Indesit FIMS 20 K.A AX S, FIM 20 K.A (WH) S, FIM 20 K.A (BK) S, FIM 20 K.A IX S Руководство пользователя


Add to my manuals
40 Страниц

Реклама

Indesit FIMS 20 K.A AX S, FIM 20 K.A (WH) S, FIM 20 K.A (BK) S, FIM 20 K.A IX S Руководство пользователя | Manualzz
FIM 20 K.A S
FIM 20 K.A IX S
FIM 23 K.A S
FIM 23 K.A IX S
FIMS 20 K.A S
FIMS 20 K.A AX S
Svenska
Bruksanvisning
UGN
Қазақша
Зміст
Пайдалану нұсқаулығы
ПЕШ
Мазмұны
Пайдалану нұсқаулығы,1
Ескертулер,4
Көмек,5
Құрылғы сипаттамасы,6
Құрылғы сипаттамасы,7
Орнату,32
Қосу және пайдалану,34
Тағам дайындау режимдері,34
Сақтандырулар мен кеңестер,36
Күтім және пайдалану,36
Uyarı
2
Ескертулер
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол
жететін бөліктері жұмыс кезінде қызуы
мүмкін.
Қыздыру элементтеріне тимеуге назар
аударыңыз.
8-ге толмаған балаларға үздіксіз
бақылау болмаса, құрылғыдан аулақ
ұстау керек. Бұл құрылғыны қауіпсіз
түрде қолдану бойынша кеңес не
нұсқау берілген және ықтимал қауіпқатерлерді түсінетін жағдайда, оны 8-ге
толған балалар мен дене, сезіну немесе
ой қабілеті төмен немесе тәжірибесі
мен білімі жеткіліксіз адамдар қолдана
алады. Балаларға құрылғымен ойнауға
болмайды. Балаларға бақылаусыз
құрылғыны тазалауға және оған қызмет
көрсетуге болмайды.
Пеш есігінің шынысын тазалау үшін қатты
ысқыш тазалағыштарды немесе өткір
метал ысқыщтарды пайдаланбаңыз,
себебі олар шыныны сызып, оның
шағылуына әкелуі мүмкін.
Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты
немесе шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
ЕСКЕРТУ: Тоқ соғу мүмкіндігінің алдын
алу үшін шамды ауыстырмас бұрын
құрылғы өшірілгеніне көз жеткізіңіз
! Тартпаны ішке салған кезде шектегіш
жоғары қарап, қуыстың артқы жағында
тұрғанына көз жеткізіңіз.
4
Teknik Servis
! Не звертайтеся по допомогу до не уповноваженого
персоналу.
Көмек
! Рұқсаты жоқ адамның қызметін ешқашан қабылдамаңыз.
Келесі мәліметтерді оңай жерде ұстаңыз:
-
Service
5
Опис приладу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Beskrivning av maskinen
Översiktsvy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
Құрылғы сипаттамасы
Жалпы шолу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ПОЗИЦИЯ 1
ПОЗИЦИЯ 2
ПОЗИЦИЯ 3
ПОЗИЦИЯ 4
ПОЗИЦИЯ 5
Сырғымалы серелерге арналған СЫРRЫТПАЛАР
ТАБА
ГРИЛЬ
Басқару тaқтaы
9
6
8
5
7
3
1
4
2
Опис приладу
Kontrol Paneli
1 Реґулятор ПРОГРАМ
2 Реґулятор ТЕРМОСТАТУ
3 Індикатор ТЕРМОСТАТУ
Құрылғы сипаттамасы
Басқару тaқтaы
1 РЕТТЕУ тұтқacы
2 ТЕРМОСТАТ тұтқacы
3 ТЕРМОСТАТ индикатор шамы
1
2
3
7
560
mm
.
45 m
m.
.
23 mm.
5
m.
45 m
mm
.
5 mm.
567 mm.
560
575-585 mm.
. min
m
47 m
595 mm.
mm
25
545
.
.
mm
.
mm
8
N
N
595
L
TR
L
Hacim*
lt. 62
Hacim**
lt. 65
TR
9
TR
Programlar
IZGARA
10
Geleneksel
1
1
1
1
1
1
1
1
0.3
0.5
1.5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
15
200
200
200
180
180
190
180
180
170
180
170
200
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
35-40
50-60
30-35
40-50
30-35
20-25
30-35
0,5
1
1
0,5
3
3
3
3
15
15
15
15
160
180
180
160
30-40
35-40
50-60
25-30
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
no 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Izgara
TR
11
TR
12
İmha
TR
13
560
mm
.
45 m
m.
m.
45 m
560
mm
.
5 mm.
567 mm.
.
. min
mm
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
m.
mm
25
m
545
.
.
mm
14
N
N
595
L
PL
L
TABLICZKA ZNAMIONOWA
l 62
PL
ENERGY
LABEL
15
PL
16
Grill
Waga
(kg)
1
1
1
1
1
1
1
1
0.3
0.5
1.5
0,5
1
1
0,5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
200
200
200
180
180
190
180
180
170
180
170
200
160
180
180
160
-
3/4
15
220
-
1
4
5
Max
8-10
1
1
1
1
1
1
1
n.° 4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Zalecana
temperatura
PL
17
PL
PL
19
560
mm
.
45 m
m.
.
. min
mm
m.
45 m
560
mm
.
5 mm.
567 mm.
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
mm
25
.
545
.
mm
.
mm
N
N
595
L
SE
L
MÄRKSKYLT
SE
Mått*
Volym*
lt. 62
Mått**
Volym**
lt. 65
21
SE
22
Övre ugn
Grill
4
5
Max.
8-10
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
23
SE
SE
24
SE
25
560
mm
.
45 m
m.
.
in
m. m
m
m.
45 m
mm
.
5 mm.
567 mm.
560
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
595
.
m
5m
mm
25
.
54
.
mm
N
N
L
UA
L
ширина 43,5 см
висота 32,4 см
глибина 43,5 см
Об’єм*
62 л
ширина 45,5 см
висота 32,4 см
глибина 43,5 см
Об’єм**
65 л
напруга при 220-240В ~ 50/60Гц
(див. табличку з технічними даними)
максимальна споживана
потужність 2250Вт
UA
27
UA
Програми
28
Рекомендована
температура
Програми
Вага (
кг)
1
1
1
1
1
1
1
1
0,3
0,5
1,5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
15
200
200
200
180
180
190
180
180
170
180
170
200
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
35-40
50-60
30-35
40-50
30-35
20-25
30-35
Обережна
духовка
0,5
1
1
0,5
3
3
3
3
15
15
15
15
160
180
180
160
30-40
35-40
50-60
25-30
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
4 шт.
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Гриль
29
UA
UA
30
Як очистити прилад
Як очистити дверцята
UA
2.    
    
  ;
31
Орнату
! Жаңа құрылғымен жұмысты бастамастан бұрын осы
пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Мұнда
құрылғыны қауіпсіз қолдану, орнату және оны күту
туралы маңызды ақпараттар қамтылған.
! Келешекте анықтама ретінде қарау үшін пайдалану
нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Оны құрылғының кез
келген жаңа иесіне беріңіз.
Орналастыру
! Орау материалдарын балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтаңыз. Тыныс тарылу немесе тұншығып қалу
қаупін туғызуы мүмкін. (Сақтандырулар мен кеңестер
бөлімін қараңыз).
560
mm
.
45 m
m.
! Құрылғыны нұсқауларға сәйкес арнайы біліктілігі бар
маман орнатуға тиіс. Құрылғы дұрыс орнатылмаған
жағдайда, адамдар мен жануарлар өміріне қауіп төндіруі
немесе мүлікті зақымдауы мүмкін.
Құрылғыны орнату
Құрылғының дұрыс жұмыс жасайтынын тексеру үшін
қолайлы шкафты қолданыңыз.
• Пешке жақын қабырғалар ыстыққа төзімді
материалдан жасалған болуы қажет.
• Сыртқы қабығы бар шкафтарды жинағанда 100°C
температураға төзетін желімдер қолданылуы қажет.
• пешті ас үй үстелінің астына (сызбаны қараңыз)
немесе ас үй жиһазының ішіне орнату үшін шкафтың
өлшемдері төмендегідей болуы қажет:
! Құрылғының қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін
барлық бөліктері арнайы құралдардың көмегімен ғана
алынуы тиіс.
Электр қосылымдары
Үш ұялы электр кабелі бар пеш айнымалы ток кернеуімен
және құрылғыда орналасқан негізгі деректер кестесінде
көрсетілген жиілікпен жұмыс істеу үшін жасақталған
(төменге қараңыз).
Электр кабелін орнату
1. Қақпақтың бүйір
құлақшаларына
бұрауышты тығып,
дәнекер қалқаншаны
ашыңыз. Бұрауышты
төмен басқанда қақпақты
ашатындай тұтқа түрінде
пайдаланыңыз (сызбаны
қараңыз).
.
23 mm.
5
m.
45 m
mm
.
5 mm.
567 mm.
560
575-585 mm.
. min
m
47 m
595 mm.
mm
25
.
545
.
mm
m.
m
! Құрылғы орнатылған кезде кез келген электрлі
заттардан алыс болуы қажет.
Негізгі деректер кестесінде берілген пайдалану
ортасының көрсеткіштері осы орнату түрі үшін
есептелген.
Желдету
Лайықты желдетудің орнатылғанын тексеру үшін
шкафтың артқы қабырғасын алып тастау қажет. Пешті
екі ағаш тақтайға немесе кемінде 45 x 560 мм ашық
тұрған тегіс жерде орналастыру ұсынылады (сызбаны
қараңыз).
32
2 .
Б ұ р а н д а н ы
бекітуге арналған
қысқыш пен үш желілі
N
L-Nбайланыс
бұрандасын босату
арқылы электр кабелін
о р н ат ы ң ы з . К а б ел ь д і
сәйк ес өткізгіштерге
жалғаңыз: көк сымды (N)
деп белгіленген өткізгішке,
қоңыр сымды (L) деп
L
белгіленген өткізгішке,
ал сары/жасыл сымды
(сызбаны қараңыз) деп
белгіленген өткізгішке жалғаңыз.
3. Қыспа бұранданы нығайтып, кабельді орнына бекітіңіз.
4. Дәнекер қалқаншаның қақпағын жабыңыз.
N
595
L
KZ
Электр кабелін желіге қосу
Деректер кестесінде көрсетілген жүктемеге сәйкес
стандартты айырғышты орнатыңыз (бүйірін қараңыз).
Құрылғы, құрылғы мен желі арасында орнатылған 3
мм ашық кішкене байланысы бар және анықталған
жүктемеге лайықты және ағымдағы ток реттеуіне сәйкес
болып келетін (жерге қосылған сым автоматты айырыпқосқыштан ажыратылмауы тиіс) жан-жақты автоматты
айырып-қосқышты пайдалану арқылы тікелей электр
желісіне қосылуы қажет. Электр кабелін температурасы
50°C-тан жоғары болатын жерден өтпейтіндей етіп
орналастыру қажет.
! Орнатушы дұрыс ток байланысын орнатқанына және
оның қауіпсіздік ережелеріне сәйкес екендігіне сенімді
болуы қажет.
Құрылғыны тоққа қоспастан бұрын төмендегілерді
тексеріңіз:
• Құрылғы жерге қосылған және айырғыш заңға сәйкес
болып табылады.
• Розетка негізгі деректер кестесінде көрсетілген
құрылғының ең жоғарғы күшіне төзімді (астын
қараңыз).
• Кернеу деректер кестесінде көрсетілген мән аралығы
аумағында болады (астын қараңыз).
• Розетка құрылғының айырғышына сәйкес келеді.
Розетка айырғышына сәйкес болмаса, өкілетті
маманнан оны ауыстырып беруді өтініңіз. Бірнеше
розеткалар мен ұзартқыш сымдарын пайдаланбаңыз.
! Құрылғы орнатылғаннан кейін электр кабелі мен
розетка жақын жерде болуы қажет.
! Кабель иілмеуі немесе қысылмауы қажет.
! Кабель жиі тексеріліп, тек өкілетті маманның көмегімен
ғана алмастырылуы тиіс (Көмек бөлімін қараңыз).
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
KZ
62 л
65 л
Электр
қосылымдары
ҚУАТ
БЕЛГІСІ
Табиғи конвекция класы – қыздыру
күйіне арналған қуат тұтыну:
Дағдылы режим
Бұл құрылғы Еуропа экономикалық
қауымдастығының келесі
нұсқауларына сай келеді:
12.12.06 2006/95/EEC
(Төменгі кернеу) жəне түзетулер;
-2004 жылғы 15-желтоқсандағы
2004/108/EEC (электромагниттік
үйлесімділік туралы) жəне одан
кейінгі түзетулер;
-1993 жылдың 22 шілдесіндегі
93/68/EEC жəне одан кейінгі
түзетулер;
- 2012/19/ЕEC жəне одан кейінгі
түзетулер.
-1275/2008 күту/өшу режимі
* Тек тартылатын бағыттауыштары бар модельдер үшін.
** Тек сым бағыттауыштары бар модельдер үшін.
33
KZ
Қосу және пайдалану
Тағам дайындау режимдері
ЕСКЕРТУ!
Пеш
тартпаларды алып
шығуға арналған және
пештен шығып кетуіне
жол бермейтін шектегіш
жүйемен жабдықталған
(1).
Сызбада көрсетілгендей,
толығымен шығарып алу
үшін тартпаларды алдыңғы шетінен ұстап көтеріп,
тартсаңыз (2) болғаны.
! Төмендегілерден басқа тағам дайындау режимдерінің
барлығына 60°C пен МАКС аралығында кез келген
температура мәні орнатылуы мүмкін
! Құрылғыны алғаш рет пайдаланғанда оны бос күйінде
есігін жауып, ең жоғарғы температурада кемінде жарты
сағаттай қыздырыңыз. Пешті өшіріп, оның есігін ашпастан
бұрын бөлменің жақсы желдетілгенін тексеріңіз. Өндіру
кезінде қолданылған қорғағыш заттардың жанып кетуіне
байланысты жеңіл жағымсыз иіс шығуы мүмкін.
1. РЕТТЕУ тұтқасын бұрау арқылы қажетті тағам
дайындау режимін таңдаңыз.
2. ТЕРМОСТАТ тұтқасы көмегімен қажетті температураны
таңдаңыз. Тағам дайындау режимдері және ұсынылған
тағам дайындау температуралары туралы мәліметті
“Тағам дайындау бойынша кеңестер” кестесінен қараңыз
(“Тағам дайындау режимдері” бөлімін қараңыз).
3. ТЕРМОСТАТ индикатор шамы пештің орнатылған
температураға дейін ысып келе жатқанын көрсетеді.
4. Тағам дайындау барысында төмендегі нәрселерді
орындауға болады:
- РЕТТЕУ тұтқасын бұрау арқылы қажетті тағам
дайындау режимін өзгерту.
- THERMOSTAT (ТЕРМОСТАТ) тұтқасын бұрау арқылы
температураны өзгерту.
- РЕТТЕУ тұтқасын “0” позициясына бұрап, тағам
дайындау үрдісін тоқтату.
! Эмальді қабат зақымдануының алдын алу үшін
ешқашан пештің астыңғы жағына зат қоймаңыз.
• ГРИЛЬ (кеңес: тек МАКС деңгейін орнатыңыз)
TRADITIONAL OVEN (ДАҒДЫЛЫ ПЕШ) режимі
Үстіңгі және астыңғы қыздыру э лементтері қосылады.
Тағам дайындаудың дағдылы режимін пайдаланғанда тек
бір тағам дайындау тартпасын пайдаланған дұрыс, бірден
көп тартпа қолданылғанда пеш ішіндегі температура
бірдей болмауы мүмкін.
КОНДИТЕР ТАҒАМДАРЫ режимі
Астыңғы қыздыру элементі іске қосылады.
Бұл режим жеңіл тағамдарды, әсіресе көтерілетін
торттарды (себебі астыдан келетін ыстық ашу процессіне
көмектеседі) пісіруге өте ыңғайлы.
ҮСТІҢГІ ПЕШ режимі
Үстіңгі қыздыру элементі іске қосылады. Бұл режимді
тағамды дайындаудың аяғында қызарт у үшін
пайдалануға болады.
GRILL (ГРИЛЬ) режимі
Үстіңгі қыздыру элементі іске қосылады. Грильдің аса
жоғары әрі тіке температурасы ет пен қақталған етті
жұмсақ түрде қалдыру үшін нәрін ішінде ұстай отырып,
олардың бетін қызартуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ,
жоғары бет температурасын қажет ететін тағамдарға
грильді пайдаланған абзал: бифштекс, сиыр еті,
қабырға стейкі, белдеме, гамбургерлер және т.б...
Кейбір мысалдар “Тағам дайындау бойынша кеңес”
параграфында берілген. Осы режимде ас пісіргенде
пештің есігін әрқашанда жабық ұстаңыз.
ағам дайындау бойынша кеңес
! Әрқашан асхана ыдыстарын берілген тартпа(лар)ға
қойыңыз.
Салқындату желдеткіші
Пештің сыртқы температурасын салқындату үшін
кейбір модельдер басқару тақтасы мен пеш есігінің
арасына жел айдайтын салқындату желдеткішімен
жабдықталады.
! GRILL (ГРИЛЬ) режимдерінде тағамның қалдықтарын
(май сияқты) жинау үшін тұтқалы табаны бірінші
позицияға орналастырыңыз.
! Пісіріп болғаннан кейін де пеш толық салқындағанға
дейін желдеткіш қосулы тұрады.
Пештің шамдары
РЕТТЕУ тұтқасымен
функциясы таңдалған уақытта
ол жұмысын жалғастырады. Тағам дайындау режимі
таңдалғанда ол қосылып тұрады.
34
ГРИЛЬ
• Тартпаны 3 немесе 4-позицияға орналастырыңыз.
Тағамды тартпаның ортасына салыңыз.
• Қуат деңгейін ең жоғарғы мәнге орнату ұсынылады.
Үстіңгі қыздыру элементі термостат арқылы реттеледі
және тұрақты күйде қосылып тұрмауы мүмкін.
Тағам дайындау бойынша кеңес кестесі
Тағам
дайындау
режимдері
Конвекция
пеші
Кондитер
тағамдары
режимі
Кəміл тағам дайындау үшін тағамды
қызарту
Гриль
Камбала мен каркатица
Кальмар мен асшаян кебабы
Треска белдемесі
Грильде пісірілген көкөністер
Бұзау етінен пісірілген стейк
Котлет
Гамбургер
Скумбрия
Қызартылған нан мен бутерброд
KZ
Салмақ
(кг)
Тартпа
позициясы
1
1
1
1
1
1
1
1
0.3
0.5
1.5
0,5
1
1
0,5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
Алдын ала
қыздыру
уақыты (мин)
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
190
180
180
170
180
170
200
160
180
180
160
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
№°4
4
4
4
¾
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Ұсынылатын
температура
! Пісіру уақыттары шамалап берілген жəне оларды жеке қалауға қарай өзгертуге болады.
Грильді пайдаланып тағам дайындаған кезде, тұтқалы таба пештің түбінен санағанда бірінші тартпада орналастырылуы тиіс.
35
KZ
Сақтандырулар мен кеңестер
! Бұл құрылғы халықаралық қауіпсіздік стандарттарына
сай өңделіп шығарылған. Төмендегі ескертулер
қауіпсіздік ережелерін ескерту мақсатында берілген
және оны мұқият оқып шығу қажет.
• Құрылғы үйде қолдануға арналған, оны коммерциялық
немесе өндірістік тұрғыда қолдануға болмайды.
• Жабық жер болса да, құрылғыны сыртта қолданбау
қажет. Құрылғыны қорғаусыз жаңбыр мен боранда
қалдыру аса қауіпті.
• Құрылғыны жылжытқанда немесе орналастырғанда
пештің бүйіріндегі тұтқаларды пайдаланыңыз.
• Құрылғыны жалаң аяқ немесе ылғал не дымқыл
қолмен, аяқпен түртпеңіз.
• Құрылғыны кітапшада берілген нұсқауларға сай, тек
ересек адамдар ғана тағам дайындау мақсатында
пайдалануы тиіс.
• Құрылғыны пайдаланған уақытта қыздыру
элементтерін немесе пеш есігінің белгілі
бөліктерін ұстамаңыз, бұл бөліктер қатты қызады.
Құрылғыны балалар қолы жетпейтін жерге
қойыңыз.
• Басқа электр құрылғыларына арналған
электр кабельдері пештің ыстық бөліктеріне
жақындамайтынын тексеріңіз.
• Желдету және ыстықты салқындатуға арналған ашық
жерлерді ешқашан жаппау керек.
• Пеш есігінің тұтқасын әрқашан ортасынан ұстаңыз:
шеттері ыстық болуы мүмкін.
• Пешке асханалық ыдысты қоярда немесе оны алған
кезде әрдайым пеш қолғаптарын пайдаланыңыз.
• Пеш түбін туралау үшін алюминий фольганы
пайдаланбаңыз.
• Пешке жанғыш заттарды қоймаңыз. Егер байқаусызда
құрылғы қосылса, бұл заттардың жануы мүмкін.
• Құрылғыны қолданбаған кезде түймешіктерінің “●”/“○”
орнында екенін тексеріңіз.
• Құрылғыны өшіргенде айырғышты әрдайым желі
розеткасынан алыңыз, кабельден тартып суырмаңыз.
• Құрылғыны электр желісінен ажыратпастан ешқашан
тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын жасамаңыз.
• Егер құрылғы істен шыққан болса, ешбір жағдайда жөндеу
жұмысын өзіңіз жасамаңыз. Тәжірибесіз адам тарапынан
жасалған жөндеу жұмыстарынан құрылғының істен шығуы
немесе жарамсыз болып қалуы мүмкін. Қызмет көрсету
орталығымен байланысыңыз (“Көмек” бөлімін қараңыз).
• Ашық пештің есігіне ауыр заттарды қоймаңыз.
• Құрылғыны физикалық, сезімталдық және психикалық
қабілеттері төмен адамдар (балалар да кіреді), тәжірибесіз
немесе өнімнен хабары жоқ кез келген адамның қолданбауы
тиіс. Мұндай адамдарға, кем дегенде, қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін біреулер жетекші болуы керек немесе
құрылғының жұмысына қатысты кіріспе нұсқаулары берілуі
тиіс.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
Жою
• Орау материалдарын тастаған кезде: ораманың қайта
пайдаланылуы мүмкін болатындай жергілікті заңды
қадағалаңыз.
• Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына
(WEEE) қатысты 2012/19/EC Еуропа заңнамасына
сәйкес үй құрылғылары қалыпты толық қалалық қалдық
айналымын пайдаланып жойылмауы тиіс. Қоршаған
орта мен халық денсаулығына тиетін зиянның алдын
ала отырып, жарамсыз құрылғылар қайта пайдалану
мен машина ішіндегі материалдарды өңдеу құнын
оңтайландыру мақсатында бөлек жиналуы керек. Барлық
өнімдердегі сызылған қоқыс жәшігі өнім иесінің бөлектелген
қоқыс жинауға қатысты міндетін еске салады. Жарамсыз
үй құрылғыларын дұрыс жоюға қатысты қосымша ақпарат
алу үшін өнім иелері халыққа қызмет көрсету орталығына
немесе олардың жергілікті өкілдеріне хабарласа алады.
Қоршаған ортаны сақтау және қорғау
• Пешті таңертең ерте немесе түстен кейін кешірек
пайдалану арқылы электр қуатын қамтамасыз етуші
желілік компаниялардың ең жоғары жүктемесін
азайтуға көмектесе аласыз. Пісіру функциясын
бағдарламалау параметрлері – әсіресе, “кейінге
қалдырылған пісіру” режимі (“Пісіру функциялары”
бөлімін қараңыз) және “кейінге қалдырылған
автоматты түрде тазалау” режимі (“Күтім және
пайдалану” бөлімін қараңыз) – пайдаланушының
уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
• Жақсы нәтиже алу үшін және энергияны үнемдеу
үшін (шамамен 10%). GRILL (ГРИЛЬ) режимдерін
пайдаланғанда пештің есігін жабық ұстаңыз.
• Есік тығыздағыштарын жиі тексеріңіз, олар есікке тығыз
келетіндей етіп, қалдық болмауы үшін тазалап сүртіп тұрыңыз,
осылайша ыстықтың сыртқа шығуын болдырмайсыз.
Күтім және пайдалану
Құрылғыны өшіру
Кез келген бір жұмысты бастамастан бұрын құрылғыны
тоқтан ажыратыңыз.
Құрылғыны тазалау
• Тот баспайтын болат немесе эмальданған сыртқы
бөліктер және резеңке тығыздағыштар салқын
малынып, түссіз сабын жағылған гу бк амен
тазартылады. Қиын дақтарды кетіру үшін арнайы
өнімдерді пайдаланыңыз. Жуып болған соң оны
шайып, мұқият құрғатыңыз. Қатты ұнтақтарды немесе
таттандыратын заттарды пайдаланбаңыз.
• Пештің іші әрбір қолданғаннан кейін жылы кезінде
мұқият тазалануы тиіс. Ыстық су мен тазартқышты
пайдаланыңыз, одан кейін шайып, жұмсақ шүберекпен
құрғатып сүртіңіз. Қырғыш заттарды пайдаланбаңыз.
• Сырғымалы тартпалардан басқа барлық керекжарақтар күнделікті ыдыстар сияқты жуылуы мүмкін,
тіпті оларды ыдыс жуғыш машинаға жууға болады.
! Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты немесе
шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
36
KZ
Пеш есігінің әйнегін ысқышпен және қырғыш емес
тазартқыш құралдармен тазалап, жұмсақ шүберекпен
мұқият құрғатыңыз. Қатты қырғыш затты немесе өткір
темір қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар әйнек
бетін тырнап, оның сынуына әкелуі мүмкін.
Мұқият тазалау үшін пештің есігін алып тастауға болады:
1. Пеш есігін толық ашыңыз
(суретті қараңыз);
2 . Е к і і л м е к те о р н а л а с қ а н
тұтқаларды көтеріп, бұрыңыз
(сызбаны қараңыз);
3. Есікті екі жағынан қатты ұстап,
жартылай жабыңыз. Орнынан
көтеріп, өзіңізге қарай тартыңыз
(суретті қараңыз).
Есікті орнына қою үшін осы іс ретін кері орындаңыз.
Тығыздағыштарды тексеру
Пештегі есік тығыздағыштарын жиі тексеріп тұрыңыз.
Егер тығыздағыштар зақымдалған болса, жақын
жердегі Сатудан кейін қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз (“Көмек” бөлімін қараңыз). Тығыздағыштар
ауыстырылғанға дейін пешті пайдаланбауды ұсынамыз.
Шамды ауыстыру
Пештің шамын ауыстыру
үшін:
1. Шам ұясының шыны
қақпағын алыңыз.
2. Ш а м д ы а л ы п , о н ы
сондай басқа шаммен
ауыстырыңыз: Қуаты 25
Вт, цоколі E 14.
3. Ш ы н ы қ а қ п а қ т ы
орнына қойыңыз (сызбаны
қараңыз).
! Пеш шамын бөлмені ж арықтандыру үшін
қолданбаңыз.
37
KZ
38
KZ
39
195102263.02
10/2013 - XEROX FABRIANO
KZ
40

Реклама

Was this manual useful for you? Да Нет
Спасибо за ваше участие!

* Ваша оценка очень важна для улучшения работы AI,который формирует наполнение этого проекта.

Key Features

  • Electric 62 L Stainless steel
  • Convection cooking Grill
  • Control type: Rotary
  • Energy efficiency class: A

Related manuals

Реклама

На других языках

Были отображены только страницы документа на Русском языке