Boston SoundWare XS 5.1 Bruksanvisning

Add to My manuals
40 Pages

advertisement

Boston SoundWare XS 5.1 Bruksanvisning | Manualzz
Svenska
5.1 Surroundhögtalarsystem
Bruksanvisning /
säkerhetsanvisningar /
information om
överensstämmelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Satellite
Subwoofer
150Hz – 20kHz
40 - 150Hz
10 – 100 watts
—
Sensitivity:
85dB [SPL/2.8v at 1m]
—
Nominal Impedance:
8 ohms
—
5kHz
Woofer:
21/2” (64mm)
8” (203mm) Tweeter:
1/2” (13mm)
Dimensions: (H x W x D)
45⁄16 x 41⁄2 x 33⁄4”
(108 x 113 x 94mm)
121⁄4 x 113⁄16 x 159⁄16”
(310 x 284 x 395mm)
1 lb (.45kg)
20 lbs (9kg)
—
.
3
1
2
4
Subwoofer Amplifier
5
E
N
G
L
I
S
H
6
7
E
S
P
A
ñ
O
L
9.
10.
11.
12.
8
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Subwoofer
150Hz – 20kHz
40 - 150Hz
Rango de potencia de
amplificador recomendado:
10 – 100 vatios
—
Sensibilidad:
85dB [SPL/2,8v a1m]
—
Impedancia Nominal:
8 ohms
—
5kHz
60Hz - 180Hz 24dB/octava pasa bajo
21/2” (64mm)
8” (203mm) 1/2” (13mm)
—
Dimensiones:
(Alto x Ancho x Profundidad)
45⁄16 x 41⁄2 x 33⁄4”
(108 x 113 x 94mm)
121⁄4 x 113⁄16 x 159⁄16”
(310 x 284 x 395mm)
Peso:
1 lb (.45kg)
20 lbs (9kg)
E
S
P
A
ñ
O
L
.
9
E
S
P
A
ñ
O
L
1
2
10
Tornillo del
juego giratorio
Gira 40º
hacia abajo
Gira 20º a
cada lado
11
E
S
P
A
ñ
O
L
E
S
P
A
ñ
O
L
12
13
E
S
P
A
ñ
O
L
F
R
A
N
ç
A
I
S
9.
10.
11.
12.
14
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Satellite
Subwoofer
150Hz – 20kHz
40 - 150Hz
10 – 100 watts
—
—
8 ohms
—
5kHz
60Hz - 180Hz 24dB/octave, filtre passe-bas
100 watts RMS ; (250 watts crete) ; le circuit BassTrac®
élimine les distorsions
21/2” (64mm)
8” (203mm)
1/2” (13mm)
—
45⁄16 x 41⁄2 x 33⁄4”
(108 x 113 x 94mm)
121⁄4 x 113⁄16 x 159⁄16”
(310 x 284 x 395mm)
Poids :
1 lb (.45kg)
20 lbs (9kg)
F
R
A
N
ç
A
I
S
.
15
F
R
A
N
ç
A
I
S
17
F
R
A
N
ç
A
I
S
F
R
A
N
ç
A
I
S
18
19
F
R
A
N
ç
A
I
S
I
T
A
L
I
A
N
O
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
Subwoofer
150Hz – 20kHz
40 - 150Hz
—
85dB [SPL/2,8v a 1m]
—
8 ohm
—
5kHz
60Hz - 180Hz 24dB/ottava passabasso
21/2” (64mm)
8” (203mm)
Tweeter:
1/2” (13mm)
—
Dimensioni: (H x L x P)
45⁄16 x 41⁄2 x 33⁄4”
(108 x 113 x 94mm)
121⁄4 x 113⁄16 x 159⁄16”
(310 x 284 x 395mm)
Peso:
1 lb (.45kg)
20 lbs (9kg)
I
T
A
L
I
A
N
O
.
21
I
T
A
L
I
A
N
O
23
I
T
A
L
I
A
N
O
I
T
A
L
I
A
N
O
24
25
I
T
A
L
I
A
N
O
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
Varning! För att minska risken för brand eller
elektriska stötar bör utrustningen inte utsättas för regn
eller fukt.
Denna symbol på utrustningen visar faror som uppstår
av farlig spänning.
Denna symbol på utrustningen visar att
användaren bör läsa alla säkerhetsmeddelanden i
användarhandboken.
Denna symbol på utrustningen visar att utrustningen
måste lämnas till en separat uppsamlingsanläggning
för elavfall och inte slängas med hushållsavfallet.
Denna symbol på utrustningen visar dubbelisolering.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
26
Läs igenom anvisningarna.
Förvara anvisningarna på säker plats.
Var uppmärksam på alla varningsmeddelanden.
Följ alla anvisningar.
Använd inte utrustningen i närheten av vatten.
Rengör endast med hjälp av en torr trasa.
Blockera inte eventuella ventilationsöppningar. Montera
enheten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
Montera inte enheten nära värmekällor som element, spisar
eller annan värmealstrande utrustning (inklusive förstärkare).
Använd säkerhetskontakten Kontakten har två platta stift.
En jordad kontakt har två stift och en tredje jordande pinne.
Det breda stiftet eller den tredje pinnen förhindrar elektriska
stötar. Kontakta en elektriker om kontakten inte passar i
vägguttaget.
Se till att nätkabeln inte är i vägen eller kommer i kläm, i
synnerhet vid kontaktändar, skarvdon och utgångar från
utrustningen.
Använd endast tillbehör som rekommenderas av
tillverkaren.
Koppla ur utrustningen vid åskväder eller om den inte är
tänkt att användas under en längre tid.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Överlåt all service och reparation till kvalificerade
servicetekniker. Service kan vara nödvändig om
utrustningen har skadats, t.ex. om sladden eller kontakten är
trasig; om vätska har spillts ut över eller föremål har fallit ned
i utrustningen; om utrustningen har utsatts för regn, fukt,
slag eller stötar eller inte fungerar normalt.
Ha minst 50 mm luft runt främre och bakre delen och
sidorna av utrustningen så att det ventileras ordentligt.
Ventilationen ska inte blockeras genom att täcka över
ventilationsöppningarna eller lägga föremål som tidningar,
dukar, gardiner osv på eller runt utrustningen.
Placera inte levande ljus eller andra föremål med öppen
låga på utrustningen.
Utrustningen får inte utsättas för dropp eller stänk.
Inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, får ställas på
utrustningen.
Strömingången på baksidan av utrustningen eller kontakten
i väggen måste vara åtkomliga för att strömmen ska kunna
stängas av.
För att helt koppla bort utrustningen från nätströmmen, dra
ur strömkabeln från nätkontakten.
Strömkabelns nätkontakt ska vara lätt att komma åt.
Satellite
Subwoofer
Frekvensåtergivning:
150Hz – 20kHz
40 - 150Hz
Rekommenderad ström
för förstärkaren:
10 – 100 watts
—
Känslighet:
85dB [SPL/2,8v vid 1m]
—
8 ohm
—
Övergångsfrekvens:
5kHz
60Hz - 180Hz 24dB/oktav lågpass
Förstärkarens uteffekt:
—
100 watt RMS; (250 watt topp); BassTrac®-krets eliminerar
distorsion
Bashögtalare:
21/2” (64mm)
8” (203mm) Diskanthögtalare:
1/2” (13mm)
—
Mått: (H x B x D)
45⁄16 x 41⁄2 x 33⁄4”
(108 x 113 x 94mm)
121⁄4 x 113⁄16 x 159⁄16”
(310 x 284 x 395mm)
Vikt:
1 lb (.45kg)
20 lbs (9kg)
Introduktion
Tack för att du köper ett högtalarsystem med flera kanaler från Boston Acoustics. Dessa högtalare har komponenter av
hög kvalitet som ger det berömda Bostonljudet. SoundWare XS 5.1 passar utmärkt att använda som en 5.1-kanallösning i
hemmabio- eller musiksystem av hög kvalitet.
SoundWare XS 5.1-högtalarsystemet ger enastående klart ljud i dialog, musik och effekter, och bas som fyller hela rummet
från ett litet, smidigt paket. Kompakt drivplacering och kvalitet, och systemspecifik övergång garanterar en bred, enhetlig
spridning som täcker rummet helt. Alla högtalare har också MagnaGuard® magnetskydd som garanterar att högtalarens
magnetfält inte stör tv-bilden.
27
Packa upp systemet
Packa försiktigt upp systemet. Vid tecken på transportskada, kontakta genast din återförsäljare och/eller fraktföretaget. Spara
transportkartong och förpackningsmaterial för framtida bruk.
Placeringsalternativ
SoundWare-högtalaren kan monteras på väggen genom att använda de medföljande metallvarorna eller genom att helt
enkelt placera den på en hylla. Om den placeras på en hylla, kan du helt enkelt fästa gummifötterna som är självhäftande på
baksidan och ansluta högtalarkablarna.
Att sätta fast snurrhjulets montering
Om du planerar att använda monteringsbyglarna, ska du fästa pivotkulan vid högtalaren.
Använd de fyra medföljande skruvarna med platt huvud såsom visas i illustrationen.
Att montera väggbygeln
Byglar för att montera högtalarna på en platt väg eller i ett hörn medföljer. En sak som
inte medföljer är metallvaror för att fästa bygeln vid väggen. Orsaken till detta är att det
finns så många olika typer av ytor som högtalarna kan monteras på. Det kan till exempel vara en
vanlig torr väg som kanske har ett stift bakom sig. Det kan vara en träpanel eller till och med en
cementvägg. Det finns ingen typ av fästanordning vi kan tillhandahålla som skulle kunna fungera i
alla möjliga situationer. Därför ska du själv skaffa dig lämplig typ av fästanordning enligt den yta som
högtalaren ska monteras på. Du behöver fyra för varje högtalare. Om du inte är säker på vilken typ av fastsättningsanordning
du ska använda, ta med monteringsbygeln till din järnvaruaffär, beskriv väggen som du ska montera högtalaren på och be
dem rekommendera en lämplig fastsättningsanordning. Kom ihåg att ta hänsyn till högtalarnas vikt.
Högtalarsladdar
För mindre sträckor under 6 meter kan du använda en kabel med kaliber 18. För sträckor över 50 meter, ska du använda en
kabel med värdet 16.
Högtalaranslutningens polaritet
Alla högtalare i ett system måste anslutas med samma polaritet eller vara ”i fas”. Terminalerna på högtalarna SoundWare är
färgkodade för att identifiera anslutningarna “+” (röd) och “–” (svart). Alla kablar är markerade på något sätt så att du kan skilja
ledningarna från varandra. Märkningen kan vara en upphöjd kant i isoleringen på en ledning eller det kan vara en rand på
isoleringen eller en färgkodning. Använd markeringen på högtalarkablarna för att vara säker på att förstärkarterminalen ”+”
ansluts till högtalarens terminal ”+” och att ”-” alltid ansluts till ”-” vid varje anslutning.
Att ansluta högtalarna
Separera de två ledningarna i kabeln. Avlägsna cirka tre millimeter av isoleringen
från kabeländen. Tryck ned terminalen upptill för att öppna hålet för kabeln. Sätt
i kabeln och frigör terminalen för att fästa den. Se till att det inte hänger lösa
ledningar ut från kabeln. Obs: det finns en kanal på högtalarens baksida för att
kabeln ska löpa osynligt och städat bakom den. För kablar upp till 18 gauge.
Att montera högtalarna
1
Pivotinställningsskruv
2
28
Efter att ha installerat bygeln och anslutit högtalaren är resten mycket lätt att utföra.
