Citoborma 111 Operators Manual

Citoborma 111 Operators Manual
14
13
12
1
11
2
3
5
4
5
6
7
8
9
15
2
16
17
10
18
Dansk.........................................................4
Deutsch .....................................................10
English .......................................................16
Espanol ......................................................22
Francais.....................................................28
Italiano ......................................................34
Nederlands ................................................40
Norsk .........................................................46
Svenska .....................................................52
3
Materiale
• Nagel-papirbor
• Boreunderlag
• Vokspapir
4
5
6
7
Michael Kipp
Direktør
8
9
10
11
12
13
14
15
• Nagel paper drills
• Drilling base
• Waxed paper
16
17
18
19
20
21
Material de consumo
22
23
24
26
27
28
29
30
31
Michael Kipp
Gérant
32
33
34
35
36
37
38
39
Verbruiksmateriaal
Functiebeschrijving
• Nagel papierboor
• Boorondergrond
• Waspapier
40
41
42
33 Technische specificaties
Geluidsemissie:
Voedingsspanning:
Boordiameter:
Stapelhoogte max.:
43
Michael Kipp
Directeur
44
45
• Nagel-papirborer
• Boreunderlag
• Vokset papir
46
47
48
49
50
51
Kära kund,
Många tack för att ni bestämt er för vår pappersborrmaskin. Ni har gjort ett
gott val genom att köpa denna kvalitetsprodukt.
Innan ni använder maskinen bör ni läsa denna betjäningshandledning och
följa säkerhetsföreskrifterna.
Siffrorna inom parentes i texten hänvisar till illustrationerna.
Förbrukningsmaterial
• Nagel – Pappersborrmaskin
• Borrunderlag
• Vaxat papper
Extra utrustning
• Anslag till pappersborrmaskin 2
– 4,5 mm
• Borrslipmaskin
•
• Programlist enligt önskan
52
Funktionsbeskrivning
• Till-från-omkopplare
• Skyddskåpa
• Skruv med räfflat huvud för att fästa skyddskåpan
• Skjutbord
• Sidoanslag
• Skruv med räfflat huvud för att fästa sidoanslagen
• Utlösningtangent till skjutbordet
• Programlist för inställning av
hålavståndet
• Borrunderlag
• Spånbehållare
• Borrspindel
• Räfflad mutter
• Inställningsskruv
• Handspak
• Skruv med räfflat huvud
• Vaxat papper
• Pappersborr
• Sexkantnyckel
Uppställning
Maskinen placeras på en stabil och jämn yta i riktning mot användaren,
och stickproppen för nätanslutning sticks i.
Montering av skjutbordet
Skjutbordet skjuts på borrmaskinens pelarfot framifrån. Skruven på undersidan av skjutbordet förs därigenom in i skåran i pelarfoten.
Skjutbordet skjuts bakåt till dess hålen befinner sig över pelarfotens avlånga hål.
Klämlisten skjuts under pelarfotens avlånga hål och skruvas fast ovanifrån
med de räfflade skruvarna (15).
Borrunderlaget (9) läggs in i urholkningen på skjutbordet.
Montering av handspaken
Skruva på handspaken (14)
Isättning av pappersborr
Pappersborren sticks in i borrspindeln (11) till anslaget. Dra åt med sexkantnyckeln (18)
53
Inställning av hålavstånd
Med CITOBORMA 111 är det möjligt att snabbt och exakt borra standardiserade hålavstånd.
För utlösning tryck på utlösningstangenten (7) och skjut skjutbordet (4) åt
vänster så långt det går. Håll utlösningstangenten (7) i detta läge och ställ
in önskat borrprogram.
DIN A5-ringbok
DIN A4-ringbok
Filofax tidsplanerare
US-ringbok
Programlister med specialhålbilder kan erhållas som extra utrustning
Inställning av borrdjup
Handspaken trycks nedåt till dess borret ligger mjukt mot borrunderlaget.
Anslagsskruven (13) vrids uppåt till dess den stöter mot handspaken.
Den räfflade skruven (12) skruvas nedåt för att fixera inställningsskruvens
position.
54
Betjäning
Koppla på maskinen med till-från-omkopplaren (1).
Lägg det som ska borras mellan de båda sidoanslagen (5) och fixera med
skruven med räfflat huvud (6).
Kör pappersborren med jämna rörelser genom stapeln och uppåt igen. Låt
inte borren vara kvar onödigt länge i papperet eftersom den kan överhettas.
Störningar
Störning
Maskinen går inte
Fransiga borrhål
Handspaken går trögt
Borren bryts av
Borren tilltäppt
Borren gnisslar
Inga hål i de undre bladen
Åtgärd (er)
Stick i kontakten, koppla in huvudströmbrytaren
Byt ut trubbigt och slött borr
Byt borrunderlag
Byt ut trubbigt och slött borr
Byt borrunderlag
Borra genom vaxat papper
Justera borrdjupet nedåt
Om dessa åtgärder inte hjälper, var vänlig kontakta er Nagel-handlare
Tekniska data
Ljudemission <70 dB (A)
Strömförsörjning se typplåten
Borrdiameter 2-9 mm
Stapelhöjd max: 50 mm
55
Säkerhetsföreskrifter
Endast original reservdelar från Nagel får användas vid reparationer.
Maskinen ska bara användas vid borrning av papper och papp.
Håll inte händerna i borrområdet.
Dra ut kontakten före aggregatet öppnas och om det inte ska användas under en längre tid.
Uppställning av maskinen får bara ske i torrt utrymme.
Konformitetsförklaring
Denna maskin motsvarar följande EU-direktiv:
Lågspänningsdirektiv 73/23 EN, EMV-direktiv 89/336, maskindirektiv
89/392 under användning av normerna EN60204, EN1010, 55014/EL, EP;
61000-3-2
Michael Kipp
Verkställande direktör
56
57
58
59
www.ernstnagel.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed