Yamaha YAS-203 Bruksanvisning

Yamaha YAS-203 Bruksanvisning
G
AVEEA71102A
Viktigt: Garantiinformation för kunder i EES-området* och Schweiz
Svenska
För detaljerad information om denna Yamahaprodukt samt garantiservice i hela EES-området*
och Schweiz kan du antingen besöka nedanstående webbaddress (en utskriftsvänlig fil finns
på webbplatsen) eller kontakta Yamahas officiella representant i ditt land. * EES: Europeiska
Ekonomiska Samarbetsområdet
© 2014 Yamaha Corporation
ZM98610
(YAS-CU203+NS-WSW41)
Owner’s Manual
Mode d’emploi
Bedienungsanleitung
Bruksanvisning
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
Gebruiksaanwijzing
Инструкция по эксплуатации
i
En
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Features ................................................................................. 3
NOTE
Frequently asked questions................................................. 3
HINT
En 1
Optical cable (1.5 m [4.9 ft])
Remote control sensor
2 En
Features
Frequently asked questions
A1
Q2
A2
A3
En 3
A TV input jack
F VOLUME (+/–) keys
Adjust the volume (p.8).
G
H Speakers
4 En
C Port
4 mm (#8)
20 mm (3/4")
or more
En 5
1
2
3
Coaxial digital cable
(commercially available)
TV
HDMI cable (etc.)
Coaxial digital
audio output
(orange)
6 En
En 7
1
★
★
2
Volume down (–)
Volume up (+)
Volume down (–)
8 En
★
Volume up (+)
LEARN key★
REPEATER key★
3
4
6
CLEAR VOICE key
BASS EXTENSION key
UNIVOLUME key
AUDIO DELAY key★
5
(–)
HINT
HINT
SUBWOOFER PAIRING key★
SURROUND and STEREO keys
7
MUTE key
(+)
En 9
1
2
3
For subsequent
Bluetooth connection
NOTE
10 En
1
1
2
Flashes 3 times
3
En 11
Settings
4-2
Approx. 30 cm (1 ft)
TV’s remote control
1
2
3
Result
Bleep/buzzer
Once
Release
(...)
5
Flash
5-1
5-2
4
4-1
Result
Bleep/buzzer
Once
12 En
Flash
6
6-1
1
6-2
Result
Bleep/buzzer
Once
7
7-1
2
Result
Bleep/buzzer
Once
3
8
En 13
1
TV’s remote control
1
2
Off (enabled), lights up (disabled)
14 En
1
2
TV’s 3D glasses
do not work.
Power and system
Problem
Cause
Remedy
Cause
Remedy
En 15
16 En
Cause
Remedy
En 17
Bluetooth
Problem
Cause
Remedy
18 En
1
2
En 19
Subwoofer
(NS-WSW41)
Dynamic power 100 W
Type
Driver
150 Hz to 22 kHz
35 Hz to 150 Hz
Impedance
6Ω
5.5 Ω
--
Digital (Optical)
1 (TV)
--
Digital (Coaxial)
1 (BD/DVD)
--
Analog (RCA)
1 (ANALOG)
--
2.4 GHz
--
Supported
protocols
A2DP, SPP
--
SBC, aptX
--
--
Maximum
communication
distance
--
--
Decoder
Input Jacks
20 En
U.S.A. and Canada
models: AC 120 V, 60 Hz
U.K. and Europe models:
AC 230 V, 50 Hz
Taiwan model:
AC 110 V, 60 Hz
Korea model: AC 220 V,
60 Hz
China model: AC 220 V,
50 Hz
Australia model:
AC 240 V, 50 Hz
Asia model:
AC 220-240 V, 50/60 Hz
26 W
45 W
0.4 W
0.5 W
--
Dimensions
(W x H x D)
290 x 292 x 316 mm
(11-3/8" x 11-1/2" x
12-1/2")
65 mm (2-1/2")
--
2.9 kg (6.4 lbs)
8.1 kg (17.9 lbs)
En 21
i
Fr
ASTUCE
Fr 1
Pile x 2
(AAA, R03, UM4)
2 Fr
6m
maximum
• AIR SURROUND XTREME
Q1
A1
A2
• HOME THEATER CONTROLLER
Q3
A3
Fr 3
A Témoins
H Enceintes
4 Fr
C Port
7 à 8,5 mm
Fr 5
1
3
2
OPTICAL OUTPUT
ASTUCE
6 Fr
Fr 7
1
★
★
2
8 Fr
★
Touche REPEATER★
3
4
Touche UNIVOLUME
Vert (sous tension)
Touche MUTE
7
ASTUCE
★
5
★
(–)
ASTUCE
6
Touche CLEAR VOICE
Éteint (PCM)
(+)
Fr 9
1
Appareils Bluetooth
S’allume
2
3
Connexion Bluetooth
suivante
10 Fr
1
S’allume
2
1
3
Fr 11
4-2
Env. 30 cm
1
2
3
Résultat
Relâchez la touche
(...)
12 Fr
5
5-1
5-2
Résultat
4
4-1
6
6-1
8
6-2
Résultat
7
1
7-1
7-2
2
S’allume
Fr 13
1
1
2
14 Fr
1
2
Anomalies
Augmentez le volume (p.8).
Audio
Fr 15
16 Fr
Augmentez le volume (p.8).
Fr 17
Remplacez les piles.
18 Fr
Augmentez le volume.
1
2
Fr 19
Type
Advanced Yamaha
Active Servo
Technology (type à
blindage magnétique)
Excitateur
Cône 5,5 cm x 2
Cône 16 cm
150 Hz à 22 kHz
35 Hz à 150 Hz
6Ω
5,5 Ω
--
1 (TV)
--
1 (BD/DVD)
--
1 (ANALOG)
--
2,4 GHz
--
A2DP, SPP
--
Amplificateur
Enceinte
Bluetooth
20 Fr
Consommation
26 W
45 W
0,4 W
0,5 W
--
290 x 292 x 316 mm
Codecs pris en
charge
SBC, aptX
--
--
--
--
886 x 94 x 121 mm
(supports inclus)
65 mm
--
Poids
2,9 kg
8,1 kg
Fr 21
i
De
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HINWEIS
TIPP
De 1
Drahtloser
Subwoofer
(NS-WSW41)
2 De
Maximal 6 m
• AIR SURROUND XTREME
F1
A1
F2
A2
A3
De 3
G
4 De
7 bis 8,5 mm
4 mm (Nr. 8)
mindestens
20 mm
De 5
Netzkabel
1
2
3
OPTICAL OUTPUT
TIPP
HDMI-Kabel (usw.)
Digitaler
Koaxialaudioausgang
(orange)
6 De
Spielkonsole (usw.)
De 7
1
★
★
2
8 De
★
Taste LEARN★
Taste REPEATER★
3
4
6
Taste CLEAR VOICE
Taste BASS EXTENSION
Taste UNIVOLUME
Taste MUTE
Taste BLUETOOTH STANDBY★
Taste SUBWOOFER PAIRING
★
5
(–)
7
TIPP
Leuchtet (Dolby Pro Logic II)
Blinkt dreimal (aktiviert), blinkt einmal (deaktiviert)
(+)
De 9
1
2
3
HINWEIS
10 De
1
2
3
1
De 11
4-2
1
2
3
4
4-1
12 De
Loslassen
(...)
5
Blinkt
5-1
5-2
Blinkt
6
6-1
6-2
8
7
1
Blinkt
7-1
7-2
2
3
De 13
1
1
2
1
2
14 De
Problem
Audio
De 15
16 De
Die Vorderseite des Subwoofers
wird blockiert.
De 17
18 De
Problem
1
2
De 19
Subwoofer
(NS-WSW41)
Typ
5,5-cm-Konus x 2
16-cm-Konus
150 Hz bis 22 kHz
Impedanz
6Ω
5,5 Ω
PCM (2-Kanal)
Dolby Digital
DTS Digital
Surround
--
1 (TV)
--
Digital (Koaxial)
1 (BD/DVD)
--
Analog (RCA)
1 (ANALOG)
--
2,4 GHz
--
A2DP, SPP
--
SBC, aptX
--
Drahtlosausgang
Bluetooth Klasse 2
--
--
SCMS-T
--
Drahtloser
Subwoofer
Bluetooth
26 W
45 W
0,4 W
0,5 W
--
290 x 292 x 316 mm
65 mm
--
2,9 kg
8,1 kg
20 De
In Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby
Laboratories.
De 21
FÖRSIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU ANVÄNDER LJUDSYSTEMET.
• Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha
största möjliga nöje av enheten. Förvara
bruksanvisningen nära till hands för framtida
referens.
• Installera detta ljudsystem på en väl ventilerad,
sval, torr och ren plats, skyddad mot direkt
solljus, värmekällor, vibration, damm, fukt och/
eller kyla. För korrekt ventilation, underskrid
inte följande minimiavstand.
Ljudplanka: Ovansida: 10 cm, Baksida: 10 cm,
Sidor: 10 cm
Subwoofer: Ovansida: 20 cm, Baksida: 20 cm,
Sidor: 20 cm
• Placera enheten på behörigt avstånd från andra
elapparater, motorer, transformatorer och annat
som kan orsaka störningar.
• Utsätt inte enheten för hastiga
temperaturväxlingar och placera den inte på ett
ställe där luftfuktigheten är hög (t.ex. nära en
luftfuktare) då fuktbildning i enheten skapar risk
för brand, elstötar, skador på enheten eller
personskador.
• Placera inte enheten på ett ställe där främmande
föremål kan tränga in i den eller där den kan
utsättas för droppar eller vattenstänk. Placera
aldrig det följande ovanpå enheten:
− Övriga apparater då sådana kan orsaka skador
och/eller missfärgning av enhetens hölje.
− Brännbara föremål (t.ex. stearinljus) då sådana
skapar risk för brand, skador på enheten och/
eller personskador.
− Vätskebehållare som kan falla och spilla
vätska över enheten, vilket skapar risk för
elstötar och/eller skador på enheten.
• Täck aldrig över enheten med en tidning, duk,
gardin el.dyl. då detta skapar risk för
överhettning. En alltför hög temperatur inuti
enheten kan leda till brand, skador på enheten
och/eller personskador.
• Anslut inte enheten till ett vägguttag förrän
samtliga övriga anslutningar slutförts.
• Använd aldrig enheten vänd upp och ned. Detta
kan leda till överhettning som orsakar skador.
• Hantera inte tangenter, reglage och kablar
onödigt hårdhänt.
• Fatta tag i själva kontakten när nätkabeln
kopplas bort från vägguttaget; dra aldrig i
kabeln.
i
Sv
• Använd aldrig några kemiska lösningar för
rengöring då dessa kan skada ytbehandlingen.
Använd en ren, torr trasa.
• Använd endast den spänning som står angiven
på enheten. Anslutning till en strömkälla med
högre spänning än den angivna kan orsaka
brand, skador på enheten och/eller personskador.
Yamaha åtar sig inget ansvar för skador
beroende på att enheten används med en
spänning utöver den angivna.
• Koppla bort nätkabeln från vägguttaget för att
undvika skador p.g.a. blixtnedslag om ett
åskväder uppstår.
• Försöka aldrig att utföra egna reparationer.
Kontakta en kvalificerad tekniker från Yamaha
om servicebehov föreligger. Du får inte under
några omständigheter ta av höljet.
• Koppla bort nätkabeln från vägguttaget om
enheten inte ska användas under en längre tid
(t.ex. under semestern).
• Läs avsnittet ”Felsökning” om vanligt
förekommande driftsproblem innan du
förutsätter att enheten är söndrig.
• Innan ljudsystemet flyttas ska du trycka på
för att ställa den i standby och sedan koppla bort
nätkabeln från vägguttaget.
• Kondensation (imma) uppstår, om den
omgivande temperaturen plötsligt ändras.
Koppla i så fall loss nätkabeln från nätuttaget
och låt apparaten vila.
• Installera receivern nära ett nätuttag och där
stickkontakten lätt kan kommas åt.
• En säker placering eller installation är ägarens
ansvar. Yamaha ska inte hållas ansvarigt för
eventuella olyckor som orsakas av felaktig
placering eller installation av högtalare.
• För inte in en hand eller något främmande
föremål i subwooferns port.
• När du flyttar subwoofern ska du inte hålla i
porten eftersom det kan orsaka personskador
och/eller skador på denna enhet.
• Placera inte ett ömtåligt föremål nära
subwooferns port. Om föremålet faller ner på
grund av lufttryck kan det orsaka personskador
och/eller skador på subwoofern och föremålet.
• Håll produkten utom räckhåll för barn så att de
inte sväljer smådelar av misstag.
Anmärkning angående fjärrkontroller
och batterier
• Spill inte vatten eller andra vätskor på
fjärrkontrollen.
• Tappa inte fjärrkontrollen.
• Fjärrkontrollen ska inte läggas eller förvaras på
följande platser:
− hög luftfuktighet, som t.ex. nära ett bad
− höga temperaturer, t.ex. nära ett värmeelement
eller en kamin
− extremt låg temperatur
− mycket dammigt
• Utsätt inte enhetens fjärrkontrollsensor för direkt
solljus eller belysning från t.ex. lysrör av
invertertyp.
• Om batterierna blir gamla minskar
fjärrkontrollens räckvidd betydligt. Om detta
inträffar byter du till två nya batterier så snart
som möjligt.
• Använd inte gamla batterier tillsammans med
nya.
• Använd inte olika typer av batterier (t.ex.
alkaliska batterier och manganbatterier)
tillsammans. Läs förpackningen noggrant
eftersom dessa typer av olika batterier kan ha
samma form och färg.
• Förbrukade batterier kan läcka. Om batterierna
har läckt, måste du kasta bort dem omedelbart.
Undvik att komma i kontakt med det läckta
materialet eller låta det komma i kontakt med
kläder och liknande. Rengör batteriutrymmet
noga innan du sätter i nya batterier.
• Ha inte batterier i en ficka eller väska
tillsammans med metallföremål som mynt eller
liknande.
• Kasta inte bort batterier med det vanliga
hushållsavfallet. Kasta bort dem enligt gällande
lokala förordningar.
• Håll batterier borta från barn. Om någon sväljer
ett batteri av misstag måste läkare kontaktas
omgående.
• Om du inte tänker använda fjärrkontrollen under
en längre period bör du ta ut batterierna ur den.
• De medföljande batterierna får inte laddas eller
öppnas.
• Utsätt inte batterierna för kraftig värme från
exempelvis solljus, eld eller liknande.
VARNING
UTSÄTT INTE ENHETEN FÖR REGN
ELLER FUKT DÅ DETTA SKAPAR RISK
FÖR BRAND ELLER ELSTÖTAR.
Så länge den här enheten är ansluten till
vägguttaget, är den inte bortkopplad från
nätströmmen, även om enheten stängs av med
. Enheten är konstruerad för att förbruka en
mycket liten mängd ström i detta tillstånd.
OBSERVERA
Apparaten kopplas inte bort från
växelströmskällan (nätet) så länge som den är
ansluten till vägguttaget, även om själva
apparaten har stängts av.
ADVARSEL
Netspæendingen til dette apparat er IKKE
afbrudt, sålæenge netledningen siddr i en
stikkontakt, som er t endt – også selvom der or
slukket på apparatets afbryder.
VAROITUS
Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei
irroita koko laitetta verkosta.
(strömknapp)
Slår på strömmen till enheten eller ställer den i
viloläge.
Ha minst 22 cm mellan ljudsystemet och
personer som har pacemaker eller
defibrillatorimplantat inopererade.
Radiovågor kan påverka elektromedicinsk
utrustning.
Använd inte denna enhet nära medicinsk
utrustning eller innanför
sjukvårdsanläggningar.
Namnskylten sitter på enhetens undersida.
Innehåll
Medföljande komponenter.................................................. 2
Funktioner............................................................................. 3
Vanliga frågor ....................................................................... 3
Om den här bruksanvisningen
OBS!
Anger försiktighetsåtgärder som bör iakttas vid användning av produkten samt begränsningar i dess
funktioner.
TIPS
Artikelnamn och funktioner (ljudplanka/subwoofer) ....... 4
Anger extra förklaringar som hjälper dig att använda produkten bättre.
Installation ............................................................................ 5
Anslutningar ......................................................................... 6
Styrning ................................................................................. 8
Lyssna på ljudet från en Bluetooth-enhet......................... 10
Inställningar ........................................................................ 12
Programmera ljudplankan med TV:ns fjärrkontroll
(TV-fjärrkontrollens inlärningsfunktion) .................................................... 12
Skicka TV:ns fjärrkontrollsignal genom ljudplankan
(TV Remote Repeater-funktion).................................................................... 14
Ställa in den automatiska standbyfunktionen ........................................ 14
Initiera ljudplankan ........................................................................................... 14
Felsökning ........................................................................... 15
Tekniska data ...................................................................... 20
Sv 1
Medföljande komponenter
Innan du ansluter enheten måste du kontrollera att du har följande delar.
Använda fjärrkontrollen
Förbereda fjärrkontrollen
Dra bort skyddsarket innan användning.
Ljudplanka (YAS-CU203)
Trådlös subwoofer
(NS-WSW41)
Fjärrkontroll
Optisk kabel (1,5 m)
Fjärrkontrollens räckvidd
Håll dig inom räckvidden (se nedan).
Fjärrkontrollssensor
Monteringsmall
* Används vid montering av ljudplankan på en vägg
Stativ x 2
(för ljudplanka)
2 Sv
Skruv x 2
(för montering
av stativet)
Bruksanvisning
(denna handbok)
Inom 6 m
Vanliga frågor
Njut av kraftfullt och realistiskt ljud från det främre surroundsystemet
som består av ljudplankan med trådlös subwoofer, och enkel installation
och anslutning till TV-apparater och andra enheter.
Följande avsnitt täcker populära funktioner och vanliga frågor om ljudplankan.
• AIR SURROUND XTREME
F1
Kan jag styra ljudplanen med hjälp av TV:ns fjärrkontroll? Det är
opraktiskt att växla mellan TV:ns och ljudplankans fjärrkontroller.
S1
Ja. Du kan styra ljudplankan med TV:ns fjärrkontroll genom funktionen
”inlärning av TV:ns fjärrkontroll” (s.12).
Njut av 7.1-kanals surroundljud som skapar ett brett och djupt ljudfält, precis som
om högtalarna inte bara står framför utan även till vänster och höger, och bakom
lyssnaren (s.9).
• Avancerad basförstärkningsbehandling
Detta system är utrustat med Yamahas egna basförstärkningsteknik och
återskapar kraftfullare ljud från den dedikerade subwoofern (s.9).
Den här funktionen är bara tillgänglig för IR-fjärrkontrollen (infraröd).
Kontrollera vad din TV har för typ av fjärrkontroll.
F2
TV:ns fjärrkontroll fungerar inte när ljudplankan ställts framför TV:n.
S2
Om din TV:s fjärrkontroll använder infraröda signaler ska du ställa in
funktionen ”TV Remote Repeater” så att TV:ns fjärrkontrollsignaler sänds från
ljudplankan (s.14).
• Bluetooth® -anslutning
Innehåll på en Bluetooth-kompatibel smartphone, surfplatta eller dator kan enkelt
spelas upp (s.10).
Du kan njuta av djupt och klart ljud så nära originalet som möjligt tack vare
funktionen Compressed Music Enhancer. Ljudplankan är även kompatibel med
aptX-kodeken, som ger dig möjlighet att få bättre ljud från din smartphone.
Om TV:ns fjärrkontroll använder radiovågor ska du öka avståndet mellan
TV:n och ljudplankan.
F3
Kan jag göra rösterna mer tydliga?
S3
Ja. Dialogen i filmer, TV-nyheter och sportsändningar etc. kan göras mer
tydliga med hjälp av clear voice-funktionen (s.9).
• HOME THEATER CONTROLLER
Du kan styra ljudplankan enkelt genom att installera den dedikerade
fjärrkontrollappen ”HOME THEATER CONTROLLER”.
• Inlärningsfunktion (TV-fjärrkontroll)
Använd fjärrkontrollen till TV:n för att styra ljudplankan (s.12).
• TV:ns Remote Repeater-funktion
Gör att TV:ns fjärrkontrollsignal kan gå genom ljudplankan. Om ljudplankan står i
vägen för TV:ns fjärrsensor kommer TV:ns fjärrkontroll inte att fungera. Den här
funktionen utgör en bekväm lösning (s.14).
• Tydliga röster
Ger klara röster (t.ex. dialog och berättelser) (s.9).
• UniVolume
Upprätthåller jämn ljudvolym när ingångarna eller ljudkällorna växlar (s.9).
Sv 3
Artikelnamn och funktioner (ljudplanka/subwoofer)
Ljudplanka (frontpanel)
Ljudplanka (bakre panel)
A Lampor
A TV-ingång
Visar status för ljudplankan. Lamporna tonas automatiskt ned om inga funktioner
används på 5 sekunder. Se ”Styrning” (s.8 till 9) och ”Trådlös anslutning till
subwoofern” (s.7) för indikatorernas huvudfunktioner.
B Fjärrkontrollssensor
Tar emot infraröda signaler från ljudplankans fjärrkontroll (s.2).
C TV:ns fjärrkontrollssensor
Tar emot infraröda signaler från TV:ns fjärrkontroll när fjärrkontrollens Repeaterfunktion har aktiverats (s.14).
D INPUT-knapp
För anslutning med en optisk digitalkabel till TV:n (s.6).
B BD/DVD-ingång
För anslutning till en uppspelningsenhet, t.ex. en Blu-ray-spelare (BD) med en
koaxial digital kabel (s.6).
C ANALOG-ingångar
För anslutning av en extern enhet med en RCA-stereokabel (s.7).
D IR-förlängare för TV Remote Repeater
Skickar TV-fjärrkontrollens signaler som tagits emot av TV-fjärrkontrollssensorn till
TV:n (s.14).
Väljer en ingångskälla för uppspelning (s.8).
E MUTE-knapp
Stänger av ljudutmatningen. Tryck på knappen igen för att sätta på ljudet (s.9).
F VOLUME (+/–)-knappar
Justera volymen (s.8).
G
(strömknapp)
Slår på eller stänger av (standby) ljudplankan (s.9).
TIPS
• Ljudplankan kan stängas av automatiskt när den automatiska standbyfunktionen är aktiverad (s.14).
H Högtalare
4 Sv
Subwoofer (baksida)
A STATUS-indikator
Indikerar statusen för subwoofern
(s.9).
B SUBWOOFER PAIRING-knapp
För trådlös anslutning mellan
ljudplankan och subwoofern (s.19).
C Port
Installation
Ställ ljudplankan på ett plant underlag, t.ex. på TVbänken.
Placera subwoofern vid sidan om ljudplankan.
För att undvika ekon från väggen ska subwooferns
framsida vara vänd en aning inåt.
TIPS
• Om det är svårt att styra TV:n kan du använda funktionen TV
Remote Repeater (s.14) för att sända TV:ns fjärrkontrollsignal via
ljudplankan.
• När du placerar ljudplankan framför TV:ns nedre del, eller om du vill
ändra ljudplankans höjd, ska du fästa de medföljande stativen med
fästskruvarna för stativen.
Installera på väggen
1 Fäst den medföljande monteringsmallen på
väggen och märk ut var skruvarna ska sitta.
Tejp eller häftstift
Monteringsmall (medföljer)
Skruvhål
2 Ta bort monteringsmallen från väggen och
installera sedan vanliga skruvar (se bilden nedan)
vid punkterna markerade på väggen.
Montering av ljudplankan på en vägg
7 till 8,5 mm
4 mm (#8)
20 mm eller mer
3 till 4 mm
3 Häng upp ljudplankan på skruvarna.
Försiktighetsåtgärder
• Placera inte ljudplankan/subwoofern och en BD-spelare eller en
annan enhet direkt ovanpå varandra. Om du gör det kan den
sluta fungera på grund av vibrationerna.
• Håll inte i högtalardelen (tygdelen) på subwooferns framsida när
du flyttar den.
• Ljudplankan innehåller högtalare som inte är magnetiskt
avskärmade. Placera inte magnetiskt känsliga föremål
(hårddiskar etc.) nära ljudplankan.
• Beroende på din installationsmiljö kan det vara bättre att koppla
ihop ljudplankan och externa apparater (t.ex. TV:n) innan du
ansluter ljudplankan.
• Placera inte ljudplankan inom 50 mm från TV:n.
• Subwoofern och ljudplankan kommunicerar trådlöst. Placera inte
föremål som blockerar trådlösa signaler, t.ex. metallmöbler och
enheter av metall, mellan subwoofern och ljudplankan eftersom
den trådlösa kommunikationen kan påverkas negativt.
• Om subwoofern är täckt med tyg eller andra föremål minskas
ljudvolymen. Installera subwoofern så att den inte döljs bakom en
tjock gardin eller liknande.
Monteringshål på
ljudplankans baksida
Försiktighetsåtgärder
• När du monterar ljudplankan på en vägg ska allt
monteringsarbete utföras av en kvalificerad konsult eller
återförsäljare. Kunden ska aldrig försöka utföra sådant
installationsarbete på egen hand. Felaktig eller undermålig
montering kan göra att ljudplankan lossnar och faller ned vilket
kan leda till personskador.
• Montera inte ljudplankan på en vägg som består av svaga
material som gips eller faner. Det kan leda till att den ramlar ned.
• Säkerställ att du använder kommersiellt tillgängliga skruvar som
klarar installationens vikt (anges i steg 2 till höger). Om du
använder andra fästdon än de skruvar som specificeras, t.ex.
kortare skruvar, spik eller dubbelhäftande tejp, kan ljudplankan
ramla ned.
Försiktighetsåtgärder
• Fäst kablarna så att de inte lossnar. Om du av misstag fastnar i
en lös kabel med foten eller handen kan ljudplankan ramla ned.
• Kontrollera att ljudplankan sitter ordentligt när du är klar. Yamaha
ansvarar inte för olyckor orsakade av felaktiga installationer.
Sv 5
Anslutningar
Anslut till en TV (eller annan extern enhet).
Ljudplanka (baksida)
Försiktighetsåtgärder
• Kontrollera att strömkablarna för ljudplankan och subwoofern inte är anslutna till
vägguttagen när du börjar göra anslutningar.
• Tvinga inte i kontakten. Det kan skada kontakten eller uttaget.
Nätkabel
1
Anslut TV:n och ljudplankan med den optiska
kabeln (medföljer).
Till ett vägguttag
Subwoofer (baksida)
Avlägsna den optiska kabelns kåpa och kontrollera
riktningen på kontakten.
Optisk kabel
2
3
Koaxial digitalkabel
(kommersiellt tillgänglig)
Anslut ljudkablarna för ljudplankan och
subwoofern till vägguttaget.
Nätkabel
Ställ in TV:n enligt följande.
• Ställ in TV:ns volym på lägsta nivån.
• Avaktivera TV:ns inbyggda högtalarljud (om det finns).
OPTICAL OUTPUT
Till ett vägguttag
TV
TIPS
Om din uppspelningsenhet har en koaxial
digitalljudutgång, du kan ansluta den till BD/
DVD-ingången på ljudplankan med en koaxial
digitalkabel (kommersiellt tillgänglig).
TIPS
• Om det inte finns någon inställning för att stänga av ljudet via högtalaren på din TV kan
du prova att stänga av det genom att koppla in hörlurar till hörlursuttaget på TV:n. Se
bruksanvisningarna till TV:n för mer detaljerad information.
• TV- och BD/DVD-ingångarna stöder följande ljudsignaler.
− PCM (2-kanals)
− Dolby Digital (upp till 5.1-kanals)
− DTS Digital Surround (upp till 5.1-kanals)
HDMI-kabel (etc.)
Koaxial
digitalljudutgång
(orange)
Uppspelningsenhet (t.ex. en BD-spelare)
Digital TV-mottagare
6 Sv
Analog anslutning av en extern enhet (spelkonsol)
Trådlös anslutning till subwoofern
Du kan ansluta en extern enhet, t.ex. en spelkonsol eller en TV som inte har en optisk
utgång till ANALOG-ingångarna på ljudplankan.
Om strömkablarna till ljudplankan och subwoofern är anslutna till vägguttagen (s.6) och
ljudplankan slås på, ansluts ljudplankan till subwoofern automatiskt. När anslutningen är
upprättad tänds SUBWOOFER-indikatorn på ljudplankan och ljudplankan är redo för
uppspelning.
Subwoofer-indikator: Tänds
TIPS
• Om SUBWOOFER-indikatorn på ljudplankan inte tänds när ljudplankan startas första gången, se ”Para
ihop ljudplankan och subwoofern manuellt” (s.19) och anslut ljudplankan till subwoofern manuellt.
• När de har anslutits första gången ansluts ljudplankan till samma subwoofer nästa gång den startas.
RCA-stereokabel (etc.)
(kommersiellt tillgänglig)
Spelkonsol (etc.)
OBS!
• Se till att vänster (L) och höger (R) kanaler ansluts på rätt sätt.
• Välj ANALOG-knappen på fjärrkontrollen för ingångskällan.
Sv 7
Styrning
1
Ingångsknappar
Lampor
Indikatorerna på frontpanelen blinkar eller lyser för att
ange funktions- och inställningsstatus.
Välj en ingångskälla för uppspelning.
TV ....................TV-ljud
BD/DVD ...........Ljud från en enhet ansluten till BD/
DVD-ingångarna
ANALOG .........Ljud från en enhet ansluten till
ANALOG-ingången
BLUETOOTH...Ljud från en Bluetooth-ansluten
enhet
★: Knappar som behöver tryckas under mer än 3
sekunder
BLUETOOTH STANDBY, SUBWOOFER PAIRING,
AUDIO DELAY, LEARN, REPEATER
Fjärrkontrollsignalsändare
Överför infraröda signaler.
Indikatorn för den valda ingångskällan tänds.
(Exempel: när TV har valts)
I denna bruksanvisning används illustrationer av de nio
indikatorsegmenten som förklaring.
: Släckt
: Tänds
: Blinkar
(Exempel: När STATUS-indikatorn blinkar och TV-indikatorn tänds)
★
TIPS
• För att spela upp ljud från uppspelningsenheten som är
ansluten till TV:n eller titta på video på uppspelningsenheten
ställer du in TV:ns ingångskälla på uppspelningsenheten.
• Mer information om Bluetooth-anslutning finns i ”Lyssna på
ljudet från en Bluetooth-enhet” (s.10).
SUBWOOFER-knappar (+/–)
★
2
Justera volymen på subwooferhögtalaren.
Volym ned (–)
Volym upp (+)
VOLUME-knappar (+/–)
★
Justera volymen på ljudplankan.
Volym ned (–)
8 Sv
Volym upp (+)
LEARN-knapp★
REPEATER-knapp★
Ställer in ljudplankan på TV-fjärrkontrollens
inlärningsläge (s.12).
Aktiverar/avaktiverar TV:ns Remote Repeaterfunktion (s.14).
3
4
(strömknapp)
Slår på eller stänger av (standby) ljudplankan.
STATUS-indikatorn på ljudplankan
Grön (påslagen)
6
CLEAR VOICE-knapp
BASS EXTENSION-knapp
Aktiverar/avaktiverar clear voice-funktionen.
När den här funktionen har aktiverats kan du njuta
av klart ljud när du tittar på film, TV-dramer,
nyhetsprogram eller sport.
Aktiverar/avaktiverar basförstärkningsfunktionen. När denna funktion är aktiverad kan du
lyssna på kraftfullt ljud under surrounduppspelning
med Yamahas exklusiva basförstärkningsteknik.
Röd (Bluetooth-viloläge) (s.11)
Blinkar tre gånger (aktiverad), blinkar en gång (avaktiverad)
Av (avstängd)
Blinkar tre gånger (aktiverad), blinkar en gång (avaktiverad)
UNIVOLUME-knapp
STATUS-indikatorn på subwoofern
Grön (påslagen)
Aktiverar/avaktiverar UniVolume-funktionen.
När denna funktion är aktiverad hålls ljudnivån på
jämn nivå när ingångar eller ljudkällor växlar.
Röd (avstängd)
BLUETOOTH STANDBY-knapp★
Blinkar tre gånger (aktiverad), blinkar en gång (avaktiverad)
Aktiverar/avaktiverar Bluetooth-viloläget (s.11).
TIPS
SUBWOOFER PAIRING-knapp★
• UniVolume-funktionen avaktiveras automatiskt när
BLUETOOTH har valts som ingångskälla.
Utför ihopparning av ljudplankan och subwoofern
(s.19).
AUDIO DELAY-knapp★
SURROUND- och STEREO-knappar
Växla mellan uppspelning med surround- och
stereoljud (2 kanaler). När uppspelning med
surroundljud har valts kan du njuta av
verklighetstrogna ljudeffekter med Yamahas
exklusiva AIR SURROUND XTREME.
SURROUND
Tänds (uppspelning med
surroundljud)
Av (uppspelning med
stereoljud)
5
Stänger av ljudutmatningen. Tryck på
knappen igen för att sätta på ljudet.
Avkodarlampor
Ljudplankan har stöd för följande ljudsignaler. Du
kontrollerar typen av insignal med hjälp av färgen på
lampan.
Grön (Dolby Digital), Röd (DTS Digital Surround)
2 Tryck på SUBWOOFER (+/–)-knappen för att
justera ljudfördröjningen.
Att trycka på SUBWOOFER (+)-knappen
fördröjer timingen för ljudutmatningen.
(–)
7
Blinkar (på mute)
Justerar ljudfördröjningen så att ljud och bild
synkroniseras när videobilder på TV:n verkar
fördröjda i förhållande till ljudet.
Följ instruktionerna nedan för att justera ljudfördröjningen.
1 Håll ned AUDIO DELAY-knappen i mer än
3 sekunder.
Lampan längst till vänster blinkar.
TIPS
• När stereoljud med 2 kanaler spelas i surround tänds
PLII-indikatorn.
MUTE-knapp
Av (PCM)
(+)
3 Avsluta justeringen genom att trycka på
AUDIO DELAY-knappen.
TIPS
• Justeringen avslutas automatiskt om inga funktioner
används på 20 sekunder.
Sv 9
Lyssna på ljudet från en
Bluetooth-enhet
Du kan spela upp trådlöst från Bluetooth-enheter, t.ex. smartphones eller digitala
musikspelare.
Se även användarhandboken för Bluetooth-enheten för mer information.
Para ihop en Bluetooth-enhet med ljudplankan
När du ansluter till en Bluetooth-enheten för första gången måste enheten och
ljudplankan ”paras ihop”. ”Ihopparning” är nödvändigt för varje Bluetooth-enhet du
använder.
När ”ihopparning” med en enhet är klar kommer efterföljande anslutning till enheten inte
att kräva ”ihopparning”.
1
Tryck på BLUETOOTH-knappen på ljudplankans fjärrkontroll för att
välja Bluetooth som ingångskälla.
BLUETOOTH-indikatorn på frontpanelen börjar lysa grönt.
Bluetooth-enheter
Tänds
2
Slå på Bluetooth-funktionen på den enhet som ska paras ihop och
utför sedan ihopparningen.
Åtgärden varierar beroende på enhet. Se bruksanvisningen för enheten.
3
Välj ”YAS-203 Yamaha” i listan med Bluetooth-enheter på enheten.
Om ett lösenord (PIN-kod) krävs, anger du ”0000”.
Utför följande steg för att använda en Bluetooth-enhet med ljudplankan.
För den första
Bluetooth-anslutningen
För efterföljande
Bluetooth-anslutning
När ihopparningen är klar visas
eller ett meddelande om slutförande.
OBS!
Spela upp ljud från en Bluetooth-enhet
på ljudplankan
10 Sv
• Utför ihopparningen med Bluetooth-enheten och ljudplankan inom 10 meters avstånd.
• Upp till åtta Bluetooth-enheter kan paras ihop med ljudplankan. Om en nionde enhet paras ihop tas den
äldsta ihopparningsinformationen bort.
• Om ihopparningsinformationen för en enhet tas bort, måste du para ihop den enheten igen om den ska
användas.
• Om en Bluetooth-enhet redan är ansluten till ljudplankan avslutar du den Bluetooth-anslutningen (s.11)
och utför sedan ihopparning med den nya enheten.
• Se ”Bluetooth” (s.18) i ”Felsökning” om enheterna inte kan paras ihop.
Spela upp ljud från en Bluetooth-enhet på
ljudplankan
Använda Bluetooth-viloläget
1
1
Slå på ljudplankan och tryck på BLUETOOTH-knappen på
ljudplankans fjärrkontroll för att välja Bluetooth som ingångskälla.
BLUETOOTH-indikatorn på frontpanelen börjar lysa grönt.
Med Bluetooth-viloläget kan du slå på (eller stänga av) ljudplankan automatiskt, i
samband med Bluetooth-enheten.
Slå på ljudplankan och håll ned BLUETOOTH STANDBY-knappen på
den medföljande fjärrkontrollen i minst 3 sekunder.
När du håller ned BLUETOOTH STANDBY-knappen i 3 sekunder växlar läget
mellan aktiverat och avaktiverat.
Tänds
2
Aktivera enhetens Bluetooth-funktion.
När Bluetooth-anslutningen görs på rätt sätt blinkar BLUETOOTH-indikatorn på
ljudplankan tre gånger.
Blinkar tre gånger (aktiverad), blinkar en gång (avaktiverad)
När Bluetooth-viloläget är aktiverat och ljudplankan stängs av, tänds STATUSindikatorn med rött sken. (Bluetooth-viloläge)
Blinkar 3 gånger
3
Tänds (röd)
Spela upp en låt på enheten.
Funktioner tillgängliga på Bluetooth-enheter med Bluetooth-viloläget aktiverat
Samtidigt påslag (när ljudplankan är avstängd)
När Bluetooth-anslutningen görs på enheten slås ljudplankan på och blir redo för uppspelning av ljud från
enheten.
OBS!
• Utför Bluetooth-anslutningen med enheten och ljudplankan inom 10 meters avstånd.
• Det kan bli nödvändigt att välja ”YAS-203 Yamaha” i Bluetooth-enhetslistan igen om ett
anslutningsproblem uppstår. Du kan behöva ändra utgångsinställningen till att mata ut ljud till ljudplankan,
beroende på vilken Bluetooth-enhet du använder.
• Justera volymnivån för Bluetooth-enheten om det behövs.
• Om en Bluetooth-enhet redan är ansluten till ljudplankan avbryter du den Bluetooth-anslutningen och
ansluter sedan till den nya enheten.
Avbryta Bluetooth-anslutning
Bluetooth-anslutningen avbryts i följande fall. När ljudplankan är påslagen och
Bluetooth-anslutningen avslutas, blinkar BLUETOOTH-indikatorn en gång.
Samtidig avstängning (när ljudplankan är påslagen)
Ljudplankan stängs av när Bluetooth-anslutningen avbryts på en Bluetooth-enhet. (Endast när
BLUETOOTH väljs som ingångskälla.)
Använda HOME THEATER CONTROLLER-appen
Genom att installera den kostnadsfria appen ”HOME THEATER CONTROLLER” på en
Bluetooth-enhet, t.ex. en smartphone, kan du enkelt och praktiskt utföra olika funktioner
med Bluetooth-enheten.
(Inställningsalternativ: grundläggande användning, ljudfält, ljudjusteringar)
Mer information om ”HOME THEATER CONTROLLER” finns i produktinformationen på
vår webbplats.
• Bluetooth-funktionen stängs av på den kompatibla enheten.
• BLUETOOTH-knappen på ljudplankans fjärrkontroll hålls nedtryckt i mer än 3 sekunder.
• Ljudplankan stängs av.
Sv 11
Inställningar
4-2
Håll ljudavstängningsknappen nedtryckt i mer än 1 sekund två eller tre
gånger, samtidigt som du riktar TV:ns fjärrkontroll mot fjärrkontrollssensorn.
Programmera ljudplankan med TV:ns fjärrkontroll
(TV-fjärrkontrollens inlärningsfunktion)
Ca. 30 cm
TV:ns fjärrkontroll
När du har programmerat ljudplankan kan du styra den med TV:ns fjärrkontroll för
funktioner som att slå på/stänga av TV:n och ljudplankan samtidigt eller höja/sänka
volymen och stänga av/slå på ljudplankans ljud.
• Funktionen är endast tillgänglig när TV:ns fjärrkontroll använder sig av infraröda signaler.
• En RF-fjärrkontroll (radiofrekvens) fungerar inte.
• Om du vill använda en kabel-TV- eller satellitmottagares fjärrkontroll för att styra ljudplankan använder
du TV:ns originalfjärrkontroll (IR) till att programmera ljudplankan och styr den sedan med TVmottagarens fjärrkontroll.
• Om TV:ns volym ändras när du ändrar ljudplankans volym ställer du in TV:ns volym på det lägsta värdet
eller stänger av dess högtalare.
1
2
3
Tryck ned
(mer än 1 sekund)
Resultat
Pip/ljud
Inlärt
En gång
Släpp
(mer än 1 sekund)
Tryck ned
(mer än 1 sekund)
Släpp
(...)
Stäng av TV:n.
Stäng av ljudplankan.
Tänds
Håll LEARN-knappen nedtryckt i 3 sekunder på ljudplankans
fjärrkontroll för att ställa in ljudplankan i inlärningsläge.
När ljudplankan är i inlärningsläge blinkar lamporna på frontpanelen enligt nedan.
Det gick inte
att lära
* Börja om från
steg 4-1.
5
Två gånger
Blinkar
Lär ljudplankan ”Volym (–)”-koden från TV:ns fjärrkontroll.
5-1
Tryck på VOLUME (–) på ljudplankans frontpanel.
5-2
Håll volymknappen (–) nedtryckt i mer än 1 sekund två eller tre gånger,
samtidigt som du riktar TV:ns fjärrkontroll mot fjärrkontrollssensorn.
OBS!
• Steg 4 till 7 kräver bara TV-fjärrkontrollen och knapparna på ljudplankans frontpanel. Ljudplankans
fjärrkontroll behövs inte.
• Om ljudplankan redan innehåller inlärda funktioner tänds följande indikatorer.
Ljudavstängning: BD/DVD, Volym (–): ANALOG, Volym (+): BLUETOOTH, Ström: SURROUND
4
4-1
Lär ljudplankan ”Stäng av ljud”-koden från TV:ns fjärrkontroll.
Tryck på MUTE på ljudplankans frontpanel.
Resultat
Pip/ljud
Inlärt
En gång
Tänds
Det gick inte
att lära
* Börja om från
steg 5-1.
12 Sv
Två gånger
Blinkar
6
6-1
Lär ljudplankan ”Volym (+)”-koden från TV:ns fjärrkontroll.
8
Tryck på VOLUME (+) på ljudplankans frontpanel.
Avsluta inlärningsläget genom att trycka på LEARN-knappen på
ljudplankans fjärrkontroll.
Nu är de nödvändiga inställningarna klara. Nu kan du styra ljudplankan med TV:ns
fjärrkontroll.
6-2
Resultat
Pip/ljud
Inlärt
En gång
Det gick inte
att lära
* Börja om från
steg 6-1.
• Inlärningsläget avslutas automatiskt om inga funktioner används på 5 minuter.
• Ställ in TV:ns volym på lägsta nivån. När du skruvar upp volymen på ljudplankan med TV:ns
fjärrkontroll kan volymen på TV:n skruvas upp samtidigt. Följ då steg 3 i ”Anslutningar” (s.6) för att
ändra TV-inställningen.
• Du kan trycka på
(ström)-knappen på ljudplankans fjärrkontroll för att slutföra inlärningsläget.
Rensa alla programmerade funktioner
Tänds
7
TIPS
Håll volym (+)-knappen nedtryckt i mer än 1 sekund två eller tre gånger,
samtidigt som du riktar TV:ns fjärrkontroll mot fjärrkontrollssensorn.
1
Två gånger
Blinkar
När ljudplankan är i inlärningsläge blinkar lamporna på frontpanelen enligt nedan.
Lär ljudplankan ”Ström”-koden från TV:ns fjärrkontroll.
7-1
Tryck på
7-2
Håll strömknappen nedtryckt i mer än 1 sekund två eller tre gånger,
samtidigt som du riktar TV:ns fjärrkontroll mot fjärrkontrollssensorn.
(ström) på ljudplankans frontpanel.
Resultat
Pip/ljud
Inlärt
En gång
2
Håll ned INPUT på ljudplankans frontpanel i minst 3 sekunder.
Blinkar rött (raderad)
Tänds
Det gick inte
att lära
* Börja om från
steg 7-1.
Stäng av ljudplankan och håll ned LEARN-knappen på den
medföljande fjärrkontrollen i minst 3 sekunder (för att aktivera
inlärningsläget).
När raderingen är klar hörs 3 korta pip.
3
Två gånger
Tryck på LEARN-knappen på ljudplankans fjärrkontroll.
Blinkar
Sv 13
Skicka TV:ns fjärrkontrollsignal genom ljudplankan
(TV Remote Repeater-funktion)
När TV Remote Repeater-funktionen är aktiverad skickar ljudplankan vidare TV:ns
fjärrkontrollsignal som tas emot av den främre sensorn till den bakre sändaren. Den här
funktionen ska bara aktiveras när du placerar ljudplankan framför TV:n och inte kan
styra TV:n med TV:ns fjärrkontroll.
Funktionen är endast tillgänglig när TV:ns fjärrkontroll använder sig av infraröda signaler.
IR-förlängare för TV Remote Repeater
TV:ns fjärrkontrollssensor
Ställa in den automatiska standbyfunktionen
Genom att aktivera den här funktionen kan du undvika att glömma stänga av
ljudplanken efter användning, t.ex. om du somnar medan du tittar på TV.
OBS!
• När den här funktionen är aktiverad och något av följande villkor uppfylls stängs ljudplankan automatiskt
av.
− Inga funktioner används på 8 timmar
− Ingen ljudsignal tas emot och inga åtgärder utförs på 20 minuter när BLUETOOTH är valt som
ingångskälla.
1
TV:ns fjärrkontroll
1
2
Stäng av ljudplankan och håll ned MUTE-knappen på den
medföljande fjärrkontrollen i minst 3 sekunder för att aktivera/
avaktivera den automatiska standbyfunktionen.
Du kan kontrollera status för funktionen med TV-indikatorn när du slår på
ljudplankan.
Slå på ljudplankan.
Håll ned REPEATER-knappen på ljudplankans fjärrkontroll i minst
3 sekunder för att aktivera/avaktivera TV Remote Repeaterfunktionen.
Av (aktiverad), tänds (avaktiverad)
TIPS
• Den ursprungliga inställningen varierar beroende på land eller region.
− Modeller för Storbritannien och Europa: aktiverad
− Övriga modeller: avaktiverad
Blinkar tre gånger (aktiverad), blinkar en gång (avaktiverad)
Nu är de nödvändiga inställningarna klara. När TV Remote Repeater-funktionen
har aktiverats kan du styra TV:n från TV:ns fjärrkontroll via ljudplankan.
TIPS
• TV:ns Remote Repeater-funktion är avaktiverad som standard.
• Om ljudplankans strömkabel är ansluten till ett vägguttag och när TV:ns Remote Repeater-funktion
är aktiverad, kan funktionen användas även när ljudplankan är avstängd.
• Om ljudplankan har lärt in volymstyrning (+) (s.13) kan volymen på TV:n skruvas upp när du skruvar
upp volymen på ljudplankan med TV:ns fjärrkontroll. Följ då steg 3 i ”Anslutningar” (s.6) för att ändra
TV-inställningen.
• Du kan kontrollera status för TV Remote Repeater-funktionen genom att titta på SURROUNDindikatorn när du sätter på ljudplankan.
