DeWalt D24000 Veri Sayfası

DeWalt D24000 Veri Sayfası
®
D24000
1
Dansk
21
27
35
43
51
59
67
Norsk
75
82
Suomi
90
97
Türkçe
104
112
3
2
1
5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
3
17
21
20
18
19
16
B1
22
B2
4
28 24
23
27
26
25
B3
13
29
B4
5
31
4
32
30
6
C
33
34
35
D1
6
13
D2
15
38
36
37
38
36
E1
39 41
40
39
39
41
E2
7
42
43
F1
44
47
F2
8
48
9
45
46
47
F3
2
10
49
G
9
50
H1
52
H2
10
51
11
53
55
54
56
I3
I1
50
I2
11
11
58
57
59
60
J
K
63
61
L
12
62
63
4
66
65
22
64
M
67
68
69
71
70
N
O
13
P
1
Q
14
R
11
S
15
74
72
73
T1
73
T2
16
74
72
U
V
17
W
X2
18
X1
75
1
IN
CH
2
5
CM
3
4
1
0
5
6
1
5
29
Y
77
76
77
Z
19
DANSK
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
°
mm
mm
dB(A)
89
dB(A)
102
m/s2
1,78*
dB(A)
2,8
dB(A)
2,8
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
10 A
20
DANSK
21
DANSK
DANSK
Samling
23
DANSK
24
DANSK
Dimensioner (diameter x bor)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
25
DANSK
26
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
(mm)
(mm)
(min-1)
°
(mm)
(mm)
(cm) 64,5 x 64,5 x 1,2
(cm) 30,5 x 30,5 x 9,0
(kg)
(kg)
(cm)
(kg)
(kg)
13
20
86,4 x 68,6
32
51
dB(A)
89
dB(A)
102
m/s2
1,78*
dB(A)
2,8
dB(A)
2,8
10 A
27
29
30
31
32
Wartung
33
34
°
mm
mm
cm
cm
64.5 x 64.5 x 1.2
30.5 x 30.5 x 9.0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86.4 x 68.6
32
51
V
V
W
min-1
mm
mm
mm
min
-1
dB(A)
88
dB(A)
102
m/s2
< 2.5
dB(A)
2.8
dB(A)
2.8
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
230 V tools
230 V tools
115 V tools
35
36
6
6
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Mains plug for 230 V units
Mains plug for 115 V units
38
Adjustment
39
40
Dimensions (diameter x bore)
250 x 25.4 mm
250 x 25.4 mm
Usage
Ceramic tile
Porcelain/stone tile
41
42
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
°
mm
mm
D24000
230
1.600
4.200
250
25,4
1,5
recto, no ranurado
(filo continuo)
5.000
22,5/45
610
95
dB(A)
89
dB(A)
102
m/s2
1,78*
dB(A)
2,8
dB(A)
2,8
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
10 A
43
44
45
Montaje
46
Ajustes
47
Dimensiones (diámetro x orificio)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
49
50
SCIE À CARRELAGE D24000
Félicitations!
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
°
mm
mm
dB(A)
89
dB(A)
102
m/s2
1,78*
dB(A)
2,8
dB(A)
2,8
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
10 A
51
52
53
54
55
56
57
58
ITALIANO
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
°
mm
mm
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
dB(A)
89
dB(A)
102
m/s2
1,78*
dB(A)
2,8
dB(A)
2,8
59
ITALIANO
60
ITALIANO
Non collocare le mani in quest’area.
61
ITALIANO
62
ITALIANO
63
ITALIANO
64
ITALIANO
65
ITALIANO
66
NEDERLANDS
TEGELZAAGMACHINE D24000
EG-Verklaring van overeenstemming
V
W
min-1
mm
mm
mm
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
10 A
(geluidsdruk)
dB(A)
89
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
102
m/s2
1,78*
KpA (meetonzekerheid geluidsdruk)
dB(A)
2,8
KWA (meetonzekerheid geluidsvermogen)
dB(A)
2,8
67
NEDERLANDS
68
NEDERLANDS
Lees voor het gebruik de handleiding.
Waarschuwing! Scherpe randen.
69
NEDERLANDS
NEDERLANDS
71
NEDERLANDS
72
Afmetingen (diameter x asgat)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
NEDERLANDS
73
NEDERLANDS
74
NORSK
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
°
mm
mm
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
D24000
DEWALT erklærer at dette utstyret er konstruert i henhold til: 98/37/EF,
89/336/EF, 73/23/EF, 86/188/EF, EN 61029-1, EN 12418, EN ISO
11201, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen
nedenfor eller se veiledningens bakside.
D24000
LpA
dB(A)
89
dB(A)
102
m/s2
1,78*
dB(A)
2,8
dB(A)
2,8
* måleusikkerhet i henhold til EN 12096: 0,9 m/s2
Sikring:
230 V
10 A
75
NORSK
76
NORSK
Bruk vernebriller.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel
med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende
kontakt.
77
NORSK
NORSK
Bruksanvisning
•
•
•
•
79
NORSK
80
NORSK
81
PORTUGUÊS
V
W
min-1
mm
mm
mm
D24000
LpA
dB(A)
89
dB(A)
102
m/s2
1,78*
dB(A)
2,8
dB(A)
2,8
13
20
86,4 x 68,6
32
51
82
PORTUGUÊS
83
PORTUGUÊS
84
Utilize sempre protecções auriculares.
Interruptor de ligar/desligar: posição I (ligar) e 0 (desligar).
PORTUGUÊS
85
PORTUGUÊS
86
PORTUGUÊS
87
PORTUGUÊS
88
PORTUGUÊS
89
SUOMI
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
°
mm
mm
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
90
dB(A)
89
dB(A)
102
m/s2
1,78*
dB(A)
2,8
dB(A)
2,8
10 A
SUOMI
91
SUOMI
92
SUOMI
.
Asennus
93
SUOMI
94
SUOMI
95
SUOMI
96
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
°
mm
mm
(ljudtryck)
dB(A)
89
LWA (ljudeffekt)
dB(A)
102
m/s2
1,78*
KpA (avvikelse ljudtryck)
dB(A)
2,8
dB(A)
2,8
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
Säkring:
230 V
10 A
97
98
99
Montering
100
101
102
103
TÜRKÇE
KİREMİT TESTERESİ D24000
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan
Tebrikler!
Bir D E WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede yllarn deneyimi D E WALT’ profesyonel
kullanclar işin en güvenilir partnerlerden biri haline
getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
Güç ihtiyac
Yüksüz hz
Disk çap
Disk kalibresi
Disk gövde kalnlğ
Kesim diski tipi
Kesim diski maksimum
çember hz
Meyil ayarlar
Maksimum yrtma kapasitesi
Kesim derinliği 90°
Maksimum iş parças boyutlar
Kiremit (granit)
Blok (yank kil)
Maksimum yük
Kiremit (granit)
Blok (yank kil)
Toplam ölçüler
Nominal ağrlk
İzin verilen maksimum
ağrlk (su ile)
Sigortalar
230 V aletler
V
W
min -1
mm
mm
mm
min -1
°
mm
mm
D24000
230
1.600
4.200
250
25,4
1,5
düz, girintili olmayan
(sürekli dişli kenar)
5.000
22,5/45
610
95
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
kg
51
10 A
Bu klavuzun tümünde, aşağdaki semboller kullanlmştr:
Bu klavuzdaki talimatlara uyulmamas halinde,
yaralanma, ölüm veya aletin hasar görmesi tehlikesi
olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi olduğunu gösterir.
104
D24000
D E WALT bu elektrikli aletlerin aşağdaki standartlara uygun
olarak tasarlandğn beyan eder: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 61029-1, EN 12418, EN ISO 11201,
EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki adresden D E WALT ile
temas kurun veya klavuzun arkasna bakn.
D24000
L pA (ses basnc)
dB(A)
89
L WA (akustik güç)
dB(A)
102
Ağrlkl RMS hz değeri
m/s 2
1,78*
K pA (ses basnc belirsizliği)
dB(A)
2,8
K WA (akustik güç belirsizliği)
dB(A)
2,8
* EN 12096 ‘ya göre ölçümleme belirsizliği: 0,9 m/s 2
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar
Elektrikli aletleri kullanrken daima, yangn, elektrik
çarpmas ve yaralanma riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallarna uyun.
Aleti kullanmadan önce bu kullanm klavuzunu dikkatlice
okuyun.
Bu kullanm klavuzunu gelecekteki kullanmlar için
saklaynz.
14
Genel
1 Çalşma sahasn temiz tutun
Dağnk yerler ve tümsekler kazaya neden olabilir.
2 Çalşma alannzn çevre koşullarna dikkat edin
Elektrikli aletlerini rutubete maruz brakmayn. Aleti
nemli ve slak ortamlarda kullanmayn. Çalşma alann iyi
şklandrn (250-300 Lux). Aleti yangn ve patlama
olaslğ olan yerlerde kullanmaynz Örneğin, ateş alc
likit ve gazlarn bulunduğu yerlerde.
3 Çocuklar uzak tutun
Çocuklarn veya hayvanlarn çalşlan alana girmesine ve
elektrik kablosuna dokunmasna müsaade etmeyin.
4 Uygun giyinin
Bol kyafet giymeyin ve tak takmayn, aletin hareket eden
ksmlarna kaptrabilirsiniz. Saçnz uzunsa koruyucu
başlk giyin. Uygun eldiven ve kaymayan ayakkab
giyilmesi uygundur.
5 Kişisel korunma
Daima emniyet gözlükleri takn. İşlemin toz veya frlayan
parçack yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi kullann.
Eğer tanecikler çok scaksa ayrca s geçirmez önlük
takn. Her zaman kulak koruyucu takn. Her zaman
emniyet kask takn.
6 Elektrik çarpmasna karş önlem aln
Topraklanmş yüzeylere temastan kaçnn (Örnğ borular,
radyatörler, ocaklar ve buzdolaplar). Islak olduğu zaman
prize takl ana kablolara dokunmaktan kaçnn. Aleti
çalştrrken havuzlarda durmayn.
7 Öne doğru aşr eğilmeyin
Duruşunuzun güvenli olmasna dikkat edin ve daima
dengenizi koruyun.
8 Dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnisiyatifinizi kullann.
Yorgunken aleti kullanmayn.
9 İşlediğiniz iş parçasn iyi sabitleyin
İşlediğiniz iş parçasn sabitlemek için, işkence veya
mengene kullann. Bu hem daha güvenli olur, hem de iki
elinizde serbest kalmş olur.
10 Toz çekme cihazn bağlayn
Eğer cihazlar, toz çekme ve toplama işlemlerinin
bağlanmas için sağlanmşsa, bunlarn doğru olarak
bağlandğna ve kullanldğna emin olun.
11 Ayar anahtarlarn ve aparatlarn çkartn
Aleti çalştrmadan önce, üzerinde hiçbir ayar anahtar ve
aparatnn bulunmamasna dikkat edin.
12 Uzatma kablolar
Kullanmadan önce uzatma kablolarn gözden geçirin ve
eğer zarar görmüşse değiştirin. Alet açk havada
kullanldğnda, daima açk havada kullanm için özel
yaplmş ve böyle olduğunu gösteren bir damga taşyan
uzatma kablolar kullann.
13 Uygun alet kullann
Bu ürünün kullanm tasarm bu kullanm klavuzunda
anlatlmştr. Küçük alet veya aksesuarlar, ağr hizmet
tipi aletin görevini yapmaya zorlamayn.
15
16
17
18
19
20
Alet, imalat amacna uygun olan işi daha iyi ve güvenli
yapacaktr. Aleti zorlamayn.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda tavsiye edilenlerin
dşnda aksesuar ve parçalarn kullanm yaralanma riski
doğurabilir.
Hasarl parça kontrolü yapn
Kullanmadan önce aleti ve ana kabloyu zarara karş iyice
kontrol edin. Hareketli parçalarn ayarsz olup olmadğ
veya tutukluk yapp yapmad:n, krk parça olup
olmadğn ve çalşmasn etkileyebilecek diğer durumlar
kontrol edin. Aletin düzgün olarak çalşacağn ve
istenilen görevi yerine getireceğini garanti edin. Cihaz
herhangi bir parças arzalysa ve hatalysa kullanmayn.
Eğer aç kapa düğmesi çalşmyorsa aleti kullanmayn.
Arzal parçalar yetkili D E WALT servislerde tamir ettirin
veya değiştirin. Hiçbir tamirat kendiniz yapmayn.
Aletin fişini prizden çekin
Aleti kapatn ve terk etmeden önce tamamen durmasn
bekleyin. Aleti kullanmadğnz zaman, herhangi bir
parçasn, aleti, aksesuarlar veya bağlantlar
değiştireceğiniz zaman aleti fişten çekin.
Cihazn yanlşlkla çalşmasna engel olun
Fişi takarken tetiğin çekili olmamasna dikkat edin.
Kabloyu dikkatli kullann
Fişi prizden çekmek için asla kordonundan çekmeyin.
Kabloyu, s, yağ ve keskin kenarlardan uzak tutun.
Kullanlmayan aletleri saklayn
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru, güvenli ve
çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde saklayn.
Aletlerinize iyi bakn
Daha iyi ve güvenli performans için aletlerinizi iyi
durumda ve temiz tutun. Bakm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Tüm komuta mekanizmasn kuru, temiz
ve yağlardan uzak tutun.
Tamirler
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarna uygundur.
Aletinizi, yetkili bir D E WALT tamir servisinde tamir ettirin.
Tamirat daima kalifiye kişiler tarafndan, orijinal yedek
parçalar kullanlarak yaplr. Aksi taktirde kullanan kişiye
göz önüne alnmayan tehlikelere yol açar.
Kiremit testereleri için ilave güvenlik kurallar
• Makineniz tam olarak kurulmamşsa kullanmayn. Makineyi,
elde taşnr elektrikli alet olarak çalştrmayn
• Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm kilit
düğmelerinin ve skştrma kollarnn skştrlmş
olduğundan emin olun.
• Makine elektrik şebekesine bağl olduğu zaman ellerinizi
asla kesim diskinin içine koymayn.
• Dönen kesim bçağna 15 cm’den daha yakn elle hareketi
gerektiren iş parçalarn asla kesmeyin.
• Kesim bçağnn arkasna asla geçmeyin.
• Çplak elle herhangi bir işlem yapmayn. İş parçasn,
parmaklk ve klavuz karşsnda sk tutun.
• İş parçasn hareket ettirmeden veya ayarlar
değiştirmeden önce, makineyi kapatn ve kesim diskinin
durmasn bekleyin.
• Hareket halindeki makinenin kesim diskine herhangi bir alet
veya başka bir şeyi yerleştirerek çabucak durdurmaya
çalşmayn; bu yolla istenmeyen çok ciddi kazalar oluşabilir.
• Makinenin etrafndaki alan ihmal etmeyin ve etraf talaş,
döküntü parçalar gibi rasgele savrulan malzemelerden
temizleyin.
• Düzenli olarak motorun hava deliklerinin temiz ve tozdan
arndrlmş olup olmadğn kontrol edin.
105
TÜRKÇE
• Bakm yaparken veya kesim diskini değiştirirken makineyi
elektrikten çekin.
• Makine çalşrken ve başlk durma konumunda değilken,
herhangi bir temizlik veya bakm işlemi yapmayn.
• Kesilecek malzeme için uygun kesim diskini seçin.
• Sadece bu kullanm klavuzunda belirtilen kesim disklerini
kullann. Asla zmpara disklerini kullanmayn. Asla dairesel
kesim bçaklarn veya diğer her tür dişli bçaklar
kullanmayn.
• Kesim diskinin veya her hangi başka uygun bir aksesuarn,
izin verilen maksimum hz, makinenin plakada belirtilen
yüksüz çalşma hzndan daha büyük veya buna eşit
olmaldr.
• Teknik verilerde belirtilen ölçülere uymayan kesim
disklerini kullanmayn. Diski mile uydurmak için hiçbir ara
yer tutucu kullanmayn.
• Her kullanmdan önce kesim disklerini kontrol edin. Çatlak,
krk veya hatal diskleri kullanmayn.
• Kullanmdan önce kesim diskinin doğru bir şekilde
yerleştirilmiş olduğundan emin olun.
• Makineyi güvenli bir konumda en az 30 saniye boyunca
yüksüz çalştrn. Belirgin bir titreme veya herhangi bir
diğer sorunla karşlaşrsanz makineyi durdurun ve sorunun
nedenini araştrn.
• Siperleri yerinde değilse bu aleti çalştrmayn.
• Kesim işlemi srasnda, iş parçasn, parmaklk ve klavuz
karşsnda sk tutun. Çplak elle herhangi bir işlem
yapmayn.
• Kesim diskinin maksimum kesim derinliğini aşan iş
parçalarn kesmeyin.
• Kuru kesim yapmayn. Kuru kesim sadece makineye zarar
vermekle kalmaz, ayn zamanda, zararl uçan tozlarn
oluşmasn arttrr.
• Kesim disklerini yan zmparalama için kullanmayn.
• Metal materyalleri kesmeyin.
• Kesim diskini daima iyi korumal ve kuru ve çocuklarn
erişemeyeceği bir yerde saklayn.
• Fabrika ayarlarn değiştirecek, ayarlamalar veya parça
değişiklikleri yapmayn. Teknik değişiklikler, yürürlükteki
güvenlik kurallarna uygun olarak sadece üretici tarafndan
yaplmaldr.
Elektrik kablosu slanmş ise, makinenin fişini ana
şalterden çekmeyin! Öncelikle, sigortay çkartn
veya ana şalterin devre kesicisi bağlantsn kesin
ve ondan sonra makinenin fişini prizden çekin.
Bağlantlarda su olup olmadğn kontrol edin.
Makineyi devreye sokmadan ve fişini prize takmadan
önce, bağlantlarn kuru olduğuna dikkat edin.
Diğer tehlikeler
Aşağda sralanan riskler bu makinelerin kullanmna özgün
risklerdir:
– dönen parçalara dokunma sonucu ortaya çkan
yaralanmalar
– kesim diskinin bozulmas sonucu ortaya çkan
yaralanmalar
En belirgin riskler şunlardr:
– çalşma işlemleri çerçevesinde riskler
– dönen makine parçalar çerçevesinde riskler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğe uygulanmasna
ve emniyet sağlayc aygtlarn taklmasna rağmen, başka
belirli risklerden kaçnlamaz. Bunlar:
106
– Duyma bozukluğu.
– Dönen kesim diskinin açkta kalan ksmnn neden olduğu
kaza tehlikeleri.
– Diski değiştirirken ortaya çkan kaza riskleri.
– Muhafazay açarken parmaklar skştrma riski.
Alet üzerindeki etiketler
Aşağdaki işaretler alet üzerinde gösterilmektedir:
Kullanmadan önce kullanm klavuzunu okuyun.
Girintili kesim disklerini kullanmayn.
Koruyucu gözlük takn.
Bu aleti kullanrken daima normal iş eldivenlerini
giyin.
Daima kulak korumasn kullann.
Uyar! Keskin köşeler.
Açk/kapal anahtar: Konum I (açk) ve 0 (kapal).
Ellerinizi bu alana sokmayn.
Ambalajn içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Motor çerçevesinin monte edilmesi
1 Destek çerçevenin monte edilmesi
1 Su haznesi
1 Su pompas
1 Kesim diski
1 Kaydrma masa
1 Genişleme tezgah
1 Kenar klavuzu
1 Arka su kolektörü
1 Kaydrma masa su kolektörü
4 Allen anahtarlar
1 Allen anahtar
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda veya aksesuarlarnda
hasar oluşup oluşmadğn kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu iyice okuyup
anlamaya zaman ayrn.
Tanm (şekil A)
D24000 kiremit testereniz, profesyonel slak kiremit kesim
uygulamalar için tasarlanmştr. Uygun kesim diskinin
kullanlarak beton, kiremit, porselen ve seramik materyaller
kesilebilir. Optimum hassasiyet sağlamak suretiyle, makine,
düz kesim (yarma), diyagonal kesim, dalarak kesim ve meyilli
kesimlerin kesme işlemlerini kolayca, doğru ve güvenli olarak
yerine getirirler.
Bu makine, bu kullanm klavuzunda belirtilenler dşnda her
hangi başka bir işlem için kullanlamaz.
TÜRKÇE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Açma/kapama anahtar
Derinlik ayar düğmesi
Kontrol kolu
Kaydrma masa
Kenar klavuzu
Genişleme tezgah
Su ağzlar
Kesim diski
Muhafaza
Derinlik ayar
Meyil ayar düğmesi
Bellek anahtar
Su haznesi
Kaydrma masa su kolektörü
Arka su kolektörü
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaj için tasarlanmştr. Daima
şebeke voltajnn, aletinizin üstünde yazl olan voltajla ayn
olmasna dikkat edin.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çplak bakr tellerin arz ettiği
tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek ve çplak iletken,
kötü bağlant, hasarl yaltm kontrolü yapn. Gerekli
onarmlar yapn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Snf I yapm
Bu makine i.Snf bir üretimdir; Bu nedenle toprakl bağlant
gerekmektedir.
Elektrik fişinde
toprak kutbunu kabul etmesi kayd şart ile
toprakl bir duvar soketi toprakl bağlant tarafndan teşhis
edilebilir.
Fazla akm cihaz
Makine, 30mA veya daha fazla akm sznts tespit edildiği
zaman devreyi engellemek suretiyle kullancy elektrik şokuna
karş koruyan bir fazla akm cihaz (RCD) donatlmştr.
RCD yerinde olmad: zaman asla makineyi
çalştrmayn. RCD fonksiyonelliğini düzgün olarak
yerine getirmiyor ise makineyi kullanmayn.
RCD ‘nin çalşabilmesi için, makine toprakl duvar
soketine bağlanmaldr.
Montajdan önce mutlaka aletin fişini çekin.
Makineyi monte ederken, daima aşağda sralandğ
gibi talimatlar takip edin.
Makinenin ve parçalarnn ambalajnn açlmas
Makineyi taşrken daima yardm aln. Makine, tek bir
insann taşyabilmesi için çok ağrdr.
• Ambalaj malzemesini kutudan çkarn.
• Makine parçalarn kaldrarak kutudan çkartn.
• Makine parçalarndan kalan bütün ambalaj malzemesini
çkartn.
Motor çerçevesinin destek çerçevesine monte edilmesi
(şekil B1)
• Destek çerçevesini (16) nispeten pürüzsüz ve düz bir
zemine yerleştirin.
• Ayaktaki (18) delikleri montaj delikleri (19) ile hizalayarak
motor çerçevesini (17) destek çerçevesinin üzerine
yerleştirin.
• Deliklerin içine vida (20) yerleştirin.
• Temin edilen Allen anahtarn (21) kullanarak vidalar
skştrn.
Kaydrma masann, destek çerçeve tertibatna monte
edilmesi (şekil B2 & B3)
• Kilidin (22), kilitlenmemiş konumda olduğuna emin olun.
• Makaralar (23), makara ray (24) ile hizalayarak tezgah
çerçevenin önünde tutun.
• Arka makaray yuvarlak rayn üzerine yerleştirin.
• Rulmanlarn (25), kaydrma raylarna (26), yerleştiğine
emin olarak, tezgah rayn üzerine kaydrn.
• Tezgahn ön ksm çerçeve yaknlaşrken, engel (27) ile
sfrlamak için tezgah hafifçe eğin.
• Pimi (22) döndürerek ve bu pimi raydaki deliğin (28) içine
iterek tezgah konumunda sabitleyin.
Makineyi su haznesinin içine yerleştirilmesi (şekil B4)
• Su haznesini (13) nispeten pürüzsüz ve düz bir zemine
yerleştirin.
• Tapay (29) boşaltma deliğine sabitleyin.
• Makineyi şeklide görüldüğü gibi kaldrn ve tutun.
• Makineyi şekilde görüldüğü gibi su haznesinin içine indirin.
Genişleme tezgahnn monte edilmesi (şekil C)
• Genişleme tezgahn (6), kaydrma masasnn (4) sağ
tarafnn önünde tutun.
• Genişleme tezgah üzerindeki yerleştirme pimlerini (30)
kaydrma masasndaki (31) deliklerle hizalayn.
• Genişleme tezgahn kaydrma masasnn karşsna
yerleştirin.
• Skştrma düğmesini (32) skn.
Su pompasnn kurulmas (şekil D1 & D2)
• Hortumu (33) bağlantya (34) sabitleyin.
• Su pompasn (35), su haznesinin (13) derin köşesine
yerleştirin.
• Güç kablosunun ve su tüpünün kaydrma masas tarafndan
kaplmasn engellemek için, güç kablosunu ve su tüpünü,
su haznesinin dibinden gönderin.
107
TÜRKÇE
Su kolektörlerinin monte edilmesi (şekil E1 & E2)
Arka su kolektörü
Arka su kolektörü (15), geniş iş parçalarn keserken su
kaçaklarn toplar.
• Su kolektörünü, su haznesinin arkasnda bir konumda
tutun.
• Girişler (38) dillerin arkasna yerleşene kadar, kollar (36)
su haznesinin köşelerinin (37) altna kaydrn.
• Kolektör yerine oturuncaya kadar, su kolektörünün arkasn
hafifçe eğin.
Kaydrma masa su kolektörü
Kaydrma masa su kolektörü (14) masa ile birlikte hareket
eder ve büyük kiremitlerden ve diyagonal kesimlerden szan
suyu toplar.
• Su kolektörünü, kaydrma masann sağ tarafnda yerinde
tutun.
• Girişler (41) dillerin arkasna yerleşene kadar, kollar (39)
kaydrma masann köşelerinin (40) altna kaydrn.
• Kolektör yerine oturuncaya kadar, su kolektörünün arkasn
hafifçe eğin.
Kesim diskinin monte edilmesi (şekil F1 & F2)
Sabitlenebilecek kesim diski maksimum çap 254 mm‘dir.
• Temin edilen Allen anahtarn (42) kullanarak,
muhafazann kenarndaki viday (43) gevşetin. Viday
çkartmayn.
• Kauçuk kenar flap (44) geri çekin ve muhafazay (9)
arkaya doğru kaldrn.
• Bir elle mil kilit düğmesine (45) basn, sonra kilitleme
somunu (47) saat yönünün tersine gevşetmek için diğer
elinize temin edilen anahtar (47) aln.
Mil kilidini kullanmak için, şekilde gösterildiği gibi
düğmeye basn ve mili kilit yerine oturana kadar
elle çevirin. Milin dönmesini önlemek için kilit
düğmesine basmaya devam edin.
• Kilitleme somununu (47) ve dş mil halkasn (48) çkartn.
• Kesim diskini, okun muhafaza üzerindeki ok ile ayn
istikameti göstererek monte edin.
• Dş mil halkasn (48) yerine takn.
• Bir elinizle mil kilidini basl tutarken diğer elinizle
kilitleme somununu (47) saat yönünde çevirerek skştrn.
• Muhafazay (9) tekrar yerine koyun.
• Muhafaza üzerindeki viday (43) skştrn.
Kesim diski dönerken asla mil kilidine basmayn.
Makinenin ana şebekeye bağlanmas (şekil A)
• Açk/kapal (1) anahtarnn kapal (off) konumunda
olduğuna emin olun.
• Elektrik fişini ana şartele bağlayn.
• Suyun fişin üzerine damlamasn engellemek için, makineyi
ana şebekeye bağlayan kabloya bir damla halkas
yerleştirin. Kablonun damla halkas soket seviyesinin
altnda olan ksmdr.
Ayarlar
Ayarlardan önce mutlaka aletin fişini çekin.
108
Kesim derinliğinin kontrol edilmesi ve ayarlanmas (şekil G)
Kesim diskinin dişli kenar daima tezgah yüzeyinden en az 5 mm
aşağda olmaldr.
• Derinlik ayar düğmesini (2) gevşetin.
• Kesim diskini en aşağ konuma getirmek için kolu indirin.
• Derinlik ayar düğmesini (2) skştrn.
• Tezgah kesim diskine doğru tamamen itmek suretiyle bir
kuru çalştrma yapn. Kesim diskinin tezgah ile temas
etmediğini kontrol edin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Derinlik ayar düğmesini (2) gevşetin.
• Kelebek somununu (49) birkaç tur gevşetin.
• Kesim diskinin dişli kenarnn, tezgah seviyesinden en az 5
mm aşağda olduğuna emin olarak, kesim derinlik ayarn
(10) gerektiği şekilde ayarlayn.
• Kelebek somununu (49) skştrn.
Çapraz kesim hareketinin aynaya dik olup olmadğnn
kontrol edilmesi (şekil H1 & H2)
• Kesim diskini en aşağ konuma getirmek için kolu indirin.
• Tezgah diskin önünde hareket ettirin.
• Bir kareyi (50) tezgahn üzerine ve aynann karşsna ve
diske değecek şekilde yerleştirin.
• Diskin kareye paralel geçtiğini kontrol etmek için tezgah
kesim diskinin içinden itin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Ray kurulumunu çerçeveye tutarak vidalar (51) gevşetin.
• Ray ayarlaycy (52) gerektiği gibi konumlandrn.
• Karenin, aynann karşsna yerleştirilmiş olarak, diskin
kareye paralel olarak geçtiğini tekrar kontrol edin ve
gerektiği gibi ayarlayn.
• Vidalar (51) skştrn.
Kesim diskinin tezgaha dik olup olmadğnn kontrol
edilmesi (şekil I1 - I3)
• Meyil skştrma düğmesini (11) gevşetin.
• Testere başnn tam olarak dik olduğuna emin olmak için
testere başn sağa doğru basn ve meyil skştrma
düğmesini skştrn.
• Kesim diskini en aşağ konuma getirmek için kolu indirin.
• Tezgah diskin altna girene kadar hareket ettirin.
• Bir kareyi (50) tezgahn üzerine ve diskin karşsna şekilde
gösterildiği gibi yerleştirin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Meyil skştrma düğmesini (11) gevşetin ve disk, kareye
göre ölçüldüğünde tezgaha 90° olana kadar dikey konum
ayarlama engel vidasn (53) içeri veya dşar çevirin.
• Yiv kadran (55) üzerinde yiv göstergesi (54) sfr
göstermiyorsa, göstergeyi sabitleyen viday (56) gevşetin
ve göstergeyi gerektiği şekilde hareket ettirin.
Meyil açsn kontrol etme ve ayarlama (şekil I3 & J)
• Meyil skştrma düğmesini (11) gevşetin ve testere başn
sola hareket ettirin. Bu 45° meyil konumudur.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Gösterge (54) 45°’yi gösterene kadar engel vidasn (57)
gerektiği gibi içeri ve dşar döndürün.
Yar:n kesilmesi (şekil K)
Çentik göstergesi (58) kesim diskinin yönünün
yerleştirilmesine yardmc olur.
• Makineyi açn ve diskin tam hza ulaşmasn bekleyin.
• Bir tekerdeki (59) yarğ kesmek için tezgah tamamen
kesim diskinin içinden itin.
• Makineyi kapatn.
TÜRKÇE
Çentik aşnmş ise, yeni bir çentik yaratlabilir.
• Kilitleme vidasn (60) gevşetin.
• Kesilmemiş yüzeyi görebilmek için tekerleği (59)
döndürün.
• Kilitleme vidasn (60) skştrn.
• Aşağda açkland: gibi talimatlar takip ederek yeni bir
çentik kesin.
Göstergenin kontrol edilmesi ve ayarlanmas (şekil L)
• Tezgah diskin altna girene kadar hareket ettirin.
• Kesim diskinin karşsna sfrdan başlayarak bir şerit metre (62)
kullanarak aynann üzerindeki göstergeyi (61) kontrol edin
• Ayarlama gerekiyor ise, ölçeği (62) yerinde tutan vidalar (63)
gevşetin, doğru ebada ayarlayn ve vidalar skn.
Kaydrma masann kilitlenmesi (şekil M)
Tezgah aşağdaki konumlarda kilitlenebilir:
– Ön konum (kesim diskine serbestçe erişilebilir) (64).
– Freze konumu (kesim diski tezgah ortasnn üstünde) (65).
– Dş besleme konumu (kesim diski aynada) (66).
• Tezgah (4) istenen konuma hareket ettirin.
• Pimi (22) döndürerek ve bu pimi raydaki deliğin içine
iterek tezgah sabitleyin.
Su çkşnn ayarlanmas (şekil A & N)
Soğutulan suyun gereken şekilde akmasn sağlamak için su
ağzlar (7) ayarlanabilir.
• Kolu (67) istenen konuma hareket ettirmek suretiyle çkş
ayarlayn.
– Maksimum kapasite (çkşlar tamamen çekilmiştir) (68).
– Minimum fazla püskürtme (çkşlar kesim diski ile ayn
hizada) (69).
– Kesimler arasnda suyun fazla püskürtülmesi ve kesim
diskinin (70) değiştirilmesi için kapal (off) konumu.
Su akşnn düzenlenmesi (şekil O)
Soğuyan suyun kesim diskine doğru akşn düzenlemek için
su tüpü üzerindeki akş kstlayc (71) ayarlanabilir.
• Akş azaltmak için, kstlaycy skn.
• Akş arttrmak için, kstlaycy serbest brakn.
Makinenin açlp-kapatlmas (şekil Q)
• Makineyi açmak için, açk/kapal anahtarn (1) I
konumuna getirin.
• Makineyi kapatmak için, açk/kapal anahtarn (1) 0
konumuna getirin.
İçine ana sistem kablosunun çekildiği fazla akm cihaz (RCD)
voltaj kesme anahtarn ve manuel sfrlamal motoru aşr
yükten koruma sistemi içerir. Gücün kesilmesi halinde,
aşağdakileri uygulayn:
• Açk/kapal (1) anahtarnn kapal (off) konumunda
olduğuna emin olun.
• RCD üzerindeki sfrlama düğmesine basn.
Anahtarn kilitlenmesi
• Makinenin yetki verilmeyen kişiler tarafndan
kullanlmasn engellemek için, bir asma kilit kullanarak
anahtar kilitleyin.
Temel kesimler
Genel kullanm
– Makineye tam olarak hakim olabilmek için hurda materyal
kullanarak birkaç basit proje yapn.
– Diskin hareket yolunu kontrol etmek için asl kesimden
önce daima (makine kapalyken) deneme yapn.
Dikey düz çapraz kesim (şekil R)
• Meyil açsn 0° olarak ayarlayn.
• Kesim diskini en aşağ konuma getirmek için kolu indirin.
• İş parçasn düz olarak tezgahn üzerine ve siperin
karşsna, biten ksm üstte olmak kaydyla yerleştirin.
İş parças üzerindeki işareti çentik göstergesinin işareti
ile hizalayn.
• Ellerinizi kesim diskinin yönünden uzak tutun.
• Makineyi açn ve kesim diskinin tam hza ulaşmasna izin
verin. Kesim diski tam olarak su ile kaplanana kadar bekleyin.
• İş parçasn siper karşsnda skca basl şekilde tutarak
kesim diskinin içine doğru yavaşça besleyin. Güç
uygulamayn. Kesim diskinin hz sabit tutulmaldr.
• Kesimi tamamladktan sonra, makineyi kapatn, kesim
diskinin durmasn bekleyin ve iş parçasn çkartn.
Kullanm talimatlar
• Daima güvenlik talimatlarna ve uygulanan kurallara
uyun.
• Makinenin emniyetli bir şekilde kurulmuş oluğunu
kontrol edin.
• İş parçasnn doğru olara desteklendiğini kontrol edin.
• Makine açlmadan önce kesim diskinin iş parças ile
temas etmediğine emin olun.
• Kesimden önce motorun tam hza ulaşmasn
sağlayn.
• Makineye sadece hafif bir basnç uygulayn. Kesim
hareketini zorlamayn.
• Ellerinizi kesim diskinin yönünden uzak tutun.
Ellerinizi res. P ‘de gösterildiği gibi işaretlenen alan
içine koymayn.
Kullanmadan önce:
• Uygun kesim diskini monte edin.
• Tüm kilit düğmelerinin ve skştrma kollarnn skştrlmş
olduğuna emin olun.
• Su pompasnn tam olarak batrlabilmesi için su haznesine
yeteri miktarda su doldurun.
Meyilli çapraz kesim (şekil S)
Meyil açlar 22,5° ve 45° ‘de ayarlanabilir
• Meyil skştrma düğmesini (11) gevşetin ve meyili
istendiği gibi ayarlayn.
• Meyil skştrma düğmesini iyice skştrn.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
Diyagonal kesim (şekil T1 & T2)
Kenar klavuzu (5) açlarn kesimini 45° ‘de izin verir.
• Kenar klavuzunu montaj mesnedi (72) ile siperin üzerine
yerleştirin.
• İstenen uygulama için klavuz siperi (73) yerine çevirin.
– Büyük kiremitlerden küçük parçalar kesmek için siperi
sağa çevirin.
– Diğer her türlü uygulama için siperi sola çevirin.
• Paralel siperi istenen mesafeye ayarlayn.
• Klavuzu yerine sabitlemek için düğmeyi (74) skştrn.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
109
TÜRKÇE
Dalarak kesim (şekil U)
Dalarak kesim, bir kiremidin, örneğin elektrik çkş,
boşaltmalar için v.s. ortasn çkartmak üzere
kullanlmaktadr.
• Seramiğin her iki tarafnda kesilecek alan işaretleyin.
• Kesim diskinin uygun ebadnda olan takn.
• Kesim derinliğini, iş parçasnn içinden sadece yarsna
kadar keserek kesim diskine izin verecek şekilde ayarlayn.
• İş parçasn düz olarak tezgahn üzerine ve siperin
karşsna, biten ksm üstte olmak kaydyla yerleştirin. İş
parças üzerindeki işareti çentik göstergesinin işareti ile
hizalayn.
• Makineyi açn ve kesim diskinin tam hza ulaşmasna izin
verin. Kesim diski tam olarak su ile kaplanana kadar
bekleyin.
• Tezgah, iş parças üzerindeki işaret diskin altna girene
kadar hareket ettirin.
• Kesim diskini iş parçasnn içine beslemek için kolu
indirin. Kesim yaparken işareti geçmeyin. İşaretli ksm
kesilir kesilmez, kolu en yüksek konumunda kilitleyin.
• Diğer işaretlemeler için de ayn işlemi tekrarlayn.
• İş parçasn ters çevirin. İlk kesime rast gelmesi için ikinci
kesimler için de yukarda açkland: gibi işlem yapn.
• Kesimi tamamladktan sonra, makineyi kapatn, kesim
diskinin durmasn bekleyin ve iş parçasn çkartn.
Çentik açma (şekil V)
Bir kiremide, çentik açma işlemi, örneğin tel sarlmasn
gizleyerek yerleştirmek için yaplmaktadr.
• Kesim derinliğini istendiği gibi ayarlayn.
• İş parçasn düz olarak tezgahn üzerine ve siperin
karşsna, alt ksm üstte olmak kaydyla yerleştirin. İş
parças üzerindeki işareti çentik göstergesinin işareti ile
hizalayn.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
• Daha geniş bir çentik açmak için ayn prosedürü
tekrarlayn.
Opsyonel aksesuarlar
Bir dizi kesim diski mevcuttur
Boyutlar (çap x kalibre)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
Bakm
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum bakmla uzun süre
çalşacak şekilde imal edilmiştir. Her zaman sorunsuz
çalşmas, alete gerekli bakmn yaplmasna ve düzenli
temizliğe bağldr.
Su haznesinin boşaltlmas (şekil Y)
Her kullanmdan sonra su haznesi boşaltlmaldr.
• Su pompas tablann (75) üzerine yerleştirin.
• Boşaltma tapasnn (29) altna uygun bir konteynr
yerleştirin.
• Boşaltma tapasn çkartn.
• Svnn boşaltlmas için geniş bir zaman ayrn.
• Sv boşaltldktan sonra, boşaltma tapasn tekrar takn.
• Svy boşaltrken çevre konusunda gereken dikkati
gösterin.
Tezgah yalpa rezistansnn ayarlanmas (şekil Z)
Tezgah ile raylar arasndaki açkl: izlemek için aşağdakileri
uygulayn:
• Ray yükseklik vidalarn (76) gevşetin.
• Tezgah pürüzsüz hareket edene kadar ray yükseklik
ayarlaycsn (77) ayarlayn.
• Ray yükseklik vidalarn skştrn.
Temizlik
Havalandrma kanallarnn temiz ve açk olmasna dikkat edin
ve aletin gövdesini düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
• Su pompasn bir kova temiz suya sokun ve hortum sistemi
ile suyu pompalayn.
• Raylar ve destek kolunu slak bir sünger veya eski bir bez
ile silin.
• Temiz su ile su haznesini ve kaydrma masasn spreyleyin.
Islak bir sünger ile tortu kalan bütün tozlar silin.
Kullanm
Çini
Porselen/taş
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için bayinize
başvurun.
Taşma (şekil X1 & X2)
Kolay taşma için sökülebilen parçalar su haznesi içinde
muhafaza edilebilir.
• Su haznesini boşaltn. Bkz. “Bakm”
• Kenar klavuzunu ve genişleme tezgahn çkartn.
• Kaydrma masasn yerine kilitleyin.
• Su kolektörlerini çkartn.
• Makineyi şekilde görüldüğü gibi su haznesinin içinden
kaldrn.
• Kolektörleri, gösterildiği gibi yönlendirme doğrultusunda
su haznesinin içine yerleştirin.
110
Makineyi taşrken daima yardm aln. Makine, tek bir
insann taşyabilmesi için çok ağrdr.
Aşağdaki temizleme işlemleri her gün yaplmaldr.
Ayaklk (şekil W)
d240001 ayaklk, kiremit testerenizi ayakta duran bir makine
olarak monte edilmesi için tasarlanmştr.
• Su haznesini ters çevirin.
• Kenar klavuzunu ve genişleme tezgahn, gösterildiği gibi
yönlendirme doğrultusunda su haznesinin içine yerleştirin.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
TÜRKÇE
Çevreyi koruma
Ayr biriktirme. Bu ürün normal ev atklar ile çöpe
atlmamaldr.
D E WALT ürününüz şayet bir gün değiştirilmesi gerekiyor ise,
veya bundan böyle sizin için kullanlmayacak ise bu aleti
normal ev atklar ile çöpe atmayn. Bu ürünü ayr bir
biriktirme için ayrn.
Kullanlmş ürünlerin ayrca biriktirilmesi ve
paketlenmesi malzemelerin yeniden dönüşümüne ve
yeniden kullanmna izin vermektedir. Yeniden
dönüşümü olan malzemelerin yeniden kullanm,
çevre kirliliğini önlenmesine yardm etmekte ve ham
maddeye olan talebi indirgemektedir.
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satn aldğnz zaman,
belediye atk bölgelerinde veya perakendeciler tarafndan
evlerden elektrikli aletlerin ayr olarak biriktirilmesini
sağlayabilir.
D E WALT ürünleri çalşma ömürlerini tamamladklarnda,
D E WALT bunlarn geri kazandrlmas ve biriktirilmesi için
kolaylklar sağlamaktadr. Bu hizmetten yararlanmak için
lütfen sahip olduğunuz ürünü, bunlar toplayan yetkili bir
tamir servisine götürün.
Bu klavuzda belirtilen adresteki yerel D E WALT ofisine
başvurarak size en yakn yetkili tamir servisinin yerini
öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’te D E WALT yetkili tamir
servislerinin listesini ve satş sonras hizmet veren
yetkililerin tam detaylarn öğrenebilirsiniz. Bu site:
www.2helpU.com adresindedir.
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletinizin performans
sizi tam olarak tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas için
yetkili bayinize geri götürebilirsiniz. Satn alma belgesinin
ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm D E WALT aletleri bir
yl süreyle ücretsiz servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan hiçbir onarm ve
koruyucu bakm işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletleri, satş
tarihinden itibaren bir yl süreyle garantilidir. Hatal
malzemeden veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar
ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi bir yetkili D E WALT
veya Black & Decker servis merkezine gönderin, ya da
bizzat başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya girişimde bulunulan
onarmlardan kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve aşnmadan, alet
üzerinde değişiklik ve amaç dş kullanmdan
kaynaklanan hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir acentesi için lütfen bu
klavuzun arkasnda bulunan uygun telefon numarasn
kullann. Buna ek olarak, D E WALT yetkili tamir servislerinin
bir listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile ilgili tüm detayli
bilgileri Internet’de www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
111
∂§§∏¡π∫∞
¶ƒπ√¡π °π∞ ¶§ ∞∫π¢π∞ D24000
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË
ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜
Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
Æ
mm
mm
D24000
230
1.600
4.200
250
25,4
1,5
¢ı‡˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÛÔ¯¤˜
(Û˘Ó¯¤˜ ¯Â›ÏÔ˜)
5.000
22,5/45
610
95
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
10 A
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜.
112
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËηÓ
Û‡Ìʈӷ ÌÂ: 98/37/E√∫, 89/336/E√∫, 73/23/E√∫, 86/188/E√∫,
EN 61029-1, EN 12418, EN ISO 11201, EN 55014, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
˚È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙË DEWALT ÛÙËÓ
·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
D24000
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
102
™Ù·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘
m/s2
1,78*
89
KpA (·‚‚·ÈfiÙËÙ· ˯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘)
dB(A)
2,8
KWA (·‚‚·ÈfiÙËÙ· ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘)
dB(A)
2,8
∞‚‚·ÈfiÙËÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ EN 12096: 0,9 m/s2
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
D24000
∂§§∏¡π∫∞
113
∂§§∏¡π∫∞
¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Ì ÂÛÔ¯¤˜.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∞ȯÌËÚ¤˜ ¿ÎÚ˜.
¢È·ÎfiÙ˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘: ı¤ÛË I
(ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË) Î·È 0 (·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË).
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ¢È¿Ù·ÍË Ï·ÈÛ›Ô˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·
1 ¢È¿Ù·ÍË Ï·ÈÛ›Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ͢
1 §ÂοÓË ÓÂÚÔ‡
1 ∞ÓÙÏ›· ÓÂÚÔ‡
1 ¢›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜
1 ¶¿ÁÎÔ˜ ÔÏ›ÛıËÛ˘
1 ¶ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘
1 √‰ËÁfi˜ ÁˆÓÈÒÓ
1 ¶›Ûˆ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡
1 ™˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘
4 µ›‰Â˜ Allen
1 ∫ÏÂȉ› Allen
1 ∫˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
115
∂§§∏¡π∫∞
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ›Ûˆ ·ÏÈÓ‰ÚÔ Ì¤Û· ÛÙË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ Ú¿Á·.
• ∫˘Ï‹ÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ì¤Û· ÛÙË Ú¿Á·, ·ÊÔ‡ ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù·
¤‰Ú·Ó· (25) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ Ú¿Á˜ ·ÏÈÛ˘ (26).
• √Ù·Ó ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ,
Á›ÚÂÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (27).
• ∫ÏÂȉÒÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ›ÚÔ (22) ηÈ
Ȥ˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ô‹ (28) ÛÙË Ú¿Á·.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎ. B4)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ (13) Â¿Óˆ Û ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ÔÌ·Ï‹
Î·È Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• µ¿ÏÙ ÙËÓ Ù¿· (29) ̤۷ ÛÙËÓ Ô‹ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘.
• ™ËÎÒÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙ· ÛËÌ›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ fiˆ˜
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ̤۷ ÛÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ fiˆ˜
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.
ªÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Ù˘ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (ÂÈÎ. C)
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (6) ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘ (4).
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ›ÚÔ˘˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ (30) Â¿Óˆ ÛÙËÓ
ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì ÙȘ Ô¤˜ (31) ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÔÏ›ÛıËÛ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÔÏ›ÛıËÛ˘.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (32).
EÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎ. D1 & D2)
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· (33) ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ (34).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ (35) ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›· Ù˘
ÏÂοÓ˘ ÓÂÚÔ‡ (13).
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÓÂÚÔ‡ Â¿Óˆ
·fi ÙÔÓ ˘ı̤ӷ Ù˘ ÏÂοÓ˘ ÓÂÚÔ‡ ÒÛÙ ӷ ÌË ÛÊËÓÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ
¿ÁÎÔ ÔÏ›ÛıËÛ˘.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÂÎÙÒÓ ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎ. E1 & E2)
¶›Ûˆ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡
√ ›Ûˆ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡ (15) Û˘ÏϤÁÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË ÓÂÚÔ‡ ηٿ
ÙËÓ ÎÔ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÏϤÎÙË ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
ÏÂοÓ˘ ÓÂÚÔ‡.
• ™‡ÚÂÙ ÙÔ˘˜ ‚Ú·¯›ÔÓ˜ (36) οو ·fi Ù· ¯Â›ÏË (37) Ù˘ ÏÂοÓ˘
ÓÂÚÔ‡ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÔÈ ÂÛÔ¯¤˜ (38) ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ›Ûˆ ·fi ÙȘ
ÂÁÎÔ¤˜.
• °Â›ÚÂÙ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏϤÎÙË ÓÂÚÔ‡ ÂÏ·ÊÚ¿ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ô
Û˘ÏϤÎÙ˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
™˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘
√ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘ (14) ÎÈÓÂ›Ù·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¿ÁÎÔ
Î·È Û˘ÏϤÁÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË ÓÂÚÔ‡ ·fi ÌÂÁ¿Ï· ϷΛ‰È· ηÈ
‰È·ÁÒÓȘ ÎÔ¤˜.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÏϤÎÙË ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘.
• ™‡ÚÂÙ ÙÔ˘˜ ‚Ú·¯›ÔÓ˜ (39) οو ·fi Ù· ¯Â›ÏË (40) ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘
ÔÏ›ÛıËÛ˘ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÔÈ ÂÛÔ¯¤˜ (41) ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ›Ûˆ ·fi ÙȘ
ÂÁÎÔ¤˜.
• °Â›ÚÂÙ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏϤÎÙË ÓÂÚÔ‡ ÂÏ·ÊÚ¿ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ô
Û˘ÏϤÎÙ˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. F1 & F2)
∏ ̤ÁÈÛÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ
ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙÂ Â›Ó·È 254 mm.
• ªÂ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ ÎÏÂȉ› Allen (42), ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· (43) ÛÙ·
Ï¿ÁÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ηχÌÌ·ÙÔ˜. ªËÓ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙË ‚›‰·.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÙÔ Ï·ÛÙȯ¤ÓÈÔ Ï·˚Ófi ÙÂÚ‡ÁÈÔ (44) ηÈ
ÛËÎÒÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (9) ÚÔ˜ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜.
116
∂§§∏¡π∫∞
117
∂§§∏¡π∫∞
¢È·ÁÒÓÈ· ÎÔ‹ (ÂÈÎ. T1 & T2)
√ Ô‰ËÁfi˜ ÁˆÓÈÒÓ (5) ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÎÔ‹ Û ÁˆÓ›Â˜ 45Æ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÁˆÓÈÒÓ Ì ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ (72)
Â¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (73) ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹:
– °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· ÎÔ‹ ÌÈÎÚÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ·fi
ÌÂÁ¿Ï· ϷΛ‰È·.
– °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· ¿ÏÏË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·fiÛÙ·ÛË.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ (74) ÁÈ· Ó· ÛÙÂÚÂÒÛÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙË ÛˆÛÙ‹
ı¤ÛË.
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ·
ÙÔÌ‹.
118
DT3733
DT3734
¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ
(‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ x ‰È·Ì¤ÙÚËÌ·)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
∂§§∏¡π∫∞
119
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™ ∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ,
Ï‹Ú˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT,
ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù·
ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓˆÌ·Ï›·
ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜
12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË ‰ˆÚ¿Ó
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
Ì·˜, ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ
ÚÔ‚fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
Service, ·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· aftersales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
www.2helpU.com.
120
121
122
123
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Danmark
EÏÏ¿˜
Black & Decker (EÏÏ¿˜) ∞.E.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó·
TËÏ:
º·Í:
210 8981616
210 8983285
934 797 400
934 797 439
Norge
Suomi
DEWALT
Keilasatama 3
02150 Espoo
Sverige
Türkiye
Merkez Servis
Tersane Cad.
Nafe Sokak 1-3/4 Karaköy - Istanbul
Tel:
Faks:
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
632768-00
124
214 66 75 00
214 66 75 75
0212 361 60 20
0212 361 60 19
07/05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Turkish were displayed