Bosch GBL 800 E Professional Kullanma talimatları

Bosch GBL 800 E Professional Kullanma talimatları
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 R63 (2009.07) PS / 44 XXX
Original instructions
Notice originale
Manual original
Manual original
tr Orijinal işletme talimat
ar
fa ̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
ΔϴϠλϷ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ ΕΎϤϴϠόΗ
2|
English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page
5
vc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vÝ—U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 609 929 R63 | (17.7.09)
ΔΤϔλ 38
ϪΤϔλ 43
Bosch Power Tools
3|
1
2
3
4
5
6
7
8
1 609 929 R63 | (17.7.09)
Bosch Power Tools
4|
A
7
5
B
9
7
8
5
C
10
1 609 929 R63 | (17.7.09)
6
Bosch Power Tools
en
Bosch Power Tools
1 609 929 R63 | (17.7.09)
Bosch Power Tools
Article number
3 601 J80 4..
W
820
m3/min
4.5
mbar
0–72
kg
1.8
/ II
Bosch Power Tools
1 609 929 R63 | (17.7.09)
8 | English
Technical file at:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 28.07.2008
1 609 929 R63 | (17.7.09)
Bosch Power Tools
Bosch Power Tools
1 609 929 R63 | (17.7.09)
1 609 929 R63 | (17.7.09)
Bosch Power Tools
Bosch Power Tools
1 609 929 R63 | (17.7.09)
Bosch Power Tools
1 609 929 R63 | (17.7.09)
3 601 J80 4..
W
3
820
m /min
4,5
mbar
0–72
kg
1,8
/ II
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 28.07.2008
Bosch Power Tools
Mise en marche
Bosch Power Tools
1 609 929 R63 | (17.7.09)
1 609 929 R63 | (17.7.09)
Bosch Power Tools
Bosch Power Tools
1 609 929 R63 | (17.7.09)
1 609 929 R63 | (17.7.09)
Bosch Power Tools
Bosch Power Tools
1 609 929 R63 | (17.7.09)
3 601 J80 4..
W
3
820
m /min
4,5
mbar
0–72
kg
1,8
/ II
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 28.07.2008
Bosch Power Tools
Bosch Power Tools
1 609 929 R63 | (17.7.09)
EMASA S.A.
Irarrázaval 259 – Ñuñoa
Santiago
Tel.: +56 (02) 520 3100
E-Mail: [email protected]
O
AD
1 609 929 R63 | (17.7.09)
Chile
MR
CE
R
T
Perú
C
TI
U
Argentina
D
PRO
FIE
D PRO
D
Bosch Power Tools
ATENÇÃO
1 609 929 R63 | (17.7.09)
1 609 929 R63 | (17.7.09)
Bosch Power Tools
Bosch Power Tools
1 609 929 R63 | (17.7.09)
3 601 J80 4..
W
820
m3/min
4,5
mbar
0–72
kg
1,8
/ II
1 609 929 R63 | (17.7.09)
Bosch Power Tools
Processo técnico em:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Regular a quantidade de ar
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 28.07.2008
Bosch Power Tools
1 609 929 R63 | (17.7.09)
1 609 929 R63 | (17.7.09)
Bosch Power Tools
Türkçe | 29
Güvenlik Talimat
tr
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyar
Talimat
Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini okuyun. Açklanan uyarlara ve
talimat hükümlerine uyulmadğ takdirde elektrik
çarpmalarna, yangnlara ve/veya ağr yaralanmalara neden olunabilir.
UYARI
Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini ileride
kullanmak üzere saklayn.
Uyar ve talimat hükümlerinde kullanlan “Elektrikli El Aleti” kavram, akm şebekesine bağl
(şebeke bağlant kablosu ile) aletlerle akü ile
çalşan aletleri (akm şebekesine bağlants
olmayan aletler) kapsamaktadr.
d) Elektrikli el aletini kablosundan tutarak
taşmayn, kabloyu kullanarak asmayn
veya kablodan çekerek fişi çkarmayn.
Kabloyu sdan, yağdan, keskin kenarl
cisimlerden veya aletin hareketli parçalarndan uzak tutun. Hasarl veya dolaşmş
kablo elektrik çarpma tehlikesini artrr.
e) Bir elektrikli el aleti ile açk havada
çalşrken, mutlaka açk havada kullanlmaya uygun uzatma kablosu kullann.
Açk havada kullanlmaya uygun uzatma
kablosunun kullanlmas elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
f) Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda
çalştrlmas şartsa, mutlaka arza akm
koruma şalteri kullann. Arza akm koruma şalterinin kullanm elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
1) Çalşma yeri güvenliği
a) Çalştğnz yeri temiz tutun ve iyi aydnlatn. Çalştğnz yer düzensiz ise ve iyi
aydnlatlmamşsa kazalar ortaya çkabilir.
b) Yaknnda patlayc maddeler, yanc sv,
gaz veya tozlarn bulunduğu yerlerde
elektrikli el aleti ile çalşmayn. Elektrikli
el aletleri, toz veya buharlarn tutuşmasna
neden olabilecek kvlcmlar çkarrlar.
c) Elektrikli el aleti ile çalşrken çocuklar
ve başkalarn uzakta tutun. Dikkatiniz
dağlacak olursa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.
2) Elektrik Güvenliği
a) Elektrikli el aletinin bağlant fişi prize uymaldr. Fişi hiçbir zaman değiştirmeyin.
Koruyucu topraklanmş elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayn.
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik
çarpma tehlikesini azaltr.
b) Borular, kalorifer petekleri, stclar ve
buzdolaplar gibi topraklanmş yüzeylerle
bedensel temasa gelmekten kaçnn. Bedeniniz topraklandğ anda büyük bir
elektrik çarpma tehlikesi ortaya çkar.
c) Aleti yağmur altnda veya nemli ortamlarda brakmayn. Suyun elektrikli el aleti
içine szmas elektrik çarpma tehlikesini
artrr.
Bosch Power Tools
3) Kişilerin Güvenliği
a) Dikkatli olun, ne yaptğnza dikkat edin,
elektrikli el aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün. Yorgunsanz,
aldğnz haplarn, ilaçlarn veya alkolün
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayn. Aleti kullanrken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara neden olabilir.
b) Daima kişisel koruyucu donanm ve bir
koruyucu gözlük kullann. Elektrikli el aletinin türü ve kullanmna uygun olarak; toz
maskesi, kaymayan iş ayakkablar, koruyucu kask veya koruyucu kulaklk gibi
koruyucu donanm kullanm yaralanma
tehlikesini azalttr.
c) Aleti yanlşlkla çalştrmaktan kaçnn.
Akm ikmal şebekesine ve/veya aküye
bağlamadan, elinize alp taşmadan önce
elektrikli el aletinin kapal olduğundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmağnz
şalter üzerinde dururken taşrsanz ve alet
açkken fişi prize sokarsanz kazalara
neden olabilirsiniz.
d) Elektrikli el aletini çalştrmadan önce
ayar aletlerini veya anahtarlar aletten
çkarn. Aletin dönen parçalar içinde
bulunabilecek bir yardmc alet yaralanmalara neden olabilir.
1 609 929 R63 | (17.7.09)
30 | Türkçe
e) Çalşrken bedeniniz anormal durumda olmasn. Çalşrken duruşunuz güvenli
olsun ve dengenizi her zaman koruyun. Bu
sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.
f) Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler
giymeyin ve tak takmayn. Saçlarnz,
giysileriniz ve eldivenlerinizi aletin
hareketli parçalarndan uzak tutun. Bol
giysiler, uzun saçlar veya taklar aletin
hareketli parçalar tarafndan tutulabilir.
g) Toz emme donanm veya toz tutma tertibat kullanrken, bunlarn bağl olduğundan ve doğru kullanldğndan emin olun.
Toz emme donanmnn kullanm tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltr.
4) Elektrikli el aletlerinin özenle kullanm ve
bakm
a) Aleti aşr ölçede zorlamayn. Yaptğnz
işe uygun elektrikli el aletleri kullann.
Uygun performansl elektrikli el aleti ile,
belirlenen çalşma alannda daha iyi ve
güvenli çalşrsnz.
b) Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayn. Açlp kapanamayan bir elektrikli
el aleti tehlikelidir ve onarlmaldr.
c) Alette bir ayarlama işlemine başlamadan
ve/veya aküyü çkarmadan önce, herhangi bir aksesuar değiştirirken veya
aleti elinizden brakrken fişi prizden
çekin. Bu önlem, elektrikli el aletinin
yanlşlkla çalşmasn önler.
d) Kullanm dş duran elektrikli el aletlerini
çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde saklayn. Aleti kullanmay bilmeyen veya bu
kullanm klavuzunu okumayan kişilerin
aletle çalşmasna izin vermeyin. Deneyimsiz kişiler tarafndan kullanldğnda
elektrikli el aletleri tehlikelidir.
e) Elektrikli el aletinizin bakmn özenle
yapn. Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak işlev görmesini engelleyebilecek bir
durumun olup olmadğn, hareketli parçalarn kusursuz olarak işlev görüp görmediklerini ve skşp skşmadklarn,
parçalarn hasarl olup olmadğn kontrol
edin. Aleti kullanmaya başlamadan önce
1 609 929 R63 | (17.7.09)
hasarl parçalar onartn. Birçok iş kazas
elektrikli el aletlerinin kötü bakmndan
kaynaklanr.
f) Kesici uçlar daima keskin ve temiz tutun.
Özenle bakm yaplmş keskin kenarl
kesme uçlarnn malzeme içinde skşma
tehlikesi daha azdr ve daha rahat kullanm
olanağ sağlarlar.
g) Elektrikli el aletini, aksesuar, uçlar ve
benzerlerini, bu özel tip alet için öngörülen talimata göre kullann. Bu srada
çalşma koşullarn ve yaptğnz işi dikkate aln. Elektrikli el aletlerinin kendileri
için öngörülen alann dşnda kullanlmas
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Servis
a) Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartn. Bu sayede aletin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.
Fanlar için güvenlik talimat
f Sağlğa zararl maddeleri emdirmeyin ve
püskürtmeyin, örneğin kayn veya meşe
tozu, taş tozu ve asbest. Bu maddeler
kanserojen saylr.
f Svlar emdirmeyin ve püskürtmeyin. Alet
içine sv szmas elektrik çarpma tehlikesini
artrr.
f Elektrikli el aletini yağmur ve nemden uzak
tutun. Motor içine su szmas elektrik çarpma
tehlikesini artrr.
f Elektrikli el aletinin nemli ortamda çalştrlmas zorunluysa bir arza akm koruma şalteri kullann. Arza akm koruma şalterinin
kullanm elektrik çarpma tehlikesini azaltr.
f Elektrikli el aletinizi hasarl kablo ile kullanmayn. Çalşma srasnda kablo hasar
görecek olursa, dokunmayn ve kabloyu
hemen prizden çekin. Hasarl koblolar
elektrik çarpma tehlikesini artrr.
f Kablonun üzerine basmayn veya kabloyu
ezmeyin. Fişi prizden çkarmak veya
elektrikli el aletini hareket ettirmek için
kablodan çekmeyin. Hasarl kablolar elektrik
çarpma tehlikesini artrr.
Bosch Power Tools
Türkçe | 31
f Aletin kendinde herhangi bir ayarlama işlemi
yapmadan, aksesuar değiştirmeden veya
elektrikli el aletini elinizden brakmadan
önce fişi prizden çekin. Bu önlem elektrikli el
aletinin istenmeden çalşmasn önler.
1 Tutamak
f Çalştğnz yerin iyi havalandrlmasn
sağlayn.
5 Hava çkş
f Çocuklarn gözetiminiz dşnda elektrikli el
aletini kullanmalarna izin vermeyin.
Çocuklar kendilerini yaralayabilirler.
7 Meme
f Koruyucu gözlük ve toz maskesi gibi ek
güvenlik donanmlar kullann. Yaptğnz işe
uygun koruyucu donanm kullanmanz sizi
tehlikeli maddelere maruz kalmaktan korur.
2 Açma/kapama şalteri
3 Açma/kapama şalteri tespit tuşu
4 Hava miktar ayar halkas
6 Kömür frça kapaklar
8 Toz torbas
9 Hava girişi
10 Kömür frçalar
*Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart
teslimat kapsamnda değildir. Aksesuarn tümünü
aksesuar programmzda bulabilirsiniz.
Teknik veriler
Fan
Ürün kodu
Fonksiyon tanm
Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini okuyun. Açklanan uyarlara ve
talimat hükümlerine uyulmadğ takdirde elektrik çarpmalarna, yangnlara ve/veya ağr yaralanmalara
neden olunabilir.
Lütfen aletin resminin göründüğü sayfay açn ve
bu kullanm klavuzunu okuduğunuz sürece bu
sayfay açk tutun.
Usulüne uygun kullanm
Bu elektrikli el aleti sağlğa zararl olmayan
maddelerin emilmesi ve püskürtülmesine
uygundur.
Bu elektrikli el aleti yanc malzemenin, metal
talaşlarnn ve vida ve çivi gibi keskin kenarl
nesnelerin emilmesi ve püskürtümesine uygun
değildir.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanlarn numaralar grafik
sayfasndaki elektrikli el aleti resmindeki
numaralarla ayndr.
Bosch Power Tools
Giriş gücü
Hava hacmi
W
820
m3/dak
4,5
mbar
0–72
kg
1,8
Hava basnc
Ağrlğ EPTA-Procedure
01/2003’e göre
/ II
Koruma snf
Veriler [U] 230/240 V’luk anma gerilimleri için geçerlidir.
Daha düşük gerilimlerde ve ülkelere özgü tiplerde bu
veriler değişebilir.
Lütfen elektrikli el aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün
koduna dikkat edin. Tek tek aletlerin ticari kodlar
değişik olabilir.
Gürültü/Titreşim bilgisi
Ölçüm değerleri EN 60745’e göre tespit
edilmiştir.
Aletin A-değerlendirmeli gürültü basnç seviyesi
tipik olarak 106 dB(A)’dr. Tolerans K=1,5 dB.
Çalşma srasnda gürültü seviyesi 80 dB(A)’y
aşabilir.
Koruyucu kulaklk kullann!
El-Kol titreşimi tipik olarak 2,5 m/s’den daha
azdr.
1 609 929 R63 | (17.7.09)
32 | Türkçe
Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi
EN 60745’e göre normlandrlmş bir ölçme
yöntemi ile tespit edilmiştir ve elektrikli el
aletlerinin karşlaştrlmasnda kullanlabilir. Bu
değer geçici olarak titreşim seviyesinin tahmin
edilmesine uygundur.
Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin
temel kullanm alanlarn temsil eder. Ancak
elektrikli el aleti başka kullanm alanlarnda
kullanlrken, farkl uçlarla kullanlrken veya
yetersiz bakmla kullanlrken, titreşim seviyesi
belirtilen değerden farkl olabilir. Bu da toplam
çalşma süresi içindeki titreşim yükünü önemli
ölçüde artrabilir.
Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek
için aletin kapal olduğu veya çalştğ halde
kullanlmadğ süreler de dikkate alnmaldr. Bu,
toplam çalşma süresi içindeki titreşim yükünü
önemli ölçüde azaltabilir.
Titreşimin kullancya bindirdiği yük için önceden
ek güvenlik önlemleri aln. Örneğin: Elektrikli el
aletinin ve uçlarn bakm, ellerin scak tutulmas,
iş aşamalarnn organize edilmesi.
İşletim
Uygunluk beyan
Açma/kapama
Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bölümünde
tanmlanan bu ürünün: 2004/108/AT ile 98/37/AT
yönetmelikleri hükümleri uyarnca (28.12.2009
tarihine kadar) ve 2006/42/AT yönetmelikle
hükümleri uyarnca da (29.12.2009 tarihinden
itibaren) EN 60745 normlarna veya bu normlara
ait normatif belgelere uygunluğunu beyan ederiz.
Teknik belgelerin bulunduğu merkez:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
İşletim türleri
f Elektrikli el aletinin kendinde bir çalşma
yapmadan önce her defasnda fişi prizden
çekin.
Üfleme (Baknz: Şekil A)
– Üfleme (püskürtme) işletim türü için
memeyi 7 ok işaretine uygun olarak hava
çkşna 5 skca takn.
Emme (Baknz: Şekil B)
– Emme işletim türü için memeyi 7 ok işaretine
uygun olarak hava girişine 9 skca takn.
– Ayrca buna ek olarak her zaman toz
torbasn 8 hava çkşna 5 takn.
Çalştrma
f Şebeke gerilimine dikkat edin! Akm kaynağnn gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketi
üzerinde belirtilen değerlere uymaldr.
Elektrikli el aletini çalştrmak için açma/kapama
şalterine 2 basn.
Açma/kapama şalterini sabitlemek için şalteri
basl tutun ve tespit tuşuna 3 basn.
Elektrikli el aletini kapatmak için açma/kapama
şalterini 2 brakn. Açma/kapama şalteri 2 kilitli
durumda iken şaltere önce basn sonra brakn.
Hava miktarnn ayarlanmas
Ayar halkasn 4 istediğiniz hava miktarn
ayarlamak için şu şekilde çevirin:
saat hareket yönünde: hava miktarn artrmak
için,
saat hareket yönünün tersine: hava miktarn
azaltmak için.
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 28.07.2008
1 609 929 R63 | (17.7.09)
Bosch Power Tools
Türkçe | 33
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
Hava girişinin 9 üfleme esnasnda kirlenme
yapabilecek nesneleri emmemesine dikkat edin.
Hiçbir zaman toz torbas olmadan emme
yaptrmayn.
Cam krklar, kzgn küller veya metal talaşlar
gibi keskin kenarl veya kzgn malzemeyi
emdirmeyin.
Emme yaptrrken toz torbasn düzenli aralklarla
boşaltn. Atklar atarken çevre koruma
hükümlerine uyun.
Bakm ve servis
Açklama: Sadece ürününüz için geliştirilmiş olan
Bosch kömür frçalar kullann.
– Kapaklar 6 uygun bir tornavida ile gevşetin.
– Yay basks altndaki kömür frçalar 10
değiştirin ve kapaklar tekrar vidalayn.
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm
ile yedek parçalarna ait sorularnz yantlandrr.
Demonte görünüşler ve yedek parçalara ait
bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürünün
özellikleri, bu ürünün kullanm ve ayar işlemleri
hakkndaki sorularnz ile yedek parçalarna ait
sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Bakm ve temizlik
f Elektrikli el aletinin kendinde bir çalşma
yapmadan önce her defasnda fişi prizden
çekin.
f İyi ve güvenli çalşabilmek için elektrikli el
aletini ve havalandrma deliklerini daima
temiz tutun.
Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test
yöntemlerine rağmen elektrikli el aleti arza
yapacak olursa, onarm Bosch elektrikli aletleri
için yetkili bir serviste yaplmaldr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Tasfiye
Yedek bağlant kablosu gerekli ise, güvenliğin
tehlikeye düşmemesi için Bosch’tan veya yetkili
bir servisten temin edilmelidir.
Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi
çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere
tekrar kazanm merkezine gönderilmelidir.
Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde
mutlaka aletinizin tip etiketindeki 10 haneli ürün
kodunu belirtiniz.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Kömür frçalarn değiştirilmesi
(Baknz: Şekil C)
Kömür frçalarn uzunluğunu yaklaşk 2 – 3 ayda
bir kontrol edin ve gerekiyorsa her iki kömür
frçay da değiştirin.
Hiçbir zaman kömür frçalardan sadece birini
değiştirmeyin!
Kömür frçalarn değiştirilmesine ilişkin kriter:
Kömür frçann yan yüzeyinde çizilmiş veya
işaretlenmiş bir hat vardr. İki kömür frçadan biri
bu çizgiye kadar yprannca komütatörün
hasarlardan korumas için her iki kömür frça da
zaman geçirmeden değiştirilmelidir.
Bosch Power Tools
Elektrikli el aletini evsel çöplerin
içine atmayn!
Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletlere ilişkin 2002/96/AT
sayl Avrupa Birliği yönetmeliği ve
bunlarn tek tek ülkelerin hukuklarna uyarlanmas uyarnca, kullanm ömrünü
tamamlamş elektrikli el aletleri ayr ayr toplanmak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek
üzere yeniden kazanm merkezlerine gönderilmek
zorundadr.
Değişiklik haklarmz sakldr.
1 609 929 R63 | (17.7.09)
‫ﻋﺮﺑﻲ | ‪34‬‬
‫‪Bosch Power Tools‬‬
‫)‪1 609 929 R63 | (17.7.09‬‬
‫‪ | 35‬ﻋﺮﺑﻲ‬
‫ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﳋﺪﻣﺔ‬
‫‪3‬ﻧﻮ‪ 1‬ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ‬
‫‪ ဂ‬ﺳﺤﺐ ﻟﻘﺎﺑﺲ ﻣﻦ ﻣﻘﺒﺲ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ 'ﺟﺮ‪ 63 7‬ﻋﻤﻞ ﻋﻠ‪4‬‬
‫ﻟﻌﺪ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ ဂ‬ﺳﺤﺐ ﻟﻘﺎﺑﺲ ﻣﻦ ﻣﻘﺒﺲ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ 'ﺟﺮ‪ 63 7‬ﻋﻤﻞ ﻋﻠ‪4‬‬
‫ﻟﻌﺪ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻨﻔﺦ )ﺗﺮﺟﻊ ﻟﺼﻮ ‪(A‬‬
‫– ﻻﺳﺘﺨﺪ‪ 5‬ﻧﻮ‪ V‬ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ – ﻟﻨﻔﺦ – ﻳﻐﺮ‪ S‬ﳌﻨﻔﺚ ‪ 7‬ﺑﺈﺣﻜﺎ‪ 5‬ﻋﻠ‪O P‬ﺮ‪N‬‬
‫‪M‬ﻮ‪ 5 X‬ﺣﺴﺐ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﺴﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻟﺸﻔﻂ )ﺗﺮﺟﻊ ﻟﺼﻮ ‪(B‬‬
‫– ﻻﺳﺘﺨﺪ‪ 5‬ﻧﻮ‪ V‬ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ – ﻟﺸﻔﻂ – ﻳﻐﺮ‪ S‬ﳌﻨﻔﺚ ‪ 7‬ﺑﺈﺣﻜﺎ‪ 5‬ﻋﻠ‪ P‬ﻣﺪﺧﻞ‬
‫‪M‬ﻮ‪ 9 X‬ﺣﺴﺐ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﺴﻬﻢ‪.‬‬
‫– ﻏﺮ‪ S‬ﻛﻴﺲ ﻟﻐﺒﺎ; ‪] 8‬ﺿﺎﻓﺔ ﻋﻦ \ﻟﻚ ﻋﻠ‪O P‬ﺮ‪M N‬ﻮ‪ 5 X‬ﺋ‪.3‬‬
‫ﺑﺪ‪ F‬ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﻳﺮﺟ‪\ P‬ﻛﺮ ;ﻗﻢ ﻟﺼﻨﻒ ﺑﺎﳌﺮﺗﺐ ﻟﻌ‪ z‬ﺣﺴﺐ ﻻﺋﺤﺔ ﻃﺮ‪ S‬ﻟﻌﺪ‪ %‬ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ |;‪ u‬ﻋﻨﺪ ﻻﺳﺘﺸﺎ;‪ %‬ﻋﻨﺪ ];ﺳﺎ‪ I‬ﻃﻠﺒﻴﺎ( ﻗﻄﻊ ﻟﻐﻴﺎ;‪.‬‬
‫‪ ဂ‬ﻳﺮﻋ‪ 4‬ﺟﻬﺪ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ! ‪a‬ﺐ `= ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﺟﻬﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻟﺘﻴﺎ;‬
‫ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎ( ﳌﺬﻛﻮ;‪ %‬ﻋﻠ‪ P‬ﻻﻓﺘﺔ ﻃﺮ‪ S‬ﻟﻌﺪ‪ %‬ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺘﺒﺪ" ﻟﻔﺮ\ ﻟﻔﺤﻤﻴﺔ )ﺗﺮﺟﻊ ﻟﺼﻮ ‪(C‬‬
‫ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻹﻃﻔﺎ‪7‬‬
‫ﺗﻔﺤﺺ ﻃﻮ‪ I‬ﻟﻔﺮ‪ w‬ﻟﻔﺤﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ‪ -‬ﺛﻼﺛﺔ `ﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﺘﺒﺪ‪I‬‬
‫ﻛﻼ ﻟﻔﺮﺷﺎﺗﲔ ﻟﻔﺤﻤﻴﺘﲔ ﻋﻨﺪ ﻟ;‪.%‬‬
‫ﻣﻦ `ﺟﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻟﻌﺪ‪ %‬ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠ‪ P‬ﻣﻔﺘﺎ‪ c‬ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻹﻃﻔﺎ‪.2 X‬‬
‫ﻻ ﺗﺴﺘﺒﺪ‪` I‬ﺑﺪ ﻓﺮﺷﺎ‪ %‬ﻓﺤﻤﻴﺔ ﺣﺪ‪ %‬ﻓﻘﻂ!‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎ‪ #‬ﺷﻐﻞ‬
‫ﺣﺮ‪ o‬ﻋﻠ‪ P‬ﻋﺪ‪ 5‬ﻟﺴ‪ c3‬ﳌﺪﺧﻞ ‪M‬ﻮ‪ 9 X‬ﺑﺸﻔﻂ ﻷﺳﺎ‪` n‬ﺛﻨﺎ‪ X‬ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻨﻔﺦ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻮ‪ 5‬ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺸﻔﻂ ﺑﻼ ﻛﻴﺲ ﻟﻐﺒﺎ; ]ﻃﻼﻗﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻮ‪ 5‬ﺑﺸﻔﻂ ﳌﻮ ﳊﺎ‪ %‬ﳊﻮ ` ﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻛﺸﻈﺎﻳﺎ ﻟﺰﺟﺎ‪ ` N‬ﻟﺮﻣﺎ `‬
‫ﻧﺸﺎ;‪ %‬ﳌﻌﺎ=‪.‬‬
‫`ﻓﺮ‪ s‬ﻛﻴﺲ ﻟﻐﺒﺎ; ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻋﻨﺪ ]ﺟﺮ‪` X‬ﻋ‪ I3‬ﻟﺸﻔﻂ‪ .‬ﺗﺮﻋ‪` P‬ﺣﻜﺎ‪r 5‬ﺎﻳﺔ‬
‫ﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻨﺪ ﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻟﻨﻔﺎﻳﺎ(‪.‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‪ :‬ﺳﺘﺨﺪ‪ 5‬ﻓﻘﻂ ﻟﻔﺮ‪ w‬ﻟﻔﺤﻤﻴﺔ ﳌﺸ‪ %A‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ‪x‬ﻛﺔ ﺑﻮ‪w‬‬
‫ﳌﺨﺼﺼﺔ ‪M‬ﺬ ﳌﻨﺘﺞ‪.‬‬
‫– ﺣﻞ ﻷﻏﻄﻴﺔ ‪ 6‬ﺑﻮﺳﻄﺔ ﻣﻔﻚ ﺑﺮﻏﻲ ﻣﻼﺋﻢ‪.‬‬
‫– ﺳﺘﺒﺪ‪ I‬ﻟﻔﺮ‪ w‬ﻟﻔﺤﻤﻴﺔ ‪ 10‬ﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻀﻐﻂ ﻧﺎﺑ‹ `ﻋﺪ ;ﺑﻂ ﻷﻏﻄﻴﺔ‬
‫ﺑﺈﺣﻜﺎ‪.5‬‬
‫)‪1 609 929 R63 | (17.7.09‬‬
‫‪Bosch Power Tools‬‬
‫ﻋﺮﺑﻲ | ‪36‬‬
‫ﻷﺟﺰ‪ 7‬ﳌﺼﻮ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ‪ #‬ﻋﻦ ﻟﻀﺠﻴﺞ ﻻﻫﺘﺰ‪#d‬‬
‫ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﻷﺟﺰ‪ X‬ﳌﺼﻮ;‪] %‬ﻟ‪; P‬ﺳﻮ‪ 5‬ﻟﻌﺪ‪ %‬ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﳌﻮﺟﻮ‪ 4 %‬ﺻﻔﺤﺔ‬
‫ﻟﺮﺳﻮ‪ 5‬ﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻢ ﻟﻘﻴﺎﺳﺎ( ﺣﺴﺐ ‪.EN 60745‬‬
‫‬
‫‪ 1‬ﻣﻘﺒﺾ ﻳﺪ‪u‬‬
‫‪ 2‬ﻣﻔﺘﺎ‪ c‬ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻹﻃﻔﺎ‪X‬‬
‫‪ ;S 3‬ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻔﺘﺎ‪ c‬ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻹﻃﻔﺎ‪X‬‬
‫ﺗﻘﻞ ﻫﺘﺰ‪ (S‬ﻟﻴﺪ‪/‬ﻟﺬ;‪ V‬ﻋﺎ‪ %‬ﻋﻦ ‪/5 2,5‬ﺛﺎ‪.٢‬‬
‫‪ 4‬ﻋﺠﻠﺔ ﺿﺒﻂ ﻟﻀﺒﻂ ﻛﻤﻴﺔ ‪M‬ﻮ‪X‬‬
‫‪O 5‬ﺮ‪M N‬ﻮ‪X‬‬
‫‪` 6‬ﻏﻄﻴﺔ ﻓﺮ‪ w‬ﻟﻔﺤﻢ‬
‫‪ 7‬ﻣﻨﻔﺚ‬
‫‪ 8‬ﻛﻴﺲ ﻟﻐﺒﺎ;‬
‫‪ 9‬ﻣﺪﺧﻞ ‪M‬ﻮ‪X‬‬
‫‪ 10‬ﻓﺮ‪ w‬ﻓﺤﻤﻴﺔ‬
‫* ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ 'ﻃﺎ ﻟﺘﻮﻳﺪ ﻻﻋﺘﻴﺎ‪ 6‬ﻟﺘﻮﺑﻊ ﳌﺼﻮ ‪ 3‬ﳌﻮﺻﻮﻓﺔ‪ .‬ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠ‪ 4‬ﻟﺘﻮﺑﻊ ﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‬
‫‪ b‬ﺑﺮﻧﺎ‪a‬ﻨﺎ ﻟﻠﺘﻮﺑﻊ‪.‬‬
‫ﻟﺒﻴﺎﻧﺎ‪ #‬ﻟﻔﻨﻴﺔ‬
‫ﻣﻨﻔﺎ‪c‬‬
‫;ﻗﻢ ﻟﺼﻨﻒ‬
‫‪3 601 J80 4..‬‬
‫ﻟﻘﺪ;‪ %‬ﻻﺳﻤﻴﺔ ﳌﻘﻨﻴﺔ‬
‫‚‬
‫‪820‬‬
‫ﺣﺠﻢ ‪M‬ﻮ‪X‬‬
‫‪/٣5‬‬
‫‪4,5‬‬
‫ﻣﻴﻠﻴﺒﺎ;‬
‫‪0 – 72‬‬
‫ﺿﻐﻂ ‪M‬ﻮ‪X‬‬
‫ﻟﻮ‪ =S‬ﺣﺴﺐ‬
‫‪EPTA-Procedure‬‬
‫‪01/2003‬‬
‫ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮƒ ﺿﻐﻂ ﺻﻮ( ﳉﻬﺎ‪) S‬ﻧﻮ‪ (A V‬ﻋﺎ‪ 106 %‬ﻳﺴﻴﺒﻞ )ﻧﻮ‪.(A V‬‬
‫ﻳﺒﻠﻎ ﻟﺘﻔﺎ( ﺑﺎﻟﻘﻴﺎ˜ ‪ K = 1,5‬ﻳﺴﻴﺒﻞ‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎ‪ S‬ﻣﺴﺘﻮƒ ﻟﻀﺠﻴﺞ `ﺛﻨﺎ‪ X‬ﻟﻌﻤﻞ ‪ 80‬ﻳﺴﻴﺒﻞ )ﻧﻮ‪.(A V‬‬
‫ﺗﺪ ﻗﻴﺔ ﺳﻤﻊ!‬
‫ﻛﻎ‬
‫ﻓﺌﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ‬
‫‪1,8‬‬
‫‪II/‬‬
‫ﻟﻘﻴﻢ ﺳﺎ;ﻳﺔ ﳌﻔﻌﻮ‪ I‬ﻟﻠﺠﻬﻮ ﻻﺳﻤﻴﺔ ‪ 240/230‬ﻓﻮﻟﻂ ]‪ .[U‬ﻗﺪ ﺗﺘﻔﺎ( ﻫﺬ“ ﻟﻘﻴﻢ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻞ ﳉﻬﺪ ﻋﻦ \ﻟﻚ ` ﺑﻄﺮ‪ (S‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺒﻠﺪ= ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺮﺟ‪ P‬ﻣﺮﻋﺎ‪; %‬ﻗﻢ ﻟﺼﻨﻒ ﻋﻠ‪ P‬ﻻﻓﺘﺔ ﻃﺮ‪ S‬ﻋﺪﺗﻚ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ .‬ﻗﺪ ”ﺘﻠﻒ ﻟﺘﺴﻤﻴﺎ(‬
‫ﺗ‪i‬ﻳﺢ ﻟﺘﻮﻓﻖ‬
‫]ﻧﻨﺎ ﻧŸ‪ c‬ﻋﻠ‪ P‬ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻨﺎ‪ ،‬ﺑﺄ= ﳌﻨﺘﺞ ﳌﻮﺻﻮ ‪” 4‬ﻟﺒﻴﺎﻧﺎ( ﻟﻔﻨﻴﺔ“ ﻳﺘﻮﻓﻖ ﻣﻊ‬
‫ﳌﻌﺎﻳ… ` ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﳌﻌﻴﺎ;ﻳﺔ ﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ EN 60745 :‬ﺣﺴﺐ `ﺣﻜﺎ‪;] 5‬ﺷﺎ(‬
‫‪) 98/37/EG، 2004/108/EG‬ﺣﺘ‪،(28.12.2009 P‬‬
‫‪) 2006/42/EG‬ﺑﺘﺪ‪ X‬ﻣﻦ ‪.(29.12.2009‬‬
‫ﻷ;‪ ‬ﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺪƒ‪:‬‬
‫‪Robert Bosch GmbH, PT/ESC,‬‬
‫‪D-70745 Leinfelden-Echterdingen‬‬
‫‪Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen‬‬
‫‪Senior Vice President Head of Product‬‬
‫‪Engineering‬‬
‫‪Certification‬‬
‫ﻟﺘﺠﺎ;ﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻟﻌﺪ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﳌﻔﺮ‪.%‬‬
‫‪Robert Bosch GmbH, Power Tools Division‬‬
‫‪D-70745 Leinfelden-Echterdingen‬‬
‫‪Leinfelden, 28.07.2008‬‬
‫‪Bosch Power Tools‬‬
‫)‪1 609 929 R63 | (17.7.09‬‬
‫‪ | 37‬ﻋﺮﺑﻲ‬
‫‪ (c‬ﺳﺤﺐ ﻟﻘﺎﺑﺲ ﻣﻦ ﳌﻘﺒﺲ ‪ 3/‬ﻧﺰ‪ 1‬ﳌﺮﻛﻢ ﻗﺒﻞ ﺿﺒﻂ ﳉﻬﺎ‪ d‬ﻗﺒﻞ‬
‫ﺳﺘﺒﺪ" ﻗﻄﻊ ﻟﺘﻮﺑﻊ ‪ 3‬ﻗﺒﻞ ﺿﻊ ﳉﻬﺎ‪ d‬ﺟﺎﻧﺒ ‪Y‬ﺎ‪ .‬ﲤﻨﻊ ]ﺟﺮ‪(X‬‬
‫ﻻﺣﺘﻴﺎ‚ ﻫﺬ“ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻟﻌﺪ‪ %‬ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏ… ﻣﻘﺼﻮ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪ ‪ Y‬ﻋﻦ ﻣﻨﺎ"‬
‫‪ (d‬ﺣﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻌﺪ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻲ ﻻ ‪n‬‬
‫ﻷﻃﻔﺎ"‪ .‬ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪ‪ q‬ﻟﻌﺪ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﳌﻦ ﻻ ﺧ‪ p‬ﻟﻪ‬
‫ﺗﻢ‬
‫‪t‬ﺎ ‪ 3‬ﳌﻦ ‪ s‬ﻳﻘﺮ‪ 3‬ﺗﻠﻚ ﻟﺘﻌﻠﻴ‪ .#Z‬ﻟﻌﺪ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺧﻄ…‪ =] %‬‬
‫ﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ `ﺷﺨﺎ‪ = o‬ﺧœ‪.%‬‬
‫‪ (e‬ﻋﺘﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ‪ .‬ﺗﻔﺤﺺ ﻋ‪ u' Z‬ﻛﺎﻧﺖ ‪3‬ﺟﺰ‪7‬‬
‫ﳉﻬﺎ‪ d‬ﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﺄ‪y‬ﺎ ﻏ‪ w‬ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﳊﺮﻛﺔ‬
‫‪ ~' 3‬ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎ} ‪3‬ﺟﺰ‪ 7‬ﻣﻜﺴﻮ ‪ 3‬ﺗﺎﻟﻔﺔ ﻟﺪﺟﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠ‪4‬‬
‫ﺣﺴﻦ ‪ 73‬ﻟﻌﺪ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ .‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺼﻠﻴﺢ ﻫﺬ‪ R‬ﻷﺟﺰ‪ 7‬ﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﻗﺒﻞ‬
‫'ﻋﺎ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﳉﻬﺎ‪ .d‬ﻟﻜﺜ… ﻣﻦ ﳊﻮ‪ v‬ﻣﺼﺪ;ﻫﺎ ﻟﻌﺪ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﺗﻢ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ;‪.Xu‬‬
‫ﻟﺘﻲ ‬
‫‪ (f‬ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠ‪' 4‬ﺑﻘﺎ‪ 7‬ﻋﺪ ﻟﻘﻄﻊ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺣﺎ‪ =] .‬ﻋﺪ ﻟﻘﻄﻊ \(‬
‫ﺗﻢ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺗﺘﻜﻠﺒﺶ ﺑﺸﻜﻞ `ﻗﻞ‬
‫ﺣﻮ ﻟﻘﻄﻊ ﳊﺎ‪ %‬ﻟﺘﻲ ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ `ﻳ‪.£‬‬
‫‪ (g‬ﺳﺘﺨﺪ‪ q‬ﻟﻌﺪ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻮﺑﻊ ﻋﺪ ﻟﺸﻐﻞ 'ﻟﺦ‪ .‬ﺣﺴﺐ ﻫﺬ‪R‬‬
‫ﻟﺘﻌﻠﻴ‪ .#Z‬ﺗﺮﻋ‪3 4‬ﺛﻨﺎ‪u 7‬ﻟﻚ € ﻟﺸﻐﻞ ﻟﻌﻤﻞ ﳌﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ‪.R‬‬
‫ﺳﺘﺨﺪ‪ 5‬ﻟﻌﺪ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻐ… ﻷﺷﻐﺎ‪ I‬ﳌﺨﺼﺼﺔ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻗﺪ‬
‫ﻳﺆ‪] u‬ﻟ‪ P‬ﺣﺪ‪ v‬ﳊﺎﻻ( ﳋﻄ…‪.%‬‬
‫‪ (5‬ﳋﺪﻣﺔ‬
‫‪ (a‬ﺳﻤﺢ ﺑﺘﺼﻠﻴﺢ ﻋﺪﺗﻚ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻌ‪ "Z‬ﳌﺘﺨﺼﺼﲔ‬
‫ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺳﺘﻌ‪ "Z‬ﻗﻄﻊ ﻟﻐﻴﺎ ﻷﺻﻠﻴﺔ‪ .‬ﻳﺆﻣﻦ \ﻟﻚ ﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ‪` P‬ﻣﺎ=‬
‫ﳉﻬﺎ‪.S‬‬
‫‪ ဂ‬ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻌﺪ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ '~ ﻛﺎ~ ﻟﻜﺎﺑﻞ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺗﺎﻟﻒ‪ .‬ﻻ ﺗﻠﻤﺲ‬
‫ﻟﻜﺎﺑﻞ ﻟﺘﺎﻟﻒ ﺳﺤﺐ ﻗﺎﺑﺲ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ '~ ‪3‬ﺻﻴﺐ ﻟﻜﺎﺑﻞ ﺑﺘﻠﻒ‬
‫‪3‬ﺛﻨﺎ‪ 7‬ﻣﺰﻟﺔ ﻟﺸﻐﻞ‪ .‬ﺗﺰﻳﺪ ﻟﻜﺎﺑﻼ( ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻹﺻﺎﺑﺔ‬
‫ﺑﺼﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ ဂ‬ﻻ ﺗﻘﻤﻂ ﻟﻜﺒﻞ ﻻ ﺗﻌ‪ Rp‬ﺑﻌﺠﻼ‪ .#‬ﻻ ﺗﺴﺤﺐ ﻟﻜﺒﻞ ﻣﻦ ‪3‬ﺟﻞ ﺳﺤﺐ‬
‫ﻟﻘﺎﺑﺲ ﻣﻦ ﳌﻘﺒﺲ ‪ 3‬ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻟﻌﺪ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ =] .‬ﻟﻜﺒﻼ( ﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﺗﺰﻳﺪ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻟﺼﺪﻣﺎ( ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ ဂ‬ﺳﺤﺐ ﻟﻘﺎﺑﺲ ﻣﻦ ﳌﻘﺒﺲ ﻗﺒﻞ ﺿﺒﻂ ﳉﻬﺎ‪ 3 d‬ﺳﺘﺒﺪ" ﻗﻄﻊ ﻟﺘﻮﺑﻊ ‪3‬‬
‫ﻛﻦ ﻟﻌﺪ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪] =] .‬ﺟﺮ‪ (X‬ﻻﺣ‪ ˜A‬ﻫﺬ“ ﲤﻨﻊ ﺑﺪ‪ X‬ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻟﻌﺪ‪%‬‬
‫ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏ… ﻣﻘﺼﻮ‪.‬‬
‫‪n 3 ဂ‬ﻣﻦ ˆﻮﻳﺔ ﺟﻴﺪ ‪ b‬ﻣﻜﺎ~ ﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪ ဂ‬ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﻃﻔﺎ" ﺑﺎﺳﺘﺨﺪ‪ q‬ﻟﻌﺪ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻼ ﻣﺮﻗﺒﺔ‪ .‬ﻷﻃﻔﺎ‪ I‬ﻗﺪ‬
‫ﻳﺼﻴﺒﻮ `ﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺠﺮ‪.c‬‬
‫‪ ဂ‬ﺗﺪ ﻋﺘﺎ ﻗﺎﻳﺔ ﺷﺨŠ 'ﺿﺎ‪ b‬ﻛﺎﻟﻨﻈﺎ‪ #‬ﻟﻮﻗﻴﺔ ﻟﻘﻨﺎ‪ 1‬ﻟﻮﻗﺎﺋﻲ‬
‫ﻟﻠﺘﻨﻔﺲ‪; =] .‬ﺗﺪ‪ X‬ﻋﺘﺎ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻟﻠﻈﺮ ﳌﻌﻴﻨﺔ ﻳﻘﻠﻞ ﻟﺘﻌﺮ‪ y‬ﻟﻠﻤﻮ‬
‫ﳋﻄ…‪.%‬‬
‫ﻻﺳﺘﻌ‪ "Z‬ﳌﺨﺼﺺ‬
‫ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻌﺪ‪ %‬ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺸﻔﻂ ﻧﻔﺦ ﳌﻮ ﻟﻐ… ﻣ‪ %‬ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻌﺪ‪ %‬ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺸﻔﻂ ﻧﻔﺦ ﳌﻮ ﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺣ‪ A‬ﻧﺸﺎ;‪ %‬ﳌﻌﺎ=‬
‫ﻷﻏﺮ‪ y‬ﳊﺎ‪ %‬ﻛﺎﻟﻠﻮﻟﺐ ﳌﺴﺎﻣ…‪.‬‬
‫)‪1 609 929 R63 | (17.7.09‬‬
‫‪Bosch Power Tools‬‬
‫ﻋﺮﺑﻲ | ‪38‬‬
‫)‪1 609 929 R63 | (17.7.09‬‬
‫ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﺮ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ‪.‬‬
‫)‪1 609 929 R63 | (17.7.09‬‬
‫‪Bosch Power Tools‬‬
‫‪Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen‬‬
‫‪Senior Vice President Head of Product‬‬
‫‪Engineering‬‬
‫‪Certification‬‬
‫‪Robert Bosch GmbH, Power Tools Division‬‬
‫‪D-70745 Leinfelden-Echterdingen‬‬
‫‪Leinfelden, 28.07.2008‬‬
‫‪Bosch Power Tools‬‬
‫)‪1 609 929 R63 | (17.7.09‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﻫﻮا‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3 601 J80 4..‬‬
‫‪W‬‬
‫‪820‬‬
‫ﺣﺠﻢ ﻫﻮا‬
‫‪m3/min‬‬
‫‪4,5‬‬
‫ﻓﺸﺎر ﻫﻮا‬
‫‪mbar‬‬
‫‪0 – 72‬‬
‫‪kg‬‬
‫‪1,8‬‬
‫‪II/‬‬
‫)‪1 609 929 R63 | (17.7.09‬‬
‫‪Bosch Power Tools‬‬
‫‪Bosch Power Tools‬‬
‫)‪1 609 929 R63 | (17.7.09‬‬
‫)‪1 609 929 R63 | (17.7.09‬‬
‫‪Bosch Power Tools‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Turkish were displayed