Zelmer ZMM5598W Manual de utilizare

Zelmer ZMM5598W Manual de utilizare
ZMM55...
ZMM5500
MASZYNKA DO MIELENIA
7–13
MEAT MINCER
34–40
14–19
МЯСОРУБКА
41–47
20–26
DISPOZITV PENTRU TOCAT 27–33
48–54
Multifunkcjonalna maszynka do mielenia.
Multifunction meat mincer.
A
13
15
14
8
7a
10
9
I
11
7b
II
1c
12
1
2
5
6
4
1a
3
1b
B
8
C
11
1
7
10
5
2
1
9
3
4
6
D
1
2
3
E
1
2
3
„click”
4
5
6a
1
2
3
6b
F
„click”
4
5
6a
2
3
5
6
6b
G
1a
4
1b
H
„click”
1
2
3
I
8
12
7a
13
7b
I
3
6
3
5
9
II
4
2
10
11
1
J
1
2
3
4
5
6
„click”
7
8
9a
10
11
12
1
2
3
9b
L
M
4
3
2
2
3
1
1
9
2
3
N
8
STOP
1
4
5
6
7
„click”
1
2
3
4
5
6
O
„click”
1
2
3
4
5
6
PL
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
UWAGA!
7
●● Do
WSKAZÓWKA
Cytrusiarka
●
●
●
●
●
○
○
○
●
●
○
●
○
○
○
●
A
8
A
E
D
F
I
9
PRZYGOTOWANIE DO PRACY I OBSŁUGA
WYCISKARKI
J
10
●● W
B
E
H
K
●● Usuń
L
MONTAŻ MŁYNKA NA MASZYNCE
N
N
11
12
Cytrusiarka
M
O
G
13
EN
WARNING!
HINT
Citrus juicer
Shredder
●
●
●
●
●
○
○
○
●
●
○
●
○
○
○
●
Description
Vegetable cube
cutter
A
Juicer
●
○
○
○
●
○
○
○
– – unavailable accessories
A
15
E
D
F
16
Juicer
I
PREPARING THE JUICER FOR OPERATION
AND ITS OPERATION
J
●● Observe
●● Unplug
B
H
K
17
L
N
18
N
Citrus juicer
M
O
●● Wipe
G
19
DE
ACHTUNG!
HINWEIS
Zitronenpresse
●
●
●
●
A
21
A
E
22
D
F
I
J
23
B
24
H
K
L
N
ANBAU DER MÜHLE AN DER MASCHINE
N
25
Zitronenpresse
M
O
G
26
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa şi utilizarea
adecvată a aparatului
Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiţi cu
atenţie întregul manual de instrucţiuni de deservire.
Asiguraţi-vă că toate indicaţiile au fost foarte bine înţelese.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Ne-respectarea regulilor poate
provoca răni
●● Nu porniţi dispozitivul dacă, conductorul de alimentare este deteriorat
sau carcasa este deteriorată în mod
vizibil.
●● În cazul în care cablul de alimentare ne-decuplabil, este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit la producător
sau într-un atelier de reparaţii specializat de către o persoană calificată,
cu scopul de a evita pericolul.
●● Dispozitivul poate fi reparat numai de
către persoane special şcolarizate în
acest domeniu. Reparaţia care este
realizată incorect poate cauza un
pericol serios pentru utilizator.
●● În cazul în care aţi observat defecţiuni luaţi legătura cu punctul de service specializat ZELMER.
●● Păstraţi o deosebită prudenţă atunci
când folosiţi dispozitivul în prezenţa
copiilor.
●● Înainte de a înlocui echipamentul sau
înainte de a vă apropia de piesele
care sunt în mişcare în timpul utilizării, dispozitivul trebuie oprit şi, de asemenea, trebuie decuplat de la sursa
de alimentare cu curent electric.
●● Întotdeauna deconectaţi dispozitivul
de la reţeaua de alimentare cu curent
electric atunci când acesta este lăsat
fără supraveghere, sau înainte de
montarea acestuia, demontare sau
curăţare.
●● Dispozitivul nu trebuie să fie folosit
de către copii. Depozitaţi dispozitivul
împreună cu cablul de alimentare cu
curent electric într-un loc care nu se
găseşte la îndemâna copiilor.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
●● Dispozitivul poate fi folosit numai
împreună cu recipientul de umplere
conductor.
●● Folosiţi aparatul numai în spaţii interioare, la temperatura camerei şi la
o altitudine de până la 2000 m deasupra nivelului mării.
27
ATENŢIE!
INDICAŢII
Ne-respectarea poate provoca
pagube materiale
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
●● Nu scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare cu
curent electric trăgând de cablu.
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Nu supuneţi dispozitivul şi echipamentul acestuia la
acţiunea unei temperaturi mai mari de 60°C. Puteţi
deteriora dispozitivul.
●● Pentru împingerea produselor folosiţi numai accesoriul
de împingere. Folosirea altor obiecte pentru împingerea produselor poate cauza deteriorarea dispozitivului
şi a sistemului de propulsie.
●● Nu supraîncărcaţi dispozitivul cu o cantitate excesivă
de produse şi nici prin împingerea prea puternică
a produselor (cu ajutorul accesoriului de împingere).
●● Montaţi cu exactitate ansamblul de tocare, deoarece
atunci când acesta este montat incorect poate conduce la o tocare de calitate proastă, şi, de asemenea,
poate fi cauza deteriorării cuţitului şi a sitei. În cazul
în care cuţitul de tocare şi sita s-au deteriorat acestea
trebuiesc imediat înlocuite cu unele noi.
●● În cazul în care dispozitivul este în stare de funcţionare nu acoperiţi orificiile de aerisire de pe carcasă.
În timpul funcţionării dispozitivul nu trebuie amplasat
pe o suprafaţă moale.
●● Sistemul de propulsie a dispozitivului nu trebuie scufundat în apă şi nici spălat sub jet de apă.
●● Nu spălaţi piesele care fac parte din sistemul de propulsie.
●● Pentru curăţarea carcasei nu folosiţi detergenţi agresivi sub forma unor emulsii, loţiuni, paste etc. Acestea
pot printre altele, să conducă la eliminarea simbolurilor
informative grafice, cum ar fi: gradaţii, indicaţii, semne
de avertizare, etc.
●● După
ce utilizarea dispozitivul aluat sfârşit scoateţi
ştecherul conductorului de racordare din priza reţelei
cu curent electric. Ascundeţi cablul prin introducerea
delicată a acestuia în orificiul special prevăzut, iar ştecherul cablului introduceţi-l în locul special pregătit.
●● În cazul în care dispozitivul nu porneşte - transmiteţi-l
către service.
●● Carnea destinată pentru tocare trebuie separată de
oase tendoane, cartilaje şi vene.
●● Înainte de a începe tocarea bucăţile mai mari de produse tăiaţi-le în bucăţi mai mici.
●● Nu treceţi prin maşina de tocat mac uscat. Înainte de
tocare macul trebuie să fie opărit şi înmuiat – chiar şi
peste douăsprezece ore.
●● Pentru curăţarea pieselor metalice folosiţi o periuţă
moale.
●● Nu spălaţi piesele metalice în maşinile de spălat vase.
Detergenţii agresivi folosiţi în timpul funcţionării unor
astfel de dispozitive pot cauza schimbarea culorii pieselor sus menţionate. Spălaţi aceste piese manual cu
ajutorul detergenţilor tradiţionali folosiţi pentru spălarea
vaselor.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Timpul permis de funcţionare fără întrerupere 15 minute.
Durata pauzei înainte de următoarea utilizare 30 minute.
Zgomotul aparatului (LWA) 77 dB/A.
MBP – Protecţie blocare motor
2000 W
Accesorii
Ansamblu de
tocare
ZMM5580*
ZMM5548*
ZMM5588*
ZMM5598*
* versiunea coloristică,
în această realizare
28
Storcător de
citrice
Tăietor
Dispozitiv pentru
mărunţit legume
Storcător
Râşniţa poate
●
●
●
○
●
●
●
○
●
○
○
○
●
○
○
○
○
○
●
○
●
●
○
○
● – accesorii de bază, ○– echipament suplimentar care poate fi cumpărat în magazine, – – accesoriu inaccesibil
Descrierea aparatului
A
Maşina de tocat produse alimentare se compune din:
1 Unitatea motor a maşinii – fiecare unitate motor este
adaptată pentru montarea fiecărui ansamblu de tocare,
a storcătorului de citrice, a storcătorului, a râşniţei de
cafea şi a tăietorului de fabricaţie ZELMER.
1a Buton de pornire/ oprire
1b Buton „Revers”
1c Butonul blocadei
Ansamblul de tocare este compus din:
2 Compartiment de tocare
3 Spirală cu cremalieră montată
4 Cuţit cu două tăişuri
5 Sită cu ochiuri de 4 mm
6 Capac de înfiletare
7a Vasul
7b I Adaptor
II Vasul dispozitivului pentru tăiat felii
(maşina poate fi dotată cu un set de vase 7a sau 7b )
8 Dispozitiv de presare
Şi accesorii suplimentare:
9 Arnitură de distanţare
10 Accesoriu pentru umplerea cârnaţilor
11 Sită cu ochiuri de 8 mm
12 Sită cu ochiuri de 2,7 mm
Sistem mecanic de siguranţă al motorului
A
13 Spirală
14 Cremalieră
15 Şurub M4x20
Maşina este prevăzută cu dispozitiv mecanic de siguranţă,
care protejează motorul de avariere – dacă cremaliera spiralei montate la blocul motor se strică, când maşina este supraîncărcată (de ex. atunci când ajung oase în interiorul ei).
Cremaliera deteriorată trebuie să fie schimbată cu una nouă:
●● deşurubaţi şurubul (15) de la spirala cu cremaliera deteriorată,
●● înlăturaţi cremaliera (14) deteriorată,
●● montaţi cremaliera nouă şi înşurubaţi şurubul (15).
Funcţia „Revers”
Motorul maşinii posedă o funcţie specială care permite
schimbarea temporară a direcţiei de mişcare a spiralei, utilizată în cazul în care se sesizează o tocare destul de redusă
sau/ şi că s-a acumulat produs în exces în compartimentul de
tocare (spirala nu preia produsul dozat). Într-un astfel de caz,
apăsaţi pentru puţin timp butonul „R” – al potenţiometrului,
atunci produsele vor fi deplasate în interiorul compartimentului de tocare. Apăsaţi mai departe butonul „I” şi continuaţi
utilizarea maşinii.
Dacă în continuare spirala se blochează de cantitatea în
exces a prosusului, trebuie să utilizaţi din nou butonul „R”,
să scoateţi produsul din compartimentul de tocare şi să
scoateţi din el părţile care îngreunează tocarea (de ex. tendoanele ş.a.).
În unele situaţii, trebuie să desfaceţi compartimentul pentru
tocare şi să îndepărtaţi complet elementele care blochează
tocarea.
Folosirea ansamblului de tocat
E
În camera de tocat (2) introduceţi pe rând:
1 Melcul (3) cu ambreiajul spre interior.
2 Pe axul melcului (3) cuţitul (4).
3 Sita (de ex. 5) astfel încât proeminenţa camerei să intre
în şanţul care se află pe circumferinţa sitei.
4 Înşurubaţi toate elementele ansamblului de tocat – tare
şi până la capăt.
5 Introduceţi ansamblul de tocat pe sistemul de propulsie
(1) şi rotiţi-l până în poziţia în care veţi auzi „click”-ul blocadei.Acest lucru înseamnă că a fost corespunzător montat
compartimentul.
6a Montaţi vasul (7a) pe camera de tocat (2).
6b Introduceţi adaptorul I în vasul II . Aşezaţi vasul cu
adaptor (7b) pe compartimentul de tocare (2).
Pregătirea maşinii pentru utilizare şi
punerea ei în funcţiune
D
●● Scoateţi din compartimentul maşinii cablul de alimentare
(lungimea necesară) şi accesoriile adecvate.
1 Aşezaţi unitatea motor (1) în apropierea prizei reţelei
electrice, pe o suprafaţă tare, stabilă, astfel încât să nu fie
acoperite orificiile de ventilare din carcasă.
●● Deschideţi compartimentul din partea din spate a carcasei şi luaţi sita adecvată (Desen C ).
Sita standard cu ochiuri de 4 mm este montată
în compartimentul pentru tocat.
●● Înainte de prima utilizare a maşinii, spălaţi cu grijă elementele accesoriilor.
în mod corespunzător accesoriile şi branşaţi
maşina la reţeaua de energie electrică.
2 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza electrică.
3 Apăsând butonul „I” (1a), puneţi în mişcare maşina de
tocat (aparatul se pune în funcţiune după circa 2 secunde).
●● Montaţi
Utilizarea cu accesoriu pentru
umplerea cârnaţilor
F
În camera de tocat (2) introduceţi pe rând:
1 Melcul (3) cu ambreiajul spre interior.
2 Pe axul melcului (3) element de distanţare (9).
3 Accesoriu umplere cârnaţi (10).
29
4 Înşurubaţi toate elementele cu ajutorul piuliţei (6) – tare
şi până la maxim.
5 Montaţi ansamblul de tocat pe sistemul de propulsie (1)
şi rotiţi-l până în poziţia în care veţi auzi „click”-ul blocadei.
6a Montaţi vasul (7a) pe camera de tocat (2).
6b Introduceţi adaptorul I în vasul II . Aşezaţi vasul cu
adaptor (7b) pe compartimentul de tocare (2).
Înainte de a fixa maţul pentru cârnaţi, ţineţi-l în apă caldă
cca. 10 minute.
●● Fixaţi pe accesoriul pentru umplerea cârnaţilor maţul
care a stat în apă.
Aveţi grijă să nu acoperiţi orificiile de aerisire
din accesoriu.
Tocătura care umple maţul nu trebuie să fie
„prea subţire”. Dacă este prea mult lichid,
acesta se poate scurge şi poate să ajungă în
interiorul maşinii de tocat.
Storcător de fructe
I
Storcătorul pentru fructe este un accesoriu pentru unele
tipuri de maşini de măcinat. Permite stoarcerea sucului din
fructe precum: fragii, afinele, căpşunile, agrişele şi, în plus,
din struguri şi roşii. Fructele precum afinele pot fi stoarse
împreună cu codiţele lor. Nu pot fi stoarse în acest storcător
fructele cu sâmburi mari, cum ar fi prunele, vişinele ş.a., făra
ca, în prealabil, să fi scos sâmburii.
Elementele storcătoruluide fructe:
1 Compartimentul storcătorului de fructe
2 Tăietorul spiralat
3 Corpul storcătorului
4 Capacul pentru înşurubare
5 Jgheabul pentru scurgerea sucului
6 Şurubul de reglare
7a Vasul
7b I Adaptor
II Vasul dispozitivului pentru tăiat felii
(maşina poate fi dotată cu un set de vase 7a sau 7b )
8 Dispozitivul pe presare (cu ansamblul de măcinare)
9 Sitele – 2 buc.
Nr 1 – orificii mai mici
Nr 2 – orificii mai mari
10 Inelul mare care fixează ermetic la corpul storcătorului (3)
11 Inelul mic care fixează ermetic la tăietorul spiralat (2)
12 Cârligul
13 Peria
Pentru presarea fructelor folosiţi numai dispozitivul de presare (8).
30
PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINEREA STORCĂTORULUI PENTRU FRUCTE
J
1 Asiguraţi-vă că pe corp (3) şi pe melc (2) sunt amplasate
inelele de etanşare (10) şi (11). În cazul în care acestea lipsesc, trebuie neapărat să le introduceţi în şanţurile acestor
elemente (corpul şi melcul).
2 În corp (3) introduceţi şi apăsaţi sita (9) până la maxim.
Pentru a scoate sita (9) din carcasă (3) este
foarte util să folosiţi cârligul (12). Introduceţi
cârligul (12) cu capătul mai scurt în orificiul din
sită (9) şi trageţi sita (9) spre exterior.
3 În camera storcătorului (1) introduceţi melcul (2).
4 Puneţi corpul cu sită pe melc asigurându-vă că sita este
îndreptată în jos, iar şanţul de poziţionare a intrat pe proeminenţa camerei storcătorului.
5 Corpul astfel amplasat prindeţi-l cu ajutorul piuliţei (4) de
camera storcătorului (1).
6 Înşurubaţi şurubul de reglare (6) în corp (3).
7 Amplasaţi jgheabul de scurgere a sucului (5) pe corp şi
aşteptaţi până ce pe veţi auzi (3) – „click”.
8 Storcătorul gata montat trebuie amplasat pe sistemul de
propulsie, idem cu descrierea camerei de tocat.
9a Pe gâtul de umplere puneţi vasul (7a) şi accesoriul de
împingere (8) – de la ansamblul de tocat.
9b Introduceţi adaptorul I în vasul II . Pe gâtul de
umplere puneţi vasul (7b) şi accesoriul de împingere (8) – de
la ansamblul de tocat.
10 Sub orificiul de ieşire a jgheabului (5) şi a şurubului de
reglare (6) amplasaţi vasele corespunzătoare pentru suc şi
pulpă.
11 Introduceţi cablul de racordare a dispozitivului în priza
reţelei de alimentare cu curent electric.
12 Porniţi dispozitivul cu ajutorul butonului întrerupătorului
(1a), şi apoi introduceţi pe rând fructele folosind accesoriul
pentru împingere.
Pentru ca procesul de stoarcere a fructelor să
se desfăşoare în mod corespunzător, nu strângeţi prea tare şurubul de reglare în faza de început. Abia după ce aţi evaluat cantitatea de suc
din pasta rezultată în urma stoarcerii fructelor,
ajustaţi în mod corespunzător gradul de strângere, pentru a obţine o eficienţă mulţumitoare şi
a evita înfundarea storcătorului de fructe.
●● În timpul stoarcerii sucului, observaţi cât lichid conţine
pasta de legume/fructe. Dacă observaţi că aceasta
e prea uscată, răsuciţi şurubul (6), pentru a evita înfundarea storcătorului de fructe/ legume cu resturi.
Gradul de strângere a şurubului de reglare
depinde de tipul, de soiul de fructe de prelucrat; pentru fructele foarte coapte şi zemoase
– strângeţi mai tare şurubul de reglare; pentru
fructele puţin zemoase – strângeţi şurubul de
reglare ceva mai puţin.
Atunci când strângerea şurubului de reglare nu
asigură eficienţa stoarcerii sucului, puteţi trece
încă o dată pasta rezultată prin storcătorul de
fructe.
Blocarea orificiului de scurgere (în şurubul de
reglare (6)) cu pasta de fructe cu un conţinut
mare de suc poate conduce la scurgerea sucului în unitatea-motor a maşinii.
●● Dacă orificiul de scurgere a compartimentului se blochează cu pasta de fructe, trebuie să opriţi maşina. Fiţi
deosebit de atent(ă) în timpul procesului de stoarcere
a sucului din fructe, verificaţi dacă nu s-au înfundat orificiile sitei. Storcătorul de fructe se scoate de la maşină
(se procedează ca în cazul compartimentului de măcinare), se demontează; se curăţă (spală) elementele sale.
Dispozitiv pentru tăiat felii cu accesoriu
pentru mărunţit legume
1
2
3
4
5
6
7
8
B
Cilindrul pentru bucăţi fine
Cilindrul pentru bucăţi mai mari
Cilindru pentru feliere
Cilindru pentru răzuire
Element de închidere
Compartiment
Vas de umplere
Dispozitiv de presare
●● Nu mărunţiţi fructe moi care au sâmburi tari.
●● După încheierea utilizării, opriţi maşina şi scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priza reţelei electrice.
●● Îndepărtaţi cu o lingură de lemn resturile de produse
rămase în interiorul cilindrelor sau în compartiment.
Părţile ascuţite ale cilindrelor nu necesită ascuţire ulterioară.
LUCRUL CU DISPOZITIVUL PENTRU
MĂRUNŢIT LEGUME
Lamele tamburul dispozitivului pentru mărunţit sunt foarte ascuţite de aceea trebuie să fiţi
foarte atenţi.
1 Deschideţi clema (5) şi introduceţi tamburul (9) cu
ambreiajul direcţionat către centrul camerei.
●● Închideţi clema.
2 Montaţi camera dispozitivului pentru tăiat pe transmisia
maşinii de tocat şi rotiţi-o până în poziţia în care veţi auzi
sunetul „click” al blocadei.
3 Montaţi recipientul de umplere (7) şi fixaţi accesoriul dispozitivului pentru mărunţit legume (10).
●● După ace aţi introdus legumele acestea trebuiesc
împinse cu ajutorul accesoriului pentru împingere (11).
Accesoriul pentru împingere nr. 11 poate fi folosit numai cu accesoriul pentru mărunţit al dispozitivului pentru mărunţit legume. Se interzice
folosirea accesoriului pentru împingere nr 11 în
cazul în care n u aţi montat accesoriul pentru
mărunţit legume (10).
În cazul în care folosiţi tocătorul daţi jos adaptorul.
Tocătorul are două cilindre de mărunţire – în bucăţi fine (1) şi
mai mari (2) (pentru brânză galbenă, morcovi, ţelină, sfeclă
fiartă etc.). Cilindrul (3) serveşte la tăierea legumelor în felii
(pentru cartofi, castraveţi, ceapă etc.). Cilindrul (4) serveşte
la răzuirea cartofilor, sfeclei, fructelor etc.
9 Tamburul dispozitivului pentru mărunţit
10 Accesoriul dispozitivului pentru mărunţit
11 Accesoriul de împingere al dispozitivului pentru mărunţit
Dispozitivul pentru mărunţit legume este un accesoriu suplimentar al dispozitivului pentru tăiat felii. Este destinat pentru
tăierea sub formă de cuburi a legumelor fierte: cartofi, sfeclă
roşie, morcov, ţelină, pătrunjel etc. Înainte de a începe folosirea legumele trebuiesc fierte. După ce au fost fierte legumele
mari trebuiesc tăiate în prealabil pentru ca acestea să poată
fi introduse în accesoriul pentru mărunţit (10).
ÎNTREBUINŢAREA RĂZĂTOAREI
H
1 Înclinaţi elementrul de fixare (5) şi introduceţi unul dintre
cilindrele cu cremalieră în interiorul compartimentului.
2 Închideţi elementul de închidere (5).
3 Montaţi compartimentul (6) tocătorului la fel cum se montează compartimentul pentru tocarea cărnii.
●● Tăiaţi în prealabil produsele mai mari în bucăţi pe care
să le puteţi introduce fără efort în compartiment.
K
Produsele care sunt mari trebuiesc tăiată în bucăţi
mai mici pentru ca acestea să poată fi introduse
în accesoriul pentru mărunţit legume (10).
●● În
cazul în care nu veţi mai folosi dispozitivul opriţi
maşina de tocat şi scoateţi cablul de alimentare din priza
reţelei de alimentare cu curent electric.
●● Cu ajutorul unei linguri de lemn scoateţi resturile de produs care au rămas în interiorul dispozitivului de mărunţit
legume sau în accesoriul pentru mărunţit legume.
●● Demontaţi toate elementele dispozitivului de mărunţit
legume.
Accesoriul pentru mărunţit legume al dispozitivului (10) poate fi scos după ce a fost demontat
recipientul de umplere (7).
Se interzice mărunţirea legumelor crude.
În cazul în care veţi dori să folosiţi produse
care sunt prea moi efectul mărunţirii sub formă
ce cuburi poate să nu fie satisfăcător.
31
Râşniţa poate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
L
Brăţară
Regulatorul râşniţei
Mânerul cu rotitor
Râşniţa interioară
Râşniţa exterioară
Melcul
Dispozitivul râşniţei
Vasul
Marginea zimţată a mânerului trebuie să se compună cu
maginea zimţată a dispozitivului pentru tocare
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI
Acest accesoriu poate fi întrebuinţat pentru a măcina cereale, seminţe uleioase şi produse alimentare uscate.
Râşniţa poate fi întrebuinţată pentru a toca produse cum ar
fi: grâu, secară, ovăz, orez, boabe de cafea, zahăr, arpacaş,
hrişcă, boabe de piper negru, cuişoare englezeşti, muştar,
nuci, alune, ciuperci uscate, migdale, soia, in, seminţe de
floarea soarelui etc.
Dacă în timpul întrebuinţării veţi roti mânerul
cu rotitor prea tare peste linia STOP dispozitivul se poate defecta.
Este indicat ca în timpul întrebuinţării dispozitivului regulatorul râşniţei (II) să fie fixat între
linia 1 şi linia STOP.
Nu măcinaţi produsele uleioase folosind gradul
minim de granulare. Râşniţa se poate în acest
fel înfunda sau bloca.
Când râşniţa este folosită NU PUTEŢI întrebuinţa funcţia REVERSE a dispozitivului.
Nu întrebuinţaţi dispozitivul pentru a măcina
produse foarte tari cum ar fi mazăre uscată,
porumb popcorn.
Ţineţi minte să spălaţi exact râşniţa înainte să
măcinaţi produse diferite. În acest fel veţi evita
ca produsele măcinate să îşi impregneze mirosul.
N
1 Când dispozitivul râşniţei (7) este rotit cu 45 de grade
la dreapta, fixaţi râşniţa deja montată în sistemul de propulsie introducând marginea zimţată a dispozitivului râşniţei (7)
în marginea zimţată a sistemului de propulsie, iar apoi rotiţi
spre stânga până veţi auzi sunetul de blocare „clic”. În acest
fel veţi fi siguri că râşniţa a fost montată corect.
ÎNTREBUINŢAREA ŞI REGLAREA RÂŞNIŢEI
N
Înainte de prima întrebuinţare spălaţi (vezi „CURĂŢEREA”) şi lăsaţi la uscat toate elementele râşniţei, iar apoi
tocaţi aprox. 50 g produs (de ex. grâu) fixând dispozitivul de
tocare la gradul mediu de granulaj. Produsul tocat nu poate fi
întrebuinţat deoarece este contaminat şi trebuie aruncat.
Timpul maxim de întrebuinţare a râşniţei fără
pauze este de 15 minute. Această condiţie are
legatură cu timpul maxim de întrebuinţare al
râşniţei, pentru care după 15 minute de întrebuinţare trebuie făcută o pauză de aprox. 45 de
minute.
Râşniţa nu poate funcţiona fără încărcătură.
Întotdeuna înainte de întrebuinţare introduceţi
produsul în râşniţă.
2 Introduceţi boabele în vas (8).
32
3 Setaţi butonul corpului (3) la poziţia unei măcinări mai
groase.
4 Porniţi motorul dispozitivului.
5 Produsul măcinat va începe să iasă prin orificiu.
6 În funcţie de gradul de măcinare dorit sau produsul măcinat, cu ajutorul mânerului cu rotitor (3), fixaţi regulatorul râşniţei (2) astfel încât să obţineţi granulajul dorit. Rotindu-l în
direcţia acelor de ceasornic veţi obţine un produsul măcinat
mai fin, iar dacă rotiţi în sens invers acelor de ceasornic veţi
obţine un produsul măcinat mai gros.
Cel mai fin grad de măcinare (minimal) îl veţi obţine fixând
mânerul cu rotitor pe linia 1, iar cel ma gros (maximal) îl veţi
obţine fixând mânerul cu rotitor pe linia STOP. Vedeţi semnele de pe mânerul cu rotitor (3) şi regulatorul râşniţei (2).
Pentru cereale mai moi cum ar fi ovăzul sau
inul trebuie să alegeţi configuraţia pentru granulaj gros.
Nu priviţi în interiorul camerei în timpul măcinării. Boabele care sar din când în când pot să
vă rănească (de ex. în ochi).
CURĂŢARE ŞI PĂSTRARE
Râşniţa nu necesită să fie curăţată după fiecare întrebuinţare (dacă măcinaţi acelaş fe l de produs), deoarece melcul
(6) împiedică ca resturile produselor să rămână în râşniţă.
După spălare, uscaţi râşniţele din oţel (4, 5) cu o cârpă, ca
să nu corodeze. Dacă nu veţi folosi râşniţele mai mult timp,
conservaţi-le prin ungere (de exemplu cu ulei). Nu scufundaţi
râşniţele în apa clocotită. Părţile din material din plastic (care
nu posedă semne indicatoare) le puteţi spăla în maşina de
spălat vase (max 60°C).
Storcătorul de citrice
M
Storcătorul de citrice este un dispozitiv suplimentar care
permite stoarcerea sucului din citrice, împreună cu pulpa
fructelor.
Construcţia accesoriului pentru stors citrice:
1 Cremaliera
2 Vasul
3 Sita
4 Elementul pentru stoarcere
O
1 Deschideţi clapa compartimentului din partea din spate
a carcasei, care face posibilă utilizarea maşinii în poziţie verticală. Aşezaţi-o în această poziţie, punând-o pe o suprafaţă
tare, plană.
2 Pe transmisie puneţi ambreiajul.
3 Fixaţi vasul la unitatea motor şi rotiţi-l spre stânga, până
în poziţia în care auziţi un „clic” de blocare. Acest lucru
înseamnă că vasul a fost montat în mod corespunzător.
4 Pe componeta verticală cu vas, montaţi sita şi storcătorul.
●● Pregătiţi fructele adecvate, tăiaţi-le în jumătate.
●● Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei
electrice.
5 Puneţi în funcţiune maşina apăsând butonul „I” (1a) şi,
pe urmă, aşezaţi citricele cu miezul pe storcător.
6 Apăsaţi cu forţa care este necesară pentru a produce
rotirea mecanismului şi începerea procesului de stoarcere.
În cazul blocării sitei cu pulpa din fructe
stoarse, opriţi aparatul, scoateţi sita, curăţaţi-o,
fiindcă excesul pulpei poate duce la inundarea
camerei de propulsie a aparatului.
Storcătorul de citrice se roteşte în timpul funcţionării; aveţi o deosebită grijă la degete în timpul presării fructelor pe storcător.
După încheierea utilizării
G
●● Opriţi maşina şi scoateţi ştecărul cablului de alimentare
din priza reţelei electrice.
1a Scoateţi împingătorul şi daţi la o parte castronul (7a) din
compartimentul de tocare, compartimentul storcătorului (în
cazul accesoriului pentru stors citrice scoateţi preliminar dispozitivul de stoarcere şi sita) sau recipientul dispozitivului pentru
mărunţit din compartimentul dispozitivului pentru mărunţit.
1b Scoateţi împingătorul şi daţi la o parte castronul împreună cu adaptorul (7b) din compartimentul de tocare (adaptorul trebuie demontat în ordine inversă montajului), compartimentul storcătorului (în cazul accesoriului pentru stors citrice
scoateţi preliminar dispozitivul de stoarcere şi sita) sau
recipientul dispozitivului pentru mărunţit din compartimentul
dispozitivului pentru mărunţit.
2 Apăsaţi butonul sistemului de blocare, iar ansamblul
pentru tocare, compartimentul tocătorului (sau vasul storcătorului de citrice) se rotesc spre dreapta şi se detaşează.
●● În cazul storcătorului de citrice, scoateţi cremaliera din
unitatea motor.
3 Demontaţi elementele ansamblului de tocare, ale compartimentului cu accesoriul pentru umplerea cârnaţilor, compartimentul storcătorului sau al tocătorului.
Puneţi sitele spălate şi uscate în compartimentul de păstrare.
Pentru aceasta:
4 Deschideţi compartimentul din partea din spate a carcasei.
●● Apăsaţi pe ambele părţi sistemul de blocare al compartimentului şi trageţi-l spre dumneavoastră (după cum s-a
arătat mai devreme).
5 Introduceţi în compartiment cel mult două site, pe urmă
închideţi compartimentul şi clapa din partea din spate.
6 Introduceţi cablul de alimentare în compartiment, împingându-l uşor prin orificiul prin care iese.
●● Introduceţi şi ştecărul cablului de alimentare în compartiment.
Curăţare şi păstrare
●● Ştergeţi unitatea motor cu o cârpă umezită şi detergent
lichid pentru vase.
●● Spălaţi componentele din materiale plastice cu apă caldă
şi detergent lichid pentru vase sau, în funcţie de semnele
indicatoare, în maşina de spălat.
●● Componentele de metal spălaţi-le în apă caldă, cu detergent lichid pentru vase.
●● Lăsaţi să se usuce bine componentele spălate.
●● Montaţi componentele uscate ale compartimentului pentru tocat sau tăietorul în ansamblu.
Reciclare
Reciclarea trebuie realizată într-un mod ecologic. Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU cu
privire la echipamentul electric şi electronic
uzat (waste electrical and electronic equipment – WEEE – echipament electric şi electronic uzat). Indicaţiile cuprinse în Directivă cuprind reguli cu
privire la returnări şi reciclarea echipamentului uzat în conformitate cu legislaţia în vigoare în UE. Trebuie luată legătura cu magazinul de specialitate de vânzare cu amănuntul,
care va oferi informaţii despre locurile unde acest echipament poate fi reciclat.
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor
de întrebuinţare.
Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără
un anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme,
directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte
motive.
33
BG
ТИПОВЕ МАШИНКИ ZELMER
Принадлежности
VIB
ZMM5580*
●
●
●
●
Сокоизстисквачка
Мелничка
с хромел
●
○
○
○
●
●
○
●
○
○
○
●
●
○
○
○
●
○
○
○
A
35
A
E
36
D
F
Сокоизстисквачка за плодове
I
J
37
Ренде с резачка за зеленчуци
1
2
3
4
5
6
7
8
B
Остриетата на барабана на резачката са
много остри, запазете особено внимание.
38
●● Разглобете елементите на резачката.
H
K
Мелничка с хромел
1
2
3
4
5
6
7
8
9
L
N
N
M
O
39
G
RU
41
●
●
●
●
A
42
●
○
○
○
Механическая защита двигателя
●● Извлеките из отсека на приводе питающий провод на
A
13 Шнек
14 Редуктор
15 Болт M4x20
D
E
Работа с насадкой для
набивки колбас
F
43
I
J
44
B
H
K
L
45
N
N
46
M
O
G
47
UA
УВАГА!
●● Не витягайте вилки з гнізда електромережі, смикаючи за кабель.
●● Для проштовхування використовуйте лише штов-
ТИПИ М’ЯСОРУБОК ZELMER
Оснащення
VIB
Соковижималка
●
●
●
●
Характеристика обладнання
A
49
A
13 Шнек
14 Муфта
15 Гвинт M4x20
E
50
D
F
Соковижималка
I
J
●● У
B
51
L
K
52
H
N
N
M
O
53
G
54
PL
1
2
3
4
RO 1. Răzătoarea în set cu cilindru pentru bucăți fine, mari, felierea și
cartofi dați pe rozătoare 2. Storcător – suc sănătos în fiecare zi
3. Posibilitatea de a pune un pahar înalt XL 4. Storcătorul pentru
legume și fructe moi – preparatelor de casă
Zelmer dba o środowisko. Ta instrukcja użytkowania została wydrukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu.
Компания «Zelmer» заботится об окружающей среде. Данная инструкция напечатана на бумаге, которая на 100% состоит
из материалов вторичной переработки.
Zelmer takes care of the environment. This user manual has been printed on 100% recycled paper.
www.zelmer.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Romanian were displayed