HP h5400 Snabbstartsguide

HP h5400 Snabbstartsguide
Getting Started ............................ 3
Sådan kommer du i gang ........ 23
Aan de slag ............................... 43
Komme i gang ........................... 63
Aloitusopas ................................ 83
Komma igång .......................... 103
Ä
Getting Started
3
Getting Started
HP iPAQ Pocket PC
2
Slim Removable Battery
3
4
5
Extra Stylus
6
AC Adapter
7
4
Getting Started
Getting Started
(Continued)
8
9
*The
Getting Started
5
Getting Started
Front Panel
Front Panel Components
1
2
3
4
5
6
*Inbox
7
*iTask
8
9
6
Getting Started
Getting Started
Front Panel Components (Continued)
:
;
*
<
*
=
>
?
@
A
*These
Getting Started
7
Getting Started
Top Panel
Top Panel Components
8
1
2
3
4
Getting Started
Getting Started
Bottom Panel
Bottom Panel Components
1
2
3
Reset Button: Resets your iPAQ Pocket PC
4
5
9
Getting Started
Back Panel
Back Panel Components
1
2
3
10
Getting Started
Getting Started
2
Getting Started
11
Getting Started
12
Getting Started
Getting Started
❏
❏
❏
Getting Started
13
Getting Started
14
Getting Started
Getting Started
Getting Started
15
Getting Started
16
Getting Started
Getting Started
Getting Started
17
Getting Started
18
Fingerprint Reader
iPAQ Backup
Universal Remote Control
iPAQ File Store
iTask Manager
Getting Started
Getting Started
Getting Started
19
Getting Started
20
Getting Started
Sådan kommer du i gang
hp iPAQ Pocket PC h5400-serien
Dokumentets bestillingsnr.: 281982-021
Ä
Sådan kommer du i gang
23
HP iPAQ Pocket PC
2
3
4
5
Ekstra pen
6
7
24
Sådan kommer du i gang
(Forts.)
8
9
Cd'en HP iPAQ Pocket PC Companion, som indeholder:
• Microsoft® Outlook® 2000-software
• Microsoft® ActiveSync®-software
• Bonussoftware og programmer
• HP dokumentation, inklusive brugervejledningen HP iPAQ
Pocket PC Reference Guide og eBook
25
Frontpanel
Frontpanelets komponenter
1
2
3
4
5
6
*
7
*Knappen
8
26
Sådan kommer du i gang
:
;
*
<
*Knappen
=
>
Lysføler: Justerer automatisk baggrundslyset, når dette er valgt
?
@
A
*Disse
Sådan kommer du i gang
27
Sådan kommer du i gang
Toppanel
2
3
4
28
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Bundpanel
2
3
4
5
29
Sådan kommer du i gang
Bagpanel
2
3
30
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
2
Sådan kommer du i gang
31
Sådan kommer du i gang
32
Sådan kommer du i gang
❏
❏
❏
Vælge tidszone
Sådan kommer du i gang
33
Sådan kommer du i gang
34
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
35
Sådan kommer du i gang
36
Sådan kommer du i gang
37
Sådan kommer du i gang
38
Programmer på din
HP iPAQ Pocket PC
iPAQ Backup
iPAQ File Store
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Oplysninger om din
HP iPAQ Pocket PC
Registrér online på adressen:
http://www.hp.com/go/ipaqreg
39
Sådan kommer du i gang
Online ActiveSync på computeren. Få
vist online Help ved at åbne Microsoft
ActiveSync på computeren og derefter
vælge Help, Microsoft ActiveSync
Help.
ReadMe-filerne, som findes i mappen
Microsoft ActiveSync på cd'en
HP iPAQ Pocket PC Companion.
Support vedrørende din
HP iPAQ Pocket PC
40
Sådan kommer du i gang
hp iPAQ Pocket PC h5400 Series
Artikelnummer: 281982-021
© 2002 Hewlett-Packard Company
Microsoft, Windows, Outlook, ActiveSync, en het Windows logo zijn
handelsmerken van Microsoft Corporation.
Ä
Aan de slag
hp iPAQ Pocket PC h5400 Series
Eerste editie: november 2002
Artikelnummer: 281982-021
Aan de slag
43
Aan de slag
HP iPAQ Pocket PC
2
Platte, verwisselbare accu
3
Etui
4
Universeel docking station* voor USB-aansluiting
(Universal Serial Bus) of seriële aansluiting
5
6
Netvoedingsadapter
7
Oplaadadapter (bevestigd aan de netvoedingsadapter)
(Zie volgende pagina)
44
Aan de slag
(vervolg)
8
Handleiding Aan de slag
9
*Het
Aan de slag
45
Aan de slag
Voorkant
Luidspreker: waarschuwingssignalen, spraak, muziek
2
3
4
5
Kleurenscherm: Kleurenscherm met hoog contrast
6
*Knop
7
*Knop
46
Aan de slag
9
Vingerafdruklezer: Biometrische beveiliging
:
;
*Knop
<
*Knop
=
>
?
@
A
*Deze
Aan de slag
47
Aan de slag
Bovenkant
2
3
4
SDIO-uitbreidingsslot (Secure Digital I/O): Hierop kunt u
SD-opslagkaarten en -uitbreidingskaarten (Secure Digital) aansluiten.
48
Aan de slag
Aan de slag
Onderkant
2
3
4
5
Aan de slag
49
Aan de slag
Achterkant
Platte, verwisselbare accu: Verwisselbare/oplaadbare accu
2
3
50
Universeel docking station
2
51
Aan de slag
52
Aan de slag
Aan de slag
Aan de slag
53
Aan de slag
54
Aan de slag
Aan de slag
Aan de slag
55
Aan de slag
56
Aan de slag
57
Aan de slag
58
Bron
Programma's op de HP
iPAQ Pocket PC
De HP iPAQ Pocket PC Gebruikershandleiding
Vingerafdruklezer
Hoofdstuk 5 van de HP iPAQ Pocket PC
- Gebruikershandleiding op cd
iPAQ Backup
Hoofdstuk 2 van de HP iPAQ Pocket PC
- Gebruikershandleiding op cd
Hoofdstuk 10 van de HP iPAQ
Pocket PC - Gebruikershandleiding
op cd
iPAQ File Store
Hoofdstuk 2 van de HP iPAQ Pocket PC
- Gebruikershandleiding op cd
iTask Manager
Hoofdstuk 2 van de HP iPAQ Pocket PC
- Gebruikershandleiding op cd
Aanvullende programma's
die op de HP iPAQ
Pocket PC kunnen worden
geïnstalleerd
Aan de slag
Aan de slag
Bron
Informatie over garantie
en service
Aan de slag
59
Aan de slag
Bron
Veiligheidsinformatie
Aan de slag
hp iPAQ Pocket PC h5400
Dokumentdelenummer: 281982-021
Ä
Komme i gang
Gratulerer med din nye HP iPAQ Pocket PC. Dette Komme i
gang-heftet beskriver hvordan du setter opp Pocket PC-en og
hvordan maskinen fungerer.
63
HP iPAQ Pocket PC
2
3
4
5
6
Strømadapter
7
64
9
HP iPAQ Pocket PC Companion CD, som inneholder:
• Programvaren Microsoft® Outlook® 2000
• Programvaren Microsoft® ActiveSync®
• Tilleggsprogramvare
• HP-dokumentasjon inkludert HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide (Referansehåndbok) og eBook
til modell.
65
2
3
4
5
6
7
8
9
66
;
<
=
>
?
@
A
*Disse
67
Oversiden
2
3
4
68
2
3
4
5
69
Baksiden
Tynt avtakbart batteri: Avtakbart/oppladbart batteri
2
3
70
2
71
72
❏
❏
❏
73
74
75
76
77
78
Finner du her...
Kapittel 5: HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide på CD
iPAQ Backup
(sikkerhetskopiering)
Kapittel 2: HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide på CD
Kapittel 10: HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide på CD
Kapittel 2: HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide på CD
Kapittel 2: HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide på CD
Finner du her...
Programmene som allerede
er installert på HP iPAQ
Pocket PC-en
Registrer maskinen online på:
http://www.hp.com/go/ipaqreg
Garantibestemmelsene (Worldwide
Limited Warranty Statement) i esken.
79
Finner du her...
80
Ä
83
HP iPAQ Pocket PC
2
3
4
5
6
7
84
(Jatkoa)
8
9
85
2
3
4
5
6
7
8
9
86
;
<
=
>
?
@
A
* Nämä
87
2
3
4
88
2
3
4
5
89
Takapaneeli
2
3
90
2
91
92
❏
❏
❏
93
94
95
96
97
98
Aihe
HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide
(käyttöopas)
Wireless LAN
(langaton lähiverkko)
iPAQ Backup
iPAQ File Store
iTask Manager
Aihe
HP iPAQ Pocket PC -laitteen mukana
tuleva Accessories Information
(lisävarustetietoja) -opas tai
http://www.hp.com/products
/pocketpc/options
99
Read Me -tiedostot, jotka ovat Microsoft
ActiveSync -kansiossa HP iPAQ Pocket PC
Companion -CD-levyllä.
komma igång
hp iPAQ Pocket PC h5400-serien
Dokumentartikelnummer: 281982-021
© 2002 Hewlett-Packard Company
Microsoft, Windows, Outlook, ActiveSync och Windows-logotypen är
varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
Ä
SE UPP! Text som markeras på detta sätt visar att om anvisningarna
inte följs kan detta resultera i skada på utrustning eller förlust av
information.
komma igång
hp iPAQ Pocket PC h5400-serien
Första utgåvan November 2002
Dokumentartikelnummer: 281982-021
Komma igång
Grattis till köpet av HP iPAQ Pocket PC. Med hjälp av denna
handbok, Komma igång, kan du ställa in Pocket PC och bekanta
dig med hur den fungerar.
Komma igång
103
Komma igång
HP iPAQ Pocket PC
2
Tunt borttagbart batteri
3
4
Universalhållare* för antingen Universal Serial Bus (USB)
eller seriell anslutning
5
Extra pekdon
6
Nätadapter
7
Laddningsadapter (bunden till nätadaptern)
(Fortsättning)
104
Komma igång
Komma igång
(Fortsättning)
8
Handboken Komma igång
9
CD:n HP iPAQ Pocket PC Companion som innehåller:
• Microsoft® Outlook® 2000-programvara
• Microsoft® ActiveSync®-programvara
• Bonusprogramvara och applikationer
• HP-dokumentation inklusive HP iPAQ Pocket PC Reference
Guide och eBook på CD:n
*Det
fysiska utseendet på universalhållaren kan variera något beroende
på modell.
Komma igång
105
Komma igång
Framsidan
Komponenter på framsidan
1
Högtalare: Larm, röst, musik
2
Strömindikator:
gult blinkande = laddar
gult fast = laddat
grönt blinkande = larm, kalender, händelse
3
Pekdon: Tryck på för att mata ut, tryck på för att låsa
4
Strömknapp: Sätta på och stänga av enhet
5
Färgskärm: Färgskärm med hög kontrast
6
*Knappen Inkorg: Öppna inkorgen för att skicka och ta emot e-post
7
*Knappen iTask: Öppna, stäng och växla mellan program,
att köra hjälpprogram och ändra inställningar
8
5-vägsnavigeringsknapp: Rulla genom en lista och tryck för att välja
(liknar sättet att använda ett pekdon)
9
Fingeravtrycksläsare: Utökad biometrisk säkerhet
(Fortsättning)
106
Komma igång
Komma igång
Komponenter på framsidan (Fortsättning)
:
Mikrofon: Spela in din röst eller andra ljud
;
*Kalenderknapp: Planera möten, ställ in påminnelser eller visa
kalendern
<
*Kontaktknapp: Visa en lista över dina kontakter från den kategori
som du väljer
=
Volym: Upp/Ned/Dämpa röst och Spela in
>
Ljussensor: Justerar automatiskt bakgrundsljuset när alternativet har valts
?
Indikator för aktiv Bluetooth: Blinkar "blått" när Bluetooth är på
@
Indikator för trådlöst LAN:
grönt blinkande = trådlös länk
gult blinkande = ingen trådlös länk
A
Antenn: Överför och tar emot signaler
*Dessa
knappar kan programmeras men vid starten har de tilldelats
med standardtilldelningar.
Komma igång
107
Komma igång
Ovansidan
Komponenter på ovansidan
1
Antenn: Överför och tar emot signaler
2
Pekdon: Tryck på för att mata ut, tryck på för att låsa
3
IR/Universal fjärr: Strålar information till/från andra IR-aktiverade
enheter
4
Säker Digital I/O (SDIO) expansionsplats: Stöder Secure Digital
(SD)-lagring och expansionskort
108
Komma igång
Komma igång
Undersidan
3,5 mm jack för stereo/mikrofon: Anslut hörlurar, headset
eller öronsnäcka
2
Laddnings-/kommunikationsport: Anslut till universalhållare,
synkroniseringskabel eller laddningsadapter
3
Återställningsknapp: Återställer iPAQ Pocket PC
4
Expansion Pack-uttag: Anslut till en extra Expansion Pack
5
Mikrofon: Spela in din röst eller andra ljud
Komma igång
109
Komma igång
Baksidan
Tunt borttagbart batteri: Borttagbart/laddningsbart batteri
2
Batterispärr: För uppåt för att ta ut batteriet
3
Produktetikett: Behövs vid service och för produktrelaterade frågor
110
Komma igång
Komma igång
Universalhållare
Komponenter för universalhållare
1
Stabiliserare: Stabiliserar (1) iPAQ Pocket PC när isatt i hållaren utan
en Expansion Pack
2
Frigöringsknapp: Frigör (2) stabiliserarna från låst position
Komma igång
111
Komma igång
Registrera hp iPAQ Pocket PC
Du kan ta emot den senaste informationen om iPAQ Pocket PC
och specialerbjudanden på tillbehör och programvaror till iPAQ
Pocket PC, genom att anmäla dig online på
http://www.hp.com/go/ipaqreg.
Ställa in hp iPAQ Pocket PC
Så här använder du HP iPAQ Pocket PC:
1. Leta upp det borttagbara batteriet.
2. Sätt i flikarna 1 på batteriets undersida på platserna
på iPAQ Pocket PC.
3. Tryck batteriet 2 uppåt och kläm på plats.
4. Ta bort pekdonet (tryck nedåt på det) från platsen
på ovansidan av iPAQ Pocket PC.
112
Komma igång
Komma igång
5. Leta upp återställningshålet på undersidan av Pocket PC.
Sätt pennan i hålet och tryck inåt för att utföra en normal
återställning. iPAQ Pocket PC startas automatiskt.
6. Följ stegen på välkomstskärmen för att utföra följande:
❏
Justera skärmen
❏
Lära dig hur pekdonet fungerar
❏
Lära dig hur snabbmenyerna fungerar
❏
Välja tidszon
7. Peka någonstans för att öppna skärmen Today (Idag).
ser skärmen Today (Idag) när du startar iPAQ Pocket PC
✎ Du
varje dag eller efter 4 timmars inaktivitet.
8. Anpassa iPAQ Pocket PC.
Peka för att skriva
in ägarinformation
Komma igång
113
Komma igång
Skapa ett partnerskap med en dator
Med Microsoft ActiveSync kan du synkronisera informationen
på datorn med informationen på iPAQ Pocket PC. Under
synkroniseringen jämförs data på Pocket PC med data på datorn
och båda datorerna uppdateras med den senaste informationen.
Du kan synkronisera dina kontakter, kalender, uppgifter och
anteckningar som kräver Microsoft Outlook. Du kan även
synkronisera andra objekt som filer och webbsidor, utan
Microsoft Outlook. Den första synkroniseringsprocessen börjar
automatiskt när du slutar använda guiden ActiveSync Setup
(ActiveSync-inställningar).
Så här installerar du ActiveSync:
1. Sätt i CD:n HP iPAQ Pocket PC Companion i datorn.
2. Klicka på Start Here (Börja här).
3. Installera eventuellt Microsoft Outlook.
4. Klicka på Install ActiveSync (Installera ActiveSync)
(version på denna CD krävs minst).
du ombeds hämta filen väljer du Run this program from its
✎ När
current location (Kör detta program från aktuell plats).
114
Komma igång
Komma igång
5. Följ instruktionerna på CD:n HP iPAQ Pocket PC
Companion tills du når skärmen som visas när du fortsätter
med Steg 6 nedan.
6. Sätt i nätadapterstickkontakten i ett eluttag. Anslut
nätkontakten till universalhållaren.
Komma igång
115
Komma igång
7. Om du inte redan har gjort det ansluter du antingen (a) den
seriella kontakten eller (b) USB-kontakten (INTE BÅDA) på
universalhållaren till porten på datorns bak- eller framsida.
antingen den seriella kontakten eller USB-kontakten.
✎ Använd
Anslut inte båda kontakterna samtidigt.
USB-anslutningen för högre prestanda. Användare av
✎ Använd
Microsoft Windows NT måste använda den seriella anslutningen.
116
Komma igång
Komma igång
8. För undersidan av iPAQ Pocket PC in i universalhållaren tills
den sitter på plats.
✎ ActiveSync upptäcker automatiskt Pocket PC-anslutningen.
9. Fortsätt att följa ActiveSync-instruktionerna för att skapa
ett partnerskap.
10. Läs mer om iPAQ Pocket PC.
Komma igång
117
Komma igång
118
finns här...
Program om
HP iPAQ Pocket PC
HP iPAQ Pocket PC Reference Guide
på CD och som eBook. För hjälp pekar
du på
sedan Help.
Denna information presenteras i
eBook-format på HP iPAQ Pocket PC.
Trådlöst LAN
Handboken Wireless LAN Special
Features (Specialfunktioner för trådlöst
LAN) i paketet och kapitel 3: HP iPAQ
Pocket PC Reference Guide på CD
Handboken Bluetooth Special Features
(Specialfunktioner för Bluetooth) i
paketet och kapitel 4: HP iPAQ
Pocket PC Reference Guide på CD
Fingeravtrycksläsare
iPAQ Backup
Kapitel 2: HP iPAQ Pocket PC
Reference Guide på CD
Universal fjärrkontroll
iPAQ File Store
iTask Manager
Ytterligare program som
kan installeras på
HP iPAQ Pocket PC
Information om HP iPAQ
Pocket PC-alternativen
Broschyren Accessories Information
(Tillbehörsinformation) som levereras
med HP iPAQ Pocket PC eller finns
på http://www.hp.com/products
/pocketpc/options
Komma igång
Komma igång
finns här...
Program som redan finns
på HP iPAQ Pocket PC
CD:n HP iPAQ Pocket PC Companion
och Help på HP iPAQ Pocket PC.
Peka på Start, sedan Help.
Ansluta HP iPAQ Pocket PC
till en dator
Handboken Komma igång,
HP iPAQ Pocket PC Reference Guide,
eller ActiveSync Help på CD:n HP iPAQ
Pocket PC Companion.
Registrera HP iPAQ Pocket
PC så får du den senaste
informationen och
specialerbjudanden på
tillbehör och programvaror
till iPAQ Pocket PC
Garanti- och
serviceinformation
Världsomfattande begränsad garanti
i paketet.
Komma igång
119
Komma igång
Felsöknings- och supportinformation
Information om...
finns här...
Ansluta till och synkronisera
med en dator
ActiveSync-hjälp på datorn. Du visar
hjälpen, genom att starta ActiveSync,
klicka på Help, och sedan klicka på
Microsoft ActiveSync Help.
Felsökningsinformation
för ActiveSync-anslutningar
ActiveSync-felsökaren på datorn. När du
har installerat skrivbordsprogramvaran.
Klicka på Help, sedan Troubleshooter
(Felsökaren).
Utbyta filer efter
synkronisering av
HP iPAQ Pocket PC
Online ActiveSync på datorn. Visa
onlinehjälpen genom att öppna Microsoft
ActiveSync på datorn och sedan välja
Help, Microsoft ActiveSync Help.
Sista minuten-uppdateringar
och detaljerad teknisk
information
Read Me-filerna i mappen Microsoft
ActiveSync på CD:n HP iPAQ Pocket PC
Companion.
Support för HP iPAQ
Pocket PC
Säkerhetsinformation
Viktig säkerhetsinformation i paketet
Senaste information om
Windows-drivna enheter
är en digital enhet i klass B som följer Part 15
✎ Detta
i FCC-reglerna. Information om klass B finns på
dokumentations-CD:n.
120
Komma igång
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed