AEG | F88705VI1P | User manual | AEG F88705VI1P Användarmanual

AEG F88705VI1P Användarmanual
DA
NO
SV
Brugsanvisning
Opvaskemaskine
Bruksanvisning
Oppvaskmaskin
Bruksanvisning
Diskmaskin
2
26
48
FAVORIT 88705 VI1P
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED........................................................................................................ 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET............................................................... 6
4. KONTROLPANEL...................................................................................................... 7
5. PROGRAMMER......................................................................................................... 7
6. INDSTILLINGER.......................................................................................................10
7. TILVALGSFUNKTIONER......................................................................................... 13
8. FØR IBRUGTAGNING............................................................................................ 15
9. DAGLIG BRUG.........................................................................................................16
10. RÅD OG TIP...........................................................................................................18
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING..............................................................19
12. FEJLFINDING........................................................................................................21
13. TEKNISK INFORMATION.....................................................................................25
DANSK
1.
3
•
•
•
•
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DANSK
5
2.4 Brug
6
www.aeg.com
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
9 8
7
8
9
10
11
12
6
5
4
DANSK
4. KONTROLPANEL
1
1
2
3
4
5
2
Til-/fra-knap
Display
Delay-knap
Program-knap
ExtraHygiene-knap
3
4
6
7
8
9
5
6
7
8
9
TimeSaver-knap
XtraDry-knap
ProBoost-knap
Lamper
4.1 Lamper
Lampe
5. PROGRAMMER
Program
Grad af snavs
Fyldningens art
Programtrin
Tilvalg
P1
•
•
•
•
1)
7
8
www.aeg.com
Program
Grad af snavs
Fyldningens art
Programtrin
Tilvalg
P2
2)
3)
•
•
•
•
•
•
•
•
P3
P4
4)
• ProBoost
• TimeSaver
• XtraDry
P5
• XtraDry
P6
• ExtraHygiene
• XtraDry
• ExtraHygiene
• XtraDry
• Alt
P7
5)
P8
6)
DANSK
Program
Grad af snavs
Fyldningens art
Programtrin
Tilvalg
P9
• Normalt snavset
• Service og bestik
•
•
•
•
• XtraDry
7)
9
Varighed
(min)
P1
11
0.857
225
P2
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 149
P4
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
P6
9.5 - 10.5
1.10 - 1.30
55 - 65
P7
10
0.9
30
Program1)
10
www.aeg.com
Vand
(l)
Varighed
(min)
P8
4
0.1
14
P9
9 - 10
1.0 - 1.2
219 - 229
Program1)
DANSK
11
mmol/l
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
slukkes.
,
= niveau 5.
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
,
,
12
www.aeg.com
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
.
,
,
,
slukkes.
.
,
,
,
slukkes.
DANSK
,
,
,
slukkes.
= Akustisk signal
og
• Kontrollamperne
.
• Kontrollamperne
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
–
,
,
,
slukkes.
13
og
,
,
,
slukkes.
= AutoOpen
14
www.aeg.com
, den tilknyttede lampe
• Mens tørrefasen er i gang, åbner en
anordning apparatets låge og holder
den på klem.
• Ved programslut, trækkes
anordningen og apparatets låge
tilbage. Apparatet slukkes automatisk.
PAS PÅ!
Forsøg ikke at lukke
apparatets låge, når
anordningen holder lågen
på klem. Det kan skade
apparatet.
DANSK
.
15
16
www.aeg.com
B
B
C
DANSK
17
og
18
www.aeg.com
Program slut
Når programmet er afsluttet, og du
åbner lågen, slukkes apparatet
automatisk.
DANSK
19
C
B
A
20
www.aeg.com
DANSK
21
22
www.aeg.com
Displayet viser
.
.
.
DANSK
23
24
www.aeg.com
Problem
• Opvasketabletten sad fast i beholderen og blev derfor
ikke vasket helt væk af vand.
• Vand kan ikke vaske opvaskemiddel væk fra beholderen. Sørg for, at spulearmen ikke er blokeret eller tilstoppet.
• Sørg for, at genstandene i kurvene ikke forhindrer låget på beholderen til opvaskemiddel i at blive åbnet.
Lugte i apparatet.
• Sørg for, at det kun er genstande, som kan komme i
opvaskemaskine, der bliver vasket i apparatet.
• Fyld og tøm kurven forsigtigt. Se brochuren til fyldning
af kurvene.
• Læg de sarte ting i øverste kurv.
DANSK
25
13. TEKNISK INFORMATION
Mål
596 / 818-898 / 550
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
bar (minimum og maksimum)
0.5 - 8
MPa (minimum og maksimum)
0.05 - 0.8
maks. 60 °C
Kapacitet
15
0.10
0.10
26
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.................................................................................27
2. SIKKERHETSANVISNINGER...................................................................................28
3. PRODUKTBESKRIVELSE......................................................................................... 29
4. BETJENINGSPANEL............................................................................................... 30
5. PROGRAMMER....................................................................................................... 31
6. INNSTILLINGER.......................................................................................................33
7. TILVALG................................................................................................................... 36
8. FØR FØRSTE GANGS BRUK.................................................................................. 37
9. DAGLIG BRUK......................................................................................................... 39
10. RÅD OG TIPS........................................................................................................ 40
11. STELL OG RENGJØRING.................................................................................... 41
12. FEILSØKING.......................................................................................................... 43
13. TEKNISKE DATA................................................................................................... 47
NORSK
1.
27
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28
www.aeg.com
•
•
•
•
•
NORSK
3. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
12
11
10
1 Øverste spylearm
2 Øvre spylearm
3 Nedre spylearm
9 8
29
7
6
5
4
3
30
www.aeg.com
7
8
9
10
11 Øvre kurv
12 Bestikkskuff
4. BETJENINGSPANEL
1
1
2
3
4
5
2
3
4
6
7
8
9
5
6
7
8
9
4.1 Indikatorer
Indikator
NORSK
Indikator
Beskrivelse
TimeSaver-indikator.
Delay-indikator.
ExtraHygiene-indikator.
ProBoost-indikator.
5. PROGRAMMER
Program
Grad av smuss
Type vask
Tilvalg
P1
•
•
•
•
1)
P2
2)
3)
P3
P4
•
•
•
•
• ExtraHygiene
• XtraDry
• ProBoost
• TimeSaver
• XtraDry
P5
• XtraDry
P6
• ExtraHygiene
• XtraDry
• ExtraHygiene
• XtraDry
• Alt
• Forvask
4)
P7
5)
P8
6)
31
32
www.aeg.com
Program
Grad av smuss
Type vask
Tilvalg
P9
•
•
•
•
• XtraDry
7)
Varighet
(min)
P1
11
0.857
225
P2
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 149
P4
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
P6
9.5 - 10.5
1.10 - 1.30
55 - 65
P7
10
0.9
30
Program 1)
NORSK
Vann
(l)
Energi
(kWh)
Varighet
(min)
P8
4
0.1
14
P9
9 - 10
1.0 - 1.2
219 - 229
Program 1)
33
mmol/l
Clarke-grader
47 – 50
84 – 90
8,4 – 9,0
58 – 63
10
34
www.aeg.com
mmol/l
Clarke-grader
43 – 46
76 – 83
7,6 – 8,3
53 – 57
9
37 – 42
65 – 75
6,5 – 7,5
46 – 52
8
29 – 36
51 – 64
5,1 – 6,4
36 – 45
7
23 – 28
40 – 50
4,0 – 5,0
28 – 35
6
19 – 22
33 – 39
3,3 – 3,9
23 – 27
5 1)
15 – 18
26 – 32
2,6 – 3,2
18 – 22
4
11 – 14
19 – 25
1,9 – 2,5
13 – 17
3
4 – 10
7 – 18
0,7 – 1,8
5 – 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
og
indikatorene
,
,
,
og
,
,
,
og
.
• Indikatorene
og
indikatorene
samtidig til
,
,
,
.
,
og
NORSK
• Indikatorene
,
,
,
og
6.4 Varsling om tom
skyllemiddelbeholder
Når skyllemiddelkammeret er tomt, vil
skyllemiddelindikatoren slå seg på og be
deg om å fylle på skyllemiddel. Hvis du
bruker multi-tabletter med skyllemiddel
og er fornøyd med tørkeresultatet, kan
du deaktivere varselet om å fylle på
skyllemiddel. Vi anbefaler imidlertid at
du alltid bruker skyllemiddel for best
mulig tørkeresultat.
Hvis du bruker standard oppvaskmiddel
eller multi-tabletter uten skyllemiddel,
aktiverer du varslingen å holde
indikatoren for påfylling av skyllemiddel
aktivert.
og
,
,
,
og
.
• Indikatorene
,
,
Lydsignal høres når det oppstår en
feilfunksjon i produktet. Det er ikke mulig
å deaktivere disse lydsignalene.
Det vil også lyde et lydsignal når
programmet er ferdig. Dette lydsignalet
er av ved standard, men det er mulig å
aktivere det.
og
samtidig til
indikatorene
,
,
og
,
,
,
og
,
,
,
og
samtidig til
,
35
og
indikatorene
samtidig til
,
,
,
,
og
36
www.aeg.com
hold
og
samtidig til
indikatorene
.
• Indikatorene
,
,
,
og
= TimeBeam deaktivert.
,
,
,
,
og
.
,
,
og
= AutoOpen
NORSK
37
.
38
www.aeg.com
B
NORSK
39
A
B
40
www.aeg.com
med
NORSK
41
42
www.aeg.com
C
B
A
NORSK
43
44
www.aeg.com
De aller fleste problemene som
oppstår under daglig bruk kan løses
Problem og alarmkode
Mulig årsak og løsning
Displayet viser
.
.
•
•
•
•
.
NORSK
45
Mulig årsak og løsning
12.1 Vaske- og tørkeresultatene er ikke tilfredsstillende
Problem
Mulig årsak og løsning
46
www.aeg.com
Problem
Mulig årsak og løsning
NORSK
13. TEKNISKE DATA
Mål
596 / 818-898 / 550
Elektrisk tilkopling 1)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
bar (minimum og maksimum)
0.5 - 8
MPa (minimum og maksimum)
0.05 - 0.8
maks 60 °C
Kapasitet
Antall kuverter
15
0.10
Av-modus (W)
0.10
47
48
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.................................................................................. 49
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................................................50
3. PRODUKTBESKRIVNING........................................................................................52
4. KONTROLLPANELEN.............................................................................................53
5. PROGRAM............................................................................................................... 53
6. INSTÄLLNINGAR.....................................................................................................56
7. FUNKTIONER.......................................................................................................... 59
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN............................................60
9. DAGLIG ANVÄNDNING.........................................................................................62
10. RÅD OCH TIPS...................................................................................................... 63
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.............................................................................. 65
12. FELSÖKNING........................................................................................................ 67
13. TEKNISK INFORMATION.....................................................................................70
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell,
PNC, serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
49
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Följ maximalt antal 15-kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
50
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Lägg knivar och bestick med vassa kanter i
bestickskorgen med spetsarna neråt eller i horisontellt
läge.
Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka
så att ingen faller över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra
produkten.
Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får
ej täppas igen av en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
• Endast för Storbritannien och Irland.
Produkten har en 13 A stickkontakt.
Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska följande säkring
användas: 13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya
rör eller till rör som inte har använts
på länge låter du vattnet rinna tills det
är rent.
SVENSKA
• Den första gången du använder
produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
51
• Produkten kan utsöndra het
vattenånga om du öppnar dörren
medan ett program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
2.5 Inre belysning
VARNING!
Risk för personskador
föreligger.
VARNING!
Farlig spänning.
• Koppla omedelbart loss maskinen
från eluttaget om tilloppsslangen är
skadad. Kontakta auktoriserad service
för att byta ut tilloppsslangen.
2.4 Använd
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan
finnas diskmedel på tallrikarna.
• Den här produkten har en inre
belysning som tänds när du öppnar
luckan och släcks när du stänger den.
• Lampan i den här produkten är inte
lämplig för rumsbelysning.
• Kontakta service om du måste byta
lampan.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att
barn eller djur stängs in inuti
produkten.
52
www.aeg.com
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
9 8
Toppspolarm
Övre spolarm
Nedre spolarm
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
3.1 TimeBeam
TimeBeam är en display som visas på
golvet under produktens lucka.
• När programmet startar visas
programmets längd.
• När programmet är klart tänds 0:00
och CLEAN.
• När startfördröjningen startar visas
nedräkningen och DELAY tänds.
• När det är fel på produkten visas en
larmkod.
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Underkorg
Överkorg
Bestickslåda
3
SVENSKA
4. KONTROLLPANELEN
1
1
2
3
4
5
2
3
Strömbrytare
Display
Delay-touchkontroll
Program-touchkontroll
ExtraHygiene-touchkontroll
4
6
7
8
9
5
6
7
8
9
TimeSaver-touchkontroll
XtraDry-touchkontroll
ProBoost-touchkontroll
Kontrollampor
4.1 Indikatorlampor
Kontrollampa
Beskrivning
Kontrollampa när programmet är slut.
XtraDry-kontrollampa.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
TimeSaver-kontrollampa.
Delay-kontrollampa.
ExtraHygiene-kontrollampa.
ProBoost-kontrollampa.
5. PROGRAM
Program
Smutsgrad
Typ av material
Tillvalsfunktioner
P1
• Normalt smutsad disk
• Porslin och bestick
•
•
•
•
1)
Förtvätt
Disk 50 °C
Sköljning
Torrt
53
54
www.aeg.com
Program
Smutsgrad
Typ av material
Tillvalsfunktioner
P2
• Allt
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
• Förtvätt
• Disk från 45 °C till 70
°C
• Sköljning
• Torrt
• ExtraHygiene
• XtraDry
• Blandad smutsgrad
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Förtvätt
Disk 50 °C och 65 °C
Sköljning
Torrt
• Hårt smutsad
disk
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Förtvätt
Disk 70 °C
Sköljning
Torrt
• ProBoost
• TimeSaver
• XtraDry
2)
P3
3)
P4
4)
P5
• Normalt eller lätt • Disk 45 °C
smutsad disk
• Sköljning
• Finporslin och
• Torrt
glas
• XtraDry
P6
• Lätt smutsad
disk
• Porslin och bestick
• Disk 55 °C
• Sköljning
• ExtraHygiene
• XtraDry
• Nyligen nedsmutsad
• Porslin och bestick
• Disk 60 °C
• Sköljning
• ExtraHygiene
• XtraDry
• Allt
• Förtvätt
P7
5)
P8
6)
SVENSKA
Program
Smutsgrad
Typ av material
Tillvalsfunktioner
P9
• Normalt smutsad disk
• Porslin och bestick
•
•
•
•
• XtraDry
7)
Förtvätt
Disk 50 °C
Sköljning
Torrt
55
1) Med det här programmet får du mest effektiv vatten- och energiförbrukning för porslin och bestick
med normal nedsmutsning. (Det här är standardprogrammet för testinstitut.)
2) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar automatiskt temperaturen, mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden.
3) Med detta program kan du köra en disk med blandad smuts. Mycket smutsig i den nedre korgen och
normalt smutsad i den övre. Vattentrycket och vattentemperaturen i den nedre korgen är högre än i den
övre.
4) Detta program har en sköljfas med hög temperatur för hygienmässigt bättre resultat. Under sköljfasen
stannar temperaturen vid 70 °C i minst 10 minuter.
5) Med detta program kan du köra en disk med nyligen smutsad disk. Det ger goda diskresultat på kort
tid.
6) Med det här programmet kan du snabbt skölja disk så att matrester inte fastnar i disken och lukter
bildas i produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.
7) Det här är det tystaste programmet. Pumpen arbetar med mycket låg hastighet för att minska ljudnivån. På grund av den låga hastigheten är programtiden lång.
5.1 Förbrukningsvärden
Vatten
(l)
Varaktighet
(min.)
P1
11
0.857
225
P2
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 149
P4
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
P6
9.5 - 10.5
1.10 - 1.30
55 - 65
P7
10
0.9
30
Program 1)
56
www.aeg.com
Vatten
(l)
Varaktighet
(min.)
P8
4
0.1
14
P9
9 - 10
1.0 - 1.2
219 - 229
Program 1)
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, funktionerna samt mängden disk och tillvalsfunktion kan ändra värdena.
5.2 Information till
provanstalter
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står
på typskylten.
Skicka ett e-postmeddelande för all
nödvändig information om
prestandatest:
6. INSTÄLLNINGAR
6.1 Programvalsläget och
användarläget
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
I användarläget kan följande
inställningar ändras:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktivering och avaktivering av
ljudsignalen för program klart.
• Valet av färg för TimeBeam.
• Aktiverar/avaktiverar spolglansfacket.
• Spolglansnivån efter nödvändig dos.
• Aktivering och avaktivering av
alternativet AutoOpen.
Dessa inställningar sparas tills du
ändrar dem igen.
Ställa in programvalsläget
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge när du slår på
produkten. Om detta inte händer kan du
ställa in programvalsläget på följande
sätt:
Håll in
och
samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
6.2 Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha
skadlig inverkan på diskresultaten och på
produkten.
Ju mer mineraler vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet
mäts i ekvivalenta mått.
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå, för att få
bra diskresultat.
Vattenhårdhet
Tyska grader
(°dH)
Franska grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
SVENSKA
57
Tyska grader
(°dH)
Franska grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Om du använder multitabletter
innehållande salt och ditt vattens
hårdhetsgrad är lägre än 21dH, kan du
ställa in lägsta nivå på
vattenavhärdningen. Det avaktiverar
saltpåfyllningsindikatorn.
Om du använder standarddiskmedel
eller multitabletter utan salt ska du
ställa in rätt hårdhetsgrad för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Inställning av vattenhårdhet
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
indikatorerna
samtidigt tills
,
,
,
Genom att använda spolglans kan disken
torkas utan att det blir ränder eller
fläckar.
Spolglans släpps automatiskt ut under
den heta sköljfasen.
Du kan ställa in hur mycket spolglans
som ska släppas ut mellan nivå 1 (minsta
mängd) och nivå 6 (största mängd). Nivå
0 inaktiverar spolglansfacket och
spolglans släpps inte ut.
Ställa in spolglansnivån
Produkten måste vara i programvalsläge.
.
• Indikatorerna
6.3 Spolglansfacket
Fabriksinställning: nivå 4.
,
och
börjar blinka och
displayen är tom.
2. Tryck på
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
1. Öppna användarläget genom att
,
,
,
och
släcks.
och
indikatorerna
fortsätter att
• Indikatorlampan
blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
hålla in
= nivå 5.
upprepade gånger för
3. Tryck på
att ändra inställning.
samtidigt tills
,
,
,
,
och
börjar blinka och
displayen är tom.
2. Tryck på
.
• Indikatorerna
släcks.
,
,
,
och
58
www.aeg.com
• Indikatorlampan
fortsätter att
blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
= nivå 4.
– Spolglansnivåerna är mellan
0A och 6A.
– Nivå 0 = spolglans släpps inte
ut.
3. Tryck på
upprepade gånger för
att ändra inställning.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
6.4 Indikatorn för
spolglansfacket tomt
När spolglansfacket är tomt lyser
indikatorn så att du ska fylla på. Om du
använder multitabletter som innehåller
sköljmedel och du är nöjd med
torkresultat, kan du inaktivera indikatorn
för påfyllning av sköljmedel. Vi
rekommenderar dock att du alltid
använder spolglans för bästa torkresultat.
Om du använder standarddiskmedel
eller multitabletter utan spolglans,
aktivera indikatorn för att hålla
påfyllningsindikatorn för spolglans aktiv.
Avaktivera
spolglansdoseringen
1. Öppna användarläget genom att
och
indikatorerna
,
,
,
och
börjar blinka och
displayen är tom.
2. Tryck på
,
Det finns även en ljudsignal som hörs när
programmet är klart. Ljudsignalen är som
standard inaktiverad, men det går att
aktivera den.
Aktivera ljudsignalen för
avslutat program
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
indikatorerna
samtidigt tills
,
,
,
,
,
och
börjar blinka och
displayen är tom.
2. Tryck på
• Indikatorerna
,
,
,
och
släcks.
fortsätter att
• Indikatorlampan
blinka.
• På displayen visas den aktuella
= Ljudsignal av.
3. Tryck på
för att ändra
inställningen.
6.6 Ställa in färgen på
TimeBeam
.
• Indikatorerna
Ljudsignaler hörs när ett fel inträffar i
produkten. Det går inte att inaktivera
dessa ljudsignaler.
= Ljudsignal på.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
samtidigt tills
,
inställningen:
Produkten måste vara i programvalsläge.
hålla in
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
,
och
släcks.
• Indikatorlampan
fortsätter att
blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen:
=
spolglansdosering är aktiverad
(fabriksinställning).
för att ändra
3. Tryck på
inställningen.
= spolglansdosering är avaktiverad.
Det går att ändra färgen på TimeBeam
för att matcha köksgolvet. Det finns flera
olika färger. TimeBeam kan också
avaktiveras.
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
indikatorerna
samtidigt tills
,
,
,
och
börjar blinka och
displayen är tom.
2. Tryck på
.
,
SVENSKA
• Indikatorerna
,
,
,
och
släcks.
• Indikatorlampan
fortsätter att
blinka.
• Displayen visar en siffra och
bokstaven C. Varje siffra hör ihop
med en viss färg.
–
= TimeBeam avaktiverat.
3. Tryck på
upprepade gånger för
att ändra färg.
• De olika färgerna visas på
köksgolvet.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
6.7 Avaktivering av AutoOpen
Produkten måste vara i programvalsläge.
indikatorerna
,
,
,
59
,
och
börjar blinka och
displayen är tom.
2. Tryck på
.
• Indikatorerna
,
,
,
och
släcks.
fortsätter
• Indikatorlampan
att blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen:
aktiverat.
= AutoOpen
för att ändra
3. Tryck på
= AutoOpen
inställningen:
avaktiverat.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
samtidigt tills
7. FUNKTIONER
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan
du startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan
ett program pågår.
Alla tillvalsfunktioner är inte
heller kompatibla med
varandra. Om du har valt
icke-kompatibla funktioner
stänger produkten
automatiskt av en eller flera
av dem. Endast
kontrollamporna för
funktionerna som
fortfarande är aktiva förblir
tända.
7.1 XtraDry
Aktivera det här alternativet om du vill
öka torkprestandan. Vid användning av
det här alternativet kan programmets
varaktighet, vattenförbrukning och
temperaturen på sista sköljningen
påverkas.
XtraDry-funktionen är inte en permanent
funktion utan måste väljas vid varje
program.
Aktivering av XtraDry
Tryck på
.
Tillhörande indikatorlampa tänds.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och förblir sedan släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
7.2 TimeSaver
Denna funktion ökar trycket och vattnets
temperatur. Disk- och torkfaserna är
kortare.
Den totala programlängden minskas
med ca 50 %.
Tvättresultatet är samma som vid normal
programlängd. Torkresultatet kan
minska.
60
www.aeg.com
7.5 AutoOpen
Tryck på
. Motsvarande kontrollampa
tänds.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och förblir sedan släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
Denna tillvalsfunktion förbättrar
torkningsresultatet med lägre
energiförbrukning.
7.3 ExtraHygiene
Du får bättre hygienresultat med det här
tillvalet. Under sköljfasen stannar
temperaturen vid 70 °C i minst 10
minuter.
Aktivering av ExtraHygiene
Tryck på
så tänds motsvarande
kontrollampa.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och förblir sedan släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
• När torkfasen pågår öppnar en
anordning produktens lucka och
håller den öppen.
• När programmet är slut återgår
anordningen och produktens lucka.
Produkten stängs av automatiskt.
FÖRSIKTIGHET!
Försök inte stänga luckan
under tiden som
anordningen håller den
öppen. Det kan skada
produkten.
7.4 ProBoost
Denna tillvalsfunktion ökar vattentrycket
under fördisken och diskfaserna.
Resultatet blir mycket bra även med
mycket smutsig disk.
Aktivering av ProBoost
Tryck på
så tänds motsvarande
kontrollampa.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och förblir sedan släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
Funktionen aktiveras automatiskt när du
väljer programmet
.
Det går inte att välja denna funktion
tillsammans med andra program.
Om du vill avaktivera tillvalsfunktionen
AutoOpen, se "Inställningar". I detta
tillstånd ökar programmets
energiförbrukning och torkprestandan
minskar betydligt.
För att förbättra torkresultatet se
alternativet XtraDry.
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte,
kan du justera vattenavhärdarens
nivå.
2.
3.
4.
5.
Fyll saltbehållaren.
Fyll spolglansfacket.
Öppna vattenkranen.
Starta ett program för att avlägsna
alla bearbetningsrester som
fortfarande kan finnas kvar i
SVENSKA
produkten. Använd inte diskmedel
och fyll inte korgarna.
När du startar ett program kan det ta
upp till 5 minuter för produkten att ladda
hartset i vattenavhärdaren. Det ser ut
som att produkten inte fungerar.
Diskfasen startar bara när den här
proceduren är klar. Proceduren upprepas
med jämna mellanrum.
8.1 Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara salt som är
speciellt avsett för
diskmaskiner.
61
Vatten och avhärdningssalt
kan rinna ut ur saltbehållaren
när du fyller på den. Risk för
korrosion föreligger. För att
förebygga det ska du starta
ett program när du har fyllt
på saltbehållaren.
8.2 Fylla på spolglansfacket
A
B
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda
diskresultat vid daglig användning.
Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att
vrida locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
3. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
C
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast spolglans
som är särskilt avsett för
diskmaskiner.
4. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
1. Öppna locket (C).
2. Fyll på spolglansfacket (B) tills
spolglansvätskan når markeringen
"MAX".
3. Torka upp eventuellt utspilld
spolglans med en absorberande
trasa så att det inte bildas för mycket
skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Fyll på spolglansfacket när
indikatorn (A) blir klar.
5. Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.
62
www.aeg.com
Om du använder
multitabletter och är nöjd
med torkningsresultatet, kan
du avaktivera
påfyllningsindikatorn för
sköljmedel.
Vi rekommenderar att alltid
använda sköljmedel för
bästa torkresultat, även i
kombination med
multitabletter som innehåller
sköljmedel.
9. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa
är på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans
lyser, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för
typen av disk och smutsgrad.
9.1 Använda diskmedel
A
B
3. Om diskprogrammet har en
fördiskfas, häll lite diskmedel på
insidan av produktens lucka.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
9.2 Ställa in och starta ett
program
Funktionen Auto Off
Funktionen sänker energiförbrukningen
genom att automatiskt inaktivera
produkten när den inte är igång.
Funktionen sätter igång:
• 5 minuter efter att programmet är
klart.
• Efter 5 minuter om programmet inte
har startat.
Starta ett program
1. Låt luckan stå på glänt.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten. Kontrollera att
produkten är i programvalsläge.
C
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara diskmedel som
är särskilt avsett för
diskmaskiner.
1. Tryck in spärren (A) för att öppna
locket (C).
2. Placera diskmedlet, pulver eller
tabletter, i facket märkt (B).
3. Tryck flera gånger på
tills
displayen visar det programnummer
du vill starta. Programnumret visas på
displayen i ca tre sekunder och sedan
visas programlängden.
4. Välj tillvalsfunktioner.
5. Stäng luckan till produkten för att
starta programmet.
SVENSKA
63
Starta ett program med
fördröjd start
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
1. Ställ in program.
När du avbryter en fördröjd start måste
du ställa in programmet och funktionerna
igen.
2. Tryck på
upprepade gånger tills
displayen visar tidsfördröjningen du
vill ställa in (från 1 till 24 timmar).
Kontrollampan för fördröjd start tänds.
3. Stäng luckan till produkten för att
starta nedräkningen.
Medan en nedräkning pågår kan man
öka fördröjningstiden, men inte ändra
programvalet och funktionerna.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
Öppna luckan medan
produkten är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar produkten. Det kan
påverka energiförbrukningen och
programmets varaktighet. När luckan
stängs, fortsätter produkten från den
punkt där den avbröts.
1. Öppna luckan till produkten.
2. Håll in
och
samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Avbryta programmet
Håll in
och
samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
När programmet är klart
När programmet är klart och du öppnar
luckan stängs produkten av automatiskt.
Stäng vattenkranen.
Om luckan är öppen längre
än 30 sekunder under
torkfasen avslutas det
pågående programmet.
Detta inträffar inte när
programmet
AutoOpen pågår.
med
10. RÅD OCH TIPS
10.1 Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
• Ta bort större matrester från
tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj hellre fördiskprogrammet (om
tillgänglig) vid behov eller ett
program med fördisksfas.
• Använd alltid hela utrymmet i
korgarna.
• Vid fyllning av produkten måste du se
till att tallrikarna nås helt av vattnet
som släpps från spolarmens
munstycken. Se till att föremål inte
vidrör eller täcker över varandra.
• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''3 i
1'', ''4 i 1'', ''5 i 1''). Följ anvisningarna
som står på förpackningen.
• Välj program för typen av disk och
smutsgrad. Med ECO-programmet får
du den effektivaste användningen av
vatten och energikonsumtion för
normalt smutsad porslin och bestick.
10.2 Använda salt, spolglans
och diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin.
Andra sorters produkter kan skada
produkten.
64
www.aeg.com
• Multitabletter passar vanligen i
områden med vattenhårdhet upp till
21 °dH. I områden som överskrider
den här gränsen måste även
spolglans och salt användas utöver
multitabletterna. I områden med hårt
vatten och mycket hårt vatten
rekommenderar vi att man använder
endast diskmedel (pulver, gel,
tabletter utan ytterligare funktioner),
spolglans och salt separat för optimal
diskning och torkning.
• Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att
undvika diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens
anvisningar på
diskmedelsförpackningen.
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Blötlägg inbrända matrester på
disken.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
• Se till att bestick och diskgods inte
fastnar i varandra. Blanda skedar med
andra sorters bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmen kan röra sig
fritt innan ett program startas.
10.3 Vad du ska göra om du
vill sluta använda
multitabletter
•
•
•
•
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och sköljmedel ska du
göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta
nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas. Använd inte diskmedel
och ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
10.4 Ladda korgarna
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn,
aluminium, tenn eller koppar i
produkten.
10.5 Innan ett program startas
Kontrollera att:
Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns disksalt och spolglans
(såvida du inte använder
multitabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för
diskgodset och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
10.6 Töm korgarna
1. Låt porslinet kallna innan det plockas
ut ur maskinen. Varm disk kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.
Vid slutet av programmet
kan vatten fortfarande finnas
kvar på produktens sidor och
lucka.
SVENSKA
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Stäng av produkten och
koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör
dem vid behov.
4. Tvätta filtren.
11.1 Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.
C
B
A
5. Kontrollera att det inte finns några
matrester eller smuts i eller runt
kanterna på sumpen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A). Se
till att det sitter rätt under de två
styrtapparna.
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
7. Sätt ihop filtren (B) och (C) igen.
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta
filtret (A). Vrid medurs tills det låses
på plats.
65
66
www.aeg.com
FÖRSIKTIGHET!
En felaktig placering av
filtren kan orsaka dåliga
diskresultat och skada
produkten.
4. För att sätta tillbaka spolarmen på
korgen, tryck den uppåt i den
riktning som anges av den lägre pilen
samtidigt som den vrids moturs tills
den låses på plats.
11.2 Rengöring av den övre
spolarmen
Vi rekommenderar regelbunden
rengöring av den övre spolarmen för att
undvika att smuts täpper igen hålen.
Tilltäppta hål kan ge oönskat resultat.
1. Dra ut överkorgen.
2. För att frigöra spolarmen från
korgen, tryck den uppåt i den
riktning som anges av den lägre pilen
samtidigt som den vrids medurs.
11.3 Utvändig rengöring
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa.
• Använd bara neutrala
rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
11.4 Invändig rengöring
3. Skölj spolarmen under rinnande
vatten. Använd ett tunt spetsigt
verktyg, t.ex. en tandpetare, för att
avlägsna smuts från hålen.
• Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.
• Om du använder programmen med
kort varaktighet ofta kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att man kör ett
program med lång varaktighet minst
två gånger i månaden.
• För att bevara livslängden på din
maskin rekommenderar vi att du varje
månad använder en särskild
SVENSKA
67
rengöringsprodukt för diskmaskiner.
Följ instruktionerna noga på
förpackningen.
12. FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller stannar
under diskning. Innan du kontaktar
auktoriserad service, kontrollera om du
kan lösa problemet på egen hand med
hjälp av informationen i tabellen.
VARNING!
Reparationer som inte är
riktigt gjorda kan resultera i
allvarlig risk för säkerheten
för användaren. Alla
reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.
Vid vissa fel visas en larmkod på
displayen.
Majoriteten av problemen som kan
uppstå kan lösas utan att man behöver
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Du kan inte sätta på produkten.
• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
• Se till att luckan är stängd.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Produkten har startat laddningsproceduren av hartset i
vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.
Produkten fylls inte med vat- • Kontrollera att vattenkranen är öppen.
ten.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Displayen visar
.
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Maskinen tömmer inte ut
vattnet.
Displayen visar
.
Översvämningsskyddet är
aktiverat.
Displayen visar
•
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i utloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
• Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
.
Maskinen stannar och startar • Det är helt normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat
om flera gånger under en
och energibesparingar.
diskning.
68
www.aeg.com
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Programmet varar för länge.
• Välj alternativet TimeSaver för att korta programtiden.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Den återstående tiden på
• Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.
displayen ökar och hoppar
nästan till slutet av programtiden.
Det läcker lite från maskinens lucka.
• Produkten står inte i nivå. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).
• Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre foten (om tillämpligt).
Luckan är svår att stänga.
• Produkten står inte i nivå. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).
• Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Skramlande/knackande ljud
inifrån maskinen.
• Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se broschyren om hur man laddar korgarna.
• Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
Apparaten löser ut brytaren.
• Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla apparater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka och kapaciteten på mätaren eller stäng av en av de apparater som används.
• Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
När du har kontrollerat produkten, stäng
av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserad service om problemet
uppstår igen.
För larmkoder som inte beskrivits i
tabellen, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
12.1 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
• Se "Daglig användning", "Tips" och broschyren om
hur man laddar korgarna.
• Använd ett intensivare diskprogram.
SVENSKA
69
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Maskinen torkar disken dåligt.
• Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luckan stängd.
• Det finns inget sköljmedel eller så är mängden sköljmedel för liten. Ställ in mängden sköljmedel som
släpps ut till en högre nivå.
• Plastartiklar kan behöva handtorkas.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry.
• Vi rekommenderar att alltid använda sköljmedel, även
i kombination med multitabletter.
Det finns vitaktiga streck och
• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in
fläckar, eller blåaktiga beläggnivån på spolglanset till en lägre nivå.
ningar på glas och diskgods.
• För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och
porslin.
• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Ställ in nivån på spolglanset till en högre nivå.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Disken är våt.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry.
• Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med
låg temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
• Kvaliteten hos multitabletterna kan vara orsaken. Prova ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och
använd spolglans tillsammans med multitabletterna.
Insidan på maskinen är blöt.
• Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften
som kondenserar på väggarna.
Ovanligt skum under diskning. • Använd bara maskindiskmedel.
• Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Det finns rost på besticken.
• Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".
• Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt
stål nära varandra.
• Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför inte sköljas bort med vatten.
• Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till
att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
• Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Lukter inifrån maskinen.
• Se "Intern rengöring".
Kalkavlagringar på porslin, i
diskmaskinen och på insidan
av dörren.
• Se avsnittet "Vattenavhärdare".
70
www.aeg.com
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Matt, missfärgat eller naggat
porslin.
• Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i
maskinen.
• Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren
om hur man laddar korgarna.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
13. TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818-898 / 550
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
bar (min. och max.)
0.5 - 8
MPa (min. och max.)
0.05 - 0.8
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
15
Strömförbrukning
Kvar på-läge (W)
0.10
Strömförbrukning
Av-läge (W)
0.10
Vattentryck
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan du använda
en varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
71
117899823-A-172015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed