Bedienungsanleitung für abnehmbare Kugelstange

Bedienungsanleitung für abnehmbare Kugelstange
4.)
5.)
307 286 691 102 – 03/05 – 001
7
3.)
4.)
5.)
6.)
8
5.)
9
10
4.)
5.)
11
12
4.)
5.)
13
3.)
4.)
5.)
6.)
14
4.)
5.)
15
16
Kuulatangon asennus:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
17
Kuulatangon purku:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
18
4.)
5.)
19
3.)
4.)
5.)
6.)
20
4.)
5.)
21
3.)
4.)
5.)
6.)
22
4.)
5.)
23
3.)
4.)
5.)
6.)
24
4.)
5.)
25
3.)
4.)
5.)
6.)
26
4.)
5.)
27
28
Montage van de kogelstang:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
29
3.)
4.)
5.)
6.)
30
4.)
5.)
31
3.)
4.)
5.)
6.)
32
4.)
5.)
33
3.)
4.)
5.)
6.)
34
Bruksanvisning för avtagbar dragkulstång
Observera!
Kontrollera före varje körning att den avtagbara dragkulstången har spärrats på avsett vis samt att den
uppvisar följande kännetecken:
· Sprinten (G) eller hänglåset som har satts in i bultens (E) säkerhetshål (F) måste vara låst.
· Dragkulstången (A) måste sitta fast ordentligt i fäströret (B). Kontrollera detta genom att skaka den
med handen.
· Handtaget (H) måste ha snäppt in i spärren (L).
Om kontrollen av de 3 punkterna inte ger tillfredsställande resultat, ska monteringen göras om igen.
Om punkterna ovan inte uppfylls då heller, får du inte använda draganordningen. Risk för personskador. Ta
då kontakt med tillverkaren.
Dragkulstången ska kunna demonteras och monteras med normal handkraft.
Använd aldrig hjälpmedel, verktyg osv. eftersom det då finns risk för att mekanismen skadas.
Lås aldrig upp medan släpvagnen är påkopplad eller lasthållaren är monterad.
Vid körning utan släpvagn resp. lasthållare måste dragkulstången tas av och skyddspluggen alltid sättas in i
fäströret. Detta gäller särskilt om fordonets registreringsskylt eller belysning döljs av kulan.
Montering av dragkulstången:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Dra ut pluggen (C) ur fäströret (B).
Sätt in dragkulstången (A) i fäströret (B) så att borrhålen i dragkulstången och fäströret ligger över
varandra.
Skjut in bulten (E) från sidan in i hålet (J), fäströret (B) och dragkulstången (A) tills säkerhetshålet (F)
ligger fritt. Vrid därefter bulten (E) med hjälp av handtaget (H) tills dragkulstången (A) sitter utan spelrum
i fäströret (B).
Skjut därefter in sprinten (G) i säkerhetshålet (F) och fäll över sprintens ring så att sprinten inte kan dras
ut ur hålet.
Sprinten (G) kan bytas ut mot ett hänglås (stöldskydd).
Dra handtaget (H) i pilens riktning (K) till stopp (frigång) och vrid samtidigt mot spärren (L). Låt därefter
handtaget (H) snäppa in i spärren (L) för att handtaget (H) ska säkras mot att vridas runt.
35
Demontering av dragkulstången:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Fäll över sprintens (G) ring och dra ut sprinten ur säkerhetshålet (F).
Vrid och dra ut handtaget (H) ur spärren (L) i pilens riktning (K) till stopp (frigång).
Vrid bulten (E) med hjälp av handtaget (H) tills dragkulstången (A) har lossnat från fäströret (B).
Dra ut bulten (E) ur fäströret (B) och dragkulstången (A) med hjälp av handtaget (H).
Ta ut dragkulstången (A) ur fäströret (B).
Sätt in pluggen (C) i fäströret (B).
Stuva in dragkulstången ordentligt på ett smutsskyddat ställe i bagageutrymmet.
Obs!
I princip får endast tillverkaren reparera och ta isär den avtagbara dragkulstången.
Sätt fast det bifogade märket väl synligt på bilen i närheten av fäströret eller i bagageutrymmet.
För att garantera fullgod funktion måste dragkulstång och fäströr alltid hållas rena.
Utför regelbundet underhåll på den mekaniska utrustningen. Fetta/olja regelbundet in lager-ställen och glidytor
med hartsfritt fett eller olja. Infettningen och inoljningen fungerar även som ett extra korrosionsskydd.
36
4.)
5.)
37
38
4.)
5.)
39
3.)
4.)
5.)
6.)
40
41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement