Installation manual

Installation manual
INSTALLATION AND SERVICE MANUAL
3
14
26
38
PRIRUČNIK ZA UGRADNJU I SERVISIRANJE
49
60
72
84
95
SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA (VZDUCH - VODA)
SUSTAV S TOPLINSKOM CRPKOM ZRAK-VODA
LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ RENDSZER
LUFT-TIL-VANN VARMEPUMPESYSTEM
SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH-VODA
NÁVOD NA INŠTALÁCIU A OBSLUHU
106
PRIROČNIK ZA MONTAŽO IN VZDRŽEVANJE
118
SISTEM TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK–VODA
EN
FR
DE
CZ
CR
HU
GR
SV
INSTALLATION AND SERVICE MANUAL
EN
1.0 MPa (10 bar)
1.5 MPa (15 bar)
0.1 MPa (1 bar)
0.35 MPa (3.5 bar)
2.75kW @ 230V~
181 kg
251 kg
360 kg
3
1.0
IMPORTANT INSTALLATION POINTS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
EN
2.0
INSTALLATION AND SERVICE MANUAL
INSTALLATION – GENERAL REQUIREMENTS
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
4
•
•
•
INSTALLATION AND SERVICE MANUAL
150
210
300
A (mm)
315
315
315
B (mm)
354
354
354
C (mm)
800
1184
1474
D (mm)
1090
1474
2040
SURFACE AREA (sq.m)
0.65
0.79
0.79
102
163
254
243
329.5
476
HEAT LOSS (kWh/24h)
1.45
1.91
2.52
123
188
262
102
163
254
3.0
EN
INSTALLATION – PLUMBING
3.1
3.2
3.3
3.4
5
3.5
3.6
3.7
3.8
INSTALLATION AND SERVICE MANUAL
4
8
1
3
9
2
1
EN
5
6
2
3
4
5
6
7
8
9
7
4.0
ELECTRICAL REQUIREMENTS
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
6
1
4.7
4.8
4.9
INSTALLATION AND SERVICE MANUAL
4
4
3
6
6
1 2
2
TBO3 (230V)
3
A B
1
TO HYDRO UNIT
2
3
GREEN/YELLOW
4
BLUE
5
6
BROWN
7
230V~ MAINS SUPPLY
FROM HYDRO UNIT.
1.5mm2 MIN. CABLE SIZE
TBO6 (TTW)
1
5.0
7
EN
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
INSTALLATION AND SERVICE MANUAL
6.0
EN
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
8
INSTALLATION AND SERVICE MANUAL
5
1
2
3
4
7.0
TERMINAL BRACKET
2
3
4
5
7.1
7.2
8.0
1
EN
8.1
8.2
8.3
9
8.4
INSTALLATION AND SERVICE MANUAL
•
•
•
9.0
9.1
9.2
9.3
EN
3
5
6
7
8
9
12
Diagram 5
12
10
5
1
2
6
9
3
8
7
10.0
INSTALLATION AND SERVICE MANUAL
FAULT
POSSIBLE CAUSE
2. Pressure Relief Valve seat is
damaged
EN
11
11.0
INSTALLATION AND SERVICE MANUAL
EN
12.0
ENVIRONMENTAL INFORMATION
12
INSTALLATION AND SERVICE MANUAL
•
•
•
•
•
•
•
•
EN
13
FR
14
1.0
POINTS IMPORTANTS CONCERNANT
L’INSTALLATION
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
FR
15
•
•
•
150
210
300
A (mm)
315
315
315
B (mm)
354
354
354
C (mm)
800
1184
1474
D (mm)
1090
1474
2040
SUPERFICIE (m²)
0.65
0.79
0.79
102
163
254
243
329.5
476
PERTE DE CHALEUR (kWh/24h)
1.45
1.91
2.52
123
188
262
102
163
254
AU MOYEN D'UN CHAUFFAGE À CYLINDRE
ÉLECTRIQUE UNIQUEMENT (minutes)
CAPACITÉ CHAUFFÉE AU MOYEN D'UN
CHAUFFAGE À CYLINDRE ÉLECTRIQUE
UNIQUEMENT (litres)
FR
3.0
INSTALLATION - PLOMBERIE
3.1
3.2
3.3
16
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
8
1
2
3
4
5
6
7
RETOUR DU CIRCUIT
PRIMAIRE
8
9
1
3
9
2
1
5
6
7
4.0
FR
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4
FR
4
3
6
6
VERS LE SYSTÈME DE
POMPE À CHALEUR
2
SONDE
3
4
BLEU
5
COUPE-CIRCUIT
THERMIQUE BIPOLAIRE
6
MARRON
7
ALIMENTATION RÉSEAU
13 AMPÈRES 1,5 mm2
DIAMÊTRE DE CÂBLE MINI
1 2
2
TBO3 (230V)
3
1
5.0
1
7
MISE EN SERVICE
18
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
MAINTENANCE - DÉTARTRAGE DU
CHAUFFE-BALLON
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
FR
19
6.9
MANUEL D’INSTALLATION ET DE RÉPARATION
6.11
FR
5
1
1
2
COUPE-CIRCUIT
THERMIQUE
3
4
5
BOUTON DE RÉINITIALISATION
SITUÉ SUR CETTE SURFACE
2
3
4
20
NOTE:
LE COUVERCLE ET L'ÉLÉMENT
ONT ÉTÉ ENLEVÉS DE CETTE
VUE POUR PLUS DE CLARTÉ
SYSTÈME DE POMPE À CHALEUR AIR-EAU
7.0
7.1
7.2
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
FR
•
•
•
21
9.0
9.1
9.2
9.3
12
Schéma 5
FR
12
22
5
1
2
6
9
3
8
7
10.0
CAUSE POSSIBLE
2. Enlevez et remplacez
FR
23
11.0
FR
12.0
24
SYSTÈME DE POMPE À CHALEUR AIR-EAU
MANUEL D’INSTALLATION ET DE RÉPARATION
•
•
•
•
•
•
•
•
FR
France Carrier S.A. Route de Thil, BP 49 01122 Montiuel
Cedex, France.
25
DE
1,0 MPa (10 bar)
1,5 MPa (15 bar)
0,1 MPa (1 bar)
0,35 MPa (3,5 bar)
2,75 kW bei 230 V~
181 kg
251 kg
360 kg
26
1.0
1.3
1.4
1.5
2.0
INSTALLATIONS - UND WARTUNGSANLEITUNG
INSTALLATION – ALLGEMEINE
ANFORDERUNGEN
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
DE
27
•
•
•
•
150
210
300
A (mm)
315
315
315
B (mm)
354
354
354
C (mm)
800
1184
1474
D (mm)
1090
1474
2040
FLÄCHE M
0.65
0.79
0.79
102
163
254
243
329.5
476
WÄRMEVERLUST (kWh/24h)
1.45
1.91
2.52
123
188
262
102
163
254
2
DE
3.0
INSTALLATION – ROHRVERLEGUNG
3.1
3.2
28
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
INSTALLATIONS - UND WARTUNGSANLEITUNG
4
8
1
KALTWASSERZULAUF
2
ABSPERRVENTIL
3
SICHERHEITSGRUPPE
NF 7 BAR
4
5
ABLAUFROHR
6
ZULAUF PRIMÄRKREIS
7
8
9
1
3
9
2
1
5
6
DE
7
4.0
ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN
4.1
4.2
4.3
4.4
29
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
DE
Abbildung 3
5
4
4
3
6
6
ZUM WÄRMEPUMPENSYSTEM
2
3
4
BLAU
5
6
BRAUN
7
1 2
2
TBO3 (230V)
3
A B
TBO6 (TTW)
1
5.0
1
7
INBETRIEBNAHME
30
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
INSTALLATIONS - UND WARTUNGSANLEITUNG
6.0
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
DE
31
6.7
6.8
6.9
DE
5
1
1
ANSCHLUSSKONSOLE
2
ÜBERTEMPERATURABSCHALTUNG
3
4
NETZANSCHLUSSKLEMMENBLOCK
5
RESET-TASTE BEFINDET
SICH AUF DIESER OBERFLÄCHE
2
3
4
32
7.0
7.1
7.2
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
DE
33
9.0
ERSATZTEILE
9.1
9.2
9.3
12
Abbildung 5
DE
12
34
5
1
2
6
9
3
8
7
10.0
MÖGLICHE URSACHE
ABHILFE
DE
35
11.0
DE
12.0
36
WICHTIGE INFORMATION UND WARNHINWEISE
•
•
•
•
•
•
•
•
DE
37
CZ
1,0 MPa (10 bar)
1,5 MPa (15 bar)
0,1 MPa (1 bar)
0,35 MPa (3,5 bar)
2,75 kW @ 230 V~
181 kg
251 kg
360 kg
SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA (VZDUCH - VODA)
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.0
MONTÁŽ – VŠEOBECNÉ POŽADAVKY
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
CZ
39
•
•
150
210
300
A (mm)
315
315
315
B (mm)
354
354
354
C (mm)
800
1184
1474
D (mm)
1090
1474
2040
Plocha (m2)
0.65
0.79
0.79
102
163
254
243
329.5
476
TEPELNÉ ZTRÁTY (kWh/24h)
1.45
1.91
2.52
DOBA OHŘEVU Z 15ºC na 60ºC – POUZE
123
188
262
102
163
254
POMOCÍ ELEKTRICKÉHO VÁLCOVÉHO
OHŘÍVAČE (min.)
OHŘÁTÉ MNOŽSTVÍ POUZE POMOCÍ
ELEKTRICKÉHO VÁLCOVÉHO OHŘÍVAČE (litry)
CZ
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
40
3.6
3.7
3.8
4
8
1
2
3
4
EXPANZNÍ NÁDOBKA PRO
UŽITKOVOU VODU
5
ODTOKOVÉ POTRUBÍ
POJISTNÉHO VENTILU
6
PŘÍTOK PRIMÁRNÍHO
OKRUHU
7
ZPÁTEČKA PRIMÁRNÍHO
OKRUHU
8
ODBĚRNÉ MÍSTO TEPLÉ VODY
9
PŘIPOJENÍ RECIRKULACE
UŽITKOVÉ VODY
1
3
9
2
1
5
6
7
4.0
POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
CZ
41
4.7
4.8
4.9
4
4
3
6
6
TBO3 (230V)
3
A B
TBO6 (TTW)
5.0
CZ
2
3
ZELENO-ŽLUTÝ
4
MODRÝ
5
DVOUPOLOVÁ TEPELNÁ
POJISTKA
6
HNĚDÝ
7
7
UVEDENÍ DO PROVOZU
42
1 2
2
1
1
5.9
6.0
6.8
6.9
CZ
43
5
1
2
1
2
TEPELNÁ POJISTKA
3
4
BLOK SVORKOVNICE
PRO HLAVNÍ NAPÁJENÍ
5
RESETOVACÍ TLAČÍTKO
UMÍSTĚNÉ NA TOMTO POVRCHU
POZNÁMKA:
PRO LEPŠÍ NÁZORNOST BYLY
ODSTRANĚNY KRYT A
MONTÁŽE KOMPONENTŮ
3
4
7.0
ÚDRŽBA – POJISTNÉ VENTILY
7.1
7.2
CZ
8.0
POKYNY PRO UŽIVATELE
8.1
8.2
8.3
44
8.4
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE
•
•
•
•
9.0
9.1
9.2
9.3
12
Diagramu 5
12
5
1
2
6
9
3
8
7
CZ
45
10.0
ZÁVADA
Horká voda
neteče
IDENTIFIKACE ZAVAD
CZ
46
11.0
ZÁRUKA
12.0
CZ
47
SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA (VZDUCH - VODA)
DŮLEŽITÉ INFORMACE A VAROVÁNÍ
ČTĚTE PŘED INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ. UCHOVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ. NÁSLEDUJÍCÍ
INFORMACE JSOU NEZBYTNÉ PRO LIKVIDACI ZAŘÍZENÍ PO SKONČENÍ JEHO ŽIVOTNOSTI
NEBO PRO JEHO RECYKLACI.
•
•
•
•
•
•
•
•
CZ
•
•
•
48
SUSTAV S TOPLINSKOM CRPKOM ZRAK-VODA
PRIRUČNIK ZA UGRADNJU I SERVISIRANJE
SUSTAV S TOPLINSKOM CRPKOM ZRAK-VODA
1,0 MPa (10 bar)
1,5 MPa (15 bar)
0,1 MPa (1 bar)
0,35 MPa (3,5 bar)
2,75kW @ 230V~
181 kg
251 kg
360 kg
CR
SUSTAV S TOPLINSKOM CRPKOM ZRAK-VODA
1.0
VAŽNE NAPOMENE ZA UGRADNJU
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.0
2.1
2.2
2.3
CR
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
50
PRIRUČNIK ZA UGRADNJU I SERVISIRANJE
•
SUSTAV S TOPLINSKOM CRPKOM ZRAK-VODA
•
•
PRIRUČNIK ZA UGRADNJU I SERVISIRANJE
NOMINALNI KAPACITET (litara)
150
210
300
A (mm)
315
315
315
B (mm)
354
354
354
C (mm)
800
1184
1474
D (mm)
1090
1474
2040
KVADRATURA POVRŠINE (m2)
0.65
0.79
0.79
IZLAZ TOPLE VODE PRI 60ºC (litara)
102
163
254
IZLAZ MIJEŠANE TOPLE VODE PRI 40ºC (litara)
243
329.5
476
GUBITAK TOPLINE (kWh/24h)
1.45
1.91
2.52
VRIJEME ZAGRIJAVANJA OD 15ºC DO 60ºC –
123
188
262
102
163
254
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
CR
51
SUSTAV S TOPLINSKOM CRPKOM ZRAK-VODA
3.7
3.8
PRIRUČNIK ZA UGRADNJU I SERVISIRANJE
4
8
1
ULAZ HLADNE VODE
2
IZOLACIJSKI VENTIL
3
4
EKSPANZIJSKA POSUDA
SANITARNE VODE
5
6
PRIMARNI TOK
7
POVRAT PRIMARNOG TOKA
8
IZLAZ VRUĆE VODE
9
1
3
9
2
1
5
6
7
4.0
4.1
4.2
CR
4.3
4.4
4.5
4.6
52
SUSTAV S TOPLINSKOM CRPKOM ZRAK-VODA
PRIRUČNIK ZA UGRADNJU I SERVISIRANJE
4.7
4.9
4.8
4
4
3
6
6
1 2
2
TBO3 (230V)
3
A B
TBO6 (TTW)
1
5.0
1
2
3
ZELENO/ŽUTO
4
PLAVO
5
TERMIČKI PREKIDAČ
6
SMEĐE
7
13 AMP IZMJENIČNO
NAPAJANJE, 1,5mm2 MIN.
DIMENZIJE KABELA
7
5.4
5.5
5.6
5.8
5.7
CR
53
SUSTAV S TOPLINSKOM CRPKOM ZRAK-VODA
5.9
PRIRUČNIK ZA UGRADNJU I SERVISIRANJE
6.0
CR
6.7
6.8
6.9
54
SUSTAV S TOPLINSKOM CRPKOM ZRAK-VODA
PRIRUČNIK ZA UGRADNJU I SERVISIRANJE
5
1
2
1
KONZOLA TERMINALA
2
3
4
BLOK TERMINALA
NAPAJANJA
5
3
4
7.0
7.1
7.2
8.0
KORISNIČKE UPUTE
8.1
8.2
8.3
CR
55
SUSTAV S TOPLINSKOM CRPKOM ZRAK-VODA
8.4
9.0
9.1
9.2
9.3
12
CR
PRIRUČNIK ZA UGRADNJU I SERVISIRANJE
Skicu 5
12
56
5
1
2
6
9
3
8
7
10.0
PRIRUČNIK ZA UGRADNJU I SERVISIRANJE
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
PROBLEM
Nema protoka
tople vode
MOGUĆI UZROK
MJERA ZA UKLANJANJE
1. Glavni dovod vode je zatvoren
3. Kvar senzora temperature
spremnik vode
2. Kvar senzora temperature
spremnik vode
2. Provjerite rad senzora. Izmijenite
ga po potrebi
1. Previsok tlak vode iz vodovodne
mreže
CR
57
SUSTAV S TOPLINSKOM CRPKOM ZRAK-VODA
11.0
PRIRUČNIK ZA UGRADNJU I SERVISIRANJE
JAMSTVO
Molimo das da za jamstvene detalje kontaktirate vašeg dobavljača toplinskih
crpki ESTIA.
12.0
CR
58
INFORMACIJE O ZAŠTITI OKOLIŠA
SUSTAV S TOPLINSKOM CRPKOM ZRAK-VODA
PRIRUČNIK ZA UGRADNJU I SERVISIRANJE
VAŽNE INFORMACIJE I UPOZORENJE
•
•
•
•
•
•
•
•
Vrlo smo obzirni prema okolišu i pozdravljamo uredbu 2002/96/EC WEEE
(Otpadna električna i elektronska oprema).
CR
Croatia / Hrvatska AIRCOND, Klimaanlagen, Handelsgesellshcaft m.b.H,
Petersgasse 45, A-8010, Graz, Austria.
59
LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ RENDSZER
FORRÓ VÍZ TARTÁLY
KÖZVETETT FŰTÉSI MÓDSZER
ZÁRT KIMENET (SZELLŐZTETÉS
NÉLKÜL)
FELSZERELÉSI ÉS SZERVIZELÉSI
KÉZIKÖNYV
FONTOS
KÉRJÜK, OLVASSA EL ÉS BIZONYOSODJON MEG, HOGY MEGÉRTETTE JELEN
UTASÍTÁSOKAT MIELŐTT A VÍZTARTÁLY FELSZERELÉSÉHEZ FOGNA. A NEM
MEGFELELŐ FELSZERELÉS ÉRVÉNYTELENÍTHETI A GARANCIÁT.
A VÍZTARTÁLYT SZAKKÉPZETT VÍZSZERELŐNEK KELL FELSZERELNIE,
A HELYI VÍZVEZETÉK ÉS GÁZSZERELÉSI, ÉPÍTKEZÉSI, ILLETVE
ELEKTROMOSSÁGRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.
KÉRJÜK, TARTSA MEG JELEN KÉZIKÖNYVET AZ EGYSÉGGEL JÖVŐBENI
HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL.
HU
60
1.0 MPa (10 bar)
1.5 MPa (15 bar)
0.1 MPa (1 bar)
0.35 MPa (3.5 bar)
2.75kW @ 230V~
181 kg
251 kg
360 kg
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.0
2.5
2.6
2.7
HU
2.8
150
210
300
A (mm)
315
315
315
B (mm)
354
354
354
C (mm)
800
1184
1474
D (mm)
1090
1474
2040
0.65
0.79
0.79
102
163
254
243
329.5
476
HŐVESZTESÉG (kWh/24h)
1.45
1.91
2.52
123
188
262
102
163
254
HU
3.0
3.1
3.2
62
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
8
1
2
3
BIZTONSÁGI CSOMAG
NF 7 BAR
4
5
6
7
8
MELEGVÍZ KIMENET
9
HÁLÓZATI VÍZ
ÚJRAKERINGETÉSI
CSATLAKOZÁS
1
3
9
2
1
5
6
7
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
HU
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4
3
6
1
2
3
4
KÉK
5
6
BARNA
7
13 AMP HÁLÓZATI
ÁRAMERŐSSÉG
1.5mm2 MIN.
KÁBELMÉRET
4
6
1 2
2
TBO3 (230V)
3
A B
TBO6 (TTW)
1
HU
5.0
7
ÜZEMBE HELYEZÉS
64
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
HU
65
6.8
6.9
5
1
2
HU
3
4
66
1
2
HŐMEGSZAKÍTÓ
3
4
HÁLÓZATI ÁRAM
CSATLAKOZÓBLOKK
5
7.0
7.1
7.2
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
HU
67
9.0
FELSZERELÉSI ÉS SZERVIZELÉSI KÉZIKÖN
9.1
9.2
9.3
12
Diagram 5
12
5
1
2
6
9
3
HU
68
8
7
10.0
HIBAKERESÉS
HIBA
MEGOLDÁS
HU
69
11.0
12.0
HU
KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK
70
•
•
•
•
•
•
•
•
HU
71
GR
72
1.0
1.2
1.4
1.5
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
GR
73
•
•
•
150
210
300
A (mm)
315
315
315
B (mm)
354
354
354
C (mm)
800
1184
1474
D (mm)
1090
1474
2040
0.65
0.79
0.79
102
163
254
243
329.5
476
1.45
1.91
2.52
123
188
262
102
163
254
3.0
3.1
GR
3.2
74
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
8
1
3
9
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
6
7
4.0
4.1
4.2
4.3
GR
75
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
GR
5
4
4
3
6
6
TBO3 (230V)
3
A B
TBO6 (TTW)
76
2
3
4
ΜΠΛΕ
5
6
ΚΑΦΕ
7
1 2
2
1
1
7
5.0
6.0
GR
77
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
GR
78
5
1
2
3
4
7.0
2
3
4
5
7.1
7.2
8.0
1
8.1
8.2
8.3
8.4
GR
9.0
9.1
9.2
9.3
12
12
5
1
2
6
9
3
GR
80
8
7
10.0
ΒΛΑΒΗ
GR
81
11.0
12.0
GR
82
•
•
•
•
•
•
•
GR
83
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPSSYSTEM
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPSSYSTEM
VATTENBEHÅLLARE MED
SLUTET SYSTEM FÖR HUSHÅLL –
INDIREKT UPPVÄRMNINGSSYSTEM
INSTALLATIONS- OCH SERVICEMANUAL
VIKTIGT
LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT INNAN INSTALLATIONEN AV
VATTENBEHÅLLARE PÅBÖRJAS. FELAKTIG INSTALLATION KAN GÖRA
GARANTIN OGILTIG. VATTENBEHÅLLARE MÅSTE INSTALLERAS AV EN BEHÖRIG
INSTALLATÖR I ENLIGHET MED GÄLLANDE BESTÄMMELSER FÖR BYGG- OCH
ANLÄGGNINGSARBETEN. FÖRVARA DENNA MANUAL TILLSAMMANS MED
APPARATEN FÖR FRAMTIDA REFERENS.
TEKNISK SPECIFIKATION
Nominellt tryck
Provtryck (hydrauliskt)
Minsta rekommenderat inloppstryck
Primärkretsens maximala drifttryck
Nominell effekt (värmeelement)
Vikt (full)
150 liter indirekt
210 liter indirekt
300 liter indirekt
SV
84
1,0 MPa (10 bar)
1,5 MPa (15 bar)
0,1 MPa (1 bar)
0,35 MPa (3,5 bar)
2,75kW vid 230V~
181 kg
251 kg
360 kg
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPSSYSTEM
1.0
VIKTIGA INSTALLATIONSMOMENT
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.0
INSTALLATION – ALLMÄNNA KRAV
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
SV
85
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPSSYSTEM
•
150
210
300
A (mm)
315
315
315
B (mm)
354
354
354
C (mm)
800
1184
1474
D (mm)
1090
1474
2040
YTAREA (m2)
0.65
0.79
0.79
102
163
254
243
329.5
476
VÄRMEFÖRLUST (kWh/24h)
1.45
1.91
2.52
123
188
262
102
163
254
3.0
3.1
3.2
SV
3.3
3.4
3.5
86
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPSSYSTEM
3.6
3.7
3.8
4
8
1
3
9
2
1
5
1
KALLVATTENINLOPP
2
ISOLERINGSVENTIL
3
4
5
AVLOPPSRÖR
6
7
8
9
6
7
4.0
ELEKTRISKA KRAV
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
SV
87
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPSSYSTEM
4.9
4
4
3
6
6
1 2
2
TBO3 (230V)
3
A B
1
TILL VÄRMEPUMPSSYSTEMET
2
3
4
BLÅ
5
6
BRUN
7
13 Amp ELNÄTET. 1,5 mm2
MIN. KABELSTORLEK
TBO6 (TTW)
1
5.0
7
IDRIFTTAGNING
SV
5.6
5.7
5.8
5.9
88
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPSSYSTEM
6.0
6.8
6.9
SV
89
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPSSYSTEM
5
1
2
1
TERMINALFÄSTE
2
3
4
5
RESET-KNAPP SOM
FINNS PÅ DENNA YTA
3
4
7.0
SKÖTSEL – SÄKERHETSVENTILER
7.1
7.2
8.0
8.1
8.3
8.4
90
8.2
SV
•
•
•
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPSSYSTEM
9.0
9.1
9.2
9.3
12
Diagram 5
12
5
1
2
6
9
3
8
7
SV
91
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPSSYSTEM
10.0
FEL
SV
92
ÅTGÄRD
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPSSYSTEM
11.0
12.0
MILJÖINFORMATION
SV
93
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPSSYSTEM
•
•
•
•
•
•
•
•
SV
94
LUFT-TIL-VANN VARMEPUMPESYSTEM
1,0 MPa (10 bar)
1,5 MPa (15 bar)
0,1 MPa (1 bar)
0,35 MPa (3,5 bar)
2,75kW @ 230V~
181 kg
251 kg
360 kg
NO
95
LUFT-TIL-VANN VARMEPUMPESYSTEM
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.0
INSTALASJON — GENERELLE KRAV
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
NO
2.8
•
•
96
•
LUFT-TIL-VANN VARMEPUMPESYSTEM
Diagram 1
150
210
300
A (mm)
315
315
315
B (mm)
354
354
354
C (mm)
800
1184
1474
D (mm)
1090
1474
2040
OVERFLATEOMRÅDE (kvadratmeter)
0.65
0.79
0.79
102
163
254
BLANDET VARMTVANNSPRODUKSJON VED
243
329.5
476
VARMETAP (kWh/24h)
1.45
1.91
2.52
123
188
262
102
163
254
40ºC (liter)
3.0
INSTALLASJON – RØRLEGGERARBEID
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
NO
97
LUFT-TIL-VANN VARMEPUMPESYSTEM
3.7
3.8
4
8
1
KALDTVANNSINNTAK
2
ISLASJONSVENTIL
3
SIKKERHETSGRUPPE
NF 7 BAR
4
5
UTLØPSRØR
6
PRIMÆRKRETS
7
8
9
RESIRKULERINGSFORBINDELSE
SANITÆRVANN
1
3
9
2
1
5
6
7
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
NO
4.7
4.8
98
LUFT-TIL-VANN VARMEPUMPESYSTEM
4.9
4
4
3
6
6
1 2
2
TBO3 (230V)
3
A B
TBO6 (TTW)
1
5.0
1
TIL VARMEPUMPESYSTEM
2
3
4
BLÅ
5
6
BRUN
7
7
IDRIFTSETTING
NO
99
LUFT-TIL-VANN VARMEPUMPESYSTEM
6.0
6.8
6.9
NO
100
LUFT-TIL-VANN VARMEPUMPESYSTEM
5
1
1
TERMINALBRAKETT
2
TERMINALSIKKERHETSBRYTER
3
4
TERMINALBLOKK
HOVEDSTRØM
5
2
3
4
7.0
7.1
7.2
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
NO
101
LUFT-TIL-VANN VARMEPUMPESYSTEM
9.0
9.1
9.2
9.3
12
Diagram 5
12
NO
102
5
1
2
6
9
3
8
7
LUFT-TIL-VANN VARMEPUMPESYSTEM
10.0
FEIL
MULIG ÅRSAK
1. Kontroller og juster etter behov
NO
103
LUFT-TIL-VANN VARMEPUMPESYSTEM
11.0
12.0
MILJØINFORMASJON
NO
104
LUFT-TIL-VANN VARMEPUMPESYSTEM
•
•
•
•
•
•
•
•
NO
Norway / Norge Carrier AB - P.O.BOX 8946Arods Industrivag 32. S-402, 73 Gothenburg, Sweden.
105
SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA
VZDUCH-VODA
TLAKOVÁ NÁDOBA NA HORÚCU VODU
SPÔSOB NEPRIAMEHO OHRIEVANIA
UZAVRETÝ VÝSTUP (BEZ VETRANIA)
NÁVOD NA INŠTALÁCIU A OBSLUHU
SK
106
1,0 MPa (10 bar)
1,5 MPa (15 bar)
0,1 MPa (1 bar)
0,35 MPa (3,5 bar)
2,75kW @ 230V~
181 kg
251 kg
360 kg
SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH-VODA
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.0
INŠTALÁCIA – VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
SK
107
•
•
150
210
300
A (mm)
315
315
315
B (mm)
354
354
354
C (mm)
800
1184
1474
D (mm)
1090
1474
2040
PLOCHA POVRCHU (m2)
0.65
0.79
0.79
102
163
254
243
329.5
476
TEPELNÉ STRATY (kWh/24h)
1.45
1.91
2.52
ČAS ZAHRIEVANIA Z 15ºC NA 60ºC – LEN
123
188
262
102
163
254
POMOCOU ELEKTRICKÉHO OHRIEVAČA
TLAKOVEJ NÁDOBY (min.)
KAPACITA VYHRIEVANIA LEN POMOCOU
ELEKTRICKÉHO OHRIEVAČA TLAKOVEJ
NÁDOBY (litres)
3.0
INŠTALÁCIA – VODOVODNÉ ARMATÚRY
3.1
3.2
SK
108
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
8
1
3
9
1
2
3
4
EXPANZNÁ NÁDOBA
ÚŽITKOVEJ VODY
5
VYPÚŠŤACIE POTRUBIE
6
PRIMÁRNY OKRUH_OW
7
8
9
RECIRKULAČNÁ PRÍPOJKA
ÚŽITKOVEJ VODY
2
1
5
6
7
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
SK
109
SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH-VODA
4.6
4.7
4.8
4.9
4
3
6
6
1 2
2
TBO3 (230V)
3
A B
TBO6 (TTW)
1
5.0
1
2
3
ZELENÝ/ŽLTÝ
4
MODRÝ
5
6
HNEDÝ
7
NAPÁJANIE ZO SIETE
13 A, MINIMÁLNY
PRIEREZ KÁBLA:
1,5 MM2
4
7
UVEDENIE DO PREVÁDZKY
5.2
SK
110
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
ÚDRŽBA – ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO
KAMEŇA Z OHRIEVAČA
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
SK
111
SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH-VODA
6.9
5
1
2
3
4
SVORKOVNICA HLAVNÉHO
PRÍVODU NAPÁJANIA
5
RESETOVACIE TLAČIDLO
UMIESTNENÉ NA TOMTO POVRCHU
1
2
3
4
SK
112
POZNÁMKA:
NA TOMTO OBRÁZKU JE
ODSTRÁNENÝ KRYT A ZOSTAVA
SENZORA, ABY
BOL PREHĽADNEJŠÍ
SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH-VODA
7.0
ÚDRŽBA – POISTNÉ VENTILY
7.1
7.2
8.0
POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA
8.1
8.2
8.3
8.4
SK
113
9.0
NÁVOD NA INŠTALÁCIU A OBSLUHU
9.1
9.2
9.3
12
Schéme 5
12
SK
114
5
1
2
6
9
3
8
7
SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH-VODA
10.0
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
ZÁVADA
MOŽNÁ PRÍČINA
OPRAVA
1. Skontrolujte nastavenie
SK
115
11.0
ZÁRUKA
12.0
SK
116
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A UPOZORNENIE
PRED INŠTALÁCIOU TOHTO ZARIADENIA SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY.
UCHOVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE. INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V
NASLEDOVNÝCH POZNÁMKACH, SÚ POTREBNÉ NA LIKVIDÁCIU ZARIADENIA PO
SKONČENÍ JEHO ŽIVOTNOSTI ALEBO NA JEHO OPÄTOVNÉ POUŽITIE.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Slovakia / Slovensko AIRCOND, Klimaanlagen, Handelsgesellshcaft m.b.H,
Petersgasse 45, A-8010, Graz, Austria.
SK
117
SISTEM TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK–VODA
SISTEM TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK–VODA
(PRETOČNI) GRELNIK SANITARNE
VODE Z ZAPRTIM ODTOKOM –
METODA POSREDNEGA OGREVANJA
PRIROČNIK ZA MONTAŽO IN
VZDRŽEVANJE
POMEMBNO
PRED MONTAŽO BOJLER ZA VODO MORATE PREBRATI IN RAZUMETI TA
NAVODILA. V PRIMERU NEPRAVILNE MONTAŽE JE GARANCIJA NEVELJAVNA.
BOJLER ZA VODO MORA MONTIRATI USPOSOBLJEN SERVISER V SKLADU Z
LOKALNIMI PREDPISI ZA VODOVODNE NAPELJAVE, GRADNJO IN ELEKTRIKO.
TA PRIROČNIK SHRANITE OB NAPRAVI, ČE BI GA KASNEJE MOREBITI
POTREBOVALI.
TEHNIČNE PODATKI
Nominalni tlak
Testni tlak (hidravlični)
Minimalni priporočeni oskrbni tlak
Maks. primarni delovni tlak kroga
Električni podatki (grelnik vode)
Teža (polna)
150 litrov posredna
210 litrov posredna
300 litrov posredna
SL
118
1,0 MPa (10 bar)
1,5 MPa (15 bar)
0,1 MPa (1 bar)
0,35 MPa (3,5 bar)
2,75kW @ 230V~
181 kg
251 kg
360 kg
PRILOŽENE KOMPONENTE
• Grelnik vode z vgrajenim električnim grelnikom vode in krmilnike za
nadzor toplote.
• Skupina varnostnih komponent, ki vsebujejo razbremenilni ventil,
kontrolni (nepovratni) ventil in izolirni ventil.
• Tesnilne matice in obročki.
• Napenjalni ključ za grelnik vode.
SISTEM TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK–VODA
1.0
POMEMBNE TOČKE PRI MONTAŽI
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.0
PRIROČNIK ZA MONTAŽO IN VZDRŽEVANJE
Ta enota, ki se uporablja s toplotno črpalko zrak-voda ESTIA, je namensko
oblikovani zaprti grelnik vode.
Grelnik vode MORA biti opremljen z ustreznim tlačnim varnostnim ventilom, ki
ustreza lokalnim vodovodnim in gradbenim predpisom. ČE PRIDE DO NAPAK
V DELOVENJU RAZBREMENILEGA VENTILA, JE VSAKRŠNA
GARANCIJA NEVELJAVNA, POLEG TEGA PA JE MONTAŽA JE LAHKO
CELO NEVARNA.
Če vhodni tlak presega 0,6 MPa (6 bar), morate v napajalni dotok grelnika
namestiti reducirni ventil tlaka (nastavljenega na maks. 0,5 MPa (5 bar)).
Reducirnega ventila NE SMETE namestiti med razbremenilni ventil in grelnik vode.
Kontrolni (protipovratni) ventil morate namestiti v napajalni dotok grelnika vode.
Kontrolnega ventila NE SMETE namestiti med razbremenilni ventil in grelnik vode.
Otroci, osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali
osebe z nezadostnimi izkušnjami ali znanjem lahko napravo uporabljajo samo
pod nadzorom ali po navodilih osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
Nadzirajte otroke in ne dovolite, da se z napravo igrajo.
MONTAŽA – SPLOŠNI POGOJI
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Nacionalni predpisi za električne napeljave lahko vsebujejo omejitve glede
montaže teh naprav v določenih območjih, npr. v kopalnicah
Naprava MORA biti pritrjena navpično.
Naprava mora biti pritrjena na ravno površino.
Okrog naprave mora biti na voljo dovolj prostora za priklop cevi in za dostop do
kontrolnih naprav ter vseh nameščenih razbremenilnih ventilov. Za določitev
primernega položaja grelnika glejte diagramu 1 in tabelo z merami.
POMNITE: Zagotovite ustrezno nosilnost tal za polno težo naprave (glejte
poglavje TEHNIČNI PODATKI).
NE nameščajte tam, kjer obstaja možnost, da naprava zamrzne.
Glavna oskrba grelnika z vodo bo hkrati zagotavljala tako oskrbo s toplo kot
hladno vodo. Za zadovoljiv učinek priporočamo, da zagotovite največji možni
dovod vode in redno kontrolo oskrbe z vodo. OPOMBA: visok vodni tlak ne
zagotavlja vedno velike hitrosti pretoka vode. Priporočamo, da zagotovite
minimalnim potrebam za oskrbo z vodo, in sicer najnižji tlak vode 0,1 MPa (1,0
bara) in hitrost pretoka 20 litrov na minuto. Vendar pa bo hitrosti pretoka slabša,
če bo hkrati v uporabi več odtočnih cevi. Tem višja sta razpoložljivi tlak vode in
hitrost vode, tem boljša je učinkovitost delovanja sistema.
OMEJITVE: Grelnika za vodo ne smete uporabljati:
• ko obstaja možnost, da naprava ni bila servisirana ali da varnostne naprave
ne delujejo;
• Water supplies that have either inadequate pressure or where the supply may
be intermittent;
• ko je vodni tlak dovodne vode prenizek ali ko je motena oskrba z vodo;
• na območjih, kjer dovedena voda pogosto vsebuje večje količine trdih ali
plavajočih delcev, razen če je zagotovljena ustrezna filtracija na dovodni cevi.
SL
119
SISTEM TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK–VODA
Diagramu 1
PRIROČNIK ZA MONTAŽO IN VZDRŽEVANJE
NAZIVNA ZMOGLJIVOST (litri)
150
210
300
A (mm)
315
315
315
B (mm)
354
354
354
C (mm)
800
1184
1474
D (mm)
1090
1474
2040
POVRŠINA (v kvadr. m.)
0.65
0.79
0.79
PROIZVODNJA TOPLE VODE PRI 60ºC (litri)
102
163
254
PROIZVODNJA TOPLE VODE PRI 40ºC (litri)
243
329.5
476
IZGUBA TOPLOTE (kWh/24h)
1.45
1.91
2.52
123
188
262
102
163
254
UPORABO ELEKTRIČNEGA GRELNIKA VODE
(v minutah)
KAPACITETA VODE, SEGRETE SAMO Z
UPORABO ELEKTRIČNEGA GRELNIKA VODE
(v litrih)
3.0
MONTAŽA – VODOVOD
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
SL
120
3.6
Upoštevajte razdelek POMEMBNE TOČKE PRI MONTAŽI. Vrstni red montaže
ventilov in cevi je prikazan v diagramu 2. Ventili naj bodo pri montaži pravilno
obrnjeni glede na smer toka, ki ga označuje puščica na ventilih. Grelnik vode
MORA biti opremljen z ustreznim tlačnim varnostnim ventilom, ki ustreza
lokalnim vodovodnim in gradbenim predpisom (v skupini varnostnih
komponent).ČE PRIDE DO NAPAK V DELOVENJU RAZBREMENILEGA
VENTILA, JE VSAKRŠNA GARANCIJA NEVELJAVNA, POLEG TEGA PA
JE MONTAŽA JE LAHKO CELO NEVARNA. Vsako izpustno pipo, ki jo
priključite na tlačno varnostno napravo, morate namestiti obrnjeno navzdol in v
okolju, kjer ne zamrzuje.
Priklop vode na napravo je možen z neposrednim priklopom cevi z zunanjim
premerom 22mm; v ta namen so priložene matice in tesnilni obročki. Navoj na
priključku je G3/4, kar po potrebi omogoča uporabo ženskega priključka G3/4.
NE uporabljajte pocinkanih cevi za vodo. Če uporabljate jeklene cevi, jih izolirajte
od posode iz nerjavečega jekla tako, da uporabite dielektrične spoje.
DOTOK sanitarne vode je označen z MODRO, ODTOK pa z RDEČO. Navadno
je nekaj odtokov za toplo vodo dovolj, vendar pa je število le-teh in njihova
zmogljivost odvisna od posameznega primera in lokacije.
Priporočamo, da zaporni ventil namestite na oskrbni vod grelnika s hladno vodo.
Odtočna pipa naj bo v dovajalni cevovod nameščena pod grelnikom.
Nameščena naj bo med grelnikom in protipovratnim ventilom.
Da bi preprečili izgubo odvečne vode, je lahko raztezna posoda za sanitarni krog
priključena na dovod hladne vode, kot je prikazano v diagramu 2. Priporočamo
naslednje velikosti:
150 litrov 12 litrska posoda
210 litrov 18 litrska posoda
300 litrov 24 litrska posoda
SISTEM TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK–VODA
3.7
3.8
Povratni krog lahko namestite na krog za sanitarno vodo. Omogočen je
priključek za namestitev povratne cevi kroga (ženski navoj G3/4).
Primarni grelni vod MORA biti priklopljen prek Hydro Unit. Za vse podrobnosti
upoštevajte navodila za montažo, ki so priložena Hydro Unit.
Diagramu 2
4
8
1
DOTOK HLADNE VODE
2
3
4
RAZTEZNA POSODA ZA
SANITARNO VODO
5
ODVODNA CEV
6
TOK PRIMARNEGA KROGA
7
POVRATNI TOK
PRIMARNEGA KROGA
8
ODTOK TOPLE VODE
9
PRIKLJUČEK ZA POVRATNI
TOK SANITARNE VODE
1
3
9
2
1
5
6
7
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Naprava sestoji iz tovarniško vgrajenega grelnik vode, ki ga dopolnjuje
temperaturni senzor in samodejni izklop pri pregretju. Grelnik vode ima
nominalno moč 2,75kW pri 230V~.
Grelnik vode se nahaja za belim glavnim pokrovom na sprednji strani naprave.
Pokrov je na vsaki strani pritrjen z 2 vijakoma in na sprednji strani pokrova še z
izbočeno navojno matico. PRED ODSTRANITVIJO POKROVA PREKINITE
ELEKTRIČNO NAPAJANJE.
Grelnik vode MORA biti ozemljen.
Vso električno napeljavo mora v skladu z najnovejšimi nacionalnimi predpisi za
električno varnost opraviti usposobljen električar. Tokokrog mora biti zavarovan z
ustrezno varovalko in dvopolnim ločitvenim stikalom, z ločilnim stikom najmanj
3mm na obeh polih.
Grelnik vode mora biti povezan, kot je prikazano na diagramu 3 in v Priročniku
za namestitev toplotne črpalke. Napajalni kabel mora biti speljan prek ohišja
krmilnika toplotne črpalke. V primeru neposrednega priklopa na električno
napajanje je garancija neveljavna, poleg tega pa je priključitev je lahko celo
nevarna. Napajalni kabel mora biti speljan skozi pripravljen skoznjik na desni
strani, zunanji ovoj kabla pa varno privijačen na skoznjik. Priporočamo trižilni
kabel, debeline 2,5mm2 s termično zaščito.
Temperaturni senzor je potrebno priključiti prek ohišja krmilnika toplotne črpalke,
kot je prikazano na diagramu 3 in priročnikom za namestitev toplotne črpalke.
Kabel temperaturnega senzorja mora biti speljan skozi pripravljen skoznjik na
levi strani, zunanji ovoj kabla pa varno privijačen na skoznjik. Kabel, debeline
0,75mm2 za povezavo senzorja mora biti dvožilni + zaščita (ozemljitev), z
največjo vrednostjo toka 100mA. Kabel naj ne bo daljši od 5-ih metrov.
Pred začetkom uporabe zamenjajte zgornji pokrov.
NE segrevajte naprave dokler grelnik vode ni popolnoma napolnjen z vodo.
SL
121
SISTEM TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK–VODA
4.9
PRIROČNIK ZA MONTAŽO IN VZDRŽEVANJE
Nadzor temperature v grelniku vode se izvaja prek krmilnikov vodne enote
(Hydro Unit controls). Podrobnejša navodila za nastavitev višine temperature
vode v grelniku najdete v Priročniku za namestitev sistema toplotne črpalke
zrak–voda.
4.10 Električno napajanje od toplotne črpalke do grelnik vode ima vgrajeno
temperaturno izklopno stikalo, ki izklopi grelnik vode v primeru napake pri kontroli
temperature. V nobenem primeru NE pozabite namestiti stikala za izklop pri
pregretju.
Diagramu 3
5
4
4
3
6
6
1
DO SISTEMA TOPLOTNE
ČRPALKE
2
3
4
MODRA
5
DVOPOLNO
TERMOSTATSKO
TOPLOTNO STIKALO
ZA IZKLOP PRI PREGRETJU
6
RJAVA
7
13 AMP GLAVNE ELEKTRIČNE
OSKRBE. 1,5 mm2
1 2
2
TBO3 (230V)
3
A B
TBO6 (TTW)
1
5.0
7
ZAGON
OPOZORILO: Če vode dlje časa ne iztočite iz nerjavečega grelnika in v njem
stoji daljše obdobje, voda ni več obogatena s kisikom in lahko začne razjedati
posodo za sanitarno vodo. Če naprave, ki ste jo priključili in jo pripravili na
obratovanje, dlje časa ne boste uporabljali, popolnoma izpraznite sistem ali
vsaj enkrat tedensko spustite svežo vodo skozenj.
Pri začetku uporabe posode sledite spodnjim navodilom za polnjenje in
natančen pregled sistema.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
SL
122
5.9
NE vklapljajte toplotne črpalke dokler naprava ni napolnjena z vodo in preden ne
preverite, če dobro tesni.
Preverite ustreznost zahtev vseh priključkov, električnih vodov in odvodnih cevi.
Preverite pravilno nameščenost in trdno privitost vseh vodovodnih in električnih
priključkov.
Odprite pipo za toplo vodo na napravi in odprite dovod hladne vode k napravi.
In za nekaj časa odprite pipo za toplo vodo, da iz sistema odstranite ves
morebitni zrak in izplaknete nečistoče. Zaprite pipo za toplo vodo.
Zaporedoma odprite vse pipe za toplo vodo, da iz sistema odstranite zrak.
Pri zaprtih pipah za toplo vodo preverite, da sistem ne pušča vode, in zatesnite
morebitna mesta iztekanja.
Ročno preverite delovanje razbremenilnega ventila. Zagotovite, da bo voda
nemoteno tekla od ventila skozi odtočno pipo.
Napolnite primarni krog in upoštevajte poglavje “Cev za vodo” v Priročniku za
namestitev vodne enote. Odzračite ves zrak tako, da odprete odzračevalne
točke ali samodejne odzračevalnike.
SISTEM TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK–VODA
PRIROČNIK ZA MONTAŽO IN VZDRŽEVANJE
5.10 Na električnem napajanju vklopite toplotno črpalko in nastavite programator na
način TOPLA VODA. Preverite delovanje vseh motoriziranih ventilov ali
primarnih črpalk, ki omogočajo segrevanje naprave. Temperaturo tople vode
lahko nastavite s pomočjo daljinskega upravljalnika vodne enote – za podrobne
informacije o tem poglejte v Priročnik za uporabnike sistema toplotne črpalke
zrak–voda.
6.0
6.8
6.9
Vzdrževanje grelnika ni zahtevno, a na območjih s trdo vodo je potrebno z
določenih delov naprave odstraniti kotlovec, da zagotovimo optimalno
učinkovitost delovanja. Za odstranitev kotlovca v napravi:
Napravo ugasnite, jo izklopite iz omrežja ter zaprite bojler (posredna naprava).
Zaprite napajanje vode do naprave.
Odprite pipo za toplo vodo, da znižate tlak v sistemu. Izpraznite napravo tako, da
odprete izpustni ventil v cevovodu dotoka.
Odprite zgornji pokrov. Odklopite povezovalne žice, ki spajajo stikalo za izklop ob
pregretju s grelnik vode. Temperaturni senzor previdno odstranite iz žepka na
grelnik vode tako, da ga izvlečete.
Temperaturno izklopno stikalo in njegovo senzorsko žarnico na grelnik vode
previdno odstranite iz žepka tako, da vse skupaj izvlečete. Bodite previdni, da ne
preščipnete kapilarne cevi.
Odstranite zadnji del ločevalnega elementa tako, da ga izvlečete iz elementa.
Odvijte varovalno matico grelnik vode. Ključ za napenjanje je priložen napravi za
lažje odstranjevanje/zategovanje varovalne matice grelnik vode. Z naprave
odstranite grelnik vode. POMNITE: sčasoma lahko tesnilo grelnik vode zaradi
oblog zatrdi na onesnaženi površini; da bi prelomili spoj, vstavite križni izvijač v
enega od žepkov na grelnik vode in ga nežno dvigujte in spuščajte.
S površine elementa previdno odstranite vso usedlino. NE uporabljajte ostrih
predmetov, saj lahko poškodujete površino elementa.
Tesnilna površina naj bo čista in tesnila naj bodo nepoškodovana. Če dvomite v
brezhibnost le-teh, vstavite nova tesnila.
6.10 Pri menjavi cilindričnega grelnika zagotovite, da bodo zadnji deli elementa v
NAVPIČNI ravnini (glejte Diagramu 3). Fiksirajte grelnik v tem položaju in privijte
varovalno matico na grelniku. Med zategovanjem varovalne matice si pomagajte
tako, da grelnik vode podprete s križnim izvijačem, ki ga vstavite v enega od
žepkov elementa.
6.11 Zamenjajte zadnji del ločevalnega elementa tako, da ga skrbno potisnete prek
zadnjega dela elementa dokler ni poravnan s sprednjim delom elementa
montažne plošče.
6.12 Zamenjajte tanko žico temperaturnega izklopnega stikala v LEVEM žepku
cilindričnega grelnika. Zagotovite, da je vstavljena do končnega položaja in da
kapilarna cev ni zavozlana. Zagotovite, da je kapilarna cev zavita tako, da ne bo
prišla v stik z zadnjimi deli elementa.
6.13 Zamenjajte temperaturni senzor v LEVEM žepku cilindričnega grelnika za
temperaturnim izklopnim stikalom. Prepričajte se, da je vstavljen do končnega
položaja in da je varovalni tulec potisnjen v odprt konec žepkov.
SL
123
SISTEM TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK–VODA
PRIROČNIK ZA MONTAŽO IN VZDRŽEVANJE
6.14 Ponovno namestite spoje žic grelnik vode tako, da vstavite moške vtiče v ženske
priključke na zadnjem delu elementa, kot je prikazano na diagramu 3. Preverite,
če so vsi žični spoji čvrsto priviti in izolirani. Ponovno namestite in privijte zgornji
pokrov.
6.15 NE VKLAPLJAJTE TOPLOTNE ČRPALKE ALI GRELNIK VODE DOKLER
NAPRAVA NI PONOVNO NAPOLNJENA Z VODO. Napravo ponovno zaženite
v skladu z Navodili za namestitev in ZAGON.
Diagramu 4
5
1
1
PRIKLJUČNA KONZOLA
2
3
PRIKLJUČNICA ZA
SENZOR
4
5
2
3
4
7.0
VZDRŽEVANJE – RAZBREMENILNI VENTILI
7.1
7.2
8.0
8.1
8.3
124
Redno morate preverjati pravilno delovanje razbremenilnega ventila in vseh
drugih nameščenih razbremenilnih ventilov.
Ročno sprožite ventil (-e) in se prepričajte, če voda neovirano teče od ventila
skozi odvodno cev. POMNITE: iztekajoča voda je lahko zelo vroča. Zagotovite,
da bodo ventili po sprostitvi nameščeni pravilno.
NAVODILA ZA UPORABNIKA
8.2
SL
OPOMBA:
ZARADI PREGLEDNOSTI
POKROV IN SKUPINA
ELEMENTOV NA SLIKI
NISO PRIKAZANI
Temperaturo hranilnika tople vode na grelniku vode sistema toplotne črpalke
zrak–voda nastavite na nadzorni plošči vodne enote. Nastavite lahko
temperaturo v temperaturnem območju od 40ºC do 70ºC – priporočamo 60ºC.
Če želite nastaviti temperaturo hranilnika tople vode, poglejte v Priročnik za
namestitev vodne enote.
Da bi preprečili morebitno zamrzovanje v zimskih mesecih, ko grelnika dlje časa
ne uporabljate, prekinete glavni dovod vode do toplotne črpalke in potopnega
grelnika in izpraznite grelnik vode. OPOMBA: to ne bo zaščitilo drugih delov
sistema cevovoda. Če to storite, morate grelnik vode ponovno usposobiti za
zagon preden prižgete toplotno črpalko in grelnik vode, sicer lahko pride do
poškodb grelnika.
Da bi zagotovili optimalno delovanje grelnika, ga je potrebno redno vzdrževati v
skladu z navodili, ki so podana v poglavju VZDRŽEVANJE.
SISTEM TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK–VODA
8.4
9.0
POMEMBNE OPOMBE ZA UPORABNIKA
• Ne omejujte ali preprečujte izpustov iz katerega koli nameščenega
razbremenilnega ventila.
• Ne dotikajte se katerega koli nameščenega razbremenilnega ventila.
• V nobenem primeru NE pozabite namestiti temperaturnega izklopnega
stikala.
• Če sumite na okvaro, pokličite usposobljenega serviserja, da pregleda
sistem.
9.1
9.2
9.3
Za toplotno črpalko bojler za vodo je na voljo spodnji seznam rezervnih delov.
Z nalepke s tehničnimi podatki odčitajte model vašega grelnika in naročite
ustrezne rezervne dele.
NE zamenjujte z rezervnimi deli, ki jih izdelovalec in priporočil, ker v tem primeru
garancija ne bo veljavna, pa tudi sama vgradnja je lahko nevarna.
1
2
3
5
6
7
8
9
12
Opis
Del štev.
Grelnik vode ...................................................................................95:606:967
Tesnilo grelnik vode ........................................................................95:611:012
Varovalna matica grelnik vode ........................................................95:607:118
Napenjalni ključ grelnik vode ..........................................................95:607:119
Temperaturno izklopno stikalo (grelnik vode ).................................95:612:038
Zadnji del ločevalnega elementa.....................................................95:607:115
Zgornji pokrov..................................................................................95:614:109
Blok terminalov (priključki za grelnik vode ) ....................................95:607:113
Blok terminalov (priključki za temperaturni senzor).........................95:607:114
Temperaturni senzor........................................................................95:612:037
Set tesnilnih matic in obročkov ........................................................95:607:116
Priključni vtič sekundarnega povratnega voda................................95:607:117
Skupina varnostnih komponent......................................................95:605:073
Diagramu 5
12
5
1
2
SL
6
9
3
8
7
125
SISTEM TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK–VODA
10.0
Spodnja tabela prikazuje seznam nekaterih najpogostejših napak, morebitne vzroke
zanje in odpravljanje teh napak. Vsako popravilo grelnika vode in sistema toplotne
črpalke mora opraviti usposobljen serviser.
NAPAKA
Ni pretoka tople
vode
Voda iz pip za
toplo vodo je
hladna
Voda iz pip za
toplo vodo je le
mlačna
Voda iz pipe za
toplo vodo je
prevroča
Voda nenehno
izteka iz
razbremenilnega
ventila
SL
126
PRIROČNIK ZA MONTAŽO IN VZDRŽEVANJE
MOREBITEN VZROK
POPRAVILO
2. Glavni vodni filter (če je vgrajen) je
blokiran
2. Izklopite dovod vode. Odstranite
filter in ga očistite v skladu z
navodili izdelovalca
1. Glavna oskrba z vodo je
onemogočena
3. Protipovratni ventili na dovodu
vode ni pravilno nameščen
1. Krmilnik na Hydro Unit toplotne
črpalke je nastavljen le na
ogrevanje prostora
2. Toplotna črpalka ne deluje
3. Pokvarjen senzor temperature
bojler za vodo
1. Temperaturno izklopno stikalo
grelnik vode se je vklopilo
2. Pokvarjen senzor temperature
bojler za vodo
1. Temperatura shranjene vode je na
krmilniku toplotne črpalke
nastavljena previsoko
1. Preverite in vklopite glavni dovod
vode
3. Preverite in ponovno namestite v
skladu z navodili
1. Preverite nastavitev
2. Preverite delovanje toplotne
črpalke. Če sumite na napako,
poglejte v Priročnik toplotne
črpalke
3. Preverite delovanje senzorja.
Zamenjajte, če je potrebno
1. Preverite. Ponastavitev s pritiskom
gumba na izklopnem stikalu.
2. Preverite delovanje senzorja.
Po potrebi zamenjajte
1. Preverite in ponovno namestite v
skladu z navodili
2. Pokvarjen senzor temperature
bojler za vodo
2. Preverite delovanje senzorja. Po
potrebi zamenjajte
2. Žepek razbremenilnega ventila je
poškodovan
2. Odstranite in zamenjajte
1. Tlak vode v sistemu je previsok
1. Poglejte v razdelek Pomembne
točke namestitve za nastavitev
ustreznega tlaka. Po potrebi v
napajalni dovod vode vstavite
tlačni reducirni ventil
SISTEM TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK–VODA
11.0
Za podrobne informacije o garanciji se obrnite na dobavitelja vaše toplotne
črpalke ESTIA.
11.1 Naprava je vgrajena v skladu s temi navodili in tudi vsi dovodni krmilniki in
razbremenilni ventili so pravilno vgrajeni.
11.2 Vsi ventili in krmilniki ustrezajo tipu, ki ga je priporočil izdelovalec.
11.3 Naprava ni bila manipulirana in je bila redno pravilno vzdrževana v skladu s temi
navodili.
11.4 Naprava je bila uporabljena le za gretje pitne vode (največ 250 mg/l klorida).
11.5 Naprava ni bila napolnjena z vodo, ki bi vsebovala visoke vrednosti klora ali bila
nepravilno dezinficirana.
11.6 Ko je naprava pripravljena na obratovanje, se začne uporabljati v roku 7-ih dni.
Če temu ni tako, popolnoma izpraznite sistem ali redno zagotavljajte pretok
sveže vode skozenj, kot je navedeno v poglavju “Zagon–Opozorilo”.
11.7 Naprava NIMA garancije za poškodbe zaradi mraza ali zaradi tvorbe kotlovca.
11.8 Ta garancija ne vpliva na zakonite pravice uporabnika.
Ta garancija NE VKLJUČUJE zunanje enote toplotne črpalke zrak-voda ESTIA
ali Hydro Unit ESTIA.
12.0
OKOLJSKA INFORMACIJA
12.1 Ta izdelek je narejen iz številnih materialov, ki se lahko reciklirajo. Po koncu
uporabe izdelka, ga morate zavreči med odpadke pri pooblaščenem zbirnem
centru za recikliranje odpadkov, da bi zagotovili ustrezno skrb za okolje.
12.2 Izolacijski material je poliuretanska pena, ki ne vsebuje CFC/HCFC, ki nima
vpliva na tanjšanje ozonskega plašča.
Glede na hitrost razvoja izdelka si pridržujemo pravico do sprememb lastnostni izdelka brez
najave. Vsekakor pa si prizadevamo posodobiti informacije v tej brošuri glede na čas izdaje.
SL
127
SISTEM TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK–VODA
PREBERITE PRED NAMESTITVIJO ENOTE. NAVODILA SKRBNO HRANITE. TUKAJ SO
ZAJETE INFORMACIJE, POTREBNE DO ODSTRANITVE ENOTE OB KONCU UPORABE ALI
ZA PONOVNO UPORABO ENOTE.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SL
128
Zavedamo se skrbi za okolje in delujemo v skladu s standardi Direktive
2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).
Ta izdelek je v skladu z Direktivo EU 2002/96/ES. Po koncu uporabe sodi med
posebne odpadke, zato ga ne smete zavreči med običajne nesortirane
komunalne odpadke.
Cilji Direktive EU 2002/96/ES so obvladati naraščanje količine odpadkov
električne in elektronske opreme, povečati stopnjo recikliranja električne in
elektronske opreme („EEO“), in omejiti skupne količine odpadne EEO („OEEO“),
namenjene za odlaganje.
Na izdelku nalepljen prečrtan znak smetnjaka na kolesih pomeni, da morate s
tem izdelkom ravnati v skladu s prej omenjeno Direktivo.
Uporabnik mora izdelek odložiti na ustreznem mestu za zbiranje odpadkov, ki ga
določita občina ali distributer. V primeru namestitve novega izdelka se morda
lahko dogovorite z distributerjem, da vam odpelje staro OEEO.
Izdelovalec, uvoznik in distributer so neposredno ali prek zbirnega sistema
odgovorni za zbiranje in ravnanje z OEEO. Distributer za vašo državo je
naveden spodaj.
V primeru kršenja Direktive so v vsaki državi določene posebne sankcije.
V splošnem sledimo razlagi CECED o Direktivi OEEO, ki se uporablja za
premične enote, razvlaževalnike, sisteme WRAC (okenski sistemi toplotnih
črpalk zrak-voda), deljene sisteme do 12kW, hladilnike in zamrzovalnike.
Vendar lahko obstajajo razlike med zakonodajami različnih držav. V primerih, ko
nacionalna zakonodaja izključuje nekatere izdelke iz okvira OEEO, je treba
upoštevati to zakonodajo. V državah, kjer ti izdelki niso vključeni v okvir OEEO,
določil Direktive OEEO ni treba upoštevati.
Direktiva OEEO ne velja za izdelke, prodane zunaj Evropske skupnosti. V teh
primerih določil Direktive OEEO ni treba upoštevati, vendar je treba zagotoviti
ravnanje v skladu z lokalnimi predpisi.
Za vse nadaljnje informacije se obrnite na svojo občino,
poslovalnico/trgovca/distributerja/serviserja, ki vam je izdelek prodal, ali na
izdelovalca.
Slovenia / Slovenija AIRCOND, Klimaanlagen, Handelsgesellshcaft m.b.H,
Petersgasse 45, A-8010, Graz, Austria.
NOTES
129
NOTES
130
France
Carrier S.A. Route de Thil
BP 49 01122 Montiuel
Cedex France
Germany / Deutchsland
Carrier GmbH & Co. KG
Edisonstrasse 2 85716
Unterschleissheim
Greece / Ελλάδα
Carrier Hellas
Aircondilioning S.A.- 4g
Andersen street-11525
Athens Greece
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Slovenian were displayed