1 Ställ högtalarens avrundade ände i bygeln och låt den glida tills den blockeras.
2 Alternativt – Sätt i och dra åt skruven för att fästa anordningen.
SoundWare-högtalarna pivoter. De kan lutas nedåt vertikalt 40 grader
från ursprungsläget. När du använder den platta väggmonteringsbygeln,
kan de pivotera 20 grader från sida till sida. (Obs: vid en hörninstallation,
går det inte att pivotera högtalaren från sida till sida.) Lossa på
pivotinställningsskruven framför pivotkulan, pivotera högtalaren i rätt läge
och dra åt skruven.
Pivoterar
ned 40˚
Pivoterar 20˚
åt båda hållen
Den SoundWare talare kan även monteras med hjälp av
den medföljande hörnet fäste.
.
Ansluta subwoofer
OBS: Strömmen går alltid till subwoofern såvida den inte är frånkopplad eller ändras till lägeoff med strömbrytaren som
finns på den bakre panelen. Auto-on-kretsen aktiverar eller inaktiverar endast strömförstärkaren. Se till att subwoofern och
receivern är frånkopplade när du gör anslutningen.
Strömförsörjning: Använd ett vägguttag eller särskilt eluttag när du kopplar in subwoofern. En del receivers har ett uttag.
Använd inte det. Dessa eluttag har inte den ström eller rätt isolering som krävs av en strömförstärkare, som den på din
förstärkare.
Välj ”subwoofer-yes” i receiverns inställningsmeny. Om mottagaren ger ett val av crossover filter frekvensanvändningen 150Hz
eller 120Hz. När förstärkaren är ansluten på det här sättet behöver den inte återskapa de svåra låga bassignalerna som kan
göra så att receivern får hörbar distorsion. I vissa fall kan det också bero på flera andra receiverinställningar. Vi rekommenderar
att du tittar i receiverns handbok för att få mer hjälp med detta.
Använd subwooferkabeln, som på bilden, för att ansluta den digitala receiverns LFE-subwooferutgång till subwoofern. Anslut
den andra änden till Line In-ingången.
digital receiver
förstärkare
Justera övergångskontrollen
Som utgångspunkt ställa in crossover kontroll på subwoofern till 180Hz. Finjustera övergångsinställningen för att få den
mjukaste blandningen med huvudhögtalarna. Den bästa inställningen av övergångskontrollen beror på högtalarens
placering och vad du själv föredrar.
29
Drift
Ström på/on/mute
Anslut subwooferns nätkabel till vägguttaget. Använd inte uttagen på baksidan av receivern. Ställ in strömbrytaren på önskad
inställning.
OFF – Subwoofern är av och ger inget ljud. Du kanske vill stänga av subwoofern om du inte använder den på ett tag eller om
du vill spara ström.
MUTE – Subwoofern slås på när den upptäcker en signal. Om ingen signal upptäcks på några minuter går den automatiskt in
i muttläge.
ON – Subwoofern är alltid på.
En LED-lampa mellan Power-brytaren och Polarity-brytaren visar vilket läge subwoofern är i.
OFF – Subwoofern är av
RÖD – MUTE (ingen signal upptäckt, förstärkare av)
GRÖN – PÅ (Signal upptäckt, förstärkare på)
Subwoofern går automatiskt in i muteläge efter några minuter när ingen signal upptäcks från systemet. Subwoofern slås
sedan PÅ så fort en signal upptäcks.
Övergångskontroll
Justerar frekvensen på subwooferns lågpassfilter.
Volymknappar
Vrid subwooferns Volume-kontroll till klockan 11-position. Om det inte kommer något ljud från subwoofern, kontrollera
nätkontakten, ström-brytaren och ingångskablarna. (Får kabelanslutarna ordentlig kontakt? Är nätkontakten ansluten till en
"live"mottagare, är subwoofern antingen i läge Auto eller På?)
Justera subwooferns Volym-kontroll tills du hör en matchning mellan huvudhögtalaren och subwoofern. Basresponsen bör
inte överta rummet, utan justeras så att den blandas naturligt i hela musikomfånget.
Polaritetskontroll
(0° eller 180°): Väljer vanlig (0°) eller inverterad (180°) fas för subwoofern. Ställ in den här brytaren för att ge full, dynamisk
bas. Fasens effekt blir mest hörbar med lågfrekventa truminstrument eller musik med en kontinuerlig basgång.
Underhåll och service
Alla ledningsanslutningar ska synas och rengöras eller förnyas minst en gång om året.
Om ett problem inträffar, kontrollera att alla anslutningar är rätt utförda, säkra och rena. Om ett problem inträffar i en
högtalare, dra om denna högtalare till en annan plats i systemet. Om problem kvarstår, ligger felet hos högtalaren. Om
högtalaren låter bra på den nya platsen, är detta en stark indikation på ett mer djupgående fel med elektroniken i systemet.
30
Om din högtalare skulle behöva service, kontakta din lokala Boston Acoustics-återförsäljare eller gå till bostona.com för en
lista över återförsäljare i ditt område.
Om subwoofern inte spelar upp, kontrollera att alla anslutare på kablarna får ordentlig kontakt och att nätkontakten är
ansluten till en "live"-mottagare.
Begränsad garanti
Boston Acoustics garanterar originalköparen av vårt SoundWare XS 5.1-system att de är fria från detekter vad beträffar material
och utförande under en period av 5 år från inköpsdatumet. Garantiperioden för de elektriska komponenterna i SoundWare XS
5.1 är 1 år.
Ditt ansvar är att installera och använda dem enligt den medföljande bruksanvisningen, att ombesörja en säker och varlig
transport till en auktoriserad Boston Acoustics-servicerepresentant, och att framlägga bevis på inköpet i form av ditt
inköpskvitto när du begär service.
Undantag från denna garanti är skada som uppstått till följd av våld, felaktig användning, felaktig installation, olyckor, frakt
eller reparationer/modifieringar som utförts av någon annan än en auktoriserad Boston Acoustics-servicerepresentant.
Denna garanti är begränsad till Boston Acoustics-produkten och omfattar ingen associerad utrustning. Denna garanti
omfattar inte kostnader för avlägsnande eller ominstallation. Garantin upphävs om serienumret har utplånats eller
förvanskats. Denna garanti ger dig specifika legala rättigheter, men du kan även ha andra rättigheter som varierar från delstat
till delstat.
Om service tycks vara nödvändig
Kontakta först den återförsäljare som du köpte produkten av. Om detta inte går, skriv till:
Boston Acoustics, Inc.
100 Corporate Drive
Mahwah, NJ 07430 USA
Eller kontakta oss via e-post:
USA: Japan: Asien och Stillahavsområdet:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Vi hör snarast av oss med råd om lämplig åtgärd. Om du skulle behöva returnera en SoundWare XS 5.1-högtalare till fabriken,
v.g. skicka den med förskottsbetald frakt. Efter reparationen skickar vi tillbaka den med förskottsbetald frakt inom USA och
Kanada.
Boston Acoustics strävar konstant efter att uppdatera och förbättra sina produkter. Specifikationerna och
tillverkningsdetaljerna kan ändras utan föregående meddelande.
31
32
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Spezifikationen
Satellite
Subwoofer
150Hz – 20kHz
40 - 150Hz
—
85dB [SPL/2.8v bei 1m]
—
Nominalimpedanz:
8 Ohm
—
Crossover-Frequenz:
Tiefpass
5kHz
60Hz - 180Hz 24dB/Oktave 21/2” (64mm)
8” (203mm) Tweeter:
1/2” (13mm)
—
45⁄16 x 41⁄2 x 33⁄4”
(108 x 113 x 94mm)
121⁄4 x 113⁄16 x 159⁄16”
(310 x 284 x 395mm)
1 lb (.45kg)
20 lbs (9kg)
.
33
1
2
34
Pivot Set
Screw
Verstärker
35
36
37
38

advertisement

Related manuals

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed