Panasonic ES2013 Bruksanvisningar

Panasonic ES2013 Bruksanvisningar
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 76
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 1
B485420_ES2013_EU_Tori
1
08-12-12
15:32:21
Epilator
0
http://panasonic.net
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 2
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 3
2
1
08-12-12
15:32:21
4
A
1
2
B
D
3
C
4
E
0
F
5
5
2
INDEX
ENGLISH .....................Page
DEUTSCH....................Seite
FRANÇAIS...................Page
ITALIANO..................Pagina
NEDERLANDS..........Pagina
ESPAÑOL .................Pagina
DANSK..........................Side
PORTUGÊS ..............Pagina
NORSK .........................Side
3
2
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 5
3
08-12-12
15:32:21
4
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 7
4
08-12-12
15:32:22
7
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 8
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 9
5
08-12-12
15:32:22
8
9
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 10
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 11
6
08-12-12
15:32:22
10
11
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 13
7
08-12-12
15:32:22
12
13
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 14
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 15
8
08-12-12
15:32:22
14
15
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 16
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 17
9
08-12-12
15:32:23
16
17
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 19
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
08-12-12
15:32:23
18
19
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 21
11
08-12-12
15:32:23
20
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 23
12
08-12-12
15:32:23
bij
22
23
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 24
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 25
13
08-12-12
15:32:23
24
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 26
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 27
14
08-12-12
15:32:23
26
27
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 29
15
08-12-12
15:32:23
28
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 30
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 31
16
Advarsel
Hold apparatet tørt.
08-12-12
15:32:24
30
31
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 32
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 33
17
08-12-12
15:32:24
32
33
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 35
18
•
•
•
•
08-12-12
15:32:24
34
35
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 36
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 37
19
08-12-12
15:32:24
36
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 38
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 39
20
08-12-12
15:32:24
et
38
39
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 41
21
Identifiering av delar (Fig. 1)
Vi rekommenderar att du kontaktar
en läkare om din hud fortfarande är
irriterad efter 48 timmar.
Rent allmänt har hudreaktionerna
och smärtkänslorna en tendens att
förminskas avsevärt vid upprepad
användning.
Kontakta en läkare om du har några
tvivel beträffande användningen av
denna apparat.
I följande fall skall denna apparat
endast användas efter att du först
har pratat med en läkare.
• eksem, inflammerade hudreaktioner som till exempel folliculitis
(varfyllda hårsäckar) och åderbråck
• runt födelsemärken
• reducerad hudimmunitet, till exempel vid diabetes mellitus, under
graviditet, Raynauds sjukdom
• blödarsjuka eller immunbrist
A Skyddskåpa
D
B Hårborttagningshuvud
D
q Hårborttagningsskivor
(invändigt)
w Hudskydd (metalldel på
utsidan)
e Frigöringsknapp för ramen
C Apparatkropp
D
r Frigöringsknapp för huvudet
t På/av-omkopplare
D Adapter/nätkabel
D
E Rengöringsborste
D
F Mjukt fodral
D
Allmän information om
hårborttagning
Denna apparat har utformats för att
ta bort hår på ben och armar.
När apparaten har satts på, får den
aldrig komma i kontakt med håret
på ditt huvud, ögonfransar, band
eller kläder, etc., för att förhindra
risken för personskador såväl som
för att förhindra att apparaten täpps
till eller skadas.
Alla metoder för hårborttagning
med rötterna kan leda till smärre
hudskador och inåtväxande hårstrån.
Alla småskador som orsakas av
bortryckning av hårstrån kan leda
till inflammationer genom att
bakterier tränger in under huden.
En grundlig rengöring av hårborttagningsskivorna före varje användning
minimerar risken för infektioner.
Beroende på konditionen för din hud
och dina hårstrån, kan du uppleva
en viss irritation (till exempel smärtkänslor och hudrodnader) när du
börjar använda denna apparat. Vid
borttagning av hårstrån vid rotnivån
är detta en normal reaktion som
snabbt försvinner.
Så används din
hårborttagare
Kontrollera att hudskyddet och
skivorna inte är skadade eller
deformerade. Om de är det, skall
du inte använda apparaten.
• Skjut på/av-omkopplaren till läge 0.
• Tag bort skyddet.
08-12-12
15:32:25
• Sätt in nätkabeln ordentligt i
hårborttagaren.
• Anslut nätkabeln ordentligt till ett
vägguttag.
• Skjut över omkopplaren och utför
hårborttagningen.
• När hårborttagningen är klar, skall
du skjuta omkopplaren till läge 0.
• Lossa nätkabeln från vägguttaget
och apparaten.
Korrekt användning för bästa
möjliga hårborttagning
• När håret är långt, går det lättare
och mera smärtfritt genom att
putsa håret före hårborttagningen.
Hår på ben och armar skall putsas
ned till en längd på 3 till 5 mm.
• Sätt hårborttagaren i rät vinkel
(90°) mot huden. För att få bästa
hårborttagningsresultat skall du
hålla apparaten i kontakt med
huden. Tryck varsamt och styr
apparaten långsamt tvärs emot
hårets växtriktning. Apparatens
omkopplarsida skall vara vänd
mot hårets växtriktning. (Fig. 2)
• Gnugga huden för att resa upp
korta hårstrån.
• För hårborttagaren långsamt över
huden med hudskyddet i lodrät
kontakt med huden.
Ben: För apparaten uppåt från
benets nederdel.
Armar: För apparaten inåt från
armens utsida.
Överarmar: För apparaten uppåt
från den nedre delen av överarmen.
OBSERVERA: När du använder
apparaten på platser där huden
sjunker in (på insidan av knäna och
armbågarna), skall du dra i skinnet
så att det sträcks.
Fler användbara tips
• I början råder vi dig att utföra
hårborttagningen på kvällen, så
att alla tänkbara hudrodnader kan
försvinna över natten. Om du
upplever smärtor eller om rodnader
uppstår, skall du kyla ned huden
med en kall handduk.
• Det är enklare att ta bort hår efter
att du har badat eller duschat.
Men din hy måste vara absolut torr!
• För att förhindra risken att hår-
Rörligt huvud (Fig. 3)
• Huvudet rör sig åt vänster och
höger för att snabbt ta bort korta
hårstrån. Denna egenskap ger en
effektiv hårborttagning.
40
Hårborttagning på ben och armar
(Fig. 4)
Viktigt vid hårborttagning på armar
och ben:
Sätt hårborttagaren i rät vinkel (90°)
mot huden.
Huden kan skadas, om du trycker
apparaten för hårt mot huden eller
använder den med felaktig vinkel.
Tryck varsamt och styr apparaten
långsamt tvärs emot hårets växtriktning.
Om du flyttar apparaten för hastigt,
kommer du att hitta ett stort antal
missade hårstrån.
41
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 42
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 43
22
Varning
strån växer inåt, rekommenderar
vi regelbunden användning av
massagekuddar, till exempel efter
duschning, eller hudavskrapning.
Förvara apparaten på en torr plats.
Anmärkningar
Rengöring (Fig. 5)
• På samma sätt som för andra
elapparater, måste hårborttagaren
hållas borta från vatten.
• Lämna aldrig barn ensamma med
elektrisk utrustning.
• Drag aldrig i apparaten för att
lossa nätkabeln från vägguttaget.
• Du skall aldrig ta bort eller sätta in
laddningsadaptern i uttaget med
våta händer.
• Använd inte apparaten medan du
badar eller duschar.
• Lossa alltid apparatens nätkabel
från vägguttaget direkt efter
användning.
• Använd endast denna apparat på
det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Använd inga tillsatser som
inte rekommenderas av tillverkaren.
• Tappa inte apparaten i golvet och
stick inte in någonting i någon
öppning.
• Håll apparaten på avstånd från
lättantändliga saker.
• Använd inte denna apparat med
ett skadat eller sprucket hårborttagningshuvud.
• Anslut alltid nätkabeln först till
apparaten och därefter till vägguttaget. Vid losstagning skall du
sätta på/av-omkopplaren i läge 0
och därefter lossa nätkabeln från
vägguttaget.
• Använd endast den medföljande
nätkabeln.
Stäng av apparaten och lossa nätkabeln från vägguttaget före rengöring.
Tryck på frigöringsknappen för ramen
och tag bort ramen.
Borsta av hårborttagningshuvudet.
Under rengöringen kan du vrida på
hårborttagningsskivorna för hand.
Var försiktig så att du inte bryter av
hudskyddet vid rengöringen.
I vissa fall är det svårt att ta bort
hårstrån som har fastnat i skivorna.
I detta fall skall du hålla apparaten
vänd nedåt, rotera skivorna ett
antal gånger och därefter rengöra
igen med borsten. (Förvissa dig om
att omkopplaren är i av-läge innan
du gör detta.)
När du tar bort ramen, skall du inte
vidröra metallytan på sidan av
skivorna.
Använd inte någon annan borste än
den som medföljer.
För desinficeringen av hårborttagningsskivorna skall du endast
använda ren tvättsprit.
Observera! Torka endast av apparatkroppen med en fuktad duk. Om
du använder tvättsprit kan apparatkroppen missfärgas eller deformeras.
Efter rengöringen skall du sätta fast
skyddskåpan på hårborttagningshuvudet.
08-12-12
15:32:25
• Du skall inte dra, vrida eller böja
nätkabeln kraftigt.
• Linda inte nätkabeln tätt runt
apparaten.
• En skadad eller felaktig apparat
skall återlämnas till ett kundservicecenter eller till en auktoriserad
återförsäljare.
Försök inte att använda en
felaktig apparat eller reparera den
själv. I sådana fall gäller inte
längre garantin.
För företagsanvändare inom den
Europeiska gemenskapen
Om ni vill kassera elektrisk eller
elektronisk utrustning, vänligen
kontakta er återförsäljare eller
leverantör för mer information.
Luftburet akustiskt störljud:
66 (dB(A) vid 1 pW)
Information om kassering i övriga
länder utanför den Europeiska
gemenskapen
Denna symbol gäller bara inom den
Europeiska gemenskapen.
Om du vill kassera denna produkt
ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare, och
fråga om korrekt avyttringsmetod.
Information om kassering
för användare av elektrisk
& elektronisk utrustning
(privata konsumenter)
Om denna symbol finns
på produkterna och/eller
medföljande dokumentation, betyder det att förbrukade elektriska och
elektroniska produkter
inte ska blandas med vanliga
hushållssopor.
För korrekt hantering, inhämtning
och återvinning, ska dessa produkter
lämnas på återvinningscentraler,
där de tas emot utan kostnad. I vissa
länder kan du som ett alternativ
lämna in dina produkter hos
återförsäljaren, när du köper en
motsvarande, ny produkt.
Om denna produkt avyttras korrekt
sparas värdefulla resurser och
42
eventuellt negativa effekter på den
mänskliga hälsan och miljön förhindras, vilket kan bli fallet vid felaktig
avyttring. Kontakta din lokala myndighet för mer information om var
din närmsta återvinningsstation
finns.
Böter kan tillämpas vid felaktig
avyttring av dessa sopor, i enlighet
med lagstiftningen i landet.
43
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 45
23
PYYDÄMME LUKEMAAN TÄMÄN
KÄYTTÖOHJEEN HUOLELLISESTI
ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.
08-12-12
15:32:26
•
•
•
•
44
45
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 46
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 47
24
08-12-12
15:32:26
46
47
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:29 ページ 48
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:29 ページ 49
25
08-12-12
15:32:26
48
49
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:29 ページ 51
26
08-12-12
15:32:26
50
51
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:29 ページ 53
27
08-12-12
15:32:26
52
53
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:29 ページ 54
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 55
28
08-12-12
15:32:27
54
55
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 56
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 57
29
08-12-12
15:32:27
56
57
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 58
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 59
30
08-12-12
15:32:27
58
59
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 61
31
08-12-12
15:32:27
60
61
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 63
32
08-12-12
15:32:28
62
63
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 65
33
08-12-12
15:32:28
64
65
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 67
34
08-12-12
15:32:29
66
67
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:31 ページ 69
35
08-12-12
15:32:29
68
69
ES2013_EU_48-75.qxd 08.12.12 10:13 ページ 71
36
08-12-12
15:32:29
70
Refine_ES2013_EU.70.p1.pdf
Refine_08-11-21
15:33:21
71
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:31 ページ 73
37
08-12-12
15:32:29
72
73
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:31 ページ 75
38
08-12-12
15:32:30
74
75
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed