Hama 00052379 Bruksanvisning

Hama 00052379 Bruksanvisning
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com
00052379/07.10
C
O
M
P
U
T
E
R
2
s Installationsanvisning
Anslut musens USB-kontakt till en ledig USB-port på PC:n/den
bärbara datorn. Drivsystemet upptäcker själv musen och
installerar den. Detta kan ta några sekunder.
Information: Med software kan man programmera den tredje
knappen (skrollhjulet) med extra funktioner. Ladda då ner den
nödvändiga externa musdrivrutinen på www.hama.com och
installera den sedan.
4
f
e
o
i
k
s
Not om miljöskydd:
Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU och 2006/66/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande:
Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporna. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska
apparater samt batterier vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella
lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten innefattas av denna
bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material/batterier bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.
5
q
h
c
v
p
u
t
r
j
n
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement