Hama 00052379 Manualul proprietarului

Hama 00052379 Manualul proprietarului
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com
00052379/07.10
C
O
M
P
U
T
E
R
2
4
r Indicaţie de instalare
Conectaţi mufa mouse-ului la un port USB liber de la PC/Notebook. Mouse-ul este recunoscut şi instalat automat de sistemul
de operare. Acest proces poate dura câteva secunde.
Indicaţie: Cu ajutorul software-ului, tastei 3 (roata mouse-ului) i
se pot aloca funcţii suplimentare. Vă rugăm să downloadaţi şi să
instalaţi driverul extern necesar pentru mouse de pe adresa
www.hama.com.
f
e
o
i
k
s
5
q
h
c
v
p
u
t
r
Instrucţiuni pentru protecţia mediului înconjurător:
Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul naţional sunt valabile următoarele:
Aparatele electrice şi electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obigat conform legii să predea
aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate.
Detaliile sunt reglementate de către legislaţia ţării respective. Simbolul de pe produs, în instrucţiunile de utilizare sau pe ambalaj
indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz
aduceţi o contribuţie importată la protecţia mediului nostru înconjurător.
j
n
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement