Fellowes L125-A4 Tehnični podatki

Fellowes L125-A4 Tehnični podatki
RE
AD
Y
PO
WE
R
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
RU
GR
DE
TR
IT
CZ
NL
SK
HU
SE
PT
DK
BG
FI
RO
N0
HR
PL
SI
Pred uporabo izdelka preberite ta navodila
za uporabo.
GB
FR
ES
40-42
4-6
3
TÜRKÇE
43-45
7-9
ČESKY
46-48
10-12
49-51
13-15
MAGYAR
52-54
ITALIANO
16-18
PORTUGUÊS
55-57
NEDERLANDS
19-21
58-60
22-24
61-63
DANSK
25-27
HRVATSKI
64-66
SUOMI
28-30
67-69
NORSK
31-33
POLSKI
34-36
37-39
B
F
RE
AD
Y
PO
WER
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
D
A
1
4
3
READY
POWER
m
c
50
READY
A4
A5
POWER
A6
A5
A4
READY
A6
POWER
A6
A6
ER
A4
A4
A5
A6
POW
A5
A5
A5
A4
A4
5
6
READY
READY
7
8
A4
A5
POWER
POWER
READY
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
READY
READY
POWER
POWER
A6
A6
A5
9
READY
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
3
A5
A4
A4
A4
GB
LAMINATOR CONTROLS
A
B
C
D
E
F
FEATURES & TIPS
•
•
•
•
•
•
SETTING UP THE LAMINATOR
3.
8.
9.
HOW TO LAMINATE
Solution
Jamming
Damaged rollers or adhesive on rollers
FR
•
•
•
•
•
•
PRÉPARATION DE LA PLASTIFIEUSE
POUR PLASTIFIER
8.
9.
ES
CONTROLES DE LA PLASTIFICADORA
A
B
C
)
D
E
F
Ranura de entrada de bolsa / documento
Salida de bolsa / documento
Luz LED de encendido
4 minutos
aprox. 30 cm/min
(velocidad fija)
2
Luz (verde)
Sí
Sí
10
•
•
•
•
•
•
CONFIGURACIÓN DE LA PLASTIFICADORA
3.
8.
9.
11
Posible causa
La bolsa tiene ondas o burbujas
DE
BEDIENELEMENTE
A
B
C
D
E
F
220-240 V AC, 50/60 Hz,
1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
0,4mm
•
•
•
•
•
•
3.
9.
FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG
Problem
Folienstärke eventuell falsch.
ITALIANO
IT
COMANDI DELLA PLASTIFICATRICE
A
B
C
D
E
F
Sì
16
Auto
Shut
Off
•
•
•
•
•
•
COME PLASTIFICARE
8.
9.
17
18
NEDERLANDS
NL
BEDIENINGSKNOPPEN LAMINEERMACHINE
A
B
C
D
E
F
Technische gegevens
Spanning / Frequentie /
Stroomsterkte (amp.)
220-240 VAC, 50/60 Hz,
1,5 A
Elektrisch vermogen
300 watt
Afmetingen (HxBxD)
66mm x 356mm x 158mm
Netto gewicht
1,3 kg
Maximale documentdikte
(lamineercapaciteit)
0,02” / 0,4 mm
19
KENMERKEN & TIPS
•
•
•
•
•
•
INSTELLEN VAN LAMINEERMACHINE
3.
HOE TE LAMINEREN
9.
20
PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
Hoes sluit het item niet volledig af
Item is te dik om te lamineren
Maximale documentdikte is ,40mm
Hoesdikte is onjuist
Vastloop
Druk op de ontgrendeling en trek de hoes er
handmatig uit
SV
)
D
E
F
SPECIFIKATIONER
Kapacitet
220−240 V AC, 50/60 Hz
1,5 A
300 W
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
0,02 tum/0,4 mm
•
•
•
•
•
•
23
DANSK
DK
)
D
E
F
KAPACITET
Ydeevne
220-240 V AC, 50/60 Hz
1,5 A
300 watt
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
Effekt
Mål (HxBxD)
Nettovægt
Maks. dokumenttykkelse
(lamineringskapacitet)
0,4 mm
•
•
•
•
•
•
3.
nu.
26
Flyt maskinen til et køligere og tørt sted
Laminatormaskinen er slukket
automatisk
Laminatormaskinen er slukket
automatisk
Genstanden kan være for tyk til at
blive lamineret
Beskadigede ruller eller lim på rullerne
Maksimal dokumenttykkelse er ,40mm
SUOMI
FI
D
E
F
28
•
•
•
•
•
•
LAMINAATTORIN ASENNUS
3.
maan.
29
Tukos
NORSK
N
)
D
E
F
KAPASITET
Kapasitet
9,5" / 241 mm
A4 = 241 mm
75 mikroner (per side)
125 mikroner (per side)
4 minutter
ca. 30 cm/min.
(fast hastighet)
2
Lys (grønt)
Ja
Ja
•
•
•
•
•
•
KLARGJØRE LAMINERINGSMASKINEN
3.
6. Når maskinen er klar, lyser den grønne ”Klar”-
HVORDAN LAMINERE
opp.
lampen kontinuerlig.
9.
FEILRETTING
Problem
Laminatoren har gått i modusen
Automatisk avstenging.
Elementet kan være for tykt til å
lamineres
Posetykkelsen kan være feil
Laminatoren godtar poser på 75–125 mikron
33
POLSKI
PL
Tak
34
FUNKCJE I PORADY
•
•
•
•
•
•
3.
HOW TO LAMINATE
35
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
36
RU
D
E
F
37
•
•
•
•
•
•
3.
8.
9.
38
Способ устранения
Нажмите на рычаг освобождения и извлеките
пакет вручную
39
GR
220-240 V AC,
50/60 Hz,
1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x
158mm
1,3 Kg
•
•
•
•
•
•
9.
41
Λύση
42
TÜRKÇE
TR
)
D
E
F
220-240V AC, 50/60Hz,
1,5A
300 Wat
66mm x 356mm x 158mm
1,3 Kg
0.02” / 0.4mm
Evet
•
•
•
•
•
•
LAMİNASYON MAKİNESİNİ AYARLAMA
kontrol edin.
9.
44
Çözüm
Laminasyon makinesi Otomatik Kapatma
moduna girmiştir
ČESKY
CZ
220-240V AC,
300 wattů
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
46
VLASTNOSTI & TIPY
•
•
•
•
•
•
NASTAVENÍ LAMINÁTORU
3.
8.
47
48
SK
D
E
F
1,5 A
300 W
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
•
•
•
•
•
•
NASTAVENIE LAMINÁTORA
POSTUP LAMINOVANIA
9.
50
Riešenie
Zaseknutie
MAGYAR
HU
LAMINÁLÓGÉP VEZÉRLŐI
A
B
C
D
E
F
220-240 V AC,
50/60 Hz, 1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
52
•
•
•
•
•
•
HOGYAN LAMINÁLJUNK
8.
9.
53
Max. dokumentumvastagság: ,40 mm
54
PORTUGUÊS
P
)
D
E
F
CAPACIDADES
Desempenho
•
•
•
•
•
•
1.
3.
4. Ligue o aparelho (interruptor situado na parte lateral do 8.
2.
9.
DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema
O laminador encontra-se no modo de
encerramento automático
Encravamento
W.E.E.E.
Este equipamento está classificado como Equipamento Eléctrico e Electrónico. Caso seja necessário eliminar este
equipamento, certifique-se de que procede em conformidade com a Directiva Europeia relativa a Equipamento Eléctrico e
Electrónico (REEE) e de acordo com a legislação local relativa a esta directiva.
Para mais informações sobre a Directiva REEE, visite www.fellowesinternational.com/WEEE
57
BG
БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАМИНАТОРА
A
B
C
D
E
F
9.5” / 241 mm
A4 = 241 mm
75 микрона
(на страна)
125 микрона
(на страна)
4 минути
прибл. 30 cm/min
(фиксирана
220-240 V AC,
50/60 Hz, 1.5 A
300 вата
66mm x 356mm x
158mm
Нетно тегло
1,3 Kg
Максимална дебелина на документа
(капацитет на ламиниране)
0.02” / 0,4mm
58
•
•
•
•
•
•
НАСТРОЙВАНЕ НА ЛАМИНАТОРА
3.
2. Проверете дали има достатъчно пространство зад машината
(мин. 50 см), за да могат документите да преминават
свободно.
9.
59
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
RO
D
E
F
Da
Da
•
•
•
•
•
•
9.
62
63
HRVATSKI
HR
KONTROLE PLASTIFIKATORA
Sklopka uključeno/isključeno
LED-žaruljica pripravnosti (zelena)
)
Otpusna poluga (
A
B
C
D
E
F
RADNE ZNAČAJKE
Učinak
64
•
•
•
•
•
•
3.
8.
9.
LED-žaruljica napajanja treperi crveno,
a LED-žaruljica pripravnosti (zelena) je
isključena
Folija nije potpuno zatvorila artikl
Artikl je možda prevelike debljine
66
SI
Stikalo za vklop/izklop
LED za stanje pripravljenosti (zelena)
)
Ročka za sprostitev (
D
E
F
Folijski žepek / reža za vstavljanje
dokumentov
Folijski žepek / izhod dokumenta
LED za napajanje (rdeča)
ZMOGLJIVOST
Zmogljivost
Oblika
Širina za vstavljanje
Debelina žepka (min)
Debelina žepka (maks)
Čas za zagon (približno)
Laminiranje
(+/- 5%)
Število valjev
Označba pripravljenosti
Ročka za sprostitev
Samodejni izklop
9,5” / 241 mm
A4 = 241 mm
75 mikronov (na stran)
125 mikronov (na stran)
4 minute
pribl. 30 cm/min
(fiksna hitrost)
2
Lučka (zelena)
Da
Da
Tehnični podatki
Napetost / Frekvenca /
Tok (Amperi)
220-240 V AC, 50/60 Hz,
1,5 A
Moč
300 Vatov
Mere (V x Š x G)
66mm x 356mm x 158mm
Neto teža
1,3 kg
Največja debelina dokumentov
(zmogljivost laminiranja) 0,02” / 0,4 mm
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA — HRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO
- Napravo uporabljajte samo v notranjih prostorih. Napravo priključite v lahko dostopno vtičnico.
- Da bi preprečili električni udar, naprave ne uporabljajte v bližini vode ter je ne polivajte po napravi, kablih ali stenski
vtičnici.
ZAGOTOVITE, da je naprava na ravni površini.
NE puščajte napajalnega kabla v stiku z vročimi
površinami.
POSKUSNO laminirajte nekaj listov in napravo nastavite
NE puščajte napajalnega kabla, da visi s polic ali omar.
pred končnim laminiranjem.
ODSTRANITE sponke in ostale kovinske predmete, preden NE uporabljajte naprave, če je napajalni kabel
začnete z laminiranjem.
poškodovan.
HRANITE napravo stran od virov toplote in vode.
NE poskušajte sami odpreti ali kakor koli popravljati
naprave.
IZKLOPITE napravo po vsaki uporabi.
NE prekoračite navedene učinkovitosti naprave.
IZKLJUČITE napravo iz električnega napajanja, če je ne
boste uporabljali dlje časa.
NE dovolite otrokom, da napravo uporabljajo brez nadzora
odrasle osebe.
UPORABITE folijske žepke, ki so narejeni za uporabo pri
primernih nastavitvah.
NE laminirajte ostrih ali kovinskih predmetov (npr. sponk
HRANITE izven dosega hišnih ljubljenčkov, ko je naprava ipd.).
v uporabi.
NE laminirajte dokumentov, občutljivih na toploto (npr.
kart, ultrazvočnih posnetkov ipd.) pri vročih nastavitvah.
NE laminirajte s samolepljivimi folijskimi žepki pri vročih
nastavitvah.
NE laminirajte praznega folijskega žepka.
67
Funkcija "Sprostitev"
Če želite folijski žepek med laminiranjem
odstraniti ali prilagoditi, aktivirajte ročko za
sprostitev na zadnji strani naprave. Žepek
lahko iz reže za vstavljanje odstranite samo, ko
je ročka aktivirana.
Samodejni izklop
Po 30 minutah bo stroj samodejno preklopil v
način samodejnega izklopa. LED za napajanje
5 minut utripa rdeče in nato ugasne. LED za
stanje pripravljenosti ugasne. Če želite stroj še
naprej uporabljati, pritisnite stikalo za vklop/
izklop. Stroj se sam ponastavi.
POSTAVITEV LAMINATORJA
1. Zagotovite, da je naprava na ravni površini.
•
•
•
•
•
•
3.
Za boljše rezultate uporabite folijske žepke znamke
Fellowes ®: 80–125 mikronov.
Naprava za laminiranje ne potrebuje nosilca. Mehanizem
je brez nosilca.
Predmet, ki ga želite laminirati, vedno vstavite v folijski
žepek ustrezne velikosti.
Pred končnim postopkom vedno preizkusite delovanje na
dokumentu podobne velikosti in debeline.
Pripravite folijski žepek in predmet za laminiranje.
Predmet vstavite na sredino žepka tako, da se dotika
glavnega zatesnjenega roba. Preverite, da žepek ni
prevelik za vaš predmet.
Po potrebi po laminiranju in hlajenju odvečen material
okrog predmeta obrežite.
Napravo priključite v lahko dostopno vtičnico.
ali je za napravo dovolj prostora (najmanj 50 cm)
2. Preverite,
za neoviran prehod predmetov.
KAKO LAMINIRATI
4. Napravo vklopite (stikalo je ob strani naprave).
8.
rdeča lučka za stanje "Vklopljeno". Naprava se zdaj
5. Zasveti
zaganja.
9.
6. Ko je naprava pripravljena, sveti zelena lučka za stanje
"Pripravljen".
vstavite v odprt folijski žepek. Preverite, ali je
7. Dokument
dokument vstavljen na sredino zatesnjenega roba. Za doku-
Zagotovite, da boste žepek v napravo vstavili z zatesnjenim
robom naprej. Žepek postavite naravnost in na sredino reže,
ne ob rob. Za vodilo uporabite oznake za vstavljanje.
Pri izhodu je laminiran žepek lahko vroč in mehak. Žepek
takoj odstranite, da bi preprečili morebitno zagozdenje.
Žepek položite na ravno površino, da se ohladi. Pri rokovanju z vročim folijskim žepkom bodite previdni.
ment uporabite folijski žepek ustrezne velikosti.
POTREBUJETE POMOČ?
Dovolite, da vam naši strokovnjaki pomagajo z rešitvijo.
Oddelek za pomoč uporabnikom ... www.fellowes.com
Preden se obrnete na svojega prodajalca, vedno najprej stopite v stik s podjetjem Fellowes. Za kontaktne podatke si oglejte zadnjo
stran.
Razmislite o registraciji svojega izdelka na www.fellowes.com/register, kjer boste prejeli najnovejše in dodatne informacije.
68
Rešitev
Lučka "Vklopljeno" ne sveti (rdeča LED)
Vklopite napravo ob strani in jo vključite v stensko
vtičnico
Dolgo časa ni lučke za stanje "Pripravljen"
(zelena LED)
Naprava se nahaja v vročem ali vlažnem
okolju
Napravo prestavite na hladnejše in bolj suho mesto
LED za napajanje utripa rdeče, LED za stanje
pripravljenosti (zelena) ne sveti
Laminator je prešel v način samodejnega
izklopa
Lučka stanja pripravljenosti (zelena) in LED
za napajanje (rdeča) sta ugasnili
Laminator je v načinu samodejnega izklopa
Žepek predmeta ne zatesni popolnoma
Predmet je morda predebel za laminiranje
Maksimalna debelina dokumenta je lahko ,40 mm
Folijski žepek vsebuje valove ali mehurčke
Nastavitev debeline žepka je morda napačna
Laminator sprejme vrečke dolžine 75–125 mikronov
Folijski žepek se je izgubil v napravi
Žepek je zagozden
PŽepek ste v napravo vstavili z odprtim
delom naprej
Žepek ob vstavljanju dokumenta v napravo
ni bil poravnan na sredino
Zagozdenje
Obrnite ročko za sprostitev in predmet izvlecite z roko
Žepek ob vstavljanju dokumenta v napravo
ni bil poravnan
Uporabili ste prazen žepek
Žepek je po laminiranju poškodovan
Poškodovani valjčki ali samolepilni valjčki
Skozi napravo spustite liste za čiščenje, da preverite in
očistite valjčke
HRAMBA & ČIŠČENJE
Iz zidne vtičnice izvlecite napajalni kabel. Počakajte, da se naprava ohladi. Zunanjost naprave lahko očistite z vlažno krpo. Za lesk ne uporabljajte topil
ali vnetljivih materialov. Na napravi lahko uporabite liste za čiščenje, ki so tudi v prodaji. Ko je naprava topla, skoznjo spustite liste za čiščenje, da
očistite morebitne ostanke na valjih. Za optimalno učinkovitost priporočamo, da liste za čiščenje uporabljate redno. (Koda za naročanje listov za čiščenje
#5320604)
REGISTRACIJA IZDELKA / SVETOVNA GARANCIJA
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Fellowes. Za registracijo izdelka in pregled novic o izdelku, povratnih informacijah in ponudbah obiščite spletno
mesto www.fellowes.com/register. Podrobnosti o izdelku najdete na ploščici s specifikacijami na zadnji strani ali spodnjem delu naprave.
Podjetje Fellowes jamči, da so vsi deli laminatorja brez napak v materialu in izdelavi 1 leti od dneva nakupa prvega uporabnika. Če se v času trajanja
garancijske dobe kateri koli del okvari, je vaša edina možnost popravilo ali zamenjava okvarjenega dela na podlagi mnenja in na stroške podjetja Fellowed. Ta garancija ni veljavna v primeru zlorabe, neprimerne rabe ali nepooblaščenega popravila. Katera koli implicirana garancija, vključno garancija
o ustreznosti prodaje ali ustreznosti za določen namen uporabe, je tukaj v trajanju omejena na ustrezno garancijsko obdobje, navedeno zgoraj. Podjetje
Fellowes v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za poškodbe, ki so posledica uporabe tega izdelka. Ta garancija vam daje določene pravne
pravice. Morda vam pripadajo tudi druge pravne pravice, ki se razlikujejo od te garancije. Trajanje in pogoji te garancije so veljavni povsod po svetu, razen
v državah, kjer zakonsko veljajo drugačne omejitve ali pogoji. Za več podrobnosti ali za servis v sklopu te garancije se obrnite na podjetje Fellowers ali
vašega prodajalca.
W.E.E.E.
Ta izdelek se šteje kot električna in elektronska oprema. Ko boste želeli zavreči izdelek, vas prosimo, da to storite v skladu z
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) in predpisi, ki veljajo v vaši državi.
Za več informacij o Direktivi WEEE obiščite www.fellowesinternational.com/WEEE
69
+1-800-33-11-77
+1-800-665-4339
00-800-1810-1810
+001-800-514-9057
+1-800-955-0959
+61-3-8336-9700
+31-(0)-13-458-0580
+1-905-475-6320
+ 49-(0)-511-545-489-0
+34-91-748-05-01
+33-(0)-1-78-64-91-00
+39-071-730041
Japan
Korea
Malaysia
Polska
Russia
Singapore
United Kingdom
+81-(0)-3-5496-2401
+82-2-3462-2884
+60-(0)-35122-1231
+48-(22)-2052110
+7-495-280-7180
+65-6221-3811
+44-(0)-1302-836800
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement