Sndwich Toster
Brugsanvisning
DANSK
ITALIANO
gebruiksaanwijzing
NEDERLANDS
Bruksanvisning
PORTUGUÊS
SUOMI
ƩnjǃLJƻLJƽNJNjƻLJƨLJƶǃNJLjDŽnjƹNjƹǏǁǁ
Please read these instructions carefully before using.
Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig vor der Benutzung.
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser.
3
4
7
8
11
2
1
5
6
9b
9a
10
TOSTI-IJZER|
Lijst van onderdelen
1
Sluiting
2
Temperatuurregeling
3 H – Het apparaat warmt op (groen)
4 I – Het apparaat staat aan (groen)
5
Handgreep
6 Deksel
7
Pootjes
8 Netsnoer
9a Roosteroppervlak met
anti-aanbaklaag
9b Roosteroppervlak met
anti-aanbaklaag
10 Scharnieren
11 Opbergruimte voor snoer
SMÖRGÅSGRILL
List over delar
1
Lås
2
Temperaturreglage
3 H – Apparaten värmer upp (grön)
4 I – Apparaten är igång (röd)
5
Handtag
6 Lock
7
Fötter
8 Strömsladd
9a Grill med teflonyta
9b Grill med teflonyta
10 Gångjärn
11 Sladdförvaring
SANDWICHEIRA
Lista de Componentes
1
Fecho
2
Controlo da temperatura
3 H – O equipamento está
a aquecer (verde)
4 I – O equipamento está ligado
(vermelho)
5
Pega
6 Tampa
7
Base
8 Cabo elétrico
9a Superfície para tostar com
revestimento anti-aderente
9b Superfície para tostar com
revestimento anti-aderente
10 Dobradiças
11 Armazenamento do cabo
LÄMMIN VOILEIPÄKONE
Osalista
1
Suljin
2
Lämpötilan hallinta
3 H – Laite lämpenee (vihreä)
4 I – Laite on päällä (punainen)
5
Kahva
6 Kansi
7
Jalusta
8 Sähköjohto
9a Paahdotuspinta tarttumattomalla
kerroksella
9b Paahdotuspinta tarttumattomalla
kerroksella
10 Saranat
11 Johdot varastointi
ƪƶƦƝƛơưƦơƯƙ
ƨƾljƾǐƾdžǕǃLJDžLjLJdžƾdžNjLJƻ
1 Ơ
ƹDžLJǃ
2 ƩƾƼnjDŽǘNjLJljNjƾDžLjƾljƹNjnjljǔ
3 +
²LjljǁƺLJljdžƹƼljƾƻƹƾNjNJǘǀƾDŽƾdžǔǂ
4 ,²LjljǁƺLJljƻǃDŽǗǐƾdžǃljƹNJdžǔǂ
5 Ʃnjǐǃƹ
6 ƣljǔǑǃƹ
7 Ʀ
LJƿǃǁ
8 ƶ
DŽƾǃNjljǁǐƾNJǃǁǂǑdžnjlj
9a Ʀ
ƹƼljƾƻƹNjƾDŽǕdžƹǘLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǕ
NJƹdžNjǁLjljǁƼƹljdžǔDžLjLJǃljǔNjǁƾDž
9b Ʀ
ƹƼljƾƻƹNjƾDŽǕdžƹǘLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǕ
NJƹdžNjǁLjljǁƼƹljdžǔDžLjLJǃljǔNjǁƾDž
10 ƨƾNjDŽǁ
11 Ƨ
NjƽƾDŽƾdžǁƾƽDŽǘǎljƹdžƾdžǁǘǑdžnjljƹ
EN
EN
7
EN
EN
CLEANING
THE HOUSING
AND TOASTING
SURFACES
11
EN
220–240 V~ 50/60 Hz
120 V~ 60 Hz
Nominal power EUROPE
700 Watt
Nominal power USA
700 Watt
Cord length
Temperature
Setting I
Setting 1
Setting 2
Setting 3
Setting 4
Setting 5
Toaster surface dimensions
L × W = 130 × 220 mm / 5.1 × 8.7 in
Approvals
12
13
DE
DE
16
DE
DE
20
220–240 V~ 50/60 Hz
120 V~ 60 Hz
700 Watt
700 Watt
Kabellänge
etwa 100 cm / 39.4 in
Temperatur
Position I
Position 1
Position 2
Position 3
Position 4
Position 5
L × W = 130 × 220 mm / 5.1 × 8.7 in
21
FR
22
FR
24
FR
26
FR
28
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
FR
220–240 V~ 50/60 Hz
120 V~ 60 Hz
700 Watt
700 Watt
env. 100 cm / 39.4 in
Position I
Position 1
Position 2
Position 3
Position 4
Position 5
L × W = 130 × 220 mm / 5.1 × 8.7 in
Certifications
30
DANSK
31
DA
32
Brugsanvisning
DA
Brugsanvisning
LEDNING Apparatet har et polariseret stik (eet blad er bredere
end det andede). For at reducere risikoen for elektrisk stød,
passer dette stik kun ind i stikkontakten en vej. Hvis stikket
ikke passer perfekt ind i stikkontakten, vend da stikket rundt
med 180°. Hvis det stadig ikke passer, kontakt en kvalificeret
elektriker. Moderér ikke selv stikket på nogen vis.
SÅDAN BRUGER
DU DIN SANDWICH TOASTER
35
Så snart temperaturen har nået den indstillede temperatur,
vil den grønne lampe (3) slukke.
DA
Brugsanvisning
37
DA
38
220–240 V~ 50/60 Hz
120 V~ 60 Hz
700 Watt
700 Watt
Kabellänge
etwa 100 cm / 39.4 in
Temperatur
Certificeringer
39
ES
Tostadora De Sándwich
ES
Tostadora De Sándwich
ES
44
45
ES
46
MANTENIMIENTO
Y CUIDADO
47
ES
220–240 V~ 50/60 Hz
120 V~ 60 Hz
700 Watt
700 Watt
aprox. 100 cm / 39.4 in
Temperatura
L × A = 130 × 220 mm / 5.1 × 8.7 pulgadas
48
ITALIANO
Tostapane Per Sandwich
IT
Tostapane Per Sandwich
51
IT
52
IT
55
IT
220–240 V~ 50/60 Hz
120 V~ 60 Hz
700 Watt
700 Watt
appross. 100 cm / 39.4 in
Temperatura
Accensione
120°C/248°F
140°C/284°F
160°C/320°F
180°C/356°F
200°C/392°F
lungh. × largh. = 130 × 220 mm / 5.1” × 8.7”
57
NEDERLANDS
NE
gebruiksaanwijzing
Tosti-Ijzer
NE
gebruiksaanwijzing
61
Bewaar deze gebruiksaanwijzing
voor toekomstig gebruik
PLAATSING VAN
HET APPARAAT
NE
Tosti-Ijzer
NE
64
Tosti Hawaiiaanse stijl
Ingrediënten (voor 1 tosti)
– 2 sneden brood
– 1 of 2 plakjes kaas
– 1 of 2 plakjes gekookte ham
– 1 plakje of meerdere
blokjes ananas in blik
gebruiksaanwijzing
Tosti-Ijzer
65
NE
220–240 V~ 50/60 Hz
120 V~ 60 Hz
700 Watt
700 Watt
Temperatuur
Afmetingen roosteroppervlak
L × W = 130 × 220 mm / 5,1 × 8,7 in
Certificeringen
66
gebruiksaanwijzing
Grattis! Du är nu stolt ägare till BODUM® elektrisk
smörgåsgrill. Läs noggrant igenom dessa instruktioner
innan du använder din nya apparat för första gången.
Viktig säkerhetsinformation
Smörgåsgrill
Vänligen läs noggrant igenom all information innan du
använder apparaten för första gången. Användning som inte
är enig med instruktionerna kan leda till farliga situationer.
Vid användning av elektriska hushållsapparater ska alltid grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:
När du har packat upp apparaten, inspektera alla delar för
eventuella skador. Använd inte apparaten om du inte är säker
på att allt är i perfekt skick. Kontakta din återförsäljare istället
Förvara allt förpackningsmaterial (inklusive lådan, plastpåsar,
etc.) utom barns räckhåll (om de används som leksaker kan de
kväva eller skada barn).
Smörgåsgrillen är utsedd endast för hushålls-och inomhusbruk.
Använd inte den utomhus
Placera inte smörgåsgrillen på eller i närheten av en gas- eller
elektrisk spis som är igång och placera aldrig apparaten eller
dess tillbehör i en varm ugn
Rör inte vid grillytorna medan de används. Dessa ytor blir
väldigt varma medan apparaten är i bruk. Använd istället handtag eller knoppar.
Varning : Medan apparaten är i bruk och när locket öppnas
för att smörgåsen är klar kan het ånga strömma ut apparaten,
så var försiktig för att undvika brännskador.
67
Tillverkaren är inte ansvarig för några skador eller skador
på grund av felaktig användning eller underlåtelse att följa
anvisningarna. Använd endast smörgåsgrillen för avsett
ändamål.
SV
Låt inte barn leka med apparaten.
Denna apparat ska inte användas av barn. Förvara apparaten
och dess sladd utom räckhåll för barn.
Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de har fått
undervisning eller handledning angående användning av apparaten
på ett säkert sätt och om de förstår de risker som finns.
Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mentala funktioner, eller brist
på kunskap om de är under uppsyn eller blivit informerade
om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt samt förstår
riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och
skötsel ska inte utföras av barn såvida de inte är över 8 år och
under uppsyn.
Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under
8 år.
Koppla ur apparaten från elnätet när den inte används, kontrolleras eller rengörs.
Låt apparaten svalna innan du sätter på eller tar av delar, samt
innan rengöring.
Rör aldrig vid apparaten med fuktiga eller våta händer. Rör
inte sladden eller kontakten med våta händer.
Använd inga tillbehör som inte har rekommenderats av
apparatens tillverkare. Överträdelser kan leda till brand,
68
Bruksanvisning
Denna apparat är inte lämplig att användas av små barn
eller personer med någon typ av handikapp, såvida de inte
är under uppsyn av någon som kan säkerställa deras säkerhet
vid användning av apparaten.
elektriska stötar eller skador
Doppa aldrig apparaten i vatten, kom ihåg att du arbetar med
en elektrisk anordning.
Torka av apparaten med en fuktig trasa för att rengöra den.
Justera temperaturreglaget till “I” och koppla ur kontakten från
elnätet för att stänga av apparaten.
Dra i kontakten och inte i sladden för att koppla ur kontakten.
Smörgåsgrill
Se till att sladden inte hänger ner över kanten på bordet eller
bänken, och låt den inte komma i kontakt med varma ytor.
Använd aldrig elektriska apparater om sladden eller kontakten är skadad eller om apparaten använts på ett felaktigt sätt.
Skulle detta vara fallet, ta med dig apparaten till närmsta
auktoriserade servicestation för kontroll, reparation eller annan
lämplig åtgärd.
Försök aldrig själv byta ut sladden på den här apparaten,
då det krävs specialverktyg för denna typ av arbete. Låt alltid
reparatörer som är auktoriserade av tillverkaren utföra reparationer eller byten så att apparaten säkert kan användas igen.
Sänk aldrig ner sladd, apparat och kontakt i vatten eller andra
vätskor, då detta kan leda till brand, elstötar och skador.
OBS! För att minska risken för utlösning av säkerhetsavstängningen ska apparaten inte vara ansluten till elnätet vie en
extern omkopplare, som till exempel en timer eller strömbrytare
som regelbundet stängs av och på av nätleverantören.
Se till att temperaturreglaget står på ”I” och att apparaten
kopplats bort från elnätet innan du stänger av eller rengör den.
Lämna aldrig en apparat som är i bruk oövervakad.
Apparaten ska inte användas med öppet lock.
Placera aldrig smörgåsar i grillen med plastfolie, plast- eller aluminiumpåsar eller annan metallfolie. Detta kan skada apparaten
69
och orsaka brand.
SV
Var väldigt försiktig när du flyttar apparaten om den innehåller
varm olja eller andra varma vätskor.
ENDAST FÖR USA OCH KANADA Om barn och eller personer
som inte känner till apparatens användning ska använda den,
ska dessa övervakas.
KONTAKT Denna apparat har en polariserad kontakt (en av pinnarna är bredare än den andra). För att undvika risken för elstötar
kan kontakten endast kopplas in på elnätet på ett sätt i uttaget.
Om kontakten inte passar i ditt uttag, vänd kontakten 180° och
prova igen. Om den fortfarande inte passar, kontakta en elektriker
för att byta ut kontakten. Försök inte byta kontakt själv.
PLACERING
AV APPARATEN
Placera smörgåsgrillen och dess tillbehör på en stadig, flat
yta som varken är varken varm eller är nära en värmekälla.
Ytan ska vara torr. Håll smörgåsgrillen och sladden utom
räckhåll för barn.
Se till att spänningen som anges på typskylten på apparaten överensstämmer med spänningen i din region (använd
en jordfelsbrytare [RCD], be en elektriker för att vara säker).
Medan apparaten används ska kontaken vara lättillgänglig i
händelse av en nödsituation. Tillverkaren tar inget ansvar för
skador som uppstått från otillräcklig eller saknad jordning.
Om uttaget inte är kompatibelt med kontakten, kontakta en
elektriker som kan byta ut uttaget.
Använd ingenting av metall, såsom knivar, gafflar eller
liknande för att placera eller ta bort smörgåsar ur grillen. Detta
kan skada teflonytan. Använd endast redskap av plast eller trä.
70
Bruksanvisning
Spara dessa instruktioner
för framtida bruk.
En förlängningssladd kan användas tillsammans med denna
apparat om lämpliga säkerhetsåtgärder.
Om du ska använda en förlängningssladd, se till att den har
åtminstone samma spänning som apparaten. Om apparaten
är jordad måste även förlängningssladden vara det. Förlängningssladden får inte hänga ner över kanten på bordet eller
bänken. Se även till att barn inte kan dra i sladden, och att
det inte oavsiktligt skapas en risk för snubbling eller kvävning.
Smörgåsgrill
INNAN DU
ANVÄNDER DIN
SMÖRGÅSGRILL
Rengör apparaten innan den används första gången.
Läs avsnittet om SKÖTSEL.
Fördela matlagningsolja över grillytorna. Låt apparaten
värma upp på läge “5” i 5 minuter utan någonting i den och
med locket öppet. Ändra därefter läget till “I”, koppla ur
apparaten och låt den svalna.
Du kan märka en viss obehaglig lukt när apparaten värms
upp för första gången. Detta är helt normalt när komponenterna värms upp för första gången.
Apparaten ska inte användas med locket öppet.
1 – Uppvärmning
Innan du kopplar in apparaten till elnätet, se till att apparaten är stängd och att temperaturreglaget (2) står i läge “I”.
Placera nu apparaten upprätt på sina fötter (7) och koppla
in kontakten. Den röda lampan (4) börjar lysa. Vrid temperaturreglaget till önskat läge. Därefter kommer den gröna
lampan (3) att tändas.
Så fort apparaten nått önskad temperatur kommer den
gröna lampan (3) att släckas.
2 – Placering av mat i smörgåsgrillen
Alla ingredienser måste vara klara att ätas!
Använd inte rått kött eller andra ingredienser som kräver
tillagning för att kunna ätas. Smörgåsgrillen steker eller
bryner inte maten
Vi rekommenderar att du har alla ingredienser redo före eller
under uppvärmningsperioden.
För att göra 2 smörgåsar behöver du 4 skivor bröd – helst
71
mellanstora till stora skivor.
SV
För att då en gyllenbrun yta på smörgåsarna, pensla smör
eller margarin på ena sidan på skivorna.
Med den smörade sidan ner, placera en skiva bröd på en
tallrik och lägg på önskade pålägg. Se till att du inte lägger
på alltför mycket pålägg, då innehållet kan klämmas ut ur
smörgåsen under grillningen. Vi rekommenderar att du lämnar ca 5 mm runtom kanterna på skivorna utan pålägg.
Placera den andra brödskivan med den smörade sidan upp
ovanpå skivan med pålägget.
Så fort den gröna lampan (3) släckts, placera den förberedda smörgåsen på grillytan (9a). Se till att smörgåsen
får plats inom grillytans (9a) rektangel. Varning: grillytorna
är väldigt varma nu!
Stäng försiktigt locket (6), tryck samman handtagen (5) och
lås apparaten med låset (1).
När brödet varit i grillen under önskad tid, öppna låset (1)
och locket (6). Var försiktig när du plockar ut din smörgås.
Varning: grillytorna är fortfarande väldigt varma!
När dina smörgåsar är tillagade och du inte längre ska
använda apparaten, vrid temperaturreglaget till “I” och
koppla ur apparaten.
Vänta tills apparaten svalnat helt och koppla alltid ur apparaten innan du rengör den och ställer undan den.
Receptförslag
Ost- och skinksmörgås
Ingredienser (för 1 smörgås)
– 2 brödskivor
– 1 eller 2 ostskivor
– 1 eller 2 skivor med
kokt skinka
Hawaiismörgås
Ingredienser (för 1 smörgås)
– 2 brödskivor
– 1 or 2 ostskivor
– 1 eller 2 skivor med kokt
skinka
– 1 skiva eller flera kuber
med konserverad ananas
TIPS: Var kreativ med ingredienserna – använd helt enkelt
vad du har hemma eller det du gillar bäst. Du kan till exempel
72
Bruksanvisning
Låt brödet rostas ett par minuter beroende på temperaturinställningen du valt, och hur krispigt du vill ha brödet.
använda salami i stället för skinka eller tomater (utan saft
och kärnor). Prova dig fram och se vilka favoriter du kan trolla
fram.
Viktigt: Fyll inte smörgåsen för mycket, då detta kan göra att
innehållet spiller ut från smörgåsgrillens kanter. Använd inte
några rinnande ingredienser, då de inte är lämpliga för grillning (t.ex. senap, majonnäs osv.)
SLADDFÖRVARING
Innan du ställer undan apparaten, rulla alltid ihop sladden
(8) inuti sladdföraringen utrymme (11).
Vänta alltid tills apparaten svalnat helt innan du rengör den.
Se till att apparaten är urkopplad innan du börjar rengöra
den.
Smörgåsgrill
All annan service ska utföras av auktoriserad personal.
RENGÖRING
AV HÖLJE OCH
GRILLYTA
Använd aldrig slipande rengöringsmedel, skrapor, eller
någon typ av stålull för att rengöra höljet eller grillytorna.
Använd endast en fuktig trasa för att rengöra grillytorna
och höljet. Vid envisa fläckar på grillytorna kan du hälla lite
matolja på en bit hushållspapper och torka rent med.
Sänk aldrig ner hölje, kontakt eller sladd i vatten – smörgåsgrillen är en elektrisk apparat!
Sladden ska alltid rullas ihop inuti sladdföraringen (11).
Se till att apparaten alltid står upprätt på sina fötter (7)
när den förvaras.
Viktigt: Koppla alltid ur apparaten när den inte används.
73
SV
TEKNISK DATA
Nominell spänning EUROPA
220–240 V~ 50/60 Hz
Nominell spänning USA
120 V~ 60 Hz
Nominell effekt EUROPA
700 Watt
Nominell effekt USA
700 Watt
Sladdlängd
Temperatur
Inställning I
Inställning 1
Inställning 2
Inställning 3
Inställning 4
Inställning 5
Storlek på gillytor
Approvals
Garanti: BODUM® AG, Schweiz, garanterar BISTRO Smörgåsgrill i en period av två år från
inköpsdatum mot materialfel och fel som kan spåras tillbaka till brister i konstruktion eller
tillverkning. Reparationer utförs kostnadsfritt om alla garantier är uppfyllda. Återbetalning
är inte möjligt.
Garanten: BODUM® (Schweiz) AG, Kantonsstrasse 100, Postfach 463, 6234 Triengen.
Garantivillkor: Garantin måste fyllas i av säljaren vid tidpunkten för köpet. Du måste
uppvisa garantibeviset att få garantitjänster. Skulle din BODUM®-produkt kräva garantiservice, kontakta din BODUM®-återförsäljare, en BODUM®-butik, ditt lands BODUM®grossist, eller besök www.bodum.com.
BODUM® kommer inte ge garanti för skador som uppstått på grund av felaktig användning, felaktig hantering, normalt slitage, bristfälligt eller felaktigt underhåll eller skötsel,
felaktig drift eller användning av apparaten av obehöriga personer.
Denna tillverkargaranti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter under tillämplig
nationell lagstiftning som är i kraft, eller din rätt mot försäljaren som härrör från deras
försäljning-/köpekontrakt.
Miljövänlig avfallshantering
Det är olagligt att kasta elektriska apparater som är defekta eller föråldrade
tillsammans med det vanliga avfallet. De måste tas om hand separat.
Konsumenterna har möjlighet att lämna sådana anordningar gratis på
återvinningscentraler. Ägare av sådana anordningar måste föra dem till
insamlingsplatser eller ställa ut dem när respektive samlingar sker. Genom
att göra denna mindre personliga insats, bidrar du till att värdefulla råvaror
återvinns och föroreningar hanteras korrekt.
74
Bruksanvisning
PORTUGUÊS
PO
PO
79
PO
PO
83
PO
220–240 V~ 50/60 Hz
120 V~ 60 Hz
700 Watt
700 Watt
aprox. 100 cm / 39.4 in
Temperatura
84
SUOMI
85
SU
SU
SU
YLLÄPITO
JA HUOLTO
KOTELON JA PAISTAMISPINNAN
PUHDISTAMINEN
SU
92
220–240 V~ 50/60 Hz
120 V~ 60 Hz
700 Watt
Cord length
Lämpötilan
Asetus I
Asetus 1
Asetus 2
Asetus 3
Asetus 4
Asetus 5
P × L = 130 × 220 mm / 5,1 × 8,7 tuumaa
93
ƩnjNJNJǃǁǂ
ƨLJǀƽljƹƻDŽǘƾDžƛǔNJNjƹDŽǁNJǐƹNJNjDŽǁƻǔDžLJƺDŽƹƽƹNjƾDŽƾDž
ǖDŽƾǃNjljǁǐƾNJǃLJǂNJǖdžƽƻǁǐdžǁǏǔ%2'80Š%,6752
ƨƾljƾƽdžƹǐƹDŽLJDžǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǘLjljǁƺLJljƹƻdžǁDžƹNjƾDŽǕdžLJ
LjljLJǐǁNjƹǂNjƾƽƹdždžǔƾǁdžNJNjljnjǃǏǁǁ
RU
ƛƹƿdžǔƾLjljƹƻǁDŽƹƺƾǀLJLjƹNJdžLJNJNjǁ
ƨljǁǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǁǖDŽƾǃNjljLJLjljǁƺLJljLJƻdžƾLJƺǎLJƽǁDžLJNJLJƺDŽǗƽƹNjǕ
LJNJdžLJƻdžǔƾDžƾljǔLjljƾƽLJNJNjLJljLJƿdžLJNJNjǁƻǃDŽǗǐƹǘLjƾljƾǐǁNJDŽƾdždžǔƾdžǁƿƾ
ƨLJNJDŽƾNjLJƼLJǃƹǃLjljǁƺLJljljƹNJLjƹǃLJƻƹdždžƾLJƺǎLJƽǁDžLJLJNJDžLJNjljƾNjǕƻNJƾƽƾNjƹDŽǁ
džƹdžƹDŽǁǐǁƾLjLJƻljƾƿƽƾdžǁǂƠƹLjljƾǒƹƾNjNJǘǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹNjǕLjljǁƺLJljƾNJDŽǁƻǔ
džƾƽLJǃLJdžǏƹnjƻƾljƾdžǔƻƾƼLJǁNJLjljƹƻdžLJNJNjǁǁǏƾDŽLJNJNjdžLJNJNjǁƞNJDŽǁNJLJNJNjLJǘdžǁƾ
LjljǁƺLJljƹƻǔǀǔƻƹƾNjNJLJDždžƾdžǁǘdžƾLJƺǎLJƽǁDžLJNJƻǘǀƹNjǕNJǘNJLJNJƻLJǁDžLjljLJƽƹƻǏLJDž
ƮljƹdžǁNjƾƻNJƾnjLjƹǃLJƻLJǐdžǔƾDžƹNjƾljǁƹDŽǔƻǃDŽǗǐƹǘǃLJljLJƺǃnjLjLJDŽǁǖNjǁDŽƾdžLJƻǔƾ
LjƹǃƾNjǔǁƽljƻdžƾƽLJNJNjnjLjdžLJDžƽDŽǘƽƾNjƾǂDžƾNJNjƾƻLJǁǀƺƾƿƹdžǁƾ
LjljLJƼDŽƹNjǔƻƹdžǁǘǁDŽǁNjljƹƻDžƻLJƻljƾDžǘǁƼljǔ
ƝƹdždžǔǂLjljǁƺLJljLjljƾƽdžƹǀdžƹǐƾdžƽDŽǘǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǘNjLJDŽǕǃLJƻƺǔNjLJƻǔǎ
ǏƾDŽǘǎƻdžnjNjljǁLjLJDžƾǒƾdžǁǂƠƹLjljƾǒƹƾNjNJǘǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹNjǕLjljǁƺLJljƻdžƾ
LjLJDžƾǒƾdžǁǂ
ƦƾLjLJDžƾǒƹǂNjƾLjljǁƺLJljdžƹǁDŽǁljǘƽLJDžNJƻǃDŽǗǐƾdždžLJǂǁDŽǁljƹǀLJƼljƾƻƹǗǒƾǂNJǘ
ƼƹǀLJƻLJǂǖDŽƾǃNjljǁǐƾNJǃLJǂLjDŽǁNjLJǂ
ƦƾǃƹNJƹǂNjƾNJǕLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǁLjljǁƺLJljƹǃLJƼƽƹLJdžƻǃDŽǗǐƾdžƛLJƻljƾDžǘljƹƺLJNjǔ
LjljǁƺLJljƹNjƾDžLjƾljƹNjnjljƹdžƹƼljƾƻƹǗǒǁǎNJǘLjLJƻƾljǎdžLJNJNjƾǂDžLJƿƾNjƺǔNjǕLJǐƾdžǕ
ƻǔNJLJǃLJǂơNJLjLJDŽǕǀnjǂNjƾljnjǐǃǁ
ƧNJNjLJljLJƿdžLJƨljǁLJNjǃljǔNjǁǁǃljǔǑǃǁljƹƺLJNjƹǗǒƾƼLJLjljǁƺLJljƹLjLJNJDŽƾNjLJƼLJ
ǃƹǃLjljǁƼLJNjLJƻDŽƾdžǁƾƺnjNjƾljƺljLJƽƹLJǃLJdžǐƾdžLJƻLJǀDžLJƿdžLJLjLJǘƻDŽƾdžǁƾLjƹljƹ
ƪLJƺDŽǗƽƹǂNjƾLJNJNjLJljLJƿdžLJNJNjǕǐNjLJƺǔdžƾƽLJLjnjNJNjǁNjǕLJƿLJƼLJƻ
ƨljLJǁǀƻLJƽǁNjƾDŽǕdžƾdžƾNJƾNjLJNjƻƾNjNJNjƻƾdždžLJNJNjǁǀƹLjLJƻljƾƿƽƾdžǁǘǁDŽǁ
94
ƩnjǃLJƻLJƽNJNjƻLJƨLJƶǃNJLjDŽnjƹNjƹǏǁǁ
ƛdžǁDžƹNjƾDŽǕdžLJLjljLJǐǁNjƹǂNjƾƽƹdždžnjǗǁdžNJNjljnjǃǏǁǗLjljƾƿƽƾǐƾDžLjljǁNJNjnjLjǁNjǕ
ǃǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǗLjljǁƺLJljƹƦƾNJLJƺDŽǗƽƾdžǁƾǁdžNJNjljnjǃǏǁǂǁLjljƹƻǁDŽDžLJƿƾNj
LjljǁƻƾNJNjǁǃƻLJǀdžǁǃdžLJƻƾdžǁǗLJLjƹNJdžǔǎNJǁNjnjƹǏǁǂ
NjljƹƻDžǔƻǔǀƻƹdždžǔƾdžƾLjljƹƻǁDŽǕdžǔDžǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁƾDžLjljǁƺLJljƹƹNjƹǃƿƾ
džƾNJLJƺDŽǗƽƾdžǁƾDždžƹNJNjLJǘǒǁǎǁdžNJNjljnjǃǏǁǂơNJLjLJDŽǕǀnjǂNjƾLjljǁƺLJljNjLJDŽǕǃLJLjLJ
LjljǘDžLJDžnjdžƹǀdžƹǐƾdžǁǗ
ƦƾljƹǀljƾǑƹǂNjƾƽƾNjǘDžǁƼljƹNjǕNJLjljǁƺLJljLJDž
ƝƾNjǘDžǀƹLjljƾǒƹƾNjNJǘǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹNjǕƽƹdždžǔǂLjljǁƺLJljƛNJƾƼƽƹǎljƹdžǁNjƾLjljǁƺLJlj
ƻdžƾƽLJNJNjnjLjdžLJDžƽDŽǘƽƾNjƾǂDžƾNJNjƾ
ƨljǁƺLJljdžƾLjljƾƽdžƹǀdžƹǐƾdžƽDŽǘǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǘDŽǁǏƹDžǁNJLJƼljƹdžǁǐƾdždžǔDžǁ
ǍǁǀǁǐƾNJǃǁDžǁnjDžNJNjƻƾdždžǔDžǁǁDŽǁNJƾdžNJLJljdžǔDžǁNJLjLJNJLJƺdžLJNJNjǘDžǁǁDŽǁDŽǁǏƹDžǁ
džƾǁDžƾǗǒǁDžǁƽLJNJNjƹNjLJǐdžLJƼLJLJLjǔNjƹǁǀdžƹdžǁǂǀƹǁNJǃDŽǗǐƾdžǁƾDžNJDŽnjǐƹƾƻ
ǃLJƼƽƹƽƹdždžǔƾDŽǁǏƹLjLJDŽnjǐǁDŽǁdžƾLJƺǎLJƽǁDžǔƾǁdžNJNjljnjǃǏǁǁLjLJƺƾǀLJLjƹNJdžLJDžnj
ǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǗLjljǁƺLJljƹǁljǁNJǃƹDžNJƻǘǀƹdždžǔDžNJƾƼLJǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁƾDžǁDŽǁ
ǃLJƼƽƹLJdžǁǁNJLjLJDŽǕǀnjǗNjLjljǁƺLJljLjLJƽLjljǁNJDžLJNjljLJDž
ƪǖdžƽƻǁǐdžǁǏƹ
ơNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁƾLjljǁƺLJljƹDžƹDŽƾdžǕǃǁDžǁƽƾNjǕDžǁǁDŽǁDŽǁǏƹDžǁNJLJƼljƹdžǁǐƾdždžLJǂ
ƽƾƾNJLjLJNJLJƺdžLJNJNjǕǗljƹǀljƾǑƾdžLJNjLJDŽǕǃLJLjLJƽLjljǁNJDžLJNjljLJDžDŽǁǏƹǃLJNjLJljLJƾ
DžLJƿƾNjLJƺƾNJLjƾǐǁNjǕNJLJƺDŽǗƽƾdžǁƾLjljƹƻǁDŽƺƾǀLJLjƹNJdžLJNJNjǁǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǘ
ƝƾNjǘDžƻƻLJǀljƹNJNjƾNJNjƹljǑƾDŽƾNjǁDŽǁǏƹDžNJLJƼljƹdžǁǐƾdždžǔDžǁnjDžNJNjƻƾdždžǔDžǁ
ǍǁǀǁǐƾNJǃǁDžǁǁDŽǁNJƾdžNJLJljdžǔDžǁNJLjLJNJLJƺdžLJNJNjǘDžǁǁDŽǁDŽǁǏƹDždžƾǁDžƾǗǒǁDž
ƽLJNJNjƹNjLJǐdžLJƼLJLJLjǔNjƹǁǀdžƹdžǁǂljƹǀljƾǑƹƾNjNJǘǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹNjǕLjljǁƺLJlj
NjLJDŽǕǃLJƾNJDŽǁLJdžǁLjLJDŽnjǐǁDŽǁdžƾLJƺǎLJƽǁDžǔƾǁdžNJNjljnjǃǏǁǁLjLJƺƾǀLJLjƹNJdžLJDžnj
ǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǗǁljǁNJǃƹDžNJƻǘǀƹdždžǔDžNJƾƼLJǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁƾDžǁDŽǁƾNJDŽǁ
LJdžǁǁNJLjLJDŽǕǀnjǗNjLjljǁƺLJljLjLJƽLjljǁNJDžLJNjljLJDžƦƾljƹǀljƾǑƹǂNjƾƽƾNjǘDžǁƼljƹNjǕ
NJLjljǁƺLJljLJDžƝƾNjǁNJNjƹljǑƾDŽƾNjDžLJƼnjNjƽLJLjnjNJǃƹNjǕNJǘǃLJǐǁNJNjǃƾ
ǁLjLJDŽǕǀLJƻƹNjƾDŽǕNJǃLJDžnjLJƺNJDŽnjƿǁƻƹdžǁǗLjljǁƺLJljƹNjLJDŽǕǃLJLjLJƽLjljǁNJDžLJNjljLJDž
ƻǀljLJNJDŽLJƼLJ
ƮljƹdžǁNjƾLjljǁƺLJljǁǖDŽƾǃNjljǁǐƾNJǃǁǂǑdžnjljǃdžƾDžnjƻdžƾƽLJNJNjnjLjdžLJDžƽDŽǘƽƾNjƾǂ
DžƾNJNjƾƾNJDŽǁnjƻƹNJƾNJNjǕƽƾNjǁDžDŽƹƽǑƾDŽƾNj
ƧNjǃDŽǗǐƹǂNjƾLjljǁƺLJljLJNjNJƾNjǁƾNJDŽǁLJdždžƾǁNJLjLJDŽǕǀnjƾNjNJǘƹNjƹǃƿƾƻLJƻljƾDžǘ
LJNJDžLJNjljƹǁDŽǁLjƾljƾƽLJǐǁNJNjǃLJǂ
ƨljƾƿƽƾǐƾDžnjNJNjƹdžLJƻǁNjǕNJdžǘNjǕƽƾNjƹDŽǁǁDŽǁLjljǁNJNjnjLjǁNjǕǃLJǐǁNJNjǃƾLjljǁƺLJljƹ
ƽLJƿƽǁNjƾNJǕLjLJǃƹLJdžLJNJNjǔdžƾNj
ƦƾǃƹNJƹǂNjƾNJǕƽƹdždžLJƼLJǖDŽƾǃNjljLJLjljǁƺLJljƹDžLJǃljǔDžǁǁDŽǁƻDŽƹƿdžǔDžǁljnjǃƹDžǁ
ƦƾǃƹNJƹǂNjƾNJǕǑdžnjljƹǖDŽƾǃNjljLJLjǁNjƹdžǁǘǁDŽǁǑNjƾLjNJƾDŽǕdžLJǂƻǁDŽǃǁLjljǁƺLJljƹ
DžLJǃljǔDžǁljnjǃƹDžǁ
ƦƾǁNJLjLJDŽǕǀnjǂNjƾNJLjljǁƺLJljLJDžǃLJDžLjDŽƾǃNjnjǗǒǁƾǁDŽǁǃLJDžLjLJdžƾdžNjǔ
džƾljƾǃLJDžƾdžƽLJƻƹdždžǔƾLjljLJǁǀƻLJƽǁNjƾDŽƾDžLjljǁƺLJljƹƦƾƻǔLjLJDŽdžƾdžǁƾ
95
LjƾljƾǐǁNJDŽƾdždžǔǎǁdžNJNjljnjǃǏǁǂDžLJƿƾNjLjljǁƻƾNJNjǁǃLjLJƿƹljnjLjLJljƹƿƾdžǁǗ
ǖDŽƾǃNjljǁǐƾNJǃǁDžNjLJǃLJDžǁDŽǁƽljnjƼǁDžNjljƹƻDžƹDž
RU
ƦƾƽLJLjnjNJǃƹǂNjƾLjLJƼljnjƿƾdžǁǘLjljǁƺLJljƹƻƻLJƽnjƦƾǀƹƺǔƻƹǂNjƾLjƾljƾƽƻƹDžǁ
ǖDŽƾǃNjljǁǐƾNJǃǁǂLjljǁƺLJlj
ƝDŽǘLJǐǁNJNjǃǁLjljLJNjljǁNjƾLjljǁƺLJljƻDŽƹƿdžLJǂNJƹDŽǍƾNjǃLJǂ
ƬNJNjƹdžLJƻǁNjƾljƾƼnjDŽǘNjLJljNjƾDžLjƾljƹNjnjljǔƻLjLJDŽLJƿƾdžǁƾ©,ªǁLJNjǃDŽǗǐǁNjƾLjljǁƺLJlj
LJNjNJƾNjǁ
ưNjLJƺǔLJNjǃDŽǗǐǁNjǕLjljǁƺLJljLJNjǖDŽƾǃNjljLJLjǁNjƹdžǁǘNjǘdžǁNjƾǀƹǑNjƾLjNJƾDŽǕdžnjǗ
ƻǁDŽǃnjƹdžƾǀƹǑdžnjlj
ƦƾLJNJNjƹƻDŽǘǂNjƾǖDŽƾǃNjljǁǐƾNJǃǁǂǑdžnjljdžƾNJLJƺljƹdždžǔDždžƹǃljƹǗNJNjLJDŽƹǁDŽǁ
ljƹƺLJǐƾǂLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǁNJDŽƾƽǁNjƾǀƹNjƾDžǐNjLJƺǔLJdždžƾǃƹNJƹDŽNJǘƼLJljǘǐǁǎ
LjLJƻƾljǎdžLJNJNjƾǂ
ƦƾLjljƾƽLjljǁdžǁDžƹǂNjƾdžǁǃƹǃǁǎƽƾǂNJNjƻǁǂLjLJNJƹDžLJNJNjLJǘNjƾDŽǕdžLJǂǀƹDžƾdžƾǑdžnjljƹ
ǖDŽƾǃNjljLJLjǁNjƹdžǁǘLjljǁƺLJljƹLjLJNJǃLJDŽǕǃnjƽDŽǘǖNjLJƼLJNjljƾƺnjǗNjNJǘNJLjƾǏǁƹDŽǕdžǔƾ
ǁdžNJNjljnjDžƾdžNjǔƝDŽǘLJƺƾNJLjƾǐƾdžǁǘƺƾǀLJLjƹNJdžLJǂljƹƺLJNjǔLjljǁƺLJljƹljƾDžLJdžNjǁDŽǁ
ǀƹDžƾdžƹǑdžnjljƹǖDŽƾǃNjljLJLjǁNjƹdžǁǘƽLJDŽƿdžǔƻǔLjLJDŽdžǘNjǕNJǘNjLJDŽǕǃLJƻNJƾljƻǁNJdžLJDž
ǏƾdžNjljƾƹƻNjLJljǁǀLJƻƹdždžLJDžLjljLJǁǀƻLJƽǁNjƾDŽƾDž
ƦƾƽLJLjnjNJǃƹǂNjƾLjLJƼljnjƿƾdžǁǘǑdžnjljƹǖDŽƾǃNjljLJLjǁNjƹdžǁǘǃLJljLjnjNJƹǁDŽǁ
ǑNjƾLjNJƾDŽǕdžLJǂƻǁDŽǃǁLjljǁƺLJljƹƻƻLJƽnjǁƽljnjƼǁƾƿǁƽǃLJNJNjǁƽƹdždžǔƾƽƾǂNJNjƻǁǘ
DžLJƼnjNjLjljǁƻƾNJNjǁǃLjLJƿƹljnjLjLJljƹƿƾdžǁǗǖDŽƾǃNjljǁǐƾNJǃǁDžNjLJǃLJDžǁDŽǁNjljƹƻDžƹDž
ƛdžǁDžƹdžǁƾƛLJǁǀƺƾƿƹdžǁƾLjLJNJDŽƾƽNJNjƻǁǂLJNjǃDŽǗǐƾdžǁǘLjljǁƺLJljƹdžƾ
ǁNJLjLJDŽǕǀnjǂNjƾƽDŽǘLjLJƽǃDŽǗǐƾdžǁǘLjljǁƺLJljƹǃNJƾNjǁƻdžƾǑdžǁƾnjNJNjljLJǂNJNjƻƹ
LjƾljƾǃDŽǗǐƾdžǁǘNjƹǃǁƾǃƹǃljƾDŽƾƻljƾDžƾdžǁƹNjƹǃƿƾdžƾLjLJƽǃDŽǗǐƹǂNjƾLjljǁƺLJlj
ǃNJƾNjǁƻǃLJNjLJljLJǂǐƹNJNjLJLjljLJǁNJǎLJƽǁNjLJNjǃDŽǗǐƾdžǁƾǖDŽƾǃNjljLJǖdžƾljƼǁǁ
ƨljƾƿƽƾǐƾDžLJNjǃDŽǗǐǁNjǕLjljǁƺLJljǁDŽǁLjljǁNJNjnjLjǁNjǕǃƾƼLJLJǐǁNJNjǃƾnjƺƾƽǁNjƾNJǕ
ǐNjLJljƾƼnjDŽǘNjLJljNjƾDžLjƾljƹNjnjljǔdžƹǎLJƽǁNjNJǘƻLjLJDŽLJƿƾdžǁǁ©,ªƹNJƹDžLjljǁƺLJlj
LJNjǃDŽǗǐƾdžLJNjǖDŽƾǃNjljLJNJƾNjǁ
ƦƾLJNJNjƹƻDŽǘǂNjƾLjljǁƺLJljƻǃDŽǗǐƾdždžǔDžƻLJƻljƾDžǘLjljLJƻƾljǃǁ
ƠƹLjljƾǒƹƾNjNJǘǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹNjǕLjljǁƺLJljNJLJNjǃljǔNjLJǂǃljǔǑǃLJǂ
96
ƩnjǃLJƻLJƽNJNjƻLJƨLJƶǃNJLjDŽnjƹNjƹǏǁǁ
ƦƾǀƹƻǁNJǁDžLJLJNjLJƺNJNjLJǘNjƾDŽǕNJNjƻdžƾƽLJLjnjNJǃƹǂNjƾǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǘLjljǁƺLJljƹ
ƻNJDŽnjǐƹƾLjLJƻljƾƿƽƾdžǁǘǑdžnjljƹǑNjƾLjNJƾDŽǕdžLJǂƻǁDŽǃǁǁDŽǁNJƹDžLJƼLJLjljǁƺLJljƹ
ƹNjƹǃƿƾƻNJDŽnjǐƹƾLJƺdžƹljnjƿƾdžǁǘƾƼLJdžƾLjljƹƻǁDŽǕdžLJǂljƹƺLJNjǔƛNjƹǃLJDž
NJDŽnjǐƹƾdžƾLJƺǎLJƽǁDžLJLjljǁdžƾNJNjǁLjljǁƺLJljƻƺDŽǁƿƹǂǑǁǂNJƾljƻǁNJdžǔǂǏƾdžNjlj
ƽDŽǘLjljLJƻƾljǃǁljƾDžLJdžNjƹǁDŽǁljƾƼnjDŽǁljLJƻǃǁ
ƦǁǃLJƼƽƹdžƾǃDŽƹƽǁNjƾƻNJǖdžƽƻǁǐdžǁǏnjNJǖdžƽƻǁǐǁƻLjDŽƹNJNjǁǃLJƻLJǂLjDŽƾdžǃƾƻ
LjƹǃƾNjƹǎƽDŽǘǀƹDžLJljLJǀǃǁǁDŽǁƻLjƹǃƾNjƹǎƽDŽǘNJǖdžƽƻǁǐƾǂǁǀƼLJNjLJƻDŽƾdždžǔƾǁǀ
LjDŽƹNJNjǁǃLJƻLJǂLjDŽƾdžǃǁǁDŽǁƹDŽǗDžǁdžǁƾƻLJǂǁDŽǁDžƾNjƹDŽDŽǁǐƾNJǃLJǂǍLJDŽǕƼǁ
ƫƹǃǁƾƽƾǂNJNjƻǁǘDžLJƼnjNjLjljǁƻƾNJNjǁǃLjLJƻljƾƿƽƾdžǁǗLjljǁƺLJljƹǁƻLJǀdžǁǃdžLJƻƾdžǁǗ
LjLJƿƹljƹ
ƨljLJǘƻDŽǘǂNjƾLJNJLJƺnjǗLJNJNjLJljLJƿdžLJNJNjǕLjljǁLjƾljƾDžƾǒƾdžǁǁLjljǁƺLJljƹNJƼLJljǘǐǁDž
DžƹNJDŽLJDžǁDŽǁƽljnjƼǁDžǁƼLJljǘǐǁDžǁƿǁƽǃLJNJNjǘDžǁƻdžnjNjljǁ
ƪǖdžƽƻǁǐdžǁǏƹ
ƝƤƸƪƱƙơƣƙƦƙƝƴƝƾNjǘDžǁDŽǁǏƹDždžƾǀdžƹǃLJDžǔDžNJljƹƺLJNjLJǂLjljǁƺLJljƹ
ljƹǀljƾǑƹƾNjNJǘǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹNjǕƾƼLJNjLJDŽǕǃLJLjLJƽNJNjljLJƼǁDžLjljǁNJDžLJNjljLJDž
ƪƞƫƞƛƙƸƛơƤƣƙƝƹdždžǔǂLjljǁƺLJljLJƺLJljnjƽLJƻƹdžLjLJDŽǘljdžLJǂƻǁDŽǃLJǂ
LJƽǁdžǁǀǃLJdžNjƹǃNjdžǔǎǑNjǔljƾǂǑǁljƾǐƾDžLJNJNjƹDŽǕdžǔƾƛLJǁǀƺƾƿƹdžǁƾ
ljǁNJǃƹLjLJljƹƿƾdžǁǘǖDŽƾǃNjljǁǐƾNJǃǁDžNjLJǃLJDžNJLJƺDŽǗƽƹǂNjƾLJNJNjLJljLJƿdžLJNJNjǕ
LjljǁLjLJƽǃDŽǗǐƾdžǁǁƻǁDŽǃǁǃNJƾNjǁLjljƹƻǁDŽǕdžLJƻNJNjƹƻDŽǘǂNjƾƾƾƻljLJǀƾNjǃnj
ƞNJDŽǁƻǁDŽǃƹdžƾƻNJNjƹƻDŽǘƾNjNJǘƻljLJǀƾNjǃnjLjLJƻƾljdžǁNjƾƾƾdžƹƒǁ
LjLJƻNjLJljǁNjƾLjLJLjǔNjǃnjƞNJDŽǁƻNJNjƹƻǁNjǕƻǁDŽǃnjdžƾnjƽƹDŽLJNJǕLJƺljƹNjǁNjƾNJǕǃ
ǃƻƹDŽǁǍǁǏǁljLJƻƹdždžLJDžnjǖDŽƾǃNjljǁǃnjƦƾLjljƾƽLjljǁdžǁDžƹǂNjƾLjLJLjǔNjLJǃLjLJ
NJƹDžLJNJNjLJǘNjƾDŽǕdžLJǂǀƹDžƾdžƾƻǁDŽǃǁ
ƪLJǎljƹdžǁNjƾƽƹdždžǔƾ
ǁdžNJNjljnjǃǏǁǁƽDŽǘLjLJNJDŽƾƽnjǗǒƾƼLJ
ǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǘ
ƦƙƪƫƩƧƢƣƙ
ƨƩơƚƧƩƙ
ƪNjƹƻǕNjƾLjljǁƺLJljdžƹljLJƻdžnjǗnjNJNjLJǂǐǁƻnjǗdžƾƼLJljǘǐnjǗ
LjLJƻƾljǎdžLJNJNjǕƪDŽƾƽǁNjƾǀƹNjƾDžǐNjLJƺǔLjljǁƺLJljdžƹǎLJƽǁDŽNJǘdžƹ
ƽLJNJNjƹNjLJǐdžLJDžljƹNJNJNjLJǘdžǁǁLJNjǁNJNjLJǐdžǁǃLJƻNjƾLjDŽƹƨLJƻƾljǎdžLJNJNjǕ
džƹǃLJNjLJljLJǂdžƹǎLJƽǁNjNJǘLjljǁƺLJljƽLJDŽƿdžƹƺǔNjǕNJnjǎLJǂƛNJƾƼƽƹ
ǎljƹdžǁNjƾLjljǁƺLJljǁNJƾNjƾƻLJǂǑdžnjljƻdžƾƽLJNJNjnjLjdžLJDžƽDŽǘƽƾNjƾǂ
DžƾNJNjƾ
ƛNJƾƼƽƹLjƾljƾLjljLJƻƾljǘǂNjƾNJLJLJNjƻƾNjNJNjƻǁƾdžƹLjljǘƿƾdžǁǘƻNJƾNjǁ
ƻƹǑƾƼLJljƾƼǁLJdžƹdžƹLjljǘƿƾdžǁǗnjǃƹǀƹdždžLJDžnjdžƹLjljǁƺLJljƾ
ƨLJƽǃDŽǗǐƹǂNjƾLjljǁƺLJljǃƽLJDŽƿdžǔDžLJƺljƹǀLJDžǀƹǀƾDžDŽƾdždžLJǂ
ljLJǀƾNjǃƾNJDžǁdžǁDžƹDŽǕdžLJǂƻǔǎLJƽdžLJǂDžLJǒdžLJNJNjǕǗ$LjljǁǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǁnjNJNjljLJǂNJNjƻƹǀƹǒǁNjdžLJƼLJLJNjǃDŽǗǐƾdžǁǘƬƠƧdžƾ97
LJƺǎLJƽǁDžLJLjljLJǃLJdžNJnjDŽǕNjǁljLJƻƹNjǕNJǘNJǖDŽƾǃNjljǁǃLJDžƛNJDŽnjǐƹƾ
ƻLJǀdžǁǃdžLJƻƾdžǁǘƹƻƹljǁǂdžLJǂNJǁNjnjƹǏǁǁƻLJƻljƾDžǘǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǘ
LjljǁƺLJljƹljLJǀƾNjǃƹƽLJDŽƿdžƹƺǔNjǕDŽƾƼǃLJƽLJNJNjnjLjdžƹƨljLJǁǀƻLJƽǁNjƾDŽǕdžƾdžƾNJƾNjLJNjƻƾNjNJNjƻƾdždžLJNJNjǁǀƹdžƾNJǐƹNJNjdžǔƾNJDŽnjǐƹǁNJƻǘǀƹdždžǔƾNJLJNjNJnjNjNJNjƻǁƾDžǁDŽǁdžƾǁNJLjljƹƻdžLJNJNjǕǗǀƹǀƾDžDŽƾdžǁǘ
RU
ƨljǁdžƾNJLJƻDžƾNJNjǁDžLJNJNjǁljLJǀƾNjǃǁNJƻǁDŽǃLJǂLjljǁƺLJljƹLJƺljƹNjǁNjƾNJǕ
ǃǃƻƹDŽǁǍǁǏǁljLJƻƹdždžLJDžnjǖDŽƾǃNjljǁǃnjƽDŽǘǀƹDžƾdžǔljLJǀƾNjǃǁ
ƧƪƧƚƴƞ
ƨƩƙƛơƤƙ
ƚƞƠƧƨƙƪƦƧƪƫơ
ƦƾǁNJLjLJDŽǕǀnjǂNjƾDžƾNjƹDŽDŽǁǐƾNJǃǁƾƽƾNjƹDŽǁdžLJƿǁƻǁDŽǃǁǁ
ƽljnjƼǁƾLjLJƽLJƺdžǔƾLjljƾƽDžƾNjǔǐNjLJƺǔLjLJDŽLJƿǁNjǕǁDŽǁƽLJNJNjƹNjǕ
ƺnjNjƾljƺljLJƽǔǁǀNJǖdžƽƻǁǐdžǁǏǔƫƹǃǁƾƽƾǂNJNjƻǁǘDžLJƼnjNj
LjljǁƻƾNJNjǁǃLjLJƻljƾƿƽƾdžǁǗƹdžNjǁLjljǁƼƹljdžLJƼLJLjLJǃljǔNjǁǘƛNJƾƼƽƹ
ǁNJLjLJDŽǕǀnjǂNjƾLjDŽƹNJNjǁǃLJƻnjǗǁDŽǁƽƾljƾƻǘdždžnjǗDŽLJƿǃnjDŽLJLjƹNjǃnj
ƨljǁǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁǁnjƽDŽǁdžǁNjƾDŽǘdžƾLJƺǎLJƽǁDžLJnjƺƾƽǁNjǕNJǘ
ƻNJLJLJNjƻƾNjNJNjƻǁǁdžLJDžǁdžƹDŽƹnjƽDŽǁdžǁNjƾDŽǘNJLJLJNjƻƾNjNJNjƻnjǗǒǁDž
ǀdžƹǐƾdžǁǘDžLjljǁƺLJljƹƞNJDŽǁLjljǁƺLJljǀƹǀƾDžDŽƾdždžƾLJƺǎLJƽǁDžLJ
ǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹNjǕNjljƾǎLjljLJƻLJƽdžLJǂǀƹǀƾDžDŽƾdždžǔǂǃƹƺƾDŽǕƦƾ
LJNJNjƹƻDŽǘǂNjƾnjƽDŽǁdžƾdždžǔǂǖDŽƾǃNjljǁǐƾNJǃǁǂǑdžnjljdžƾNJLJƺljƹdždžǔDž
džƹǃljƹǗNJNjLJDŽƹǁDŽǁljƹƺLJǐƾǂLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǁƦƾljƹǀljƾǑƹǂNjƾ
ƽƾNjǘDžNjǘdžnjNjǕǀƹǑdžnjljƪDŽƾƽǁNjƾǀƹNjƾDžǐNjLJƺǔNJDŽnjǐƹǂdžLJdžƾ
NJLjLJNjǃdžnjNjǕNJǘǀƹǏƾLjǁNjǕNJǘǀƹǑdžnjlj
ƨƞƩƞƝơƪƨƧƤ
ƵƠƧƛƙƦơƞƥ
ƪƶƦƝƛơưƦơƯƴ
ƧǐǁNJNjǁNjƾLjljǁƺLJljLjƾljƾƽLjƾljƻǔDžǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁƾDžƪDžƼDŽƹƻnj
ƧƚƪƤƬƟơƛƙƦơƞơƬƮƧƝ
ƪDžƹƿǕNjƾdžƹƼljƾƻƹNjƾDŽǕdžǔƾLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǁDžƹNJDŽLJDžƨLJƽLJƿƽǁNjƾ
DžǁdžnjNjLjLJǃƹLjljǁƺLJljdžƹƼljƾƾNjNJǘƽLJLJNjDžƾNjǃǁ©ªƻdžƾDždžƾ
ƽLJDŽƿdžLJƺǔNjǕLjljLJƽnjǃNjLJƻǃljǔǑǃƹƽLJDŽƿdžƹƺǔNjǕLJNjǃljǔNjƹ
ƠƹNjƾDžnjNJNjƹdžLJƻǁNjƾljƾƼnjDŽǘNjLJljNjƾDžLjƾljƹNjnjljǔƻLjLJDŽLJƿƾdžǁƾ©,ª
LJNjǃDŽǗǐǁNjƾLjljǁƺLJljLJNjNJƾNjǁǁLjLJƽLJƿƽǁNjƾLjLJǃƹLJdžLJNJNjǔdžƾNj
ƨLJNJDŽƾLjƾljƻLJƼLJdžƹƼljƾƻƹLjljǁƺLJljƹDžLJƿƾNjLjLJǘƻǁNjǕNJǘNJDŽƹƺǔǂ
ǀƹLjƹǎƶNjLJdžƾǘƻDŽǘƾNjNJǘdžƾǁNJLjljƹƻdžLJNJNjǕǗ
ƠƹLjljƾǒƹƾNjNJǘǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹNjǕLjljǁƺLJljNJLJNjǃljǔNjLJǂǃljǔǑǃLJǂ
ƣƙƣ
ơƪƨƧƤƵƠƧƛƙƫƵ
ƪƶƦƝƛơưƦơƯƬ
ƩnjǃLJƻLJƽNJNjƻLJƨLJƶǃNJLjDŽnjƹNjƹǏǁǁ
ơNJLjLJDŽǕǀLJƻƹdžǁƾnjƽDŽǁdžǁNjƾDŽǘNJƽƹdždžǔDžLjljǁƺLJljLJDžljƹǀljƾǑƾdžLJ
NjLJDŽǕǃLJƻNJDŽnjǐƹƾNJLJƺDŽǗƽƾdžǁǘƻNJƾǎdžƾLJƺǎLJƽǁDžǔǎDžƾlj
LjljƾƽLJNJNjLJljLJƿdžLJNJNjǁ
ƪǖdžƽƻǁǐdžǁǏƹ
ƥǔljƾǃLJDžƾdžƽnjƾDžLjLJƽƼLJNjƹƻDŽǁƻƹNjǕdžƾLJƺǎLJƽǁDžǔƾ
ǁdžƼljƾƽǁƾdžNjǔƽDŽǘNJǖdžƽƻǁǐƹƽLJǁDŽǁƻLJƻljƾDžǘdžƹƼljƾƻƹ
LjljǁƺLJljƹ
ưNjLJƺǔLjljǁƼLJNjLJƻǁNjǕNJǖdžƽƻǁǐƹƻƹDžLjLJNjljƾƺnjƾNjNJǘDŽLJDžNjǁǃƹ
NjLJNJNjLJƻLJƼLJǎDŽƾƺƹdžƹǁƺLJDŽƾƾLjLJƽǎLJƽǘǒǁDžǁƺnjƽnjNjDŽLJDžNjǁǃǁ
NJljƾƽdžƾƼLJǁDŽǁǃljnjLjdžLJƼLJljƹǀDžƾljƹ
ưNjLJƺǔLjljǁƼLJNjLJƻǁNjǕǎljnjNJNjǘǒǁƾNJǖdžƽƻǁǐǁNJǀLJDŽLJNjǁNJNjLJǂ
ǃLJljLJǐǃLJǂdžƾLJƺǎLJƽǁDžLJNJDžƹǀƹNjǕǃƹƿƽǔǂDŽLJDžNjǁǃǎDŽƾƺƹ
DžƹNJDŽLJDžǁDŽǁDžƹljƼƹljǁdžLJDžNJLJƽdžLJǂNJNjLJljLJdžǔ
ƨLJDŽLJƿǁNjƾDŽLJDžNjǁǃǎDŽƾƺƹDžƹNJDŽLJDžƻdžǁǀdžƹNjƹljƾDŽǃnjǁƽLJƺƹƻǕNjƾ
džƾLJƺǎLJƽǁDžǔƾǁdžƼljƾƽǁƾdžNjǔƦƾǃDŽƹƽǁNjƾNJDŽǁǑǃLJDžDždžLJƼLJ
džƹǐǁdžǃǁdžƹǎDŽƾƺƻLjljLJNjǁƻdžLJDžNJDŽnjǐƹƾǁdžƼljƾƽǁƾdžNjǔDžLJƼnjNj
ƻǔƽƹƻǁNjǕNJǘǁǀNJǖdžƽƻǁǐƹƻLJƻljƾDžǘƿƹljǃǁƥǔljƾǃLJDžƾdžƽnjƾDž
LJNJNjƹƻDŽǘNjǕƺƾǀdžƹǐǁdžǃǁLJǃLJDŽLJDžDžNJǃƹƿƽLJƼLJǃljƹǘDŽLJDžNjǁǃƹ
ǎDŽƾƺƹ
ƦƹǃljLJǂNjƾDŽLJDžNjǁǃǎDŽƾƺƹNJdžƹǐǁdžǃLJǂƻNjLJljǔDžDŽLJDžNjǁǃLJDž
LjLJDŽLJƿǁƻƾƼLJDžƹNJDŽLJDžƻƻƾljǎ
ƨLJNJDŽƾNjLJƼLJǃƹǃƻǔǃDŽǗǐǁNjNJǘǀƾDŽƾdžƹǘDŽƹDžLjLJǐǃƹLjLJDŽLJƿǁNjƾ
LjLJƽƼLJNjLJƻDŽƾdždžǔǂNJǖdžƽƻǁǐdžƹdžƹƼljƾƻƹNjƾDŽǕdžnjǗLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǕ
DƪDŽƾƽǁNjƾǀƹNjƾDžǐNjLJƺǔNJǖdžƽƻǁǐǁdžƾƻǔNJNjnjLjƹDŽǁǀƹ
ƼljƹdžǁǏǔLjljǘDžLJnjƼLJDŽǕdžǁǃLJƻdžƹdžƹƼljƾƻƹNjƾDŽǕdžǔǎLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǘǎ
ƨljƾƽnjLjljƾƿƽƾdžǁƾdžƹǖNjLJDžǖNjƹLjƾLjljǁƼLJNjLJƻDŽƾdžǁǘ
NjƾDžLjƾljƹNjnjljƹdžƹƼljƾƻƹNjƾDŽǕdžǔǎLjLJƻƾljǎdžLJNJNjƾǂƺnjƽƾNjLJǐƾdžǕ
ƻǔNJLJǃLJǂ
ƨLJNJDŽƾǖNjLJƼLJƹǃǃnjljƹNjdžLJǀƹǃljLJǂNjƾǃljǔǑǃnjNJLJƾƽǁdžǁNjƾLJƺƾ
99
RU
ljnjǐǃǁǁǀƹǃljLJǂNjƾǀƹDžLJǃ
ƛljƾDžǘLjljǁƼLJNjLJƻDŽƾdžǁǘNJǖdžƽƻǁǐƾǂǀƹƻǁNJǁNjLJNjǀƹƽƹdždžLJǂƻƹDžǁ
NjƾDžLjƾljƹNjnjljǔǁNjLJƼLJdžƹNJǃLJDŽǕǃLJǎljnjNJNjǘǒǁƾNJǖdžƽƻǁǐǁƻǔ
ǎLJNjǁNjƾLjLJDŽnjǐǁNjǕ
ƨLJNJDŽƾNjLJƼLJǃƹǃdžƾLJƺǎLJƽǁDžLJƾƻljƾDžǘƽDŽǘLjljǁƼLJNjLJƻDŽƾdžǁǘ
NJǖdžƽƻǁǐƾǂLjljLJǑDŽLJLJNjǃljLJǂNjƾǀƹDžLJǃǁǃljǔǑǃnj
ƪLJƺDŽǗƽƹǂNjƾLJNJNjLJljLJƿdžLJNJNjǕƽLJNJNjƹƻƹǘNJǖdžƽƻǁǐǁ
ƨljƾƽnjLjljƾƿƽƾdžǁƾdžƹƼljƾƻƹNjƾDŽǕdžǔƾLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǁLJNJNjƹǗNjNJǘ
LJǐƾdžǕƼLJljǘǐǁDžǁ
ƨLJNJDŽƾNjLJƼLJǃƹǃƻǔLjljǁƼLJNjLJƻǁDŽǁdžƾLJƺǎLJƽǁDžLJƾǃLJDŽǁǐƾNJNjƻLJ
NJǖdžƽƻǁǐƾǂnjNJNjƹdžLJƻǁNjƾljƾƼnjDŽǘNjLJljNjƾDžLjƾljƹNjnjljǔƻLjLJDŽLJƿƾdžǁƾ
©,ªǁLJNjǃDŽǗǐǁNjƾLjljǁƺLJljLJNjNJƾNjǁ
ƪƧƛƞƫƶǃNJLjƾljǁDžƾdžNjǁljnjǂNjƾNJǁdžƼljƾƽǁƾdžNjƹDžǁƽDŽǘdžƹǐǁdžǃǁ³
ǁNJLjLJDŽǕǀnjǂNjƾNJƻLJǁDŽǗƺǁDžǔƾLjljLJƽnjǃNjǔǁDŽǁNjƾǐNjLJdžƹǎLJƽǘNjNJǘ
njƻƹNJLjLJƽljnjǃLJǂƦƹLjljǁDžƾljƻDžƾNJNjLJƻƾNjǐǁdžǔƻǔDžLJƿƾNjƾ
ǁNJLjLJDŽǕǀLJƻƹNjǕNJƹDŽǘDžǁǁDŽǁLjLJDžǁƽLJljǔnjƽƹDŽǁƻNJƾDžƾdžƹǁNJLJǃ
ƨljLJƺnjǂNjƾljƹǀdžǔƾǃLJDžƺǁdžƹǏǁǁƪLJǀƽƹdžǁƾDŽǗƺǁDžLJƼLJljƾǏƾLjNjƹ
DžLJƿƾNjƺǔNjǕNjƹǃǁDžnjƻDŽƾǃƹNjƾDŽǕdžǔDž
ƛdžǁDžƹdžǁƾƦƾƽLJƺƹƻDŽǘǂNjƾNJDŽǁǑǃLJDžDždžLJƼLJdžƹǐǁdžǃǁ
ƻNJǖdžƽƻǁǐƻLjljLJNjǁƻdžLJDžNJDŽnjǐƹƾǁdžƼljƾƽǁƾdžNjǔƺnjƽnjNj
ƻǔƽƹƻDŽǁƻƹNjǕNJǘǐƾljƾǀƺLJǃLJƻǔƾǃljƹǘNJǖdžƽƻǁǐdžǁǏǔƦƾ
ǁNJLjLJDŽǕǀnjǂNjƾƻǃƹǐƾNJNjƻƾdžƹǐǁdžǃǁƿǁƽǃLJNJNjǁǁDŽǁNjƾǃnjǐǁƾ
LjljLJƽnjǃNjǔdžƹLjljǁDžƾljƼLJljǐǁǏnjDžƹǂLJdžƾǀNJLJnjNJǔǁNjƽ
ƧƫƝƞƤƞƦơƞ
ƝƤƸƮƩƙƦƞƦơƸ
ƱƦƬƩƙ
ƨƾljƾƽNjƾDžǃƹǃNJDŽLJƿǁNjǕLjljǁƺLJljƻDžƾNJNjLJƾƼLJǎljƹdžƾdžǁǘ
NJǃljnjNjǁNjƾǑdžnjljǁǀƹǍǁǃNJǁljnjǂNjƾƾƼLJƻNJLjƾǏǁƹDŽǕdžLJDžLJNjNJƾǃƾ
ƽDŽǘǎljƹdžƾdžǁǘ
100
ƩnjǃLJƻLJƽNJNjƻLJƨLJƶǃNJLjDŽnjƹNjƹǏǁǁ
ƨljƾƿƽƾǐƾDžLjljǁNJNjnjLjǁNjǕǃLJǐǁNJNjǃƾLjljǁƺLJljƹƽLJƿƽǁNjƾNJǕLjLJǃƹ
LJdžLjLJDŽdžLJNJNjǕǗLJNJNjǔdžƾNj
ƧƚƪƤƬƟơ
ƛƙƦơƞơƬƮƧƝ
ƨljƾƿƽƾǐƾDžLjljǁNJNjnjLjǁNjǕǃLJǐǁNJNjǃƾLjljǁƺLJljƹƽLJƿƽǁNjƾNJǕ
LjLJǃƹLJdžLjLJDŽdžLJNJNjǕǗLJNJNjǔdžƾNj
ƨƾljƾƽdžƹǐƹDŽLJDžLJǐǁNJNjǃǁnjƺƾƽǁNjƾNJǕǐNjLJLjljǁƺLJljLJNjǃDŽǗǐƾdž
LJNjNJƾNjǁ
ƝljnjƼǁƾljƹƺLJNjǔLjLJNJƾljƻǁNJdžLJDžnjLJƺNJDŽnjƿǁƻƹdžǁǗƽLJDŽƿdžǔ
LjljLJǁǀƻLJƽǁNjǕNJǘNjLJDŽǕǃLJNJLjƾǏǁƹDŽǁNJNjƹDžǁƹƻNjLJljǁǀLJƻƹdždžLJƼLJ
NJƾljƻǁNJdžLJƼLJǏƾdžNjljƹ
Ƨươƪƫƣƙ
ƣƧƩƨƬƪƙơ
ƦƙƜƩƞƛƙƫƞ
ƤƵƦƴƮ
ƨƧƛƞƩƮƦƧƪƫƞƢ
ƦƾǁNJLjLJDŽǕǀnjǂNjƾƽDŽǘLJǐǁNJNjǃǁdžƹƼljƾƻƹNjƾDŽǕdžǔǎLjLJƻƾljǎdžLJNJNjƾǂ
ǁǃLJljLjnjNJƹLjljǁƺLJljƹƹƺljƹǀǁƻdžǔƾǐǁNJNjǘǒǁƾNJljƾƽNJNjƻƹ
NJǃljƾƺǃǁƼnjƺǃǁNJDžƾNjƹDŽDŽǁǐƾNJǃǁDžLjLJǃljǔNjǁƾDžDžƾNjƹDŽDŽǁǐƾNJǃǁƾ
DžLJǐƹDŽǃǁǁDŽǁƼnjƺǃǁNJLJNJNjƹDŽǕdžLJǂǑƾljNJNjǕǗ
ƪǖdžƽƻǁǐdžǁǏƹ
ưNjLJƺǔLJǐǁNJNjǁNjǕǃLJljLjnjNJǁdžƹƼljƾƻƹNjƾDŽǕdžǔƾLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǁ
LjljLJNjljǁNjƾǁǎƻDŽƹƿdžLJǂNJƹDŽǍƾNjǃLJǂƨljǁdžƹDŽǁǐǁǁNJNjLJǂǃǁǎ
ǀƹƼljǘǀdžƾdžǁǂdžƹdžƹƼljƾƻƹNjƾDŽǕdžǔǎLjLJƻƾljǎdžLJNJNjǘǎNJDžLJǐǁNjƾ
ƺnjDžƹƿdžLJƾLjLJDŽLJNjƾdžǏƾƻdžƾƺLJDŽǕǑLJDžǃLJDŽǁǐƾNJNjƻƾLjǁǒƾƻLJƼLJ
DžƹNJDŽƹǁnjƽƹDŽǁNjƾLJNJNjƹNjǃǁLjljLJƽnjǃNjLJƻNJLjLJƻƾljǎdžLJNJNjƾǂ
ƦƾLjLJƼljnjƿƹǂNjƾǃLJljLjnjNJƻǁDŽǃnjǁǑdžnjljLjljǁƺLJljƹƻƻLJƽnj
LjƾljƾƽƻƹDžǁǖDŽƾǃNjljǁǐƾNJǃǁǂLjljǁƺLJlj
ƮƩƙƦƞƦơƞ
ƮljƹdžǁNjƾǑdžnjljNJǃljnjǐƾdždžǔDžƻNJLjƾǏǁƹDŽǕdžLJDžLJNjƽƾDŽƾdžǁǁ
ƽDŽǘǎljƹdžƾdžǁǘ
ƪDŽƾƽǁNjƾǀƹNjƾDžǐNjLJƺǔƻLJƻljƾDžǘǎljƹdžƾdžǁǘLjljǁƺLJljƺǔDŽ
njNJNjƹdžLJƻDŽƾdždžƹdžLJƿǃƹǎ
ƛdžǁDžƹdžǁƾƛNJƾƼƽƹLJNjǃDŽǗǐƹǂNjƾLjljǁƺLJljLJNjNJƾNjǁƾNJDŽǁLJdž
džƾǁNJLjLJDŽǕǀnjƾNjNJǘ
101
ƫƞƮƦơưƞƪƣơƞƮƙƩƙƣƫƞƩơƪƫơƣơ
RU
ƫƞƮƦơưƞƪƣơƞƝƙƦƦƴƞ
ƦLJDžǁdžƹDŽǕdžLJƾdžƹLjljǘƿƾdžǁƾƞƛƩƧƨƙ 220–240 B~ 50/60 ƜǏ
ƦLJDžǁdžƹDŽǕdžLJƾdžƹLjljǘƿƾdžǁƾƪƱƙ
ƦLJDžǁdžƹDŽǕdžƹǘDžLJǒdžLJNJNjǕƞƛƩƧƨƙ
700 ƛNj
ƦLJDžǁdžƹDŽǕdžƹǘDžLJǒdžLJNJNjǕƪƱƙ
700 ƛNj
ƨljǁƺDŽƽDŽǁdžƹ
ƦƹNJNjljLJǂǃƹNjƾDžLjƾljƹNjnjljǔ
ƩƹǀDžƾljǔNjLJNJNjƾljƹ
ƝƱ = 130 × 220 DžDž / 5.1 × 8.7 ƽǗǂDžƹ
ƪƾljNjǁǍǁǃƹNjǔ
ħńŔńőŖŌţ!BODUM®(.ļņʼnōŚńŔŌţŇńŔńőŖŌŔŗʼnŖŎńśʼnŕŖņŒŐńŖʼnŔŌńŏŒņŌŌŕœŔńņőŗŢ
ŔńŅŒŖŗ)0:;96ĵšőňņŌśőŌŚńņŖʼnśʼnőŌʼnňņŗřŏʼnŖŕŐŒŐʼnőŖńœŒŎŗœŎŌńŖńŎŊʼnňńʼnŖ
ŇńŔńőŖŌŢŔńŕœŔŒŕŖŔńőţŢŝŗŢŕţőńņŕʼnňʼnŘʼnŎŖşŐńŖʼnŔŌńŏŒņŌőʼnŌŕœŔńņőŗŢ
ŔńŅŒŖŗņşŋņńőőşʼnňʼnŘʼnŎŖńŐŌŎŒőŕŖŔŗŎŚŌŌŌŏŌœŔŒŌŋņŒňŕŖņńĴʼnŐŒőŖņşœŒŏőţʼnŖŕţ
ŅʼnŕœŏńŖőŒʼnŕŏŌŗňŒņŏʼnŖņŒŔʼnőşņŕʼnŇńŔńőŖŌōőşʼnŗŕŏŒņŌţĦŒŋŐʼnŝʼnőŌʼnŕŖŒŌŐŒŕŖŌőʼn
œŔʼnňŗŕŐŒŖŔʼnőŒ
ħńŔńőŖ!)6+<4®:JO^LPa(.2HU[VUZZ[YHZZL7VZ[MHJO;YPLUNLU
ħńŔńőŖŌōőşʼnŗŕŏŒņŌţ!ijŒŎŗœńŖʼnŏŠňŒŏŊʼnőŋńœŒŏőŌŖŠŇńŔńőŖŌōőşōŕʼnŔŖŌŘŌŎńŖ
ņŒņŔʼnŐţœŒŎŗœŎŌĨŏţœŒŏŗśʼnőŌţŗŕŏŗŇŇńŔńőŖŌōőŒŇŒŒŅŕŏŗŊŌņńőŌţőʼnŒŅřŒňŌŐŒ
œŔʼnňŒŕŖńņŌŖŠŇńŔńőŖŌōőşōŕʼnŔŖŌŘŌŎńŖĩŕŏŌœŔŌŒŅŔʼnŖʼnőőşōŖŒņńŔ)6+<4®őŗŊňńʼnŖŕţ
ņŇńŔńőŖŌōőŒŐŒŅŕŏŗŊŌņńőŌŌňŏţœŒŏŗśʼnőŌţŖńŎŒŇŒŒŅŕŏŗŊŌņńőŌţőʼnŒŅřŒňŌŐŒ
ŒŅŔńŖŌŖŠŕţŎœŔŒňńņŚŗ)6+<M®ņŐńŇńŋŌő)6+<4®ŎňŌŕŖŔŌŅŠŢŖŒŔŗ)6DUM®
ņĦńŜʼnōŕŖŔńőʼnŌŏŌœŒŕʼnŖŌŖŠņʼnŅŕńōŖ^^^IVK\TJVT
BODUM®őʼnœŔʼnňŒŕŖńņŏţʼnŖŇńŔńőŖŌŢőńœŒņŔʼnŊňʼnőŌţņŒŋőŌŎŜŌʼnņŕŏʼnňŕŖņŌʼn
őʼnőńňŏʼnŊńŝʼnŇŒŌŕœŒŏŠŋŒņńőŌţőʼnœŔńņŌŏŠőŒŇŒŒŅŔńŝʼnőŌţőŒŔŐńŏŠőŒŇŒŌŋőŒŕń
őʼnńňʼnŎņńŖőŒŇŒŌŏŌőʼnœŔńņŌŏŠőŒŇŒŖʼnřőŌśʼnŕŎŒŇŒŒŅŕŏŗŊŌņńőŌţŌŏŌŗřŒňńőʼnœŔńņŌŏŠőŒō
šŎŕœŏŗńŖńŚŌŌœŔŌŅŒŔńőʼnœŔńņŒŐŒśőşŐŌŏŌŚńŐŌ
ħńŔńőŖŌţœŔŒŌŋņŒňŌŖʼnŏţőʼnņŏŌţʼnŖőńĦńŜŌŋńŎŒőőşʼnœŔńņńœŒňʼnōŕŖņŗŢŝŌŐ
œŔŌŐʼnőŌŐşŐőńŚŌŒőńŏŠőşŐŋńŎŒőńŐŎńŎŌőńĦńŜŌœŔńņńœŒŒŖőŒŜʼnőŌŢŎňŌŏʼnŔŗ
œŒňŒŇŒņŒŔŗŎŗœŏŌœŔŒňńŊŌ
ƶǃLJDŽLJƼǁǐƾNJǃǁLjljǁƾDžDŽƾDžƹǘnjNjǁDŽǁǀƹǏǁǘ
ķŖŌŏŌŋńŚŌţőʼnŌŕœŔńņőşřŌŏŌŗŕŖńŔʼnņŜŌřšŏʼnŎŖŔŒœŔŌŅŒŔŒņņŐʼnŕŖʼn
ŕŒŅşśőşŐŌŒŖřŒňńŐŌţņŏţʼnŖŕţőńŔŗŜʼnőŌʼnŐŋńŎŒőńĬřőʼnŒŅřŒňŌŐŒ
ŗŖŌŏŌŋŌŔŒņńŖŠŒŖňʼnŏŠőŒijŒŖŔʼnŅŌŖʼnŏţŐňŒŏŊőńŅşŖŠœŔʼnňŒŕŖńņŏʼnőń
ņŒŋŐŒŊőŒŕŖŠŕňńŖŠŖńŎŌʼnœŔŌŅŒŔşŅʼnŕœŏńŖőŒņŕœʼnŚŌńŏŠőşřŚʼnőŖŔńř
ŕŅŒŔńIJŅŏńňńŖʼnŏŌŖńŎŌřœŔŌŅŒŔŒņňŒŏŊőşœŔŌőʼnŕŖŌŌřņœŗőŎŖŕŅŒŔń
ŌŏŌņşőʼnŕŖŌőńŐʼnŕŖŒŇňʼnŒŕŗŝʼnŕŖņŏţʼnŖŕţŕŅŒŔœŒňŒŅőşřœŔŌŅŒŔŒņ
ijŒňŒŅőŒʼnŏŌśőŒʼnŗśńŕŖŌʼn¶šŖŒņŎŏńňņŒŅʼnŕœʼnśʼnőŌʼnœʼnŔʼnŔńŅŒŖŎŌŚʼnőőşř
ŐńŖʼnŔŌńŏŒņŌœŔńņŌŏŠőŒōŗŖŌŏŌŋńŚŌŌœŔŌŅŒŔŒņ
102
ƩnjǃLJƻLJƽNJNjƻLJƨLJƶǃNJLjDŽnjƹNjƹǏǁǁ
ħĤĴĤıĶĬŃijĴIJĬīĦIJĨĬĶĩįŃĨįŃĩĵĬļĦĩĭĺĤĴĬĬ
Date
Datum
Date
Dato
Fecha
Data
Datum
Datum
Data
Päivämäärä
ƝƹNjƹ
www.bodum.com
Proof of purchase
Firmenstempel
Cachet du revendeur
Firmastempel
Sello de la empresa
Timbro del rivenditore
Stempel van de zaak
Firmastämpel
Carimbo da empresa
Ostotodistus
ƝLJǃƹǀƹNjƾDŽǕNJNjƻLJLjLJǃnjLjǃǁ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed