Hama 00053837 Manualul proprietarului

Hama 00053837 Manualul proprietarului
00053837_66053837_67053837_89053837_R1053837_S2053837/04.10
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com
P
C
-
H
A
R
D
W A
R
E
00053837
2
3
4
5
6
r Manual de utilizare
INSTALAREA TASTATURII (USB)
Conectaţi mufa USB a tastaturii cu portul USB al computerului sau Hub-USB.
Tastatura este recunoscută automat de sistemul de operare şi instalată. Acest proces
poate dura câteva secunde.
Indicaţie
În contrast cu instalaţia prin portul PS/2 la instalarea prin USB nu este necesară oprirea
calculatorului.
7
f
e
o
i
k
s
8
q
h
c
v
p
u
t
r
Instrucţiuni pentru protecţia mediului înconjurător:
Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul naţional sunt valabile următoarele:
Aparatele electrice şi electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obigat conform legii să predea
aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate.
Detaliile sunt reglementate de către legislaţia ţării respective. Simbolul de pe produs, în instrucţiunile de utilizare sau pe ambalaj
indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz
aduceţi o contribuţie importată la protecţia mediului nostru înconjurător.
j
n
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement