Waxjet 93 - Wintersteiger

Waxjet 93 - Wintersteiger
Waxjet 93
78-500-423
26.01.2012
Betriebsanleitung
Operating manual
Manual d’utilisation
Istruzioni per l'uso
Manual de instrucciones
Gebruiksaanwijzing
Manual de operação
Használati utasítás
Driftsvejledning
Návod k použití
Instrukcja obsługi
Руководство по эксплуатации
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Manual de exploatare
操作说明书
Waxjet 93
3
Waxjet 93
5
6
Waxjet 93
Waxjet 93
7











8





Waxjet 93
















Waxjet 93
9

















10
Waxjet 93





Waxjet 93
11
12
Waxjet 93
1.7 Produktvorteile







Waxjet 93
13
Absi-
2700 W
Länge:
770 mm
620 mm
Höhe:
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
ca. 100 kg
14
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
2
Polierwalze
5
3
Waxjet 93
15
16
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
17



1
2
4




18
Waxjet 93
A


Die Tropftasse [A] regelmäßig entleeren!



Waxjet 93
19




20
Waxjet 93
Waxjet 93
21
Original operating manual
22
Waxjet 93

Waxjet 93
23














24
Waxjet 93
















Waxjet 93
25

















26
Waxjet 93





Wear gloves!
Order number: 78-150-678
Waxjet 93
27
28
Waxjet 93
1.7 Advantages







Waxjet 93
29
2 Technical description
2.1 Technical Data
Type:
2700 W
Length:
770 mm
Width:
620 mm
Height:
400 mm
Ø 155 x 350 mm
(Ø 6,1 x 13,8 in)
Ø 155 x 350 mm
(Ø 6,1 x 13,8 in)
ca. 100 kg (220 lbs)
Humidity
5 ... 80% (entire temperature range)
30
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
Wax roller
4
2
5
3
Wax pan
Waxjet 93
31
32
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
33

Remove cover.


1
2
4




34
Waxjet 93
A





Waxjet 93
35




36
Waxjet 93
Waxjet 93
37
38
Waxjet 93
Waxjet 93
39















40
Waxjet 93
















Waxjet 93
41

















42
Waxjet 93





Portez des gants !
Numéro de commande : 78-150-678
Waxjet 93
43
44
Waxjet 93





Waxjet 93
45
Type:
2700 W
770 mm
620 mm
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Poids :
100 kg
46
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
2
5
3
Waxjet 93
47
48
Waxjet 93
1)

2)
Waxjet 93
49
1
2


Desserrer les 2 vis [1].

4




50
Waxjet 93
A





Waxjet 93
51




52
Waxjet 93
Waxjet 93
53
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
Tel. +43 7752 919-0
e-mail: [email protected]
Autore e grafica: Gottfried Aschauer
54
Waxjet 93
Waxjet 93
55















56
Waxjet 93
















Waxjet 93
57


















58
Waxjet 93





Superficie calda!
Codice ordine: 78-150-121
Waxjet 93
59
60
Waxjet 93






Waxjet 93
61
Type:
2700 W
770 mm
620 mm
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Peso:
ca. 100 kg
62
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
2
5
3
Waxjet 93
63
64
Waxjet 93
1)

2)
Waxjet 93
65
4.2 Cambio del rullo
2 3



1
2
4




66
Waxjet 93
A





Waxjet 93
67




68
Waxjet 93
Waxjet 93
69
70
Waxjet 93
Waxjet 93
71















72
Waxjet 93
















Waxjet 93
73

















74
Waxjet 93





Waxjet 93
75
76
Waxjet 93






Waxjet 93
77
Type:
2700 W
Largo:
770 mm
Ancho:
620 mm
Alto:
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Peso:
100 kg aprox.
+ 10 a 35 °C
78
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
Elementos de mando
2
5
3
Waxjet 93
79
80
Waxjet 93
1)


2)
Antes de poner la máquina en marcha, controle que esté limpia.
Waxjet 93
81


Quite el tornillo prisionero del anillo interior del rodamiento [1] con la
llave de macho hexagonal (accesorios)

1
2
4




82
Waxjet 93
A





Waxjet 93
83




84
Waxjet 93
Waxjet 93
85
Oorspronkelijke bedieningshandleiding
86
Waxjet 93
1.2 Veiligheidsvoorschriften
1.2.1 Veiligheidsprincipes

Waxjet 93
87















88
Waxjet 93













Hou rekening met de tekens op de verpakkingen.



Te transporteren lasten steeds beveiligen tegen omvallen of omkippen!
Waxjet 93
89

















90
Waxjet 93





Draag handschoenen!
Bestelnummer: 78-150-678
Draag beschermingsuitrusting: nauwsluitende, beschermende kleding
Waxjet 93
91
92
Waxjet 93





Geen aftrekken van de was, loopvlakte gereed voor gebruik.

Waxjet 93
93
Type:
Nominale spanning, frequentie, aansluitwaarde, beveiliging:
2700 W
770 mm
620 mm
Hoogte:
400 mm
Wasrol:
Ø 155 x 350 mm
Polijstrol:
Ø 155 x 350 mm
ca. 100 kg
Werkhoogte:
5 ... 80% (gehele temperatuurbereik)
Geluidsemissie
Geluidsdrukniveau
94
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
Wasrol
4
2
Polijstrol
5
3
Waxjet 93
95
96
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
97



1
2
4


Flens [4] eraf trekken.

Rol eraf trekken en door een nieuwe rol vervangen.

98
Waxjet 93
A





Waxjet 93
99




100
Waxjet 93
Waxjet 93
101
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
Tel. +43 7752 919-0
e-mail: [email protected]
Autor e gráfica: Gottfried Aschauer
102
Waxjet 93
Waxjet 93
103















104
Waxjet 93
















Waxjet 93
105

















106
Waxjet 93





Waxjet 93
107
108
Waxjet 93






Apropriado para encerar zonas de deslizamento e de subida de esquis nórdicos
Waxjet 93
109
Tipo:
2700 W
770 mm
620 mm
Altura:
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Peso:
aprox. 100 kg
+ 10 a 35 °C
110
Waxjet 93
2.2 Vista geral da máquina
1
2
4
3
5
1
4
2
5
3
Waxjet 93
111
112
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
113



1
2
4




114
Waxjet 93
A





Waxjet 93
115




Descarregar óleo e lubrificante ecologicamente, também óleos e lubrificantes biodegradáveis.
116
Waxjet 93
Waxjet 93
117
118
Waxjet 93
Waxjet 93
119















120
Waxjet 93
















Waxjet 93
121

















122
Waxjet 93





Waxjet 93
123
124
Waxjet 93






Waxjet 93
125
Típus
Fűtés:
2700 W
Hossz:
770 mm
620 mm
400 mm
Viaszhenger:
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Súly:
kb. 100 kg
Munkamagasság:
a
126
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
2
5
3
Waxjet 93
127
128
Waxjet 93
1)
2)


Waxjet 93
129



1
2
4




130
Waxjet 93
A





Waxjet 93
131




132
Waxjet 93
Waxjet 93
133
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
Tlf. +43 7752 919-0
e-mail: [email protected]er.at
Forfatter og grafik: Gottfried Aschauer
134
Waxjet 93
Waxjet 93
135








Anvend kun apparatet i tørre rum.







136
Waxjet 93















Transportkasser og transportstativer må kun fastgøres til de markerede fastgørelsespunkter!

Waxjet 93
137



Maskinen må kun tages i brug i samlet og driftsklar tilstand.














138
Waxjet 93





Det skal sikres med et beskyttelsesledersystem, at det elektriske system er jordet korrekt.
1.3 Personbeskyttelsesskilte
Beskyttelsesbriller påbudt!
Bestillingsnummer: 78-150-095
Waxjet 93
139
140
Waxjet 93






Waxjet 93
141
Type:
2700 W
770 mm
620 mm
Højde:
400 mm
Voksvalse:
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Vægt:
ca. 100 kg
142
Waxjet 93
2.2 Maskinoversigt
1
2
4
3
5
1
Voksvalse
4
2
Polerevalse
5
3
Waxjet 93
143
144
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
145



1
2




146
Waxjet 93
A


Drypkoppen [A] skal tømmes regelmæssigt!



Waxjet 93
147



Bestanddelene bortskaffes sorteret efter materialegrupper (stål, kunststof, elektro- og Elektronikelementer osv.).

148
Waxjet 93
Waxjet 93
149
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
Tel. +43 7752 919-0
e-mail: [email protected]
Autor a grafik: Gottfried Aschauer
150
Waxjet 93
Waxjet 93
151















152
Waxjet 93
















Waxjet 93
153





Nikdy nenechávejte stroj za provozu bez dohledu!












154
Waxjet 93





Waxjet 93
155
156
Waxjet 93






Waxjet 93
157
Typ:
2700 W
Délka:
770 mm
Šířka:
620 mm
Výška:
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Hmotnost:
Emise hluku
Hladina akustického tlaku
158
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
2
5
Podstavec
3
Waxjet 93
159
160
Waxjet 93
1)
Spínač zap.-vyp.:


2)
2
4.1 Obsluha stroje
3
Waxjet 93
161



1
2
4




162
Waxjet 93
A





Waxjet 93
163




Olej a tuky likvidujte ekologicky, a to i biologicky odbouratelné oleje a tuky.
164
Waxjet 93
Waxjet 93
165
166
Waxjet 93
Waxjet 93
167















168
Waxjet 93
















Waxjet 93
169

















170
Waxjet 93





Waxjet 93
171
172
Waxjet 93
1.7 Zalety produktu







Waxjet 93
173
2700 W
770 mm
620 mm
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
ok. 100 kg
174
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
2
5
3
Waxjet 93
175
176
Waxjet 93
4 Opis elementów
1
1)


2)
Waxjet 93
177



1
2
4




178
Waxjet 93
A





Waxjet 93
179




180
Waxjet 93
Содержание
Предисловие ..................................................................................................................................................................... 182
Использование по назначению ..................................................................................................................................... 182
1 Общия иформация ......................................................................................................................................................... 183
1.1 Пояснение символов в руководстве .................................................................................................................. 183
1.2 Правила безопасности ......................................................................................................................................... 183
1.2.1 Рекомендации по обеспечению безопасности ...................................................................................... 183
1.2.2 Общие указания по безопасности .......................................................................................................... 184
1.2.3 Указания по безопасности для пользователя ........................................................................................ 184
1.2.4 Указания по безопасности для обслуживающего персонала ............................................................... 185
1.2.5 Указания по безопасности во время транспортировки ........................................................................ 185
1.2.6 Обеспечение безопасной эксплуатации ................................................................................................. 186
1.2.7 Указания по безопасности, касающиеся технического обслуживания, содержания в исправности и
устранения 
неполадок ............................................................................................................................................ 186
1.2.8 Безопасность при выполнении работ на электрооборудовании .......................................................... 187
1.3 Указания по индивидуальной защите ................................................................................................................. 187
1.4 Предупреждения .................................................................................................................................................. 188
1.5 Назначение ........................................................................................................................................................... 188
1.6 Применение .......................................................................................................................................................... 189
1.7 Преимущества изделия ....................................................................................................................................... 189
2 Техническое описание .................................................................................................................................................. 190
2.1 Технические данные ............................................................................................................................................ 190
2.2 Вид машины ......................................................................................................................................................... 191
3 Ввод в эксплуатацию .................................................................................................................................................... 192
3.1 Распаковка ........................................................................................................................................................... 192
3.2 Место установки ................................................................................................................................................... 192
4 Описание элементов управления ............................................................................................................................... 193
4.1 Обслуживание станка .......................................................................................................................................... 193
4.2 Замена валика ...................................................................................................................................................... 195
5 Техобслуживание ........................................................................................................................................................... 196
6 Прекращение эксплуатации и утилизация ................................................................................................................ 197
Waxjet 93
181
Предисловие
Данное руководство по эксплуатации является дополнением к документации по обучению, которое должны
прочитать операторы и другие сотрудники, ответственные за содержание машины.
Ущерб, возникший в результате несоблюдения содержащихся в нем указаний, не подлежит возмещению за счет
гарантии. Пользователь машины обязан по закону соблюдать правила техники безопасности соответствующей
страны.
В дальнейшем с данным руководством по эксплуатации следует обращаться как с конфиденциальной информацией.
Оно должно быть доступно только уполномоченным лицам. Передача третьей стороне может производиться только
с письменного разрешения фирмы WINTERSTEIGER.
Вся информация защищена в соответствии с законом об авторском праве. Передача и копирование всей
информации или ее части, а также использование и распространение ее содержания запрещены без определённого
письменного разрешения.
Нарушения преследуются по закону и обязывают возместить связанный с ними ущерб. Все права по использованию
правовых норм, направленных на защиту результатов умственного труда, сохраняются за фирмой WINTERSTEIGER.
Использование по назначению
Это устройство предназначено исключительно для покрытия воском скользящих поверхностей горных и беговых
лыж, а также сноубордов (использование по назначению). Любое иное, выходящее за указанные рамки
использование считается применением не по назначению. Изготовитель не несет ответственность за ущерб,
причиненный в результате подобного применения.
К использованию по назначению относится также выполнение предписанных изготовителем правил эксплуатации,
технического ухода и содержания в исправном состоянии.
Необходимо соблюдать соответствующие предписания по предотвращению несчастных случаев, а также прочие
общепризнанные правила техники безопасности и производственной медицины.
Самовольное внесение изменений в конструкцию станка исключают ответственность изготовителя за причиненный
в результате этого ущерб.
Мы постоянно стараемся совершенствовать наши изделия и оставляем за собой право на внесение любых
изменений и исправлений, которые мы считаем целесообразными. Однако с этим не связано обязательство
распространять эти изменения и исправления на ранее поставленные станки и оборудование.
Все рисунки, размеры и параметры веса, содержащиеся в руководстве по эксплуатации, являются ни к чему не
обязывающими.
Оригинальное руководство по эксплуатации
© Авторское право 2011 by
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
Тел. +43 7752 919-0
эл.почта: [email protected]
Автор и исполнитель графических объектов: Готтфрид Ашауер
182
Waxjet 93
1 Общия иформация
1.1 Пояснение символов в руководстве
ОПАСНО обозначает угрозу с высокой степенью риска, которая, если ее не
избежать, приведет в результате к смерти или тяжелым повреждениям.
ОСТОРОЖНО обозначает угрозу со средней степенью риска, которая, если ее не
избежать, может привести в результате к смерти или тяжелым повреждениям.
ВНИМАНИЕ обозначает угрозу с низкой степенью риска, которая, если не принять
меры по ее предотвращению, может привести к незначительным повреждениям или
к травме средней тяжести.
Данный восклицательный знак указывает на возможное повреждение или разрушение продукта,
процесса и/или их окружения.
Этот знак указывает на практическую работу и общие рекомендации. 
Данное руководство по эксплуатации является частью машины. В связи с этим, поставщики новых и подержанных
машин должны письменно заверить, что данное руководство было поставлено в комплекте с машиной. Данное
руководство по эксплуатации облегчает пользователю процесс ознакомления и работы с машиной.
В главе "Профилактика и техобслуживание" представлены советы, как можно на протяжении многих лет содержать
машину в функциональной пригодности. Кроме того, данное руководство указывает на (возможные) опасные
последствия.
1.2 Правила безопасности
1.2.1 Рекомендации по обеспечению безопасности

Этот станок изготовлен в соответствии с современным уровнем техники и общепризнанными правилами
техники безопасности.
Тем не менее, во время эксплутации станка могут появиться факторы риска для пользователя или третьих лиц,
или может быть причинен ущерб станку и другим материальным ценностям, если:



его обслуживает персонал, который не прошел обучения и инструктаж,
он используется не по назначению,
он содержится или обслуживается ненадлежащим образом.
Waxjet 93
183
1.2.2 Общие указания по безопасности

Учитывайте корректное питающее напряжение. Потребляемая мощность указана на фирменной табличке с
паспортными данными под главным выключателем. Проверьте, соответствуют ли эти данные напряжению сети.

Каждый раз перед перемещением в другое место или вмешательством в работу станка отсоединять сетевой
штекер.

Эксплуатация станка возможна только с использованием оригинальных запасных частей и расходных
материаловфирмы „WINTERSTEIGER“. Применяя материалы других производителей, эксплуатирующая
сторона действует на свой страх и риск; при этом гарантия производителя машины теряет свою силу.

Машину обслуживать только при надетых защитных перчатках из подходящего материала.

Машина имеет систему нагрева, которая предназначена для разжижения воска. Поэтому проследить за тем,
чтобы устройство совершенно свободно располагалось на прочном, жаростойком и невозгораемом основании.
Жидкий воск — это воспламеняющийся материал!

Во время фазы подогрева и после нее нагревается также и корпус машины. Поэтому прикасайтесь к устройству
только в перчатках.

Ни в коем случае не перемещать или перенастраивать устройство в то время, когда парафин находится в
жидком состоянии – огнеопасно!

Обеспечить хорошую вентиляцию рабочего помещения!

Эксплуатируйте устройство только в сухих помещениях.

В помещениях с недостаточной вентиляцией следует установить вытяжную систему.

Наблюдать за устройством во время эксплуатации!

Установите машину на ровное основание и зафиксируйте поворотные ролики с помощью стояночного тормоза.
1.2.3 Указания по безопасности для пользователя

Наряду с предписаниями, действующими в стране пользователя, а также в месте эксплуатации, по
предупреждению несчастных случаев и охране труда, необходимо также соблюдать общепризнанные правила
в данной области, касающиеся безопасного и технически грамотного производства работ.

Пользователь должен обязать обслуживающий персонал носить средства индивидуальной защиты, если это
предусматривается местными правилами.

Средства оказания первой медицинской помощи (медицинская аптечка и т.п.) следует хранить в
непосредственной близости! Необходимо сообщить всем о местах расположения и правилах обращения с
противопожарным оборудованием. Следует предусмотреть возможности для сигнализации о пожаре и борьбы
с пожаром.

Эксплуатант/пользователь станка без разрешения фирмы WINTERSTEIGER не должен вносить какие-либо
изменения, устанавливать что-либо на станке или производить его переналадку!

Задействуйте только персонал, который прошел обучение или инструктаж. Необходимо отчетливо обозначить
компетенцию персонала в вопросах работы на станке, наладки, технического обслуживания и ремонта! Следует
выбрать оператора станка, которому нужно будет передать ответственность за станок и работу
персонала.Персонал, который должен пройти обучение, инструктаж, или который проходит общую подготовку,
может работать на станке только под постоянным наблюдением опытного специалиста!
184
Waxjet 93
1.2.4 Указания по безопасности для обслуживающего персонала

Руководство по эксплуатации должно всегда находиться под рукой в месте работы станка!

Необходимо выполнять соответствующие предписания по предупреждению несчастных случаев, а также
прочие общепризнанные правила техники безопасности и правила производственной медицины.

Станок должен использоваться с выполнением требований данного руководства по эксплуатации только в
безупречном техническом состоянии, по назначению, а также сознавая безопасность и весь риск! В частности,
неполадки в работе, которые могут отрицательно сказаться на безопасности, должны устраняться
незамедлительно.

Оператор обязан пользоваться средствами индивидуальной защиты, если это предусматривается местными
предписаниями!

При выполнении всех работ, которые касаются эксплуатации, переналадки и настройки станка и его
предохранительных устройств, необходимо выполнять операции включения и выключени, а также аварийного
останова в соответствии с руководством по эксплуатации!

При проведении осмотра, техобслуживания и ремонта станка следует соблюдать меры безопасности,
принимаемые в рамках выполнения этих работ!

На машине расположены предупредительные таблички и указатели, содержащие важные указания по
безопасной эксплуатации машины. Их соблюдение - основа Вашей безопасности.

Машину разрешается эксплуатировать только с полным комплектом установленных защитных крышек и
кожухов.
1.2.5 Указания по безопасности во время транспортировки

Во время выполнения работ по транспортировке надевайте каску, защитные ботинки и защитные перчатки!

Не стойте под грузом!

Пользуйтесь только теми грузоподъемными устройствами, которые пригодны для выполнения подобных
операций и прошли испытание!

Для транспортировки к месту монтажа пользуйтесь только теми подъемными устройствами, которые пригодны
для выполнения подобных работ, являются стардартизованными и прошли испытание (вилочный погрузчик,
автокран, цеховой мостовой кран), а также строповочными средствами (круглые петли, подъемные ленты,
строповочные тросы, цепи).

Габариты и масса приведены в технических данных.

Следите всегда за тем, чтобы во время транспортировки машина не подвергалась ударам и толчкам.

Обращайте внимание на торговую марку, помещенную на упаковке.

Незамедлительно сообщайте поставщику о повреждениях во время транспортировки и/или отсутствующих
деталях.

Выполняйте строповку транспортировочных ящиков и транспортировочных стоек только в обозначенных
строповочных точках!

Перевозимые грузы всегда закреплять на случай опрокидывания!
Waxjet 93
185
1.2.6 Обеспечение безопасной эксплуатации

Машина должна обслуживаться только обученным персоналом.

Недопустимо одновременное обслуживание машины несколькими работниками.

Следует проверять машину на предмет внешних неисправностей и дефектов не реже чем один раз в смену! О
любых появившихся изменениях (включая изменения рабочих характеристик) немедленно сообщайте в
соответствующий отдел/ответственному сотруднику! Машину следует сразу остановить и заблокировать!

Станок должен включаться в работу только в собранном и готовом к эксплуатации состоянии.

Станок может включаться в работу только в том случе, если имеются в наличии и являются работоспособными
все защитные устройства а тажке устройства, применение которых обусловлено обеспечением безопасности,
например, разъемные защитные устройства, кожухи!

Во время работы ни в коем случае не оставлять станок без присмотра!

Следить за выполнением операций включения и выключения, за контрольными сообщениями на индикаторе!

При оставлении станка обслуживающий персонал должен его всегда выключать и блокировать на случай
повторного включения посторонними лицами.

Каждый раз перед сменой места установки или при выполнении работ на станке отсоединять сетевой штекер!

Не эксплуатировать станок вблизи горючих материалов!

Работать на станке только в соответствующей рабочей одежде:




верхняя одежда с длинными рукавами
длинные брюки
защитные перчатки из соответствующего материала
пользоваться защитными очками

Не прикасаться к вращающимся деталям во время работы!

Не браться за работающие узлы машины!

Эксплуатацию станка осуществлять только в сухих помещениях.
1.2.7 Указания по безопасности, касающиеся технического обслуживания, содержания в
исправности и устранения неполадок

Необходимо соблюдать предписанные или указанные в руководстве по эксплуатации сроки проведения
повторных испытаний/осмотров.

Проведение всех работ по техническому обслуживанию и содержанию в исправности разрешается только при
выключенном разъединителе. Ручные операции при работающем станке могут привести к тяжелым травмам,
и поэтому их выполнение запрещается. Если потребуется включить станок во время проведения подобных
работ, то это должно происходить только в рамках допускаемых режимов работы с соблюдением особых мер
безопасности.

Необходимо обеспечить безопасную и безвредную для окружающей среды утилизацию эксплуатационных и
вспомогательных материалов, а также взаимозаменяемых деталей.

Дайте машине остыть, прежде чем приступать к работам по техобслуживанию и уходу или устранению
неисправностей!

Для проведения работ по техобслуживанию и ремонту обязательно необходимо соответствующее техническое
оборудование. Перед началом техобслуживания или ремонтных работ очистите машину, в особенности
разъемы и винтовые соединения, от масла, эксплуатационных материалов, загрязнений. При этом не
использовать никаких агрессивных средств для чистки. При проведении работ по техобслуживанию и ремонту
ослабленные резьбовые соединения должны быть вновь затянуты предписанными моментами затяжки.
186
Waxjet 93
1.2.8 Безопасность при выполнении работ на электрооборудовании

При появлении неполадок в электрооборудовании станка его следует незамедлитльно выключить с помощью
разъединителя!

Работы на электрооборудовании станка должны выполнять только специалисты-электрики в соответствии с
электротехническими
правилами!
Только
специалисты-электрики
должны
иметь
доступ
к
электрооборудованию станка и должны выполнять на нем работы. Держите распределительные шкафы всегда
в запертом состоянии, когда они остаются без присмотра.

Ни в коем случае не работать на деталях, находящихся под напряжением! Детали оборудования, на которых
проводятся работы по осмотру, техобслуживанию и ремонту, должны быть обесточены. Оборудование, с
помощью которого производилось отключение, должно быть заблокировано на случай непреднамеренного или
самопроизвольного повторного включения (предохранители убрать и запереть, разделитель блокировать и т.д.).
Отключенные электрические детали, прежде всего, должны быть проверены на отсутствие напряжения, после
этого заземлены и закорочены, а также должны быть изолированы смежные детали конструкции, находящиеся
под током!

Необходимо использовать только оригинальные предохранители с предписанной силой тока! Ни в коем случае
не занимайтесь ремонтом или шунтированием неисправных предохранителей. Меняйте предохранители только
на предохранители того же типа.

Подключение машины к электросети разрешается только с помощью предоставленного WINTERSTEIGER и
имеющего технический допуск сетевого кабеля и только к заземленной розетке.

Безупречное заземление электрической системы должно быть обеспечено с помощью системы защитного
соединения.
1.3 Указания по индивидуальной защите
Носить защитные очки!
Код заказа: 78-150-095
Носить защитные перчатки!
Код заказа: 78-150-678
Носить защитное снаряжение: плотно прилегающую спецодежду
Горячая поверхность!
Код заказа: 78-150-121
Waxjet 93
187
1.4 Предупреждения
Опасность травмирования!
Следует регулярно проверять сохранность предупреждающих наклеек на машине. Нечитаемые или
отсутствующие предупреждающие наклейки следует восстановить. Заказать их можно на фирме WINTERSTEIGER, указав соответствующий код заказа.
Перед вводом машины в эксплуатацию внимательно прочтите
указания по технике безопасности и соблюдайте их.
Код заказа: 78-166-001
Перед вскрытием устройства извлечь сетевой штекер!
Код заказа: 78-166-002
Внимание: опасность травмирования!
Код заказа: 78-166-007
1.5 Назначение
Исключительно для покрытия горячим воском и полировки скользящих поверхностей горных и беговых лыж, а также
сноубордов.
В случае невыполнения этих указаний фирма WINTERSTEIGER не несет никакой ответственности за
причиненный ущерб!
188
Waxjet 93
1.6 Применение
Машина обеспечивает обработку воском скользящих поверхностей горных и беговых лыж, а также сноубордов,
используя новейшие достижения в области техники для нанесения воска, и позволяет за счет концепции валиков для
нанесения воска производить обработку покрытий разнообразных форм.
1.7 Преимущества изделия

Экономное нанесение воска благодаря действию в глубину подогрева и горячей полировки..

Быстрый переход в состояние готовности к работе.

Валик для нанесения воска новой конструкции многократно повышает срок службы по сравнению с лентами..

При переходе на другой сорт воска или паузах в работе не требуется выполнять чистку валика.

Быстрый процесс нанесения воска.

Не требуется выравнивание слоя воска, скользящая поверхность готова к эксплуатации.

Может использоваться для нанесения воска на участки скольжения и подъема беговых лыж.
Waxjet 93
189
2 Техническое описание
2.1 Технические данные
Тип
Waxjet 93
Машина для нанесения воска и полировальный валик
Номинальное гнапряжение, частота, мощность,
номинальный ток, предохранитель:
1x208-240V, 50/60 Гц, 3,3 кВт, 16 A, 16/20 A 
Корректное напряжение питания указано на фирменной
табличке с паспортными данными!
Нагрев:
2700 Вт
Длина:
770 mm
Ширина:
620 mm
Высота:
400 mm
Валик для нанесения воска:
Ø155 x 350 мм
Полировальный валик:
Ø155 x 350 мм
Вес:
ок. 100 кг
Рабочая высота:
Станок следует установить на соответствующей подставке,
чтобы обеспечивалась соответствующая рабочая высота.
Допустимые окружающие условия
Эксплуатация машины допускается только во внутренних помещениях!
Температурный диапазон
от + 10 до 35 °C
Влажность воздуха
5 ... 80% (весь темп. диапазон)
Шумовая эмиссия
Уровень звукового давления
190
< 70 дБ (A)
Waxjet 93
2.2 Вид машины
1
2
4
3
5
1
Валик для нанесения воска
4
Элементы управления
2
Полировальный валик
5
Подставка
3
Сосуд для сбора масла
Waxjet 93
191
3 Ввод в эксплуатацию
3.1 Распаковка
После распаковки станок необходимо проверить на отсутствие повреждений во время транспортировки и
комплектность, чтобы можно было сразу предъявить претензии.
3.2 Место установки
Станок можно включать в работу только в помещениях.
Установите машину на ровное основание и зафиксируйте поворотные ролики с помощью
стояночного тормоза.
192
Waxjet 93
4 Описание элементов управления
1
1)
Выключатель „вкл.-выкл.“:


2)
для включения валика для нанесения воска
для нагрева валика для нанесения воска
Регулятор температуры: для установки температуры
Идеальный температурный диапазон находится в
пределах зеленого участка.
Температуру
за
пределами
этого
диапазона
разрешается выбирать только при очень низкой
температуре
окружающей
среды
или
при
недостаточном электропитании через электросеть.
2
4.1 Обслуживание станка
3
Перед каждым включением в работу станок должен находиться в
чистом состоянии.
Опасность травмирования и ожога!
Корпус сильно нагревается рядом с валиком для нанесения
парафина. Вращающиеся валики могут привести к травмам
пальцев.
Обязательно ношение перчаток и защитных очков!
Во время эксплуатации не прикасаться к горячим участкам
корпуса.
Если машина временно выключена, следует повернуть
регулятор температуры в исходное положение.
Промежуток для регулировочных пластин [3] необходимо проверить
и, при необходимости, установить примерно на 3 мм.
Waxjet 93
193
После окончания непродолжительного времени предварительного
нагрева (макс. 10 мин) можно начинать процесс нанесения воска.
Это
происходит
посредством
прикладывания
воска
к
предварительно нагретому валику для нанесения воска. Валик
накапливает нанесенное количество воска и отдает его доске
(лыже), которая перемещается рукой над валиком.
Опасность травмирования!
Если на валик будет нанесено слишком много воска, может
получиться так, что излишки воска начнут вытекать наружу.
Обязательно ношение перчаток и защитных очков!
Идеальная температура валика для нанесения воска после
окончания предварительного нагрева должна быть приведена в
соответствие с конкретной температурой окружающей среды или
сортом воска - с помощью Состояние воска должно быть таким, как
в переходной форме между „тестообразное“ и „жидкое“.
Необходимо не допускать перегрева, так как это
сократит срок службы валика для нанесения воска, а
также приведет к выделению большого количества
дыма!
194
Waxjet 93
4.2 Замена валика
2 3
Опасность травмирования!
Выключите машину, извлеките сетевой штекер и дождитесь
остывания машины!

Снять кожух.

С
помощью
ключа
с
внутренним
шестигранником
(принадлежность) отвернуть потайные винты на внутренней
обойме шарикоподшипника [1].

С помощью ключа с внутренним шестигранником отвернуть
крепежные винты [2] опорной пластины и полностью снять
опорную пластину.
1
2
4
Опасность травмирования!
Во время снятия опорной пластины необходимо придерживать
валик, так как он может опрокинуться вниз. Опасность
травмирования!

Снять гайку [3] с фланца [4].

Снять фланец [4].

Снять валик и заменить его новым валиком.

Сборка происходит в обратной последовательности.
Установить регулировочные пластины на промежуток
ок. 3 мм до валика.
Waxjet 93
195
5 Техобслуживание
Опасность травмирования!
Выключите машину, извлеките сетевой штекер и дождитесь
остывания машины!
A

Агрегат должен всегда содержаться в чистоте.

Выполнять чистку станка только тогда, когда он не работает.
Регулярно производить опорожнение сосуда для сбора
масла [А]!

Проверять и, при необходимости, выполнять юстировку
промежутка между регулировочными пластинами и валиками
(расстояние ок. 3 мм).

Техобслуживание приводного двигателя не требуется.

Натяжение ремня: 1 x в год следует проверять натяжение
ремня, при необходимости, производить подтягивание ремня
посредством смещения приводного двигателя [В].
В случае чрезмерно жесткого натяжения ремня между
валиком для нанесения воска и двигателем вследствие
собственного резонанса возникает шум.
Чистка машины с применением устройства мойки под
высоким
давлением
недопустима!
В
случае
несоблюдения этого условия не принимается никакая
ответственность за ущерб и теряется любое право на
гарантию.
196
Waxjet 93
6 Прекращение эксплуатации и утилизация
Опасность травмирования!
Перед прекращением эксплуатации и демонтажем машины отключите ее от питания и каких-либо внешних
приводов. Используйте только те инструменты, которые предназначены для демонтажа.
В случае прекращения эксплуатации машины разберите и надлежащим образом утилизируйте все
ее компоненты. Перед утилизацией очистите детали, содержащие масло или смазку.
Ни в коем случае не допускайте попадания масел и смазки в почву.
При утилизации компонентов придерживайтесь нормативов, действующих в вашей стране.

Надлежащим образом демонтируйте машину и разберите ее на отдельные компоненты.

Очистите детали, содержащие масло или смазку.

Утилизируйте компоненты в соответствии с их принадлежностью группам материалов (сталь, пластмасса,
электрически и электронные компоненты и т.д.).

Утилизируйте масло и смазку экологически безопасным образом. То же действительно и для биологически
разлагающихся масел и смазок.
Waxjet 93
197
198
Waxjet 93
Waxjet 93
199
200
Waxjet 93
Waxjet 93
201















202
Waxjet 93



















Waxjet 93
203











Berör inte roterande delar under drift!






204
Waxjet 93





En felfri jordning av elsystemet måste garanteras med ett skyddsledarsystem.
Waxjet 93
205
206
Waxjet 93






Waxjet 93
207
2 Teknisk beskrivning
2.1 Tekniska data
Typ:
2700 W
Längd:
770 mm
Bredd:
620 mm
Höjd:
400 mm
Vallarulle:
Ø 155 x 350 mm
Polerrulle:
Ø 155 x 350 mm
Vikt:
ca 100 kg
Ljudemission
Ljudtrycksnivå
208
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
Vallarulle
4
Manöverelement
2
Polerrulle
5
3
Waxjet 93
209
210
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
211
4.2 Byta rulle
2 3
1
2







212
Waxjet 93
A





Waxjet 93
213




214
Waxjet 93
Waxjet 93
215
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
Tel. +43 7752 919-0
e-post: [email protected]
Tekst og grafikk: Gottfried Aschauer
216
Waxjet 93
1 Generelle anvisninger
1.1 Forklaring til symbolene i bruksanvisningen
FARE betegner en fare med høy risikograd, som medfører død eller alvorlige skader dersom den ikke unngås.
ADVARSEL betegner en fare med middels risikograd som kan medføre død eller alvorlige
skader dersom den ikke unngås.
Waxjet 93
217






















218
Waxjet 93











Kontroller maskinen for synlige skader og mangler minst en gang per skift. Meld straks fra til ansvarlig person/sted om
oppståtte endringer (også operative endringer)! Maskinen må omgående stanses og sikres!











Waxjet 93
219
1.2.7 Sikkerhetsanvisninger pleie, vedlikehold og feilutbedring










Bruk hansker!
Bestillingsnummer: 78-150-678
220
Waxjet 93
1.4 Advarsel
Fare for helseskader!
Kontroller regelmessig at disse klistremerkene med sikkerhetsanvisninger befinner seg på maskinen. Bytt
umiddelbart ut klistremerker med sikkerhetsanvisninger som ikke er leselige eller mangler. Kan bestilles hos WINTERSTEIGER med riktig bestillingsnummer.
Les og ta hensyn til bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene før
maskinen tas i bruk!
Bestillingsnummer: 78-166-001
Waxjet 93
221

Rask driftsberedskap



Rask voksing


222
Waxjet 93
Type:
Waxjet 93
Smøremaskin og poleringsbørste
2700 W
770 mm
620 mm
Høyde:
400 mm
Voksrulle:
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Vekt:
ca. 100 kg
Waxjet 93
223
2.2 Maskinoversikt
1
2
4
3
5
1
Voksrulle
4
2
5
3
Avfallsskuff
224
Waxjet 93
Waxjet 93
225
1)


2)
226
Waxjet 93
1
2



4
Fare for helseskader!
Når du tar av lagerskiven, må rullen holdes fast, da den ellers vil
tippe ned.




Waxjet 93
227
A





228
Waxjet 93




Waxjet 93
229
230
Waxjet 93
Waxjet 93
231
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
Tel. +43 7752 919-0
e-mail: [email protected]
Autor şi grafică: Gottfried Aschauer
232
Waxjet 93
Waxjet 93
233















234
Waxjet 93
















Waxjet 93
235

















236
Waxjet 93





Waxjet 93
237
238
Waxjet 93






Waxjet 93
239
2700 W
Lungime
770 mm
620 mm
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
240
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
Elemente de operare
2
5
Batiu
3
Waxjet 93
241
242
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
243



1
2
4




244
Waxjet 93
A





Waxjet 93
245




246
Waxjet 93
Waxjet 93
247
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
电话:+43 7752 919-0
e-mail: [email protected]
作者和插图:Gottfried Aschauer
248
Waxjet 93
Waxjet 93
249






















250
Waxjet 93






















Waxjet 93
251









252
Waxjet 93
Waxjet 93
253






254
Waxjet 93
型号:
Waxjet 93
打蜡机 + 抛光辊
加热装置:
2700 W
长度:
770 mm
宽度:
620 mm
高度:
400 mm
上蜡辊:
? 155 x 350 mm
抛光辊:
? 155 x 350 mm
重量:
大约 100 kg
工作高度:
+ 10 至 35 °C
空气湿度 :
Waxjet 93
255
2.2 机器概览
1
2
4
3
5
1
上蜡辊
4
操作元件
2
抛光辊
5
底座
3
滴槽
256
Waxjet 93
Waxjet 93
257
1)
开关:


2)
2
4.1 操作机器
3
258
Waxjet 93
4.2 辊更换
2 3
1
2



4




Waxjet 93
259
A









260
Waxjet 93
Konformitätserklärung
Declaration of Conformity
Certificat de conformité
Declaración de conformidad
Dichiarazione di conformità
Hiermit erklären wir, dass das Produkt
We hereby declare that this product
Par la présente nous certifions que le dit produit
Por la presente declaramos que el producto
Con la presente dichiariamo che il prodotto
No.:
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EG-EMV-Richtlinie 2004/108/EG
EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Dokumentations-Bevollmächtigter:
Person authorised to compile the technical file:
Personne autorisée à constituer le dossier technique:
Persona facultada para elaborar el expediente técnico:
Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:
WINTERSTEIGER AG
A-4910 Ried i.I. ::: Dimmelstraße 9
Tel.: +43 7752 919-0 ::: Fax: 919-55
e-mail: [email protected]
www.wintersteiger.com
Konformitätserklärung
Prohlášení o shod
Izjava o sukladnosti
Megfelelségi nyilatkozat
Deklaracja zgodnoci
Hiermit erklären wir, dass das Produkt
Tímto prohlašujeme, že produkt
Ovime izjavljujemo da proizvod
Kijelentjük, hogy a termék
Niniejszym owiadczamy, e produkt
No.:
Waxjet 93
Ski & Snowboard Wachsmaschine
Ski & Snowboard Waxing Machine
folgender(-en) einschlägigen Bestimmung(en) entspricht:
odpovídá následujícím píslušným ustanovením:
odgovara sljedeim relevantnim odredbama:
megfelel a következ vonatkozó rendelkezéseknek:
spenia ponisze, obowi
zuj
ce przepisy:
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EG-EMV-Richtlinie 2004/108/EG
EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Mag. Gottfried Aschauer
Dokumentations-Bevollmächtigter:
WINTERSTEIGER AG
Osoba povená sestavením technické dokumentace:
A-4910 Ried / I., Dimmelstraße 9
Osoba ovlaštena za sastaviti tehniku dokumentaciju:
A vonatkozó mszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy:
Osoba upowaniona do przygotowania dokumentacji technicznej:
Ried /.I.,am 18.05.2011
WINTERSTEIGER AG
A-4910 Ried i.I. ::: Dimmelstraße 9
Tel.: +43 7752 919-0 ::: Fax: 919-55
e-mail: [email protected]
www.wintersteiger.com
No.:
Waxjet 93
Ski & Snowboard Wachsmaschine
Ski & Snowboard Waxing Machine
folgender(-en) einschlägigen Bestimmung(en) entspricht:
corespunde urmtoarei (urmtoarelor) prevederi relevante:
* "** " () 25 ():
geçerli hükümlere uygun oldu$unu beyan ediyoruz:
**! !6 :
No.:
Waxjet 93
Ski & Snowboard Wachsmaschine
Ski & Snowboard Waxing Machine
folgender(-en) einschlägigen Bestimmung(en) entspricht:
atitinka visas šias jam taikytinas nuostatas:
atbilst š>dam(-iem) attiec?gajam(-iem) noteikumam(-iem):
vastab järgmis(t)ele harmoneeritud standardi(te)le:
de følgende gjeldende bestemmelser:
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EG-EMV-Richtlinie 2004/108/EG
EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Dokumentations-Bevollmächtigter:
Mag. Gottfried Aschauer
asmuo, @galiotas sudaryti techninC byl
:
WINTERSTEIGER AG
Persona, kura ir pilnvarota sast>d?t tehnisko lietu:
A-4910 Ried / I., Dimmelstraße 9
Isik, kes on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni
En person, som har fullmakt til å utferdige den tekniske dokumentasjonen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Скачать PDF

Реклама

На других языках

Были отображены только страницы документа на Русском языке