Initiera ljudplankan
Följ instruktionerna nedan för att återställa ljudplankan.
1
2
Stäng av ljudplankan.
Håll -knappen (ström) på ljudplankans frontpanel nedtryckt i minst
3 sekunder.
Av (aktiverad), tänds (avaktiverad)
Blinkar (återställd)
14 Sv
Felsökning
Gå igenom tabellen nedan om ljudplankan inte fungerar korrekt. Om det aktuella
problemet inte finns upptaget i tabellen nedan, eller om det inte kan lösas med hjälp av
anvisningarna i felsökningstabellen, stäng av ljudplankan, koppla loss nätkabeln och
kontakta närmaste auktoriserade Yamaha-handlare eller servicecenter.
Kontrollera först följande:
A Att nätkablarna till ljudplankan, subwoofern TV:n och alla
uppspelningsenheter (t.ex. BD-spelare m.m.) är ordentligt anslutna till
vägguttag.
B Att ljudplankan, TV:n och alla uppspelningsenheter (t.ex. BD-spelare m.m.) är
påslagna.
C Alla kablar sitter ordentligt i uttagen på varje enhet.
Strömförsörjning och system
Problem
Orsak
Åtgärd
Strömmen
stängs plötsligt
av.
Den automatiska
standbyfunktionen fungerade.
När den här funktionen är
aktiverad och något av följande
villkor uppfylls stängs ljudplankan
automatiskt av.
- Inga funktioner används på
8 timmar
- Ingen ljudsignal tas emot och
inga åtgärder utförs på
20 minuter när BLUETOOTH är
valt som ingångskälla.
Slå på ljudplankan igen. För att
förhindra att ljudplankan stängs av
automatiskt ska du avaktivera den
automatiska ljudavstängningsfunktionen (s.14).
Skyddskretsen har aktiverats.
(STATUS-indikatorn på
ljudplankans frontpanel blinkar.)
Starta ljudplankan igen när du har
kontrollerat att alla anslutningar sitter
ordentligt. Om strömmen fortfarande
stängs av plötsligt eller inte kan slås
på, ska du koppla bort strömkabeln
från vägguttaget och kontakta
närmaste auktoriserade Yamahaåterförsäljare eller servicecenter.
Bluetooth-anslutningen avslutas
på en Bluetooth-enhet när
Bluetooth-viloläget är aktiverat.
Avaktivera Bluetooth-viloläget (s.11).
Skyddskretsen har aktiverats tre
gånger i följd. (Om du försöker slå
på strömmen i detta tillstånd
blinkar STATUS-indikatorn på
ljudplankans frontpanel.)
I syfte att skydda produkten går det
inte att slå på strömmen. Koppla bort
strömkabeln från vägguttaget och
kontakta närmaste auktoriserade
Yamaha-återförsäljare eller
servicecenter.
Strömmen kan
inte slås på.
Ljudplankan
reagerar inte
korrekt.
Den interna mikrodatorn har
hängt sig på grund av en yttre
elektrisk stöt (som ett blixtnedslag
eller kraftig statisk elektricitet)
eller på grund av ett
spänningsfall.
Håll
(strömknappen) på
ljudplankans frontpanel nedtryckt i
minst 10 sekunder för att starta om
den. (Om problemet kvarstår, dra ut
nätkabeln ur vägguttaget och sätt i den
igen.)
Ljudplankan
styrs av sig själv.
En annan Bluetooth-enhet
används i närheten.
Avbryt Bluetooth-anslutningen för
ljudplankan (s.11).
TV:ns 3Dglasögon
fungerar inte.
Ljudplankan blockerar sändaren
för 3D-glasögon på TV:n.
Kontrollera placeringen av sändaren
för 3D-glasögon på TV:n och justera
ljudplankans placering. Ta bort
stativen från ljudplankan om de är
monterade (s.5).
Problem
Orsak
Åtgärd
Inget ljud.
En annan ingångskälla har valts.
Välj en lämplig ingångskälla (s.8).
Mute-funktionen har aktiverats.
Avaktivera mute-funktionen (s.9).
Ljud
Volymen är för låg.
Höj volymen (s.8).
Strömkablarna till ljudplankan och
subwoofern är inte ordentligt
anslutna.
Kontrollera att strömkabeln för
ljudplankan och subwoofern är
ordentligt anslutna till vägguttaget
(s.6).
Sv 15
Inget ljud hörs från
subwooferhögtalaren.
(SUBWOOFERindikatorn på
ljudplankans
frontpanel blinkar.)
Subwoofern är inte ansluten till ett
vägguttag. (STATUS-indikatorn
på subwoofern är inte tänd.)
Anslut subwooferns nätkabel till ett
vägguttag.
Ljudplankan och subwoofern är
inte anslutna på grund av dålig
kommunikationsstatus. (STATUSindikatorn på subwoofern
fortsätter att lysa rött eller blinka
grönt.)
Flytta subwoofern närmare
ljudplankan. Om situationen inte
förbättras ska du flytta subwoofern till
en plats med bättre kommunikation.
Om kommunikationen mellan
ljudplankan och subwoofern hindras
av ett metallföremål eller något annat
föremål, ska du flytta ljudplankan och
subwoofern eller ändra subwooferns
installationsplats.
Om det finns en enhet (mikrovågsugn,
trådlöst LAN etc.) som sänder
radiofrekvenssignaler, ska du flytta
ljudplankan och subwoofern bort från
enheten.
Ljudplankan och subwoofern är
inte ihopparade. (STATUSindikatorn på subwoofern blinkar
eller lyser rött.)
Skyddskretsen i subwoofern har
aktiverats. (STATUS-indikatorn
på subwoofern lyser orange.)
Ljudet från
subwoofern
avbryts.
(SUBWOOFERindikatorn på
ljudplankan
blinkar när ljudet
avbryts.)
Anslutningen mellan ljudplankan
och subwoofern avbryts på grund
av dålig status för trådlös
kommunikation. (STATUSindikatorn på subwoofern blinkar
grön när ljudet avbryts.)
Utför ihopparning av ljudplankan och
subwoofern (s.19).
Om SUBWOOFER-indikatorn på
ljudplankan fortfarande inte tänds i
grönt efter att ihopparningen har
utförts kan ett fel ha inträffat. Koppla
bort strömkablarna från vägguttagen
och kontakta närmaste auktoriserade
Yamaha-återförsäljare eller
servicecenter.
I syfte att skydda produkten går det
inte att slå på strömmen på
subwoofern. Koppla bort strömkabeln
från vägguttaget och kontakta
närmaste auktoriserade Yamahaåterförsäljare eller servicecenter.
Flytta subwoofern närmare
ljudplankan. Om situationen inte
förbättras ska du flytta subwoofern till
en plats med bättre kommunikation.
Om kommunikationen mellan
ljudplankan och subwoofern hindras
av ett metallföremål eller något annat
föremål, ska du flytta ljudplankan och
subwoofern eller ändra subwooferns
installationsplats.
Om det finns en enhet (mikrovågsugn,
trådlöst LAN etc.) som sänder
radiofrekvenssignaler, ska du flytta
ljudplankan och subwoofern bort från
enheten.
16 Sv
Volymen är för låg.
Höj volymen på subwooferhögtalaren
(s.8).
Subwooferns framsida är
blockerad.
Rensa området runt subwooferns
framsida och port.
Uppspelningskällan innehåller
inga lågfrekventa signaler.
Spela upp en ljudkälla som innehåller
lågfrekvenssignaler och bekräfta att
ljudet avges från subwoofern.
Skyddskretsen i subwoofern har
aktiverats. (STATUS-indikatorn
på subwoofern lyser orange.)
I syfte att skydda produkten går det
inte att slå på strömmen på
subwoofern. Koppla bort strömkabeln
från vägguttaget och kontakta
närmaste auktoriserade Yamahaåterförsäljare eller servicecenter.
Volymen sänks
när ljudplankan
sätts på.
Den automatiska
volymjusteringen fungerade. För
att undvika allt för hög volym
ställer ljudplankan ner volymen till
en viss nivå när ljudplankan slås
på.
Höj volymen om det behövs (s.8).
Ingen
surroundeffekt.
Stereouppspelning har valts.
Välj uppspelning med surroundljud
(s.9).
Det kommer
inget ljud från
subwoofern eller
ljudet är svagt.
(SUBWOOFERindikatorn på
ljudplankan är
tänd.)
Brus hörs.
Volymen är för låg.
Höj volymen (s.8).
TV:n eller uppspelningsenheten
är inställd på att endast mata ut
tvåkanalsljud (som PCM).
Ändra inställningen för utmatning av
digitalt ljud på TV:n eller
uppspelningsenheten till Dolby Digital
eller BitStream.
Ljudet spelas upp från TV:ns
inbyggda högtalare.
Ställ in TV:ns volym på lägsta nivån
(s.6).
Uppspelningskällan innehåller
inte surroundljud.
Spela upp en källa som innehåller ljud
som spelats in i surround.
Ljudplankan står för nära annan
digital utrustning eller
högfrekvensenhet.
Flytta de enheterna längre bort från
ljudplankan.
Fjärrkontroll
Problem
Orsak
Åtgärd
Ljudplankan kan
inte styras med
fjärrkontrollen.
Ljudplankan har inte tillräcklig
räckvidd.
Använd fjärrkontrollen inom
kontrollens räckvidd (s.2).
Batterierna är svaga.
Byt ut batterierna (s.2).
Fjärrkontrollssensorn på
ljudplankan utsätts för direkt
solljus eller stark belysning.
Justera ljusets vinkel eller placera
ljudplankan på en annan plats.
Det går inte att
styra TV:n med
fjärrkontrollen till
TV:n.
Styrning av TV:n via ljudplankan
(när TV:ns fjärrkontrollssensor har
blockerats).
Använd TV Remote Repeaterfunktionen (s.14) eller ta bort
ljudplankans stativ om de är
monterade så att TV:ns
fjärrkontrollsensor inte blockeras (s.5).
Det går inte att
styra TV:n med
TV:ns Remote
Repeaterfunktion.
TV:ns Remote Repeater-funktion
har avaktiverats.
Aktivera TV:ns Remote Repeaterfunktion (s.14).
TV:ns fjärrkontroll använder inte
infraröda signaler. (Vissa
fjärrkontroller kanske inte
fungerar även om de använder
infraröda signaler.)
Det går inte att använda TV:ns
Remote Repeater-funktion i det här
fallet. Ändra placeringen av
ljudplankan så att TV:ns
fjärrkontrollssensor inte blockeras av
ljudplankan och använd TV:ns
fjärrkontroll för att styra TV:n.
Ljudplankan och TV:n står för
nära eller för långt ifrån varandra.
Flytta ljudplankan bort från TV:n mer
än 50 mm (s.5).
Om det behövs monterar eller tar du
bort ljudplankans stativ för att justera
höjden på IR-sändaren (för TV
Remote Repeater) på ljudplankans
placering framför TV:ns
fjärrkontrollsensor (s.5).
Det finns ett hinder (t.ex. kablar)
mellan ljudplankan och TV:n.
Ta bort hindret mellan ljudplankan och
TV:n.
TV:n tar inte emot
fjärrkontrollsignalen tillräckligt bra
eftersom signalerna från TV:ns
fjärrkontroll och IR-sändaren (för
TV Remote Repeater) på
ljudplankan stör varandra.
Aktivera TV Remote Repeaterfunktionen (s.14).
TV:ns fjärrkontrollknapp hölls inte
nedtryckt tillräckligt länge.
Håll knappen nedtryckt i minst
1 sekund två eller tre gånger (s.12).
TV:ns fjärrkontroll använder inte
infraröda signaler. (Vissa
fjärrkontroller kanske inte
fungerar även om de använder
infraröda signaler.)
TV-fjärrkontrollens inlärningsfunktion
kan inte användas i det här fallet.
Använd ljudplankans fjärrkontroll för
att styra ljudplankan.
Den placering från vilken du
använder TV:ns fjärrkontroll är
inte lämplig.
Använd TV:ns fjärrkontroll från en
lämplig plats (s.12).
Batterierna till TV:ns fjärrkontroll
är svaga.
Byt ut batterierna.
Fjärrkontrollssensorn på
ljudplankan utsätts för direkt
solljus eller stark belysning.
Justera ljusets vinkel eller placera
ljudplankan på en annan plats.
Sändaren för fjärrkontrollens
signal stördes av TV-skärmens
ljus.
Stäng av TV:n och utför
inlärningsfunktionen igen (s.12).
Ljudet kommer
från TV:n när
ljudplankans
volym har
skruvats upp
med TV:ns
fjärrkontroll.
(när TVfjärrkontrollens
inlärningsfunktion
används)
Ljudutgången har aktiverats på
TV:n.
Ändra TV:ns inställning för att
avaktivera ljud via TV:ns högtalare.
Om det inte finns någon inställning för
att avaktivera ljud via högtalaren på
din TV, prova följande.
- Anslut hörlurar till hörlursuttaget på
TV:n.
- Ställ in TV:ns volym på lägsta nivån.
Strömknappen
på ljudplankan
och TV-knappen
står i motsatt
riktning. (Till
exempel, TV:n
stängs av om
ljudplankan sätts
på.)
(när TVfjärrkontrollens
inlärningsfunktion
används)
Strömmen till TV:n var på när du
utförde inlärningsfunktionen.
Tryck på strömknappen på TV:n och
(ström) på ljudplankans frontpanel
för att sätta på dem och tryck sedan på
strömknappen på TV:ns fjärrkontroll
för att stänga av dem.
Ljudplankan lär sig
inte TV:ns
fjärrkontrollfunktioner.
Sv 17
Bluetooth-anslutningen för
ljudplankan med enheten kopplas
från.
Utför Bluetooth-anslutningen igen
(s.10).
Bluetooth har inte valts som
ingångskälla.
Välj Bluetooth som ingångskälla.
Problem
Orsak
Åtgärd
Det går inte att
para ihop
ljudplankan med
Bluetoothenheten.
Bluetooth har inte valts som
ingångskälla.
Välj Bluetooth som ingångskälla.
Enheten stöder inte A2DP.
Utför ihopparningsåtgärderna med en
enhet som stöder A2DP.
Ljudplankan och enheten är för
långt ifrån varandra.
Flytta enheten närmare ljudplankan.
En Bluetooth-adapter etc. som du
vill para ihop med ljudplankan har
ett annat lösenord än ”0000”.
Använd en Bluetooth-adapter etc. med
lösenordet ”0000”.
Flytta ljudplankan och subwoofern bort
från den enhet som avger
radiofrekvenssignaler.
Ljudplankan och enheten är för
långt ifrån varandra.
Flytta enheten närmare ljudplankan.
Det finns en enhet
(mikrovågsugn, trådlöst LAN etc.)
som sänder ut signaler i 2,4 GHzfrekvensbandet i närheten.
Det finns en enhet
(mikrovågsugn, trådlöst LAN etc.)
som sänder ut signaler i 2,4 GHzfrekvensbandet i närheten.
Flytta ljudplankan bort från den enhet
som avger radiofrekvenssignaler.
Enheten är inte inställd på att
skicka Bluetooth-ljudsignaler till
ljudplankan.
Ändra inställningen för ljudutmatning
och anslutningsinställningen på
enheten.
Uppspelning på enheten har inte
utförts.
Utför uppspelning på enheten.
En annan Bluetooth-enhet är
ansluten.
Avbryt den aktuella Bluetoothanslutningen och utför ihopparningen
med den nya enheten.
Enhetens volym är inställd på
minimivärdet.
Höj volymen.
En annan Bluetooth-enhet är
ansluten.
Ljudplankan kan inte upprätta flera
Bluetooth-anslutningar. Avbryt den
aktuella Bluetooth-anslutningen och
utför anslutningen för den önskade
enheten.
Mer än nio enheter är ihopparade
och den äldsta
ihopparningsinformationen tas
bort.
Utför ihopparningen igen. Ljudplankan
kan behålla ihopparningsinformation
för upp till åtta enheter. När du parar
ihop en nionde enhet tas den äldsta
ihopparningensinformationen bort.
Det går inte att
upprätta en
Bluetoothanslutning.
18 Sv
Inget ljud hörs
eller så avbryts
ljudet under
uppspelningen.
Para ihop ljudplankan och subwoofern manuellt
1
Slå på ljudplankan och håll ned SUBWOOFER PAIRING-knappen på
den medföljande fjärrkontrollen i minst 3 sekunder.
SUBWOOFER-indikatorn på ljudplankans frontpanel blinkar snabbt.
2
Inom 30 sekunder ska du trycka på SUBWOOFER PAIRING-knappen
på baksidan av subwoofern under mer än 3 sekunder med ett
spetsigt föremål som en hårnål.
STATUS-indikatorn på baksidan av subwoofern blinkar snabbt i grönt.
När ihopparningen är klar och ljudplankan och subwoofern är anslutna, tänds
SUBWOOFER-indikatorn på ljudplankans frontpanel.
Om SUBWOOFER-indikatorn på ljudplankan inte tänds även efter att ovanstående
åtgärd utförts, se ”Felsökning” (s.15).
TIPS
• ”Ihopparning” är en åtgärd då det fastställs vilken enhet ljudplankan och subwoofern ska ansluta till.
Sv 19
Tekniska data
Ljudplanka
(YAS-CU203)
Subwoofer
(NS-WSW41)
Maximal uteffekt
Fram V/H
50 W x 2 kanaler
Dynamisk effekt 100 W
Typ
Akustiskt upphängd typ
(ej magnetiskt skärmad
typ)
Advanced Yamaha
Active Servo
Technology
(magnetiskt skärmad
typ)
5,5 cm kon x 2
16 cm kon
Frekvensåtergivning
150 Hz till 22 kHz
35 Hz till 150 Hz
Impedans
6Ω
5,5 Ω
Kompatibla
ljudsignaler
(TV, BD/DVD)
PCM (2-kanals)
Dolby Digital
DTS Digital Surround
--
Digital (optisk)
1 (TV)
--
Digital (koaxial)
1 (BD/DVD)
--
Analog (RCA)
1 (ANALOG)
--
Frekvensband
2,4 GHz
Överföringsräckvidd
10 m (utan hinder)
--
Kompatibla
protokoll
A2DP, SPP
--
Kompatibla kodekar
SBC, aptX
--
Trådlös utgång
Bluetooth klass 2
Post
Förstärkardel
Högtalardel
Dekoder
Ingångar
Trådlös
subwoofer
--
Max.
kommunikationsavstånd
10 m (utan hinder)
--
Kompatibel metod
för skydd av innehåll
SCMS-T
--
Strömförsörjning
Modeller för USA och
Kanada: AC 120 V,
60 Hz
Modell för Taiwan: AC
110–120 V, 50/60 Hz
Modell för Kina:
AC 220 V, 50 Hz
Övriga modeller:
AC 220–240 V,
50/60 Hz
Effektförbrukning
26 W
45 W
Effektförbrukning i
standby-läge
0,4 W
Modeller för USA och
Kanada: 1,4 W
Modeller för
Storbritannien och
Europa: 1,5 W
Modeller för Korea och
Taiwan: 1,2 W
Modell för Kina: 1,3 W
Modeller för Australien
och Asien: 1,7 W
Effektförbrukning i
Bluetoothstandbyläge
0,5 W
--
886 x 79 x 121 mm
(utan stativ,
standardtillstånd)
290 x 292 x 316 mm
Allmänt
Mått
(B x H x D)
886 x 94 x 121 mm
(med stativ)
Tjocklek förutom
utskjutande
högtalardelar
(tunnaste del)
65 mm
--
Vikt
2,9 kg
8,1 kg
* Tekniska data kan ändras utan föregående avisering.
20 Sv
Modeller för USA och
Kanada: AC 120 V,
60 Hz
Modeller för
Storbritannien och
Europa: AC 230 V,
50 Hz
Modell för Taiwan:
AC 110 V, 60 Hz
Modell för Korea:
AC 220 V, 60 Hz
Modell för Kina:
AC 220 V, 50 Hz
Modell för Australien:
AC 240 V, 50 Hz
Modell för Asien:
AC 220–240 V,
50/60 Hz
Detta system är utrustat med Yamahas virtuella ljudteknik AIR SURROUND XTREME som åstadkommer
högklassigt 7.1-kanals surroundljud med ljudplankan och subwoofern.
Subwoofern i detta system utnyttjar Yamahas exklusiva basstyrningsteknik ”Advanced Yamaha Active Servo
Technology II” och återger lågfrekventa ljud med hög kvalitet.
”UniVolume” är ett varumärke tillhörande Yamaha Corporation.
Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG och används av Yamaha i enlighet med ett
licensavtal.
Tillverkad på Dolby Laboratories licens. Dolby, Pro Logic och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories.
För DTS-patent, se http://patents.dts.com. Tillverkad under licens från DTS Licensing Limited.
DTS, symbolen och DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken och DTS Digital Surround är
ett varumärke som tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc. Med ensamrätt.
Hantera Bluetooth-kommunikationer
• 2,4 GHz-bandet som används av Bluetooth-kompatibla enheter är ett radioband som
delas av många typer av utrustning. Medan Bluetooth-kompatibla enheter använder
en teknik som minimerar inverkan av andra komponenter som använder samma
radioband, t.ex. inverkan som kan sänka hastigheten eller försämra räckvidden för
kommunikationen och i vissa fall störa ut kommunikationen.
• Hastigheten på signalöverföringen och avståndet på vilket kommunikation är möjlig
varierar beroende på avståndet mellan enheterna, närvaron av hinder,
radiovågsförhållandena och typ av utrustning.
• Yamaha garanterar inte att alla trådlösa anslutningar mellan den här enheten och
enheter kompatibla med Bluetooth-funktionen.
Användarinformation, beträffande insamling och dumpning av
gammal utrustning och använda batterier
De symboler, som finns på produkterna, emballaget och/eller bifogade dokument talar
om att de använda elektriska och elektroniska produkterna, samt batterierna, inte ska
blandas med allmänt hushållsavfall. För rätt handhavande, återställande och återvinning
av gamla produkter och gamla batterier, vänligen medtag dessa till lämpliga
insamlingsplatser, i enlighet med din nationella lagstiftning och direktiven 2002/96/EC
samt 2006/66/EC.
Genom att slänga dessa produkter och batterier på rätt sätt, kommer du att hjälpa till att
rädda värdefulla resurser och förhindra möjliga negativa effekter på mänsklig hälsa och
miljö, vilka i annat fall skulle kunna uppstå, p.g.a. felaktig sophantering.
För mer information om insamling och återvinning av gamla produkter och batterier,
vänligen kontakta din lokala kommun, ditt sophanteringsföretag eller inköpsstället för
dina varor.
© 2013 CSR plc och dess koncernföretag.
aptX®-märket och aptX-logotypen är varumärken som tillhör CSR plc eller ett av dess gruppföretag och kan
vara registrerat i ett eller flera jurisdiktioner.
”Blu-ray Disc™”, ”Blu-ray™” och logotyperna är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
Bluetooth
• Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation mellan enheter på högst 10 meters
avstånd via 2,4 GHz-frekvensbandet, ett band som kan användas utan licens.
[Information om sophantering i andra länder utanför EU]
Dessa symboler gäller endast inom EU. Om du vill slänga dessa föremål, vänligen
kontakta dina lokala myndigheter eller försäljare och fråga efter det korrekta sättet att
slänga dem.
Kommentar ang. batterisymbolen (de två nedersta symbolexemplen):
Denna symbol kan komma att användas i kombination med en kemisk symbol. I detta
fall överensstämmer den med de krav, som har ställts genom direktiven för den aktuella
kemikalien.
Sv 21
i
It
Tasto
(power)
NOTA
Domande frequenti .............................................................. 3
It 1
Telecomando
2 It
Domande frequenti
R1
D2
R2
R3
It 3
G
4 It
C Porta
Da 7 a 8,5 mm
4 mm (n. 8)
Da 3 a 4 mm
It 5
1
Subwoofer (retro)
2
3
OPTICAL OUTPUT
TV
6 It
It 7
1
★
★
2
Volume su (+)
8 It
★
Volume su (+)
Tasto LEARN★
3
4
6
Tasto CLEAR VOICE
Tasto UNIVOLUME
L’indicatore STATUS sul subwoofer
Verde (acceso)
Tasto BLUETOOTH STANDBY★
5
7
Tasto AUDIO DELAY★
Tasti SURROUND e STEREO
Tasto MUTE
(–)
(+)
Si accende (Dolby Pro Logic II)
It 9
1
2
3
NOTA
10 It
1
1
2
3
It 11
4-2
1
2
3
4-1
12 It
4
5
5-1
5-2
Risultato
6
6-1
6-2
Risultato
7
8
7-1
7-2
Risultato
2
3
It 13
1
1
2
1
2
14 It
Causa
Problema
Causa
Audio
It 15
16 It
Causa
It 17
18 It
Causa
Selezionare Bluetooth come sorgente
di ingresso.
1
2
It 19
Subwoofer
(NS-WSW41)
Tipo
Driver
5,5 cm cono x 2
16 cm cono
Da 150 Hz a 22 kHz
Da 35 Hz a 150 Hz
6Ω
5,5 Ω
PCM (2 canali)
Dolby Digital
DTS Digital Surround
--
1 (TV)
--
1 (BD/DVD)
--
1 (ANALOG)
--
2,4 GHz
10 m (senza interferenze)
--
A2DP, SPP
--
SBC, aptX
--
Uscita wireless
--
--
Prese
d’ingresso
Subwoofer
wireless
20 It
SCMS-T
--
Consumo
26 W
45 W
0,4 W
Consumo in
modalità
Bluetooth in
standby
0,5 W
--
290 x 292 x 316 mm
65 mm
--
Peso
2,9 kg
8,1 kg
It 21
i
Es
Índice
Elementos suministrados..................................................... 2
Acerca de este manual
NOTA
Es 1
Pilas x 2
(AAA, R03, UM4)
Altavoz de
ultragraves
inalámbrico
(NS-WSW41)
Mando a distancia
2 Es
Manual del propietario
(este manual)
P1
R1
P2
R2
P3
• HOME THEATER CONTROLLER
R3
Es 3
A Indicadores
A Toma de entrada TV
G
4 Es
4 mm (#8)
20 mm como
mínimo
Es 5
1
3
Altavoz de
ultragraves
(parte trasera)
2
OPTICAL OUTPUT
A toma de CA
TV
SUGERENCIA
6 Es
A toma de CA
Es 7
1
★
★
2
Bajar volumen (–)
Subir volumen (+)
8 Es
★
Subir volumen (+)
3
Tecla
4
6
Parpadea tres veces (habilitado), parpadea una vez (deshabilitado)
Rojo (apagado)
Parpadea tres veces (habilitado), parpadea una vez (deshabilitado)
5
7
Tecla AUDIO DELAY★
(–)
Apagado (PCM)
(+)
Es 9
1
Dispositivos Bluetooth
Se ilumina
2
3
NOTA
10 Es
1
1
Se ilumina
2
Parpadea tres veces (habilitado), parpadea una vez (deshabilitado)
Parpadea 3 veces
3
Se ilumina (rojo)
Es 11
Ajustes
4-2
Aprox. 30 cm
1
2
3
4-1
12 Es
Resultado
Pitido/zumbido Indicadores
Una vez
4
Soltar
(...)
Se ilumina
5
Parpadeo
5-1
5-2
Resultado
Pitido/zumbido Indicadores
Una vez
Se ilumina
Parpadeo
6
6-1
6-2
Resultado
Pitido/zumbido Indicadores
Una vez
Se ilumina
7
8
1
Parpadeo
Pulse
7-2
7-1
Resultado
Una vez
2
3
Parpadeo
Es 13
1
1
2
Apagado (habilitado), se ilumina (deshabilitado)
Parpadea tres veces (habilitado), parpadea una vez (deshabilitado)
1
2
Parpadea (inicializado)
Apagado (habilitado), se ilumina (deshabilitado)
14 Es
Causa
Problema
Causa
No hay sonido.
Audio
Es 15
16 Es
Suba el volumen del altavoz de
ultragraves (p.8).
Se oye ruido.
Causa
Es 17
Sustitúyalas por pilas nuevas.
18 Es
Causa
El dispositivo no admite A2DP.
Lleve a cabo el emparejado con un
dispositivo que admita A2DP.
1
2
Es 19
Altavoz de ultragraves
(NS-WSW41)
Potencia de
salida nominal
máxima
Potencia dinámica
100 W
Tipo
Cono de 16 cm
De 150 Hz a 22 kHz
6Ω
5,5 Ω
Señal de audio
admitida (TV, BD/
DVD)
--
1 (TV)
--
Digital (Coaxial)
1 (BD/DVD)
--
1 (ANALOG)
--
2,4 GHz
--
Protocolos
admitidos
A2DP, SPP
--
Códecs
admitidos
SBC, aptX
--
Salida
inalámbrica
--
10 m (sin obstáculos)
--
--
Altavoz de
ultragraves
inalámbrico
20 Es
Consumo
26 W
45 W
0,4 W
0,5 W
--
886 x 79 x 121 mm
(sin soportes, estado
original)
290 x 292 x 316 mm
Dimensiones
(Anchura x
Altura x
Profundidad)
65 mm
--
Peso
2,9 kg
8,1 kg
Es 21
i
Nl
Functies ................................................................................. 3
OPMERKING
TIP
(soundbar/subwoofer) ......................................................... 4
Installatie............................................................................... 5
Aansluitingen........................................................................ 6
Bewerkingen ......................................................................... 8
Luisteren naar het geluid van een Bluetooth-apparaat... 10
Instellingen ......................................................................... 12
De soundbar programmeren met de afstandsbediening van de
tv (leerfunctie afstandsbediening tv) ......................................................... 12
Het signaal van de tv-afstandsbediening doorheen de
soundbar verzenden (repeaterfunctie van de
afstandsbediening van de tv)........................................................................ 14
De functie voor automatische stand-by instellen.................................. 14
De soundbar initialiseren................................................................................ 14
Problemen oplossen........................................................... 15
Technische gegevens ......................................................... 20
Nl 1
Bijgeleverde items
Gebruik van de afstandsbediening
De afstandsbediening voorbereiden
Trek vóór gebruik de beschermfolie af.
Soundbar (YAS-CU203)
Draadloze subwoofer
(NS-WSW41)
Afstandsbediening
Werkingsbereik van de afstandsbediening
Blijf binnen het hieronder afgebeelde werkingsbereik.
Afstandsbedieningssensor
Standaard x 2
(Voor soundbar)
2 Nl
Binnen 6 m
Kan ik de soundbar bedienen met de afstandsbediening van de tv? Het
is niet handig om telkens te moeten wisselen tussen de
afstandsbediening van de tv en van de soundbar.
A1
Ja. U kunt de soundbar bedienen met de afstandsbediening van uw tv door
gebruik te maken van de "Leerfunctie afstandsbediening tv" (p.12).
• Geavanceerde verwerking van bas-extensie
Dit systeem is uitgerust met de eigen basboost-technologie van Yamaha waardoor
het krachtiger geluid kan reproduceren via de hiervoor bestemde subwoofer (p.9).
V2
• Bluetooth®-verbinding
A2
Als de afstandsbediening van uw tv IR-signalen (infrarood) gebruikt, stel dan
de functie "Afstandsbediening van de tv repeteren" in om de
afstandsbedieningssignalen van de tv vanaf de soundbar door te sturen
(p.14).
Als de afstandsbediening van uw tv radiogolven gebruikt, vergroot dan de
afstand tussen de tv en de soundbar.
• HOME THEATER CONTROLLER
V3
A3
• Leerfunctie afstandsbediening tv
Bedien de soundbar met de afstandsbediening van de tv (p.12).
• Repeaterfunctie afstandsbediening tv
Hiermee kan het signaal van de tv-afstandsbediening doorheen de soundbar
passeren. Als de geïnstalleerde soundbar de afstandsbedieningssensor van de tv
blokkeert, zal de afstandsbediening van de tv niet werken. Met deze functie kunt u
dit probleem handig oplossen (p.14).
Nl 3
Soundbar (achterpaneel)
A Indicators
A TV-ingang
B Afstandsbedieningssensor
Ontvangt infraroodsignalen van de afstandsbediening van de soundbar (p.2).
C Afstandsbedieningssensor van de tv
Ontvangt infraroodsignalen van de afstandsbediening van de tv wanneer de
repeaterfunctie van de afstandsbediening is ingeschakeld (p.14).
D IR-flitser voor de repeaterfunctie van de afstandsbediening van de tv
Draagt afstandsbedieningssignalen van de tv die de afstandsbedieningssensor van
de tv ontvangt over naar de tv (p.14).
G
H Luidsprekers
4 Nl
7 tot 8,5 mm
Nl 5
Aansluitingen
Aansluiten op een tv (of ander randapparaat).
1
2
3
Netsnoer
OPTICAL OUTPUT
Tv
HDMI-kabel (enz.)
Digitale coaxaudio-uitgang
(oranje)
6 Nl
Nl 7
Bewerkingen
1
★: toetsen die langer dan 3 seconden ingedrukt
dienen te worden
BLUETOOTH STANDBY, SUBWOOFER PAIRING,
AUDIO DELAY, LEARN, REPEATER
Signaalzender van afstandsbediening
Verzendt infraroodsignalen.
★
★
2
Pas het volume van de subwoofer aan.
Volume lager (–)
Volume hoger (+)
Volume lager (–)
8 Nl
★
Volume hoger (+)
Stelt de soundbar in op de leermodus van de
afstandsbediening van de tv (p.12).
3
4
6
De STATUS-indicator op de subwoofer
Voert de koppeling tussen de soundbar en de
subwoofer uit (p.19).
5
Uit (stereoweergave)
(–)
TIP
★
7
(+)
Nl 9
1
2
3
Voor volgende
Bluetooth-verbindingen
OPMERKING
10 Nl
De stand-bymodus van Bluetooth gebruiken
1
2
Knippert 3 keer
3
1
Wanneer de stand-bymodus van Bluetooth is ingeschakeld en de soundbar is
uitgeschakeld, licht de STATUS-indicator rood op. (Bluetooth-stand-by)
Nl 11
4-2
Wijs met de afstandsbediening van de tv naar de afstandsbedieningssensor en
druk twee of drie keer gedurende langer dan 1 seconde op de dempen-toets.
De soundbar programmeren met de
afstandsbediening van de tv (leerfunctie
afstandsbediening tv)
Afstandsbediening van de tv
1
2
3
4-1
12 Nl
Resultaat
Schakel de soundbar uit.
4
Licht op
5
Twee keer
Knipperen
Leer de soundbar de code voor "Volume (–)" van de afstandsbediening van de tv.
5-1
Druk op VOLUME (–) op het voorpaneel van de soundbar.
5-2
Wijs met de afstandsbediening van de tv naar de afstandsbedieningssensor en
druk twee of drie keer gedurende langer dan 1 seconde op de volumetoets (–).
Resultaat
Eén keer
Twee keer
Knipperen
6
6-1
6-2
Wijs met de afstandsbediening van de tv naar de afstandsbedieningssensor
en druk twee of drie keer gedurende langer dan 1 seconde op de
volumetoets (+).
Resultaat
Eén keer
7
1
Twee keer
Knipperen
Druk op
7-2
Wijs met de afstandsbediening van de tv naar de afstandsbedieningssensor
en druk twee of drie keer gedurende langer dan 1 seconde op de aan/uittoets.
Resultaat
2
Knippert rood (gewist)
7-1
8
3
Druk op de LEARN-toets op de afstandsbediening van de soundbar.
Twee keer
Knipperen
Nl 13
1
IR-flitser voor de repeaterfunctie van de
afstandsbediening van de tv
Afstandsbedieningssensor
van de tv
Afstandsbediening van de tv
1
2
De soundbar initialiseren
TIP
Volg de procedure hieronder om de soundbar te initialiseren.
1
2
14 Nl
Oorzaak
Schakel de Bluetooth-stand-bymodus
uit (p.11).
De soundbar
reageert niet
correct.
Beëindig de Bluetooth-verbinding van
de soundbar (p.11).
Probleem
Oorzaak
Geen geluid.
Audio
Nl 15
16 Nl
De voorkant van de subwoofer is
geblokkeerd.
U hoort ruis.
Wijzig de instelling voor digitale
audioweergave van de tv of het
weergaveapparaat naar Dolby Digital
of BitStream.
De tv kan niet
worden bediend
met de
repeaterfunctie
van de
afstandsbediening
van de tv.
In dit geval kan de repeaterfunctie van
de afstandsbediening van de tv niet
worden gebruikt. Pas de positie van de
soundbar aan zodat de sensor van de
afstandsbediening van de tv niet wordt
geblokkeerd door de soundbar en
gebruik de afstandsbediening van de
tv voor het bedienen van de tv.
Houdt de soundbar buiten een straal
van 50 mm van de tv (p.5).
Bevestig of verwijder indien nodig de
standaarden van de soundbar om de
hoogte van de IR-flitser (voor de
repeater van de afstandsbediening
van de tv) van de soundbar die voor
de afstandsbedieningssensor van de
tv geplaatst is (p.5) aan te passen.
Afstandsbediening
Probleem
Oorzaak
De soundbar kan
niet worden
bediend met de
afstandsbediening.
Gebruik de afstandsbediening binnen
het werkingsbereik (p.2).
De tv ontvangt het
afstandsbedieningssignaal niet
goed omdat de signalen van de
afstandsbediening van de tv en
van de IR-flitser (voor de repeater
van de afstandsbediening van de
tv) van de soundbar elkaar storen.
De tv kan niet
worden bediend
met de
afstandsbediening
van de tv.
De sensor van de
afstandsbediening van de tv is
geblokkeerd door de soundbar.
Nl 17
De soundbar leert
geen bewerkingen
van de
afstandsbediening
van de tv.
Er komt geluid uit
de tv wanneer het
volume van de
soundbar wordt
verhoogd via de
afstandsbediening
van de tv.
(wanneer de
leerfunctie van de
afstandsbediening
van de tv wordt
gebruikt)
18 Nl
De toets op de afstandsbediening
van de tv werd niet lang genoeg
ingedrukt gehouden.
Houd de toets twee of drie keer langer
dan 1 seconde ingedrukt (p.12).
In dit geval kan de leerfunctie van de
afstandsbediening van de tv niet
worden gebruikt. Gebruik de
afstandsbediening van de soundbar
om de soundbar te bedienen.
De positie waar u de
afstandsbediening van de tv hebt
bediend, is niet correct.
Bedien de afstandsbediening van de tv
op de juiste positie (p.12).
Probleem
Oorzaak
Selecteer Bluetooth als signaalbron.
Verbreek de huidige Bluetoothverbinding en maak een koppeling met
het nieuwe apparaat.
Kan geen
Bluetoothverbinding
maken.
De soundbar en de subwoofer handmatig koppelen
1
2
Nl 19
Subwoofer
(NS-WSW41)
Maximaal nominaal
uitgangsvermogen
Vooraan L/R
50 W x 2 kan.
Type
Driver
5,5 cm conus x 2
16 cm conus
150 Hz tot 22 kHz
35 Hz tot 150 Hz
Impedantie
6Ω
5,5 Ω
Ondersteund
audiosignaal
(TV, BD/DVD)
PCM (2 kan.)
Dolby Digital
DTS Digital Surround
--
1 (TV)
--
Digitaal (coaxiaal)
1 (BD/DVD)
--
Analoog (RCA)
1 (ANALOG)
--
2,4 GHz
Bluetooth-versie
--
Ondersteunde
protocollen
A2DP, SPP
--
Ondersteunde
codecs
SBC, aptX
--
Bluetooth Klasse 2
--
Maximale afstand
voor communicatie
--
--
Luidsprekergedeelte
Decoder
Ingangen
Draadloze
subwoofer
Stroomverbruik
26 W
45 W
Stroomverbruik uit
(stand-by)
0,4 W
Energieverbruik bij
Bluetooth-standby
0,5 W
--
290 x 292 x 316 mm
Afmetingen
(B x H x D)
886 x 94 x 121 mm
(met standaarden)
Dikte met
uitzondering van
de uitsteeksels van
de luidsprekers
(dunst gedeelte)
65 mm
--
2,9 kg
8,1 kg
20 Nl
Dit systeem is uitgerust met Yamaha's technologie voor virtueel geluid AIR SURROUND XTREME die het
mogelijk maakt om superieur positioneel, hoogwaardig 7.1-kanaalssurroundgeluid te bereiken met de
soundbar en de subwoofer.
Nl 21
i
Ru
•
•
•
•
•
•
СОВЕТ
Ru 1
Батарейка x 2
(AAA, R03, UM4)
Пульт ДУ
2 Ru
До 6 м
• AIR SURROUND XTREME
В1
О1
В2
• Подключение Bluetooth®
О2
О3
Ru 3
G Кнопка
(питание)
H Динамики
4 Ru
от 7 до 8,5 мм
4 мм (#8)
от 3 до 4 мм
Ru 5
1
2
3
Сабвуфер
(задняя сторона)
TV
OPTICAL OUTPUT
В настенную розетку
переменного тока
СОВЕТ
6 Ru
В настенную розетку
переменного тока
Ru 7
1
Кнопки ввода
★
Кнопки SUBWOOFER (+/–)
★
2
Уменьшить
громкость (–)
8 Ru
★
Кнопка LEARN★
Кнопка REPEATER★
3
Кнопка
4
(питание)
Мигает три раза (включено), мигает один раз (отключено)
Мигает три раза (включено), мигает один раз (отключено)
Мигает три раза (включено), мигает один раз (отключено)
★
Кнопка AUDIO DELAY★
5
Кнопка MUTE
Кнопка BLUETOOTH STANDBY★
Кнопки SURROUND и STEREO
Кнопка SUBWOOFER PAIRING
Кнопка BASS EXTENSION
Кнопка UNIVOLUME
Индикатор STATUS на сабвуфере
6
Кнопка CLEAR VOICE
7
(–)
(+)
Ru 9
1
Устройства Bluetooth
Горит
2
3
ПРИМЕЧАНИЕ
10 Ru
1
1
Горит
2
3
Мигает три раза (включено), мигает один раз (отключено)
Ru 11
4-2
Прибл. 30 см
1
2
3
4
4-1
12 Ru
Сигнал успешно
запомнен
Один раз
Отпустите
(...)
Горит
5
5-1
5-2
Сигнал успешно
запомнен
Один раз
Горит
6
8
6-1
6-2
СОВЕТ
Результат
Сигнал успешно
запомнен
Один раз
Горит
7
1
7-1
Нажмите кнопку
7-2
Результат
Сигнал успешно
запомнен
Один раз
2
Горит
3
Ru 13
1
1
2
Мигает три раза (включено), мигает один раз (отключено)
1
2
Мигает (инициализировано)
Не горит (включено), горит (отключено)
14 Ru
Метод устранения
Отключите режим ожидания
Bluetooth (стр.11).
3D-очки
телевизора не
работают.
Метод устранения
Включена функция
приглушения звука.
Аудио
Ru 15
16 Ru
Сработала схема защиты
сабвуфера. (Индикатор
STATUS на сабвуфере горит
оранжевым.)
Метод устранения
Батарейки разрядились.
Замените батарейки (стр.2).
Ru 17
18 Ru
Замените батарейки.
Отрегулируйте угол попадания
света или измените расположение
звуковой панели.
Метод устранения
1
2
Ru 19
Тип
Advanced Yamaha
Active Servo
Technology
(магнитный тип
защиты)
150 Гц – 22 кГц
35 Гц – 150 Гц
6Ω
5,5 Ω
Динамик
Декодер
Bluetooth
20 Ru
Общие
сведения
Питание
26 Вт
45 Вт
0,4 Вт
0,5 Вт
--
290 x 292 x 316 мм
PCM (2 канала)
Dolby Digital
DTS Digital Surround
--
1 (TV)
--
1 (BD/DVD)
--
1 (ANALOG)
--
Диапазон частот
2,4 ГГц
Дальность
передачи
Версия Bluetooth
Вер. 2.1+EDR
--
A2DP, SPP
--
SBC, aptX
--
Bluetooth класса 2
--
--
65 мм
--
--
Вес
2,9 кг
8,1 кг
Ru 21
Ar šo mēs, Yamaha Music Europe GmbH, deklarējam, ka šī iekārta atbilst Direktīvas
1999/5/EK pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.
Yamaha Music Europe GmbH deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka esminius
reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvos 1999/5/EB nuostatas.
Hiermit erklärt die Yamaha Music Europe GmbH, dass dieses Gerät den wesentlichen
Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EC
entspricht.
Yamaha Music Europe GmbH intygar härmed att detta system överensstämmer med de
nödvändiga kraven och andra relevanta föreskrifter i direktivet 1999/5/EC.
Yamaha Music Europe GmbH dichiara con il presente che questa unità è conforme ai
requisiti essenziali e alle normative pertinenti della direttiva 1999/5/CE.
Nosotros, Yamaha Music Europe GmbH, declaramos por la presente que esta unidad
cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva
1999/5/CE.
Wij, Yamaha Music Europe GmbH verklaren hierbij dat deze eenheid in compliantie is
met de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van de Richtlijn 1999/5/EG.
Vi, Yamaha Music Europe GmbH, erklærer herved, at denne enhed overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Vi, Yamaha Music Europe GmbH, erklærer herved at denne enheten er i samsvar med
de grunnleggende krav og øvrige relevante forskrifter i direktiv 1999/5/EF.
A Yamaha Music Europe GmbH ezennel kijelenti, hogy a jelen egység megfelel az
1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Firma Yamaha Music Europe GmbH niniejszym deklaruje, że zakupione urządzenie
jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/WE.
Nós, a Yamaha Music Europe GmbH, declaramos que esta unidade cumpre os
requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.
Prin prezenta, Yamaha Music Europe GmbH declară că această unitate este în
conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi pertinente ale Directivei 1999/5/CE.
Naša spoločnosť, Yamaha Music Europe GmbH, týmto vyhlasuje, že táto jednotka
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podjetje Yamaha Music Europe GmbH izjavlja, da je ta enota skladna z bistvenimi
zahtevami in drugimi zadevnimi določili direktive 1999/5/ES.
Мы, компания Yamaha Music Europe GmbH, объявляем, что это устройство
соответствует основным требованиям и другим важным положениям
Директивы 1999/5/EC.
Yamaha Music Europe GmbH vakuuttaa täten että tämä yksikkö täyttää direktiivin
1999/5/EY oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat ehdot.
С настоящето Yamaha Music Europe GmbH декларира, че това устройство е в
съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на
Директива 1999/5/EC.
Společnost Yamaha Music Europe GmbH tímto prohlašuje, že tato jednotka splňuje
základní požadavky a všechna příslušná ustanoveni Směrnice 1999/5/ES.
Käesolevaga kinnitab Yamaha Music Europe GmbH seadme vastavust direktiivi
1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
Η Yamaha Music Europe GmbH δηλώνει δια της παρούσης ότι η συγκεκριμένη μονάδα
συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας
1999/5/ΕΚ.
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstr. 22-34 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0
G
AVEEA71102A
Viktigt: Garantiinformation för kunder i EES-området* och Schweiz
Svenska
För detaljerad information om denna Yamahaprodukt samt garantiservice i hela EES-området*
och Schweiz kan du antingen besöka nedanstående webbaddress (en utskriftsvänlig fil finns
på webbplatsen) eller kontakta Yamahas officiella representant i ditt land. * EES: Europeiska
Ekonomiska Samarbetsområdet
ZM98610
Front Surround System
Système Surround Frontal
YAS-203
(YAS-CU203+NS-WSW41)
Owner’s Manual
Mode d’emploi
Bedienungsanleitung
Bruksanvisning
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
Gebruiksaanwijzing
Инструкция по эксплуатации
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed