MD 1700 - Billiger.de

MD 1700 - Billiger.de
MD 1700
# 58090
Kımőves chaser
Slovenščina SLO - 44-48
Prevod originalnih navodil za uporabo
Masoneria chaser
Româneşte RO Traducerea manualului de exploatare original.
Masoneria Chaser
Български BG Превод на оригиналната инструкция
Зидария преследвач
3
1
4
2
5
6
7
10
8
2
9
12
13
11
15
14
17
16
3
Tel.:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail:
[email protected]
Warnung:
Gebote:
Gerät
4-D
•
•
•
•
DE
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5-D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
6-D
8.
•
•
9.
•
•
•
•
•
•
•
•
7-D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8-D
Tel.:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail:
[email protected]
Bans:
Technical Data:
Motor power
Speed rpm
saw blade diameter
max. deep cut
Beware of hazardous voltage
Commands:
Use protective gloves
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Environment Protection:
9-GB
GB
•
•
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
Appropriate EU Directives:
2006/42 EG
2004/108/EG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10-GB
•
•
•
•
7.
•
8.
•
9.
•
•
2.
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
11-GB
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Bore 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12-GB
•
•
•
•
•
•
•
•
13-GB
Tél.:
Numéro de commande :
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail:
[email protected]
Emballage:
Sens de pose
Avertissement/attention
Fiche de contact
Poids
vu diamètre de la lame
Portez un masque
14-F
•
•
•
•
•
•
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15-F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.
•
2.
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
16-F
•
9.
•
•
•
•
4,1 kg
58090
Transport et stockage
•
•
Fig. 12
17-F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18-F
Tel.:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail:
[email protected]
Výstraha:
Hmotnost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Noste respirátor
19-CZ
CZ
•
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
Použité harmonizované normy:
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-11:2000
EN 55014-2:1997+A1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20-CZ
•
•
•
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
9.
•
•
2.
•
•
•
3.
•
4.
•
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Vrtání 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23-CZ
Tel.:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail:
[email protected]
Zákazy:
Obal:
Výstraha:
kotúč
Noste respirátor
Používajte ochranné rukavice
24-SK
•
•
•
•
•
•
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
•
Použité harmonizované normy:
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-11:2000
EN 55014-2:1997+A1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25-SK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
9.
•
2.
•
•
•
26-SK
•
•
•
Obsluha (Obr. 1, 6, 13, 14, 15 + 16 )
27-SK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28-SK
Tel.:
Artikelnummer:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail:
[email protected]
Afval niet in het milieu maar
vakkundig verwijderen
Productveiligheid:
Verpakkingsoriëntering boven
Netaansluiting
Toerental per minuut
max. snijvermogen
Oogbescherming gebruiken.
Gehoorbescherming gebruiken
Beschermingsmasker tegen stof
gebruiken
29-NL
•
Levering (Afb. 1)
Koffer
Frees
Stofzuigeradapter
Inbussleutel
Afstandsring 2 mm
Afstandsring 10 mm
Afstandsring 15,5 mm
Spanmoer
Opnameflens
Spilhuis
Sleufbeitel
Diamantslijpschijven, 2x
Tweegaatssleutel voor spanmoer
NL
•
•
•
EG-Conformiteitverklaring
•
Datum/Handtekening fabrikant: 24.02.2012
Gegevens betr. ondertekende: Dhr. Arnold, bedrijfsleider
•
•
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
Desbetreffende EG-Richtlijnen:
2006/42 EG
2004/108/EG
Gebruikte harmoniserende normen:
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-11:2000
EN 55014-2:1997+A1
•
•
•
•
•
•
Algemene veiligheidsinstructies
•
•
•
30-NL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.
•
•
Grijpen, opwikkelen:
Loshangende kleding of sieraden kunnen door
draaiende delen gegrepen worden.
Draag steeds strak aanliggende kleding en geen
sieraden die gegrepen kunnen worden.
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
•
31-NL
9.
•
•
•
•
•
•
•
Afb. 2
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 2 + 4)
Afb. 3
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 9)
Afb. 4
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 10)
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Boring 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
Afb. 6
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 6 + 7 resp. pos. 5)
Kies d.m.v. een afstandsring de gewenste sleufbreedte. In het
getoonde voorbeeld is dit met beide dikke schijven de
maximale afstand.
Afb. 7
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 12/1x)
Afb. 8
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 8)
Afb. 9
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 13)
Transport en opslag
•
•
Het apparaat mag nooit aan de kabel getransporteerd
worden.
Een niet gebruikt werktuig moet in een droge, afgesloten
ruimte bewaard worden.
Afb. 10
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 3)
Afb. 11
(Onderdelen uit de levering: Afb. 1 pos. 4)
Veiligheidsinstructies voor de éérste ingebruikneming
•
Afb. 12
32-NL
Bediening (Afb. 1, 6, 13, 14, 15 + 16 )
Veiligheidsinstructies voor de bediening
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparaat loopt niet:
2. Kabel defect.
Kabel vervangen of repareren.
Grote stofontwikkeling:
1. Stofzuigerzak is vol.
Stofzuigerzak vervangen.
•
33-NL
Tel.:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail:
[email protected]
Divieti:
Imballo:
Avviso:
Giri in minuto
Peso
lama sega
34-I
•
•
•
•
•
•
•
•
J. Bürkle FBL; QS
•
•
Applicate norme armonizzate:
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-11:2000
EN 55014-2:1997+A1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
35-I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
•
2.
•
•
9.
•
•
36-I
•
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Bore 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
Fig. 7
(Parti ed accessori in fornitura: Fig. 1 pos. 12/1x)
Fig. 8
(Parti ed accessori in fornitura: Fig. 1 pos. 8)
37-I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
38-I
Tel.:
+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail:
[email protected]
Tilalmak:
Súly
39-H
•
•
•
•
HU
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
40-H
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
•
•
2.
•
•
•
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Viselte 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
Ábra 12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
43-H
!!! Še pred uvedbo naprave v pogon,
natančno preberite navodilo za uporabo!!!
Ali imate tehnična vprašanja? Reklamacijo? Ali potrebujete rezervne dele ali nova navodila za uporabo?
Na naši spletni strani www.guede.com Vam bomo v oddelku Servis hitro pomagali. Prosimo, pomagajte nam, da bomo lahko mi pomagali
vam. Da lahko Vašo napravo v primeru reklamiranja identificiramo, prosimo, da nam pošljete serijsko številko, št. naročila in leto izdelave.
Vse navedene podatke boste našli na tipski etiketi. Da imate vse navedene informacije pri roki, jih prosim vnesite tu:
Serijska številka:
Številka naročila:
Fax:
Leto izdelave:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
e-Mail:
[email protected]
A.V. 6 Ponatis v celoti ali po delih je možen po dogovoru s proizvajalcem. Prevod originalnih navodil za uporabo.
Oznake na napravi
Legenda simbolov
V tem navodilu za uporabo ali na stroju se nahajajo sledeči
simboli:
Poškodovane in/ali dotrajane
električne naprave oddajte v
surovino ali na ustrezno mesto.
Varnost izdelka:
Ovitek:
Naprava odgovarja standardom EU
Zavarujte pred vlago
Ovitek mora stati navpično.
Prepovedi:
Splošna prepoved
(skupaj z drugim ideogramom)
Ne vlecite vtiča ali naprave za
kabel
Tehnični podatki:
Ne dotikajte se vrtečih delov z
rokami
Ne uporabljate izdelka, če dežuje
Zmogljivost motorja
Priključek
Teža
Premer žaginega lista
maks. zmogljivost rezanja
Opozorilo:
Opozorilo/previdno
Opozorilo pred nevarnostjo
električnega udara
Zavarujte se pred letečimi deli
Pazite se laserskega žarka.
Naprava
Uporabljajte samo s sesalno
Profesionalen rezkalnik za utore v zidakih (zaščitno izoliran) z
laserskim indikatorjem linije rezanja. Enostavno rokovanje
zahvaljujoč tekočemu rezu, s konstantno širino in globino
frezanja.
Ukazi:
Obseg dobave (Silka. 1)
Pred uporabo natančno preberite
navodilo za uporabo
Uporabljajte zaščitne slušalke.
Uporabljajte zaščitna očala
Uporabljajte ustrezno zaščito dihal.
Uporabljajte zaščitne rokavice.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Varovanje bivanjskega okolja:
Odpadke odvrzite odgovorno - tako
da ne škodujete bivanjskemu
okolju
Kartonski ovitek je namenjen za
reciklažo, odnesite ga v surovino.
44-SLO
Kovček
Rezkalnik
Cevni nastavek za sesanje prahu
Montažni ključ z notranjim šesterokotnikom
Distančni podložek 2 mm
Distančni podložek 10 mm
Distančni podložek 15,5 mm
Pritrdilna matica
Prirobnica za pritrjevanje
Objemka vretena
Dleto za izdelavo utorov v zidu
Diamantni rezilni krožniki, 2x
Ključ z dvema odprtinama za pritrdilno matico
SI
•
S tem izjavljamo,
Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6,
74549 Wolpertshausen, Germany
da koncepcija in zgradba spodaj navedenih naprav v izvedbah, ki jih
uvajamo na trg, odgovarja pristojnim osnovnim zahtevam smernic EU
za varnost in higieno.
V primeru spremembe naprave, o kateri se niste posvetovali z
nami, ta izjava izgubi svojo veljavnost.
Označitev naprav: Utorni rezkalnik za zidake MD 1700
kat. št.: 58090
•
•
•
•
Datum/podpis proizvajalca: 24.02.2012
Podatki o podpisniku: gospod Arnold, direktor
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
Uporabne smernice EU:
2006/42 EG
2006/95/EG
2004/108/EG
Uporabljeni usklajeni standardi:
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-11:2000
EN 55014-2:1997+A1
•
•
•
•
•
•
•
Jamstvo zajema le za napake, ki jih povzročajo material ali
napake proizvodnje.
Ko obvestilom o napako pod garancijo priloženo izvirno
dokazilo o datumu nakupa in prodaje.
•
•
•
•
Izključene iz garancije, so neprimerne aplikacije, kot so
preobremenitve naprave, uporabo sile, škode, ki jo tretje
osebe ali tujkov. Neuspeh poslovanja in navodili za montažo
in normalne obrabe so prav tako izključene iz garancije.
Device specifične informacije o varnosti
Splošna varnostna navodila
•
Še pred uporabo naprave natančno preberite priložena
navodila za uporabo in varnostne napotke v nadaljevanju.
Če aparat posodite ali prodate drugim osebam, priložite
zraven še ta navodila za uporabo. Navodila za uporabo
vedno dobro shranite!
•
•
Ovitek: Da se zaščiti pred morebitnimi poškodbami pri
transportu, je aparat zavit v ovitek. Ovitek je izdelan iz
surovine, ki je ponovno uporabna za reciklažo.
•
•
•
Natančno preberite ta navodila za uporabo in upoštevajte
vse navedene napotke. Preberite priložena navodila za
uporabo in se seznanite z aparatom in njegovo pravilno
uporabo; preberite tudi varnostne napotke. Navodila za
uporabo shranite na varno mesto za kasnejšo rabo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Po končanem delu vedno izvlecite vtič iz vtičnice in
preverite, če naprava ni poškodovana.
Napravo shranite na suho mesto in izven dosega otrok,
če je ne uporabljate.
Napravo uporabljajte le v skladu s tem navodilom za
uporabo.
Napetost v mreži se mora ujemati z napetostjo, ki je
opisana na tipski etiketi naprave.
Redno preverjajte električni kabel aparata, če ni
poškodovan ali dotrajan. Ne uporabljajte naprave, če je
njen električni kabel poškodovan.
Če pride do poškodbe priključnega kabla, ga morate
zamenjati (pri proizvajalcu ali njegovem servisu), da se
izognete nevarnosti.
Za zamenjavo uporabljajte samo originalne rezervne
dele.
Napravo lahko popravlja le strokovnjak električar.
V kolikor prižigate stroj po udarcu, preverite najprej
njegovo stanje: poglejte, če ni poškodovan ali
obrabljen; morebitne poškodbe popravite.
Nikoli ne uporabljajte nadomestnih del in pritiklin, ki jih
proizvajalec ni priporočil ali pa z njimi ni računal.
Pred kontrolami, čiščenjem in delom na napravi ali ko
naprave ne uporabljate, izvlecite vtič iz vtičnice.
Napravo uporabljajte samo podnevi ali pa pri dobri
umetni svetlobi.
Za opremo veljajo enaki predpisi.
Güde GmbH & Co. KG ne odgovarja za škode, ki bi
nastale zaradi nedoslednosti:
poškodbe na stroju zaradi mehanskih vplivov ali
prenapetosti.
spremembe na stroju
uporaba v namene, ki so v neskladju z navodili.
Da preprečite morebitne škode, vedno upoštevajte vse
varnostne napotke.
•
•
Pred vsako uporabo ne pozabite na vizualno kontrolo
naprave. Naprave ne uporabljajte, če je varnostni
sistem pokvarjen oziroma obrabljen. Nikoli ne
izklapljajte varnostnega sistema naprave.
Izdelek uporabljajte le v namen, ki je opisan v tem
navodilu za uporabo.
Odgovarjate za varnost na delovnem mestu.
Napravo uporabljajte le na dobro osvetljenih mestih.
Nikoli ne puščajte naprave na delovnem mestu brez
nadzora. V primeru, da prekinete svoje delo, napravo
pospravite na varno mesto.
Nikoli ne uporabljajte naprave na dežju ali v vlažnem
oz. mokrem okolju.
Napravo zavarujte pred vlago in dežjem.
Kadar aparat deluje, držite ga v varni razdalji od
svojega telesa!
Ne vključujte naprave, če je obrnjena ali izven
delovnega položaja.
Napravo vzdržujte v varni razdalji od drugih oseb,
predvsem izven dosega otrok pa tudi od domačih
živali.
•
•
•
•
•
•
•
•
45-SLO
Pri delu držite napravo vedno z obema rokama in stojte
v ravnotežju.
Kabel napeljite nazaj - stran od naprave.
Naprave, ki jih uporabljate na prostem, priključite preko
stikala z varovalko proti nihanju napetosti (FI), z mejo
varovanja največ 30 mA. Uporabljajte samo
podaljševalne kable, primerne za zunanjo uporabo.
Vtič vtaknite v vtičnico le, če je naprava izklopljena.
Ne pritrjujte naprave v primež.
Izklopite napravo, preden jo odložite in počakajte, da se
rezilo popolnoma ustavi.
Ne obdelujte azbesta ali materialov, ki ga vsebujejo.
Uporabljajte diamantne krožnike, katerih dovoljeni vrtljaji
so vsaj enako visoki kot je delovanje naprave v prostem
teku.
Pred uporabo preverite, če so krožniki celi in
nepoškodovani. Krožnik mora biti pravilno in trdno
montiran, hkrati pa se mora gladko in nemoteno vrteti.
Preizkusite delovanje krožnika najmanj 30 sekund brez
obremenitve. Ne uporabljajte poškodovanih,
deformiranih ali vibrirajočih krožnikov.
Upoštevajte dimenzije diamantnih krožnikov. Premer
luknje mora odgovarjati objemki vretena (slika 1-10). Ne
uporabljajte redukcij ali pretvornikov.
Zavarujte krožnik, ki mora biti vedno razmaščen, pred
udarci in zaletavanjem v material.
Naprava lahko pride v stik z obdelovanim materialom le,
kadar je vklopljena.
Nikoli se ne dotikajte vrtečih se delov naprave –
krožnikov.
Napravo lahko uporabljate le v dobro prezračenih
prostorih.
Vedno uporabljajte zaščito za dihal in sluh, ter varnostna
očala.
Ne režite utorov na zidovih, v katerih bi bila lahko plinska
ali vodovodna napeljava. Za iskanje te instalacije v
zidovih uporabljajte primerne detektorje ali pa pokličite
•
•
•
•
lokalno postajo za distribucijo vode in plina.
V stiku z električno instalacijo obstaja nevarnost
električnega udara. Če poškodujete plinsko napeljavo
obstaja nevarnost eksplozije. Če poškodujete
vodovodne cevi obstaja nevarnost poplav ali nevarnost
električnega udara.
Opozorilo! Iskre lahko pridejo v stik s skritim vnetljivim
materialom.
Če se krožnik zagozdi, reagira naprava sunkovito, dokler
je blokiran. V tem primeru napravo takoj izklopite.
Opozorilo! Krožniki se vrtijo še nekaj časa potem, ko
napravo izklopite. Ne pritiskajte na krožnik s strani.
Naprava lahko deluje le s priključenim sesanjem prahu.
Vedno uporabljajte ustrezen ščitnik za dihala. Sesalna
naprava mora biti odobrena za sesanje kamninskega
prahu.
4.
•
Nevarnost zaradi hrupa:
Poškodbe sluha:
Uporaba naprave brez uporabe ustreznih
zaščitnih pripomočkov, lahko poškoduje sluh.
Vedno nosite ustrezno zaščito sluha.
5.
•
Nevarnost zaradi vibracij:
Uporaba ročno vodene naprave:
Če napravo uporabljate dalj časa, se mišice
utrudijo. Vedno večja je nevarnost poškodb.
Prekinite z delom in se odpočijte. Vsak uporabnik ima
svoj delovni ritem z odmori.
6.
•
Nevarnost zaradi sevanja:
Lasersko sevanje:
Naprava je opremljena z laserskim žarkom za
prikaz linije rezanja. Laser lahko poškoduje
očesno mrežnico.
Nikoli ne glejte neposredno v laserski žarek.
7.
•
Nevarnosti v stiku z materialom in drugimi snovmi:
Stik, vdihavanje:
Pri nastajanju prahu lahko pride do poškodb
dihal.
Pri delu z napravo vedno uporabljajte ustrezno
zaščito dihal.
8.
•
Zanemarjanje ergonomskih načel:
Malomarna uporaba osebnih zaščitnih sredstev:
Uporaba stroja brez primernih zaščitnih sredstev
lahko pripelje do zunanjih in notranjih poškodb.
Vedno uporabljajte predpisano obleko in ravnajte
previdno.
•
Neprimerna lokalna osvetlitev:
V premalo osvetljenem prostoru obstaja večja
nevarnost poškodb.
Pri delu z napravo vedno poskrbite, da bo delovni
prostor dobro osvetljen.
9.
•
Ostale nevarnosti:
Lomljenje pri delovanju:
Poškodovani krožniki lahko pri delovanju počijo
in poškodujejo uporabnika.
Redno pregledujte krožnik, če ni poškodovan. Nikoli
ne uporabljajte poškodovanih krožnikov. Uporabljajte
primerno zaščitno obleko.
Uporabljajte samo na električnem priključku z
varnostnim stikalom proti nadtoku (FI).
Ukrepi v zasilnih primerih
Čimprej začnite dajati prvo pomoč in pokličite zdravnika
specialista v najkrajšem možnem času.
Poškodovano osebo zavarujte pred drugimi poškodbami in jo
pomirite.
Uporaba v skladu z namenom
Trdno montirana oz. na drsni letvi fiksirana naprava je
namenjena za izdelavo vseh vrst utorov v zidake iz mineralnih
snovi, brez uporabe vode.
Proizvajalec ne odgovarja za morebitne škode, ki bi nastale
zaradi uporabnikovega neupoštevanja veljavnih predpisov in
napotkov, ki so zajeti v tem navodilu za uporabo.
Druge nevarnosti in varnostni ukrepi
1.
•
Sekundarna nevarnost električnega udara:
Neposredni električni stik:
Poškodovani kabli ali vtiči lahko povzročijo
električni udar.
Poškodovan kabel ali vtič mora zamenjati
strokovnjak. Uporabljajte samo na električnem
priključku z varnostnim stikalom proti nadtoku (FI).
2.
•
Mehanske nevarnosti:
Vreznine, zarezanje:
Robovi krožnika lahko povzročijo hude poškodbe
in vreznine.
Pri delu z napravo vedno uporabljajte zaščitne
rokavice.
•
•
3.
•
•
Odbiti predmeti ali brizgajoče tekočine:
Pri obdelovanju lahko leteči delci materiala ali
krožnika poškodujejo vaše oči.
Pri delu z napravo vedno uporabljajte zaščitna očala.
Zatikanje, navitje:
Široka obleka ali nakit se lahko ujamejo v vrteče
se dele naprave.
Vedno uporabljajte prilegajočo obleko in ne nosite
nakita, ki bi ga naprava lahko ujela.
Napotki za odstranjevanje izhajajo iz ideogramov, ki se
nahajajo na napravi oziroma na ovitku. Njihov pomen je
razložen v poglavju »Oznake na napravi«.
Zahteve, ki jih mora spolnjevati uporabnik
Trenje, odrgnine:
V stiku z vrtečim se reznim krožnikom lahko pride
do hudih in nevarnih poškodb.
Kadar se krožnik vrti, se ga nikoli ne dotikajte.
Uporabnik je pred uporabo naprave dolžan natančno prebrati
navodilo za uporabo.
Izobrazba
Sekundarna nevarnost zaradi visoke toplote:
Opekline, omrzline:
Pri delu z napravo se krožnik ogreva na zelo
visoko temperaturo.
Preden se krožnika dotaknete vedno počakajte, da se
ohladi. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice.
Za uporabo ni potrebna nobena posebna izobrazba, razen
strokovnih napotkov v zvezi z uporabo naprave.
46-SLO
Montaža in prva uvedba v pogon
Mladoletniki lahko uporabljajo napravo, ko dopolnijo 16. leto
starosti.
Izjema so mladoletniki, ki se kot vajenci udeležijo del z
namenom, da se naučijo pravilne uporabe; morajo pa biti pod
stalnim nadzorom učitelja.
Naprava je že tovarniško kompletno montirana.
V nadaljevanju je prikazana montaža diamantnih rezil oz.
nastavitev širine utora – začenjamo z demontiranim
strojem.
Posamezne dele vedno montirajte v opisanem zaporedju. Pri
tem pazite na zaporedje sestavnih delov tako, kot je prikazano
na sliki.
Šolanje
Glede pravilne uporabe se posvetujte z izkušeno osebo in
natančno preberite navodilo za uporabo. Posebno šolanje
zato ni potrebno.
Tehnični podatki
Priključek:
Frekvenca:
Razred zaščite:
Zmogljivost maks.:
Vrtljaji motorja:
Električni kabel:
Premer krožnika:
Globina rezanja:
Širina rezanja v mm:
Akustična zmogljivost :
Teža ca.
Številka za naročila:
Silka. 2
(Rezervni deli in oprema: Silka. 1 poz. 2 + 4)
Silka. 3
(Rezervni deli in oprema: Silka. 1 poz. 9)
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Bore 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
Silka. 4
(Rezervni deli in oprema: Silka. 1 poz. 10)
Silka. 5
(Rezervni deli in oprema: Silka. 1 poz. 12/1x)
Upoštevajte smer delovanja diamantnih krožnikov.
Silka. 6
(Rezervni deli in oprema: Silka. 1 poz. 6 + 7 oziroma poz. 5) Z
distančnimi podložki izberite zahtevano širino utora. V tem
primeru je to z dvema močnejšima podložkoma maksimalna
razdalja.
Silka. 7
(Rezervni deli in oprema: Silka. 1 poz. 12/1x)
Transport in skladiščenje
•
•
Silka. 8
(Rezervni deli in oprema: Silka. 1 poz. 8)
Naprave nikoli ne vlecite ali ne prenašajte za kabel.
Če je ne uporabljate, shranite napravo na suho in
zaklenjeno mesto.
Silka. 9
(Rezervni deli in oprema: Silka. 1 poz. 13)
Varnostni napotki pri prvi uporabi naprave v pogon
•
•
Silka. 10
(Rezervni deli in oprema: Silka. 1 poz. 3)
Vtič vtaknite v vtičnico le, če je naprava izklopljena.
Pred uporabo preverite, če so krožniki celi in
nepoškodovani. Krožnik mora biti pravilno in trdno
montiran, hkrati pa se mora gladko in nemoteno vrteti.
Preizkusite delovanje krožnika najmanj 30 sekund brez
obremenitve. Ne uporabljajte poškodovanih,
deformiranih ali vibrirajočih krožnikov.
Silka. 11
(Rezervni deli in oprema: Silka. 1 poz. 4)
Silka. 12
Rokovanje (Silka. 1, 6, 13, 14, 15 + 16 )
Silka. 13
Naprava je opremljena z varnostnim stikalom - gumbom
(13/1). Na tega pritisnite še preden pritisnete na stikalo ON
(13/2). Sicer naprave ne boste mogli zagnati. Obe stikali
stisnite, če želite napravo izklopiti.
Utori v nosilnih zidovih morajo biti v skladu s 1
delom standarda DIN 1053 ali v skladu ostalimi
določili države uvoznice. Te predpise brezpogojno
upoštevajte. Preden začnete z delom, se najprej
posvetujte z odgovornim statikom, arhitektom, s
pristojno osebo ali vodjo gradbišča.
Dovoljena globina in širina utora je odvisna od
njene dolžine, debeline zidu in od vrste
uporabljenega materiala.
•
•
•
•
Silka. 14 + 6
Nastavite želeno globino rezanja – glejte sliko 6.
Opozorilo : Za popravljanje nenatančnih rezov, do katerih
prihaja pri lomljenju mostičev, izberite globino reza ca 3 mm
globlje od zahtevane globine utora.
Sedaj napravo vklopite in potisnite previdno v material (14/1).
Sedaj vodite napravo v smeri (14/2) s prilagojenim premikanjem.
Naprava mora delovati vedno samo v dveh smereh, zato ne
obračajte naprave v drugo smer! V nasprotnem primeru lahko
naprava nekontrolirano izleti iz utora in povzroči poškodbe.
naprava izpolnjuje zahteve standarda EN 61000-3-11 in
zanjo veljajo posebni pogoji dostopa. To pomeni, da
uporaba ne na kakršno koli samovoljno točke povezave
je dovoljena.
naprave v neugodnih razmer omrežja, lahko povzroči
začasno napetostnih nihanj.
Naprava je namenjena izključno za uporabo
povezovalnih točk, ki ne presegajo največje dovoljene
brez oviranja Zmax = 0,233 Ω.
kot uporabnik, morate zagotoviti, po potrebi po
posvetovanju s svojim gospodarskih javnih služb, vaš
dostopno točko, na kateri vam deluje naprava izpolnjuje
zgoraj navedene zahteve.
Silka. 15 + 16
Naprava je opremljena z laserskim indikatorjem smeri rezanja. S
pomočjo tega stikala lahko z (ON) laser vključite oz. z (OFF)
izključite.
Prilagodite laser, z uporabo baterije in odstranite dva vijaka, da
ublažijo (slika 16). Nato vstavite baterije še enkrat, in sedaj tudi
vključite laser. Zdaj si lahko poravnate laser. Sedaj odstranite
baterijo in pritrditev zategnite vijake.
47-SLO
Silka. 1 + 17
Odstranite preostali »mostič« iz materiala z dletom za
izdelavo utorov v zidovih (slike 1/11).
Vložite dleto v utor in potiskajte proti sredini. Tako se mostič
zlomi.
Okvare – vzroki – način odpravljanja
Naprava ne reže:
1. Krožnik je top
Krožnik nabrusite ali zamenjajte z novim.
Naprava ne deluje:
2. Kabel je poškodovan
Kabel popravite ali zamenjajte z novim
Naprava lahko deluje le s priključenim sesanjem
prahu. Sesalna naprava mora biti odobrena za
sesanje kamninskega prahu. Če pride do okvare
sistema za sesanje prahu, takoj prekinite z
delom in izklopite napravo. Z delom lahko
nadaljujete šele, ko odpravite napako na
sesalnem sistemu.
•
•
•
•
•
Nastaja večja količina prahu:
1. Vrečka naprave za sesanje prahu je polna.
Vrečko zamenjajte z novo.
Pregledi in vzdrževanje
Z diamantnimi krožniki, ki lahko v utoru spremenijo
smer, ni mogoče rezati na krivo.
Plošče, ki jih želite rezati, morajo ležati na trdni
podlagi ali morajo biti primerno podprte.
Pri prebijanju zidov – npr. z vrtalnikom z udarno
funkcijo lahko nastajanje razpok preprečite tako, da
z napravo najprej izrežete utor – nastavite
maksimalno globino rezanja.
Pri rezanju zelo trdega materiala, npr. betona, ki
vsebuje večjo količino silicija, se lahko diamantni
krožniki pregrejejo in se zato poškodujejo. Če je
krožnik obdan z iskrami, potem računajte s tem da
se prav zato pregreva. V tem primeru prenehajte z
rezanjem in diamantni krožnik pustite delovati brez
obremenitve v prostem teku.
Vidno zmanjšana zmogljivost delovanja in iskrenje
je tipičen znak za to, da je krožnik top. S
kratkotrajnim rezanjem grobega materiala (npr.
opeka iz peska), lahko krožnik ponovno nabrusite.
•
•
Varnostni napotki za rokovanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Napravo uporabljajte šele, ko v celoti preberete
priloženo navodilo za uporabo.
Upoštevajte varnostne napotke, ki so navedeni v
navodilu.
Obnašajte se odgovorno napram drugim osebam.
Pri delu se nikoli ne dotikajte delujočega krožnika.
Napravo vodite in držite za oba ročaja.
Uporabljajte zaščitna očala, ščitnike za ušesa in dihalno
napravo.
Za suho rezanje uporabljajte napravo samo pri
obdelovanju kamna.
Krožniki se pri rezanju ogrevajo na visoke temperature;
zato se jih ne dotikajte dokler se ne ohladijo.
Pri delu vedno uporabljajte sesalno napravo.
Glejte tudi Splošna varnostna navodila in Varnostne napotke
pred prvo uporabo naprave.
Navodilo korak po koraku
•
•
•
•
•
Označite želeno smer utora s pomočjo zvite vrvi.
Stroj priključite na napravo za sesanje prahu.
Vedno uporabljajte ustrezne varnostne pripomočke –
zaščito dihal in sluha ter varnostna očala za zaščito oči.
Sedaj počasi potisnite diamantno rezilo na najvišjem
mestu v zidak in počasi vlecite v rezu.
Po vsakršni uporabi napravo natančno očistite.
48-SLO
Le redno vzdrževana in dobro negovana naprava lahko
zanesljivo opravlja svojo nalogo. Nezadostno
vzdrževanje in nega lahko povzroči nepričakovane
nezgode ali poškodbe.
Napravo temeljito očistite in preverite, če so diamantni
krožniki celi.
Kataloški broj:
Telefon: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:
+49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail:
[email protected]
Zabrane:
Pozor! Krhki tovar!
Ureñaj ne koristite ako pada kiša
Snaga motora
Težina
Upozorenje:
Naredbe:
Upotrebljavajte respirator
Opseg isporuke (Silka br. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Zaštita okoliša:
49-HR
HR
•
•
•
•
•
•
•
J. Bürkle; FBL, QS
•
•
•
Jamstvo
•
•
•
•
•
•
Ureñaj specifične sigurnosne informacije
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
50-HR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
•
4.
•
5.
•
6.
•
7.
•
8.
•
•
9.
•
•
2.
•
•
51-HR
Preporuke prije upotrebe
Kvalifikacija
Obuka
230 V
50 Hz
ll
1700 W
4000 min-1
1,8 m/H05 VV-F
150 mm, Provrt 22 mm
40 mm
2,5 / 6 / 14 / 19 / 29
95 dB (A)
4,1 kg
58090
•
52-HR
•
•
•
•
•
53-HR
54
55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Slovenian were displayed