostce, aby
wysunąć płytę.
•• Skontaktuj się najbliższym
przedstawicielem handlowym
Sony
system (strona 8).
•• Wyjmij płytę i zetrzyj wilgoć,
a następnie pozostaw system
włączony przez kilka godzin do
momentu aż wilgoć wyparuje.
•• Kod regionu podany na płycie DVD
VIDEO nie pasuje do zestawu.
Dźwięk jest przerywany.
•• Wyczyść płytę (strona 70).
•• Ponownie wczytaj płytę.
•• Przenieś zestaw w miejsce, w
którym nie ma wibracji.
•• Oddal głośniki od zestawu. Kiedy
słuchasz utworu z mocnym basem
przy wysokiej głośności, wibracje
głośników mogą powodować
przerywanie dźwięku.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się
od pierwszego utworu.
•• Ustaw opcję odtwarzania na
Odtwarzanie normalne (strona
28).
•• Wybrano tryb wznawiania
odtwarzania. Naciśnij dwukrotnie
przycisk . Następnie naciśnij
przycisk , aby rozpocząć
odtwarzanie.
Korzystanie z niektórych funkcji,
takich jak zatrzymanie, Lock
Search, odtwarzanie w
zwolnionym tempie, powtarzanie
odtwarzania lub odtwarzanie
losowe, nie jest możliwe.
•• W zależności od płyty
wykonywanie niektórych z
powyższych czynności może
być niemożliwe. Zapoznaj się z
Instrukcją obsługi dostarczoną z
płytą.
Informacje dodatkowe
Szuflada nie otwiera się, a na
wyświetlacza pojawia się napis
„LOCKED”.
•• Skontaktuj się najbliższym
przedstawicielem handlowym
Sony lub autoryzowanym centrum
serwisowym Sony.
Odtwarzanie nie uruchamia się.
•• Wyczyść płytę (strona 70).
•• Ponownie wczytaj płytę.
•• Wczytaj płytę, którą odtwarza ten
61PL
Płyty DATA CD/DATA DVD (MP3,
MPEG4 lub Xvid) nie można
odtworzyć.
•• Dane nie są przechowywane w
obsługiwanym formacie.
•• Przed odtwarzaniem upewnij się,
że wybrany został prawidłowy tryb
nośnika (Media Mode).
Znaki w nazwie folderu, nazwie
utworu, nazwie pliku i znaczniku
ID3 nie wyświetlają się poprawnie.
•• Znacznik ID3 nie jest Wersją 1
(1.0/1.1) ani Wersją 2 (2.2/2.3).
•• System wyświetla następujące
kody znaków:
—Wielkie
—
litery (od A do Z)
—Cyfry
—
(od 0 do 9)
—Symbole
—
(< > * +, [ ] \ _)
Inne znaki wyświetlają się jako „_”.
Urządzenie USB
Przesyłanie prowadzi do błędu.
•• Używasz nieobsługiwanego
modelu urządzenia USB. Sprawdź
na stronach internetowych
informacje o kompatybilnych
urządzeniach USB (strona 11)
•• Urządzenie USB nie jest poprawnie
sformatowane. Informacje
dotyczące formatowania
znajdziesz w Instrukcji obsługi
urządzenia USB.
•• Wyłącz system i usuń urządzenie
USB. Jeśli urządzenie USB ma
włącznik zasilania, wyłącz
urządzenie USB, po czym włącz je
ponownie po usunięciu z systemu.
Następnie ponownie wykonaj
przesyłanie.
62PL
•• Jeśli operacje przesyłania i
usuwania wykonywane są
wielokrotnie, struktura plików
na urządzeniu USB staje się
pofragmentowana. Informacje na
temat rozwiązania tego problemu
można znaleźć w Instrukcji obsługi
urządzenia USB.
•• Urządzenie USB było rozłączone
lub nastąpiła przerwa w dostawie
prądu w trakcie przesyłania.
Usuń częściowo przesłany plik
i ponownie wykonaj operację
przesyłania. Jeśli to nie rozwiąże
problemu, urządzenie USB może
być uszkodzone. Informacje na
temat rozwiązania tego problemu
można znaleźć w Instrukcji obsługi
urządzenia USB.
Nie można usunąć plików audio
lub folderów na urządzeniu USB.
•• Sprawdź, czy urządzenie USB
nie jest zabezpieczone przed
zapisem.
•• Urządzenie USB było rozłączone
lub nastąpiła przerwa w dostawie
prądu w trakcie operacji usuwania.
Usuń częściowo usunięty plik.
Jeśli to nie rozwiąże problemu,
urządzenie USB może być
uszkodzone. Informacje na temat
rozwiązania tego problemu
można znaleźć w Instrukcji obsługi
urządzenia USB.
Brak dźwięku.
•• Urządzenie USB nie jest poprawnie
podłączone. Wyłącz zestaw i
ponownie podłącz urządzenie
USB, a następnie włącz zestaw
i sprawdź, czy na wyświetlacza
pojawi się napis „USB”.
Szum, dźwięk przerywany lub
zniekształcony.
•• Używasz nieobsługiwanego
modelu urządzenia USB. Sprawdź
na stronach internetowych
informacje o kompatybilnych
urządzeniach USB (strona 11)
•• Wyłącz system, a następnie
podłącz ponownie urządzenie
USB, po czym włącz system.
•• Dane muzyczne zawierają szum
lub dźwięk jest zniekształcony.
Szum mógł się pojawić w trakcie
procesu przesyłania. Usuń plik
i spróbuj ponownie wykonać
operację przesyłania.
•• Przepływność użyta podczas
kodowania pliku audio była
niska. Prześlij plik audio z
wyższą prędkością transmisji na
urządzenie USB.
Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „NO FILE”.
•• Zestaw przeszedł w tryb
aktualizacji oprogramowania
— wszystkie przyciski (oprócz
) zostały zdezaktywowane.
Naciśnij przycisk  na urządzeniu,
aby anulować aktualizację
oprogramowania.
Wyświetlacz działa
nieprawidłowo.
•• Dane w pamięci urządzenia
USB mogły zostać uszkodzone.
Ponownie wykonaj operację
przesyłania.
•• System wyświetla następujące
kody znaków:
—Wielkie
—
litery (od A do Z)
—Cyfry
—
(od 0 do 9)
—Symbole
—
(< > * +, [ ] \ _)
Inne znaki wyświetlają się jako „_”.
Urządzenie USB nie jest
rozpoznawane.
•• Wyłącz system, a następnie
podłącz ponownie urządzenie
USB, po czym włącz system.
•• Sprawdź na stronach
internetowych informacje o
kompatybilnych urządzeniach USB
(strona 11)
•• Urządzenie USB nie działa
prawidłowo. Informacje na temat
rozwiązania tego problemu
można znaleźć w Instrukcji obsługi
urządzenia USB.
Informacje dodatkowe
Napis „READING” jest wyświetlany
przez dłuższy czas lub
odtwarzanie rozpoczyna się ze
znacznym opóźnieniem.
•• Proces odczytywania może zająć
dłuższy czas w następujących
przypadkach.
—Zbyt
—
dużo folderów lub plików
na urządzeniu USB (strona
10).
—Struktura
—
plików jest bardzo
złożona.
—Pojemność
—
pamięci jest duża.
—Pamięć
—
wewnętrzna jest
pofragmentowana.
Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „OVER CURRENT”.
•• Wykryto problem związany z
natężeniem prądu płynącego
z portu
(USB). Wyłącz
system i usuń urządzenie
USB z portu. Upewnij się, że
przyczyna problemu nie tkwi
w urządzeniu USB. Jeśli ten
problem z wyświetlaniem będzie
się powtarzał, skontaktuj się z
najbliższym punktem sprzedaży
produktów firmy Sony.
63PL
Odtwarzanie nie uruchamia się.
•• Wyłącz system, a następnie
podłącz ponownie urządzenie
USB, po czym włącz system.
•• Sprawdź na stronach
internetowych informacje o
kompatybilnych urządzeniach USB
(strona 11)
Odtwarzanie nie rozpoczyna się
od pierwszego pliku.
•• Ustaw opcję odtwarzania na
Odtwarzanie normalne (strona
28).
Nie można odtworzyć plików.
•• Przed odtwarzaniem upewnij się,
że wybrany został prawidłowy tryb
nośnika (Media Mode).
•• Urządzenia USB sformatowane w
systemach plików innych niż FAT16
lub FAT32 nie są obsługiwane.*
•• Jeśli używasz urządzenia USB
zawierającego partycje, można
odtwarzać pliki tylko z pierwszej
partycji.
* Ten system obsługuje system plików
FAT16 i FAT32, ale niektóre urządzenia
USB mogą nie obsługiwać systemów
FAT. Więcej szczegółów można uzyskać
w instrukcji obsługi urządzenia USB lub
kontaktując się z producentem.
Obraz
Brak obrazu.
•• Sprawdź, czy elementy zestawu
zostały starannie połączone.
•• Wymień uszkodzony kabel HDMI
na nowy.
•• Dopilnuj, aby urządzenie zostało
podłączone do gniazda HDMI
telewizora (strona 20).
•• Upewnij się, że telewizor został
włączony i jest prawidłowo
obsługiwany.
64PL
•• Dopilnuj, aby wybrać sygnał
wejściowy zgodnie z połączeniem
z telewizorem, by wyświetlanie
obrazu z systemu było możliwe.
•• (Nie dotyczy modeli
sprzedawanych w Ameryce
Łacińskiej, Europie i Rosji)
Upewnij się, że system kolorów
został prawidłowo ustawiony i
jest zgodny z systemem kolorów
Twojego telewizora.
Pojawiają się zakłócenia obrazu.
•• Wyczyść płytę (strona 70).
•• (Nie dotyczy modeli
sprzedawanych w Ameryce
Łacińskiej, Europie i Rosji)
W przypadku odtwarzania płyty
VIDEO CD nagranej w systemie
kolorów różniącym się od
ustawionego w zestawie obraz
może być zniekształcony (strony
22, 33).
•• (Nie dotyczy modeli
sprzedawanych w Ameryce
Łacińskiej, Europie i Rosji)
Ustaw system kolorów zgodny z
parametrami telewizora (strony
22, 33).
Nie można zmienić współczynnika
kształtu ekranu telewizora.
•• Współczynnik kształtu został
ustalony na odtwarzanej płycie
DVD VIDEO lub w odtwarzanym
pliku wideo.
•• W zależności od telewizora
zmiana współczynnika kształtu
może nie być możliwa.
Zmiana języka ścieżki dźwiękowej
nie jest możliwa.
•• Na odtwarzanej płycie DVD VIDEO
zapisano tylko jedną wersję
językową ścieżki dźwiękowej.
•• Płyta DVD VIDEO zabrania zmiany
języka ścieżki dźwiękowej.
Zmiana języka napisów nie jest
możliwa.
•• Na odtwarzanej płycie DVD VIDEO
zapisano tylko jedną wersję
językową napisów.
•• Ustawienia płyty DVD VIDEO
uniemożliwiają zmianę napisów.
Napisów nie można wyłączyć.
•• Ustawienia płyty DVD VIDEO
uniemożliwiają wyłączenie
napisów.
Kątów kamery nie można zmienić.
•• Na odtwarzanej płycie DVD VIDEO
zapisano tylko jeden kąt widoku z
kamery.
•• Ustawienia płyty DVD VIDEO
uniemożliwiają zmianę kątów.
Tuner*
* Sygnał radiowy może nie być
odbierany w zależności od warunków
rozprzestrzeniania się fal radiowych lub
typu zabudowy w okolicy.
Urządzenie BLUETOOTH
Nie można wykonać parowania.
•• Zbliż urządzenie BLUETOOTH do
zestawu.
•• Parowanie może nie być
możliwe, jeśli w pobliżu systemu
znajdują się inne urządzenia
BLUETOOTH. W takim przypadku
należy wyłączyć inne urządzenia
BLUETOOTH.
hasło podczas wybierania nazwy
systemu (tego systemu) w
urządzeniu BLUETOOTH.
Urządzenie BLUETOOTH nie może
wykryć systemu lub na
wyświetlaczu wyświetlane jest
„BT OFF”.
•• Ustaw sygnał BLUETOOTH na
„BT ON” (strona 45).
Połączenie jest niemożliwe.
•• Urządzenie BLUETOOTH, które
próbujesz połączyć nie obsługuje
profilu A2DP i nie można połączyć
go z systemem.
•• Włącz funkcję BLUETOOTH na
urządzeniu BLUETOOTH.
•• Nawiąż połączenie z urządzenia
BLUETOOTH.
•• Informacje rejestracji parowania
zostały usunięte. Ponownie
przeprowadź operację parowania.
Dźwięk przerywany lub zmienny,
bądź utrata połączenia.
•• System i urządzenie BLUETOOTH
znajdują się zbyt daleko od siebie.
•• Jeśli pomiędzy systemem a
Twoim urządzeniem BLUETOOTH
znajdują się przeszkody, usuń lub
omiń je.
•• Jeśli w pobliżu znajduje się sprzęt
generujący promieniowanie
elektromagnetyczne, np.
bezprzewodowa sieć LAN, inne
urządzenie BLUETOOTH lub
kuchenka mikrofalowa, odsuń je
dalej.
Informacje dodatkowe
Występuje przydźwięk lub szum,
bądź nie można odebrać żadnej
stacji.
•• Poprawnie podłącz antenę.
•• Zmień lokalizację anteny oraz
jej orientację, aby uzyskać dobry
odbiór.
•• Wyłącz znajdujący się w pobliżu
sprzęt elektryczny.
•• Koniecznie wpisz prawidłowe
Dźwięku z urządzenia BLUETOOTH
nie słychać na zestawie.
•• Najpierw zwiększ głośność na
urządzeniu BLUETOOTH, po czym
dokonaj regulacji głośności za
pomocą przycisku  +/–.
65PL
Występuje przydźwięk, szum lub
dźwięk jest zniekształcony.
•• Jeśli pomiędzy systemem a
Twoim urządzeniem BLUETOOTH
znajdują się przeszkody, usuń lub
omiń je.
•• Jeśli w pobliżu znajduje się sprzęt
generujący promieniowanie
elektromagnetyczne, np.
bezprzewodowa sieć LAN, inne
urządzenie BLUETOOTH lub
kuchenka mikrofalowa, odsuń je
dalej.
•• Zmniejsz głośność połączonego
urządzenia BLUETOOTH.
Sterowanie przez HDMI
(„BRAVIA” Sync)
System nie włącza się nawet gdy
telewizor jest włączony.
•• Przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP,
a następnie ustaw [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na [ON]
(strona 35). Telewizor musi
obsługiwać funkcję Sterowanie
przez HDMI (strona 51). Więcej
szczegółów znajdziesz w Instrukcji
obsługi Twojego telewizora.
•• Sprawdź ustawienia głośników
telewizora. Zasilanie systemu
synchronizuje się z ustawieniami
głośników telewizora. Więcej
szczegółów znajdziesz w Instrukcji
obsługi Twojego telewizora.
•• Jeżeli dźwięk dobiegał z głośników
telewizora poprzednim razem,
system nie włącza się nawet gdy
telewizor jest włączony.
66PL
System wyłącza się, gdy telewizor
jest wyłączony.
•• Sprawdź ustawienie [HDMI SETUP]
– [STANDBY LINKED TO TV]
(strona 36). Gdy parametr
[STANDBY LINKED TO TV] jest
ustawiony na [ON], niezależnie
od wejścia system wyłącza się
automatycznie w momencie
wyłączenia telewizora.
System nie wyłącza się nawet gdy
telewizor zostaje wyłączony.
•• Sprawdź ustawienie [HDMI SETUP]
– [STANDBY LINKED TO TV] (strona
36).
Aby ustawić automatyczne
wyłączanie systemu niezależnie
od wejścia w momencie
wyłączenia telewizora, ustaw
parametr [STANDBY LINKED TO TV]
na [ON]. Telewizor musi
obsługiwać funkcję Sterowanie
przez HDMI (strona 51). Więcej
szczegółów znajdziesz w Instrukcji
obsługi Twojego telewizora.
Z systemu nie dobiega dźwięk z
telewizora.
•• Sprawdź typ i poprawność
podłączenia kabla HDMI lub
kabla audio łączącego system z
telewizorem (strona 20).
•• Jeśli używany telewizor jest
zgodny z kanałem zwrotnym
audio (ARC), upewnij się, że
system jest podłączony do
gniazda HDMI IN telewizora
obsługującego ARC (strona 20).
Jeśli dźwięku nadal nie słychać
lub jest on przerywany, podłącz
kabel audio (nie należy do
wyposażenia), przytrzymaj
SHIFT i naciśnij SETUP, a
następnie ustaw [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na
[OFF] (strona 36).
•• Poczekaj chwilę, a następnie
zgodny z kanałem zwrotnym
audio, dźwięk z telewizora nie
będzie dobiegać z systemu
nawet jeśli system zostanie
podłączony do gniazda HDMI
IN telewizora. Aby odtwarzać
dźwięk z telewizora przez system,
podłącz kabel audio (nie należy do
wyposażenia) (strona 21).
•• Zmień funkcję systemu na „TV”
(strona 21).
•• Zwiększ głośność systemu.
•• W zależności od kolejności
podłączania telewizora i systemu,
system może być wyciszony, a na
wyświetlaczu urządzenia może
świecić „ ” (wyciszenie). Jeżeli
tak się dzieje, najpierw włącz
telewizor, a następnie system.
•• Ustaw ustawienie głośników
telewizora (BRAVIA) na system
audio. Zapoznaj się z Instrukcją
obsługi telewizora, aby znaleźć
sposób jego ustawienia.
spróbuj ponownie. Jeżeli
wyłączysz system, konieczne
będzie odczekanie chwili,
zanim możliwe będzie podjęcie
kolejnych czynności. Poczekaj co
najmniej 15 sekund, a następnie
spróbuj ponownie.
•• Upewnij się, że telewizor
podłączone do systemu obsługują
funkcję Sterowanie przez HDMI.
•• Typ i liczba urządzeń, które mogą
być sterowane przez funkcję
Sterowanie przez HDMI, są
ograniczone przez standard HDMI
CEC jak następuje:
—Urządzenia
—
rejestrujące
(Nagrywarka Blu-ray,
Nagrywarka DVD itp.): do
3 urządzeń
—Urządzenia
—
odtwarzające
(Odtwarzacz Blu-ray,
Odtwarzacz DVD itp.): do
3 urządzeń (ten system używa
jednego z nich)
—Urządzenia
—
związane z tunerem:
do 4 urządzeń
—System
—
audio (odbiornik/
słuchawki): do 1 urządzenia
(używane przez ten system)
Dźwięk dobiega zarówno z
systemu, jak i z telewizora.
•• Wycisz dźwięk systemu lub
telewizora.
•• Zmień wyjście głośników w
telewizorze na głośnik telewizora
lub system dźwiękowy.
Funkcja Sterowanie przez HDMI
nie działa prawidłowo.
•• Sprawdź podłączenie systemu
(strona 17).
•• Włącz funkcję Sterowanie przez
HDMI w telewizorze. Więcej
szczegółów znajdziesz w Instrukcji
obsługi Twojego telewizora.
Funkcja bezprzewodowego
łańcucha imprezowego
Urządzenia BLUETOOTH nie można
podłączyć do systemu podczas
korzystania z funkcji
bezprzewodowego łańcucha
imprezowego.
•• Po połączeniu wszystkich
systemów przeprowadź procedurę
parowania i łączenia między
urządzeniem BLUETOOTH a
„gospodarzem imprezy”.
Informacje dodatkowe
•• Jeżeli Twój telewizor nie jest
67PL
Przywrócenie wartości
domyślnych ustawień z menu
ustawień
Resetowanie systemu
Jeśli system wciąż nie działa
poprawnie, przywróć domyślne
ustawienia fabryczne.
Opisane czynności można wykonać
za pomocą przycisków na jednostce.
1
Odłącz przewód sieciowy, a
następnie podłącz go ponownie.
2
Naciśnij przycisk , aby włączyć
system.
3
Przytrzymaj przycisk VOCAL
FADER i MIC ECHO przez około
3 sekundy.
Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „RESET”.
Po zakończeniu resetowania system
automatycznie uruchomi się
ponownie. Naciśnij przycisk , aby
włączyć system.
Wszystkie informacje o parowaniu
BLUETOOTH oraz ustawienia
skonfigurowane przez użytkownika,
takie jak zapisane stacje radiowe,
zostaną przywrócone do
domyślnych wartości fabrycznych (z
wyjątkiem niektórych ustawień z
menu ustawień).
Aby zresetować wszystkie
ustawienia z menu ustawień, patrz
„Przywrócenie wartości domyślnych
ustawień z menu ustawień” (strona
68).
Można przywrócić ustawienia
z menu ustawień (z wyjątkiem
ustawień [PARENTAL CONTROL]) do
wartości domyślnych.
1
Przytrzymaj przycisk SHIFT i
naciśnij przycisk SETUP.
Na ekranie telewizora wyświetlone
zostanie menu ustawień.
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać [SYSTEM SETUP],
a następnie naciśnij przycisk .
3
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać [RESET], a
następnie naciśnij przycisk .
4
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
/ , aby wybrać [YES], a
następnie naciśnij przycisk .
Wykonanie tej czynności zajmuje
kilka sekund. Nie naciskaj przycisku
 w trakcie przywracania ustawień
domyślnych zestawu.
Funkcja autodiagnostyki
Gdy na ekranie telewizora lub na
wyświetlacza pojawiają się kody
alfanumeryczne
Kiedy funkcja autodiagnostyki
włączy się w celu zapobiegania
nieprawidłowemu działaniu
zestawu, pojawi się kod serwisowy.
Kod serwisowy składa się z litery
i cyfr (np. C 13 50). Zapoznaj się z
poniższą tabelą w celu odszukania
przyczyny i przeprowadzenia
działań naprawczych.
68PL
DATA ERROR
Pierwsze trzy Przyczyna i działanie
znaki numeru naprawcze
serwisowego
•• Plik został utworzony w
C 13
•• Rozszerzenia plików nie pasują do
Odtwarzana płyta jest
brudna.
•• Oczyść płytę miękką
szmatką (strona 70).
C 31
Płyta nie została
prawidłowo włożona.
•• Wyłącz i ponownie
włącz system.
Następnie włóż płytę
prawidłowo.
E XX
(gdzie XX to
liczba)
W celu zapobieżenia
nieprawidłowemu
funkcjonowaniu
zestaw wykonał
autodiagnostykę.
•• Skontaktuj się
Komunikaty
Jeden z poniższych komunikatów
może się pojawić lub migać na
wyświetlacza w trakcie użytkowania.
CANNOT PLAY
•• W odtwarzaczu umieszczono
płytę, która nie może być
odtworzona.
•• Włożono płytę DVD
VIDEO przeznaczoną dla
nieobsługiwanego regionu.
CODE 01/SGNL ERR
Nieobsługiwany sygnał audio jest
przesyłany przez gniazdo HDMI IN
(ARC) podłączonego telewizora
(strona 20).
ich formatów.
DEVICE ERROR
Urządzenie USB nie zostało
rozpoznane lub podłączono
nieznane urządzenie.
DEVICE FULL
Pamięć urządzenia USB jest pełna.
ERASE ERROR
Kasowanie plików audio lub
folderów na urządzeniu USB nie
powiodło się.
FATAL ERROR
Urządzenie USB zostało odłączone
w trakcie operacji przesyłania
lub usuwania i mogło zostać
uszkodzone.
FOLDER FULL
Nie można przesłać danych
na urządzenie USB, ponieważ
osiągnięto maksymalną liczbę
folderów.
NoDEVICE
Nie podłączono żadnego
urządzenia USB lub podłączone jest
nieobsługiwane urządzenie.
NO DISC
Brak płyty w urządzeniu.
NO MUSIC
Na nośniku odtwarzania nie ma
żadnych obsługiwanych plików
audio.
Informacje dodatkowe
z najbliższym
przedstawicielem
handlowym Sony
lub autoryzowanym
centrum serwisowym
Sony i podaj
wyświetlony
pięcioznakowy numer
serwisowy.
Przykład: E 61 10
nieobsługiwanym formacie.
NO SUPPORT
Podłączone zostało nieobsługiwane
urządzenie USB lub urządzenie
USB zostało podłączone poprzez
koncentrator USB.
69PL
NO VIDEO
Na nośniku odtwarzania nie ma
żadnych obsługiwanych plików
wideo.
Środki ostrożności
NOT USE
Próbowano wykonać określoną
operację w warunkach, w których ta
operacja jest zakazana.
Aby uniknąć uszkodzenia
mechanizmu płyty, przed
przeniesieniem urządzenia
przeprowadzić poniższą procedurę.
OVER CURRENT
Na porcie
(USB) wykryto zbyt
wysoki prąd.
Opisane czynności można wykonać
za pomocą przycisków na jednostce.
1
PROTECT
Urządzenie USB jest zabezpieczone
przed zapisem.
Naciśnij przycisk , aby włączyć
system.
2
PUSH STOP
Próbowano wykonać operację,
którą można wykonać jedynie kiedy
odtwarzanie jest zatrzymane.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
FUNCTION, aby wybrać „DVD/
CD”.
3
Wyjmij płytę.
READING
System odczytuje informacje z
płyty lub urządzenia USB. Niektóre
operacje są niedostępne.
REC ERROR
Przesyłanie nie rozpoczęło się,
zatrzymało się w trakcie lub nie
mogło zostać przeprowadzone.
TRACK FULL
Nie można przesłać danych
na urządzenie USB, ponieważ
osiągnięto maksymalną liczbę
plików.
70PL
Przenoszenie jednostki
Naciśnij przycisk  , aby otworzyć i
zamknąć szufladę.
Poczekaj aż „NO DISC” pojawi się na
wyświetlacza.
4
Naciśnij przycisk , aby wyłączyć
system.
5
Odłącz przewód sieciowy.
Uwagi dotyczące płyt
•• Przed odtworzeniem należy oczyścić
płytę szmatką do czyszczenia,
przecierając od środka na zewnątrz w
kierunku krawędzi.
•• Nie należy czyścić płyt
rozpuszczalnikami, takimi jak benzyna,
rozcieńczalniki lub dostępne w
sprzedaży środki czyszczące czy płyny
antystatyczne w sprayu przeznaczone
do płyt winylowych.
•• Nie należy wystawiać płyt na
bezpośrednie działanie światła
słonecznego lub źródeł ciepła, takich
jak przewody gorącego powietrza
ani pozostawiać ich w samochodzie
zaparkowanym bezpośrednio na
słońcu.
Bezpieczeństwo
Nagrzewanie się urządzenia
•• Jeśli urządzenie nie będzie używane
•• Nagrzewanie się jednostki podczas
przez dłuższy czas, należy całkowicie
odłączyć przewód sieciowy od gniazda
ściennego. Przy odłączaniu jednostki
należy zawsze trzymać przewód za
wtyczkę. Nie należy ciągnąć za sam
przewód.
•• Jeśli do wnętrza zestawu dostanie się
przypadkowo obcy przedmiot lub płyn,
należy odłączyć przewód zasilający
i przed ponownym uruchomieniem
zlecić sprawdzenie urządzenia
wykwalifikowanej osobie.
•• Przewód sieciowy należy wymieniać
wyłącznie w specjalistycznym punkcie
serwisowym.
pracy jest zjawiskiem normalnym i nie
powinno niepokoić użytkownika.
•• Nie należy dotykać obudowy, jeśli
urządzenie działało cały czas przy dużej
głośności, ponieważ jego mogła ona
ulec nagrzaniu.
•• Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
O przemieszczaniu zestawu
Ten system nie jest odporny na
zachlapanie ani wodoodporny. Nie
pryskać na system wodą ani nie myć go
wodą.
Lokalizacja urządzenia
•• Zestawu nie należy umieszczać w
Ten zestaw głośnikowy nie ma
ekranowania magnetycznego.
Obraz w znajdującym się w pobliżu
telewizorze może zostać magnetycznie
zniekształcony. W takiej sytuacji wyłącz
telewizor, odczekaj 15 do 30 minut i włącz
go ponownie. Jeśli nie będzie poprawy,
przenieś głośniki z dala od telewizora.
WAŻNA UWAGA
Przestroga: Pozostawienie
zatrzymanego obrazu wideo lub
obrazu wyświetlanego na ekranie
telewizora przez opisywany zestaw
przez dłuższy czas powoduje ryzyko
trwałego uszkodzenia ekranu
telewizora. Szczególnie podatne
na takie uszkodzenia są telewizory
projekcyjne.
Czyszczenie obudowy
Zestaw należy czyścić przy użyciu
miękkiej ściereczki zwilżonej łagodnym
roztworem detergentu.
Nie należy używać materiałów
ściernych, proszków do czyszczenia ani
rozpuszczalników, takich jak alkohol czy
benzyna.
Informacje dodatkowe
pozycji przechylonej lub w miejscach
bardzo gorących, zimnych, zapylonych/
zakurzonych, brudnych, wilgotnych
lub pozbawionych odpowiedniej
wentylacji, miejscach narażonych
na wibracje, bezpośrednie działanie
światła słonecznego lub silnego
oświetlenia.
•• Umieszczając jednostkę lub głośniki na
powierzchniach pokrytych specjalną
substancją (np. woskiem, olejem, pastą
itp.), należy zachować ostrożność,
ponieważ może to spowodować
poplamienie lub odbarwienie
powierzchni.
•• Przeniesienie zestawu bezpośrednio
z miejsca chłodnego do ciepłego lub
umieszczenie go w bardzo wilgotnym
pomieszczeniu może spowodować
kondensację wilgoci na soczewce
w jego wnętrzu i wadliwe działanie
systemu. W takiej sytuacji należy wyjąć
płytę i pozostawić zestaw włączony
na około godzinę, aby wilgoć mogła
wyparować.
Zestaw głośnikowy
71PL
Komunikacja BLUETOOTH
•• Urządzeń BLUETOOTH należy
używać tak, aby były rozmieszczone
w odległości około 10 metrów (bez
przeszkód) od siebie. Efektywny zasięg
komunikacji może ulec zmniejszeniu w
następujących warunkach.
—— Jeśli między urządzeniami
wykorzystującymi połączenie
BLUETOOTH znajdzie się osoba,
obiekt metalowy lub inna
przeszkoda.
—— W lokalizacjach z zainstalowaną
siecią bezprzewodową siecią LAN
—— W pobliżu wykorzystywanych
kuchenek mikrofalowych
—— W lokalizacjach, w których
generowane są inne fale
elektromagnetyczne
•• Urządzenia BLUETOOTH i urządzeń sieci
bezprzewodowe LAN (IEEE 802.11b/g/n)
wykorzystują to samo pasmo
częstotliwości (2,4 GHz). W przypadku
używania urządzenia BLUETOOTH
w pobliżu urządzenia z funkcją sieci
bezprzewodowej LAN mogą wystąpić
zakłócenia elektromagnetyczne.
Może to spowodować mniejsze
szybkości przesyłania danych, szumy
lub niemożność połączenia. Jeśli to
nastąpi, należy spróbować zastosować
następujące środki zaradcze:
—— Zestawu należy używać w odległości
przynajmniej 10 metrów od
wyposażenia sieci bezprzewodowej
LAN.
—— Należy wyłączyć zasilanie urządzeń
sieci bezprzewodowej LAN, jeśli
urządzenie BLUETOOTH jest używane
w obrębie 10 metrów.
—— Opisywany zestaw oraz urządzenie
BLUETOOTH należy zainstalować jak
najbliżej siebie.
•• Transmisja fal radiowych pochodząca
z tego systemu może zakłócić pracę
niektórych urządzeń medycznych.
Ponieważ takie zakłócenia mogą
spowodować usterki, zasilanie
tego zestawu oraz urządzenia
BLUETOOTH należy zawsze wyłączać w
następujących miejscach:
72PL
—— szpitale, pociągi, samoloty, stacje
benzynowe lub inne miejsca, w
których mogą występować gazy
łatwopalne
—— w pobliżu drzwi automatycznych lub
alarmów przeciwpożarowych
•• System obsługuje funkcje
zabezpieczające zgodne ze specyfikacją
BLUETOOTH, aby zapewnić bezpieczne
połączenie podczas komunikacji za
pomocą technologii BLUETOOTH.
Te zabezpieczenia mogą jednak
w zależności od ustawień i innych
czynników okazać się niewystarczające,
dlatego prowadząc komunikację za
pomocą technologii BLUETOOTH należy
zawsze zachować ostrożność.
•• Firma Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody lub inne
straty wynikające z wycieków informacji
podczas komunikacji z wykorzystaniem
technologii BLUETOOTH.
•• Nie ma gwarancji dotyczącej możliwości
komunikacji BLUETOOTH ze wszystkimi
urządzeniami BLUETOOTH o tym
samym profilu, co zestaw.
•• Urządzenia BLUETOOTH połączone
z niniejszym systemem muszą być
zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH,
określoną przez firmę Bluetooth
SIG, Inc., i mieć certyfikat zgodności.
Jednakże nawet jeśli urządzenie jest
zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH,
mogą występować przypadki, w
których charakterystyki lub specyfikacje
urządzenia BLUETOOTH uniemożliwiają
połączenie lub skutkują innymi
metodami sterowania, wyświetlania lub
obsługi.
•• W zależności od urządzenia
BLUETOOTH podłączonego do
niniejszego systemu, środowiska
komunikacji lub warunków otoczenia
mogą wystąpić szumy lub może
nastąpić odłączenie dźwięku.
Dane techniczne
Wejścia
AUDIO IN (TV) L/R:
Napięcie 2 V, impedancja
47 kiloomów
TV (ARC):
Obsługiwany sygnał audio:
Dwukanałowy liniowy PCM
MIC:
Czułość 1 mV, impedancja
10 kiloomów
Wyjścia
HDMI OUT (TV) ARC:
Obsługiwany sygnał audio:
Dwukanałowy liniowy PCM
(maksymalnie 48 kHz), Dolby
Digital
Sekcja HDMI
Złącze:
Typ A (19-wtykowe)
Sekcja odtwarzacza płyt
* Ta wartość wyjściowa to pomiar
wartości w odległości 200 mm od
powierzchni soczewki obiektywu
na czytniku optycznym z 7 mm
otworem.
Pasmo przenoszenia:
20 Hz – 20 kHz
Format systemu kolorów wideo:
Modele na Amerykę Łacińską:
NTSC
Inne modele:
NTSC i PAL
Obsługiwane urządzenie USB:
Klasa pamięci masowej
Maksymalny prąd:
1A
(USB):
Port
Typ A
Sekcja tunera FM
Tuner FM stereo, FM
superheterodynowy
Antena:
Antena przewodowa FM
Zakres strojenia:
87,5 MHz – 108,0 MHz (w
odstępach co 50 kHz)
Sekcja BLUETOOTH
System komunikacji:
BLUETOOTH wersja standardowa
4.2
Wyjście:
BLUETOOTH wersja standardowa
zasilanie klasy 2
Maksymalna moc wyjściowa:
< 9,5 dBm
Maksymalny zakres komunikacji:
Na linii widzenia ok. 10 m1)
Maksymalna liczba zarejestrowanych
urządzeń
8 urządzeń
Maksymalna liczba jednoczesnych
połączeń (wielopunktowych)
3 urządzeń
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Metoda modulacji:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Zgodne profile BLUETOOTH2):
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Informacje dodatkowe
System:
System odtwarzania płyt
kompaktowych i dźwięku
cyfrowego oraz wideo
Właściwości diody laserowej
Czas trwania emisji: Stały
Wartość wyjściowa lasera*:
Poniżej 44,6 μW
Sekcja USB
73PL
Obsługiwane kodeki:
SBC (Kodek podpasma)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
1)
2)
Rzeczywisty zasięg może być różny
w zależności od czynników takich,
jak przeszkody między urządzeniami,
pola magnetyczne wokół kuchenki
mikrofalowej, elektryczność statyczna,
czułość odbioru, parametry anteny,
system operacyjny, oprogramowanie
itp.
Standardowe profile BLUETOOTH
wskazują cel komunikacji BLUETOOTH
między urządzeniami.
Obsługiwane formaty audio
Obsługiwana prędkość transmisji i
częstotliwości próbkowania:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kb/s – 320 kb/s
(VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kb/s – 320 kb/s
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kb/s – 192 kb/s
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bit)
Obsługiwane formaty wideo
Xvid:
Kodek wideo: Xvid video
Prędkość transmisji: 4,854 Mb/s
(maks.)
Rozdzielczość/Liczba klatek na
sekundę:
720 × 480, 30 kl./s
720 × 576, 25 kl./s (z wyjątkiem
modeli na Amerykę Łacińską)
Kodek audio: MP3
74PL
MPEG4:
Format pliku: Format pliku MP4
Kodek wideo: MPEG4 Simple
Profile (AVC jest niezgodny.)
Prędkość transmisji: 4 Mb/s
Rozdzielczość/Liczba klatek na
sekundę:
720 × 480, 30 kl./s
720 × 576, 25 kl./s (z wyjątkiem
modeli na Amerykę Łacińską)
Kodek audio: AAC-LC (HE-AAC jest
niezgodny.)
DRM: Niezgodny
Zestaw głośnikowy
Zestaw głośnikowy:
Dwudrożny, Bass reflex
Jednostka głośnika:
Głośniki wysokotonowe: 50 mm,
typ stożkowy
Głośniki niskotonowe: 200 mm,
typ stożkowy
Impedancja znamionowa:
4 omy
Wymiary (szer./wys./gł.) (ok.):
255 mm × 405 mm × 220 mm
Waga (ok.):
5,1 kg
Ogólne
Wymagane zasilanie:
120 V – 240 V (prąd zmienny),
50/60 Hz
Pobór mocy:
70 W
Pobór mocy (w trybie oszczędzania
energii):
0,5 W (Gdy opcja „BT STBY” jest
ustawiona na „OFF” i opcja
[CONTROL FOR HDMI] jest
ustawiona na [OFF].)
2 W* (Gdy opcja „BT STBY” jest
ustawiona na „ON” i opcja
[CONTROL FOR HDMI] jest
ustawiona na [ON].)
Wymiary (szer./wys./gł.) (wył. głośniki)
(ok.):
335 mm × 172 mm × 310 mm
Waga (wył. głośniki) (ok.):
2,7 kg
Temperatura robocza:
od 5 °C do 35 °C
* Pobór mocy zestawu będzie mniejszy
niż 0,5 W, gdy nie ma połączenia HDMI
i opcja „BT STBY” jest ustawiona na
„OFF”.
Konstrukcja oraz dane techniczne
mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Informacje dodatkowe
75PL
Lista kodów języków
Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639:1988 (E/F).
76PL
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla 1253
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1254
1070
Breton
1257
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
Nieokreślony
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Lista kodów obszarów kontroli rodzicielskiej
Kod
Obszar
Kod
Obszar
Kod
Obszar
Kod
Obszar
2044
2165
Finlandia
2362
Meksyk
2149
Hiszpania
2499
2047
Australia
2174
Francja
2376
Holandia
2046
Austria
2109
Niemcy
2390
Nowa Zelandia 2086
Szwecja
Szwajcaria
2057
2248
Indie
2379
Norwegia
2528
Tajlandia
2070
Brazylia
2238
Indonezja
2427
Pakistan
2184
Wielka Brytania
2079
Kanada
2254
Włochy
2424
Filipiny
2090
Chile
2276
Japonia
2436
Portugalia
2092
Chiny
2304
Korea Południowa 2489
Rosja
2115
Dania
2363
Malezja
Singapur
2501
Informacje dodatkowe
77PL
©2018 Sony Corporation Printed in China
4-736-071-42(1)

advertisement

Key Features

  • Black
  • Optical disc player
  • Bluetooth
  • USB port Microphone in
  • Hi-Fi MP3 playback
  • Equalizer

Related manuals

advertisement

Table of contents

Languages

Only pages of the document in Polish were displayed