Electrolux | EKF3240 | User manual | Electrolux EKF3240 Manual de utilizare

Electrolux EKF3240 Manual de utilizare
SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
SL NAVODILA
SR UPUTSTVO
SV BRUKSANVISNING
TR EL KITABI
UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
1/9/2015 4:34:36 PM
CONTENTS
БЪЛГАРСКИ���������������������������������������������� 3
ČEŠTINA������������������������������������������������������ 3
DANSK��������������������������������������������������������� 3
DEUTSCH���������������������������������������������������� 3
EESTI�����������������������������������������������������������13
ENGLISH����������������������������������������������������13
ESPAÑOL��������������������������������������������������13
SUOMI��������������������������������������������������������13
FRANÇAIS������������������������������������������������23
HRVATSKI�������������������������������������������������23
MAGYAR����������������������������������������������������23
ITALIANO��������������������������������������������������23
LIETUVIŠKAI�������������������������������������������33
LATVIEŠU��������������������������������������������������33
NEDERLANDS�����������������������������������������33
NORSK�������������������������������������������������������33
POLSKI�������������������������������������������������������43
PORTUGUÊS��������������������������������������������43
ROMÂNĂ��������������������������������������������������43
РУССКИЙ �������������������������������������������������43
SLOVENČINA������������������������������������������53
SLOVENŠČINA����������������������������������������53
СРПСКИ����������������������������������������������������53
SVENSKA��������������������������������������������������53
TΫRKÇE������������������������������������������������������63
УКРАЇНСЬКА������������������������������������������63
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:37 PM
D
E
B
C
F
IT
H
LT
LV
NL
A
G
BG
CS
DA
DE
Teile
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
3
1/9/2015 4:34:37 PM
BG
4
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:37 PM
CS
CS
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
5
1/9/2015 4:34:37 PM
DA
6
1/9/2015 4:34:37 PM
DE
DE
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
7
1/9/2015 4:34:37 PM
Първи стъпки / Začínáme
Sådan kommer du i gang / Erste Schritte
BG
CS
DA
DE
8
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:38 PM
9
1/9/2015 4:34:39 PM
BG
CS
DA
DE
10
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:40 PM
TR
UK
11
1/9/2015 4:34:40 PM
BG
CS
DA
DE
12
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:41 PM
D
E
B
C
F
IT
H
LT
LV
NL
A
G
EE
EN
ES
FI
Components
Osat
13
1/9/2015 4:34:41 PM
EE
14
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:41 PM
EN
EN
15
1/9/2015 4:34:41 PM
ES
16
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:41 PM
FI
FI
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
17
1/9/2015 4:34:41 PM
Alustamine / Getting started
Introducción / Aluksi
EE
EN
ES
FI
18
1/9/2015 4:34:42 PM
19
1/9/2015 4:34:42 PM
Puhastamine ja hooldus / Cleaning and care
Limpieza y mantenimiento / Puhdistaminen ja hoitaminen
EE
EN
ES
FI
1/9/2015 4:34:42 PM
ES
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
TR
UK
21
1/9/2015 4:34:42 PM
Jäätmekäitlusse andmine / Disposal
Cómo desechar el electrodoméstico / Hävittäminen
EE
EN
ES
FI
22
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:43 PM
D
E
B
C
F
IT
H
LT
LV
NL
A
G
NO
PL
PT
RO
FR
HR
HU
IT
Composants
23
1/9/2015 4:34:43 PM
FR
24
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:43 PM
HR
HR
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
25
1/9/2015 4:34:43 PM
HU
26
1/9/2015 4:34:43 PM
IT
IT
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
27
1/9/2015 4:34:43 PM
Première utilisation / Početak rada
Üzembe helyezés / Operazioni preliminari
FR
HR
HU
IT
28
1/9/2015 4:34:44 PM
29
1/9/2015 4:34:44 PM
Nettoyage et entretien / Čišćenje i održavanje
Tisztítás és ápolás / Pulizia e manutenzione
FR
HR
HU
IT
30
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:44 PM
LT
LV
NL
NO
PL
PT
TR
UK
31
1/9/2015 4:34:44 PM
HR
HU
IT
32
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:45 PM
D
E
B
C
F
IT
H
LT
LV
NL
A
G
NO
PL
PT
LT
LV
RO
NL
NO
Sudedamosios dalys Sastāvdaļas
Komponenter
A. AV/PÅ-bryter med
strømindikator
B. Vannbeholder
C.Vannivåindikator
D. Hengslet lokk
E. Filterholder med
antidryppventil
F. Kaffekanne med
nivåindikator på begge
sider
G.Varmeplate
H. Strømledning og støpsel
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
33
1/9/2015 4:34:45 PM
LT
34
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:45 PM
LV
LV
35
1/9/2015 4:34:45 PM
NL
36
1/9/2015 4:34:45 PM
NO
NO
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
37
1/9/2015 4:34:45 PM
Naudojimo pradžia / Darba sākšana
Het eerste gebruik / Slik kommer du i gang
LT
LV
NL
NO
38
1/9/2015 4:34:45 PM
39
1/9/2015 4:34:46 PM
Valymas ir priežiūra / Tīrīšana un apkope
Reiniging en onderhoud / Rengjøring og vedlikehold
LT
LV
NL
NO
40
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:46 PM
ES
LT
LV
NL
NO
PL
PT
TR
UK
41
1/9/2015 4:34:46 PM
LT
LV
NL
NO
42
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:47 PM
D
E
B
C
F
IT
H
LT
LV
NL
A
G
PL
PT
RO
RU
Elementy
A. Comutator PORNIRE/
OPRIRE cu indicator
luminos de alimentare
B. Rezervor de apă
C. Indicator nivel apă
D. Capac cu balamale
E. Suport filtru cu supapă
anti-picurare
F. Cană pentru cafea cu
gradaţii pe ambele părţi
G. Placă de încălzire
H. Cablu de alimentare şi
ştecher
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
43
1/9/2015 4:34:47 PM
PL
44
1/9/2015 4:34:47 PM
PT
PT
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
45
1/9/2015 4:34:47 PM
Citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul pentru
prima dată.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare pentru utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă riscurile la care
se expun.
• Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
• Curățarea și întreținerea efectuată de utilizator nu va fi realizată de către copii, cu excepția
cazului în care aceștia au vârsta mai mare de 8 ani și sunt supravegheați.
• Nu lăsați aparatul și cablul său la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.
• Acest aparat poate fi conectat numai la o sursă de curent electric a cărei tensiune şi
frecvenţă sunt conforme cu specificaţiile trecute pe plăcuţa de identificare!
• Nu utilizaţi şi nu ridicaţi niciodată aparatul dacă
– cablul de alimentare este deteriorat,
– carcasa este deteriorată.
• Aparatul trebuie conectat doar la o priză cu împământare. Dacă este necesar, poate fi
folosit un prelungitor adecvat pentru 10 A.
• În cazul în care aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolul,
acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service al acestuia sau de o persoană
cu o calificare similară.
• Puneţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă plană, dreaptă.
• Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat cât timp este conectat la sursa de alimentare.
• Aparatul trebuie oprit şi fişa de alimentare scoasă mereu după utilizare, înainte de curăţare
şi întreţinere.
• Aparatul şi accesoriile devin fierbinţi în timpul funcţionării. Utilizaţi doar mânerele şi
butoanele destinate acestui scop. Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de curăţare sau
depozitare.
• Cablul de alimentare nu trebuie să vină în contact cu nicio parte fierbinte a aparatului.
• Nu scufundaţi aparatul în apă şi în niciun alt lichid.
• Nu depăşiţi volumul maxim de umplere, aşa cum este indicat pe aparate.
• Nu utilizaţi şi nu puneţi aparatul pe o suprafaţă fierbinte sau lângă o sursă de căldură.
• Aparatul este destinat exclusiv utilizării în interior.
• Acest aparat este destinat numai utilizării în mediul casnic. Producătorul nu poate accepta
nicio răspundere pentru eventuale daune produse de utilizarea necorespunzătoare sau
incorectă.
RO
46
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:47 PM
RU
RU
47
1/9/2015 4:34:47 PM
PL
PT
RO
RU
48
1. Puneţi aparatul pe o suprafaţă plană.
Când porniţi apratul pentru prima
dată, umpleţi rezervorul cu apă rece.
Porniţi maşina de la comutatorul
PORNIRE/OPRIRE. Lăsaţi apa dintr-un
rezervor plin să treacă prin aparat
o dată sau de două ori pentru a o
curăţa, fără să utilizaţi filtru de hârtie
sau cafea.
2. Pregătirea cafelei: deschideţi
capacul şi umpleţi rezervorul de apă
cu apă rece, proaspătă, până la nivelul
dorit. Există un indicator pentru
2–10 ceşti mari / 4–15 ceşti mici în
rezervorul de apă şi pe cana pentru
cafea. (Aparatul nu trebuie utilizată
cu rezervorul gol!)
3. Introduceţi un filtru de hârtie de
dimensiune 1x4 în suportul filtrului
şi umpleţi-l cu cafea măcinată. Există
un marcaj cu numărul recomandat de
linguri de cafea chiar lângă măsura
pentru apă. Pentru o cafea mediu de
tare, o lingură de măsurare (aprox. 6-7
g) pentru fiecare ceaşcă este suficient.
Închideţi capacul rezervorului şi
puneţi cana (cu tot cu capac) pa placa
de încălzire.
1/9/2015 4:34:47 PM
4. Porniţi aparatul de la comutatorul
PORNIRE/OPRIRE. Indicatorul luminos
de alimentare se aprinde şi apă
fierbinte începe să curgă în filtru.
După ce nu mai curge apă, placa de
încălzire menţine cafeaua fierbinte
până când maşina este oprită de la
comutatorul PORNIRE/OPRIRE. Dacă
aparatul nu este oprit manual, funcţia
Oprire automată de siguranţă îl
oprește după 40 de minute.
5. Dacă este îndepărtată cana, supapa
filtrului nu lasă cafeaua să picure
pe placa de încălzire. (Nu trebuie
îndepărtată cana în timpul fierberii
mai mult de 30 de secunde, altfel
filtrul va da pe dinafară.)
49
1/9/2015 4:34:48 PM
Czyszczenie i konserwacja / Limpeza e conservação
Curăţarea şi întreţinerea / Чистка и уход
PL
PT
RO
RU
50
1. Opriţi maşina şi deconectaţi
cablul de alimentare. Ştergeţi
toate suprafeţele exterioare cu o
cârpă umedă. Cana pentru cafea
şi capacul cănii sunt protejate
împotriva detergentului de vase.
Nu utilizaţi niciodată agenţi de
curăţare caustici sau abrazivi şi nu
scufundaţi niciodată aparatul în
lichid!
2. Pentru a curăţa suportul filtrului,
ridicaţi mânerul şi scoateţi suportul
filtrului. Pentru a curăţa bine supapa
filtrului, activaţi-o de mai multe ori în
timp ce o clătiţi.
3.Decalcifierea este recomandată cu
regularitate, în funcţie de duritatea
apei. Umpleţi rezervorul cu apă şi cu
agent de decalcifiere, în conformitate
cu instrucţiunile produsului, apoi
urmaţi paşii 4 şi 5.
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:48 PM
ES
LT
LV
NL
NO
PL
PT
4. Puneţi canea pentru cafea,
împreună cu capacul, pe placa
de încălzire. Lăsaţi agentul de
decalcifiere să îşi facă efectul timp de
aproximativ 15 minute, apoi porniţi
maşina. Opriţi-o când soluţia a curs în
totalitate. Dacă este necesar, repetaţi
procesul de decalcifiere.
5. Lăsaţi aparatul să funcţioneze cel
puţin de două ori cu apă simplă.
Apoi clătiţi bine cana pentru cafea,
capacul şi suportul filtrului, cu apă
de la robinet, activaţi repetat supapa
filtrului în timpul procesului de clătire.
TR
UK
51
1/9/2015 4:34:48 PM
PL
PT
. Coloque a embalagem nos
símbolo
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem de
aparelhos eléctricos e electrónicos.
RO
RU
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest
. Pentru a recicla ambalajele,
acestea trebuie puse în containerele
corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii
umane şi la reciclarea deşeurilor din
aparatele electrice şi electrocasnice.
împreună cu deşeurile
simbol
menajere. Returnaţi produsul la
centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
52
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:49 PM
D
E
B
C
F
IT
H
LT
LV
NL
A
G
NO
PL
PT
RO
SK
SL
SR
SV
Komponenty
Komponente
Komponenter
53
1/9/2015 4:34:49 PM
SK
54
1/9/2015 4:34:49 PM
SL
SL
55
1/9/2015 4:34:49 PM
SR
56
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:49 PM
SV
SV
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
57
1/9/2015 4:34:49 PM
SK
SL
SR
SV
58
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:50 PM
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
59
1/9/2015 4:34:50 PM
Čistenie a starostlivosť / Čiščenje in vzdrževanje
Čišćenje i održavanje / Rengöring och underhåll
SK
SL
SR
SV
60
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:50 PM
ES
LT
LV
NL
NO
PL
PT
TR
UK
61
1/9/2015 4:34:50 PM
SK
SL
SR
SV
62
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:51 PM
D
E
B
C
F
IT
H
LT
LV
NL
G
A
NO
PL
PT
TR
UK
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
63
1/9/2015 4:34:51 PM
TR
64
1/9/2015 4:34:51 PM
UK
UK
65
1/9/2015 4:34:51 PM
TR
UK
66
1/9/2015 4:34:51 PM
67
1/9/2015 4:34:52 PM
Temizlik ve bakım / Чищення та догляд
TR
UK
68
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:52 PM
ES
69
1/9/2015 4:34:52 PM
TR
UK
70
Не викидайте прилади, позначені
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:52 PM
1/9/2015 4:34:52 PM
1/9/2015 4:34:53 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising