Manual - Blue Power Charger GX 1P 20
NEDERLANDS
Blue Power Charger IP 20
Input voltage range
12/7 12/10 12/15
28
13,2
26,4
24 / 36 / 55
16 / 24
√
√
5/8
10 / 15 / 20
10 / 10
Weight (kg)
Dimensions (h x w x d in mm)
14,4 V
14,4 V
13
12
I (%)
IP 20
1,3
1,3
100
50 x 85 x 200
50 x 85 x 200
80
bulk
60
STANDARDS
Safety
EN 60335-1, EN 60335-2-29
40
Emission
EN 55014-1, EN 61000-3-2
20
Immunity
EN 55014-2, EN 61000-3-3
0
Fig. 1
14,0 V
13,2 V
float
(max
24 h)
storage
(1 week)
aluminium (blue RAL 5012)
15
U (V)
14
28,8
14
Operating temp. range
45-65 Hz or DC
14,4
7 / 10 / 15
4-stage adaptive
24/8
90-265 VAC or 90-350 VDC
24/5
storage
(1 week)
Blue Power IP20 batteriladdare laddar och underhåller bly-syra batterier och förser
användarna anslutna till batteriet med kraft.
DC kablarna är monterade med batteriklämmor för mobil användning. Ett par
ringterminaler för 10 mm skruvmontering medföljer för permanent installation.
Toppmodern mikroprocesser styr laddningsalgoritm
Anpassningsbar 4-stegs laddningskarakteristik: bulk - absorption - float - lagring
Blue Power IP20 laddare är försedd med ett mikroprocessorstyrt, anpassningsbart
batterihanteringssystem. De anpassningsbara egenskaperna kommer automatiskt att
optimera processen relativt det sätt som batteriet används på.
Rätt laddningsmängd: variabel absorptionstid
När enbart mindre urladdningar förekommer, hålls absorptionstiden nere för att
förhindra överladdning av batteriet. Efter en större urladdning ökar absorptionstiden
automatiskt för att säkerställa att batteriet laddas fullt ut.
Mindre underhåll och föråldring när batteriet inte används: Lagringsinställning
Efter absorptionsperioden, växlar Blue Power IP20 laddaren över till floatladdning och
därefter, om batteriet inte är utsatt för urladdning, sätter lagringsinställningen in. I
lagringsläge minskar floatspänningen till 2.2 V/cell (13.2 V för 12 V batteri) för att
minimera gasning av och korrosion på de positiva plattorna. En gång i veckan höjs
spänningen tillbaka till absorptionsnivån för att ’utjämna’ batteriet. Denna egenskap
förhindrar stratifiering av elektrolyten och sulfatering, en huvudorsak till tidigt fel i
batteriet.
Installations och användningsinstruktion
1. Batteriladdaren måste installeras i ett välventilerat utrymme nära batteriet (men inte
ovanför batteriet på grund av eventuell korrosiv gas!)
2. Anslut batteriklämmorna eller terminalringarna på batteriet: Minuskabeln(svart) till
minuspolen (-) på batteriet, pluskabeln (röd) till plus (+) polen på batteriet.
3. Sätt in nätkabeln i vägguttaget. Laddningscykeln kan starta nu.
LED indikering
Den gröna LED lampan lyser när laddaren är ansluten till en nätet.
Den gula LED lampan blinkar snabbt under bulkladdningen och långsammare under
absorptionsladdningen. Den gula LED lampan lyser med stadigt ljus när
laddningscykeln är slutförd
Säkerhetsbestämmelser och åtgärder
1. Installera laddaren enligt anvisningarna.
2. Använd aldrig laddaren på platser där det föreligger risk för gas eller
dammexplosioner.
3. Anslutnings och säkerhetsåtgärder måste utföras enligt lokalt gällande
bestämmelser.
4. I händelse av omkastad polaritet, utlöser säkringen. Kontrollera polariteten före
utbyte av säkringen
Lär dig mer om batterier och batteriladdning
För att lära dig mer om batterier och laddning av batterier hänvisas till vår bok ‘Energy
Unlimited’ (Obegränsad Energi) (tillgänglig kostnadsfritt från Victron Energy och kan
laddas ner från www.victronenergy.com). För mera information om anpassningsbar
laddning hänvisar vi till Teknisk Information på vår hemsida.
: 05
: 4 May 2010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed