Hama 00053837 Bruksanvisning

Hama 00053837 Bruksanvisning
00053837_66053837_67053837_89053837_R1053837_S2053837/04.10
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com
P
C
-
H
A
R
D
W A
R
E
00053837
2
3
s Bruksanvisning
INSTALLERA TANGENTBORDET (USB)
Förbind tangentbordets USB-anslutning med USB-gränssnittet på PC:n eller en USBhub.
Drivsystemet upptäcker själv tangentbordet och installerar det. Detta kan ta några
sekunder.
Hänvisning
I motsats till installationen över PS/2-gränssnittet är det inte nödvändigt att stänga av
PC:n vid USB.
4
5
6
7
f
e
o
i
k
s
Not om miljöskydd:
Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU och 2006/66/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande:
Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporna. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska
och elektroniska apparater samt batterier vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta
definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen
indikerar att produkten innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material/batterier bidrar du till att
skydda miljön och din omgivning.
8
q
h
c
v
p
u
t
r
j
n
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement