Line Interactive UPS
EN PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EN •
•
•
•
•
•
•
•
•
o
•
o
o
o
Outdoor. EN USB Cable (for VI 1000/1500/2000 (for VI 1500/2000 LCD EN Input voltage
Output voltage Battery mode indicator
VI 1000 LCD Output receptacles
Output receptacles
Output receptacles
EN EN •
•
•
•
•
•
•
•
5 min EN DE PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DE •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DE USB‐Kabel IEC Kabel
Wartungsanleitung DE DE Telefon oder Modem
DE DE •
•
•
•
7. Softwareinstallation auf Ihrem Computer •
•
•
•
•
1×12 V/9 Ah 5 Minuten 18 Minuten DE FR PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD Manuel de démarrage rapide EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR RU/UA/BY/PL/CZ/HR/HU/BG/KZ/SR •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FR •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FR Câble USB Guide d'installation FR FR VI 1000 LCD VI 1500/2000 LCD Port USB
FR FR •
•
•
•
•
•
•
10 min 15 min 18 min 20 min FR ES PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ES •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ES Cable USB entrada CA CD del programa ES ES VI 1000 LCD ES ES 6. Alarma sonora del SAI •
•
•
•
•
•
•
•
•
5 min 10 min 15 min 18 min 20 min ES ES IT PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IT •
•
•
•
•
•
•
•
•
IT Cavo IEC
Guida di avvio rapida IT IT Ingresso CA
IT IT •
•
•
•
•
•
•
•
220/230/240 VAC 162~290 V AC 50/60 Hz (Rilevamento automatico) +/‐10% 50 o 60 Hz +/‐1 Hz Tipico 2‐6 ms, 10 ms max. Onda sinusoidale simulata 12V / 7Ah x 2 IT UPS interactiva PT PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PT •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PT Cabo USB Cabo IEC
(apenas para VI (apenas para VI 1500/2000 LCD) PT PT VI 1000 LCD VI 1500/2000 LCD PT PT •
•
•
•
•
•
•
•
10 min 15 min 18 min 20 min PT PT PT SE PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD Snabbstartguide EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR RU/UA/BY/PL/CZ/HR/HU/BG/KZ/SR •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SE •
•
•
•
•
•
•
•
•
o
o
o
o
Utomhus. •
SE UPS‐enhet USB‐kabel AC SE SE VI 1000 LCD VI 1500/2000 LCD Utmatning honuttag
Utmatning honuttag
Utmatning honuttag
eller telefon
eller telefon
SE •
•
•
•
7. Programinstallation på din dator •
•
•
•
•
VI 1500 LCD 1500 VA / 900 W 18 min 20 min SE FI PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD Pikaopas EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR RU/UA/BY/PL/CZ/HR/HU/BG/KZ/SR TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FI •
•
•
•
•
•
•
•
•
o
•
o
o
o
FI Pikaopas Huolto‐opas FI FI VI 1000 LCD Pistorasiat
Pistorasiat
Pistorasiat
Virransyöttö
Virransyöttö
FI •
•
•
•
•
•
•
FI NO PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Symbolet Φ på typeskiltet er et fase‐symbol. •
•
•
NO •
•
•
Maks omgivelsestemperatur er 40°C. •
•
•
•
•
•
Ikke lagre eller bruk dette utstyret under følgende forhold: o
o
•
o
o
o
Utendørs. NO 1. Innledning UPS enhet USB‐kabel IEC‐kabel
Strømkabel (kun for VI (kun for VI 1500/ Hurtigstart‐guide NO VI 1000 LCD VI 1500/2000 LCD Utgangskontakter
Utgangskontakter
Utgangskontakter
Sikring
Modem eller telefon Sikring Modem eller telefon NO •
•
•
•
220/230/240 VAC 162~290 VAC 50/60 Hz (Auto sensing) +/‐10% 50 eller 60 Hz +/‐1 Hz Typisk 2‐6 ms, 10 ms maks. Simulert sinuskurve 12V/ 7Ah x 2 NO Hat Etkileşimli UPS PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD Hızlı Çalıştırma Kılavuzu EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR RU/UA/BY/PL/CZ/HR/HU/BG/KZ/SR BU TALİMATLARI SAKLAYIN – Bu kılavuz; UPS ve pillerin kurulum ve bakımı esnasında uyulması gereken PowerWalker VI 450/650/850/1000/1500/2000 LCD modelleri için önemli talimatları içermektedir. •
Bu ürün, kişisel bilgisayarlar için özel olarak tasarlanmış olup herhangi bir yaşam destek sistemi ve diğer spesifik önemli ekipmanda kullanılması tavsiye edilmemektedir. •
Bu ekipman, daha önce eğitim almamış herhangi biri tarafından çalıştırılabilir. •
Saç kurutma makinesi gibi ev aletlerini UPS yuvalarına takmayın. •
Bu birim, kontrollü bir ortamda kurulum için düşünülmüştür (sıcaklık kontrollü, iletken kirleticilerden arınmış kapalı alan). Sabit ya da akış halindeki suyun veya aşırı nemliliğin bulunduğu yerlerde UPS’i kurmaktan kaçının. •
Elektrik çarpması riski, kapağını çıkarmayın. İçinde kullanıcı tarafından onarabilecek parça yok. Onarım için yetkili servis personeline müracaat edin. •
Şebeke elektrik prizi; ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır. UPS’i AC girişinden ayırmak için, fişi şebeke elektrik prizinden çıkarın. •
Eğer UPS uzun süreyle saklanacak ise, bir tam batarya boşalımını önlemek için, ayda bir 24 saat süreyle pillerin yeniden şarj edilmesi önerilir (şebeke elektriğini UPS’e bağlayıp anahtarı “AÇIK” konumuna getirerek) . •
Lütfen UPS’i nominal yük kapasitesinin üzerinde kullanmayın. •
UPS; bir/iki yüksek kapasiteli pil içerir. Bu nedenle gövde açılmamalıdır, aksi takdirde elektrik çarpması gibi tehlikelere yol açacaktır. Eğer herhangi bir dahili revizyon veya pilin değiştirilmesi gerekiyorsa, distribütör ile irtibata geçin. •
UPS’in (KGK – Kesintisiz Güç Kaynağı) dahili kısa devresi; elektrik çarpması veya yangın gibi tehlikelere yol açabilir, bu nedenle, elektrik çarpması gibi tehlikelerden kaçınmak için hiçbir su kabı (bir su bardağı gibi) UPS’in üstüne konulmamalıdır. •
Pil veya pilleri bir ateşin içine atmayın. Pil patlayabilir. •
Pil veya pilleri açmayın ya da bozmayın. Açığa çıkan elektrolit, göz ve cilt için zararlıdır. Bu zehirli olabilir. •
Anma değeri etiketi üzerindeki Φ simgesi, faz sembolünü temsil etmektedir. •
Bir pil, elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski ortaya çıkarabilir. Aşağıdaki uyarılara, piller üzerinde çalışıyorken uyulmalıdır: •
Saat, yüzük ve diğer metal nesneleri elinizden çıkarın. •
Yalıtılmış tutamaklı aletleri kullanın. •
Pillerin bakımı; piller konusunda bilgili personel tarafından ve gerekli önlemlerle yerine getirilmeli ve denetlenmelidir. Yetkisiz personeli pillerden uzakta tutun. •
Pilleri değiştirirken, aynı tip ve sayıda kapalı kurşun‐asitli bataryalar ile değiştirin. •
Maksimum ortam sıcaklığı 40°C’dir. •
TR Tedarikçi tarafından önceden yüklenmiş olan bu pilli takılabilir tip A ekipmanı, operatör tarafından kurulabilir ve meslekten olmayan bir kimse tarafından çalıştırılabilir. •
Bu donatımın kurulumu esnasında, UPS'in kaçak akımlarının ve takılı yüklerinin toplamının 3,5 mA’yı geçmemesi sağlanmalıdır. •
Dikkat, elektrik çarpması tehlikesi. Ayrıca, bu birimin şebeke elektriği ile bağlantısının kesilmesi ile, pilden gelen elektrik nedeniyle tehlikeli voltaj hala erişilebilir durumda olabilir. Bu nedenle, UPS içinde bakım ya da onarım çalışması gerekli olduğunda, pilin güç kaynağı, pilin artı ve eksi uçlarında bağlantısı kesilmelidir. •
UPS’yi besleyen şebeke soket çıkışı; UPS’in yakınına kurulmalı ve kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. •
Aygıttan duman çıkışının olması durumunda, lütfen hızlıca güç kaynağını kesin ve distribütör ile irtibata geçin. •
Aşağıdaki ortamlardan herhangi birinde bu ürünü bulundurmayın ve kullanmayın: o
o
Yanıcı gaz, aşındırıcı madde veya ağır toz olan herhangi bir alanda. Olağanüstü yüksek veya düşük sıcaklığa (40˚C’nin üstü ya da 0˚C’nin altı) ve % 90’dan daha fazla nemliliğe sahip herhangi bir alanda. o
Doğrudan güneş ışığına maruz ya da herhangi bir ısıtma cihazı yakınında herhangi bir alanda. •
o
Ciddi titreşimleri olan herhangi bir alanda. o
Açık alanda. Yakın çevrede meydana gelen bir yangın durumunda, kuru güçlü söndürücüler kullanın. Sıvı söndürücülerin kullanımı elektrik çarpması tehlikesine yol açabilir. Bu ürün, AB'deki güvenlik ve çevre düzenlemelerine uygundur. Ürününüzün kullanım ömrü dolduğunda, lütfen ilgili tüm bileşenlerin geri dönüşüme dahil olmasını sağlayın. Piller ve şarj edilebilir pilleri evsel atıklarınızla birlikte atmayın! Lütfen yerel geri dönüşüm noktanıza verin. Çevreyi hep birlikte koruyabiliriz. 1. Giriş TR PowerWalker VI serisi, akıllı ve kompakt bir hat etkileşimli UPS serisidir (Kesintisiz Güç Kaynağı) ve bilgisayarınızı veya hassas elektronik cihazlarınızı tam güç kesintileri dahil olmak üzere her türlü güç sorunundan korumak için tasarlanmıştır. Takılan herhangi bir cihazın daha uzun ve daha güvenilir şekilde çalışmasını sağlayan özelliklere sahiptir. 2. Yeşil konsept tasarım PowerWalker VI 450/650/850/1000/1500/2000 LCD serisi, çeşitli faydalar sağlayan mod değiştirmeli şarj özelliğine sahiptir: • Şarj verimini %80'in üzerine çıkararak geleneksel UPS'lerden daha fazla enerji tasarrufu sağlar • Pilin %90 düzeyinde şarj olması için yalnızca 4 saat gereklidir, şarj süresi %50 kısaltılır • Pilin şarjı esnasında ısı üretimini azaltarak daha uzun bir pil ömrü sunar • Güvenilirliği artırır ve tasarruf edilmesine yardımcı olur 3. Paket İçeriği Paketin içinde aşağıdaki öğeler bulunmalıdır: UPS Ünitesi USB Kablosu IEC Kablosu
AC Girişi Güç Kablosu (yalnızca VI (yalnızca VI 1500/ 1000/1500/2000 LCD 2000 LCD için) için) Yazılım CD'si Hızlı Çalıştırma Servis Kılavuzu Kılavuzu 4. Ürüne Genel Bakış Ön Panel: LCD panel: Güç anahtarı Arka Panel: VI 450/650/850 LCD Giriş voltajı
Çıkış voltajı
AC modu göstergesi
Pil modu göstergesi
Yük seviyesi göstergesi, yanıp sönme aşırı yüklenmeyi gösterir
Pil kapasite göstergesi, yanıp sönme pilin azaldığını gösterir
Çıkış yuvaları
Çıkış yuvaları
Çıkış yuvaları
AC girişi
AC girişi
AC girişi
Modem veya telefon ani yükselme koruması
USB bağlantı noktası
Kesici Devre kesici
Modem veya telefon ani Devre kesici Modem veya telefon ani yükselme koruması
yükselme koruması
USB bağlantı noktası
USB bağlantı noktası
4. Kurulum ve İlk Çalıştırma Kurulum öncesinde lütfen üniteyi inceleyin. Herhangi bir hasar bulunmadığından emin olun. I: Yerleştirme ve Saklama Şartları UPS'i aşırı toz almayan ve yeterli hava akışının mevcut olduğu korumalı bir alana yerleştirin. Etkileşimden korumak için lütfen UPS ile diğer üniteler arasında en az 20 cm boşluk bırakın. Sıcaklığın 0‐40° C aralığında olmadığı ve nemin %0‐90 BN'yi aştığı yerlerde UPS'i kullanmayın. II: Elektrik Bağlantısı ve Şarj AC giriş kablosunu prize takın. En iyi sonucu elde etmek için ilk kullanımdan önce pilin en az 4 saat şarj edilmesini tavsiye ederiz. Ünite, elektrik şebekesine bağlıyken pilini şarj eder. III: Yükleri bağlama Yükleri, UPS'in arka panelindeki çıkış yuvalarına bağlayın. UPS ünitesinin güç anahtarını açtığınızda UPS'e bağlı cihazlar, UPS ünitesi tarafından korunacaktır. UPS'e bir anahtarlı uzatma kablosu veya aşırı gerilim koruyucu takmayın.
IV: Ani Yükselme Koruması için Modem veya Telefonu Bağlama Tek bir modem veya telefon hattını UPS ünitesinin arka panelindeki ani yükselme korumalı "IN" çıkışına bağlayın. Başka bir telefon hattı kablosuyla "OUT" çıkışı ile bilgisayarı birbirine bağlayın. V: USB Kablosunu Bağlama UPS'in istenmeyen bir şekilde kapatılması ve çalıştırılması gibi UPS'le ilgili durumları donanımla gelen yazılımı kullanarak takip etmek için UPS ile bilgisayarı donanımla gelen USB kablosuyla bağlayın. KESİNLİKLE bir lazer yazıcı veya tarayıcıyı UPS ünitesine bağlamayın motorlu cihazlar tarafından üretilen ani akım ünitenin zarar görmesine neden olabilir. TR VI: Üniteyi Açma/Kapatma Güç anahtarına basarak UPS ünitesini açın. Güç anahtarına yeniden basarak UPS ünitesini kapatın. 6. UPS'ten gelen sesli alarm •
UPS, güç desteği sağlamak için AC modundan Pil Moduna geçtiğinde: 10 saniyede bir ses verir Pil azaldığında: her saniyede bir ses verir UPS aşırı yüklendiğinde: 0,5 saniyede bir ses verir Pil arızalandığında: 2 saniyede bir ses verir Diğer arızalarda: Sürekli ses verir •
•
•
•
7. Yazılımın Bilgisayarınıza Kurulması •
Donanımla birlikte gelen CD'yi kullanın ViewPower yazılımını kurmak için ekrandaki talimatları takip edin. •
Yazılım başarıyla kurulduktan sonra, UPS ile iletişim kurulmuştur ve sistem tepsisinde turuncu bir simge görünür. •
Monitörü kullanmak için (yukarıdaki gibi) simgeyi çift tıklatın. •
Bilgisayarınızdan UPS'in kapanması/açılmasını planlayabilir ve UPS'in durumunu takip edebilirsiniz. •
Ayrıntılı talimatlar için lütfen yazılımdaki e‐kılavuza başvurun. 8. Teknik özellikler Model KAPASİTE GİRİŞ Voltajı Voltaj Aralığı Frekans Aralığı ÇIKIŞ Voltaj Regülasyonu Aktarım Süresi Dalga biçimi Koruma PİL Tip ve Numara Şarj Süresi Koruma Destek Süresi (tahmini 120W) FİZİKSEL LCD Gösterge Boyut (DxExY) ORTAM Nem Gürültü Düzeyi Model KAPASİTE GİRİŞ Voltajı Voltaj Aralığı Frekans Aralığı ÇIKIŞ Voltaj Regülasyonu Frekans Aralığı Aktarım Süresi Dalga biçimi PİL Tip ve Numara Şarj Süresi Koruma Destek Süresi (tahmini 240W) FİZİKSEL LCD Gösterge Boyut (DxExY) ORTAM Nem Gürültü Düzeyi 220~240 VAC 162~290 VAC 50/60Hz±1Hz +/‐10% Tipik 2‐6 ms, 10 ms maks. Simüle Edilmiş Sinüs Dalgası Kısa devre ve aşırı yük koruması 12V / 4,5Ah x 1 5 dak. 12V/ 7Ah x 1 %90 kapasite için 4‐6 saat Deşarj ve aşırı şarj koruması 10 dak. 12V/ 9Ah x 1 15 dak. Giriş/çıkış voltajı, AC modu, Yük seviyesi, Pil kapasitesi 287mm x 100mm x 142mm 0‐40° C'de %0‐90 BN (yoğuşmasız) 40 dB'den az VI 1000 LCD 1000 VA / 600 W 220/230/240 VAC 162~290 VAC 50/60 Hz (Otomatik algılama) +/‐10% 50 veya 60 Hz +/‐1 Hz Tipik 2‐6 ms, 10 ms maks. Simüle Sinüs Dalgası 12V/ 7Ah x 2 11 dak. 12V/ 9Ah x 2 12V/ 9Ah x 2 %90 kapasite için 4‐6 saat Aşırı yük, deşarj ve aşırı şarj koruması 18 dak. 20 dak. Giriş/çıkış voltajı, AC modu, Yük seviyesi, Pil kapasitesi 350x146x160 mm 397mm x 146mm x 205 mm 0‐40° C'de %0‐90 BN (yoğuşmasız) 40 dB'den az Линейно‐интерактивный ИБП PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD RU •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RU •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RU RU Задняя панель: VI 450/650/850 LCD VI 1500/2000 LCD телефона или модема
телефона или модема
USB‐порт
RU •
•
•
•
•
•
•
•
5 мин 10 мин 15 мин 11 мин 18 мин 20 мин RU RU RU UA PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UA •
•
•
•
•
•
•
•
•
3. Комплект поставки В комплект поставки входять наступні компоненти: користувача Передня панель: РК панель Вимикач електроживлення Задня панель: VI 450/650/850 LCD UA VI 1500/2000 LCD UA UA утворений пристроями з мотором , може спричинити пошкодження ДБЖ. •
•
•
•
•
•
•
Ви можете запланувати вимикання/запуск ДБЖ та контролювати статус ДБЖ через ПК. •
VI 450 LCD 450 VA / 240 Вт VI 650 LCD 650 VA / 360 Вт VI 850 LCD 850 VA / 480 Вт 5 хв. 10 хв. 15 хв. VI 1500 LCD 1500 VA / 900 Вт VI 2000 LCD 2000 VA / 1200 Вт 18 хв. 20 хв. UA UA UA BY Важныя інструкцыі па бяспецы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Дадзены выраб прызначана для персанальных кампутараў і не рэкамендуецца яго ўжываць у сістэмах жыццезабеспячэння і іншым адказным абсталяванні. Любы чалавек можа эксплуатаваць дадзенае абсталяванне без папярэдняй падрыхтоўкі. Не падлучайце побытавыя прылады, напрыклад, фены для сушкі валасоў, у гнёзды ББС. Дадзены блок прызначаны для ўсталёўкі ў памяшканнях з рэгулёўнай атмасферай (рэгулёўная тэмпература, атмасфера вольная ад токаправодных прымешак). Не мясцуйце ББС у памяшканнях са стаячай, бягучай вадой ці залішняй вільготнасцю. Не здымайце вечка: небяспечная напруга. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. Побытавая разетка павінна быць побач з абсталяваннем у даступным месцы. Для адключэння ББС ад сеткі зменнага току вымайце відэлец з разеткі. Калі блок не выкарыстоўваецца працяглы час, рэкамендуецца перазараджваць акумулятары (падлучыўшы блок да сеткі і ўключыўшы сілкаванне) раз у месяц на працягу 24 гадзін, каб выключыць поўны разрад. Блок разлічаны вылучна для працы з намінальнай магутнасцю нагрузкі. Блок складаецца з аднаго/двух акумулятараў вялікай ёмістасці. Таму не варта адкрываць корпус, каб пазбегнуць паразы токам. Калі трэба адрамантаваць ці замяніць акумулятар, звяртайцеся да дыстрыбутару. Унутранае кароткае замыканне ў блоку стварае небяспека паразы токам ці пажару, таму не стаўце на яго ёмістасці з вадой (напрыклад, шклянкі з вадой), каб засцерагчыся. Не кідайце акумулятары ў агонь. Акумулятары выбуханебяспечныя. Не выкрывайце і не нявечце акумулятары. Кроплі электраліта шкодныя для скуры і вока. Яны могуць быць таксічнымі. Абразок Φ на таблічцы з намінальнымі характарыстыкамі з'яўляецца знакам фазы. Акумулятар можа служыць небяспекай паразы токам ці высокага току кароткага замыкання. Варта выконваць наступныя засцярогі ў карыстанні. Здымаць з рукі гадзіннікі, кольцы, іншыя металічныя прадметы. Карыстацца прыладамі з ізаляванымі ручкамі. BY •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BY 2. Канцэптуальнае ўдасканаленне ўключэння\выключэння. ВКД PowerWalker VI 450/650/850/1000/1500/2000: рэжым пераключэння зарада, які забяспечвае шэраг пераваг. •
Больш за на 80% павялічваецца эфектыўнасць зарада з большай ступенню энергазахавання. •
Для акумулятара трэба толькі 4 гадзіны, каб зарадзіцца на 90%, эканомячы 50% часу. •
Змяншаецца вытворчасць цяпла падчас зарада, забяспечваючы падаўжэнне тэрмін службы. •
Павялічваецца надзейнасць, што павялічвае прыбытковасць. 1000/1500/2000) Праграмнае BY 4. Агляд выраба Пярэдняя панэль: Панэль ВКД Выключальнік сілкавання Задняя панэль: ВКД VI 450/650/850 Уваходная напруга
Выходная напругаindicates overload
Індыкатар рэжыму зменнага току
Індыкатар рэжыму акумулятараrуказуе малы зарад акумулятара Індыкатар узроўня нагрузкі, які мігціць Індыкатар ёмістасці акумулятара, які ўспыхвае
ВКД VI 1000 Разеткі выйсця
Уваход зменнага току
BY ВКД VI 1500/2000 Разеткі выйсця
Уваход зменнага току
Размыкальнік ланцуга Абарона ад выкідаў мадэма BY Праверце блок перад усталёўкай. Праверце, што няма пашкоджанняў. I: Месцаванне і ўмовы захоўвання Усталюйце блок у абароненым памяшканні з дастатковай вентыляцыяй і без празмернага пылу. Адлегласць ад іншых прылад павінна быць мінімум 20 гл для выключэння перашкод. Не ўключайце ББС, калі тэмпература перавышае 40 C, а адносная вільготнасць 90 %. II: Падлучэнне да сеткі і зарад Устаўце відэлец у разетку сілкавання зменнага току. Для лепшага выніку раім зарадзіць акумулятар на працягу мінімум 4 гадзіны перад першым пускам. Блок зараджае акумулятар, калі падлучаны да сеткі. III: Падлучэнне прылад нагрузкі Падлучыце прылады ў разеткі выйсця на задняй панэлі ББС. Проста пстрыкніце выключальнікам ББС, адразу ўключаецца абарона блокам падлучаных прылад. Не падлучайце да ББС адводаў сілкавання ці схем прыгнечання воплескаў.
IV: Падлучэнне абароны мадэма ці тэлефон ад воплескаў Падлучайце асобную абароненую ад воплескаў мадэмную ці тэлефонную лінію ў гняздо "IN" на задняй панэлі ББС. Гняздо "OUT" далучаецца да кампутара па іншым тэлефонным кабелі. V: Падлучэнне паслядоўнага кабеля Для кантролю стану ББС, напрыклад, нечаканага выключэння ці пуску, пры дапамозе праграмнага комплексу падлучыце блок і кампутар праз паслядоўны кабель з камплекта. BY 6. Гукавы сігнал ББС •
Калі адбываецца пераключэнне рэжыму блока са зменнага току на акумулятарны і зноў на сілкаванне ад сеткі, сігнал гучыць кожныя 10 секунд. Калі акумулятар садзіцца, сігнал гучыць кожную секунду. Калі блок перагружаны, сігнал гучыць кожныя 0,5 секунды. Калі акумулятар аварыйны, сігнал гучыць кожныя 2 секунд. Іншыя непаладкі: сігнал гучыць бесперапынна •
•
•
•
7. Усталёўка праграмнага забеспячэння на кампутар •
•
•
Двойчы пстрыкніце па абразку для ўжывання манітора (глядзі вышэй). •
Можна запраграмаваць уключэнне/выключэнне ББС і кантраляваць яго стан праз кампутар. •
+/‐10% Характерны 2‐6 мс, 10 мс макс. Мадэляваная сінусоідная хваля Абарона ад кароткага замыкання і перагрузкі Мадэль МАГУТНАСЦЬ УВАХОД Напруга Межы напругі Межы чашчыні ВЫХАД Рэгулёўка напругі Межы чашчыні Час пераносу Форма хвалі АКУМУЛЯТАР Тып і нумар Час зараду Абарона Час абароны (усталяваны 120 ватт) 220~240 вольт зменнага току 162~290 вольт зменнага току 50/60±1 Гц Напруга на ўваходзе/выхадзе, рэжым зменнага току, узровень нагрузкі, ёмістасць акумулятара 287 x 100 x 142 мм BY BY BY PL WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PL •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PL PL PL VI 1000 LCD VI 1500/2000 LCD Port USB
Port USB
PL PL •
•
•
•
•
•
•
•
10 min 15 min 18 min 20 min PL PL CZ PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikonka Φ na typovém štítku označuje fázi. •
•
•
CZ •
•
•
•
•
•
•
•
o
•
o
o
o
CZ USB kabel Kabel IEC
CZ CZ VI 1500/2000 LCD CZ •
•
•
•
7. Instalace softwaru do PC •
•
•
8. Specifikace CZ PROSTŘEDÍ Vlhkost Hlučnost CZ CZ Linijski interaktivni UPS HR PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HR •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
USB kabel IEC kabel
Utičnica kabela (samo za VI (samo za VI 1500/ 2000 LCD) Vodič za brzi uvod HR 4. Pregled proizvoda Prednja ploča: LCD ploča Prekidač Stražnja ploča: VI 450/650/850 LCD LCD ploča: HR VI 1000 LCD VI 1500/2000 LCD AC ulaz
AC ulaz
AC ulaz
HR •
•
•
•
10 min 15 min 18 min 20 min HR Vlaga Razina buke HR HR HU PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HU •
•
•
•
•
•
•
•
Szoftveres CD LCD kijelző: HU VI 1000 LCD VI 1500/2000 LCD AC bemenet
AC bemenet
HU •
•
•
•
•
•
•
•
5 perc 11 perc 12 V / 9 Ah x 2 20 perc HU HU HU Линейно интерактивни UPS PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD BG •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BG •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BG USB кабел (само за VI справочник VI 1000 LCD Вход за променлив ток
Вход за променлив ток
на модем или телефон
на модем или телефон
BG •
•
•
•
•
•
•
•
За подробни инструкции вж. електронното ръководство в софтуера. 10 мин 15 мин 18 мин 20 мин BG BG BG KZ Желілік интерактивті UPS
PowerWalker VI 450 LCD
PowerWalker VI 650 LCD
PowerWalker VI 850 LCD
PowerWalker VI 1000 LCD
PowerWalker VI 1500 LCD
PowerWalker VI 2000 LCD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KZ •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KZ Толтыру тиімділігін 80% аса көбейтеді, бұл əдеттегі UPS қарағанда көп қуатты
үнемдейді
Батареяны 90% толтыру үшін 4 сағат қажет, бұл 50% толтыру уақытын
қысқартады
Батареяның пайдалану мерзімін ұзартып, батареяны толтырған кезде жылу
шығарылуын қысқартады
Сенімділікті көбейтеді жəне қаржыны үнемдейді
3. Бума құрамы
Алынған бума ішінде мына заттар болуы қажет:
(тек VI
(тек VI 1500/2000 LCD
1000/1500/2000 LCD
үшін)
үшін)
KZ KZ Қорек күйінің индикаторы
Батарея күйінің индикаторы
VI 1000 LCD
VI 1500/2000 LCD
Модем немесе
телефон
кернеуінен қорғау
4. Орнату жəне бастапқы іске қосу
Орнатпас бұрын құралды тексеріңіз. Ешбір зақым жоқтығын тексеріңіз.
II: Қорек көзіне қосу жəне толтыру
Қорек кірісінің сымын қабырға шығысына жалғаңыз. Жақсы нəтижелерге қол жеткізу
үшін, бастапқы пайдалану алдында батареяны кем дегенде 4 сағат толтыруға
қойған жөн. Құрал қорек көзіне қосылған кезде батареясын толтырады.
III: Жүктемелерді қосу
Жүктемелерді UPS артқы тақтасындағы шығыс ұяшықтарына жалғаңыз. UPS
құралының қорек түймешігін қоссаңыз болғаны жəне UPS құралына қосылған
құрылғылар UPS арқылы қорғалады.
орек таспасын немесе кернеу с ндіргішін UPS ралына тіркеме із.
KZ VI: Құралды қосу/өшіру
Қорек түймешігін басып, UPS құралын қосыңыз. Қорек түймешігін қайта басып, UPS
құралын өшіріңіз.
•
•
Мониторды пайдалану үшін белгішені екі рет нұқыңыз (жоғарыдағыдай).
•
Компьютер арқылы UPS өшіруін/іске қосуын жоспарлауға жəне UPS күйін
қадағалауға болады.
•
KZ 10 минут
15 минут
Кіріс/шығыс кернеуі, қорек күйі, жүктеме деңгейі,
батарея қуаты
287 мм x 100 мм x 142 мм
0-40° C температурада 0-90 % RH (сұйық түрге айналмау)
40 дБ аз
VI 1000 LCD
1000 ВА / 600 Вт
220/230/240 В айнымалы ток
162~290 В айнымалы ток
50/60 Гц (Автосезгіш)
+/-10%
50 немесе 60 Гц +/-1 Гц
Əдетте 2-6 мс, ең көп 10 мс.
Еліктеу гармониялық тербелісі
12 В/ 7 А/с x 2
12 В/ 9 А/с x 2
12 В/ 9 А/с x 2
4-6 сағат 90% қуатын қалпына келтіреді
Шамадан көп жүктеме, отырып қалу жəне
шамадан көп толу қорғауы
11 минут
18 минут
20 минут
Кіріс/шығыс кернеуі, қорек күйі, жүктеме деңгейі,
батарея қуаты
350x146x160 мм
397 мм x 146 мм x 205 мм
KZ KZ KZ SR PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD Vodič za brzi početak EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR RU/UA/BY/PL/CZ/HR/HU/BG/KZ/SR VAŽNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SR •
•
•
•
•
•
•
•
•
SR USB kabl IEC kabl
(samo za VI (samo za VI 1500/ 2000 LCD) Vodič za brzi početak SR 4. Prikaz proizvoda Prednja ploča: LCD panel Prekidač za j j
Zadnja ploča: VI 450/650/850 LCD SR VI 1500/2000 LCD Prenaponska zaštita za modem ili telefon
USB port
Sklopka Sklopka
Prenaponska zaštita za Sklopka Prenaponska zaštita za modem ili telefon
modem ili telefon
SR •
•
•
•
•
•
•
•
Dimenzije (DxŠxV) 10 min 15 min 220/230/240 VAC 162~290 VAC 50/60 Hz (automatska detekcija) +/‐10% 50 ili 60 Hz +/‐1 Hz tipično 2‐6 ms, 10 ms maks. Simulirani sinusoidalni talasni oblik 12V/ 7Ah x 2 11 min 18 min 20 min SR SR 
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement