Panasonic ES2013 Instrucțiuni de utilizare

Panasonic ES2013 Instrucțiuni de utilizare
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 76
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 1
B485420_ES2013_EU_Tori
1
08-12-12
15:32:21
Epilator
0
http://panasonic.net
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 2
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 3
2
1
08-12-12
15:32:21
4
A
1
2
B
D
3
C
4
E
0
F
5
5
2
INDEX
ENGLISH .....................Page
DEUTSCH....................Seite
FRANÇAIS...................Page
ITALIANO..................Pagina
NEDERLANDS..........Pagina
ESPAÑOL .................Pagina
DANSK..........................Side
PORTUGÊS ..............Pagina
NORSK .........................Side
3
2
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 5
3
08-12-12
15:32:21
4
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 7
4
08-12-12
15:32:22
7
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 8
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 9
5
08-12-12
15:32:22
8
9
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 10
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 11
6
08-12-12
15:32:22
10
11
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 13
7
08-12-12
15:32:22
12
13
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 14
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 15
8
08-12-12
15:32:22
14
15
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 16
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 17
9
08-12-12
15:32:23
16
17
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 19
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
08-12-12
15:32:23
18
19
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 21
11
08-12-12
15:32:23
20
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 23
12
08-12-12
15:32:23
bij
22
23
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 24
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 25
13
08-12-12
15:32:23
24
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 26
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 27
14
08-12-12
15:32:23
26
27
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 29
15
08-12-12
15:32:23
28
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 30
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 31
16
Advarsel
Hold apparatet tørt.
08-12-12
15:32:24
30
31
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 32
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 33
17
08-12-12
15:32:24
32
33
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 35
18
•
•
•
•
08-12-12
15:32:24
34
35
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 36
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 37
19
08-12-12
15:32:24
36
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 38
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 39
20
08-12-12
15:32:24
et
38
39
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 41
21
08-12-12
15:32:25
40
41
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 42
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 43
22
08-12-12
15:32:25
42
43
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 45
23
PYYDÄMME LUKEMAAN TÄMÄN
KÄYTTÖOHJEEN HUOLELLISESTI
ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.
08-12-12
15:32:26
•
•
•
•
44
45
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 46
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 47
24
08-12-12
15:32:26
46
47
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:29 ページ 48
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:29 ページ 49
25
08-12-12
15:32:26
48
49
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:29 ページ 51
26
08-12-12
15:32:26
50
51
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:29 ページ 53
27
08-12-12
15:32:26
52
53
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:29 ページ 54
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 55
28
08-12-12
15:32:27
54
55
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 56
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 57
29
08-12-12
15:32:27
56
57
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 58
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 59
30
08-12-12
15:32:27
58
59
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 61
31
08-12-12
15:32:27
60
61
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 63
32
08-12-12
15:32:28
62
63
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 65
33
Identificarea pieselor (fig. 1)
Dacă, după 48 de ore, pielea
prezintă încă iritat,ii, vă recomandăm
să contactat,i medicul dvs.
În general, react,iile pielii şi senzat,ia
de durere tind să scadă considerabil,
pe măsură ce utilizat,i aparatul.
Dacă avet,i vreo îndoială cu privire
la utilizarea acestui aparat, vă rugăm
să vă consultat,i medicul.
În următoarele cazuri, acest aparat
trebuie utilizat numai după
consultarea medicului:
• eczeme, răni, react,ii inflamatorii ale
pielii - cum este foliculita (foliculi
purulent,i la rădăcina părului) şi
varice;
• în jurul alunit,elor;
• imunitate redusă a pielii, de ex.
diabet, în timpul sarcinii, boala
Raynaud;
• hemofilie sau deficient,ă imunitară.
A Capac de protect,ie
D
B Cap de epilare
D
q Discuri de epilare (la interior)
w Protect,ie pentru piele (partea
metalică la exterior)
e Buton eliberare cadru
C Corp principal
D
r Buton eliberare cap
t Întrerupător pornit/oprit
(on/off)
D Adaptor/cablu de alimentare
D
E Perie pentru curăt,are
D
F Săculet, de transport
D
ÎNAINTE DE UTILIZARE, VĂ
RUGĂM SĂ CITIT,I ÎN ÎNTREGIME
ŞI CU ATENT,IE MANUALUL.
Informat,ii generale
referitoare la epilare
Acest produs este destinat pentru
îndepărtarea părului de pe picioare
şi brat,e.
Când pornit,i aparatul, acesta nu
trebuie să vină niciodată în contact
cu părul de pe cap, genele, eşarfe
sau haine etc., aceasta pentru a
preveni orice pericol sau rănire
precum şi blocarea sau deteriorarea
aparatului.
Toate metodele de îndepărtare a
părului de la rădăcină pot duce la
mici leziuni ale pielii şi la fire de păr
crescute sub piele. Toate
microleziunile cauzate de smulgerea
părului pot duce la inflamat,ii, prin
pătrunderea bacteriilor în piele.
Curăt,area atentă a discurilor de
epilare, înainte de fiecare utilizare,
reduce riscul de infect,ie.
În funct,ie de pielea şi părul
dumneavoastră, putet,i simt,i un
oarecare disconfort (de ex. durere,
înroşirea pielii) când începet,i să
utilizat,i aparatul. Acestea sunt
react,ii normale atunci când părul
este îndepărtat de la rădăcină şi vor
dispărea rapid.
Cum să utilizat,i epilatorul
Verificat,i că protectorul pentru piele
şi discurile nu sunt deteriorate sau
deformate. Dacă sunt, vă rugăm să
nu utilizat,i aparatul.
• Glisat,i întrerupătorul pornit/oprit
pe pozit,ia 0.
08-12-12
15:32:28
• Scoatet,i capacul.
• Introducet,i cablul de alimentare în
epilator.
• Conectat,i cablul de alimentare la
priză.
• Glisat,i întrerupătorul şi efectuat,i
epilarea.
• După ce at,i efectuat epilarea,
glisat,i întrerupătorul pe pozit,ia 0.
• Deconectat,i cablul de alimentare
de la priză şi de la aparat.
Utilizarea corectă pentru cele mai
bune rezultate
• Când părul este lung, scurtarea
acestuia înainte de epilare, face
îndepărtarea mai uşoară şi reduce
durerea. Părul de pe picioare şi
brat,e trebuie scurtat la o lungime
de 3 - 5 mm.
• T,inet,i aparatul în unghi drept (90°)
fat,ă de piele. Pentru cele mai
bune rezultate, t,inet,i aparatul în
contact cu suprafat,a pielii. Apăsat,i
uşor şi deplasat,i încet aparatul, în
sens invers creşterii părului. Fat,a
aparatului cu întrerupătorul este
arătată în sens invers creşterii
părului (fig. 2).
• Frecat,i pielea pentru a ridica firele
scurte de păr.
• Deplasat,i încet epilatorul pe piele,
cu protectorul pentru piele stând
vertical pe aceasta.
Picioare: Mişcat,i aparatul de la
partea inferioară a piciorului în sus.
Antebrat,e: Mişcat,i aparatul de la
partea exterioară a antebrat,ului
către interior.
Brat,e: Mişcat,i aparatul de la cot
către umăr.
NOTĂ: Atunci când folosit,i aparatul
pe zone unde pielea este
predispusă să atârne (partea
interioară a genunchilor şi coatelor),
traget,i şi extindet,i pielea astfel
încât aceasta să fie întinsă.
Alte sfaturi utile
• La început, este recomandat să
vă epilat,i seara, astfel încât orice
posibilă înroşire a pielii să poată
dispărea în timpul nopt,ii. Când
simt,it,i durere sau apare iritarea
pielii, răcit,i pielea cu un prosop rece.
• Părul este mai uşor de îndepărtat
după baie sau duş.
Dar pielea trebuie să fie complet
Capul mobil (fig. 3)
• Capul se mişcă stânga-dreapta,
pentru a efectua rapid epilarea
părului scurt.
Această facilitate asigură epilarea
eficientă.
64
Epilarea picioarelor şi a brat,elor
(fig. 4)
Important pentru epilarea brat,elor şi
picioarelor:
T,inet,i aparatul în unghi drept (90°)
fat,ă de piele.
Putet,i afecta pielea dacă apăsat,i
aparatul prea tare pe aceasta sau îl
folosit,i la un anumit unghi.
Apăsat,i uşor şi deplasat,i încet
aparatul, în sens invers creşterii
părului.
Dacă mişcat,i aparatul prea repede,
vet,i observa un număr mare de fire
neepilate.
65
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 67
34
uscată!
• Pentru a preveni aparit,ia firelor de
păr crescute sub piele, vă
recomandăm utilizarea regulată a
buret,ilor de masaj, de ex. după
duş, sau utilizarea exfoliantelor.
Ment,inet,i aparatul uscat.
Atent,ie
• Ca orice alt aparat electric,
epilatorul trebuie t,inut departe de
apă.
• Nu lăsat,i niciodată copiii
nesupravegheat,i lângă un aparat
electric.
• Nu scoatet,i niciodată aparatul din
priză trăgând de cablul de
alimentare.
• Nu scoatet,i/conectat,i niciodată
adaptorul de încărcare din/la priză
cu mâinile ude.
• Nu utilizat,i aparatul în timp ce
facet,i baie sau duş.
• Scoatet,i întotdeauna aparatul din
priză imediat ce at,i terminat să-l
utilizat,i.
• Utilizat,i acest aparat numai în
scopurile descrise în acest manual.
Nu-l utilizat,i cu accesorii care nu
sunt recomandate de producător.
• Nu introducet,i/lăsat,i să cadă
niciodată vreun obiect în nici unul
din orificiile aparatului.
• T,inet,i aparatul departe de orice
sursă inflamabilă.
• Nu utilizat,i aparatul având capul
de epilare deteriorat sau spart.
• Întotdeauna conectat,i cablul de
alimentare mai întâi la aparat şi
apoi la priză. Pentru deconectare,
punet,i întrerupătorul pornit/oprit în
pozit,ia 0 şi apoi scoatet,i cablul din
priză.
• Utilizat,i numai cablul de alimentare
Curăt,area (fig. 5)
Înainte de curăt,are, oprit,i şi scoatet,i
aparatul din priză.
Apăsat,i butoanele de eliberare a
cadrului şi scoatet,i cadrul.
Periat,i capul de epilare.
În timpul curăt,ării, putet,i roti manual
discurile de epilare.
Fit,i atent,i să nu sparget,i protectorul
pentru piele.
În anumite cazuri este dificil să
eliminat,i părul care s-a blocat între
discuri. În astfel de situat,ii, t,inet,i
aparatul cu vârful în jos, rotit,i
discurile de câteva ori, apoi
curăt,at,i-l din nou cu peria. (Înainte
de a efectua această operat,ie,
asigurat,i-vă întotdeauna că
întrerupătorul este pe pozit,ia oprit.)
Când scoatet,i cadrul, vă rugăm să
nu atinget,i zona metalică din partea
laterală a discului.
Vă rugăm să nu folosit,i alte perii în
afara celei prevăzute.
Pentru dezinfectarea discurilor de
epilare utilizat,i numai alcool pur.
Atent,ie! Şterget,i corpul principal
numai cu o pânză umedă.
Utilizarea alcoolului etc. poate duce
la decolorarea sau deformarea
acestuia.
După curăt,are, punet,i capacul pe
capul de epilare.
08-12-12
15:32:29
furnizat cu aparatul.
• Nu traget,i, răsucit,i sau îndoit,i
excesiv cablul.
• Nu încolăcit,i strâns cablul de
alimentare în jurul aparatului.
• Un aparat deteriorat sau defect
trebuie prezentat la centrul de
service pentru client,i sau unui
agent de service autorizat.
Nu încercat,i să utilizat,i un aparat
defect sau să-l reparat,i. În caz
contrar, vet,i pierde garant,ia.
Zgomot generat: 66 (dB(A) re 1pW)
Informat,ii pentru utilizatori,
privind eliminarea
echipamentelor electrice şi
electronice uzate
(proprietate particulară)
Pentru utilizatorii comerciali din
Uniunea Europeană
Dacă dorit,i să vă debarasat,i de
echipamente electrice şi electronice,
vă rugăm să contactat,i distribuitorul
sau furnizorul dumneavoastră,
pentru mai multe informat,ii.
Acest simbol, de pe
produse şi/sau
documentele însot,itoare,
are semnificat,ia că
produsele electrice şi
electronice uzate nu
trebuiesc amestecate cu deşeurile
menajere generale.
În scopul aplicării unui tratament
corespunzător, recuperării şi
reciclării, vă rugăm să predat,i
aceste produse la punctele de
colectare desemnate, unde vor fi
acceptate gratuit. Ca o alternativă,
în unele t,ări, există posibilitatea să
returnat,i produsele dumneavoastră
uzate furnizorului cu amănuntul, în
66
momentul achizit,ionării unui produs
echivalent nou.
Eliminarea corectă a acestor
produse uzate va ajuta la
economisirea unor resurse
valoroase şi la prevenirea oricăror
efecte potent,ial negative asupra
sănătăt,ii umane şi a mediului
înconjurător, care, în caz contrar ar
putea fi cauzate prin manipularea
necorespunzătoare a deşeurilor.
Pentru mai multe detalii privind cele
mai apropiate puncte de colectare,
vă rugăm să contactat,i autorităt,ile
locale.
Pentru eliminarea incorectă a
acestui tip de deşeuri se pot aplica
amenzi, în conformitate cu
legislat,ia nat,ională.
Informat,ii privind eliminarea
deşeurilor în t,ările din afara
Uniunii Europene
Acest simbol este valabil numai în
Uniunea Europeană.
Dacă dorit,i să eliminat,i acest tip de
produse uzate, vă rugăm să
contactat,i autorităt,ile locale sau
distribuitorul şi să aflat,i metoda
corectă de eliminare.
67
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:31 ページ 69
35
08-12-12
15:32:29
68
69
ES2013_EU_48-75.qxd 08.12.12 10:13 ページ 71
36
08-12-12
15:32:29
70
Refine_ES2013_EU.70.p1.pdf
Refine_08-11-21
15:33:21
71
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:31 ページ 73
37
08-12-12
15:32:29
72
73
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:31 ページ 75
38
08-12-12
15:32:30
74
75
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Romanian were displayed