Kampa Kampa Diddy, G103776, Diddy Instrukcja obsługi


Add to My manuals
60 Pages

advertisement

Kampa Kampa Diddy, G103776, Diddy Instrukcja obsługi | Manualzz
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 1 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
NO Vifteovnen
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
FR
FI
ES
PL
Termowentylator
SK
CS
IT
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Návod na obsluhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Návod k obsluze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 2 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 3 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
1
1
2
3
4
4445103324
3
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 4 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
4
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 5 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Intended use
!
!
I
4445103324
5
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 6 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
No. in
fig. 1, page 3
1
0
Off
2
I
3
II
4
-
!
M
Diddy
750 W
1500 W
Dimensions H x W x D:
26.5 x 18 x 18 cm
!
A
6
4445103324
220 – 240 Vw50/60 Hz
1 kg
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 7 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
4445103324
7
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 8 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
8
4445103324
!
I
!
!
A
1
0
Aus
2
I
3
II
4
–
4445103324
9
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 10 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
M
220–240 Vw50/60 Hz
750 W
1500 W
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
Zulassung:
10
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 11 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
11
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 12 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
12
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 13 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
No. dans
fig. 1, page 3
1
0
Arrêt
2
I
3
II
4
-
!
A
M
!
4445103324
13
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 14 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
220–240 Vw, 50/60 Hz
750 W
1500 W
26,5 x 18 x max 18 cm
Poids :
1 kg
14
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 15 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
15
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 16 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
16
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 17 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
A
1
0
Apagado
2
I
3
II
4
-
Interruptor antivuelco
Ajuste de la temperatura
!
M
!
4445103324
17
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 18 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
220–240 Vw50/60 Hz
750 W
1500 W
Dimensiones H x A x P:
Peso:
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
18
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 19 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
19
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 20 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
20
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 21 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
N.º na
fig. 1,
página 3
A
1
0
Off
2
I
3
II
4
-
Garantia
Definir a temperatura
Desligar da rede elétrica e armazenar
!
M
!
4445103324
21
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 22 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
220–240 Vw50/60 Hz
750 W
1500 W
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
22
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 23 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Symbolforklaring
!
!
A
I
!
!
4445103324
23
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 24 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
24
!
I
4445103324
Garanti
N. nella
fig. 1,
pagina 3
1
0
Off
2
I
3
II
4
-
M
!
220–240 Vw50/60 Hz
750 W
Pulizia e cura
1500 W
!
A
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
4445103324
25
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 26 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Verklaring van de symbolen
!
!
A
I
!
26
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 27 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
Kachel gebruiken
!
4445103324
27
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 28 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
Nr. in
afb. 1,
pagina 3
A
1
0
Uit
2
I
Minimale warmte (750 W)
3
II
Maximale warmte
(1500 W)
4
-
Temperatuur instellen
➤Zet de bedienknop in de gewenste stand.
!
1. Draai de bedienknop in de stand „Uit”.
M
!
28
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 29 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Technische gegevens
Diddy
Aansluitspanning:
220–240 Vw50/60 Hz
750 W
1500 W
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
4445103324
29
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 30 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
30
!
4445103324
!
!
4445103324
31
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 32 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
Garanti
1
0
2
I
3
II
Maks. varme (1500 W)
4
-
M
Afbrydelse og opbevaring
!
Tekniske data
Diddy
220–240 Vw50/60 Hz
Effektniveau (tilstand I):
750 W
Effektniveau (tilstand II):
1500 W
!
A
32
4445103324
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 33 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
33
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 34 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
34
!
I
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 35 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Garanti
Anslutning
Avfallshantering
1
0
Av
2
I
3
II
4
-
M
Tekniska data
!
750 W
1500 W
Vikt:
!
A
220–240 Vw50/60 Hz
26,5 x 18 x max 18 cm
1 kg
4445103324
35
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 36 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Symbolforklaring
!
!
A
I
!
ADVARSEL! Manglende overholdelse
av disse advarslene kan resultere i
alvorlige personskader, eventuelt
med døden til følge.
Fare for elektrisk støt
• Ikke bruk varmeapparatet hvis det har synlige
skader.
36
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 37 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
I
4445103324
37
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 38 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Garanti
1
0
Av
2
I
Minste temperatur
(750 W)
3
II
Maksimal temperatur
(1500 W)
4
-
M
!
Diddy
Mål H x B x D:
Vekt:
!
Sertifisering:
A
38
4445103324
220–240 Vw50/60 Hz
750 W
1500 W
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 39 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
39
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 40 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
I
40
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 41 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Takuu
Kuvaus
1
0
Pois
2
I
3
II
4
-
M
Diddy
!
750 W
Teho (tila II):
1500 W
220–240 Vw, 50/60 Hz
Teho (tila I):
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
!
A
4445103324
41
!
!
A
I
42
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 43 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
4445103324
43
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 44 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
I
44
Поз. на
рис. 1, стр. 3
Наименование
1
0
2
I
3
II
4
-
Отключение и хранение
!
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 45 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
A
750 Вт
1500 Вт
26,5 x 18 x 18 см
Гарантия
Вес:
Сертификат:
1 кг
M
4445103324
45
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 46 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
PL
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i przestrzeganie wszystkich zawartych w niej instrukcji postępowania, wskazówek i ostrzeżeń.
Pozwoli to zapewnić, że produkt będzie zawsze prawidłowo instalowany,
wykorzystywany i konserwowany. Niniejsza instrukcja MUSI przez cały czas
pozostawać przy produkcie.
Korzystając z produktu, użytkownik potwierdza uważne przeczytanie wszelkich instrukcji, wskazówek i ostrzeżeń, ich zrozumienie oraz zobowiązuje się
przestrzegać zawartych w nich warunków. Użytkownik zobowiązuje się
wykorzystywać niniejszy produkt wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem
i zamierzonym zastosowaniem oraz z instrukcjami, wskazówkami
i ostrzeżeniami wyszczególnionymi w niniejszej instrukcji produktu, jak również ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami i regulacjami prawnymi. Nieprzestrzeganie zawartych tu instrukcji i ostrzeżeń może skutkować
obrażeniami u użytkownika oraz osób trzecich, uszkodzeniem produktu lub
też uszkodzeniem mienia w sąsiedztwie produktu. Zastrzega się możliwość
wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszej instrukcji produktu, wraz
z instrukcjami, wskazówkami i ostrzeżeniami oraz powiązaną dokumentacją.
Aktualne informacje dotyczące produktu można zawsze znaleźć na stronie
kampaoutdoors.com.
Objaśnienie symboli
!
!
A
I
OSTRZEŻENIE!
Wskazówka bezpieczeństwa: Wskazuje niebezpieczną sytuację, która – jeśli
się jej nie uniknie – może prowadzić
do śmierci lub poważnych obrażeń.
OSTROŻNIE!
Wskazówka bezpieczeństwa: Wskazuje niebezpieczną sytuację, która – jeśli
się jej nie uniknie – może prowadzić
do lekkich lub umiarkowanych obrażeń.
UWAGA!
Wskazuje sytuację, która – jeśli się jej nie
uniknie – może prowadzić do powstania
szkód materialnych.
WSKAZÓWKA
Dodatkowe informacje dotyczące
obsługi produktu.
!
Wskazówki bezpieczeństwa
Podstawowe zasady bezpieczeństwa
!
OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie
tych ostrzeżeń może prowadzić
do śmierci lub ciężkich obrażeń.
Ryzyko porażenia prądem
• Nie używać termowentylatora, jeśli wykazuje on
widoczne uszkodzenia.
46
• Nigdy nie chwytać gołymi rękami nieosłoniętych
przewodów.
• Jeśli przewód termowentylatora ulegnie uszkodzeniu, aby uniknąć zagrożenia musi zostać on
wymieniony przez producenta, jego serwis lub
odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
• Napraw termowentylatora mogą dokonywać
tylko odpowiednio wykwalifikowane osoby.
Nieodpowiednio wykonane naprawy mogą być
przyczyną poważnych zagrożeń.
• Nie używać termowentylatora na wolnym
powietrzu ani na mokrych powierzchniach.
• Nie używać termowentylatora w bezpośrednim
otoczeniu wanny, prysznica ani basenu.
• Chronić termowentylator przed deszczem
i wilgocią.
• Nie otwierać termowentylatora.
Ryzyko pożaru
• Nie używać termowentylatora w miejscach,
w których przechowywane są wybuchowe lub
łatwopalne produkty (farba, paliwo, alkohol itd).
• Zachować odległość bezpieczeństwa co najmniej 75 cm od wszelkich zwisających ponad
nim przedmiotów.
• Wokół termowentylatora zachować we wszystkich kierunkach odległość bezpieczeństwa co
najmniej 90 cm od wszelkich palnych materiałów, takich jak zasłony czy meble.
• Nie używać termowentylatora na dywanach
z długim włosiem ani na żadnych palnych materiałach.
• Nie używać termowentylatora na miękkich
powierzchniach, takich jak np. materace.
• Nie używać termowentylatora do suszenia prania.
OSTROŻNIE! Nieprzestrzeganie tych
uwag może prowadzić do lekkich lub
umiarkowanych obrażeń.
Ryzyko obrażeń
• Dzieci od 8 lat i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych oraz osoby niedysponujące stosowną
wiedzą i doświadczeniem mogą używać tego
termowentylatora jedynie pod nadzorem innej
osoby bądź pod warunkiem uzyskania informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania termowentylatora i zrozumienia wynikających
z tego zagrożeń.
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 47 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
• Niektóre części termowentylatora mogą nagrzewać się do bardzo wysokich temperatur
i powodować oparzenia. Nie dotykać gorących
powierzchni gołą skórą.
• Pilnować, aby dzieci nie bawiły się w pobliżu termowentylatora.
• Dzieci nie mogą również czyścić i konserwować
go bez nadzoru.
Bezpieczne obsługa termowentylatora
!
OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie
tych ostrzeżeń może prowadzić
do śmierci lub ciężkich obrażeń.
Ryzyko pożaru
• Termowentylatora nie należy wykorzystywać
z programatorami, włącznikami czasowymi,
oddzielnymi systemami zdalnego sterowania ani
żadnymi innymi urządzeniami automatycznie
włączającymi termowentylator, ponieważ
w przypadku jego zakrycia lub nieprawidłowego ustawienia występuje ryzyko pożaru.
• Termowentylatora nie należy podłączać
do przedłużaczy. Należy go zawsze podłączać
bezpośrednio do gniazdka ściennego.
• Nie ciągnąć za kabel i unikać jego obciążania.
• Kabel trzymać z dala od ogrzewanych
powierzchni. Podczas pracy termowentylatora
jego kabel nie może zwisać przed kratką nawiewową.
• Nie prowadzić kabla pod dywanami lub wykładzinami. Nie przykrywać kabla dywanikami,
chodnikami itd.
• Nie prowadzić kabla pod meblami ani urządzeniami.
• Nie pozostawiać pracującego termowentylatora bez nadzoru.
• Nie zakrywać i nie zasłaniać wlotu powietrza ani
otworów nawiewowych.
• Nie umieszczać termowentylatora bezpośrednio przed gniazdkiem ściennym. Gniazdko musi
przez cały czas pozostawać dostępne, aby
można było jak najszybciej wyciągnąć z niego
wtyczkę.
• Termowentylator nie jest wyposażony
w termostat. Nie używać termowentylatora
w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niebędące w stanie ich samodzielnie opuścić, o ile nie jest on stale nadzorowany.
• Kiedy termowentylator nie jest używany, zawsze
wyłączać go za pomocą wyłącznika i wyciągać
wtyczkę z gniazdka.
• Nie wyciągać wtyczki, ciągnąc za kabel, lecz
chwytać bezpośrednio za wtyczkę.
Użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem
Ten termowentylator (zwany również grzejnikiem)
jest przystosowany do:
• Ogrzewania zamkniętych przestrzeni, takich jak
pokoje
• Zastosowań domowych
Ten termowentylator nie nadaje się do:
• Zastosowania w wilgotnych otoczeniach
• Zastosowania na wolnym powietrzu
• Zastosowań komercyjnych
Niniejszy produkt jest przystosowany wyłącznie
do wykorzystywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zamierzonym zastosowaniem według
niniejszej instrukcji.
Niniejsza instrukcja zawiera informacje, które są
niezbędne do prawidłowego montażu i/lub
obsługi produktu. Nieprawidłowy montaż i/lub
niewłaściwa obsługa lub konserwacja powodują
niezadowalające działanie i mogą prowadzić
do uszkodzeń.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za ewentualne obrażenia lub uszkodzenia produktu wynikłe z następujących przyczyn:
• Nieprawidłowy montaż lub podłączenie, w tym
zbyt wysokie napięcie
• Niewłaściwa konserwacja lub użycie innych części zamiennych niż oryginalne części zamienne
dostarczone przez producenta
• Wprowadzanie zmian w produkcie bez wyraźnej zgody producenta
• Użytkowanie w celach innych niż opisane
w niniejszej instrukcji obsługi
Firma Kampa zastrzega sobie prawo do zmiany
wyglądu i specyfikacji produktu.
4445103324
47
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 48 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Korzystanie
z termowentylatora
!
I
1. Obrócić pokrętło do położenia wyłączenia
(„0”).
2. Odłączyć termowentylator od gniazdka.
OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru
• Nie pozostawiać pracującego termowentylatora bez nadzoru.
• Kiedy termowentylator nie jest używany, zawsze wyłączać go za pomocą
pokrętła do regulacji i wyciągać
wtyczkę z gniazdka.
WSKAZÓWKA
Termowentylator wyposażony jest
w wyłącznik anty-przewróceniowy, wyłączający go w przypadku przewrócenia.
Poz. na
rys. 1, strona 3
1
0
Wyłączenie
2
I
Minimalny poziom grzania
(750 W)
3
II
Maksymalny poziom grzania (1500 W)
4
-
Wyłącznik anty-przewróceniowy
1. Umieścić termowentylator na płaskiej, stabilnej i poziomej powierzchni.
2. Poprowadzić przewód zgodnie z instrukcjami
bezpieczeństwa w miejscu, w którym nie
będzie on narażony na nadepnięcie i nie
będzie stwarzał ryzyka potknięcia się.
3. Wetknąć wtyczkę do gniazdka.
Ustawianie temperatury
➤Obrócić pokrętło do regulacji do żądanego
położenia.
Odłączanie i przechowywanie
48
!
A
Opis
Podłączanie
!
Czyszczenie i konserwacja
OSTROŻNIE!
Przed odstawieniem
do przechowywania upewnić się, że termowentylator całkowicie ostygł.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do czyszczenia
i konserwacji odłączyć termowentylator
od gniazdka.
UWAGA!
• Nie używać ostrych lub twardych
przedmiotów ani żadnych środków
czyszczących lub chemicznych.
• Uważać, aby woda/wilgoć nie dostała
się do otworów w termowentylatorze.
1. Oczyścić zewnętrzną powierzchnię termowentylatora za pomocą lekko zwilżonej ściereczki.
2. Dokładnie osuszyć termowentylator suchą
ściereczką.
Rękojmia
Obowiązuje ustawowy okres rękojmi.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu
należy zgłosić się do oddziału producenta
w danym kraju (patrz kampaoutdoors.com/storelocator) lub do sprzedawcy.
W celu naprawy lub rozpatrzenia rękojmi
konieczne jest przesłanie wraz z urządzeniem
następujących dokumentów:
• Kopii rachunku z datą zakupu
• Informacji o przyczynie reklamacji lub opisu
wady
Utylizacja
➤Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na śmieci do recyklingu.
Jeżeli produkt nie będzie dłużej eksploatowany, koniecznie dowiedz się
w najbliższym zakładzie recyklingu lub
w specjalistycznym sklepie, jakie są
aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące utylizacji.
M
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 49 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Dane techniczne
Diddy
Napięcie zasilania:
220–240 Vw50/60 Hz
Poziom mocy (tryb I):
750 W
Poziom mocy (tryb II):
1500 W
Wymiary
(wys. x szer. x gł.):
Masa:
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
Dopuszczenia:
4445103324
49
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 50 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
50
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 51 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
4445103324
51
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 52 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
Č. na
Obr. 1,
strana 3
Opis
Pripojenie
1
0
Vyp
2
I
3
II
4
-
!
M
!
A
52
4445103324
220–240 Vw50/60 Hz
750 W
1500 W
26,5 × 18 × 18 cm
1 kg
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 53 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
53
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 54 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
I
54
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 55 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Č. na
obr. 1,
strana 3
Popis
1
0
2
I
3
II
4
-
Likvidace
M
!
Diddy
750 W
1500 W
Hmotnost:
A
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
Certifikace:
!
220–240 Vw50/60 Hz
4445103324
55
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 56 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
56
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 57 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
I
4445103324
57
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 58 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
1
0
Ki
2
I
3
II
4
-
M
!
!
A
750 W
1500 W
58
220–240 Vw50/60 Hz
4445103324
26,5 x 18 x max 18 cm
1 kg
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 59 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
4445103324
2021-03-14
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 60 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents