Hama 00052379 Návod na obsluhu

Hama 00052379 Návod na obsluhu
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com
00052379/07.10
C
O
M
P
U
T
E
R
2
v Pokyny pre inštaláciu
Zapojte USB vidlicu myši do voľnej USB zásuvky na
PC/Notebooku. Myš je prevádzkovým systémom automaticky rozpoznaná a nainštalovaná. Tento proces môže
trvať niekoľko sekúnd.
Upozornenie: pomocou softwaru môžete nastaviť trom
tlačidlám prídavné funkcie. Prosím, stiahnite si k tomu potrebný
externý manuál k myši na www.hama.com a nainštalujte ho.
4
f
e
o
i
k
s
5
q
h
c
v
Ochrana životného prostredia:
Európska smernica 2002/96/EU a 2006/66/EU stanovuje:
Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické
a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku.
Opätovným zužitkovaním alebo inou formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.
p
u
t
r
j
n
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement