Dell Precision 350 Snabbstartsguide


Add to My manuals
164 Pages

advertisement

Dell Precision 350 Snabbstartsguide | Manualzz
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
P /N 8T147
Rev. A01
Contents
. . . . . . . . . . . . . .
5
. . . . . . . . . . . . . .
9
. . . . . . . . . . . .
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
. . . . . . .
15
. . . . . . . . . . . . . .
16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
. . . . . . .
20
. . . . . . . . . . . . . .
21
. . . . . . . . . .
22
. . . . . . . . . . . . . . . .
23
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Error Messages
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostic Lights
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
30
Contents
3
4
Contents
Find it Here
•
•
•
•
5
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
Find it Here
6
Find it Here
•
•
•
•
User’s Guide Icon
7
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
Find it Here
•
•
•
•
•
•
Dell Premier Support Website —
premiersupport.dell.com
8
9
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
10
A
B
C
D
11
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
VGA
Dual DVI Y Cable Adapter
DVI
VGA
VGA
DVI
12
DVI
VGA
VGA
VGA
DVI
DVI
DVI
VGA
VGA
VGA
13
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
14
15
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
2
3
16
1
Go to www.support.dell.com.
2
3
2
3
4
5
6
7
b
c
17
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
1
2
3
1
18
1
2
padlock ring
3
Inside Your Computer
1
9
8
7
6
2
3
4
5
1
hard drive
6
2
internal speaker
7
3
8
4
9
CD/DVD drive
5
padlock ring
19
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
2
3
4
5
6
2
3
4
Windows 2000
20
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
2
Click System Restore.
3
21
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
2
3
4
5
6
22
1
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Receive error messages if problems are detected
23
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
1
2
3
4
2
24
3
4
5
6
7
8
9
Dell Diagnostics Main Menu
1
2
Function
Express
Test
3
Results
Errors
Displays error conditions encountered, error codes, and
problem description.
Help
25
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
Configuration
Parameters
4
5
26
Problem Description
Suggested Resolution
YYYG
YYGY
Possible microprocessor
failure.
YYGG
27
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
Problem Description
YGYY
Possible expansion card
failure.
YGGY
Possible floppy or hard
drive failure.
YGGG
Possible USB failure.
GYYY
28
Light Pattern
GYYG
Problem Description
Possible system board
failure.
GYGY
GYGG
GGYY
Possible expansion card
failure.
GGGY
29
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
Light Pattern
GGGG
Problem Description
Suggested Resolution
None.
2
3
30
How Do I...
Solution
How Do I...
Solution
31
32
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
Dell Precision™ 350-arbejdsstation
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
P /N 8T147
Rev. A01
. . . . . . . . . .
37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
. . . . . . . . . . . . .
42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Tilslut højttalerne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
. . . . . . . . . . . .
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
. . . . . . . .
54
. . . . .
55
. . . . . . . . . . . . .
56
Brug af Last Known Good Configuration (Sidste kendte
fungerende konfiguration) i Windows 2000 . . . . . .
Hvornår skal du bruge Dell Diagnostics
(Dell Diagnosticering)? . . . . . . . .
52
. .
. . . . . . . . .
57
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Start af Dell Diagnostics (Dell Diagnosticering)
Bipkoder
46
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Diagnosticeringslamper
Indhold
35
36
Find det her
•
•
•
•
37
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Find det her
Ekspresservicekode og produktnøgle
38
Find det her
•
•
•
•
39
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Find det her
Webstedet for Dell Premier Support —
premiersupport.dell.com
• Garanti
40
41
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
42
A
B
C
D
43
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
VGA
DVI
VGA
VGA
DVI
44
DVI
VGA
VGA
VGA
DVI
DVI
DVI
VGA
VGA
VGA
45
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
BEMÆRK! Hvis der
er installeret et lydkort
i computeren, skal du
tilslutte højttalerne
til kortet.
46
47
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
48
2
3
Gå til adressen www.support.dell.com.
2
3
Luk computeren via menuen Start (Start).
2
3
Fjern alle telefon- og kommunikationslinjer fra computeren.
4
5
6
49
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
7
a
b
c
1
2
3
1
50
1
udløserknapper (2)
2
3
1
9
8
7
6
2
3
4
5
1
harddisk
6
2
7
3
8
4
9
cd/dvd-drev
5
51
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
2
3
4
5
6
52
1
2
Skriv hardware troubleshooter (Hardwarefejlfinding) i feltet
Search (Søg), og klik på pilen for at starte søgningen.
3
Klik på Hardware Troubleshooter (Hardwarefejlfinding) på listen
Search Results (Søgeresultater).
4
Klik på I need to resolve a hardware conflict on my computer (Jeg
har brug for at løse en hardwarekonflikt på min computer) på listen
Hardware Troubleshooter (Hardwarefejlfinding), og klik derefter
på Next (Næste).
Windows 2000
Klik på knappen Start (Start), peg på Settings (Indstillinger), og klik
derefter på Control Panel (Kontrolpanel).
2
Dobbeltklik på System (System) i vinduet Control Panel (Kontrolpanel).
3
Klik på fanen Hardware (Hardware).
4
5
6
7
8
53
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
2
3
54
1
2
3
2
3
4
5
6
Brug af Last Known Good Configuration (Sidste kendte
fungerende konfiguration) i Windows 2000
1
2
55
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
•
•
56
•
•
•
•
Vise testresultater
•
•
•
•
2
3
4
2
57
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
3
4
5
6
7
Skriv 2 for at starte Dell Diagnostics (Dell Diagnosticering).
8
9
Hovedmenuen i Dell Diagnostics (Dell Diagnosticering)
1
2
Funktion
58
3
Funktion
Resultater
Fejl
Hjælp
Konfiguration
Parametre
4
5
59
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
60
YYYG
YYGY
YYGG
YGYY
YGYG
Hvis problemet fortsætter, eller computeren har
integreret video, skal du kontakte Dell.
61
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
YGGY
YGGG
GYYY
Geninstaller alle hukommelsesmoduler, og genstart
computeren.
GYYG
Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Dell.
Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Dell.
GYGY
62
GGYY
GGGY
GGGG
Ingen.
63
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
2
3
64
Hvordan...
Tilslutter jeg to skærme til
computeren?
Hvordan...
65
66
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
P/N 8T147
Rev. A01
Innhold
. . . . . . . . . . . . . . . .
71
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
. . . . . . . . . . . .
76
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
. . . .
81
. . . . . . . . . . . .
82
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
. . . . . . . . .
86
. . . . . . . . .
88
. . . . .
89
. . . . . . . . . . . . . . .
90
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
69
70
Finn det her
•
•
•
•
71
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Finn det her
Kode til ekspresservice og produktnøkkel
72
Hva leter du etter?
•
•
•
•
73
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Finn det her
•
•
•
•
•
Webområdet Dell Premier Support –
premiersupport.dell.com
• Garantiinformasjon
74
75
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
76
A
B
C
D
77
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
VGA
DVI
VGA
VGA
DVI
78
DVI
VGA
VGA
VGA
Dobbel DVI med én VGA-adapter
DVI
Dobbel DVI med to VGA-adaptere
DVI
DVI
VGA
VGA
VGA
79
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
80
81
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Hvis du har Windows 2000, dobbeltklikker du
Brukerhåndbøker-ikonet.
Hvis du har Windows XP, klikker du Start-knappen og deretter
Hjelp og tøtte.
Slik får du tilgang til brukerhåndboken fra CDen:
1
82
2
3
Gå til www.support.euro.dell.com:
2
3
På startsiden til Dells webområde for kundestøtte klikker du
Referanse, klikker Brukerhåndbok, klikker Systemer og deretter
velger du Dell Precision-datamaskinen.
2
3
4
5
6
83
Åpne datamaskindekslet:
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
7
a
b
c
Hold bunnen av datamaskinen med én hånd, og dra av dekslet
med den andre hånden.
1
2
3
1
84
1
2
hengelåsring
3
Inne i datamaskinen
1
9
8
7
6
2
3
4
5
1
harddisk
6
2
7
3
chassisinntrengerbryter
8
4
hovedkort
9
5
hengelåsring
85
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
2
3
4
5
6
86
1
2
3
4
Windows 2000
2
3
Klikk Maskinvare-kategorien.
4
5
6
7
8
2
3
87
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
2
3
2
3
4
88
5
6
2
•
•
89
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
•
•
•
Vise testresultater
•
Avbryte testingen hvis det oppdages feil
•
•
•
90
2
3
4
2
3
4
Velg alternativet IDE CD-ROM Device (IDE CD-ROM-enhet)
fra menyen for CD-oppstart.
5
6
7
8
9
91
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
2
Egendefinert
test
Symptomtre
3
92
Resultater
Feil
Viser feiltilstander som oppstod, feilkoder og
problembeskrivelse.
Hjelp
Parametere
4
5
Signalkoder
Datamaskinen kan avgi en serie signaler som identifiserer et problem. En
mulig serie (kode 1-3-1) består av ett lydsignal, tre raske lydsignaler
etterfulgt av ett lydsignal. Denne serien forteller deg at det oppstod et
minneproblem på datamaskinen.
Hvis det gis en signalkode, skriver du den ned og ser under "Signalkoder" i
brukerhåndboken.
93
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Gul Gul Gul Grønn
Gul Gul Grønn Gul
Mulig mikroprosessorfeil.
94
Gul Grønn Gul Gul
Kontroller alle strøm- og datakabeltilkoblinger, og start
datamaskinen på nytt.
95
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Grønn Gul Gul Gul
Mulig USB-feil.
96
Ingen.
2
3
97
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
98
Hvordan...
Hvordan...
99
100
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Handbok för inställningar
och snabbreferenser
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Kommentarer av typen Obs!, Viktigt!
och Varning!
Obs! En kommentar av typen Obs! anger viktig information som hjälper dig
använda datorn bättre.
Viktigt! En kommentar av typen Viktigt! används för situationer där det
kan uppstå skador på maskinvara eller förlust av data och beskriver hur du
undviker problemet.
Varning! visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador
eller dödsfall.
Förkortningar och akronymer
En fullständig lista över förkortningar och akronymer finns i ”Ordlista”
i Användarhandboken.
Om du har köpt en Dell™ n Series-dator gäller inte den information i detta
dokument som rör operativsystemet Microsoft® Windows®.
____________________
Information i dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.
© 2002 Dell Computer Corporation. Med ensamrätt.
Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Computer Corporation är strängt
förbjuden.
Varumärken som återfinns i denna text: Dell, DELL-logotypen och Dell Precision är varumärken
som tillhör Dell Computer Corporation. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som
tillhör Microsoft Corporation.
Övriga varumärken kan användas i dokumentet som hänvisning till antingen de enheter som gör
anspråk på varumärkena eller deras produkter. Dell Computer Corporation frisäger sig från allt
ägandeintresse för andra varumärken än sitt eget.
December 2002
P /N 8T147
Rev. A01
Innehåll
Söka efter information om datorn
. . . . . . . . . . . . . . . .
Ansluta tangentbordet och musen
. . . . . . . . . . . . . . .
Ansluta högtalarna
. . . . . . . . . . . .
110
111
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
Ansluta strömkablarna och slå på datorn samt
bildskärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
115
. . . . . . . . . .
116
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
Installera ytterligare program eller enheter
Öppna datorns hölje
Inuti datorn
109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ansluta modemet eller nätverkskabeln .
Ansluta bildskärmen
105
Lösa problem
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
120
. . . . . . . . .
121
Lösa program- och maskinvaruinkompatibilitet
Använda Systemåterställning i Windows XP .
Använda Senast kända fungerande konfiguration
i Windows 2000 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
123
. . . . . . . . . . . . . .
123
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
När ska Dell Diagnostics användas?
Starta Dell Diagnostics
Pipkoder
120
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostiklampor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vanliga frågor och svar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
127
131
Innehåll
103
104
Innehåll
Söka efter information om datorn
I följande tabell visas alla supportresurser som Dell tillhandahåller.
Ytterligare resurser kan levereras med din dator.
Vad är det du söker efter?
Här kan du hitta det
•
•
•
•
CD:n Drivers and Utilities (kallas även
ResourceCD)
Ett diagnostikprogram för datorn
Drivrutiner för datorn
Dokumentation för datorn
Dokumentation för enheterna
Du kan använda den här CD:n för att visa dokumentationen, installera
om drivrutiner eller köra felsökningsverktyg.
• Göra inställningar på datorn
• Felsökningsinformation
• Verktyg
Setup and Quick Reference Guide (Handbok för
inställningar och snabbreferenser)
Handbok för inställningar och snabbrefer ens er
105
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Vad är det du söker efter?
Här kan du hitta det
• Kod för expresservice och servicenummer
• Microsoft® Windows® Licensetikett
Kod för expresservice och produktnyckel
Etiketterna sitter under luckan på datorns framsida.
• Installera om operativsystemet
CD:n med operativsystemet och
installationshandboken
Om du ska installera om operativsystemet använder du CD:n Drivers
and Utilities (Drivrutiner och verktyg) för att installera om drivrutiner
för de enheter som levererades tillsammans med datorn.
106
Handbok för inställningar och snabbreferenser
Vad är det du söker efter?
Här kan du hitta det
•
•
•
•
Ikonen för Användarhandboken
Ta bort och byta ut delar
Tekniska specifikationer
Konfigurera systeminställningar
Felsökning och problemlösning
Så här visar du den elektroniska dokumentation som finns på hårddisken
Om du använder Microsoft Windows 2000 dubbelklickar du på ikonen
Användarhandböcker på skrivbordet. Om du använder Windows XP
klickar du på Start och sedan på Hjälp och support.
• Placering av anslutningar på moderkortet
Etiketten finns på insidan av datorns hölje.
• De senaste drivrutinerna för datorn
• Svar på frågor om tekniska tjänster
och support.
• Online-diskussioner med andra användare
och teknisk support
• Dokumentation för datorn, inklusive
Service Manual (Servicehandboken)
W e b b p l a t s e n D e l l S u p p o r t – support.dell.com
Webbplatsen Dell Support, på adressen support.dell.com, innehåller
många online-verktyg, bland annat:
• Knowledge Base (kunskapsbas) – Tips, råd och online-utbildning
• Customer Forum (kundforum) – Diskutera online med andra
Dell-kunder
• Upgrades (uppgraderingar) – Uppgraderingsinformation för olika
komponenter, till exempel minne, hårddisk och operativsystem
• Customer Care (kundservice) – Kontaktinformation, orderstatus,
garantier och reparationsinformation
• Downloads (filer för hämtning) – Drivrutiner, patchar och
programuppdateringar
• Reference (referensmaterial) – Dokumentation för datorer,
produktspecifikationer och faktablad
Handbok för inställningar och snabbrefer ens er
107
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Vad är det du söker efter?
Här kan du hitta det
•
•
•
•
•
•
Webbplatsen Dell Premier Support –
premiersupport.dell.com
Status för supportsamtal
De främsta tekniska frågorna för datorn
Vanliga frågor och svar
Filer för hämtning
Information om datorns konfiguration
Servicekontrakt för datorn
• Garantiinformation
• Använda Windows XP
• Dokumentation för datorn och enheterna
108
Webbplatsen Dell Premier Support är anpassad för kunder från företag,
myndigheter och utbildningsväsendet. Webbplatsen finns kanske inte
tillgänglig i alla länder.
Windows XP Hjälp- och supportcenter
1 Klicka på Start och sedan på Hjälp och support.
2 Skriv ett ord eller en fras som beskriver problemet och klicka
på pilen.
3 Klicka på ämnet som beskriver problemet.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Handbok för inställningar och snabbreferenser
Ställa in datorn Dell Precision™ 350
Du måste slutföra alla steg för att ställa in datorn på rätt sätt.
Ansluta tangentbordet och musen
Handbok för inställningar och snabbrefer ens er
109
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Ansluta modemet eller nätverkskabeln
Viktigt! Anslut inte en modemkabel till nätverkskortet. Spänning från
telekommunikationen kan skada nätverkskortet.
Obs! Om det finns ett
nätverkskort installerat
på datorn ansluter du
nätverkskabeln till kortet.
110
Handbok för inställningar och snabbreferenser
Ansluta bildskärmen
Beroende på vilket grafikkort du har kan du ansluta bildskärmen på
olika sätt.
A
B
C
D
Viktigt! Du kan behöva använda den medföljande adaptern eller kabeln för
att ansluta bildskärmen.
Handbok för inställningar och snabbrefer ens er
111
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
För grafikkort med en kontakt och kapacitet för en eller två bildskärmar
VGA-adapter
VGA
• Med VGA-adaptern kan du ansluta en VGAbildskärm till ett grafikkort för en bildskärm.
Y-kabeladapter för dubbel VGA-anslutning
Y-kabeladapter för dubbel DVI-anslutning
DVI
VGA
VGA
DVI
• Med Y-kabeln kan du ansluta en eller två VGAbildskärmar till ett grafikkort med en kontakt för
två bildskärmar.
• Med Y-kabeln kan du ansluta en eller två DVIbildskärmar till ett grafikkort med en kontakt för
två bildskärmar.
Kabeln för dubbla bildskärmar är färgkodad. Den blå anslutningen hör till
den primära bildskärmen och den svarta anslutningen till den sekundära.
Båda bildskärmarna måste vara anslutna när datorn startas för att dubbla
bildskärmar ska kunna användas.
112
Handbok för inställningar och snabbreferenser
För grafikkort med kapacitet för dubbla bildskärmar och som har 1 DVI- och 1 VGA-kontakt
En DVI/En VGA
Dubbel VGA med VGA-adapter
DVI
VGA
VGA
VGA
• Använd passande kontakt vid anslutning av en
eller två bildskärmar.
• Använd VGA-adaptern vid anslutning av två
VGA-bildskärmar.
För grafikkort som klarar dubbla bildskärmar och har 2 DVI-kontakter
Dubbel DVI
DVI
Dubbel DVI med två VGA-adaptrar
DVI
DVI
VGA
• Använd DVI-kontakterna
vid anslutning av en eller
två DVI-bildskärmar.
• Använd VGA-adaptern vid
anslutning av en VGA-bildskärm
till en DVI-kontakt.
VGA
VGA
• Använd två VGA-adaptrar
vid anslutning av två VGAbildskärmar till DVI-kontakterna.
Handbok för inställningar och snabbrefer ens er
113
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Ansluta högtalarna
Obs! Om det finns ett
ljudkort installerat på
datorn ansluter du
högtalarna till kortet.
114
Handbok för inställningar och snabbreferenser
Ansluta strömkablarna och slå på datorn
samt bildskärmen
Handbok för inställningar och snabbrefer ens er
115
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Installera ytterligare program eller enheter
Innan du installerar enheter eller program som inte följde med datorn bör
du läsa den medföljande dokumentationen eller kontakta återförsäljaren för
att kontrollera att enheterna eller programmen är kompatibla med datorn
och operativsystemet.
Gratulerar! Inställningen av datorn är slutförd.
Mer information om datorn, inklusive hur du tar bort och byter ut
delar samt information om verktyg för diagnostik och felsökning, finns
i Användarhandboken på hårddisken, på CD:n Drivers and Utilities samt
på webbplatsen Dell Support.
Så här öppnar du Användarhandboken på hårddisken
Om du använder Windows 2000 dubbelklickar du på ikonen
Användarhandböcker.
Om du använder Windows XP klickar du på Start och sedan på
Hjälp och support.
Så här öppnar du Användarhandboken på CD:n
1
Sätt in CD:n Drivers and Utilities i CD-enheten.
Om det är första gången du använder CD:n Drivers and Utilities
öppnas fönstret ResourceCD Installation för att visa att installationen
av CD:n är klar att börja.
116
2
Klicka på OK om du vill fortsätta och följ sedan anvisningarna
i installationsprogrammet.
3
Klicka på Next (Nästa) när välkomstskärmen Welcome Dell System
Owner visas.
Handbok för inställningar och snabbreferenser
Så här öppnar du Användarhandboken från webbsidan Dell Support
1
Gå till www.support.dell.com.
2
Följ anvisningarna där du uppmanas att ange information om datorn.
3
På webbplatsen Dell Supports startsida klickar du på Reference,
User’s Guides, Systems och sedan på Dell Precision.
Öppna datorns hölje
Varning! Innan du utför någon av åtgärderna i detta avsnitt måste
du kontrollera att du följer säkerhetsinstruktionerna i guiden
Systeminformation.
1
Stäng av datorn via Start-menyn.
2
Se till att datorn och alla anslutna enheter är avstängda. Om datorn
och de anslutna enheterna inte stängdes av automatiskt när du
stängde datorn stänger du av dem nu.
Viktigt! När du kopplar bort nätverkskabeln ska du först dra ut den ände som
är ansluten till datorn och därefter den del som sitter i vägguttaget.
3
Koppla bort alla eventuella telefon- eller telekommunikationslinjer
från datorn.
4
Koppla bort datorn och alla anslutna enheter från eluttaget och tryck
sedan in strömbrytaren för att jorda moderkortet.
5
Om du har fäst ett hänglås i platsen för hänglås på baksidan av datorn
tar du bort det.
Varning! För att undvika elektriska stötar ska du alltid koppla
bort datorn från eluttaget innan du öppnar höljet.
6
Lägg datorn på sidan enligt bilden.
Viktigt! Se till att det finns minst 30 cm fritt utrymme runt datorn så
att du får plats att öppna höljet.
Handbok för inställningar och snabbrefer ens er
117
Öppna datorhöljet:
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
7
a
Vänd datorns baksida mot dig och tryck på låsknappen på höger
sida av datorn med ena handen, samtidigt som du lyfter övre
delen av höljet uppåt med den andra.
b
Tryck på låsknappen på vänster sida av datorn med ena handen
samtidigt som du lyfter övre delen av höljet med den andra.
c
Håll i nederdelen av datorn med ena handen och öppna höljet
med den andra.
1
2
3
1
118
1
låsknappar (2)
2
plats för hänglås
3
plats för säkerhetskabel
Handbok för inställningar och snabbreferenser
Inuti datorn
1
9
8
7
6
2
3
4
5
1
hårddisk
6
kylfläns och fläktpaket
2
intern högtalare
7
strömförsörjning
3
brytare för chassiintrång
8
4
9
CD/DVD-enhet
5
plats för hänglås
Handbok för inställningar och snabbrefer ens er
119
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Lösa problem
Lösa program- och maskinvaruinkompatibilitet
Microsoft® Windows® XP
IRQ-konflikter uppstår i Windows XP om en enhet antingen inte upptäcks
under installationen av operativsystemet, eller om den upptäcks, men är
felaktigt konfigurerad.
Så här startar du en konfliktsökning på en dator med Windows XP
1
Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
2
Klicka på Prestanda och underhåll och sedan på System.
3
Klicka på fliken Maskinvara och klicka sedan på Enhetshanteraren.
4
Använd listan Enhetshanteraren för att söka efter konflikter med
andra enheter.
Konflikter anges av ett gult utropstecken (!) bredvid enheten i konflikt
eller ett rött X om enheten har inaktiverats.
5
Dubbelklicka på konflikten för att öppna fönstret Egenskaper.
Om det finns en IRQ-konflikt visas de kort eller enheter som delar den
här enhetens IRQ i området Enhetsstatus i fönstret Egenskaper.
6
Lös eventuella konflikter genom att konfigurera om enheterna eller
ta bort enheterna från Enhetshanteraren.
Så här använder du Felsökaren för maskinvara i Windows XP
120
1
Klicka på Start och sedan på Hjälp och support.
2
Skriv felsökaren för maskinvara i fältet Sök och klicka sedan
på pilen för att starta sökningen.
3
Klicka på Felsökaren för maskinvara i listan Sökresultat.
4
I listan Felsökaren för maskinvara klickar du på Jag måste lösa en
maskinvarukonflikt i datorn och sedan på Nästa.
Handbok för inställningar och snabbreferenser
Windows 2000
Så här startar du en konfliktsökning på en dator med Windows 2000
1
Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på
Kontrollpanelen.
2
Dubbelklicka på System på Kontrollpanelen.
3
Klicka på fliken Maskinvara.
4
Klicka på Enhetshanteraren.
5
Klicka på Visa och sedan på Resurser efter anslutning.
6
Dubbelklicka på Avbrottsbegäran (IRQ) för att visa IRQ-tilldelningarna.
Konflikter anges av ett gult utropstecken (!) bredvid enheten i konflikt
eller ett rött X om enheten har inaktiverats.
7
Dubbelklicka på konflikten för att öppna fönstret Egenskaper.
Om det finns en IRQ-konflikt visas de kort eller enheter som delar den
här enhetens IRQ i området Enhetsstatus i fönstret Egenskaper.
8
Lös eventuella konflikter genom att konfigurera om enheterna eller ta
bort enheterna från Enhetshanteraren.
Så här använder du Felsökaren för maskinvara i Windows 2000
1
Klicka på Start-knappen och sedan på Hjälp.
2
Klicka på Underhåll och felsökning på fliken Innehåll. Klicka sedan
på Windows 2000-felsökare och Maskinvara.
3
I listan Felsökaren för maskinvara klickar du på Jag måste lösa en
maskinvarukonflikt i datorn och sedan på Nästa.
Använda Systemåterställning i Windows XP
Operativsystemet Windows XP innehåller funktionen Systemåterställning,
som gör att du kan återställa datorn till ett tidigare läge utan att datafiler
påverkas. Funktionen är mycket praktisk om du gjort ändringar i maskineller programvara eller ändrat andra systeminställningar och detta lett
till problem eller instabilitet i systemet. I ”Windows XP Hjälp- och
supportcenter” på sidan 108 finns mer information om hur du använder
Systemåterställning.
Handbok för inställningar och snabbrefer ens er
121
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Viktigt! Säkerhetskopiera datafiler regelbundet. Systemåterställning varken
övervakar eller återställer datafiler.
Så här skapar du en återställningspunkt
1
Klicka på Start och sedan på Hjälp och support.
2
Klicka på Systemåterställning.
3
Följ instruktionerna på skärmen.
Så här återställer du datorn till en tidigare status
Viktigt! Innan du återställer datorn till en tidigare status sparar och stänger
du alla öppna filer och avslutar alla öppna program. Du bör inte ändra, öppna
eller ta bort några filer eller program förrän systemåterställningen är klar.
1
Klicka på Start, peka på Alla program → Tillbehör→ Systemverktyg
och klicka sedan på Systemåterställning.
2
Kontrollera att Återställ datorn till en tidigare tidpunkt är markerat
och klicka på Nästa.
3
Klicka på det datum som du vill återställa datorn till.
Skärmen Välj en återställningspunkt innehåller en kalender där du
kan visa och välja återställningspunkter. Alla datum med möjliga
återställningspunkter visas med fetstil.
4
Välj en återställningspunkt och klicka på Nästa.
Om ett datum bara har en återställningspunkt väljs den punkten
automatiskt. Om det finns två eller flera återställningspunkter för
ett datum klickar du på den som du vill använda.
5
Klicka på Nästa.
Skärmen Återställning har slutförts visas när Systemåterställning
har samlat in all information som behövs, och sedan startas datorn
om automatiskt.
6
När datorn har startats om klickar du på OK.
Om du vill ändra återställningspunkten kan du antingen upprepa
stegen med en annan punkt eller ångra återställningen.
122
Handbok för inställningar och snabbreferenser
Använda Senast kända fungerande konfiguration i Windows 2000
1
Starta om datorn och tryck på <F8> när meddelandet Please
select the operating system to start (markera vilket
operativsystem som ska användas) visas.
2
Markera Last Known Good Setting (senast kända fungerande
konfiguration), tryck på <Retur>, tryck på <L> och välj sedan
operativsystem när uppmaningen visas.
Andra alternativ för att lösa ytterligare maskin- eller
programvarukonflikter
Viktigt! Följande processer raderar all information på hårddisken.
•
Om föregående metod inte fungerade kan du lågnivåformatera
hårddisken.
I installationshandboken för operativsystemet finns mer information.
•
Installera om operativsystemet med hjälp av installationshandboken
och CD:n för operativsystemet.
När ska Dell Diagnostics användas?
Om du har problem med datorn utför du kontrollerna i avsnittet ”Lösa
problem” i Användarhandboken, och sedan kör du Dell Diagnostics innan
du kontaktar Dells tekniska support. Om du kör Dell Diagnostics kan
du kanske lösa problemet utan att behöva kontakta Dell. Om du ändå
kontaktar Dell kan resultatet av testet innehålla information som är
viktig för Dells service- och supportpersonal.
Med Dell Diagnostics kan du:
•
Utföra snabba, utökade eller anpassade tester av en eller alla enheter
•
Välja tester baserat på hur problemet yttrar sig
•
Välja hur många gånger ett test ska köras
•
Visa testresultat
•
Avbryta testningen om ett fel uppstår
•
Få tillgång till online-hjälpinformation som beskriver testerna
och enheterna
•
Läsa statusmeddelanden med information om huruvida testerna
slutfördes korrekt
•
Erhålla felmeddelanden om problem upptäcks
Handbok för inställningar och snabbrefer ens er
123
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Starta Dell Diagnostics
Skriv gärna ut instruktionerna innan du börjar.
Viktigt! Använd endast Dell Diagnostics för att testa din Dell™-dator.
Om du försöker använda det här programmet på andra datorer kan du
få felmeddelanden.
Gå till systeminställningarna, kontrollera datorns konfigurationsinformation
och kontrollera att den enhet du vill testa visas i systeminställningarna och
är aktiv.
Starta Dell Diagnostics antingen från hårddisken eller CD:n Drivers and
Utilities (även kallad ResourceCD).
Så här startar du Dell Diagnostics från hårddisken
Obs! Om du får ett
meddelande om att
ingen Diagnosticsprogrampartition
identifierats följer du
instruktionerna för att
köra Dell Diagnostics
från CD:n Drivers and
Utilities.
1
Stäng datorn och starta om den.
2
Tryck på <F12> så fort DELL-logotypen visas.
Om du väntar för länge och Windows-logotypen visas, fortsätter du
att vänta tills skrivbordet i Windows visas. Stäng sedan av datorn med
Start-menyn och försök igen.
3
När listan med startenheter visas markerar du Boot to Utility Partition
och trycker på <Retur>.
4
När huvudmenyn för Dell Diagnostics visas väljer du vilket test du
vill utföra.
Så här startar du Dell Diagnostics från CD:n Drivers and Utilities
1
Sätt CD:n Drivers and Utilities i CD-enheten.
2
Stäng datorn och starta om den.
Tryck på <F12> så fort DELL-logotypen visas.
Om du väntar för länge och Windows-logotypen visas, fortsätter du
att vänta tills skrivbordet i Windows visas. Stäng sedan av datorn
med Start-menyn och försök igen.
124
Handbok för inställningar och snabbreferenser
3
När listan med startenheter visas markerar du IDE CD-ROM Device
och trycker på <Retur>.
4
Välj alternativet IDE CD-ROM Device på CD-startmenyn.
5
Välj alternativet Boot from CD-ROM på den meny som visas.
6
Tryck på 1 för att starta ResourceCD-menyn.
7
Tryck på 2 för att starta Dell Diagnostics.
8
Välj Run the 32-bit Dell Diagnostics i den numrerade listan. Om flera
versioner visas väljer du den som passar för plattformen.
9
När huvudmenyn för Dell Diagnostics visas väljer du vilket test du
vill utföra.
Obs! Denna funktion
ändrar bara startsekvensen för ett tillfälle.
Nästa gång datorn
startas sker det enligt
de enheter som anges i
systeminställningarna.
Dell Diagnostics huvudmeny
1
2
När Dell Diagnostics laddats in och skärmen MainMenu (huvudmeny)
visas klickar du på den knapp som motsvarar önskat alternativ.
Alternativ
Funktion
Express Test
(snabbtest)
Utför en snabbtest av enheter. Det här testet tar
vanligtvis 10 till 20 minuter och kräver ingen åtgärd
från dig. Kör snabbtestet först så ökar du möjligheten
att snabbt spåra problemet.
Extended Test
(utökat test)
Utför en grundlig kontroll av enheter. Det här testet tar
vanligtvis minst en timme och kräver att du emellanåt
svarar på frågor.
Custom Test
(anpassat test)
Testar en specifik enhet. Du kan anpassa testet efter
egna önskemål.
Symptom Tree
(symptomträd)
Visar en lista över de vanligaste symptomen. Du kan
välja ett test baserat på problemets symptom.
Obs! Datorns
servicenummer visas
längst upp på varje
testbild.
Om du får problem under ett test visas ett meddelande med
felkoden och en beskrivning av problemet. Skriv ned felkoden
och problembeskrivningen och följ instruktionerna på skärmen.
Om du inte kan lösa problemet kontaktar du Dell.
Handbok för inställningar och snabbrefer ens er
125
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
3
Om du kör ett test med alternativet Custom Test eller Symptom Tree
kan du klicka på motsvarande flik i följande tabell för mer information.
Flik
Funktion
Results
(resultat)
Visar testresultat och eventuella tillstånd.
Errors (fel)
Visar tillstånd, felkoder och en problembeskrivning.
Help (hjälp)
Beskriver testet och kan ange villkor för körning
av testet.
Configuration
(konfiguration)
Visar maskinvarukonfigurationen för den valda
enheten.
Dell Diagnostics hämtar konfigurationsinformation
för alla enheter från systeminställningen, minnet och
olika interna tester och visar den i enhetslistan till
vänster på skärmen. Enhetslistan visar kanske inte
namnen på alla komponenter som är installerade på
datorn eller alla enheter som är anslutna till datorn.
Parameters
(parametrar)
Här kan du anpassa testet genom att ändra
testinställningarna.
4
När testerna är slutförda tar du ut CD:n om du kört Dell Diagnostics
från CD:n Drivers and Utilities.
5
Stäng testskärmen om du vill återgå till skärmen Main Menu
(huvudmeny). Om du vill avsluta Dell Diagnostics och starta om
datorn stänger du Main Menu (huvudfönstret).
Pipkoder
Det kan höras en serie pip som anger att datorn stött på ett problem. En
serie (kod 1-3-1), består till exempel av ett pip, tre pip i snabb följd och
sedan ett pip. Denna serie visar att datorn stött på ett minnesproblem.
Om en pipkod hörs skriver du ned den och kontrollerar sedan vad den
betyder under ”Pipkoder” i Användarhandboken.
126
Handbok för inställningar och snabbreferenser
Felmeddelanden
Om ett fel inträffar när datorn startas kan ett meddelande som identifierar
felet visas på skärmen. Under ”Felmeddelanden” i Användarhandboken
finns förslag på hur du kan lösa eventuella problem.
Diagnostiklampor
Det finns fyra lampor märkta ”A”, ”B”, ”C” och ”D” på baksidan av datorn.
Du kan använda dessa för att hjälpa till med felsökningen. Lamporna kan
vara gula eller gröna. När datorn startas normalt blinkar lamporna. När
datorn har startats lyser lamporna gröna. Om datorn inte fungerar som den
ska visar färgen och kombinationen av lampor vilket problem som uppstått.
Obs! Om meddelandet
inte finns med i listan kan
du läsa i dokumentationen
för operativsystemet eller
det program som var
igång då meddelandet
visades.
Varning! Innan du utför någon av åtgärderna i detta avsnitt måste
du kontrollera att du följer säkerhetsinstruktionerna i guiden
Systeminformation.
Mönster
Förslag till lösning
Normalt avstängd eller
möjligt strömavbrott.
Kontrollera att strömkabeln är ansluten till datorn och
ett fungerande eluttag. Tryck på strömknappen.
Gul, Gul, Gul, Grön
Möjligt BIOS-fel, datorn
är i återställningsläge.
Kör programmet Återställning av BIOS, vänta tills
återställningen slutförs och starta sedan om datorn.
Gul, Gul, Grön, Gul
Möjligt mikroprocessorfel.
Installera om mikroprocessorn och starta om datorn.
Handbok för inställningar och snabbrefer ens er
127
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Mönster
Gul, Gul, Grön, Grön
Förslag till lösning
Minnesmoduler har
upptäckts, men ett
minnesfel har inträffat.
Ta bort och installera alla minnesmoduler och CRIMM.
Se till att alla flikar sitter på plats. Starta om datorn.
Installera minnesmodulerna i socklarna RIMM 1
(närmast mikroprocessorn) och RIMM 2 och se till att
det finns CRIMM installerade i socklarna RIMM 3 och
RIMM 4 om inget ytterligare minne används.
Om du har installerat minnesmoduler som inte
anskaffats från Dell i socklarna RIMM3 och RIMM4
tar du bort dem och ersätter dem med de CRIMM
som ursprungligen följde med datorn.
Om du har möjlighet installerar du minne av samma typ
från Dell i datorn.
Om problemet kvarstår kontaktar du Dell.
Gul, Grön, Gul, Gul
Möjligt expansionskortfel.
1 Kontrollera om det uppstått en konflikt genom att ta
bort ett kort (inte grafikkortet) och starta om datorn.
2 Om problemet kvarstår sätter du tillbaka kortet som
du tog bort, tar bort ett annat kort och startar sedan
om datorn.
3 Upprepa processen för varje kort. Om datorn
startar normalt felsöker du det senaste kortet du
tog bort från datorn för att se om det finns några
maskinvarukonflikter (se ”Lösa program- och
maskinvarukompatibilitet” i Användarhandboken).
4 Om problemet kvarstår kontaktar du Dell.
Gul, Grön, Gul, Grön
Gul, Grön, Grön, Gul
128
Om datorn är utrustad med ett grafikkort tar du ut det
och installerar om det.
Möjligt diskettenhetseller hårddiskfel.
Kontrollera anslutningarna för alla dator- och
strömkablar och starta sedan om datorn.
Handbok för inställningar och snabbreferenser
Mönster
Gul, Grön, Grön, Grön
Grön, Gul, Gul, Gul
Förslag till lösning
Möjligt USB-fel.
Installera om alla USB-enheter, kontrollera
kabelanslutningarna och starta sedan om datorn.
Inga minnesmoduler är
installerade.
Installera om alla minnesmoduler och starta sedan
om datorn.
Om problemet kvarstår kontaktar du Dell.
Grön, Gul, Gul, Grön
Utför procedurerna under ”Problem med moderkortet”
i Användarhandboken.
Om problemet kvarstår kontaktar du Dell.
Grön, Gul, Grön, Gul
Minnesmodulerna
upptäcks, men det
har uppstått ett
konfigurations- eller
kompatibilitetsfel.
Se till att det inte finns några särskilda krav för
placeringen av minnesmoduler/minnessocklar
(se ”Minne” i Användarhandboken).
Kontrollera att minnesmodulerna som du installerar
är kompatibla med datorn (se ”Minne” i
Användarhandboken).
Installera om minnesmodulerna och starta sedan
om datorn.
Kontakta Dell om problemet kvarstår.
Grön, Gul, Grön, Grön
Möjligt moderkortsresursoch/eller maskinvarufel.
Följ anvisningarna under ”Problem med moderkortet”
och se även ”Lösa program- och maskinvaruinkompatibilitet” i Användarhandboken.
Om problemet kvarstår kontaktar du Dell.
Handbok för inställningar och snabbrefer ens er
129
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Mönster
Grön, Grön, Gul, Gul
Problembeskrivning
Möjligt expansionskortfel.
Förslag till lösning
1 Avgör om det uppstått en konflikt genom att ta bort
ett kort (inte grafikkortet) och starta om datorn.
2 Om problemet kvarstår sätter du tillbaka kortet som
du tog bort, tar bort ett annat kort och startar sedan
om datorn.
3 Upprepa processen för varje kort. Om datorn
startar normalt felsöker du det senaste kortet du
tog bort från datorn för att se om det finns några
maskinvarukonflikter (se ”Lösa program- och
maskinvarukompatibilitet” i Användarhandboken).
4 Om problemet kvarstår kontaktar du Dell.
Grön, Grön, Grön, Gul
Något annat fel har
inträffat.
Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna till
moderkortet från hårddisken, CD-enheten och
DVD-enheten.
Om problemet kvarstår kontaktar du Dell.
Grön, Grön, Grön, Grön
Normala
driftsförhållanden
efter POST.
Ingen.
Om det uppstår ett fel som du inte kan lösa genom att följa stegen i detta
avsnitt eller procedurerna i ”Söka efter lösningar” i Användarhandboken,
gör du följande innan du kontaktar Dell:
130
1
2
Skriv ned din kod för expresservice och ditt servicenummer.
3
Kontakta Dell med datorn inom räckhåll.
Handbok för inställningar och snabbreferenser
Vanliga frågor och svar
Hur gör jag för att ...
Lösning
Här finns mer information
Ställa in datorn för att använda
två bildskärmar?
Om datorn är utrustad med
ett grafikkort som kan hantera
dubbla bildskärmar ska det finnas
en Y-kabel i förpackningen. Kabeln
har en enkel anslutning i ena
änden (anslut den till uttaget
på datorns baksida) och två
anslutningar i den andra (här
ansluter du bildskärmskablarna).
Se ”Ansluta bildskärmen” på
sidan 111.
Ansluta bildskärmen när
bildskärmskabeln inte verkar
passa i anslutningen på
baksidan av datorn?
Om grafikkortet har en DVIanslutning och bildskärmen har en
VGA-anslutning måste du använda
en adapter. Det bör finnas en
adapter i förpackningen.
Kontakta Dells tekniska support
för mer information.
Ansluta högtalarna?
Om du har ett ljudkort installerat
ansluter du högtalarna till
ingångarna på ljudkortet. Se
”Ansluta högtalarna” på sidan 114.
Mer information finns i
dokumentationen som
medföljde högtalarna.
Hitta rätt anslutningar för
USB-enheterna?
Dell Precision 350 har uttag för att
kunna ansluta åtta USB-enheter
(två på framsidan och sex på
baksidan).
Se bilden av datorns
framsida respektive baksida
i Användarhandboken.
Information om var du kan hitta
Användarhandboken finns under
”Söka efter information om
datorn” på sidan 105.
Handbok för inställningar och snabbrefer ens er
131
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Hur gör jag för att ...
Lösning
Här finns mer information
Hitta information om
maskinvara och andra tekniska
specifikationer för datorn?
I Användarhandboken finns
en tabell som innehåller mer
detaljerad information om datorn
och maskinvaran. Information om
hur du hittar Användarhandboken
finns under ”Söka efter
information om datorn” på
sidan 105.
Gå till webbsidan Dell Support
och använd något av följande
supportverktyg: läs faktablad
om den senaste tekniken
eller kommunicera med andra
Dell-användare i chat-rummet
Dell forum.
Hitta dokumentation för datorn?
Följande dokumentation finns
tillgänglig för datorn:
• Användarhandbok
• Setup and Quick Reference
Guide (Handbok för
inställningar och
snabbreferenser)
• Systeminformationsguide
• Systeminformationsetiketten
• Service Manual
(Servicehandboken)
Om du blivit av med
dokumentationen finns den
tillgänglig via webbplatsen Dell
Support på support.dell.com.
Information om hur du hittar
dessa dokument finns under
”Söka efter information om
datorn” på sidan 105.
132
Handbok för inställningar och snabbreferenser
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
164
support .euro.dell.com
www.dell.com
ÛÒÂ Ú„ÈÓ ˘ÙÁÏ ÔÎȉ
Ô¯˙Ù
˙Ï·˜Ï ÌÈÏÂ˜Ó¯Ï ‰ÂÂÏ‰ „ÂÚÈ˙· ÔÈÈÚ
ÆÛÒÂ Ú„ÈÓ
˙‡ ¯·Á ¨Ï˜ ÒÈ˯Π·˘ÁÓ· Ô˜˙ÂÓ Ì‡
‰‡¯ ÆÒÈ˯η Ìȯ·ÁÓÏ ÌÈϘӯ‰
Ʊ¥∂ ßÓÚ· ¢ÌÈϘӯ‰ ¯Â·ÈÁ¢
Ï˘ ¯ÂÁ‡Ó ‰ÓÈ„˜Ó Ë·Ó‰ ˙ÂÂÓ˙· ÔÈÈÚ
‰¯ÊÚ ˙Ï·˜Ï Æ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó· ·˘ÁÓ‰
¯Â˙ȇ¢ ‰‡¯ ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó‰ ¯Â˙ȇ·
Ʊ≥∑ ßÓÚ· ¢·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú Ú„ÈÓ
Í˙¢¯·˘ Dell Precision 350 ·˘ÁÓ
ÌÈÈ˘© USB ‚ÂÒÓ Ìȯ·ÁÓ ‰ÂÓ˘ ÏÏÂÎ
Æ®¯ÂÁ‡Ó ‰˘È˘Â ‰ÓÈ„˜Ó
˘Ó˙˘‰Â Dell Support ¯˙‡ χ ¯Â·Ú
‡¯˜ ∫Ìȇ·‰ ‰ÎÈÓ˙‰ ÈÏÎÓ „Á‡·
‰È‚ÂÏÂÎˉ ˙„‡ ˙ÂÈÎË ˙¯ȘÒ
ÌÚ ˙¯Â˘˜˙ ÌÈȘ ‡ ¯˙ÂÈ· ‰˘È„Á‰
ˇ߈‰ ¯„Á· Dell Ï˘ ÌȯÁ‡ ÌÈ˘Ó˙˘Ó
ÆDell ̯ÂÙ Ï˘
ÌÈ˯ÙÓ ˙Ï·Ë ÏÏÂÎ ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó‰
˙„‡ ¯˙ÂÈ Ë¯ÂÙÓ Ú„ÈÓ ˙˜ÙÒÓ‰
Íȯ„Ó‰ ˙‡ ¯˙‡Ï ȄΠƉ¯ÓÂÁ‰Â ·˘ÁÓ‰
¯Â·Ú Ú„ÈÓ ¯Â˙ȇ¢ ‰‡¯ ¨˘Ó˙˘ÓÏ
Ʊ≥∑ ßÓÚ· ¢·˘ÁÓ‰
ÌÈ˯ÙÓ ‰¯ÓÂÁ‰ ˙„‡ Ú„ÈÓ ¯Â˙ȇ
ø·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú ÌÈÙÒÂ ÌÈÈÎË
‡Â‰ ¨Í˙¢¯·˘ „ÂÚÈ˙‰ ˙‡ „·‡˙ ̇
˙·Â˙η Dell Support ¯˙‡· ÔÈÓÊ
Æsupport.dell.com
∫ÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú ÔÈÓÊ ‡·‰ „ÂÚÈ˙‰
˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó‰
¯È‰Ó ÔÂÈÚÏ ‰˜˙‰Ï Íȯ„Ó‰
˙ίÚÓ Ú„ÈÓ Íȯ„Ó
˙ίÚÓ‰ Ú„ÈÓ ˙ÈÂÂ˙
®˙Â¯È˘‰ Íȯ„Ó© Service Manual
¯Â˙ȇ¢ ‰‡¯ ¨‰Ï‡ ÌÈÎÓÒÓ ¯˙‡Ï È„Î
Ʊ≥∑ ßÓÚ· ¢·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú Ú„ÈÓ
øÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú „ÂÚÈ˙ ˘ÂÙÈÁ
●
●
●
●
●
163 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
ÆÆÆÚˆ·Ï ˘È „ˆÈÎ
Ô¯˙ÙÏ ‰Úˆ‰
‰ÈÚ· ¯Â‡È˙
ÆÔȇ
ÆPOST ¯Á‡Ï ÏÈ‚¯ ‰ÏÂÚÙ ·ˆÓ
˙ȯÂ ·ˆÓ
GGGG
ÛÈÚÒ· ÌÈ·Ï˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯Â˙ÙÏ Í˙¯˘Ù‡· Ôȇ ‰˙‡˘ ·˘ÁÓ· ‰ÈÚ· ˙˘Á¯˙Ó Ì‡
Íȯ„Ó· ®˙Â¯˙Ù ˘ÂÙÈÁ© ¢Finding Solutions¢ ˜¯Ù· ÌÈÎÈω‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡ ‰Ê
∫Dell χ ‰Ù˙˘ ÈÙÏ Ìȇ·‰ ÌÈ·Ï˘‰ ˙‡ Úˆ· ¨˘Ó˙˘ÓÏ
ƉÈÚ·‰ Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÂȯÂ ‡ ÌÈÙˆو‰ „˜ ¨‰‡È‚˘‰ Ï˘ ˯ÂÙÓ ¯Â‡È˙ ·Â˙Î ±
ÆÍÏ˘ ˙Â¯È˘‰ ‚˙ ˙‡Â ¯È‰Ó‰ ˙Â¯È˘‰ „˜ ˙‡ Ì¢¯ ≤
ÆÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ‡ˆÓ · ÌÂ˜Ó‰Ó Dell χ ‰Ù ≥
˙ˆÂÙ ˙Âχ˘
ÛÒÂ Ú„ÈÓ ˘ÙÁÏ ÔÎȉ
Ï˘ ˙ÈÎˉ ‰ÎÈÓ˙‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‡ ‰Ù
ÆÛÒÂ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï Dell
Ô¯˙Ù
ÆÆÆÚˆ·Ï ˘È „ˆÈÎ
‰˜ÈÙ¯‚‰ ÒÈ˯ΠÍÏ˘ ·˘ÁÓ· ÌÈȘ ̇
¨ÌÈ‚ˆ È˘ ˙˜˙‰· ÍÂÓ˙Ï È„Î ˘Â¯„‰
¯·ÁÓ ÏÏÂΠϷΉ ÆY≠Ï·Î ‰ÒÙ˜· ˘ÙÁ
ÁÂÏÏ ‰Ê ¯·ÁÓ ÒΉ© „Á‡ ‰ˆ˜· „ÈÁÈ
ÒΉ© Ìȯ·ÁÓ È˘Ï ψÙ˙Ó ®È¯ÂÁ‡‰
¯Â·ÈÁ¢ ‰‡¯ Æ®ÌÈ‚ˆ‰ ÈÏ·ÎÏ ‰Ï‡ Ìȯ·ÁÓ
Ʊ± ßÓÚ· ¢‚ˆ‰
øÌÈ‚ˆ È˘· ˘ÂÓÈ˘Ï ·˘ÁÓ‰ ˙¯„‚‰
¯·ÁÓ ÏÏÂÎ ÍÏ˘ ‰˜ÈÙ¯‚‰ ÒÈ˯Π̇
¯·ÁÓ ÏÏÂÎ Í˙¢¯·˘ ‚ˆ‰ ͇ DVI ‚ÂÒÓ
Æ̇˙Ó· ˘Ó˙˘‰Ï ÍÈÏÚ ¨VGA ‚ÂÒÓ
ƉÒÙ˜· ‡ˆÓÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ̇˙Ó
Âȇ ‚ˆ‰ Ï·Î ¯·ÁÓ ¯˘‡Î ÈÏ˘ ‚ˆ‰ ¯Â·ÈÁ
øÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ·‚· ¯·ÁÓÏ Ìȇ˙Ó
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
162
support .euro.dell.com
www.dell.com
Ô¯˙ÙÏ ‰Úˆ‰
‰ÈÚ· ¯Â‡È˙
Æ˙ίÚÓ‰ ÁÂÏ· ȯ˘Ù‡ Ï˘Î
GYYG
ØÔ¯ÎÈÊ Ï„ÂÓÏ ˙„ÁÂÈÓ Ì˜ÈÓ ˙Â˘È¯„ ˙ÂÓÈȘ ‡Ï ÈÎ ‡„Â
Æ®˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó· ®Ô¯ÎÈÊ© "Memory" ‰‡¯© Ô¯ÎÈÊ ¯·ÁÓ
ÍÏ˘ ·˘ÁÓÏ ÌÈÓ‡Â˙ ÔȘ˙Ó ‰˙‡˘ Ô¯ÎÈʉ ÈÏ„ÂÓ ÈÎ ‡„Â
Æ®˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó· ®Ô¯ÎÈÊ© "Memory" ‰‡¯©
˙‡ ˘„ÁÓ ÏÚÙ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Ô¯ÎÈʉ ÈÏ„ÂÓ ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰
Æ·˘ÁÓ‰
ÆDell χ ‰Ù ¨˙΢Ó ‰ÈÚ·‰ ̇
˙ÓÈȘ ͇ ¨Ô¯ÎÈÊ ÈÏ„ÂÓ Â‰ÂÊ
˙ÂÓȇ˙· ‡ Ô¯ÎÈÊ ˙¯Âˆ˙· ‰‡È‚˘
ÆÔ¯ÎÈÊ
GYGY
˙ίÚÓ ÁÂÏ ·‡˘Ó· ȯ˘Ù‡ Ï˘Î
Ɖ¯ÓÂÁ· ‡ØÂ
GYGG
Ɖ·Á¯‰ ÒÈ˯η ȯ˘Ù‡ Ï˘Î
GGYY
ƯÁ‡ Ï˘Î Ú¯È‡
GGGY
‡Ï© ÒÈ˯Π˙¯Ò‰ È„È≠ÏÚ ˙¢‚˙‰ ˙ÓÈȘ ̇ Ú·˜
Æ·˘ÁÓ‰ Ï˘ ˘„ÁÓ ‰ÏÚÙ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ®Â‡„ȉ ÒÈ˯Î
¨˙¯Ò‰˘ ÒÈ˯Ή ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰ ¨˙΢Ó ‰ÈÚ·‰ ̇
Æ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÏÚÙ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¯Á‡ ÒÈ˯Π¯Ò‰
ÏÚÂÙ ·˘ÁÓ‰ ̇ ÆÒÈ˯ΠÏÎ ¯Â·Ú ‰Ê ÍÈω˙ ÏÚ ¯ÂÊÁ
ÒÈ˯η ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙¢‚˙‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡ ¯Â˙Ù ¨ÏÈ‚¯Î
"Resolving Software ‰‡¯© ·˘ÁÓ‰Ó ¯Ò‰˘ Ô¯Á‡‰
È·ˆÓ Ô¯˙Ù© and Hardware Incompatibilities"
Æ®˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó· ®‰¯ÓÂÁ ‰ÎÂ˙ Ï˘ ˙ÂÓȇ˙≠ȇ
ÆDell χ ‰Ù ¨˙΢Ó ‰ÈÚ·‰ ̇
±
≤
≥
¥
ÔÂÎÓ ¨ÁÈ˘˜‰ ÔÂÎ‰Ó È‡¯Î Ìȯ·ÂÁÓ ÌÈϷΉ ÈÎ ‡„Â
Æ˙ίÚÓ‰ ÁÂÏ Ï‡ DVD≠‰ ÔÂÎÓ ÌȯÂËÈϘ˙‰
ÆDell χ ‰Ù ¨˙΢Ó ‰ÈÚ·‰ ̇
161 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
˙ȯÂ ·ˆÓ
Ô¯˙ÙÏ ‰Úˆ‰
‰ÈÚ· ¯Â‡È˙
˙ȯÂ ·ˆÓ
Ɖ·Á¯‰ ÒÈ˯η ȯ˘Ù‡ Ï˘Î
YGYY
Ô˜˙‰Â ÒÈ˯Ή ˙‡ ¯Ò‰ ¨Â‡„È ÒÈ˯Π·˘ÁÓ· Ô˜˙ÂÓ Ì‡
Æ˘„ÁÓ Â˙‡
χ ‰Ù ¨·ÏÂ˘Ó Â‡„È ·˘ÁÓ· ÌÈȘ ̇ ‡ ˙΢Ó ‰ÈÚ·‰ ̇
ÆDell
‡ ‡„È ÒÈ˯η ȯ˘Ù‡ Ï˘Î
ÁÂÏ· Ô˜˙ÂÓ‰ Ì‚٠‡„È ÒÈ˯Î
ÆȯÂÁ‡‰
YGYG
ÏÚÙ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈÂ˙‰ ÈϷΠÏÓ˘Á‰ ȯ·ÈÁ ÏÎ ˙‡ ˜Â„·
Æ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ
‡ ÌÈÂËÈϘ˙‰ ÔÂη ȯ˘Ù‡ Ï˘Î
ÆÁÈ˘˜‰ ÔÂη
YGGY
ÌÈϷΉ ȯ·ÈÁ ˙‡ ˜Â„· ¨USB≠‰ È˜˙‰ ÏÎ ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰
Æ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÏÚÙ‰ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ
ÆUSB≠· ȯ˘Ù‡ Ï˘Î
YGGG
˘„ÁÓ ÏÚÙ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Ô¯ÎÈʉ ÈÏ„ÂÓ ÏÎ ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰
Æ·˘ÁÓ‰ ˙‡
ÆDell χ ‰Ù ¨˙΢Ó ‰ÈÚ·‰ ̇
ÆÔ¯ÎÈÊ ÈÏ„ÂÓ ÌÈ˜˙ÂÓ ‡Ï
GYYY
‡Ï© ÒÈ˯Π˙¯Ò‰ È„È≠ÏÚ ˙¢‚˙‰ ˙ÓÈȘ ̇ Ú·˜
Æ·˘ÁÓ‰ Ï˘ ˘„ÁÓ ‰ÏÚÙ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ®Â‡„ȉ ÒÈ˯Î
¨˙¯Ò‰˘ ÒÈ˯Ή ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰ ¨˙΢Ó ‰ÈÚ·‰ ̇
Æ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÏÚÙ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¯Á‡ ÒÈ˯Π¯Ò‰
ÏÚÂÙ ·˘ÁÓ‰ ̇ ÆÒÈ˯ΠÏÎ ¯Â·Ú ‰Ê ÍÈω˙ ÏÚ ¯ÂÊÁ
ÒÈ˯η ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙¢‚˙‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡ ¯Â˙Ù ¨ÏÈ‚¯Î
Resolving Software¢ ‰‡¯© ·˘ÁÓ‰Ó ¯Ò‰˘ Ô¯Á‡‰
È·ˆÓ Ô¯˙Ù© ¢and Hardware Incompatibilities
Æ®˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó· ®‰¯ÓÂÁ ‰ÎÂ˙ Ï˘ ˙ÂÓȇ˙≠ȇ
ÆDell χ ‰Ù ¨˙΢Ó ‰ÈÚ·‰ ̇
±
≤
≥
¥
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
160
support .euro.dell.com
www.dell.com
Ô¯˙ÙÏ ‰Úˆ‰
‰ÈÚ· ¯Â‡È˙
ÏÓ˘Á Ú˜˘Ï ·˘ÁÓÏ ¯·ÂÁÓ ·˘ÁÓ‰ Ï˘ ÏÓ˘Á‰ Ï·Î˘ ‡„Â
ƉÏÚÙ‰‰ ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ ÆÔȘ˙
ÏÓ˘Á ˜˙ ‡ ÏÈ‚¯ È·ÈÎ ·ˆÓ
Æȯ˘Ù‡
˙ÓÏ˘‰Ï Ô˙Ó‰ ¨BIOS ≠‰ ¯ÂÊÁ˘ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ÈÏÎ ˙‡ ÏÚÙ‰
Æ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÏÚÙ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¯ÂÊÁ˘‰
‡ˆÓ ·˘ÁÓ‰ ªÈ¯˘Ù‡ BIOS Ï˘Î
ƯÂÊÁ˘ ·ˆÓ·
YYYG
Æ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÏÚى „·ÚÓ≠¯˜ÈÓ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰
Æ„·ÚÓ≠¯˜ÈÓ‰ Ï˘ ȯ˘Ù‡ Ï˘Î
YYGY
È·Èί Ô¯ÎÈʉ ÈÏ„ÂÓ ÏÎ ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰Â ‡ˆÂ‰
˘„ÁÓ ÏÚÙ‰ Æ˙ÂÏÂÚ Ìȯ·ÁÓ‰ ˙ÂÈÂ˘Ï Ï΢ ‡„ ÆCRIMM≠‰
Æ·˘ÁÓ‰ ˙‡
RIMM 1 Ô¯ÎÈʉ ȯ·ÁÓ· Ô¯ÎÈʉ ÈÏ„ÂÓ ˙‡ Ô˜˙‰
RIMM 2≠ ®„·ÚÓ≠¯˜ÈÓ‰ χ ¯˙ÂÈ· ·Â¯˜‰ „ˆ· ̘ÂÓÓ‰©
ÌÈ˜˙ÂÓ CRIMMs≠‰ ¨˘ÂÓÈ˘· ÛÒÂ Ô¯ÎÈÊ Ôȇ ̇˘ ‡„ÂÂ
ÆRIMM 4≠ RIMM 3 Ô¯ÎÈʉ ȯ·ÁÓ·
ÈÏ„ÂÓ RIMM4≠ RIMM3 Ô¯ÎÈʉ ȯ·ÁÓ· ˙˜˙‰ ̇
Ì˙‡ ÛÏÁ‰Â ÌÈÏ„ÂÓ‰ ˙‡ ¯Ò‰ ¨Dell≠Ó Â˘Î¯ ‡Ï˘ Ô¯ÎÈÊ
Ư˜ӷ ·˘ÁÓ· Â˜˙‰˘ CRIMMs≠·
Â˙‡ Ô˜˙‰ ¨‚ÂÒ‰ Â˙Â‡Ó Dell Ï˘ Ô¯ÎÈÊ Í˙¢¯· ˘È ̇
Æ·˘ÁÓ·
ÆDell χ ‰Ù ¨˙΢Ó ‰ÈÚ·‰ ̇
Ï˘Î Ú¯È‡ ͇ ¨Ô¯ÎÈÊ ÈÏ„ÂÓ Â‰ÂÊ
ÆÔ¯ÎÈÊ
YYGG
159 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
˙ȯÂ ·ˆÓ
ƯÁ·˘ Ô˜˙‰‰ ¯Â·Ú ˙ίÚÓ‰ ˙¯Âˆ˙ ˙¯„‚‰ ˙‚ˆ‰
‰¯Âˆ˙‰ ˙¯„‚‰ Ú„ÈÓ ˙‡ ‰‚È˘Ó Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙
¯ÙÒÓÓ Ô¯ÎÈÊ‰Ó ¨˙ίÚÓ‰ ˙¯„‚‰Ó ÌÈ˜˙‰‰ ÏÎ ¯Â·Ú
˙ÓÈ˘¯· ÔÎÓ ¯Á‡Ï Â˙‡ ‰‚ȈÓ ¨˙ÂÈÓÈÙ ˙˜Ȅ·
˙ÓÈ˘¯˘ ÔÎ˙ÈÈ ÆÍÒÓ· ˙ÈÏ‡Ó˘‰ ˙ÈÂÏÁ· ÌÈ˜˙‰‰
ÌÈ·Èί‰ ÏÎ Ï˘ ̉È˙ÂÓ˘ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ ‰ȇ ÌÈ˜˙‰‰
Æ·˘ÁÓÏ Ìȯ·ÂÁÓ‰ ÌÈ˜˙‰‰ ÏÎ Ï˘ ‡ ·˘ÁÓ· ÌÈ˜˙ÂÓ‰
Configuration
®‰¯Âˆ˙ ˙¯„‚‰©
Dell Ï˘ ˙¯„‚‰‰ ˙È˘È‡ Ìȇ˙‰Ï ÍÏ ˙¯˘Ù‡Ó
Æ®Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙© Diagnostics
Parameters
®ÌȯËÓ¯Ù©
Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙ ˙‡ ˙ÏÚÙ‰ ̇ ¨ÔÂÁ·‡‰ ˙˜Ȅ· ˙ÏÚÙ‰ ¯Ó‚· ¥
˙‡ ‡ˆÂ‰ ¨®˙Â¯È˘ ˙ÂÈÎÂ˙ ÌÈ˜˙‰ ÈωÓ© Drivers and Utilities ¯ÂËÈϘ˙‰Ó
ÆÌȯÂËÈϘ˙‰ ÔÂÎÓ ¯ÂËÈϘ˙‰
‰‡ÈˆÈÏ Æ®È˘‡¯ ËȯÙ˙© Main Menu ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î ‰˜È„·‰ ÍÒÓ ˙‡ ¯Â‚Ò µ
¯Â‚Ò ¨·˘ÁÓ‰ Ï˘ ˘„ÁÓ ‰ÏÚى ®Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙© Dell Diagnostics≠Ó
Æ®È˘‡¯ ËȯÙ˙© Main Menu ÔÂÏÁ‰ ˙‡
‰Ú¯˙‰ ÈÏÈψ Ȅ˜
˙ȯ˘Ù‡ ‰¯„ÈÒ Æ‰ÈÚ· ÌȉÊÓ‰ ‰Ú¯˙‰ ÈÏÈψ Ï˘ ‰¯„ÈÒ ÚÈÓ˘È ÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ÈÎ ÔÎ˙ÈÈ
Ûˆو ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈÙˆو ‰˘ÂÏ˘ Ï˘ ¯È‰Ó Ûˆ¯ ¨„Á‡ Ûˆو ‰ÏÈÎÓ ®±≠≥≠± „˜© ˙Á‡
Æ·˘ÁÓ· Ô¯ÎÈÊ ˙ÈÈÚ· ‰˘È ÈÎ ‰„ÈÚÓ ÂÊ ‰¯„ÈÒ Æ„Á‡
¢Beep Codes¢ ˙Á˙ Â˙‡ ˘ÙÁ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Â˙‡ ·Â˙Î ¨‰Ú¯˙‰ ÈÏÈψ „˜ ÚÓ˘ÂÓ Ì‡
Æ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó· ®ÌÈÙˆو Ȅ˜©
‰‡È‚˘ ˙Âڄ‰
˙‡ ‰‰ÊÓ‰ ÍÒÓ‰ ÏÚ ‰Ú„‰ ÚÈÙÂ˙˘ ÔÎ˙ÈÈ ¨ÏÂÁ˙‡ Íωӷ ‰‡È‚˘ ˙˘Á¯˙Ó Ì‡
˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜Ï ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó· ®‰‡È‚˘ ˙Âڄ‰© ¢Error Message¢ ‰‡¯ ƉÈÚ·‰
ÆÔ‰˘ÏÎ ˙ÂÈÚ· Ô¯˙ÙÏ
ÔÂÁ·‡ ˙ÂȯÂ
‡Ï ‰Ú„‰‰ ̇ ∫‰¯Ú‰
¯Â·Ú „ÂÚÈ˙· ÔÈÈÚ ¨˙˯ÂÙÓ
˙ÈÎÂ˙‰ ‡ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ
‰Ú„‰‰˘ ˙Ú· ‰ÏÚÙ˘
ƉÚÈÙ‰
˙ÂÓÂÒÓ‰ ȯÂÁ‡‰ ÁÂÏ· ˙ÂȯÂ Ú·¯‡· „ÈÂˆÓ ·˘ÁÓ‰ ¨‰ÈÚ· Ô¯˙Ù· ÍÏ ÚÈÈÒÏ È„Î
¯˘‡Î Æ˙Â˜Â¯È Â‡ ˙·‰ˆ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú Âχ ˙ÂȯÂ Æ“D”≠ “C”, “B”, “A” ˙ÂÈ˙‡·
˙ÂȯÂ‰ ¨ÏÚÙÂÓ ·˘ÁÓ‰˘ ¯Á‡Ï Æ˙ˆˆÓ ˙ÂȯÂ‰ ¨‰ÏÈ‚¯ ‰¯Âˆ· ÏÚÙÂÓ ·˘ÁÓ‰
˙‡ ÌȉÊÓ ˙ÂȯÂ‰ Ï˘ Ûˆ¯‰Â Ú·ˆ‰ ¨‰ÈÂ˜Ï ‰¯Âˆ· ÏÚÂÙ ·˘ÁÓ‰ ̇ Æ˙Â˜Â¯È ˙¯‡˘
ƉÈÚ·‰
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
158
®È˘‡¯ ËȯÙ˙© Main Menu ÍÒӉ ˙ÚË Dell Ï˘ ÏÂÁ˙‡‰ ˙ÈÎÂ˙˘ ¯Á‡Ï ±
ƉȈ¯‰ ˙¯˘Ù‡‰ Ï˘ ÔˆÁω ÏÚ ıÁÏ ¨ÚÈÙÂÓ
Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ‚˙ ∫‰¯Ú‰
¢‡¯· ÚÈÙÂÓ ÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰
Ɖ˜È„· ÍÒÓ ÏÎ Ï˘
www.dell.com
support .euro.dell.com
Dell Ï ˘ Ô Â Á · ‡ ‰ ˙ È  Î Â ˙ Ï ˘ È ˘ ‡ ¯ ‰ Ë È ¯ Ù ˙ ‰
‰ÏÂÚÙ
˙¯˘Ù‡
ͯ„· ˙΢Ó ÂÊ ‰˜È„· ÆÌÈ˜˙‰ Ï˘ ‰¯È‰Ó ‰˜È„· Úˆȷ
ÏÚÙ‰ ÆÍ˙·¯Ú˙‰ ˙‡ ˙˘¯Â„ ‰ȇ ˙˜„ ≤∞ ≠Ï ±∞ ÔÈ· ÏÏÎ
˙‡ ÏÈ„‚‰Ï È„Î ‰ÏÈÁ˙ ®‰¯È‰Ó ‰˜È„·© Express Test
Æ˙¯ȉӷ ‰ÈÚ·‰ ¯Â˙È‡Ï ˙¯˘Ù‡‰
Express Test
®‰¯È‰Ó ‰˜È„·©
ͯ„· ˙΢Ó ÂÊ ‰˜È„· ÆÌÈ˜˙‰ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ó ‰˜È„· Úˆȷ
È„Ó ˙Âχ˘ ÏÚ ˙ÂÚÏ Í˙‡ ˙·ÈÈÁÓ ¯˙ÂÈ Â‡ ‰Ú˘ ÏÏÎ
ÆÌÚÙ
Extended Test
®˙·Á¯ÂÓ ‰˜È„·©
˙‡ ˙È˘È‡ Ìȇ˙‰Ï Í˙¯˘Ù‡· ÆÌÈÂÒÓ Ô˜˙‰ ˙˜È„·
ÆÚˆ·Ï Íˆ¯·˘ ˙˜Ȅ·‰
˙ίÚÓ‰ ‰Ï˜˙ ̉·˘ ¯˙ÂÈ· ÌȈÂÙ‰ ÌÈÈÓÒ˙‰ ˯ÈÙ
‰ÈÚ·‰ ÔÈÓÒ˙Ï Ì‡˙‰· ‰˜È„· ¯ÂÁ·Ï ˙¯˘Ù‡ Ô˙ÓÂ
Ɖگȇ˘
‰‡È‚˘‰ „˜ ˙‡ ‚Ȉ˙˘ ‰Ú„‰ ÚÈÙÂ˙ ¨‰˜È„· Íωӷ ‰ÈÚ·· ˙ίÚÓ‰ Ϙ˙˙ ̇ ≤
˙‡¯Â‰‰ ÈÙÏ ÏÚÙ ‰ÈÚ·‰ ¯Â‡È˙ ˙‡Â ‰‡È‚˘‰ „˜ ˙‡ ˜˙Ú‰ ƉÈÚ·‰ Ï˘ ¯Â‡È˙Â
ÆÍÒÓ‰ ÏÚ ˙ÂÚÈÙÂÓ‰
ÆDell χ ‰Ù ¨‰ÈÚ·‰ ·ˆÓ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ Í˙¯˘Ù‡· Ôȇ ̇
‡ ®˙È˘È‡ ˙Ó‡˙ÂÓ ‰˜È„·© Custom Test ˙¯˘Ù‡‰Ó ‰˜È„· Úˆ·˙ ̇ ≥
‰Ï·Ë· ˙¯‡Â˙Ó‰ ‰Óȇ˙Ó‰ ‰ÈÒÈ˯Ή ÏÚ ıÁÏ ¨®ÌÈÈÓÒ˙ ıÚ© Symptom Tree
ÆÛÒÂ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï ‰‡·‰
157 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
‰ÏÂÚÙ
‰ÈÒÈ˯Î
‰Ï˜˙ ̉·˘ ‰‡È‚˘ È·ˆÓ ‰˜È„·‰ ˙‡ˆÂ˙ ˙‚ˆ‰
Æ˙ίÚÓ‰
Results
®˙‡ˆÂ˙©
‰‡È‚˘ Ȅ˜ ¨˙ίÚÓ‰ ‰Ï˜˙ ̉·˘ ‰‡È‚˘ È·ˆÓ ˙‚ˆ‰
Æ˙ÂÈÚ· ȯ‡È˙Â
Errors
®˙‡Ȃ˘©
Ɖ˜È„·‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙Â˘È¯„‰ ÔÂȈ ‰˜È„·‰ ¯Â‡È˙
Help
®‰¯ÊÚ©
Á È ˘ ˜ ‰ Ô  Â Î ‰ Ó Dell Ï ˘ Ô Â Á · ‡ ‰ ˙ È  Î Â ˙ ˙ Ï Ú Ù ‰
Æ˘„ÁÓ Â˙‡ ÏÚى ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ‰·Î
ÆÈ„ÈÈÓ ÔÙ‡· ºF12æ ˘˜‰ ¨DELL ÏÓÒ ÚÈÙÂÓ ¯˘‡Î
˙ÚÙÂ‰Ï „Ú ÔÈ˙Ó‰Ï Í˘Ó‰ ¨ÚÈÙÂÓ Windows ÏÓÒÂ È„Ó ·¯ ÔÓÊ ÔÈ˙ÓÓ ‰˙‡ ̇
ËȯÙ˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ‰·Î ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÆWindows Ï˘ ‰„·ډ ÔÁÏ¢
Æ˙È˘ ‰Ò ®‰ÏÁ˙‰© Start
Boot to Utility Partition ˙‡ ÔÓÒ ¨‰ÚÈÙÂÓ ÏÂÁ˙‡‰ È˜˙‰ ˙ÓÈ˘¯ ¯˘‡Î
ƺEnteræ ˘˜‰Â ®‰ˆÈÁÓ©
¨®Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙© Dell Diagnostics Ï˘ È˘‡¯‰ ËȯÙ˙‰ ÚÈÙÂÓ ¯˘‡Î
ÆÚˆ·Ï Íˆ¯· ‰˙‡˘ ‰˜È„·· ¯Á·
≥
¥
Drivers and ¯ Â Ë È Ï ˜ ˙ ‰ Ó Dell Ï ˘ Ô Â Á · ‡ ‰ ˙ È  Î Â ˙ ˙ Ï Ú Ù ‰
® ˙ Â ¯ È ˘ ‰ È Ï Î Â Ì È  ˜ ˙ ‰ ‰ È Ï ‰  Ó © Utilities
ÔÂÎÏ ®˙Â¯È˘‰ ÈÏΠÌÈ˜˙‰‰ ÈωÓ© Drivers and Utilities ¯ÂËÈϘ˙ ˙‡ ÒΉ
ÆÌȯÂËÈϘ˙‰
Æ˘„ÁÓ Â˙‡ ÏÚى ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ‰·Î
ÆÈ„ÈÈÓ ÔÙ‡· ºF12æ ˘˜‰ ¨Dell ÏÓÒ ÚÈÙÂÓ ¯˘‡Î
˙ÚÙÂ‰Ï „Ú ÔÈ˙Ó‰Ï Í˘Ó‰ ¨ÚÈÙÂÓ Windows ÏÓÒÂ È„Ó ·¯ ÔÓÊ ÔÈ˙ÓÓ ‰˙‡ ̇
ËȯÙ˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ‰·Î ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÆWindows Ï˘ ‰„·ډ ÔÁÏ¢
Æ˙È˘ ‰Ò ®ÏÁ˙‰© Start
Ô˜˙‰© IDE CD-ROM Device ˙‡ ÔÓÒ ¨‰ÚÈÙÂÓ ÏÂÁ˙‡‰ È˜˙‰ ˙ÓÈ˘¯ ¯˘‡Î
ƺEnteræ ˘˜‰Â ®IDE ‚ÂÒÓ CD-ROM
®IDE ‚ÂÒÓ CD-ROM Ô˜˙‰© IDE CD-ROM Device ˙¯˘Ù‡· ¯Á·
ƯÂËÈϘ˙Ó ÏÂÁ˙‡‰ ËȯÙ˙Ó
ÆÚÈÙÂÓ˘ ËȯÙ˙‰Ó ®¯ÂËÈϘ˙Ó ÏÂÁ˙‡© Boot from CD-ROM ˙¯˘Ù‡· ¯Á·
ÆResourceCD ËȯÙ˙‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„Î ± „Ϙ‰
ÆDell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„Î ≤ „Ϙ‰
øø Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙© Run the 32 Bit Dell Diagnostics ˙¯˘Ù‡· ¯Á·
¯Á· ¨˙Â·Â¯Ó ˙‡үȂ ˙Â˯ÂÙÓ Ì‡ Æ˙¯ÙÒÂÓÓ‰ ‰ÓÈ˘¯‰Ó ®Dell Ï˘ ˙ÂÈ·ÈÒ
ÆÍÏ˘ ‰Ó¯ÂÙËÏÙÏ ‰Óȇ˙Ó‰ ‰Ò¯È‚·
¯Á· ¨®Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙© Dell Diagnostics È˘‡¯‰ ËȯÙ˙‰ ÚÈÙÂÓ ¯˘‡Î
ÆÚˆ·Ï Íˆ¯·˘ ‰˜È„·‰ ‚ÂÒ·
±
≤
≥
¥
µ
∂
∑
∏
˙‡ ‰˘Ó ÂÊ ‰ÂÎ˙ ∫‰¯Ú‰
‰ÏÚÙ‰ ¯Â·Ú ÏÂÁ˙‡‰ Ûˆ¯
¨‰‡·‰ ‰ÏÚÙ‰· Æ„·Ï· ˙Á‡
̇˙‰· ÏÁ˙Â‡È ·˘ÁÓ‰
˙˜˙‰· ÂȈ˘ ÌÈ˜˙‰Ï
Æ˙ίÚÓ‰
π
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
156
support .euro.dell.com
˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈ¢‚˙‰ Ô¯˙Ù· ÂÚÈÈÒÈ˘ ˙¯Á‡ ˙Âȯ˘Ù‡
˙ÂÎÂ˙ ‡ ÌÈ˜˙‰ Ï˘
ÆÁÈ˘˜‰ ÔÂη Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙˜ÈÁÓÏ Â‡È·È Ìȇ·‰ ÌÈÎÈω‰ ∫·Ï ÌÈ˘
ÆÁÈ˘˜‰ ÔÂΉ Ï˘ ‰ÎÂÓ ‰Ó¯· ÏÂÁ˙‡ ÏÚÙ‰ ¨‰ÙÈ ÂÏÚ ‡Ï ÌÈӄ˜‰ ÌÈÎÈω‰ ̇
ÆÛÒÂ Ú„ÈÓÏ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ ˙˜˙‰Ï Íȯ„Ó· ÔÈÈÚ
‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ ˙˜˙‰Ï Íȯ„Ó‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰
ƉÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ ¯ÂËÈϘ˙Â
●
●
www.dell.com
Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙· ˘Ó˙˘‰Ï È˙Ó
¢Solving Problems¢ ÛÈÚÒ·˘ ˙˜Ȅ·‰ ˙‡ Úˆ· ¨·˘ÁÓ· ‰ÈÚ·· Ϙ˙ ‰˙‡ ̇
‰Ù˙˘ ÈÙÏ Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙ ˙‡ ÏÚى ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó‰≠· ®¢˙ÂÈÚ· Ô¯˙Ù¢©
¯Â˙ÙÏ ÍÏ ÚÈÈÒÏ ‰ÈÂ˘Ú Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙‰ ˙ÏÚÙ‰ ÆÈÎË ÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï Dell χ
˜ÙÒÏ ˙ÂÏÂÎÈ ˙˜Ȅ·‰ ˙‡ˆÂ˙ ¨Dell χ ‰Ù˙ ̇ ÆDell≠Ï ‰Ù˙˘ ÈÏ·Ó ‰ÈÚ·‰ ˙‡
ÆDell Ï˘ ‰ÎÈÓ˙‰Â ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÂˆÏ ·Â˘Á Ú„ÈÓ
∫˙‡·‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ Úˆ·Ï ÍÏ ˙¯˘Ù‡Ó Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙
ÏÎ Ï˘ ‡ „Á‡ Ô˜˙‰ Ï˘ ˙È˘È‡ ˙ÂÓ‡˙ÂÓ Â‡ ˙·Á¯ÂÓ ¨˙Â¯È‰Ó ˙˜Ȅ· Úˆȷ
ÌÈ˜˙‰‰
˙Ϙ˙ ‰·˘ ‰ÈÚ·Ï Ì‡˙‰· ˙˜Ȅ· ˙¯ÈÁ·
‰˜È„· ÏÈÚÙ‰Ï ˘È˘ ÌÈÓÚÙ‰ ¯ÙÒÓ ˙¯ÈÁ·
˙˜Ȅ· ˙‡ˆÂ˙ ˙‚ˆ‰
‰‡È‚˘ ¯Â˙ȇ ˙Ú· ‰˜È„· ˙ÈÈÚ˘‰
ÌÈ˜˙‰‰Â ˙˜Ȅ·‰ ˙‡ ¯‡˙Ó‰ ‰¯ÊÚ Ú„ÈÓ Ï‡ ˙ÂÂ˜Ó ‰˘È‚
‰Áψ‰· ÂÓÏ˘Â‰ ˙˜Ȅ·‰ ̇ ˙„ÈÚÓ‰ ·ˆÓ ˙Âڄ‰ ˙Ï·˜
Ô‰˘ÏÎ ˙ÂÈÚ· ¯˙‡ ̇ ‰‡È‚˘ ˙Âڄ‰ ˙Ï·˜
●
●
●
●
●
●
●
●
Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙ ˙ÏÚÙ‰
Ɖ„·ډ ˙ÏÈÁ˙ ÈÙÏ ‰Ï‡ ÌÈÎÈω ÒÈÙ„‰Ï ıÏÓÂÓ
ÒÎȉ Dell™ ·˘ÁÓ ˙‡ ˜Â„·Ï È„Î ˜¯ Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙· ˘Ó˙˘‰ ∫·Ï ÌÈ˘
Íˆ¯· Â˙‡˘ Ô˜˙‰‰˘ ‡„ ·˘ÁÓ‰ Ï˘ ‰¯Âˆ˙‰ Ú„ÈÓ ˙‡ ¯Â˜Ò ¨˙ίÚÓ‰ ˙¯„‚‰Ï
ÆÏÈÚÙ ·ˆÓ· ‡ˆÓ ˙ίÚÓ‰ ˙¯„‚‰· ‚ˆÂÓ ˜Â„·Ï
Í‰ Â˙‡˘ Ô˜˙‰‰˘ ‡„ ÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ˙¯Âˆ˙ ˙‡ ˜Â„· ¨˙ίÚÓ‰ ˙¯„‚‰Ï ÒΉ
ÆÏÈÚÙ ‡Â‰Â ˙ίÚÓ‰ ˙˜˙‰· ‚ˆÂÓ ˜Â„·Ï ÔÈÈÂÚÓ
155 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
Ȉ·˜ ÏÚ Á˜ÙÓ Âȇ ˙ίÚÓ‰ ¯ÂÊÁ˘ ÆÚ·˜ ÔÙ‡· ÍÏ˘ ÌȈ·˜Ï È·Ȃ Úˆ· ∫·Ï ÌÈ˘
ÆÌ˙‡ ¯ÊÁ˘Ó Âȇ ÌÈÂ˙‰
̄˜ ‰ÏÚÙ‰ ·ˆÓÏ ·˘ÁÓ‰ ¯ÂÊÁ˘
ÏÎ ˙‡ ¯Â‚Ò ¯ÂÓ˘ ¨Ì„˜ ‰ÏÚÙ‰ ·ˆÓÏ ·˘ÁÓ‰ ¯ÂÊÁ˘ ÈÙÏ ∫·Ï ÌÈ˘ ∫·Ï ÌÈ˘
˜ÂÁÓÏ Â‡ ÁÂ˙ÙÏ ¨˙Â˘Ï Ôȇ Æ˙ÂÁÂ˙Ù‰ ˙ÂÈÎÂ˙‰ ÏÎ ˙‡ ¯Â‚Ò ÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌȈ·˜‰
Æ˙ίÚÓ‰ ¯ÂÊÁ˘ ˙ÓÏ˘‰ ¯Á‡Ï „Ú Ì‰˘ÏÎ ˙ÂÈÎÂ˙ ‡ ÌȈ·˜
±
≤
≥
¥
µ
∂
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
154
support .euro.dell.com
Windows 2000
www.dell.com
Windows XP ≠ · ˙ Î ¯ Ú Ó ‰ ¯ Â Ê Á ˘ · ˘ Â Ó È ˘
¯ÈÊÁ‰Ï ÍÏ ¯˘Ù‡Ó‰ ¨˙ίÚÓ‰ ¯ÂÊÁ˘ ÈÏΉ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ Windows XP ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ
¨‰¯ÓÂÁ· ÌÈÈÂÈ˘ ̇ ®ÌÈÂ˙ Ȉ·˜ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÈÏ·Ó© ̄˜ ‰ÏÚÙ‰ ·ˆÓÏ ·˘ÁÓ‰ ˙‡
‰‡¯ ÆȈ¯ È˙Ï· ‰ÏÚÙ‰ ·ˆÓ· ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ¯È˙‰ ˙¯Á‡ ˙ίÚÓ ˙¯„‚‰ ‡ ‰ÎÂ˙
˙„‡ ÛÒÂ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï ±¥∞ ßÓÚ· ¢Windows XP Ï˘ ‰ÎÈÓ˙‰Â ‰¯ÊÚ‰ ÊίӢ
Æ˙ίÚÓ‰ ¯ÂÊÁ˘· ˘ÂÓÈ˘‰
153 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
152
support .euro.dell.com
·˘ÁÓ‰ ÍÂ˙·
±
www.dell.com
π
∏
∑
∂
≤
≥
¥
µ
151 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
¯Â¯È˜ Û‚ ÁÂÙÓ ˙ίÚÓ ∂
ÏÓ˘Á ˙˜ÙÒ‡ ∑
ÌÈÂËÈϘ˙ ÔÂÎ ∏
ÁÈ˘˜ ÔÂÎ ±
ÈÓÈ٠Ϙӯ ≤
‰ˆÈ¯Ù ˙¯˜· ‚˙Ó ≥
DVDØÌȯÂËÈϘ˙ ÔÂÎ π
˙ίÚÓ‰ ÁÂÏ ¥
‰ÏÈÚ ˙Ú·Ë µ
±
≤
≥
±
®≤© ¯Â¯Á˘ ÈˆÁÏ ±
‰ÏÈÚ ˙Ú·Ë ≤
‰ÁË·‡ Ï·Î ıȯÁ ≥
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
150
support .euro.dell.com
·˘ÁÓ‰ ‰ÒÎÓ ˙ÁÈ˙Ù
˙ÂÁÈË·‰ ˙‡¯Â‰ ˙‡ Úˆ· ¨‰Ê ÛÈÚÒ· ‰˘ÏÎ ÍÈω Úˆ·Ï ÏÈÁ˙˙˘ ÈÙÏ ∫˙¯ȉÊ
Æ˙ίÚÓÏ Ú„ÈÓ Íȯ„Ó·
www.dell.com
Æ®‰ÏÁ˙‰© Start ËȯÙ˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ‰·Î ±
ÌÈ˜˙‰‰Â ·˘ÁÓ‰ ̇ ÆÌÈÈ·ΠÂÈχ Ìȯ·ÂÁÓ‰ ÌÈ˜˙‰‰Â ·˘ÁÓ‰˘ ‡„ ≤
Ì˙‡ ‰·Î ¨·˘ÁÓ‰ ˙‡ ˙È·È΢ ˙Ú· ÈËÓ¡ ÔÙ‡· ·Π‡Ï ÂÈχ Ìȯ·ÂÁÓ‰
Æ˙ÚÎ
˜˙Ï ÔÎÓ ¯Á‡Ï ·˘ÁÓ‰Ó Ï·Î‰ ˙‡ ‰ÏÈÁ˙ ˜˙Ï ˘È ¨˙˘¯ Ï·Î ˜˙Ï È„Î ∫·Ï ÌÈ˘
ƯȘ· ˙˘¯‰ Ú˜˘Ó Â˙‡
Æ·˘ÁÓ‰Ó Ì‰˘ÏÎ ‰Èˆ˜ÈÂÓ˜ÏË È˜ ‡ ÔÂÙÏË È˜ ˜˙ ≥
ıÁÏ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÏÓ˘Á ÈÚ˜˘Ó ÂÈχ Ìȯ·ÂÁÓ‰ ÌÈ˜˙‰‰ ÏÎ ˙‡Â ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ˜˙ ¥
Æ˙ίÚÓ‰ ÁÂÏ Ï˘ ‰˜¯‡‰ Ì˘Ï ‰ÏÚÙ‰‰ ÔˆÁÏ ÏÚ
ÆÏÂÚÓ‰ ˙‡ ¯Ò‰ ¨È¯ÂÁ‡‰ ÁÂÏ· ‰ÏÈÚ‰ ˙Ú·Ë Í¯„ ÏÂÚÓ ˙˜˙‰ ̇ µ
ÈÙÏ ÏÓ˘Á‰ Ú˜˘Ó ·˘ÁÓ‰ ˙‡ „ÈÓ˙ ˜˙ ¨˙ÂÏÓ˘Á˙‰Ó ÚÓÈ‰Ï È„Î ∫˙¯ȉÊ
ƉÒÎÓ‰ ˙ÁÈ˙Ù
ƯÂȇ· ‚ˆÂÓ˘ ÈÙÎ ¨Â„Ȉ ÏÚ ·˘ÁÓ‰ ˙‡ Á‰ ∂
Áˢ Ï˘ Ó¢Ò ≥∞ ˙ÂÁÙÏ ≠ ÁÂ˙Ù‰ ‰ÒÎÓ· ÍÂÓ˙Ï È„Î Áˢ È„ ÌÈȘ ÈÎ ‡„ ∫·Ï ÌÈ˘
ÆÔÁÏ¢
∫·˘ÁÓ‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ Á˙Ù ∑
„È· ·˘ÁÓ‰ Ï˘ ÈÓȉ „ˆ· ¯Â¯Á˘‰ ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ ¨·˘ÁÓ‰ ·‚ χ ÍÈÙ˘Î ‡
ƉÈ˘‰ Í„È· ‰ÒÎÓ‰ Ï˘ ÔÂÈÏÚ‰ ˜ÏÁ‰ ˙ÎÈ˘Ó ÍÂ˙ ˙Á‡
˜ÏÁ‰ ˙ÎÈ˘Ó ÍÂ˙ ˙Á‡ „È· ·˘ÁÓ‰ Ï˘ ÈÏ‡Ó˘‰ „ˆ· ¯Â¯Á˘‰ ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ ·
ƉÈ˘‰ Í„È· ‰ÒÎÓ‰ Ï˘ ÔÂÈÏÚ‰
‰ÎÈ˘Ó· Á˙Ù ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˙Á‡ „È· ·˘ÁÓ‰ Ï˘ ÔÂ˙Á˙‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ ˜ÊÁ‰ ‚
ƉÈ˘‰ Í„È· ‰ÒÎÓ‰ ˙‡
149 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
ÌÈÙÒÂ ÌÈ˜˙‰ ‡ ˙ÂÎÂ˙ ˙˜˙‰
˙‡ ‡¯˜ ¨ÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ÌÚ Â˜ÙÂÒ ‡Ï˘ ̉˘ÏÎ ÌÈ˜˙‰ ‡ ˙ÂÎÂ˙ ÔȘ˙˙˘ ÈÙÏ
Ô˜˙‰‰ ‡ ‰ÎÂ˙‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ È„Î ˜ÙÒÏ ‰٠‡ ¨Ô˜˙‰Ï ‡ ‰ÎÂ˙Ï ‰ÂÂÏ‰ „ÂÚÈ˙‰
ÆÍ˙¢¯·˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓÏ ·˘ÁÓÏ ÌÈÓ‡Â˙
Æ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ÔȘ˙‰Ï ˙ÓÈÈÒ °„·Ή ÏÎ
ÔÂÁ·‡ ÈÏÎ ¨ÌȘÏÁ Ï˘ ‰ÙÏÁ‰Â ‰¯Ò‰ ÏÏÂÎ ¨ÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ˙„‡ ÛÒÂ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï
Drivers and ¯ÂËÈϘ˙· ¨ÁÈ˘˜‰ ÔÂÎ‰Ó ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó· ÔÈÈÚ ¨˙ÂÈÚ· Ô¯˙ÙÂ
ÆDell Support Ë¯Ëȇ‰ ¯˙‡ ‡ ®˙Â¯È˘ ˙ÂÈÎÂ˙ ÌÈ˜˙‰ ÈωÓ© Utilities
∫¯ Â Ë È Ï ˜ ˙ ‰ Ó ˘ Ó ˙ ˘ Ó Ï Í È ¯ „ Ó Ï ‰ ˘ È‚ Ì ˘ Ï
®˙Â¯È˘ ˙ÂÈÎÂ˙ ÌÈ˜˙‰ ÈωÓ© Drivers and Utilities ¯ÂËÈϘ˙‰ ˙‡ ÒΉ ±
ÆÔÂÎÏ
˙ÂÈÎÂ˙ ÌÈ˜˙‰ ÈωÓ© Drivers and Utilities ¯ÂËÈϘ˙· ˘Ó˙˘Ó ‰˙‡ ̇
ÚÈ„Â‰Ï È„Î ResourceCD Installation ÔÂÏÁ Á˙ÙÈÈ ¨‰¢‡¯‰ ÌÚÙ· ®˙Â¯È˘
ÆÏÈÁ˙‰Ï ˙„ÓÂÚ ¯ÂËÈϘ˙‰ ˙˜˙‰ ÈÎ ÍÏ
È„È≠ÏÚ ˙‚ˆÂÓ‰ ˙¢˜·Ï ·˘‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÍÈ˘Ó‰Ï È„Î ®¯Â˘È‡© OK ÏÚ ıÁÏ ≤
Ɖ˜˙‰‰ ˙ÈÎÂ˙
¨‡·‰ ͯ·© Welcome Dell System Owner ÍÒÓ· ®‡·‰© Next ÏÚ ıÁÏ ≥
Æ®Dell System Ï˘ ÌÈÏÚ·‰
∫Dell Support ¯ ˙ ‡ Ó ˘ Ó ˙ ˘ Ó Ï Í È ¯ „ Ó Ï ‰ ˘ È ‚ Ì ˘ Ï
Æwww.support.dell.com χ ¯Â·Ú ±
ÆÍ˙¢¯·˘ ·˘ÁÓ‰ ˙„‡ ÌÈ˯ÙÏ ¯˙‡· ˙¢˜·Ï ·˘‰ ≤
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
148
support .euro.dell.com
www.dell.com
‚ˆ‰Â ·˘ÁÓ‰ ˙ÏÚى ÏÓ˘Á‰ ÈÏ·Î ¯Â·ÈÁ
147 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
ÌÈϘӯ‰ ¯Â·ÈÁ
·˘ÁÓ· ̇ ∫‰¯Ú‰
ÒÈ˯ΠԘ˙ÂÓ Í˙¢¯·˘
ÌÈϘӯ‰ ˙‡ ¯·Á ¨ÚÓ˘
ÆÒÈ˯ÎÏ
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
146
support .euro.dell.com
VGA ¯ · Á Ó Â DVI ¯ · Á Ó Ì Ú Ì È ‚ ˆ È  ˘ · Ì È Î Ó Â ˙ ‰ Ì È Ò È Ë ¯ Î ¯ Â · Ú
„ÈÁÈ VGAØ„ÈÁÈ DVI
VGA ̇˙Ó ÌÚ VGA È‚ˆ È˘
www.dell.com
DVI
VGA
VGA
VGA
χ ¯·ÁÏ Íˆ¯· ̇ VGA ̇˙Ó· ˘Ó˙˘‰
ÆVGA È‚ˆ È˘
●
Ư˙ÂÈ Â‡ „Á‡ ‚ˆ χ ¯Â·ÈÁ ˙Ú· Ìȇ˙Ó‰ ¯·ÁÓ· ˘Ó˙˘‰
●
DVI È ¯ · Á Ó È  ˘ Ì Ú Ì È ‚ ˆ È  ˘ · Ì È Î Ó Â ˙ ‰ Ì È Ò È Ë ¯ Î ¯ Â · Ú
ÈÓ‡˙Ó ÈÓ‡˙Ó È˘ ÌÚ DVI È‚ˆ È˘
VGA
DVI È‚ˆ È˘
„Á‡ VGA ̇˙Ó ÌÚ DVI È‚ˆ È˘
DVI
DVI
DVI
VGA
VGA
È„Î VGA ÈÓ‡˙Ó È˘· ˘Ó˙˘‰
ÆDVI ȯ·ÁÓÏ VGA È‚ˆ È˘ ¯·ÁÏ
VGA
●
145 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
È„Î VGA ̇˙Ó· ˘Ó˙˘‰
ÆDVI ¯·ÁÓÏ VGA ‚ˆ ¯·ÁÏ
●
¯·ÁÏ È„Î DVI ȯ·ÁÓ· ˘Ó˙˘‰
Ư˙ÂÈ Â‡ „Á‡ DVI ‚ˆ χ
●
Ì È‚ ˆ È  ˘ ·  ‡ „ „  · ‚ ˆ · Ì È Î Ó Â ˙ ‰ „ È Á È ¯· Á Ó È Ï Ú · Ì È Ò È Ë ¯Î ¯Â · Ú
VGA ̇˙Ó
VGA
‰˜ÈÙ¯‚ ÒÈ˯ΠÍ˙¢¯· ˘È ̇ VGA≠‰ ̇˙Ó· ˘Ó˙˘‰
ÆVGA ‚ˆ χ ¯·Á˙‰Ï Íˆ¯·Â „„· ‚ˆ· ÍÓÂ˙‰
VGA È‚ˆ È˘Ï Y ϷΠ̇˙Ó
DVI È‚ˆ È˘Ï Y ϷΠ̇˙Ó
˘È ÍÏ˘ ‰˜ÈÙ¯‚‰ ÒÈ˯ÎÏ Ì‡ Ìȇ˙Ó‰ Y Ϸη ˘Ó˙˘‰
Ư˙ÂÈ Â‡ „Á‡ DVI ‚ˆÏ ¯·Á˙‰Ï Íˆ¯·Â „„· ¯·ÁÓ
●
●
˘È ÍÏ˘ ‰˜ÈÙ¯‚‰ ÒÈ˯ÎÏ Ì‡ Ìȇ˙Ó‰ Y Ϸη ˘Ó˙˘‰
Ư˙ÂÈ Â‡ „Á‡ VGA ‚ˆÏ ¯·Á˙‰Ï Íˆ¯·Â „ÈÁÈ ¯·ÁÓ
●
¯ÂÁ˘‰ ¯·ÁÓ‰Â È˘‡¯‰ ‚ˆÏ „ÚÂÈÓ ÏÂÁΉ ¯·ÁÓ‰ ªÌÈÚ·ˆ ÈÙÏ „„Â˜Ó ÌÈ‚ˆ‰ È˘ Ï·Î
˙Ú· Ìȯ·ÂÁÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ‚ˆ‰ È˘ ÏÚ ¨ÌÈ‚ˆ È˘· ‰ÎÈÓ˙ ¯˘Ù‡Ï È„Î ÆÈ˘Ó‰ ‚ˆÏ „ÚÂÈÓ
Æ·˘ÁÓ‰ ˙ÏÚÙ‰
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
144
support .euro.dell.com
‚ˆ‰ ¯Â·ÈÁ
www.dell.com
ÆÌÈί„ ¯ÙÒÓ· ‚ˆ‰ ˙‡ ¯·ÁÏ Í˙¯˘Ù‡· ¨ÍÏ˘ ‰˜ÈÙ¯‚‰ ÒÈ˯ÎÏ Ì‡˙‰·
A
B
C
D
Æ‚ˆÏ ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ¯·ÁÏ È„Î Â˜ÙÂÒ˘ Ϸη ‡ ̇˙Ó· ˘Ó˙˘‰Ï ˘È˘ ÔÎ˙ÈÈ ∫·Ï ÌÈ˘
143 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
˙˘¯‰ ϷΠ‡ Ì„ÂÓ‰ ¯Â·ÈÁ
̯‚Ï ÏÂÏÚ ˙ÈÂÙÏˉ ˙¯Â˘˜˙‰Ó Á˙Ó Æ˙˘¯‰ ̇˙ÓÏ Ì„ÂÓ Ï·Î ¯·Á˙ χ ∫·Ï ÌÈ˘
Æ˙˘¯‰ ̇˙ÓÏ ˜Ê
·˘ÁÓ· Ô˜˙ÂÓ Ì‡ ∫‰¯Ú‰
˙‡ ¯·Á ¨˙˘¯ ÒÈ˯ΠÍÏ˘
ÆÒÈ˯ÎÏ ˙˘¯‰ Ï·Î
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
142
support .euro.dell.com
Dell Precision™ 350 ·˘ÁÓ ˙˜˙‰
Í˙¢¯·˘
ÆÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ȇ¯Î ÔȘ˙‰Ï È„Î ÌÈ·Ï˘‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÍÈÏÚ
www.dell.com
¯·Îډ ˙„ϘӉ ¯Â·ÈÁ
141 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
ԇΠ˙‡Ê ¯˙‡
—Dell Premier Support Ï ˘ Ë  ¯ Ë  È ‡ ‰ ¯ ˙ ‡
premiersupport.dell.com
ø˘ÙÁÓ ‰˙‡ ‰Ó
˙Â¯È˘Ï ‰ÈÙ ·ˆÓ
ÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈÈÎË Ìȇ˘Â
˙ˆÂÙ ˙Âχ˘
ÌȈ·˜ ˙„¯Â‰
ÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ˙¯Âˆ˙ ˙„‡ ÌÈ˯Ù
ÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú ˙Â¯È˘ ‰ÊÂÁ
●
˙ίÚÓ Ú„ÈÓ Íȯ„Ó
˙ÂȯÁ‡ ˙„‡ Ú„ÈÓ
●
Windows XP Ï ˘ ‰ Î È Ó ˙ ‰ Â ‰ ¯ Ê Ú ‰ Ê Î ¯ Ó
Windows XP≠· ˘Ó˙˘‰Ï „ˆÈÎ
ÈÏ˘ ÌÈ˜˙‰‰Â ·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú „ÂÚÈ˙
˙„ÒÂÓ ¨ÌÈ‚¯‡· ˙ÂÁÂ˜Ï ˘ÂÓÈ˘Ï Ì‡˙‰ Dell Premier Support ¯˙‡
ÆÌȯÂʇ‰ Ïη ÔÈÓÊ ‰È‰È ‡Ï ‰Ê ¯˙‡ ÈÎ ÔÎ˙ÈÈ ÆÍÂÈÁÂ Ï˘ÓÓ
Help and Support ÏÚ ıÁÏ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ®ÏÁ˙‰© Start ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ
Æ®‰ÎÈÓ˙ ‰¯ÊÚ©
ÏÚ ıÁÏ ˙Ϙ˙ ‰· ‰ÈÚ·‰ ˙‡ Ìȯ‡˙Ó‰ ÌÈÏÈÓ Û¯Ȉ ‡ ‰ÏÈÓ „Ϙ‰
ÆıÁ‰ ÏÓÒ
Æ˙Ϙ˙ ‰· ‰ÈÚ·‰ ˙‡ ¯‡˙Ó‰ ‡˘Â‰ ÏÚ ıÁÏ
ÆÍÒÓ‰ ÏÚ ˙‚ˆÂÓ‰ ˙‡¯Â‰‰ ˙‡ Úˆ·
±
●
●
●
●
●
●
●
≤
≥
¥
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
140
support .euro.dell.com
ԇΠ˙‡Ê ¯˙‡
˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó‰ ÏÓÒ
ø˘ÙÁÓ ‰˙‡ ‰Ó
ÌȘÏÁ ÛÈÏÁ‰Ï ¯ÈÒ‰Ï „ˆÈÎ
ÌÈÈÎË ÌÈ˯ÙÓ
˙ίÚÓ ˙¯„‚‰ Ú·˜Ï „ˆÈÎ
˙ÂÈÚ· ¯Â˙ÙÏ „ˆÈÎ
●
˙ίÚÓ‰ ÁÂÏ· Ìȯ·ÁÓ‰ ̘ÈÓ
●
¯Â·Ú ¯˙ÂÈ· ÌÈÈ΄ډ ÌÈ˜˙‰‰ ÈωÓ
ÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰
ÈÎË ˙Â¯È˘Ï ˙ÂÚ‚Â‰ ˙Âχ˘Ï ˙·¢˙
˙ÈÎË ‰ÎÈÓ˙ÏÂ
ÌȯÁ‡ ÌÈ˘Ó˙˘Ó ÌÚ ÌÈÂÂ˜Ó ÌÈÂÈ„
˙ÈÎË ‰ÎÈÓ˙Â
Service ÏÏÂÎ ¨ÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú „ÂÚÈ˙
®˙Â¯È˘‰ Íȯ„Ó© Manual
●
●
●
●
www.dell.com
˙ίÚÓ‰ Ú„ÈÓ ˙ÈÂÂ˙
Æ·˘ÁÓ‰ ‰ÒÎÓ Ï˘ ˙ÈÓÈÙ‰ ÔÙ„· ˙Ó˜ÂÓÓ ˙ÈÂÂ˙‰
Dell Support — support.dell.com Ï ˘ Ë  ¯ Ë  È ‡ ‰ ¯ ˙ ‡
¯ÙÒÓ ˜ÙÒÓ support.dell.com ˙·Â˙η Dell Support Ï˘ Ë¯Ëȇ‰ ¯˙‡
∫̉ÈÈ· ¨ÌÈÂÂ˜Ó ÌÈÏÎ
ÌÈÂÂ˜Ó ÌÈү˜ ÌÈÙÈË ¨ÌÈÊÓ¯ — Knowledge Base
Dell Ï˘ ÌȯÁ‡ ˙ÂÁÂ˜Ï ÌÚ ÔÂÂ˜Ó ÔÂÈ„ — ˙ÂÁÂ˜Ï Ì¯ÂÙ
ÁÈ˘˜‰ ÔÂΉ ¨Ô¯ÎÈÊ Ô‚Π¨ÌÈ·Èί ¯Â·Ú ÌȂ¯„˘ ˙„‡ Ú„ÈÓ — ÌȂ¯„˘
‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓÂ
˙„‡ Ú„ÈÓ ˙ÂȯÁ‡ ¨‰Óʉ ·ˆÓ ¨¯˘˜ ˙¯ÈˆÈÏ Ú„ÈÓ — ˙ÂÁ˜Ϸ ÏÂÙÈË
ÌÈ˜È˙
‰ÎÂ˙ ÈÂ΄Ú ÌÈ˜È˙ ¨ÌÈ˜˙‰ ÈωÓ — ˙„¯Â‰
˙ÂÈÎË ˙¯ȘÒ ÌȯˆÂÓ È˯ÙÓ ¨·˘ÁÓ „ÂÚÈ˙ — ¯ÊÚ ¯ÓÂÁ
●
●
●
●
●
●
139 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
●
●
●
ԇΠ˙‡Ê ¯˙‡
¯ˆÂÓ Á˙ÙÓ ¯È‰Ó ˙Â¯È˘ „˜
●
‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔȘ˙‰Ï „ˆÈÎ
●
●
ÆÈÓ„˜‰ ÁÂω ˙Ï„ ˙Á˙ ÍÏ˘ ·˘ÁÓ· ˙ÂÓ˜ÂÓÓ ˙ÂÈÂÂ˙‰
‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ ¯ÂËÈϘ˙ ‰˜˙‰Ï Íȯ„Ó‰
Drivers ¯ÂËÈϘ˙· ˘Ó˙˘‰ ¨‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔȘ˙Ó ‰˙‡ ̇
ÈωÓ ˘„ÁÓ ÔȘ˙‰Ï È„Î ®˙Â¯È˘‰ ÈÏΠÌÈ˜˙‰‰ ÈωÓ© and Utilities
Æ·˘ÁÓ‰ ÌÚ Â˜ÙÂÒ˘ ÌÈ˜˙‰‰ ¯Â·Ú ÌÈ˜˙‰
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
138
support .euro.dell.com
www.dell.com
ÚÂÈÒ ڄÈÓ ¯Â˙ȇ
ƉÎÈÓ˙ ÈÏÎÎ ÍÏ ˙˜ÙÒÓ Dell≠˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ÌÈ˯ÂÙÓ ‰‡·‰ ‰Ï·Ë· ÌȯÂËÈϘ˙
ÆÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ÌÚ „ÁÈ Â˜ÙÂÒÈ ÌÈÙÒÂ ÌÈ·‡˘Ó˘ ÔÎ˙ÈÈ
ԇΠ˙‡Ê ¯˙‡
Ì È  ˜ ˙ ‰ È Ï ‰  Ó © Drivers and Utilities ¯ Â Ë È Ï ˜ ˙ ‰
Æ ® ® Ì È · ‡ ˘ Ó © ResourceCD Ì ‚ ‡ ¯ ˜  ˘ © ® ˙ Â ¯ È ˘ ˙ Â È  Î Â ˙ Â
ø˘ÙÁÓ ‰˙‡ ‰Ó
ÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú ÔÂÁ·‡ ˙ÈÎÂ˙
ÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú ÌÈ˜˙‰ ÈωÓ
ÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰ „ÂÚÈ˙
ÈÏ˘ ÌÈ˜˙‰‰ „ÂÚÈ˙
●
●
●
●
●
ÈωÓ ÔȘ˙‰Ï ¨„ÂÚÈ˙‰ χ ‰˘È‚ Ï·˜Ï È„Î ‰Ê ¯ÂËÈϘ˙· ˘Ó˙˘‰Ï Í˙¯˘Ù‡·
ÆÔÂÁ·‡ ÈÏÎ ÏÈÚÙ‰Ï Â‡ ˘„ÁÓ ÌÈ˜˙‰
¯È‰Ó ÔÂÈÚÏ ‰˜˙‰Ï Íȯ„Ó‰
137 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
●
●
ÌÈÈÈÚ ÔÎÂ˙ |
136
ÌÈÈÈÚ ÔÎÂ˙
±≥∑ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ÚÂÈÒ ڄÈÓ ¯Â˙ȇ
±¥± Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Í˙¢¯·˘ Dell Precision™ 350 ·˘ÁÓ ˙˜˙‰
±¥± Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ¯·Îډ ˙„ϘӉ ¯Â·ÈÁ
±¥≤ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ˙˘¯‰ ϷΠ‡ Ì„ÂÓ‰ ¯Â·ÈÁ
±¥≥ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ‚ˆ‰ ¯Â·ÈÁ
±¥∂ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ÌÈϘӯ‰ ¯Â·ÈÁ
±¥∑ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ‚ˆ‰Â ·˘ÁÓ‰ ˙ÏÚى ÏÓ˘Á‰ ÈÏ·Î ¯Â·ÈÁ
±¥∏ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ÌÈÙÒÂ ÌÈ˜˙‰ ‡ ˙ÂÎÂ˙ ˙˜˙‰
±¥π Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ·˘ÁÓ‰ ‰ÒÎÓ ˙ÁÈ˙Ù
±µ± Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ·˘ÁÓ‰ ÍÂ˙·
±µ≤ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ˙ÂÈÚ· Ô¯˙Ù
±µ≤ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ‰¯ÓÂÁ ‰ÎÂ˙ Ï˘ ˙ÂÓȇ˙≠ȇ ˙ÂÈÚ· Ô¯˙Ù
±µ≥ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Windows XP≠· ˙ίÚÓ‰ ¯ÂÊÁÈ˘· ˘ÂÓÈ˘
±µ¥ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Windows 2000≠· Ú„ȉ ‰¯Á‡‰ ‰·Âˉ ‰¯Âˆ˙· ˘ÂÓÈ˘
±µµ
±µµ
±µ∏
±µ∏
±µ∏
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙· ˘Ó˙˘‰Ï È˙Ó
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙ ˙ÏÚÙ‰
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ‰Ú¯˙‰ ÈÏÈψ
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ‰‡È‚˘ ˙Âڄ‰
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ÔÂÁ·‡ ˙ÂȯÂ
±∂≤ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ˙ˆÂÙ ˙Âχ˘
135 | Ì È  È È  Ú Ô ÎÂ ˙
˙‡¯˙‰Â ˙Âڄ‰ ¨˙¯ډ
Æ˙ÂÏÈÚÈ ¯˙È· ·˘ÁÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ÍÏ ÚÈÈÒÓ‰ ·Â˘Á Ú„ÈÓ ˙ÈÈˆÓ ‰¯Ú‰ ∫‰¯Ú‰
Ô˙È „ˆÈÎ ¯È·ÒÓ ¨ÌÈÂ˙ Ô„·Â‡ ‡ ‰¯ÓÂÁÏ È¯˘Ù‡ ˜Ê ÔÈÈˆÓ ‰Ú„‰ ÏÓÒ ∫·Ï ÌÈ˘
ƉÈÚ·‰ ˙‡ ÚÂÓÏ
Æ˙ÂÂÓ Â‡ ˙ÈÙ‚ ‰ÚÈ‚Ù ¨˘ÂÎ¯Ï ˜Ê Ï˘ ˙¯˘Ù‡ ˙ÈȈӉ ‰‡¯˙‰ ∫˙¯ȉÊ
˙·È˙ È˘‡¯Â ÌȯˆȘ
®ÌÈÁÂÓ ÔÂÏÈÓ© Glossary≠· ÔÈÈÚ ¨˙·È˙ È˘‡¯Â ÌȯˆȘ Ï˘ ‰‡ÏÓ ‰ÓÈ˘¯ ˙Ï·˜Ï
Æ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó·
Rev. A01
P/N 8T147
≤∞∞≤ ¯·Óˆ„
Dell Precision™ 350 ‰„Â·Ú ˙Á˙
¯È‰Ó Íȯ„Ó
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â
www.dell.com
support.euro .dell.com

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed