Сушилка для овощей и фруктов MW-3852 W

Сушилка для овощей и фруктов MW-3852 W
4
10
15
21
27
32
37
43
49
MW-3852.indd 1
22.11.2013 15:46:49
MW-3852.indd 2
22.11.2013 15:46:49
5
1
4
45
50 55 60
C
°
35
2
MW-3852.indd 3
65
70
40
3
22.11.2013 15:46:49
MW-3852.indd 4
22.11.2013 15:46:50
•
•
•
•
•
•
•
MW-3852.indd 5
22.11.2013 15:46:50
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6
MW-3852.indd 6
22.11.2013 15:46:50
Температура (°С)
35-40
40-45
50-55
55-60
65-70
13-28
8-16
6-36
8-38
Вишня
8-26
8-38
Груши
Удалите кожуру и нарежьте ломтиками
8-30
Инжир
6-26
Клюква
6-26
10-34
4-6
6-14
8-30
7
MW-3852.indd 7
22.11.2013 15:46:50
6-16
8-30
Лук
8-14
8-14
6-18
Болгарский
перец
4-14
8-14
Петрушка
2-10
Удалите кожицу, нарежьте
8-24
Свекла
8-26
6-14
Спаржа
6-14
6-16
Шпинат
6-16
Грибы
6-14
8
MW-3852.indd 8
22.11.2013 15:46:50
–
–
–
–
9
MW-3852.indd 9
22.11.2013 15:46:50
10
MW-3852.indd 10
22.11.2013 15:46:50
11
MW-3852.indd 11
22.11.2013 15:46:50
Temperature (°С)
Herbs, greens
35-40
Baked breads
40-45
Vegetables
50-55
Fruits
55-60
65-70
13-28
soft
Citrus zest
8-16
brittle
Pine apples
6-36
hard
Bananas
8-38
crispy
8-26
hard
Grapes
Whole
8-38
soft
Pears
8-30
soft
Fig
Whole
6-26
hard
Whole
6-26
soft
10-34
soft
Apples
4-6
soft
6-14
hard
Vegetables, herbs, spices
Cabbage
12
MW-3852.indd 12
22.11.2013 15:46:50
ENGLISH
Brussels sprout
8-30
crispy
6-16
hard
Potatoes
8-30
brittle
8-14
brittle
Carrots
8-14
brittle
Cucumbers
6-18
hard
Sweet pepper
4-14
brittle
Hot pepper
Whole
8-14
hard
Parsley
2-10
brittle
Tomatoes
8-24
hard
Beetroot
8-26
brittle
Celery
6-14
brittle
Asparagus
6-14
brittle
6-16
hard
6-16
brittle
6-14
brittle
13
MW-3852.indd 13
22.11.2013 15:46:51
14
MW-3852.indd 14
22.11.2013 15:46:51
15
MW-3852.indd 15
22.11.2013 15:46:51
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
16
MW-3852.indd 16
22.11.2013 15:46:51
17
MW-3852.indd 17
22.11.2013 15:46:51
Temperatur (ºс)
35-40
40-45
50-55
Obst
55-60
65-70
18
MW-3852.indd 18
22.11.2013 15:46:51
bröcklige
Ananas
6-36
harte
Bananen
8-38
knusprige
8-26
harte
8-38
8-30
6-26
harte
Moosbeeren
6-26
10-34
Äpfel
4-6
6-14
harte
8-30
knusprige
Blumenkohl
6-16
harte
8-30
bröcklige
8-14
bröcklige
Karotte
8-14
bröcklige
Gurken
6-18
harte
Paprika
4-14
bröcklige
Gewürzpaprika
8-14
harte
2-10
bröcklige
8-24
harte
Rübe
8-26
bröcklige
Sellerie
6-14
bröcklige
Spargel
6-14
bröcklige
6-16
harte
Spinat
6-16
bröcklig
Pilze
6-14
bröcklige
19
MW-3852.indd 19
22.11.2013 15:46:51
20
MW-3852.indd 20
22.11.2013 15:46:51
Қазақша
КӨКӨНІСТЕР МЕН ЖЕМІСТЕРГЕ АРНАЛҒАН
КЕПТІРГІШ
• Желілік баудың оқшаулануының күйін
уақытылы тексеріп тұрыңыз.
• Желілік айыртетіктің немесе электрлік баудың
бүлінулері болса, егер құрылғы іркілістермен
жұмыс істесе, сонымен қатар ол құлағаннан
кейін, құрылғыны пайдалануға тыйым салынады. Барлық жөндеу сұрақтары бойынша туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
• Желілік
баудың
айыртетігін
электрлік
ашалықтан суырғанда, баудан тартпаңыз, ал
айыртетіктен ұстаңыз.
• Желілік баудың айыртетігінен сулы қолмен
ұстамаңыз.
• Ешқашан жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз
қалдырмаңыз.
• Үздіксіз жұмыс істеу уақыты 40 сағаттан аспауы керек. 40 сағат өткеннен кейін құрылғыны
сөндіріңіз, оны электрлік желіден ажыратыңыз
және салқындауға уақыт беріңіз.
• Құрылғыны суға толы ваннағыв немесе қолжуғышқа түсіп кет алатын жерде
пайдаланбаңыз және сақтамаңыз, құрылғыны
суға немесе кез-келген басқа сұйықтыққа
салмаңыз.
• Егер құрылғы суға түсіп кетсе, дереу желілік
баудың айыретігін электрлік ашалықтан
суырыңыз, және содан кейін ғана аспапты
судан шығаруға болады.
• Аспаптың желдетіс саңылауларына судың
тиюіне жол бермеңіз.
• Құрылғыны балаларға ойыншық ретінде
пайдалануға рұқсат етпеңіз.
• Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау
ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды
қараусыз қалдырмаңыз.
Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен
қаптармен немесе орайтын үлдірмен ойнауға
рұқсат етпеңіз. Тұншығу қаупі бар!
• Балалардың және мүмкіндігі шектеулі
адамдардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін
тұлғамен оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы және оны дұрыс пайдаланбаған
кезде пайда болатын қауіптер туралы сәйкес
және түсінікті нұсқаулықтар берілген болмаса, берілген құрылғы олардың пайдалануына
арналмаған.
• Кептіргішті жоғарғы қақпақсыз пайдалануға
тыйым салынады, аспап жұмыс істегенде
қақпақты ұзақ уақытқа шешпеңіз.
• Егер сіз кептіру поцесін бақылау үшін қақпақты
шешсеңіз, онда сақ болыңыз және бетіңіз
бен дененің басқа ашық бөліктерін кепітурге
арналған секциялардың үстіне таямаңыз.
• Құрыллғының ыстық бететріне қолыңызды
тигізбеңіз.
1.
2.
3.
4.
5.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
• Көкөністер мен жемістерге арналған кептіргішті
(қолжуғыш, ванна, хауыз және т.б. сияқты) суы
бар ыдыстардың қасында пайдалнуға тыйым
салынады.
• Қосымша қорғаныс үшін қоректендіру
тізбегінде 30 мА аспайтын номиналды іске
қосылу тоғы бар қорғаныс сөну құрылғысын
(ҚСҚ) орнату жөн; орнату үшін маманға хабарласу керек.
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны
пайдалану
алдында
берілген
пайдалану бойынша нұсқаулықты зейін қойып
оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал
ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
Құрылғыны
тек
оның
тікелей
міндеті
бойынша берілген нұсқаулықта жазылғандай
пайдаланыңыз. Аспапты дұрыс пайдаланбау
оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның
мүлкіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.
• Іске қосу алдында электр желісіндегі кернеу
құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
• Аспапты тек оның тікелей міндет бойынша
ғана пайдаланыңыз, Жеткізілім жинағына
кіретін жабдықтарды ғана қолданыңыз.
• Құрылғыны жылуға төзімді түзу тұрақты бетке,
жылу, ылғал және тікелей күн сәулелері
көздерінен алшақ орнатыңыз.
• Аспапты сепкіштер себілетін немесе тез
тұтанатын сұйықтықтар пайдаланылатын жерлерде іске қоспаңыз.
• Аспапты бөлмелерден тыс пайдаланбаңыз.
• Аспапты пайдаланғанда желілік бауды оның
толық ұзындығына тарқату ұсынылады.
• Желілік бау:
– ыстық беттермен жанаспауы,
– үшкір шеттермен тартылмауы керек.
21
MW-3852.indd 21
22.11.2013 15:46:51
ТҰРМЫСТА
болса немесе кейбір секциялар (4) бос болса,
төмен температураны белгілеңіз. Қалың және
үлкен бөліктер үшін жоғары температураны
белгілеңіз («Дайындау температурасы және
ұзақтығы» тарауын қар.).
– Сөндіргішті (2) «І» күйіне белгілеп, құрлығны
іске қосыңыз, сол кезде сөндіргіштегі (2)
көрсеткіш жанады.
Ескерту: Кептіргіш ауаның табиғи конвекциясы
қағидасы бойынша жұмыс істейді, сондықтан
төменгі секцияларда орналасқан құрамдас
бөліктерге анағұрлым ыстық және құрғақ
ауаның әсері тиеді және олар тезірек кебеді.
Кептірудің ең жақсы нәтижелерін қамтамасыз
ету үшін анағұрлым дымқыл құрамдас бөліктерді
төенгі секцияларға салу және жоғарғы және
төменгі секциялардың орнын үнемі ауыстыру
ұсынылады. Секциялардың орнын ауыстыру
алдында, сөндіргішіт «0» күйіне белгілеп,
құрылғыны сөндіріңіз.
– Таңдалған құрамдас бөліктерді кептіру үшін
қажет уақыт өткеннен кейін сөндіргішіті (2) «0»
белгілеп, құрылғыны сөндіріңіз.
Ескерту:
– Әр сағат сайын тағамдардың дайындығын
тексеріңіз.
Егер
тағамдар
біркелкі
кептірілмесе, сіз анағұрлым біркелкі кептіру
үшін құрамдас бөліктерді аудара немесе
секциялардың (4) орнын ауыстыра аласыз.
– Әрбір құрамдас бөліктің кептіру уақыты
жеке таңдалады және сапасына, көлеміне,
бөлмедегі температура мен ылғалдылыққа
байланысты болады. Анағұрлым нақты
ақпаратты «Дайынау температурасы мен
ұзақтығы» тарауынан қараңыз.
– Құрылғыға
және
құрамдас
бөліктерге
салқындауға уақыт беріңіз.
– Дайын құрмадас бөліктерді қаптарға немесе
банкаларға салыңыз және оларды сақтауға
салып қойыңыз («Тағамдарды сақтау» тарауын қар.).
ҰСЫНЫСТАР
Тағамдық улануға және ішек ауруларына жол
бермеу үшін төменде келтірілген ұсыныстарды
қатаң сақтаңыз.
– Тағамдарды кептіруге дайындау алдында
қолыңызды жақсылап жуыңыз.
– Жұмыс бететрінің тазалығын сақтаңыз.
Кептіргішті әр пайдаланған сайын секциялар (4) мен қақпақты (5) бейтаап жуғыш
заты бар жылы сумеен жуыңыз. Егер сіздің
қолыңызда кесілулер, жаралар болса, немесе
сіз тері ауруларымен ауырсаңыз, тағамдарға
қолыңызды тигізбеңіз.
22
MW-3852.indd 22
22.11.2013 15:46:52
Тaғамдарды дайындау
– Тағамдарды жақсылап жуыңыз.
– Жемістерден сүйектерді және бүлінген
бөліктерді жойыңыз.
– Қажет болғанда көкөністердің қалың қабығын
жойыңыз. Егер көкөністерге балауыз жағылған
болса, қабығын міндетті жойыңыз.
– Жемістердің сабақтарын жойыңыз.
– Көкөністерді немес жемістерді тілімдерге
немесе текшелерге тураңыз.
– Жидектерді немесе жүзімді тұтас кепітіріңіз.
– Жасыл-көкті немесе хош иісті шөптерді
сабақатарымен бірге кептіріңіз.
– Тағамдардың дәмдік қасиеттерін жақсарту
және сақталу мерзімін ұзарту үшін оларды
алдын-ала өңдеңіз. Берілген қадам міндетті
болып есептелмейді.
– Тағамдарды алдын-ала өңдеп және өңдемей
кепітіріп көріңіз, сізге жарамды әдісті таңдаңыз.
Жемістерді алдын-ала өңдеу
– Жемістердің табиғи түсін сақтау үшін
ананастың, лимонның, апельсиннің немес
лаймның шырынын пайдаланыңыз. Жеміс
бөліктерін шырынға 2 минутқа салыңыз,
содан кейін оларға кебуге уақыт беріңіз және
секцияларға (4) кептіру үшін салыңыз.
– Жемістердің дәмін күшейту үшін кептіріліп
жатқан жемістердің шырыын пайдаланыңыз
(мысалы, алма шырынын алма үшін).
Шырынның төрттен бір бөлігін екі стакан суға
Тағамдар
Шөптер, жасыл-көк
Нан қытырлақтары
Көкөністер
Жемістер
Ет, Балық
Температура (ºС)
35-40
40-45
50-55
55-60
65-70
23
MW-3852.indd 23
22.11.2013 15:46:52
Өрік
Сүйегін жойыңыз, бөліктерге
немесе дөңгелекшелерге бөліңіз
13-28
жұмсақ
Қабығын жұқа тілімдерге
тураңыз
Тазалаңыз және сақиналарға
немес текшелерге тураңыз
8-16
6-36
қатты
Банандар
8-38
Шие
Сүйектерін кептіру ортасында
жоюға болады
Тұтас
8-26
қатты
8-38
жұмсақ
8-30
жұмсақ
Інжір
Қабығын жойыңыз және
тілімдерге бөліңіз
Тұтас
6-26
қатты
Тұтас
6-26
жұмсақ
10-34
жұмсақ
4-6
жұмсақ
6-14
қатты
8-30
6-16
қатты
8-30
8-14
8-14
6-18
қатты
4-14
8-14
2-10
қатты
нәзік
Ананастар
Алма
Гүлдерін бөліңіз, бумен
жұмсарғанға дейін өңдеңіз
Тураңыз, 10 минутқа таяу бумен
өңдеңіз
Сақиналарға тураңыз
Бумен өңдеңіз, Сақиналарға
бөіліңіз немесе ұсақтаңыз
Қабығын жойыңыз және
қалыңдығы шамамен 1 см
сақиналарға бөліңіз
Тұқымдарын жойыңыз,
тілімдерге немесе сақиналарға
тураңыз
Тұтас
Жапырақтарды сабқтармен бірге
құрғату
24
MW-3852.indd 24
22.11.2013 15:46:52
8-24
8-26
6-14
6-14
6-16
қатты
6-16
6-14
0,5 шай қасық ұнтақталған бұрыш
Сүрленген еті дайындау
Сиыр
етін
тарамдарда
көлденең
шағын
бөліктерге тураңыз. Ет бөліктерін тұздыққа 3
сағатқа салып қойыңыз, содан кейін шығарыңыз
және құрғатыңыз. Бөліктерді кептіруге арналған
секцияларға салыңыз, 8-15 сағат бойы кепітірңіз.
Сүрленген етті бөлме температурасында 2
аптадан асырмай сақтаңыз, тоңызытқышта – 3
айдан асырмай.
Сүрленген балықты дайындау
Сүрленге балықты дайындау үшін мұздатылған
балықты пайдаланбаңыз. Сүйектерін жойыңыз,
балықты бөліктреге бөліңіз. Балықты тұз
ерітіндісіне (жарты стакан тұз 1 литр суға)
салыңыз және 30 минутқа тоңазытқышқа салыңыз,
балық бөлітерін шығарыңыз және құрғатыңыз. Балық бөліктерін тиабаққа салыңыз тұз бен
дәмдеуіштерді (1 шай қасық тұз 1 кг балыққа)
себіңіз. табақты жабыңыз және тоңазытқашқа 6
сағатқа салыңыз.
Балық бөліктерін кептіруге арналған секцияларға
(4) салыңыз және сөл бөлінбегенге дейін
кептіріңіз. Балықты тоңазытқышта 3 айдан артық
сақтамаңыз.
Ет пен балықты кептіру
– Шикі немесе піскен ет немесе балықты
кепітіріңіз. Ет немесе балықты алдын-ала дайындау сіздің денсаулығыңызды сақтайды және
міндетті болып есептеледі.
– Сүрленген ет немесе балықты бірінші
немсе екінші тағамдарды дайындау үшщін
пайдалануға болады. Қабылдау алдында
оларды суға немесе сорпаға 1 сағатқа салып
қойыңыз.
– Кептіру үшін майсыз етті (мысалы, сиыр, құс)
және жаңа ауланған балықты таңдаңыз.
– Балықты және етті алдын-ала тұздаңыз немесе пісіріңіз.
25
MW-3852.indd 25
22.11.2013 15:46:52
Қазақша
– Кептірілген тағамдар сақталатынтағамдық контейнерлерде немесе қаптарда тағамның атауын және кептіру уақытын жазыпа қойыңыз.
– Тағамдардың бұзылу уақытын алдын-алу
үшін кептірілген тағамдары бар ораудларда
ылғалдың пайда болуын тексеріп тұрыңыз. Ылғал табылса, тағамдарды қайталап
құрғатыңыз.
– Тағамдарды қараңғы салқын жерде сақтаңыз.
Кепітірлген тағамдарды сақтаудың оптималды температурасы 15°С-ден аспауы керек. Кептірілген тағамдарды сақтау
үшін тоңазытқыштың тоңазытатын немесе
мұздататын бөлігін пайдаланыңыз.
– Көкөкністерге қарағанда, жемістердің қант
пен қышқылдары көбірек, сондықтан кептіруге
және сақтауға анағұрлым жарамдырақ.
кепітірлген жемітсредің күйін үнемі тексеріп
тұрыңыз.
– Кептірілген жемістерді, көкөністерді, жасылкөкті, дәрілік шөптерді, жаңғақтарды және анн
қытырлақтарын тоңазытқышта/мұздатқышта 1
жылдан асырмай сақтаңыз.
Тазалау және күтімі
– Құрылғыны сөндіргішпен (2) сөндіріңіз желілік
баудың айыретігін электрлік ашалықтан
шығарыңыз, қүұрылғыға салқындауға уақыт
беріңіз.
– Секцияларды (4) және қақпақты (5) бейтарап жуғыш заты бар жылы смуен жуыңыз,
құрғатыңыз.
– Корпусты (1) немесе секцияларды (4) атазалау үшін қажайтын жуғыш заттарды немее
ерітініділерді пайдаланбаңыз.
– Кептіргші корпусын (1) жұмсақ, сәл дымқыл
матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
– Корпусты (1) су,ға немесе кез-келген
сұйықтықарға салмаңыз. Корпустың (1)
26
MW-3852.indd 26
22.11.2013 15:46:52
neregulat, sau dacă a căzut. Pentru reparaţia
aparatului apelaţi la un centru service autorizat.
• Nu trageţi niciodată de cablu pentru a scoate fişa
din priză, trageţi de fişă.
• Nu atingeţi fişa cablului de alimentare cu mâinile ude.
• Niciodată nu lăsaţi aparatul să funcţioneze nesupravegheat.
• Durata de funcţionare continuă nu trebuie să
depăşească 40 de ore. După expirarea a 40 de
ore opriţi aparatul, deconectaţi-l de la reţeaua
electrică şi lăsaţi-l să se răcească.
• Nu utilizaţi şi nu păstraţi aparatul în locuri unde
acesta ar putea cădea în vana sau chiuveta
cu apă, nu scufundaţi aparatul în apă sau alte
lichide.
• Dacă aparatul a căzut în apă scoateţi imediat fişa
din priza electrică şi numai după aceasta puteţi
scoate aparatul din apă.
• Nu permiteţi pătrunderea apei în orificiile de ventilare ale dispozitivului.
• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca
cu aparatul.
• Din motive de siguranţă a copiilor nu lăsaţi pungile de polietilenă, folosite în calitate de ambalaj
fără supraveghere.
Atenţie! Nu permiteţi copiilor să se joace cu pungile
sau pelicula pentru ambalare. Pericol de asfixiere!!
• Acest aparat nu este destinat pentru folosire de
către copii sau persoane cu dizabilităţi decât în
cazul în care li se dau instrucţiuni corespunzătoare şi clare de către persoana responsabilă cu
siguranţa lor cu privire la folosirea sigură a aparatului şi despre riscurile care pot apărea în caz
de folosire greşită.
• Nu utilizaţi uscătorul fără capacul superior, nu
ridicaţi capacul pentru mult timp atunci când aparatul este pus în funcţiune.
• Dacă aţi ridicat capacul pentru a controla procesul de uscare, atunci fiţi precauţi şi nu poziţionaţi
faţa sau alte zone deschise ale corpului de asupra secţiunilor de uscare.
• Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale aparatului.
• Secţiunile pentru uscare se încălzesc în timpul
funcţionării. Înainte de a le scoate permiteţi-le să
se răcească.
• Nu introduceţi obiecte în deschiderile carcasei
aparatului.
• Întotdeauna deconectaţi aparatul de la reţeaua
electrică după utilizare şi înainte de curăţare.
• Pentru a preveni deteriorările transportaţi aparatul doar în ambalajul producătorului.
• Păstraţi aparatul doar în locuri inaccesibile pentru copii.
Utilizaţi uscătorul pentru prefabricarea legumelor
şi fructelor fără utilizarea conservanţilor. Puteţi, de
asemenea, să uscaţi plante medicinale, ierburi şi
mirodenii, flori etc.
Descriere
Carcasă
Întrerupător alimentare «I/0»
Reglor temperatură
Secţiuni pentru uscare
Capac
1.
2.
3.
4.
5.
ATENŢIE!
• Este interzisă utilizarea uscătorului de legume şi
fructe în apropiere de recipiente cu apă (aşa ca
chiuveta, vana, bazinul etc.).
• Pentru o protecţie suplimentară instalaţi în circuitul de alimentare un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) al cărui curent nominal de declanşare
sa nu depăşească 30 mA; pentru instalare apelaţi
la un specialist.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune de exploatare
înainte de utilizarea aparatului şi păstraţi-o pentru
consultări ulterioare.
Utilizaţi aparatul doar în scopul pentru care a
fost creat, aşa cum este descris în această
instrucţiune. Operarea greşită a aparatului poate
duce la defectarea acestuia, cauzarea de prejudicii
utilizatorului şi proprietăţii acestuia.
• Înainte de conectare asiguraţi-vă că tensiunea
reţelei electrice corespunde cu tensiunea de
lucru a dispozitivului.
• Utilizaţi aparatul doar în scopul pentru care a fost
creat, folosiţi doar acele accesorii care sunt furnizate împreună cu aparatul.
• Plasaţi aparatul pe o suprafaţă plană, stabilă şi
rezistentă la căldură, departe de surse generatoare de căldură, umiditate şi razele directe ale
soarelui.
• Nu porniţi aparatul în locuri unde sunt pulverizate aerosole sau sunt utilizate lichide uşor inflamabile.
• Nu folosiţi aparatul în afara încăperilor.
• Se recomandă să desfaceţi complet cablul de alimentare atunci când folosiţi aparatul.
• Cablul de alimentare nu trebuie:
– să se atingă de obiecte fierbinţi,
– să fie tras peste muchii ascuţite.
• Verificaţi periodic starea izolaţiei cablului de alimentare.
• Nu folosiţi aparatul dacă este deteriorată fişa sau
cablul de alimentare, dacă acesta funcţionează
27
MW-3852.indd 27
22.11.2013 15:46:52
– După expirarea timpului necesar pentru uscarea alimentelor selectate opriţi aparatul, mutând
întrerupătorul (2) în poziţia «0».
Remarci:
– Verificaţi la fiecare oră dacă alimentele sunt gata.
Dacă alimentele se usucă neuniform, puteţi să
întoarceţi ingredientele sau să schimbaţi cu locurile secţiunile (4) pentru o uscare mai uniformă.
– Timpul de uscare a fiecărui ingredient se alege
individual şi depinde de calitate, dimensiuni,
temperatura şi umiditatea relativă în încăpere.
Informaţii mai detaliate le puteţi vedea în titlul
«Temperatura şi durata preparării».
– Permiteţi aparatului şi alimentelor să se răcească.
– Ambalaţi alimentele preparate în pungi sau borcane şi depozitaţi-le (vedeţi titlul «Păstrarea alimentelor»).
Înainte de prima utilizare
După transportarea sau păstrarea aparatului
la temperaturi joase acesta trebuie ţinut la
temperatura camerei cel puţin două ore.
– Îndepărtaţi orice elemente de ambalaj şi etichete
care împiedică funcţionarea aparatului.
– Asiguraţi-vă că tensiunea reţelei electrice locale
este identică cu cea menţionată pe aparat.
– Spălaţi secţiile pentru uscare (4) şi capacul (5)
în apă caldă cu un agent de curăţare neutru,
uscaţi bine.
– Ştergeţi carcasa aparatului (1) cu un material
umed, apoi ştergeţi până la uscare.
Atenţie! Nu scufundaţi carcasa aparatului în apă
sau alte lichide. Nu permiteţi pătrunderea apei în
orificiile de ventilare ale carcasei aparatului.
Utilizarea aparatului
Remarcă: La prima utilizare este posibil să apară un
miros de la elementul de încălzire, acest aspect este
unul normal.
– Înainte de uscare alimentele trebuie spălate,
uscate şi tăiate bucăţi mici.
– Aşezaţi alimentele pe secţiunile de uscare (4)
astfel, încât să asiguraţi circulaţia liberă a aerului
fierbinte între bucăţile de alimente. Reţineţi, aerul
fierbinte trebuie să circule liber în secţiuni (4).
– Aşezaţi secţiunile (4) una peste alta. Instalaţi
toate cele 5 secţiuni, chiar dacă unele dintre
acestea nu sunt pine.
– Acoperiţi secţiunile (4) cu capacul (5).
– Introduceţi fişa cablului de alimentare în priza
electrică.
– Setaţi temperatura de încălzire cu reglorul (3).
Setaţi temperatura joasă dacă bucăţile sunt subţiri şi mici sau dacă unele secţiuni (4) sunt goale.
Pentru bucăţi groase şi mari setaţi temperatura
înaltă (vezi titlul «Temperatura şi durata preparării»).
– Porniţi aparatul mutând întrerupătorul (2) în
poziţia «I», se va aprinde indicatorul în întrerupător (2).
Remarcă: Acest uscător funcţionează după principiul
convecţiei naturale a aerului, de aceea alimentele
aşezate pe secţiunile inferioare sunt supuse acţiunii
celui mai fierbinte şi uscat aer şi se usucă mai
repede. Pentru asigurarea celor mai bune rezultate
se recomandă să aşezaţi ingredientele mai umede
pe secţiunile inferioare şi să schimbaţi periodic locul
secţiunilor inferioare şi a celor superioare. Înainte de
a schimba locul secţiunilor opriţi aparatul mutând
întrerupătorul în poziţia «0».
RECOMANDĂRI
Pentru a preveni intoxicaţiile alimentare şi afecţiunile
intestinale respectaţi cu stricteţe următoarele
recomandări.
– Spălaţi bine mâinile înainte de a începe pregătirea alimentelor pentru uscare.
– Păstraţi suprafeţele de lucru curate. După fiecare utilizare a uscătorului spălaţi secţiunile (4) şi
capacul (5) în apă caldă cu un agent de curăţare neutru. Nu atingeţi alimentele cu mâinile dacă
aveţi pe mâini tăieturi, ulceraţii sau dacă suferiţi
de afecţiuni ale pielii.
– Verificând dacă alimentele sunt gata, nu le atingeţi cu mâinile, utilizaţi în acest scop o furculiţă,
spatulă de bucătărie sau alte ustensile.
– Nu permiteţi accesul animalelor de companie la
bucătărie în timpul utilizării uscătorului.
Selectarea legumelor şi fructelor pentru uscare
– Utilizaţi doar fructe şi legume proaspete.
– Numai fructele coapte sunt bune pentru uscare, fructele insuficient de coapte pot căpăta un
gust străin.
– Fructele răscoapte îşi pot schimba culoarea în
urma uscării. – Înlăturaţi orice părţi alterate.
– Nu toate legumele sunt bune pentru uscare,
deoarece, spre deosebire de fructe acestea conţin o cantitate mai mică de zaharuri şi acizi. Unele
legume, de exemplu, broccoli şi sparanghelul
este mai bine să le congelaţi, decât să le uscaţi.
– Legumele sunt gata dacă acestea au devenit
uscate şi tari.
28
MW-3852.indd 28
22.11.2013 15:46:52
romÂnĂ
Pregătirea alimentelor
– Spălaţi bine alimentele.
– Îndepărtaţi de pe fructe sâmburii şi părţile alterate.
– Dacă este necesar îndepărtaţi de pe legume
coaja groasă. Tăiaţi imediat coaja dacă legumele
sunt acoperite cu ceară.
– Îndepărtaţi codiţele fructelor.
– Tăiaţi legumele sau fructele felii sau cuburi.
– Uscaţi pomuşoarele sau strugurii întregi.
– Uscaţi verdeaţa sau ierburile aromatice împreună
cu tulpinile.
– Pentru a îmbunătăţi calităţile gustative ale alimentelor şi a prelungi termenul de păstrare prelucraţile în prealabil înainte de uscare. Acest pas nu
este obligatoriu.
– Încercaţi să uscaţi alimentele prelucrându-le în
prealabil şi fără a le prelucra şi hotărâţi care mod
de preparare vi se potriveşte.
Prelucrarea prealabilă a legumelor
Prelucrarea prealabilă a legumelor distruge fermenţii
care duc la modificarea gustului în procesul uscării
şi păstrării.
Prelucrarea legumelor cu abur sau în cuptorul cu
microunde este preferabilă prelucrării cu uncrop.
– Aşezaţi legumele pe tăviţa superioară a aparatului de fiert la aburi şi încălziţi-le timp de 2-3 minute. Mutaţi imediat legumele pe secţiuni (4).
– Aşezaţi legumele într-un recipient care poate fu
utilizat în cuptoarele cu microunde şi adăugaţi în
acesta puţină apă. Închideţi recipientul cu capacul
şi introduceţi-l în cuptorul cu microunde. Setaţi
un timp care să constituie ¼ din timpul de fierbere indicat în instrucţiunile cuptorului d-voastră.
Legumele pregătite mutaţi-le pe secţiunile (4).
– Introduceţi legumele tăiate în apă clocotindă,
peste 3-4 minute extrageţi-le, uscaţi cu un prosop
de hârtie, apoi aşezaţi pe secţiuni (4).
Temperatura şi durata uscării
Datele de mai jos privind temperatura şi durata
preparării poartă un caracter de recomandare,
deoarece timpul de uscare a fiecărui ingredient se
alege individual şi depinde de calitatea şi mărimea
alimentelor, precum şi de temperatura şi umiditatea
relativă în încăpere.
Pe măsură ce veţi utiliza uscătorul de fructe şi legume
veţi putea alege timpul dorit de preparare.
Fructele preparate trebuie să fie moi, fără umezeală.
Fructele uscate prea tare se păstrează mai rău şi conţin
mai puţine substanţe hrănitoare.
Legumele uscate trebuie să devină fărâmicioase şi tari.
Prelucrarea prealabilă a fructelor
– Pentru a păstra culoarea naturală a fructelor
puteţi folosi sucul de ananas, lămâie, portocală
sau lime. Înmuiaţi bucăţile de fructe în suc pentru
2 minute, apoi lăsaţi-le să se usuce şi aşezaţi-le
pe secţiunile (4) pentru uscare.
– Pentru a face mai intens gustul fructelor folosiţi
sucul natural preparat din acelaşi tip de fructe
care urmează a fi uscate (de exemplu, sucul de
mere pentru mere). O pătrime de pahar de suc
natural diluaţi-l în două pahare cu apă, înmuiaţi
fructele în soluţia de suc pentru 2 ore.
– Unele fructe sunt acoperite cu un strat protector
de ceară naturală (curmalele, strugurii, răchiţelele, prunele etc.). Pentru a scoate stratul de ceară
natural şi pentru accelerarea uscării acestor produse introduceţi-le în apă clocotindă pentru 1-2
minute.
Temperatură recomandată de preparare
Alimentele
Temperatura (ºС)
Ierburi, verdeaţă
35-40
Pesmeţi din pâine
40-45
Legume
50-55
Fructe
55-60
Carne, peşte
65-70
Durata preparării
Legume/fructe Prelucrare prealabilă
Timp aproximativ de
preparare (în ore)
Indicator al
pregătirii
13-28
moale
Coajă de citrice Tăiaţi coaja fâşii subţiri
8-16
fărâmicios
Ananaşi
Curăţaţi şi tăiaţi inele sau cuburi
6-36
tare
Banane
Îndepărtaţi coaja, tăiaţi rondele cu grosimea 2-4 mm
8-38
crocant
Fructe, pomuşoare
Caise
Îndepărtaţi sâmburele, tăiaţi bucăţi sau rondele
29
MW-3852.indd 29
22.11.2013 15:46:52
romÂnĂ
Vişină
Puteţi înlătura sâmburii la mijlocul uscării
8-26
tare
Struguri
Întregi
8-38
moale
Pere
Îndepărtaţi coaja şi tăiaţi felii
8-30
moale
Întregi
6-26
tare
Răchiţele
Întregi
6-26
moale
Piersici
Tăiaţi în jumătăţi, îndepărtaţi sâmburii (puteţi îndepărta
sâmburii în mijlocul procesului de preparare)
10-34
moale
Mere
Îndepărtaţi coaja şi miezul, tăiaţi
4-6
moale
Legume, ierburi, condimente
Varză
Curăţaţi, îndepărtaţi coceanul, tăiaţi fâşii cu o lăţime de
3 mm
6-14
tare
Varză de
Bruxelles
Tăiaţi inflorescenţa în două
8-30
crocant
Conopidă
Separaţi inflorescenţele, prelucraţi cu aburi până la
înmuiere
6-16
tare
Cartofi
Tăiaţi, prelucraţi cu aburi circa 10 minute
8-30
fărâmicios
Ceapă
Tăiaţi inele
8-14
fărâmicios
Prelucraţi cu aburi, tăiaţi inele sau radeţi
8-14
fărâmicios
Castraveţi
Îndepărtaţi coaja şi tăiaţi inele cu grosimea de 1 cm
6-18
tare
Ardei gras
Îndepărtaţi seminţele, tăiaţi fâşii sau inele
4-14
fărâmicios
Ardei iute
Întregi
8-14
tare
Pătrunjel
Uscaţi frunzele împreună cu tulpinile
2-10
fragil
Roşii
Îndepărtaţi coaja, tăiaţi
8-24
tare
Sfeclă
Prelucraţi cu aburi, tăiaţi
8-26
fărâmicios
Ţelină
Tăiaţi bucăţi cu grosimea 6 mm
6-14
fragil
Sparanghel
Tăiaţi bucăţi cu grosimea 2,5 mm
6-14
fărâmicios
Usturoi
Curăţaţi şi tăiaţi inele
6-16
tare
Spanac
Introduceţi în apă clocotindă
6-16
fragil
Ciuperci
Uscaţi întregi sau tăiaţi
6-14
fragil
Remarcă: Dacă nu aţi reuşit să uscaţi alimentele
din prima, puteţi să continuaţi uscarea atunci
când vă este comod. În acest caz răciţi alimentele
în secţiunile uscătorului (4) până la temperatura
camerei, mutaţi alimentele în pungi de polietilenă sau
recipiente alimentare şi introduceţi-le în congelatorul
frigiderului.
Uscarea cărnii şi peştelui
– Uscaţi carnea sau peştele gătită sau crudă.
Pregătirea prealabilă a cărnii sau a peştelui vă
păstrează sănătatea d-voastră şi este obligatorie.
– Puteţi utiliza carnea sau peştele uscat pentru prepararea felului întâi sau felului doi. Înainte de consumare înmuiaţi-le în apă sau bulion pentru 1 oră.
– Alegeţi pentru uscare numai carne macră fără
grăsime (de exemplu carnea de vită, de pasăre)
şi numai peştele proaspăt.
– Ţineţi în prealabil peştele şi carnea în marinadă
sau fierbeţi-le.
Posibilităţi suplimentare
Ierburi, flori, mirodenii
– Practic orice ierburi sunt potrivite pentru uscare.
– Uscaţi ierburile aromatice împreună cu tulpinile,
după uscare detaşaţi frunzele de tulpini.
– Asiguraţi-vă că ierburile sunt bine uscate, în caz
contrar acestea vor începe să putrezească.
– Florile uscate pot fi folosite pentru confecţionarea
saşeurilor aromatice.
Reţetă marinadă:
0,5 pahar de sos de soia
1 linguriţă de usturoi tăiat
2 linguri de pastă de tomate
1,25 de linguriţă de sare
0,5 linguriţă de piper măcinat
30
MW-3852.indd 30
22.11.2013 15:46:52
romÂnĂ
Prepararea cărnii uscate
Tăiaţi carnea de vită bucăţi mici împotriva fibrelor.
Puneţi feliile de carne în marinadă pentru 3 ore,
apoi scoateţi şi uscaţi. Aşezaţi bucăţile pe secţiunile
de uscare, uscaţi timp de 8-15 ore. Păstraţi carnea
uscată în ambalaj ermetic la temperatura camerei cel
mult 2 săptămâni, în frigider – maxim 3 luni.
Curăţare şi întreţinere
– Opriţi aparatul de la întrerupător (2) şi scoateţi
fişa cablului de alimentare din priza electrică, permiteţi aparatului să se răcească.
– Spălaţi secţiunile (4) şi capacul (5) în apă caldă
cu un agent de curăţare neutru, uscaţi.
– Este interzis să utilizaţi pentru curăţarea carcasei
(1) sau a secţiunilor (4) agenţi de curăţare abrazivi sau solvenţi.
– Ştergeţi carcasa uscătorului (1) cu un material
moale, uşor umezit, apoi ştergeţi până la uscare.
– Nu scufundaţi carcasa (1) în apă sau alte lichide.
Nu permiteţi pătrunderea apei în orificiile de ventilare ale carcasei (1).
Prepararea peştelui uscat
Pentru prepararea peştelui uscat nu utilizaţi peşte
congelat. Îndepărtaţi oasele, tăiaţi peştele bucăţi.
Introduceţi peştele în soluţie de sare (jumătate de
pahar de sare la 1 litru de apă) şi puneţi în frigider
pentru 30 de minute, scoateţi bucăţile de peşte
şi uscaţi-le. Puneţi bucăţile de peşte pe platou şi
presăraţi cu sare şi condimente (1 linguriţă de sare
la 1 kg de peşte). Acoperiţi platoul şi puneţi în frigider
pentru 6 ore.
Aşezaţi bucăţile de peşte pe secţiunile pentru uscare
(4) şi uscaţi-le până nu se va mai elimina suc. Păstraţi
peştele în frigider cel mult 3 luni.
Păstrare
– Înainte de a stoca aparatul pentru depozitare,
efectuaţi curăţarea acestuia.
– Păstraţi aparatul la un loc uscat, răcoros, inaccesibil pentru copii.
Conţinut pachet
Uscător – 1 buc.
Instrucţiune de exploatare – 1 buc.
Uscarea peştelui şi a cărnii preparate
Fierbeţi din timp peştele sau carnea. Îndepărtaţi
grăsimea, tăiaţi cuburi. Uscaţi până sunt gata.
Păstraţi în ambalaj ermetic la temperatura camerei
cel mult 2 săptămâni, în frigider – cel mult 3 luni.
Păstrarea alimentelor
Ambalarea corectă a alimentelor uscate prelungeşte
durata lor de păstrare.
– Lăsaţi alimentele să se răcească după uscare, apoi puneţi-le în pungi ermetice de plastic. Cele
mai bune rezultate sunt obţinute la păstrarea alimentelor în ambalaj cu vacuum.
– Faceţi pe recipientele sau pungile alimentare în
care se vor păstra alimentele uscate o menţiune despre denumirea alimentului şi puneţi data
uscării.
– Pentru a preveni alterarea alimentelor, verificaţi
periodic dacă nu s-a format umezeală în ambalajele cu alimente. Dacă există umezeală, uscaţi
repetat alimentele.
– Păstraţi alimentele la un loc întunecos şi rece.
Temperatura optimă pentru păstrarea alimentelor
uscate nu trebuie să depăşească 15°С. Pentru
păstrarea alimentelor uscate utilizaţi secţiune de
răcire sau congelare ale frigiderului.
– În comparaţie cu legumele, fructele conţin mai
mult zahăr şi acid, de aceea acestea sunt mai
potrivite pentru uscare şi păstrare. Verificaţi cu
regularitate starea alimentelor uscate.
– Păstraţi fructele, legumele, verdeaţa, plantele
medicinale, nucile şi pesmeţii în frigider/congelator maxim 1 an.
Specificaţii tehnice
Alimentare: 220-240 V ~ 50 Hz
Putere: 250 W
Capacitate 1 secţiune – 2 l
Producătorul îşi rezervă dreptul să
caracteristicile aparatelor fără preaviz.
modifice
Durata de funcţionare a aparatului - 3 ani
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul dat,
rugăm să Vă adresaţi la distribuitorul regional sau la
compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanţie se realizează cu condiţia prezentării
bonului de plată sau a oricărui alt document financiar,
care confirmă cumpărarea produsului dat.
Acest produs corespunde cerinţelor
EMC, întocmite în conformitate cu Directiva 2004/108/EC i Directiva cu privire la
electrosecuritate/joasă tensiune 2006/95/
EC.
31
MW-3852.indd 31
22.11.2013 15:46:53
1.
2.
3.
4.
5.
32
MW-3852.indd 32
22.11.2013 15:46:53
33
MW-3852.indd 33
22.11.2013 15:46:53
Teplota (°C)
35-40
40-45
Zelenina
50-55
Ovoce
55-60
Maso, ryby
65-70
Ovoce, bobule
Meruňky
13-28
měkké
8-16
lámavá
Ananasy
6-36
tvrdé
Banány
8-38
Višně
8-26
tvrdé
Víno
8-38
měkké
Hrušky
Odstranit slupku, nakrájet na plátky
8-30
měkké
Fíky
6-26
tvrdé
Klikvy
6-26
měkké
Broskve
10-34
měkké
34
MW-3852.indd 34
22.11.2013 15:46:53
4-6
měkké
Očistit, odstranit košťál, nakrájet na proužky
3 mm široké
6-14
tvrdé
8-30
6-16
tvrdý
8-30
lámavé
Cibule
8-14
lámavá
Mrkev
8-14
lámavá
Okurky
6-18
tvrdé
Paprika
4-14
lámavá
Paprika pálivá
8-14
tvrdá
Petržel
Sušit listy spolu se stonky
2-10
Rajčata
Odstranit slupku, nakrájet
8-24
tvrdá
Zpracujeme párou, nakrájet
8-26
lámavá
Celer
6-14
6-14
6-16
tvrdý
Špenát
6-16
Houby
6-14
35
MW-3852.indd 35
22.11.2013 15:46:53
36
MW-3852.indd 36
22.11.2013 15:46:53
1.
2.
3.
4.
5.
37
MW-3852.indd 37
22.11.2013 15:46:53
38
MW-3852.indd 38
22.11.2013 15:46:53
Температура (°С)
35-40
40-45
Овочі
50-55
55-60
65-70
39
MW-3852.indd 39
22.11.2013 15:46:54
Показник
готовності
Видалити кісточку, нарізати шматочками або
13-28
кружками
Цедра цитрусових
8-16
ламкий
Ананаси
6-36
Банани
Вишня
8-26
8-38
Груші
8-30
Інжир
6-26
Журавлина
6-26
4-6
Овочі, трави, приправи
Капуста
8-30
Картопля
8-30
ламкий
8-14
Морква
ламкий
ламкий
Гострий перець
8-14
Петрушка
2-10
8-24
Буряк
8-26
ламкий
Селера
6-14
Спаржа
6-14
ламкий
6-16
Шпинат
6-16
Гриби
6-14
6-18
40
MW-3852.indd 40
22.11.2013 15:46:54
41
MW-3852.indd 41
22.11.2013 15:46:54
42
MW-3852.indd 42
22.11.2013 15:46:54
Беларусская
• Перыядычна правярайце стан ізаляцыі
сеткавага шнура.
• Забараняецца выкарыстоўваць прыладу пры
наяўнасці пашкоджанняў сеткавай вілкі ці
электрычнага шнура, калі прылада працуе
з перабоямі, а таксама пасля яе падзення.
Па ўсіх пытаннях рамонту звяртайцеся ў
аўтарызаваны (упаўнаважаны) сэрвісны
цэнтр.
• Вымаючы вілку сеткавага шнура з
электрычнай разеткі, не цягніце за шнур, а
трымайцеся за вілку.
• Не бярыцеся за вілку сеткавага шнура
мокрымі рукамі.
• Ніколі не пакідайце працавальны прыбор без
нагляду.
• Час бесперапыннай працы не павінен
перавышаць 40 гадзін. Па заканчэнні 40 гадзін
працы выключыце прыладу, адключыце яе ад
электрычнай сеткі і дайце прыбору астыць.
• Не выкарыстоўвайце і не захоўвайце прыладу
ў месцах, дзе яна можа зваліцца ў ванну ці
ракавіну, напоўненую вадой, не апускайце
прыладу ў ваду ці любую іншую вадкасць.
• Калі прылада звалілася ў ваду, неадкладна
выміце сеткавую вілку з электрычнай разеткі,
і толькі пасля гэтага можна дастаць прыбор
з вады.
• Не дапушчайце траплення вады ў
вентыляцыйныя адтуліны прылады.
• Не дазваляйце дзецям выкарыстоўваць
прыладу ў якасці цацкі.
• З меркаванняў бяспекі дзяцей не
пакідайце поліэтыленавыя пакеты, якія
выкарыстоўваліся ў якасці пакавання, без
нагляду.
Ўвага! Не дазваляйце дзецям гуляць з
поліэтыленавымі пакетамі ці ўпаковачнай
плёнкай. Небяспека ўдушша!
• Дадзеная
прылада
не
прызначана
для выкарыстання дзецьмі і людзьмі з
абмежаванымі магчымасцямі, калі толькі
асобам, якія адказваюць за іх бяспеку, не
дадзены адпаведныя і зразумелыя інструкцыі
пра бяспечнае карыстанне прыладай і тых
небяспеках, якія могуць узнікаць пры яе
няправільным карыстанні.
• Забараняецца выкарыстоўваць сушылку без
верхняга вечка, падчас працы прыбора не
здымайце вечка на працяглы час.
• Калі вы знялі вечка, каб пракантраляваць
працэс сушкі, то выконвайце асцярожнасць
і не размяшчайце асоба або іншыя адкрытыя
ўчасткі цела над секцыямі для сушкі.
• Не датыкайцеся да гарачых паверхняў
прылады.
Сушылка для гародніны і садавіны
Выкарыстоўвайце сушылку для нарыхтоўкі
гародніны і садавіны без выкарыстання
кансервантаў. Можна таксама сушыць лекавыя
расліны, рэзкія травы, кветкі і да т.п.
Апісанне
1. Корпус
2. Выключальнік сілкавання «I/0»
3. Рэгулятар тэмпературы
4. Секцыі для сушкі
5. Вечка
ЎВАГА!
• Не дазваляецца выкарыстоўваць сушылку
для гародніны і садавіны зблізку ёмістасцяў
з вадой (такіх як ракавіна, ванна, басейн і
да т.п.).
• Для дадатковай абароны мэтазгодна ў сетку
сілкавання ўсталяваць прыладу ахоўнага
адключэння (ПАА) з намінальным токам
спрацоўвання, які не перавышае 30 ма; для
ўсталёўкі трэба звярнуцца да адмыслоўца.
МЕРЫ БЯСПЕКІ
Перад
пачаткам
эксплуатацыі
прылады
ўважліва прачытайце дадзеную інструкцыю па
эксплуатацыі і захавайце яе для выкарыстання ў
якасці даведкавага матэрыялу.
Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яе прамым
прызначэнні, як выкладзена ў дадзенай
інструкцыі. Няправільны зварот з самаварам
можа прывесці да яго паломкі, прычыніць шкоду
карыстачу ці яго маёмасці.
• Перад уключэннем пераканайцеся ў тым,
што напруга электрычнай сетцы адпавядае
працоўнай напрузе прылады.
• Выкарыстоўвайце прыбор толькі па яго
прамым прызначэнні, ужывайце толькі тыя
аксэсуары, якія ўваходзяць у камплект
пастаўкі.
• Усталёўвайце прыладу на цеплаўстойлівай
роўнай ўстойлівай паверхні, удалечыні ад
крыніц цяпла, вільгаці і прамога сонечнага
святла.
• Не ўключайце прыбор у месцах, дзе
распыляюцца аэразолі ці выкарыстоўваюцца
лёгкаўзгаральныя вадкасці.
• Не
выкарыстоўвайце
прыбор
па-за
памяшканнямі.
• Пры эксплуатацыі прыбора рэкамендуецца
разматаць сеткавы шнур на ўсю яго даўжыню.
• Сеткавы шнур не павінен:
– датыкацца да гарачых прадметаў,
– працягвацца праз вострыя беражкі.
43
MW-3852.indd 43
22.11.2013 15:46:54
ПРЫЛАДА ПРЫЗНАЧАНА ТОЛЬКІ ДЛЯ БЫТАВОГА
ВЫКАРЫСТАННЯ
Перад першым выкарыстаннем
Пасля транспартавання ці захоўвання
прылады пры паніжанай тэмпературы
неабходна вытрымаць яе пры пакаёвай
тэмпературы не менш за дзве гадзіны.
– Выдаліце любыя элементы пакавання
і наклейкі, якія перашкаджаюць працы
прылады.
– Пераканайцеся ў тым, што працоўнае
напружанне прылады адпавядае напружанню
электрычнай сеткі ў вашай хаце.
– Прамыйце секцыі для сушкі (4) і вечка (5)
цёплай вадой з нейтральным мыйным
сродкам, старанна прасушыце.
– Корпус прылады (1) пратрыце вільготнай
тканінай, затым вытрыце насуха.
Ўвага! Забараняецца апускаць корпус
прылады ў ваду або ў любыя іншыя
вадкасці. Не дапушчайце траплення вады ў
вентыляцыйныя адтуліны корпуса прылады.
Выкарыстанне прылады
Нататка: Пры першым выкарыстанні магчыма
з’яўленне
старонняга
паху
пры
працы
награвальнага элемента, гэта дапушчальна.
– Прадукты перад сушкай неабходна прамыць,
высушыць і парэзаць на невялікія кавалачкі.
– Раскладзіце прадукты на секцыях для сушкі (4)
так, каб забяспечыць вольны праход гарачага
паветра паміж кавалачкамі. Памятаеце, што
гарачае паветра павінен вольна цыркуляваць
у секцыях (4).
– Усталюйце секцыі (4) адну на адну.
Усталёўвайце ўсе 5 секцый, нават калі
некаторыя з іх не запоўненыя.
– Накрыйце секцыі (4) вечкам (5).
– Устаўце вілку сеткавага шнура ў электрычную
разетку.
– Усталюйце тэмпературу нагрэву рэгулятарам
(3). Усталюйце нізкую тэмпературу, калі
кавалачкі тонкія і маленькія або калі некаторыя
44
MW-3852.indd 44
22.11.2013 15:46:54
Беларусская
для гэтага відэлец, кухонную лапатку або
іншыя прыстасаванні.
– Не дапушчайце хатніх жывёл на кухню падчас
выкарыстання сушылкi.
Папярэдняя апрацоўка садавіны
– Для захавання натуральнага колеру садавіны
выкарыстоўвайце сок ананаса, цытрыны,
апельсіна ці лайма. Акуніце кавалачкі садавіны
ў сок на 2 хвіліны, затым дайце ім абсохнуць і
выкладзіце на секцыі (4) для сушкі.
– Для
ўзмацнення
густу
садавіны
выкарыстоўвайце натуральны сок з тых
садавіны,
якія
падвяргаюцца
сушцы
(напрыклад, яблычных сок для яблыкаў).
Чвэрць шклянкі соку развядзіце ў дзвюх
шклянках вады, замачыце садавіну ў
растворы соку на 2 гадзіны.
35-40
40-45
50-55
55-60
65-70
45
MW-3852.indd 45
22.11.2013 15:46:54
Беларусская
Працягласць прыгатавання
Га р о д н і н а / Папярэдняя апрацоўка
садавіна
13-28
мяккі
8-16
ломкі
6-36
8-38
Вішня
8-26
Цалкам
8-38
мяккі
Грушы
8-30
мяккі
Інжыр
Цалкам
6-26
Журавіны
Цалкам
6-26
мяккі
10-34
мяккі
4-6
мяккі
Гародніна, трава, заправы
Капуста
6-14
8-30
6-16
8-30
ломкі
8-14
ломкі
Морква
8-14
ломкі
6-18
Балгарскі
перац
4-14
ломкі
8-14
Пятрушка
2-10
8-24
Бурак
8-26
ломкі
Салера
6-14
Спаржа
6-14
ломкі
6-16
6-16
далікатны
Грыбы
Сушыце цалкам ці парэжце
6-14
46
MW-3852.indd 46
22.11.2013 15:46:54
Беларусская
Нататка: Калі вы не паспелі высушыць прадукты
за адзін прыём, вы можаце працягнуць сушку ў
зручны для вас час. У гэтым выпадку астудзіце
прадукты ў секцыях сушылкі (4) да пакаёвай
тэмпературы,
перакладзеце
прадукты
ў поліэтыленавыя пакеты або харчовыя
кантэйнеры і змесціце іх у маразільную камеру
халадзільніка.
Дадатковыя магчымасці
Трава, кветкі, вострыя прыправы
– Практычна любая трава прыдатна для сушкі.
– Сушыце рэзкія травы разам са сцебламі,
пасля сушкі адлучыце лісце ад сцеблаў.
– Пераканайцеся, што трава добра высушана,
у адваротным выпадку яна пачне гнісці.
– Высушаныя кветкі можна выкарыстоўваць
для складання духмяных сашэ.
Сушэнне гатовай рыбы ці мяса
Загадзя адварыце рыбу і мяса. Выдаліце
тлушч, парэжце кубікамі. Сушыце да гатовасці.
Захоўвайце ў герметычным пакаванні пры
пакаёвай тэмпературы не больш за 2 тыдні, у
халадзільніку - не больш за 3 месяцы.
Захоўванне прадуктаў
Правільнае пакаванне сушоных прадуктаў
павялічвае тэрмін захоўвання.
– Дайце прадуктам цалкам астыць пасля
сушкі, затым змясціце іх у герметычныя
пластыкавыя пакеты. Найлепшы вынік дае
захоўванне прадуктаў у вакуумным пакаванні.
– На харчовых кантэйнерах альбо ў пакетах, у
якіх будуць захоўвацца высушаныя прадукты,
зрабіце адзнаку аб найменне прадукту і
паставіце дату сушкі.
– Каб папярэдзіць псаванне прадуктаў,
перыядычна правярайце, не ўтварылася ці
вільгаць у ўпакоўках з сушанымі прадуктамі.
Выявіўшы вільгаць, паўторна высушыце
прадукты.
– Захоўвайце прадукты ў сухім прахалодным
месцы. Аптымальная тэмпература для
захоўвання сушаных прадуктаў павінна быць
не вышэй за 15°С. Для захоўвання сушаных
прадуктаў выкарыстоўвайце халадзільнае
або маразільнае аддзяленне халадзільніка.
– У параўнанні з гароднінай садавіна
ўтрымоўвае больш цукару і кіслаты, таму
больш прыдатна для сушкі і захоўвання.
Рэгулярна правярайце стан сушоных
садавіны.
– Захоўвайце сушаныя садавіна, гародніна,
зеляніна, лячэбныя травы, арэхі і сухары ў
халадзільніку / маразільніку не больш за 1
года.
Сушэнне мяса і рыбы
– Сушыце сырое ці гатовае мяса ці рыбу.
Папярэдняя падрыхтоўка мяса ці рыбы
захоўвае ваша здароўе і з’яўляецца
абавязковай.
– Вяленае мяса або рыбу можна выкарыстаць
для падрыхтоўкі першых ці другіх страў.
Перад ужываннем замочыце іх у вадзе або ў
булёне на 1 гадзіну.
– Выбірайце для сушэння толькi нішчымнае
мяса без тлушчу (напрыклад, ялавічыну,
птушку) і толькі свежую рыбу.
– Рыбу і мяса папярэдне вытрымайце ў
марынадзе ці адварыце.
Рэцэпт марынаду:
0,5 шклянкі соевага соусу
1 чайная лыжка нарэзанага часныку
2 сталовыя лыжкі таматнай пасты
1,25 чайнай лыжкі солі
0,5 чайнай лыжкі молатага перцу
Прыгатаванне вяленага мяса
Ялавічыну парэжце папярок валокнаў на
невялікія кавалачкі. Пакладзіце лустачкі мяса ў
марынад на 3 гадзіны, затым выміце і абсушыце.
Раскладзіце кавалачкі на секцыі для сушкі,
сушыце на працягу 8-15 гадзін. Вяленае мяса
захоўвайце ў герметычным пакаванні пры
пакаёвай тэмпературы не больш за 2 тыдняў, у
халадзільніку - не больш за 3 месяцаў.
Чыстка і догляд
– Выключце
прыладу
выключальнікам
(2), дастаньце вілку сеткавага шнура з
электрычнай разеткі і дайце прыладзе
астыць.
47
MW-3852.indd 47
22.11.2013 15:46:54
Тэрмін службы прыбора – 3 гады
Гарантыя
Падрабязнае апісанне умоў гарантыйнага
абслугоўвання могут быць атрыманы у таго
дылера, ў якога была набыта тэхніка. Пры
звароце за гарантыйным абслугоўваннем
абавязкова павінна быць прад'яўлена купчая
альбо квітанцыя аб аплаце.
48
MW-3852.indd 48
22.11.2013 15:46:54
Sаbzаvоt quritgichni kоnsеrvаnt ishlаtmаsdаn
sаbzаvоt vа mеvа quritishgа ishlаting. Jihоzni yanа
dоrivоr giyohlаr, zirаvоr o’tlаr, gul vа hk. quritishgа
ishlаtsа bo’lаdi.
АSОSIY QISMLАRI
1. Kоrpus
2. Ishlаtish tugmаsi «I/0»
3. Hаrоrаtni o’zgаrtirаdigаn murvаt
4. Quritish bo’lmаsi
5. Qоpqоq
DIQQАT!
• Jihоzni suv sоlingаn idishlаr, suvli hаvzаlаr,
idishlаr (qo’l yuvgich, vаnnа, bаssеyn vа hk.)
yaqinidа ishlаtish tа’qiqlаnаdi.
• Qo’shimchа himоya bo’lishi uchun jihоz quvvаt
оlаdigаn elеktr mаnbаigа nоminаl ishlаb
kеtаdigаn tоk kuchi 30 mА dаn оshmаydigаn
himоya o’chirish mоslаmаsini (HO’M) o’rnаtish
to’g’ri bo’lаdi; HO’Mni o’rnаtish uchun
mutахаssisni chаqiring.
EHTIYOT CHОRАLАRI
Elеktr jihоzni ishlаtishdаn оldin qo’llаnmаsini diqqаt
bilаn o’qib chiqing, kеyinchаlik kеrаk bo’lgаndа o’qib
bilish uchun qo’llаnmаni sаqlаb оlib qo’ying.
Jihоzni fаqаt bеvоsitа mаqsаdigа muvоfiq,
qo’llаnmаsidа аytilgаndеk ishlаting. Jihоz nоto’g’ri
ishlаtilsа buzilishi, fоydаlаnuvchi yoki uning mulkigа
zаrаr qilishi mumkin.
• Ishlаtishdаn оldin elеktr mаnbаidаgi tоk kuchi
jihоz ishlаydigаn tоk kuchigа to’g’ri kеlishini
tеkshirib ko’ring.
• Jihоzni fаqаt mаqsаdigа muvоfiq, o’zigа qo’shib
bеrilаdigаn qismlаr bilаn ishlаting.
• Jihоzni issiqqа chidаmli, tеkis, qimirlаmаydigаn,
o’zidаn issiq chiqаrаdigаn vоsitаlаr, suvdаn
nаrirоqqа, quyosh nuri tushmаydigаn jоygа
qo’ying.
• Jihоzni аerоzоl sеpilаyotgаn yoki tеz yonаdigаn
suyuqliklаr ishlаtilаyotgаn jоydа ishlаtmаng.
• Jihоzni хоnаdаn tаshqаridа ishlаtmаng.
• Jihоzni ishlаtgаndа elеktr shnurini to’liq o’rаmidаn
chiqаrib qo’ying.
• Elеktr shnuri:
– - qizigаn buyumlаrgа tеgmаsin,
– - o’tkir qirrаlаrdаn o’tmаsin.
• Elеktr shnur izоlyatsiyasi butunligini tеkshirib
turing.
• Elеktr vilkаsi, elеktr shnuri shikаstlаngаn, ishlаbishlаmаyotgаn, tushib kеtgаn jihоzni ishlаtish
49
MW-3852.indd 49
22.11.2013 15:46:54
TАVSIYA
Оvqаtdаn zахаrlаnmаslik vа ichаk kаsаlligigа
chаlinmаslik uchun хo’l vа quritilgаn mаhsulоt bilаn
ishlаgаndа quyidаgi tаvsiyalаrgа аmаl qiling:
– Mаhsulоtni quritishgа tаyyorlаshdаn оldin
qo’lingizni tоzаlаb yuving.
– Ish yuzаlаri tоzа bo’lishigа qаrаb turing. Hаr
sаfаr ishlаtilgаndаn kеyin ish bo’lmаlаri (4) bilаn
qоpqоg’ini (5) mo’’tаdil yuvish vоsitаsi qo’shilgаn
iliq suvdа yuving. Аgаr qo’lingizdа tilingаn, yarа
jоylаr bo’lsа yoki tеringiz kаsаl bo’lsа mаhsulоtgа
qo’l tеkkizmаng.
– Mаhsulоt tаyyor bo’lishigа qаrаgаndа ungа qo’l
tеkkizmаng, sаnchqi, kаftgir yoki bоshqа аsbоb
ishlаting.
– Quritgich
ishlаyotgаndа
оshхоnаgа
uy
hаyvоnlаrini kiritmаng.
Quritilаdigаn mеvа, sаbzаvоtni tаnlаsh
– Mеvа, sаbzаvоt yangi uzilgаn bo’lishi kеrаk.
– Fаqаt yеtilib pishgаn, quritsа bo’lаdigаn mеvаni
ishlаting, chаlа pishgаn bo’lsа qurigаnidаn kеyin
mеvаning mаzаsi yaхshi bo’lmаydi.
– Pishib o’tib kеtgаn mеvа qurigаnidаn kеyin
qоrаyib qоlishi mumkin.
– Mеvаning buzilgаn jоylаrini оlib tаshlаng.
– Hаmmа sаbzаvоtni hаm quritib bo’lmаydi, sаbаbi,
mеvаlаrdаn fаrq qilib ulаrning tаrkibidа shаkаr
bilаn kislоtа kаm bo’lаdi. Bа’zi sаbzаvоtni, misоl
uchun, brоkkоli bilаn sаrsаbilni quritgаndаn ko’rа
muzlаtgаn yaхshi.
– Tаyyor sаbzаvоt quruq, qаttiq bo’lаdi.
Mаhsulоtni tаyyorlаsh
– Mаhsulоtni tоzаlаb yuving.
– Mеvаning dаnаgini, buzilgаn
tаshlаng.
jоylаrini
оlib
50
MW-3852.indd 50
22.11.2013 15:46:54
O’zbekcha
– Аgаr zаrur bo’lsа sаbzаvоt po’chоg’ini аrching.
Аgаr mаhsulоt mumlаngаn bo’lsа аlbаttа
po’chоg’ini tilib qo’ying.
– Mеvаning bаndini оlib tаshlаng.
– Sаbzаvоt, mеvаni tiliklаb yoki to’rtburchаk qilib
to’g’rаng.
– Dаlа mеvаlаri, uzumni butun quritish mumkin.
– Ko’kаtlаrni, zirаvоr giyohlаrni pоyasi bilаn quriting.
– Qurigаn mеvа, sаbzаvоt mаzаsi yaхshirоq
bo’lishi, ko’prоq sаqlаnishi uchun quritishdаn
оldin ishlоv bеring. Lеkin ishlоv bеrilishi shаrt
emаs.
– Mаhsulоtgа ishlоv bеrib vа ishlоv bеrmаsdаn
quritib ko’ring, qаysi usulni tаnlаshni o’zingiz hаl
qilаsiz.
Qaynatgandan ko’ra bug’da yoki mikroto’lqinli
pechkada ishlov bergan yaxshiroq.
– Sabzavotni qasqonning ustki lappagiga qo’yib
2-3 daqiqa qiziting. Sabzavotni iloji boricha tezroq
bo’lmaga (4) oling.
– Sabzavotni O’YUCH pеchkаdа ishlаtsа bo’lаdigаn
idishga solib ozrоq suv quying. Idish qopqog’ini
yopib mikroto’lqinli pechkaga qo’ying. Vaqtni
O’YUCH pechka qo’llanmasida aytilgan qaynatish vaqtining ¼ qismiga qo’ying. Tаyyor sabzavotni bo’lmaga (4) oling.
– To’g’rаlgаn sabzavot bo’laklarinin 3-4 daqiqa
qaynab turgan suvga soling, so’ng qаynоq
suvdаn оlib quriting va bo’lmaga (4) tеrib chiqing.
Quritish vаqti vа hаrоrаti
Jаdvаldа ko’rsаtilgаn quritish vаqti vа hаrоrаti
tаvsiya qilib bеrilgаn, sаbаbi sаbzаvоt yoki mеvа
quriydigаn vаqt mаhsulоtning sifаti, bo’lаklаrining
o’lchаmi, хоnаdаgi hаrоrаti vа nisbiy nаmlikkа qаrаb
bоshqаchа bo’lishi mumkin.
Quritgichni ishlаtishni bilib оlgаningizdаn kеyin
tаyyor bo’lаdigаn vаqtni, хоhishingizgа qаrаb,
o’zingiz bеlgilаydigаn bo’lаsiz.
Tаyyor mеvа yumshоq, suvsiz bo’lishi kеrаk.
Оrtiqchа quritilgаn mеvа qаttiq, chаyir bo’lib qоlаdi,
yaхshi sаqlаnmаydi, оziqlik mоddаlаri kаm bo’lаdi.
Qurigаn sаbzаvоt mo’rt, qаttiq bo’lishi kеrаk.
Mеvаlаrgа dаstlаbki ishlоv bеrish
– Mеvаning tаbiiy rаngi sаqlаnishi uchun аnаnаs,
limоn, аpеlsin, lаym shаrbаtini ishlаtishingiz
mumkin. Mеvа bo’lаklаrini 2 dаqiqа mеvа
shаrbаtigа sоling, оlib shаrbаti qurishini kutib
turing, so’ng quritish uchun bo’lmаgа (4) tеring.
– Mеvаning tаbiiy mаzаsini quritilаyotgаn mеvа
shаrbаti bilаn kuchаytirishingiz mumkin (misоl
uchun, оlmаgа оlmа shаrbаti ishlаtilаdi).
Chоrаk stаkаn tаbiiy shаrbаtni ikki stаkаn
suvgа аrаlаshtiring, mеvаlаrni 2 sоаt shаrbаt
аrаlаshmаsigа sоlib qo’ying.
– Bа’zi mеvаlаrgа tаbiiy mum qоplаngаn bo’lаdi
(хurmо, uzum, klyukvа, оlхo’ri vа hk.). Tаbiiy mum
qоplаmаsini kеtkаzib mеvаni tеzrоq qurishi uchun
ulаrni 1-2 dаqiqа qаynаyotgаn suvgа sоling.
Tаvsiya qilinаdigаn quritish hаrоrаti
Sabzavotga dastlabki ishlov berish
Sabzavotga dastlabki ishlov berish quritilgаndа vа
saqlanganda mazaga ta’sir qiladigan fermentlarni
parchalaydi.
Hаrоrаt (ºC)
Ko’kаt, giyohlаr
35-40
Qоq nоn
40-45
Sаbzаvоt
50-55
Mеvа
55-60
Go’sht, bаliq
65-70
Tахminаn tаyyor
bo’lаdigаn vаqti
(sоаt)
Tаyyor
bo’lgаni
аlоmаti
O’rik
Dаnаgini оlib tаshlаng, to’rtburchаk yoki pаrrаk
qilib to’g’rаng
13-28
yumshоq
Sitrusli mеvаlаr
po’chоg’i
Po’chоqni yuqа qilib to’g’rаng
8-16
mo’rt
Аnаnаs
Po’chоg’ini tоzаlаb, хаlqа yoki to’rtburchаk qilib
to’g’rаng
6-36
qаttiq
Bаnаn
Po’chоg’ini tоzаlаb 2-4 mm хаlqа qilib to’g’rаng
8-38
Оlchа
8-26
qаttiq
Uzum
Butun
8-38
yumshоq
Mеvа, dаlа mеvаlаri
51
MW-3852.indd 51
22.11.2013 15:46:55
O’zbekcha
Nоk
Po’chоg’ini tоzаlаb bo’lаklаb to’g’rаng
8-30
yumshоq
Аnjir
Butun
6-26
qаttiq
Klyukvа
Butun
6-26
yumshоq
SHоftоli
10-34
yumshоq
Оlmа
Po’chоg’ini tоzаlаng, o’zаgini оlib tаshlаng,
bo’lаklаng
4-6
yumshоq
Kаrаm
Tоzаlаng, o’zаgini оlib tаshlаng, enini 3 mm qilib
to’g’rаng
6-14
qаttiq
Ikkigа bo’linаdi
8-30
Bo’lаklаrgа аjrаtib yumshаgunchа bug’gа qo’yilаdi
6-16
qаttiq
Kаrtоshkа
To’g’rаng, 10 dаqiqа bug’gа qo’ying
8-30
mo’rt
Piyoz
Хаlqа qilib to’g’rаng
8-14
mo’rt
Sаbzi
Bug’gа qo’ying yoki хаlqа qilib to’g’rаng, qirg’ichdаn
8-14
o’tkаzing
mo’rt
Bоdring
Po’chоg’ini аrching, tахminаn 1 cm хаlqа qilib
to’g’rаng
6-18
qаttiq
Bulg’оr qаlаmpiri
Urug’ini оlib tаshlаng, tiliklаb yoki хаlqа qilib
to’g’rаng
4-14
mo’rt
Gаrmdоri
Butun
8-14
qаttiq
Pеtrushkа
Bаrgi pоyasi bilаn quritilаdi
2-10
mo’rt
Po’chоg’ini аrching, to’g’rаng
8-24
qаttiq
Bug’gа qo’ying, to’g’rаng
8-26
mo’rt
6 mm qilib to’g’rаng
6-14
mo’rt
Sаrsаbil
2,5 mm qilib to’g’rаng
6-14
mo’rt
6-16
qаttiq
6-16
mo’rt
Qo’ziqоrin
Butunlаy quriting yoki to’g’rаng
6-14
mo’rt
Sabzavot, ko’kat, ziravor
Quritilgаn go’sht, bаliq
– Go’sht yoki bаliqning хоmini hаm pishgаnini hаm
quritsа bo’lаdi. Quritishdаn оldin bаliq yoki go’sht
to’g’ri tаyyorlаnsа sоg’liqqа fоydаli bo’lаdi vа
mаjburiy hisоblаnаdi.
– Quritilgаn go’sht yoki bаliqni quyuq vа suyuq
оvqаtlаr pishirishgа ishlаtsа bo’lаdi. Ishlаtishdаn
оldin mаsаlliqni suv yoki sho’rvа suvidа 1 sоаt
ivitib оling.
– Quritishgа fаqаt yog’siz go’sht ishlаting (mаsаlаn,
mоl go’shti yoki pаrrаndа go’shti ishlаtsа bo’lаdi),
bаliq muzlаtilmаgаn bo’lishi kеrаk.
– Bаliq bilаn go’shtni оldin mаrinаdlаb qo’ying.
Eslаtmа: Аgаr bir mаrtаdа quritishgа ulgurmаsаngiz
mаhsulоtni o’zingizgа qulаy vаqtdа quritsаngiz
bo’lаdi. SHundаy qilish kеrаk bo’lsа quritgich
bo’lmаlаridаgi (4) mаhsulоtni хоnа hаrоrаtigаchа
sоvuting, mаhsulоtni pоlietilеn хаltаgа yoki оvqаt
idishgа оlib sоvutgich muzlаtgichigа sоlib qo’ying.
Qo’shimchа imkоniyatlаri
Ko’kаt, gul, zirаvоr
– Dеyarli hаmmа ko’kаtlаrni quritsа bo’lаdi.
– Ko’kаtning bаrgi bilаn gulini pоyasigа qo’shib
quriting, quritib bo’lgаndаn kеyin guli bilаn bаrgini
pоyasidаn аjrаtib оlаsiz.
– Ko’kаt to’liq qurigаn bo’lishi kеrаk, аgаr shundаy
bo’lmаsа ko’kаt chiriydi.
– Quritilgаn gulni хushbo’y sаshе tаyyorlаshgа
ishlаtsа bo’lаdi.
Mаrinаd rеsеpti
0,5 stаkаn sоya qаylаsi
1 chоy qоshiq to’g’rаlgаn sаrimsоq
2 оsh qоshiq tоmаt pаstаsi
52
MW-3852.indd 52
22.11.2013 15:46:55
O’zbekcha
1,25 chоy qоshiq tuz
0,5 chоy qоshiq mаydа murch
sаqlаshgа ko’prоq yarаydi. Sаqlаb оlib qo’yilgаn
quritilgаn tаоmlаr qаndаy turgаnigа qаrаb turing.
– Quritilgаn mеvа, sаbzаvоt, dоrivоr giyohlаr,
yong’оq, qоq nоnni sоvutgich/muzlаtgichdа 1
yildаn ko’p sаqlаmаng.
Sur go’sht tаyyorlаsh
Mоl go’shtini tоlаsigа ko’ndаlаng qilib kichirоq
to’g’rаb оling. Go’sht bo’lаklаrini 3 sоаt mаrinаdgа
sоlib qo’ying, so’ng mаrinаddаn оlib quriting. Go’sht
bo’lаklаrini quritish bo’lmаsigа tеrib chiqing, 8-15
sоаt quriting. Sur go’sht gеrmеtik хаltаgа sоlinib
хоnа hаrоrаtidа 2 хаftаdаn оshirmаy sаqlаnаdi,
sоvutgichdа esа 3 оygаchа sаqlаsh mumkin.
Sur bаliq tаyyorlаsh
Sur bаliq tаyyorlаshgа muzlаgаn bаliq ishlаtmаng.
Bаliqning suyagini оlib tаshlаb, to’g’rаng. To’g’rаlgаn
bаliqni 30 dаqiqа nаmоkоbgа sоlib qo’ying (1 litr
suvgа yarim stаkаn tuz sоlinаdi), bаliq sоlingаn
idishni sоvutgichgа оlib qo’ying, mаrinаdlаngаn
bаliqni оlib, quriting. Bаliq bo’lаklаrini birоr idishgа
sоling, zirаvоr аrаlаshtirilgаn tuz sеping (1 kg
bаliqqа 1 chоy qоshiq tuz sеpilаdi). Idishni yopib 6
sоаt sоvutgichgа оlib qo’ying.
Bаliq bo’lаklаri quritish bo’lmаsigа (4) tеrib suvi
chiqishi to’хtаgunchа quritilаdi. Bаliqni sоvutgichdа 3
оydаn оshirmаy sаqlаng.
Sаqlаsh
– Sаqlаb оlib qo’yishdаn оldin jihоzni tоzаlаng.
– Jihоzni quruq, sаlqin, bоlаlаrning qo’li
yеtmаydigаn jоygа оlib qo’ying.
To’plаmi
Quritgich – 1 dоnа.
Qo’llаnmа – 1 dоnа.
Pishgаn bаliq yoki go’shtni quritish
Bаliq yoki go’shtni qаynаtib оling. Yog’ini оlib
tаshlаng, to’rtburchаk qilib to’g’rаng. Tаyyor
bo’lgunchа quriting. Gеrmеtik хаltаgа sоlinib
хоnа hаrоrаtidа 2 хаftаdаn оshirmаy sаqlаnаdi,
sоvutgichdа esа 3 оygаchа sаqlаsh mumkin
Ishlаb chiqаruvchining оldindаn хаbаr bеrmаy jihоz
хususiyatlаrini o’zgаrtishgа huquqi bo’lаdi.
Jihоzning ishlаsh muddаti – 3 yil
Kafolat shartlari
Ushbu jihozga kafolat berish masalasida hududiy diler yoki ushbu jihoz xarid qiningan kompaniyaga murojaat qiling. Kassa cheki yoki xaridni tasdiqlaydigan
boshqa bir moliyaviy hujjat kafolat xizmatini berish
sharti hisoblanadi.
Ushbu jihoz 2004/108/EC Ko’rsatmasi
asosida belgilangan va Quvvat kuchini
belgilash Qonunida 2006/95/EC aytilgan
YAXS talablariga muvofiq keladi
53
MW-3852.indd 53
22.11.2013 15:46:55
rus
Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными.
Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры
которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606ххххххх означает, что
изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.
gb
A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606ххххххх means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.
de
Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dargestellt. Die Seriennummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das
Produktionsdatum. Zum Beispiel bedeutet die Seriennummer 0606xxxxxxx, dass die Ware im Juni (der
sechste Monat) 2006 hergestellt wurde.
kz
Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген.
Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы,
сериялық нөмір 0606ххххххх болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай)
жасалғанын білдіреді.
RO/md
Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie
reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicînd data fabricării. De exemplu,
dacă numărul de serie este 0606xxxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a
asea) 2006.
cz
Datum výroby spotřebiče je uveden v sériovém čísle na výrobním štítku s technickými údaji. Sériové
číslo je jedenáctimístní číslo, z nichž první čtyři číslice znamenají datum výroby. Například sériové číslo
0606xxxxxxx znamená, že spotřebič byl vyroben v červnu (šestý měsíc) roku 2006.
ua
Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають
дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606ххххххх означає, що виріб був виготовлений
в червні (шостий місяць) 2006 року.
bel
Дата вытворчасці вырабу паказана ў серыйным нумары на таблічке з тэхнічнымі дадзенымі.
Серыйны нумар прадстаўляе сабою адзінаццатае чысло, першыя чатыры лічбы якога абазначаюць
дату вытворчасці. Напрыклад, серыйны нумар 0606ххххххх азначае, што выраб быў зроблен ў
чэрвені (шосты месяц) 2006 года.
uz
Mаhsulоt ishlаb chiqаrilgаn muddаt tехnik хususiyatlаri yozilgаn yorliqdаgi sеriya rаqаmidа ko’rsаtilgаn.
Sеriya rаqаmi o’n bittа rаqаmdаn ibоrаt bo’lаdi, birinchi to’rttа sоn ishlаb chiqаrilgаn sаnаni bildirаdi.
Misоl uchun, sеriya rаqаmi 0606ххххххх bo’lsа, mаhsulоt iyun (оltinchi оy) 2006 yili ishlаb chiqаrilgаn
bo’lаdi.
MW-3852.indd 54
22.11.2013 15:46:55
MW-3852.indd 55
22.11.2013 15:46:55
© ООО ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС, 2013
© GOLDER-ELECTRONICS LLC, 2013
MW-3852.indd 56
22.11.2013 15:46:55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Romanian were displayed